Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miecznikowski Aleksander (1845-1873)

13.10.2021 21:06
Akt chrztu Aleksandra MiecznikowskiegoAleksander Michał Miecznikowski Ur. 27.2.1845 Warszawa, par. św. Andrzeja, zm. 5.8.1873 Lima. Syn Aleksandra (urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, urzędnika municypalnego Miasta Warszawy) i Ludwiki Paschalis-Jakubowicz.
Miał pięcioro rodzeństwa: Ludwika Aleksandra, Kazimierza Jana, Stanisława Alfonsa, Wandę Aleksandrę Ludwikę i Mieczysława Franciszka.
W chwili wybuchu powstania uczył się w Szkole Głównej w Warszawie. Wyjechał w sandomierskie. Po przejściu do Galicji zaaresztowany przez Austriaków i wysłany do więzienia w Ołomuńcu. Przebywał dalej na emigracji w Paryżu, gdzie dokończył edukację studiując w Szkole Dróg i Mostów. W 1869 wraz z grupą polskich inżynierów emigracyjnych został zaangażowany przy pracach inżynierskich w Peru.[2][7][10]. Początkowo współpracował z Malinowskim przy budowie kolei transandyjskiej. W 1871 r. opracowywał także kosztorys projektowanej linii kolejowej Paita - Piura oraz uczestniczył w komisji dokonującej odbioru świeżo zbudowanej linii kolejowej Pisco - Ica. W 1872 r. działał w zespole oceniającym oferty przetargowe na budowę kolei Trujillo - Salaverry - Ascope i Chimbote - Tablones. Następnie kierował budową pierwszej w Peru nowoczesnej drogi bitej łączącej Limę z jej portem morskim Callao, ukończonej w 1873 r.[9] W 1873 zachorował na żółtą febrę i zmarł. Jego pogrzeb był dużą manifestacją - sfinansowany z pieniędzy publicznych.[2] Aleksander zgromadzony szybko spory majątek przekazał na rzecz rodziny pozostającej w kraju.[8]

Bolesław Orłowski w 1974 próbował stworzyć jego biografię [2]. Natrafił na akt metrykalny innego Aleksandra, ur. 1836 w Paluchu pod Warszawą [6]. Jako że koneksje rodzinne inżyniera z Peru nie były znane wywnioskował błędnie, że jego ojcem był Ignacy a matką Karolina Betlej. [3][4] Przesuwając daty o 9 lat umieścił go wśród uczniów francuskiej szkoły jeszcze przed Powstaniem (myląc go z ojcem urzędnikiem wysłanym na koszt państwa do Liege [11]). Idąc za tym, autorzy wielu opracowań powielają te błędy, przypisując mu też autorstwo książek inżynierskich Aleksandra Mikołaja, wydanych przed 1862 [3][14]. Przypisuje się też Aleksandrowi Michałowi posadę nauczyciela fizyki i matematyki 3-go gimnazjum realnego w 1862 [12][15] którą piastował Aleksander Mikołaj. W 1865 tenże rezygnuje z posady,[13] na której nie mógł pozostawać będąc w więzieniu i na emigracji. Prof. Orłowski znał list wspominający Wandę Miecznikowską - jednak nie zgadzało mu się to z posiadaniem przez Aleksandra Mikołaja jednej siostry i zakwalifikował ją jako żonę Aleksandra.

Bibliografia

[1] Samborski Henryk, Wspomnienia z Powstania 1863 i pobytu na Syberii, Warszawa 1916 (informacje na podstawie danych od siostry Aleksandra Wandy)
[2] Orłowski Bolesław, Polscy inżynierowie w Peru, w: Młody Technik Nr 6/1974
[3] Wikipedia, hasło: Aleksander Miecznikowski (dost. 13.10.2021)
[4] Minakowski Marek Jerzy, Baza Sejm Wielki (dost. 13.10.2021)
[5] Księgi Metrykalne parafii Warszawskich (za: Geneteka)
[6] Księga chrztów par. Warszawa Służew, św. Katarzyna
[7] Szabłowska−Zaremba Monika, Profesor z Peru, w: Forum Akademickie 05/2007
[8] Tygodnik Illustrowany, 8.11.1873
[9] Orłowski Bolesław, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, IHNOiT PAN, Warszawa 1992
[10] Rudowska M, Udział polskich inżynierów w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Peru w drugiej połowie XIX w., w: „Kultura i Społeczeństwo" 1974 nr 1
[11] Gazeta Codzienna 1.1.1859
[12] Dziennik Powszechny : Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe, 9.10.1862
[13] Dziennik Warszawski 4.11.1865
[14] Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda. T. 7, hasło: Miecznikowski Aleksander
[15] Dziennik Powszechny : Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe, 11.8.1862

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.