Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kuśnierczyk Wacław Franciszek

27.06.2021 21:11
Wacław Franciszek Kuśnierczyk
(1908-1997)
Lekarz laryngolog, prof. ŚAM. W 1926 r. podjął studia medyczne na Wydz. Lekarskim Uniw. Lwów.; dyplom otrzymał 30 VI 1932. W 1. 1932-
38 pracował jako asystent w Klinice Otolaryngologicznej Uniw. Lwów.,a także w Pogotowiu Ratunkowym. Od
1938 do 1944 r. pełnił obowiązki ordynatora kontr. Oddz. Laryngologicznego oraz Oddz. Chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Ujazdowskiego
w Warszawie. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. Po wojnie zamieszkał w Nowym Sączu i pracował jako laryngolog w Ubezpieczalni
Społecznej. W październiku 1951 przeniósł się na Śląsk i podjął pracę w Klinice Otolaryngologicznej SAM w Zabrzu. 1 IV 1969 został powołany na
stanowisko prof, nadzw. Od września 1972 do sierpnia 1974 pełnił obowiązki dyr. Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów. Od
września 1974 do sierpnia 1978 kierowa! Kliniką Laryngologii najpierw w Zabrzu, a od 1976 r. w Katowicach.
1 X 1979 przeszedł na emeryturę.
Lwow i Lwowiacy
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.