Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orłów, pow. miechowski

23.08.2021 22:58
Orłów, wś i fol., pow. miechowski, gm. Miechów, par. Prandocin. W 1827 r. było tu 8 dm., 78 mk. Według Lib. Ben. Dług. (II, 32) wś ta była własnością klasztoru w Miechowie. .Darował ja klasztorowi w 1427 r. Niemierza z Kurzelowa h. Lis, kustosz ś. Floryana i kanonik krakowski. Było tu 8 łanów kmiecych, 2 zagrodn. z rolą, karczma bez roli. Dziesięcinę z jednej części gruntów brał klasztor miechowski, z drugiej biskup krakowski, z trzeciej klasztor w Mogile. Folwark klasztorny dawał dziesięcinę kościołowi w Tarnawie. Pleban zaś miejscowy (z Prędocina) brał od kmieci tylko meszne. W drugiem miejscu (II, 92) podaje Długosz tekst układu o dziesięcinę z folwarku O. między biskupem krakow., klasztorem a Niemierzą, zawartego w r. 1416 (daty są w sprzeczności). Układ ten dzielił dziesięcinę folwarczną O. między biskupa krakow. (z nowszych łanów), kościół w Tarnawie (z dawnych łanów) i klasztor miechowski (z łanów po za rowem). Z aktu dowiadujemy się, że Niemierzą. ustąpił klasztorowi swe prawo do trzeciej części patronatu nad kościołem w Tarnawie. W wyliczeniu uposażeń klasztoru miechowskiego podaje Długosz (III, 25), że dziesięciny z O. nadał klasztorowi biskup Gedeon. Podaje również (III, 18), że kmiece łany dawały klasztorowi czynsz pieniężny (sexagena) i po 30 jaj, 4 koguty, 1 sery i dzień sprzężajny roboty na tydzień. Obok tego osep i powabę (wiosenną). Według regestr, pobor. z 1581 było 37j łanów, 1 ogrodn. bez roli, 1 komor, bez bydła i karczmarz z ćwiercią łanu (Pawiński: Małop., 23).
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.