Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Malewski Franciszek Hieronim (1800-1870)

30.01.2022 21:34
Franciszek Malewski, Ur. 1800. zm. 10.4.1870 Petersburg. Syn Szymona, rektora Uniwersytetu Wileńskiego i Katarzyny Witakowskiej.

Franciszek MalewskiObok Mickiewicza i Jeżowskiego najwybitniejszym działaczem w związkach młodzieży wileńskiej. Reprezentował wśród Filomatów temi słowy charakteryzuje go prof Kallenbach - Pierwiastek wysokiej kultury umysłowej; prawnik z zawodu nie zasklepił się w swej specjalności, ale bardzo żywo i rozumnie interesował się historją i literaturą, a znając języki francuski, niemiecki, angielski, włoski i inne, obejmował szersze horyzonty i ku nim zwracał swych przyjaciół, Dzięki jemu prądy zachodniej literatury wcześnie przedostały się do grona filomatycznego i nie pozwoliły mu zacieśnić się w obrębie prowincjonalnym. "Niewymowna chęć nauki," sprawiła, że Malewski stał się bardzo szybko erudytem niezwykłym, z którym w latach uniwersyteckich mógł się tylko jeden Jeżowski mierzyć. Nad innymi Filomatami górował Malewski wczesną znajomością język i literatury niemieckiej. I on także przejęty był ciągłą troską o byt i ulepszenie Towarzystwa Filomatów, i on był wzorem pracowitości dla innych, wiele wymagającym od drugich, ale przede wszystkiem od siebie".
o ukończeniu szkół wileńskich i wydziału nauk prawnych Uniwersytetu Wileńskiego, na którym po wytężonei pracy otrzymał stopie1? magistra, wysłany został, jako upatrzony profesor uniwersytetu, do Berlina dla uzupełnienia studiów. W czasie procesu filareckiego wymienione zostało nazwisko Franciszka Malewskiego, jako jednego z głównych działaczy w związkach tajnych. Aresztowany na żądanie władz rosyjskich, po parotygodniowym pobycie w więzieniu berlińskiem wysłany został do Warszawy i stawiony przed w. ks. Konstantym, a następnie, po poczynieniu zeznań, do Wilna. Skazany wraz z innymi Filomatami na wygnanie do Rosji, czas jakiś spędził z Mickiewiczem w Petersburgu, Odessie i Moskwie. W r. I829 otrzymał posadę urzędnika w Metryce Litewskiei przy 3-im departamencie Senatu; I5 stycznia
I830 r. powołany został Malewski do t. zw. drugiego oddziału kancelarji cesarskiei dla ułożenia wraz z Danilowiczem, Korowickim, a pod przewodnictwem Sperańskiego, zbioru praw gubernij polskich. Pensji do I834 r. nie pobieral, następnie przyznano mu 500 rs. rocznie, od I836 r. - IOOO rs., po ukończeniu prac nad zbiorem praw otrzymal IO 000 rs. nagrody, order św. Anny i trzy tysiące rocznej pensji dożywotniej. Oprócz zajęć, związanych ze stanowiskiem urzędowem, żywo zajmowal się sprawami literackiemi, założyl w r. I830 Tygodnik Petersburski, troszczył się o wydanie dzieł Mickiewicza, z którym stale w najserdeczniejszych pozostawał stosunkach i którego żony siostrę, Helenę Szymanowską, poślubił. Wysoce ceniony dla głębokiej wiedzy, nieskalanej uczciwości i bezinteresowności, skromny, nie dbający o zaszczyty i odznaczenia, odrzucał proponowaną mu niezwykłą, jak dla Polaka, godność senatorską. Do końca życia pozostał wierny ideałom młodości i dzieciom jako stałą powtarzał przestrogę i naukę: "Miejcie zawsze na myśli, czy spełniacie obowiązki wasze względem ojczyzny".
Postać to, jako typ filarecki, w swem długiem, pracowitem życiu niepospolita, a uderzająco hartowana, na tem miejscu ledwo rysami naszkicowana, lecz której słusznie oddzielny staranny należałby się wizerunek.
[Z filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816-1824]

Genealogia Malewskich
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.