Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orłów, pow. krasnystawski

23.08.2021 22:58
Orłów Drewniany i Orłów Murowany, dwie wsie i dobra, pow. krasnystawski, gm. Izbica, par. Krasnystaw. W pięknem położeniu nad doliną przerzniętą przez rzkę Kalinówkę (Wolicę). Jest tu cerkiew pounicka, młyn parowy z produkcyą do 60,000 rs. (1880 r.), szkoła początkowa, stacya doświadczalna agronomiczna (obecnie zakładana). O. Drewniany ma 34 dm., 289 mk. (22 żyd.), O. Murowany 23 dm,. 198 mk. W 1827 r. O. Drewniany miał 21 dm., 187 mk., O. Murowany 15 dm,, 102 mk. Dobra te należały do hr. Kajetana Kickiego., który umierając zapisał je (1878 r.) Towarzystwu Osad Rolnych, dla założenia z dochodów tych dóbr licznych instytucyi, mających na celu oświatę, dobrobyt i umoralnienie ludności wiejskiej w samych dobrach i w ich okolicy. Po zatwierdzeniu zapisu w 1881 r., Towarzystwo Osad Rolnych odbierając w swą administracyą oceniło wartość majątku na 140,470 rs. a po odtrąceniu pasywów na 130,550 rs. Zarówno niepomyślny stan gospodarstwa, wymagający nakładów na ulepszenia, jak i przeszkody niedające się pokonać, nie pozwalają i na dłuższy czas nie pozwolą wykonawcom testamentu zastosować się do woli testatora i utworzyć projektowane przezeń instytucye. Szczegółowe sprawozdanie stanu dóbr w chwili ich objęcia podaje „Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych" z 1881 r. Dobra O. Drewniany składały się w 1868 r. z fol.: O. Drewniany, Maryanka i Dworzyska, wsi: O. Drewniany, Dworzyska, Topola, Wólka Orłowska i Wał, rozl. mr. 2507: gr. or. i ogr. mr. 964, łąk mr. 214, past. mr. 144, lasu mr. 896, zarośli mr. 190, nieuż. mr. 99; las urządzony. Wś O. Drewniany os. 28, z gr. mr. 484; wś Dworzyska os. 18, z gr. mr. 236; wś Topola os. 20, z gr. mr. 270; wś Wólka Orłowska os. 27, z gr. mr. 500; wś Wał os. 12, z gr. mr. 165. O'. Murowany składał się z fol.: O. Murowany i Kryniczki; wsi: O. Murowany, Majdan i Kryniczki, rozl. mr. 1799: gr. or. i ogr. mr. 545, łąk mr. 80, past. mr. 114, lasu mr. 843, zarośli mr. 144, nieuż. mr. 73. Wś O. Murowany os. 20, z gr. mr. 249; wś Majdan os. 8, z gr. mr. 136; wś Kryniczki os. 31, z gr. mr. 473
[SGKP]