Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Młodziejowski, h. Starykoń

19.03.2021 14:44
MŁODZlEJOWSKI co się zwal ***, beł to z Wąchocka miejski syn. Ociec jego beł ślósarz, a brat ojca rodzony kowalstwo rabiał. Syn tego kowala Tomasz, a stryjeczny brat tego nazwanego, kowalstwo rabiał, przeniósł się bel pod Miechów do wsi Małych Czapl kolegijatów krak(owskich) l od r. 1600 eż do r. 1620, w który umarł. Zostało dwa synów jego w tych Czaplach. (Tęn kowal Tomasz sąm powiedał mi tę relacyją, że rodzony brat stryjeczny beł tego Młodziejoskiego nazwanego.)
Tęn tedy nazwany, syn ślósarzów, pisał niespetnie i wziął go bel w Wąchocku Symon, proboszcz miechowski2, circa annum 15 ... Zaś go beł oddał do pisania podskarbięmu koron( nemu) 3, u którego potym bel za pisarza skarbowego. Ten ociec jego, ślósarz, powiedano, że pod W ąchockięm u ślachcica służbistą pojął beł, którą Młodecką zwąno4, od czego ten syn ślósarzów zwał się pierwej Mlodeckim, eż potym. po śmierci p. podskarbiego, że tęn beł powiadom skarbowych sposobów, dał mu król podskarbstwo, które kilkanaście lat do śmierci miał na sobie 5. Za pożytkiem mu beło, iż nakupieł majętności w lubelskiej zięmi i dla tytułu swego kupieł Młodziejowice pod Krakowęm od p. Minockiego6, z których zwał się Młodziejowskim. Zostało synów jego kilka***. Tego są jeszcze powinni w Wąchocku i siostra rodzona jego żywa beła anno 1612. Stara już bela, miała dom w Wąchocku na rogu ***. Ta często wspominała przed gośćmi, co u niej stawali, o Młodziejoskim podskarbim. mówiąc, że jest jej rodzony brat etc.
[Nekanda-Trepka, Liber Chamorum ...]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.