Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Mukanie, pow. kamionecki

20.02.2021 14:58
Mukanie, wś, pow. kamionecki, 34 kim. na płn.-wsch. od Kamionki Strumiłowej, 10 kim, na płd.-wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Radziechowie. Na płd. leży Opłucko, na płd. zach. Ohladów, na płn.-zach. Środopolce, na płn. Niemiłów, na wsch. Chmielno (w pow. brodzkim). Płn. i wsch. część obszaru, moczarzysta (216 do 217 m. npm. wzniesiona) i torfiasta, a wody zabiera pot. Ostrówka, dopływ Styru, płynąca przez sąsiedni Niemiłów i Chmielno, od płn.-zach na płn.-wsch. w pobliżu granic Mukania. Środkowa i zach. część obszaru wznosi się cokolwiek wyżej (do 220 m.). Tu leżą zabudowania wiejskie, bliżej granicy zachodniej. Własn. wiek. ma roli om. 128, łąk i ogr, 126, pastw. 10; własn. mn. roli orn. 442, łąk i ogr. 560, pastw. 302 mr. W r. 1880 było 499 mk. w gm., 40 na obsz. dwór. (między nimi 68 obrz. rzym.-kat.). [1]

Parafia rzym.-kat. w Łopatynie, gr.-kat. w Środopolcach. We wsi jest cerkiew i szkoła jednokl. niezorganizowana.[1]

Własność była podzielona na części
1811 - Andrzej Makarski, Paulunela Duczymińska (żona Andrzeja), Ignacy Duczmiński [2]
1819 - Michał Mukański [3]
1820 - Domicela Mukańska [3]
1837 - Jan Haliński [3]
1855 - Andrzej Makarski [6] (syn Andrzeja)
1867 - Michał Daliński [4]
1867 - Jan Janczewski [4]
1867 - Adam Mihniewicz [4] (mąż wnuczki Andrzeja i Pauluneli Makarskich)
1867 - Jan Mokrzycki [4]
1904 - Spadkobiercy Zamoyskiej [5]

Bibliografia

[1] SGKP
[2] Akt podziału dóbr


[3] par. Łopatyn rz.-kat
[4] Gazeta Lwowska 6.1.1867
[5] Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904
[6] Uruski, Herbarz .... hasło Makarski h. Kościesza
.