Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Janiszewski - dowód szlachectwa 1820 (z ros.)

24.06.2021 10:10
Rodowód i dowody szlachetności rodu Janiszewskich
(tłumaczenie z rosyjskiego)

Herb Strzemię JaniszewskichZłote strzemię w czerwonym polu, w hełmie pod koroną, pięć strusich piór. (zob. inf. o herbie Strzemię w Leksykonie)

Rodowód Dowody
Po pierwsze: Uznanie włączenia części wioski Zabrudzie na rzecz szlachetnych Bazylego, Macieja, Michała i Benedykta, rodzonych braci Janiszewskich, także Anny Makowskiej i Teodorówny Jaroszewskiej, sióstr i szwagrów, zgodnie z prawem dziedziczenia z dnia 8 lutego 1766 roku, w żytomierskich aktach grodzkich wykonane.

Po drugie: Cztery metryki chrztu synów szlachetnych Michała i Agnieszki z Rzeszowskich, małżonków Janiszewskich pierwsza: Samuela, z 15 marca 1768 roku, druga: Wojciecha, z 9 września 1770 roku, trzecia: Feliksa z 1771 roku, czwarta: Marcina z 1773 roku, zapisane w księgach szabastowskiej cerkwi parafialnej, a 6 listopada 1802 roku z ksiąg tych wydane.

Po trzecie: Metryka chrztu Adama Janiszewskiego, syna szlachetnych Macieja i Anastazji z Żubrów, małżonków Janiszewskich, zapisana 26 grudnia 1754 roku w księgach chorostyszowskiego kościoła parafialnego, a 10 grudnia 1802 roku z ksiąg tych wydana.

Po czwarte: Cztery metryki chrztu synów szlachetnych Benedykta i Teofili, małżonków Janiszewskich pierwsza: Jana 13 lipca 1787 roku, druga: Piotra, 29 czerwca 1790 roku,
trzecia: Teodora 20 lutego 1794 roku, i czwarta: Jana 8 maja 1799 roku Janiszewskich, zapisanych w księgach chorostyszowskiego kościoła parafialnego, a 6 listopada 1802 roku z ksiąg tych wydanych.

Po piąte: Uznanie dokonanego włączenia do majątku wsi Zabrudzie na korzyść szlachty: Marcina, Feliksa, Wojciecha, Samuela, Mikołaja, Jerzego, Jana, Teodora i dwóch Janów, synów Michała, wnuków Samuela a Szymona i Marianny ze Szczeniowskich Janiszewskich, prawnuków Janiszewskich także, co po swoich przodkach w owruczskich aktach powiatowych 7 lipca 1801 roku uczynione zostało.

Po szóste: Wynik rewizji w sprawie szlachcica Michała, syna Samuela, Janiszewskiego z synami Janem i Teodorem po rewizji 1795 roku we wsi Zabrudzie powiatu żytomierskiego, zapisany w Kronikach Szlacheckich, 14 lipca tegoż roku z żytomierskich akt powiatowych urzędowo wydany.

Po siódme: Wynik rewizji w sprawie szlachcica Michała, syna Samuela, Janiszewskiego z rewizji 1799 roku w Kronikach Szlacheckich we wsi S...nawuszka z synem Adamem zapisanego, 5 października 1811 roku z radomyślskich akt powiatowych w urzędowym wypisie wydany.

Po ósme: Pięć metryk chrztu:
pierwsza: Wincentego Janiszewskiego z 10 kwietnia 1796 roku,
druga: Jana Janiszewskiego z 7 lutego 1804 roku, synów szlachetnego Wojciecha i Rozalii z Łopuszyńskich małżonków Janiszewskich,
trzecia: Stanisława Janiszewskiego z 12 maja 1790 roku,
czwarta: Bartłomieja Janiszewskiego z 30 marca 1801 roku, synów szlachetnych Jana i Joanny z Michowskich (Mikowskich?), małżonków Janiszewskich,
i piąta: Jana Janiszewskiego z 8 maja 1797 roku, syna Benedykta i Zofii z Czugalskich, małżonków Janiszewskich, w księgach monastyrzeckiego kościoła parafialnego zapisanych, a 6 marca 1820 roku z ksiąg tych na jednym arkuszu papieru wydane zostały.

Po dziewiąte: cztery metryki chrztu synów szlachetnych Jerzego i Zofii z Ryszyńskich;
pierwsza: Jana z 6 października 1803 roku,
druga: też Jana z 20 lipca 1805 roku,
trzecia: Łukasza z 30 grudnia 1806 roku,
i czwarta: Narcyza z 14 października 1814 roku, w księgach zabrudzkiej cerkwi parafialnej zapisane, a tegoż roku 30 marca z ksiąg tych, pod numerem 19 na jednym arkuszu papieru wydane zostały.

Po dziesiąte: trzy metryki chrztu Janiszewskich
pierwsza: 22 stycznia 1804 roku Tymoteusza,
druga: 21 marca 1806 roku Benedykta synów szlachetnych Samuela i Marty małżonków Janiszewskich,
i trzecia: 29 stycznia 1810 roku Franciszka, syna szlachetnych Mikołaja i Rozalii z Bałotynowskich, małżonków Janiszewskich, w księgach zabrudzkiej cerkwi parafialnej zapisane, a 30 marca 1818 roku z ksiąg tych, za numerem 20, w urzędowym wypisie na jednym arkuszu papieru wdane zostały.

Po jedenaste: Uznanie dokonanego włączenia do majątku wsi ... na korzyść szlachetnej Anastazji Janiszewskiej małżonki pozostałej po śmierci Macieja Janiszewskiego, także syna Adama i córki Marianny panny, tegoż Macieja Janiszewskiego zstępnych spadkobierców, a późniejszych szlachetnych Samuela i Zofii z Bartoszewskich małżonków Janiszewskich i wnuków, Szymona i Marianny ze Szczeniowskich małżonków Janiszewskich prawnuków, w majątku część wsi Zabrudzie ze wszystkimi do niej przynależnościami 9 lipca 1805 roku, w żytomierskich aktach powiatowych wykonane.

Po dwunaste: Zaświadczenie guberni kijowskiej z ... Sądu Pokoju, mówiące o tym, że szlachcic Benedykt syn Samuela, z synami Janem, Piotrem i Teodorem,oraz Marcin z synem Piotrem, także Wojciech jego brat rodzony, a synowie Wojciecha z synami Adamem i Gabrielem Janiszewscy, według rewizji 1795 roku w Kronice Szlacheckiej, we wsi Szabatowie faktycznie zapisanymi zostali 23 maja 1816 roku pod numerem 1847 według danych urzędowych.

Po trzynaste: Świadectwo z machnowieckiego niższego sądu mówiące o tym, że szlachetny Feliks, syn Michała Janiszewski, według rewizji 1795 roku, zapisany został w Kronice Szlacheckiej we wsi Cybuliowie 7 lutego 1818 roku pod numerem 10 danych urzędowych.

Mocą tychże dowodów nazwiska szlachty Janiszewskich: Marcina, Feliksa, Wojciecha, Samuela, Michała, Jerzego, Jana i Teodora synów Michała, oraz Jana, Piotra, Teodora i Jana synów Benedykta a wyżej wymienionych braci stryjecznych, także Adama, Feliksa, Gabriela, Wincentego, drugiego Wincentego i Jana synów Wojciecha, Sebastiana, Tomasza i Benedykta synów Samuela, Jana, drugiego Jana, Łukasza , Narcyza synów Jerzego i Franciszka syna Mikołaja, Janiszewskich, dwoma orzeczeniami Wołyńskiego Zgromadzenia Deputowanych Szlachty, pierwszym z 31 grudnia 1802 roku pod numerem 4108, i drugim z 20 marca 1820 roku pod numerem 38 przechowywanych, wpisać do części pierwszej Księgi Rodowodów Szlacheckich postanowiono.

Krzemienieckiego Powiatu Deputowany Walenty Połabnowski /.../ Żytomierski Deputowany Jan Połabnowski /.../ Rówieński Deputowany Ignacy Drzewiecki /.../
[nad. Tadeusz Jan Janiszewski, za: DAŻO]

Genealogia Janiszewskich
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.