Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orłów, pow. miechowski

23.08.2021 22:58
Orłów, wś i fol., pow. miechowski, gm. Miechów, par. Prandocin. W 1827 r. było tu 8 dm., 78 mk. Według Lib. Ben. Dług. (II, 32) wś ta była własnością klasztoru w Miechowie. .Darował ja klasztorowi w 1427 r. Niemierza z Kurzelowa h. Lis, kustosz ś. Floryana i kanonik krakowski. Było tu 8 łanów kmiecych, 2 zagrodn. z rolą, karczma bez roli. Dziesięcinę z jednej części gruntów brał klasztor miechowski, z drugiej biskup krakowski, z trzeciej klasztor w Mogile. Folwark klasztorny dawał dziesięcinę kościołowi w Tarnawie. Pleban zaś miejscowy (z Prędocina) brał od kmieci tylko meszne. W drugiem miejscu (II, 92) podaje Długosz tekst układu o dziesięcinę z folwarku O. między biskupem krakow., klasztorem a Niemierzą, zawartego w r. 1416 (daty są w sprzeczności). Układ ten dzielił dziesięcinę folwarczną O. między biskupa krakow. (z nowszych łanów), kościół w Tarnawie (z dawnych łanów) i klasztor miechowski (z łanów po za rowem). Z aktu dowiadujemy się, że Niemierzą. ustąpił klasztorowi swe prawo do trzeciej części patronatu nad kościołem w Tarnawie. W wyliczeniu uposażeń klasztoru miechowskiego podaje Długosz (III, 25), że dziesięciny z O. nadał klasztorowi biskup Gedeon. Podaje również (III, 18), że kmiece łany dawały klasztorowi czynsz pieniężny (sexagena) i po 30 jaj, 4 koguty, 1 sery i dzień sprzężajny roboty na tydzień. Obok tego osep i powabę (wiosenną). Według regestr, pobor. z 1581 było 37j łanów, 1 ogrodn. bez roli, 1 komor, bez bydła i karczmarz z ćwiercią łanu (Pawiński: Małop., 23).
[SGKP]