Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Brzeżany - maturzyści 885

22.01.2021 23:27
W gimnazjum brzeżańskiem odbył się egzamin dojrzałości przewodnictwem radcy szkol. Edwarda Huckla w czasie od 13 do 18 hm. Zgłosiło się doń uczniów publicznych 33, prywatystów 3, ekłterniitów 3, rasem 39, gdy jednak wskutek nowej ustawy dwóch prywatyatów nie mogło do egzaminu przystąpić, to pozostało 37. Z tych uznani za dojrzałych Baczyński Michał z odznaczeniem, Barthel Edmund, Chorąży Ferdynand z odznacz., Falk Chaim, Paszczewski Tytus, Freivogel Nute, Górniak Grzegorz z odznacz., Hankowski Włodzimierz, Hoffner Schie (prywatysta), Jagoszewski Hieronim, Kinasiewicz Teodozy, Jarosiewicz Emiljan (ekst), Komarzański Grzegorz, Krasicki Teofil, Łoziński Kazimierz z odzn,, Nowakowski Marjan, Ramski Ludwik, Rozłucki Aleksy, Szmidt Józef, Milewski Tadeusz, Mittelmann Izaak z odzn.. Seńków Edward, Boniewicki Marjan, Szamota Edward, Szczurowski Michał, Terlecki Józef, Toczyski Tadeusz (ekst), Tuski Włodzimierz, Urzędowski Hieronim, Watzek Antoni, Żółkiewicz Jerzy. Poprawke z jednego przedmiotu otrzymaj jeden, reprobowano na puśł roku trzech publicznych uczniów i jednego (ekster.), jednego publicznego bez terminu.
[Kuryer Lwowski 21.6.1885]