Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rzeszów - seminarium nauczycielskie 1885 maturzyści

22.01.2021 23:32
Wynik egzaminu dojrzałości w rzeszowskiem seminarjum nauczycielskiem. Liczba abiturjentów publicznych 31, externiatów 4, razem 35. — Świadectwo dojrzałości z odznaczeniem otrzymali: 1) Drozdowski Wilhelm, 2) Ciałka Wincenty. — Świadectwo dojrzałości: 1) Błaszczyk Jan. 2) Bohaczyk Marjan, 3) Rakowski Teofil, 4) Gącior Marcin, 5) Górka Bronisław, 6) Kampiat Ignacy, 7) Kościółek Teofil, 8) Kulig Wiktor, 9) Maciąg Kacper, 10) Małodobry Franciszek, 11) Mężyk Władysław, 12) Mielech Jan, 13) Ostaszewski Franciszek, 14) Pasieka Piotr, 15) Saloni Aleksander, 16) Skórski Józef, 17) Stelmachaiewicz Stanisław, 18) Surowiak Jan. 19) Świątek Jan, 20) Szczęścikiewicz Jan, 21) Szmyd Andrzej, 22) Warchoł Adam. Externiści: 23) Górka Stanisław, 24) Lachcik Tomasz, 25) Piróg Franciszek. — Pozwolono zgłosić się po upływie wakacyj do poprawczego egsaminu z jednego przedmiotu 5ciu uczniom; uznano za niedojrzałych 3ch, z tych jednego na pół roku, dwóch na rok.
[Kuryer Lwowski 21.6.1885]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.