Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kuśnierczyk Wacław Franciszek

27.06.2021 21:11
Wacław Franciszek Kuśnierczyk
(1908-1997)
Lekarz laryngolog, prof. ŚAM. W 1926 r. podjął studia medyczne na Wydz. Lekarskim Uniw. Lwów.; dyplom otrzymał 30 VI 1932. W 1. 1932-
38 pracował jako asystent w Klinice Otolaryngologicznej Uniw. Lwów.,a także w Pogotowiu Ratunkowym. Od
1938 do 1944 r. pełnił obowiązki ordynatora kontr. Oddz. Laryngologicznego oraz Oddz. Chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Ujazdowskiego
w Warszawie. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. Po wojnie zamieszkał w Nowym Sączu i pracował jako laryngolog w Ubezpieczalni
Społecznej. W październiku 1951 przeniósł się na Śląsk i podjął pracę w Klinice Otolaryngologicznej SAM w Zabrzu. 1 IV 1969 został powołany na
stanowisko prof, nadzw. Od września 1972 do sierpnia 1974 pełnił obowiązki dyr. Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów. Od
września 1974 do sierpnia 1978 kierowa! Kliniką Laryngologii najpierw w Zabrzu, a od 1976 r. w Katowicach.
1 X 1979 przeszedł na emeryturę.
Lwow i Lwowiacy