Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ożanna, pow- łańcucki

26.06.2021 15:06
Ożanna Mała i Wielka, wieś pow. łańcucki, w piaszczystej równinie (181 mt. npm.), nad Ożaną al. Złotą rzeką, dopływem Sanu, w pobliżu jego ujścia, składa się z dwóch części, przedzielonych podmokłemi łąkami. O. Mała stanowi część zachodnią, blisko Tarnowca, O. Wielka, wschodnią, graniczącą z Dąbrowicą Małą. Od północy otaczają tę wieś lasy i mokradła, od południa zaś lotne piaski, które ją odgraniczają od Rzochowa. O. jest objętą pasem granicznym cłowym i ma 560 mk. (45 rzym.-kat. a 515 gr.-kat.); należy do parafii rzym.-kat. w Tarnawcu; ma cerkiew drewnianą, przyłączona do par. gr.-kat. Kuryłówce. Od urz. poczt, w Leżajsku odl. 10 kim. Więk. pos. Alf. hr. Potockiego ma 15 mr. roli, 1 mr. łąk, i 2 mr. pastw.; pos. mn. ma 1064 mr. roli, 165 mr. łąk, 321 mr. pastw, i piasków i 363 mr. lasu. Kasa pożyczkowa gminna ma 3595 zł. kapitału. Dawniej należała do starostwa niegrodowego leżajskiego a teraz do klucza leżajskiego, ordynacyi łańcuckiej. Mac.
[SGKP]