Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Brańscy z Branna

7.04.2021 16:08
Brańscy h.Pomian - pisali się z Grabia , od wsi Branno którą posiadali przyjęli nazwisko Brański

1. Jakub Grabski z Kujaw ( ok.1500- pd.1578)......1532 - wś.Branno, Grabie(Grab)
.....................................................i Starograbie (St.Grab) i Goszcz (Goszczewo) pp. brzeski, Inowrocław
..... & Małgorzata Przyłubska .......................................1578 - relicta olim Jacobi Brański
.........[Małgorzata Brańska ]..........................1560 -1582 Branno nal. do Małgorzaty Brańskiej /lustracja/
.... 2. Maciej v. Mateusz Brański .............1571 - kolator zboru helweckiego w Brannie (kalwin)
...................................................................................1597 – opiekun dzieci siostry Katarzyny Śleszyńskiej
..........3. Wojciech Brański (15 60 - pd. 1628 ) ...........1610 - laudum w Radziejowie
....................................................................podczaszy inowrocławski (Teki Dw. - zapisany jako Branyski )
.............. &Katarzyna Lubieńska z Lubienia..................1605 - c. Eremiana ( Hieronima) Lubieńskiego z Lubienia
............................................................................................................ i Barbary Lubienieckiej h.Rola z Lubieńca [Boniecki]
...............4. Maciej Brański (1600 - 1636 ) ....................s. (olim) Wojciecha podczaszego inowrocławskiego
.............................................................................. .......................1628 – winien Tomaszowi Slesińskiemu ….
................... &(1635) Marianna Konopacka.............................................. wd. po St. Przyłubskim - T. Dw.
...............4. Ludmiła Brańska ..................................................................c. Wojciecha Brańskiego
....................& Władysław v. Stanisław Padniewski ......s. Mikołaja Padniewskiego i Marianny Trzebuchowskiej
.............. 4. Zofia Brańska z Grabia
....................& [1] Adam Kolczyński...............................................................dz. Budzisławia
................... & [2] Mikołaj Trzebuchowski......................................skarbnik kaliski , s. Samuela Trzebuchowskiego
................... & [3] Dawid Tyszkiemberk...........................................................podpułk.JKM
.............. 4. Anna Brańska z Grabia
................... & Wojciech Chrząszczewski
...............4. Barbara Brańska z Grabia........................................................ podczaszanka inowrocławska
................... & Jan Kadzidłowski..................................................................sędzia ziemski łęczycki
..........3. Jan Brański <1560->........................................1605 - spr. z Żegockim - dalej brak informacji
......2. Katarzyna Brańska <1530->............................1600 - w tow. bratanków Jana i Wojciecha Brańskich ......................................................................................................................................................ss.Macieja
...........& Łukasz Ślesiński ze Ślesina k/Nakła.....................1597 - op. swoich dzieci mianuje
............................................................................................................................. ż.Katarzynę i Mać. Brańskiego…
..............&1604 Jadwiga Bębnowska
..........3. Tomasz Ślesiński ze Ślesina k/Nakła .............................................. syn Katarzyny Brańskiej
.............. & Anna Katarzyna Pudwelsówna................................kalwini – chrzczą swoje dzieci w Łobżenicy
.........................................................................................................................................................................
Niezidentyfikowani Brańscy z Branna – Teki Dworzaczka

Zofia Brańska (ur.ok.1636 - zm. pd 1654 ) & Stefan Gorzewski z Gorzewa
Zofia Brańska z Grabia & Adam Jezierski
Anna Brańska z Grabia & Stanisław Palędzki
Stanisław Brański & Malgorzata Łukomska z Łukomy.....
..........................................................1590 St. Łukomski ręczy za malżeństwo Małg. i St. Brańskich
Jadwiga z Branna Brańska & Jan Lasocki z Lasotek
........................................................................................................................................................................
opr.B.Komiszke