Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Janiszewski - dowód szlachectwa 1820 (z ros.)

24.06.2021 10:10
Rodowód i dowody szlachetności rodu Janiszewskich
(tłumaczenie z rosyjskiego)

Herb Strzemię JaniszewskichZłote strzemię w czerwonym polu, w hełmie pod koroną, pięć strusich piór. (zob. inf. o herbie Strzemię w Leksykonie)

Rodowód Dowody
Po pierwsze: Uznanie włączenia części wioski Zabrudzie na rzecz szlachetnych Bazylego, Macieja, Michała i Benedykta, rodzonych braci Janiszewskich, także Anny Makowskiej i Teodorówny Jaroszewskiej, sióstr i szwagrów, zgodnie z prawem dziedziczenia z dnia 8 lutego 1766 roku, w żytomierskich aktach grodzkich wykonane.

Po drugie: Cztery metryki chrztu synów szlachetnych Michała i Agnieszki z Rzeszowskich, małżonków Janiszewskich pierwsza: Samuela, z 15 marca 1768 roku, druga: Wojciecha, z 9 września 1770 roku, trzecia: Feliksa z 1771 roku, czwarta: Marcina z 1773 roku, zapisane w księgach szabastowskiej cerkwi parafialnej, a 6 listopada 1802 roku z ksiąg tych wydane.

Po trzecie: Metryka chrztu Adama Janiszewskiego, syna szlachetnych Macieja i Anastazji z Żubrów, małżonków Janiszewskich, zapisana 26 grudnia 1754 roku w księgach chorostyszowskiego kościoła parafialnego, a 10 grudnia 1802 roku z ksiąg tych wydana.

Po czwarte: Cztery metryki chrztu synów szlachetnych Benedykta i Teofili, małżonków Janiszewskich pierwsza: Jana 13 lipca 1787 roku, druga: Piotra, 29 czerwca 1790 roku,
trzecia: Teodora 20 lutego 1794 roku, i czwarta: Jana 8 maja 1799 roku Janiszewskich, zapisanych w księgach chorostyszowskiego kościoła parafialnego, a 6 listopada 1802 roku z ksiąg tych wydanych.

Po piąte: Uznanie dokonanego włączenia do majątku wsi Zabrudzie na korzyść szlachty: Marcina, Feliksa, Wojciecha, Samuela, Mikołaja, Jerzego, Jana, Teodora i dwóch Janów, synów Michała, wnuków Samuela a Szymona i Marianny ze Szczeniowskich Janiszewskich, prawnuków Janiszewskich także, co po swoich przodkach w owruczskich aktach powiatowych 7 lipca 1801 roku uczynione zostało.

Po szóste: Wynik rewizji w sprawie szlachcica Michała, syna Samuela, Janiszewskiego z synami Janem i Teodorem po rewizji 1795 roku we wsi Zabrudzie powiatu żytomierskiego, zapisany w Kronikach Szlacheckich, 14 lipca tegoż roku z żytomierskich akt powiatowych urzędowo wydany.

Po siódme: Wynik rewizji w sprawie szlachcica Michała, syna Samuela, Janiszewskiego z rewizji 1799 roku w Kronikach Szlacheckich we wsi S...nawuszka z synem Adamem zapisanego, 5 października 1811 roku z radomyślskich akt powiatowych w urzędowym wypisie wydany.

Po ósme: Pięć metryk chrztu:
pierwsza: Wincentego Janiszewskiego z 10 kwietnia 1796 roku,
druga: Jana Janiszewskiego z 7 lutego 1804 roku, synów szlachetnego Wojciecha i Rozalii z Łopuszyńskich małżonków Janiszewskich,
trzecia: Stanisława Janiszewskiego z 12 maja 1790 roku,
czwarta: Bartłomieja Janiszewskiego z 30 marca 1801 roku, synów szlachetnych Jana i Joanny z Michowskich (Mikowskich?), małżonków Janiszewskich,
i piąta: Jana Janiszewskiego z 8 maja 1797 roku, syna Benedykta i Zofii z Czugalskich, małżonków Janiszewskich, w księgach monastyrzeckiego kościoła parafialnego zapisanych, a 6 marca 1820 roku z ksiąg tych na jednym arkuszu papieru wydane zostały.

Po dziewiąte: cztery metryki chrztu synów szlachetnych Jerzego i Zofii z Ryszyńskich;
pierwsza: Jana z 6 października 1803 roku,
druga: też Jana z 20 lipca 1805 roku,
trzecia: Łukasza z 30 grudnia 1806 roku,
i czwarta: Narcyza z 14 października 1814 roku, w księgach zabrudzkiej cerkwi parafialnej zapisane, a tegoż roku 30 marca z ksiąg tych, pod numerem 19 na jednym arkuszu papieru wydane zostały.

Po dziesiąte: trzy metryki chrztu Janiszewskich
pierwsza: 22 stycznia 1804 roku Tymoteusza,
druga: 21 marca 1806 roku Benedykta synów szlachetnych Samuela i Marty małżonków Janiszewskich,
i trzecia: 29 stycznia 1810 roku Franciszka, syna szlachetnych Mikołaja i Rozalii z Bałotynowskich, małżonków Janiszewskich, w księgach zabrudzkiej cerkwi parafialnej zapisane, a 30 marca 1818 roku z ksiąg tych, za numerem 20, w urzędowym wypisie na jednym arkuszu papieru wdane zostały.

Po jedenaste: Uznanie dokonanego włączenia do majątku wsi ... na korzyść szlachetnej Anastazji Janiszewskiej małżonki pozostałej po śmierci Macieja Janiszewskiego, także syna Adama i córki Marianny panny, tegoż Macieja Janiszewskiego zstępnych spadkobierców, a późniejszych szlachetnych Samuela i Zofii z Bartoszewskich małżonków Janiszewskich i wnuków, Szymona i Marianny ze Szczeniowskich małżonków Janiszewskich prawnuków, w majątku część wsi Zabrudzie ze wszystkimi do niej przynależnościami 9 lipca 1805 roku, w żytomierskich aktach powiatowych wykonane.

Po dwunaste: Zaświadczenie guberni kijowskiej z ... Sądu Pokoju, mówiące o tym, że szlachcic Benedykt syn Samuela, z synami Janem, Piotrem i Teodorem,oraz Marcin z synem Piotrem, także Wojciech jego brat rodzony, a synowie Wojciecha z synami Adamem i Gabrielem Janiszewscy, według rewizji 1795 roku w Kronice Szlacheckiej, we wsi Szabatowie faktycznie zapisanymi zostali 23 maja 1816 roku pod numerem 1847 według danych urzędowych.

Po trzynaste: Świadectwo z machnowieckiego niższego sądu mówiące o tym, że szlachetny Feliks, syn Michała Janiszewski, według rewizji 1795 roku, zapisany został w Kronice Szlacheckiej we wsi Cybuliowie 7 lutego 1818 roku pod numerem 10 danych urzędowych.

Mocą tychże dowodów nazwiska szlachty Janiszewskich: Marcina, Feliksa, Wojciecha, Samuela, Michała, Jerzego, Jana i Teodora synów Michała, oraz Jana, Piotra, Teodora i Jana synów Benedykta a wyżej wymienionych braci stryjecznych, także Adama, Feliksa, Gabriela, Wincentego, drugiego Wincentego i Jana synów Wojciecha, Sebastiana, Tomasza i Benedykta synów Samuela, Jana, drugiego Jana, Łukasza , Narcyza synów Jerzego i Franciszka syna Mikołaja, Janiszewskich, dwoma orzeczeniami Wołyńskiego Zgromadzenia Deputowanych Szlachty, pierwszym z 31 grudnia 1802 roku pod numerem 4108, i drugim z 20 marca 1820 roku pod numerem 38 przechowywanych, wpisać do części pierwszej Księgi Rodowodów Szlacheckich postanowiono.

Krzemienieckiego Powiatu Deputowany Walenty Połabnowski /.../ Żytomierski Deputowany Jan Połabnowski /.../ Rówieński Deputowany Ignacy Drzewiecki /.../
[nad. Tadeusz Jan Janiszewski, za: DAŻO]

Genealogia Janiszewskich