Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Janiszewski - dowód szlachectwa 1820 (polski)

24.06.2021 22:28
Dowód szlachectwa JaniszewskichNr 38
Wywód Rodowitości Szlacheckiej Domu Urodzonych Janiszewskich
Roku Tysiąc ośmset dwudziestego Miesiaca marca dwudziestego dnia
Wołyńskie Szlacheckie Deputatskie Zgromadzenie wysłuchawszy prośby Ziemianina powiatu Żytomierskiego Ur Marcina syna Michała Janiszewskiego roku miesiąca i dnia wyżej na akcie wyrażonych na Najwyższe Jego Imperatorskiej Mości Imię podany przy której na skutek rezolucji poprzedniego składu w roku Tysiąc ośmset drugiego dnia trzydziestego pierwszego grudnia pod Nr czterotysięcznym sto ósmem w niniejszym Zgromadzeniu zapadły polecający złożenie szlacheckich Skazek jako tej że pomienionem wywodzie Bracia Jego stryjeczno rodzeni Adam syn Macieja i Jan syn Benedykta oraz synowcowie tegoż rodzeni Wincenty i Jan synowie Wojciecha Benedykt syn Samuela Franciszek syn Mikołaja Łukasz i Narcyz synowie Jerzego, dotąd zamieszczonemi nie są przeto teraz na udowodnienie. Dokumenta następujące jako to : Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego piątego dnia czternastego czerwca spisaną co do kategorii Ur Michała syna Samuela Janiszewskiego wraz z synami Janem y Teodorem w Rzędzie Szlachty powiatu Żytomirskiego we wsi Zabrudzie mieszkający zapisanego z Akt Ziemskich Powiatu Żytomirskiego Extraktem wydaną Szlachecką Skazkę. Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego szóstego dnia dziesiątego kwietnia Ur Wincentego Janiszewskiego -Roku tysiąc ośmset czwartego dnia siódmego lutego Ur Jana Janiszewskiego Ur Wojciecha i Rozalii z Łopuszyńskich Janiszewskich małżonków synów, Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego osmego dnia dwunastego maja Ur Stanisława Janiszewskiego - Roku tysiąc osmset pierwszego dnia trzeciego sierpnia Ur Bartłomieja Janiszewskiego Ur Marcina i Joanny z Makowskich Janiszewskich Małżonków synów - Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewiątego dnia osmego maja Ur Jana Janiszewskiego Ur Benedykta i Zofii z Czugalskich Janiszewskich Małżonków syna w księgach kościoła Parafialnego Monasterzyskiego zapisane a Roku tysiąc ośmset dwudziestego dnia szóstego marca z tychże ksiąg na jednym arkuszu ekstraktem wydane pięć chrztu metryk.
Roku tysiąc ośmset trzeciego dnia szesnastego października Ur Jana Janiszewskiego. Roku tysiąc ośmset piątego dnia dwudziestego czerwca Ur takoż Jana Janiszewskiego. Roku tysiąc ośmset szóstego
dnia trzydziestego grudnia Ur Łukasza Janiszewskiego - Roku tysiąc ośmset czternastego dnia czternastego października Ur Narcyza Janiszewskiego Ur Jerzego i Zofii z Rysińskich Janiszewskich Małżonków Synów w Księgach Cerkwi Parochialnej Zabrudzkiej zapisane - Roku tysiąc ośmset ośmnastego dnia dwudziestego marca z tychże ksiąg za Nr Dziewiętnastym na jednym arkuszu ekstraktem wydane cztery chrztu metryki. Roku tysiąc ośmset czwartego dnia dwudziestego drugiego stycznia Ur Tymoteusza Janiszewskiego - Roku tysiąc ośmset szóstego dnia dwudziestego pierwszego marca Ur Benedykta Janiszewskiego Ur Samuela i Marty Janiszewskich Małżonków synów-Roku tysiąc ośmset dziesiątego dnia dwudziestego dziewiątego stycznia Ur Franciszka Janiszewskiego Ur Mikołaja i Rozalii z Wołoszynowskich Janiszewskich Małżonków syna w księgach Cerkwi Parochialnej Zabrudzkiej zapisane a roku tysiąc ośmset ośmnastego dnia trzydziestego marca z tychże ksiąg za Nr dwudziestym ekstraktem na jednym arkuszu wydane trzy chrztu Metryki. Roku tysiąc ośmset piątego dnia dziewiątego czerwca w Aktach Ziemskich Powiatu Żytomirskiego na rzecz i osobę Ur Anastazji Janiszewskiej Ur Macieja Janiszewskiego pozostałej małżonki wdowy Matki tudzież Adama syna i Marianny córki w panieńskim stanie zostającej z tymże Ur Maciejem Janiszewskim spłodzonych sukcesorów a Ur Samuela i Zofii z Bartoszewskich Janiszewskich małżonków wnuków a zaś Ur Szymona i Maryanny z Szczeniowskich Janiszewskich małżonków prawnuków w Dobra Część Wsi Zarudzia ze wszelkiemi do niej przynależyłościami z mocy prawa natury wziętej przez Woźnego dziedzicznej posessyi zeznaną relacją - Roku tysiąc ośmset szestnastego dnia dwudziestego trzeciego maja z Lipowieckiego Niższego Ziemskiego Sądu Guberni Kijowskiej co do kategorji Ur Benedykta syna Samuela i synów tegoż Jana Piotra i Teodora oraz Marcina i syna jego Piotra niemniej Wojciecha braci między sobą rodzonych synów Wojciecha i synów tegoż Adama i Gabryjela Janiszewskich w czasie Rewizji Jeneralnej tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt piątego roku czynionej w Rzędzie Szlachty we wsi Szabatowie mieszkający zapisanych wydane za Nr tysiąc ośmset czterdziestym siódmym Urzędowe Świadectwo. Roku tysiąc ośmset ośmnastego dnia siódmego lutego z Machnowieckiego Niżnego Ziemskiego Sądu iako Ur Felix syn Michała Janiszewski po Rewizji tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt piątego roku czynionej jest zapisanym w Rzędzie Szlachty we wsi Cybulowie mieszkającej wydane za Nr Dziesiątym Urzędowe Świadectwo. Składając załączenia imion ich do Dowodów Jenealogicznych niemniej też zamieszczenia wraz z sobą jako w Składzie podusznym niezapisanych do Rodosłownej Księgi i wydania o tem upewniającego ???? dopraszał się. Na skutek czego gdy po zabranej w dziełach niniejszego Zgromadzenia Informacyi okazało się że dowody na Szlachecką rodowitość przez Ur Marcina syna Michała Janiszewskiego w roku tysiąc osmset drugim dnia trzydziestego pierwszego grudnia są aktualnie przedstawiane które pod Nr czterotysięcznym sto ósmem przyjęte za dostateczne uznane też za złożeniem Szlacheckich Skazek tez imię jego jako też Braci rodzonych w ów czas podających się do Rodosownej Księgi Części Pierwszej Aktualnej Szlachty Guberni Wołyńskiej wnieść postanowiono. Zatem zdecydowało w myśl punktu dziewięćdziesiąt drugiego paragrafu siedemnastego w Przywileju tysiąc siedemset ośmdziesiąt piątego roku dnia dwudziestego pierwszego kwietnia Stanowi Szlacheckiemu darowanym wyrażonych Imiona Ur Adama syna Macieja i Jana syna Benedykta jako Braci stryjecznych oraz Wincentego i Jana synów Wojciecha Benedykta syna Samuela Franciszka syna Mikołaja Łukasza i Narcyza synów Jerzego jako synowców rodzonych proszącego naraz przerzeczonego Ur Marcina syna Michała Janiszewskiego do Dowodów Jenealogicznych załączyć oraz na mocy złożonych wyżej Szlacheckich Skazek Imiona całej tej familii jako do Składu podusznego nienależnej do Rodosłownej księgi części pierwszej aktualnej szlacheckiej Guberni Wołyńskiej zapisać i o tem uprawniający Patent Wydać.

Deputat Powiatu Rówieńskiego Jan Wyszpolski
Deputat powiatu Kowelskiego ??? ???
Deputat powiatu Krzemienieckiego Julian Drzewiecki
Deputat Włodzimierz Adam Książę Kuryatowicz Kurcewicz
Deputat powiatu Łuckiego Joachim Czarniłski
Deputat powiatu Zasławskiego Modest Bienieuski
Deputat powiatu Ostróg Ur. Woynarowski.

[nad. Tadeusz Jan Janiszewski za: DAŻO]

Genealogia Janiszewskich