Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orzęcki Michał (zm. 1750)

10.09.2021 18:36
Michał Stanisław Orzęcki, zm. przed 9.5.1750 [2]
 1. 1690 ok. córka Konstancja +(1717 Bobiatyn) Michał Leszczyński "Skarbek" (2-v. Barbara Wolska), 1717 łowczy bracławski, 1725 pisarz grodzki horodelski, 1750 podsędek ziemski czernichowski [3]
 2. 1707 sejmik konfederacki kapturowy, skarbnik trembowelski [2]
 3. 1714 łowczy buski do 1722 [1][2][3]
 4. 1711, 1716 porucznik chorągwi pancernej[2][6] 1711 chrzestny w Tartakowie
 5. 1716 podpisał traktat warszawski w imieniu konfederacji tarnogrodzkiej i skonfederowanych wojsk koronnych. [2]
 6. 1719 podał do akt horodelskich inf. o spaleniu dóbr Pierwiatycze, k. Tartakowa [3]
 7. 1722 stolnik buski [2], deputat Trybunału w woj. czernichowskiego [5]
 8. 1733 sędzia kapturowy woj. bełskiego [2]
 9. 1744 stolnik buski, sejmik przedsejmowy [2]
 10. 1750 zmarł, pochowany Sokal, krypta w kościele oo. Bernardynów [1][4]
  .

Bibliografia

[1] SGKP hasło: Babiniec
[2] Bondyra Wiesław, Chronologia sejmików bełskich w dobie saskiej..., w: Res Historica 1999 nr 7
[3] Nies.
[4] Schneider Antoni, Encyklopedia do krajoznawstwa Galicyi…, t. II., Lwów 1874
[5] Grabowiecki Słownik Biograficzny
[6] Księgi metrykalne rz-kat. parafii Tartaków od roku 1711 AGAD
.Genealogia Orzęckich
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.