Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Obertyński Kazimierz (ur. 1839)

3.02.2022 10:36
Kazimierz ObertyńskiKazimierz Adam Feliks Obertyński, h. Sas. Ur. 6.8.1839 Wolica Komarowa[1] (nie Stronibaby!), zm. 16.5.1926 Stronibaby. Syn Leopolda Edmunda Eugeniusza i Tekli Szymanowskiej. Brat m.in Jana i Zdzisława
Uczył się we Lwowie i w Wiedniu[11], a następnie studiował rolnictwo w Grand Jouan we Francji. Wraz z rodziną silnie wspierał Powstanie Styczniowe, sam biorąc w nim udział w stopniu oficerskim[13] w oddziale jeźdźców Rozwadowskiego w partii Zapałowicza[14][15].
Od lat 70-tych prowadził swój majątek w Stronibabach. Gospodarstwo pecjalizowało się w hodowli krów a także świń, owiec, ryb. W swoich dobrach prowadził stację uszlachetniania rasy nizinnej bydła fryzyjskiego, z sukcesami wystawianego na wystawach m.in. w 1894 [7]. Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Ziemian, Zarządu Powiatowego Kółek Rolniczych, Wydziału Okręgowego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Oddziału Brody-Złoczów Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, prezes Złoczowskiego Towarzystwa Gospodarczego, prezes Polskiej Organizacji Narodowej, współzałożyciel i prezes Złoczowskiego Towarzystwa Narodowego, od 1907 członek Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wspierał finansowo działalność Towarzystwwa Szkół Ludowych i "Sokoła”. Był też egzaminatorem w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach[3]. W 1902 zgłosił akces odezwy w sprawie demonstracji lwowskich (z sokalskiego). 1905-10 poseł na Sejm Krajowy i między 6-11.1907 do austriackiej Rady Państwa.
Odznaczony Krzyżem Walecznych, a także wcześniej orderem jubileuszowym austriackim. Pochowany został w parku w Stronibabach.

Żona: (5.4.1880 Gliniany) Maria Kamilla Bohdan, ur. 1861 Zadwórze
Dzieci: Syn Józef walczył w I Wojnie Światowej, potem polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Oprócz syna miał też trzy córki: Teklę (mąż: Adam Bogusz), Stefanię (mąż: Edmund Supiński) i Ewę (mąż: Władysław Smorczewski).

Na zjeździe powiatowym w Złoczowie 15.1.1903 mówił
"Walki dla ojczyzny nie ulęknie się żaden Polak. Myśmy nie z soli ani z roli, ale z tego, co nas boli urośli. Dzieje nasze pisaliśmy krwią — nie ulękniemy się też walki narzuconej nam przez prowodyrów ruskich, którzy nas z ziemi zastawianej piersiami naszemi przed Turkami i Tatarami, usiłują obecnie wyprzeć. Gróźb mordu i pożogi się nie ulękniemy. Do walki nie stajemy z orężem w ręku, ale bronią naszą jest jedność, zgoda i wytrwałość. Walce nikomu przypatrywać się nie wolno obojętnie; obojętność dla sprawy na rodowej jest zdradą. Spory między sobą odłóżmy na lepsze czasy, gdy przeminie burza. Atak w lecie był obliczony na rozdwojenie Polaków, przy czynił się jednak przeciwnie do ich skupienia. Od prowodyrów i hajdamaków odróżniamy chłopa ruskiego, z którym od wieków razem żyjemy, którego braćmi jesteśmy, któremu gwałty przebaczamy i o którego społeczne i ekonomiczne interesa dbamy. Kto sobie przypomni, w jakiej szkole był lud nasz od r. 1846 pod biurokracyą austryacką, i jakie nauki dawała mu prasa ruska i agitatorzy ruscy, ten wobec mało posuniętej oświaty, łatwowierności ludu dziwić się nie może. Nasze zadanie wydrzeć lud z ich szponów i oświecić."[16]

Bibliografia

[1] Akt chrztu Kazimierza

, par. Tartaków (rz-kat)
[2] par. Gliniany
[3] Rolnik 1867-1937
[4] Minakowski Marek, Potomkowie Sejmu Wielkiego (błędne miejsce urodzenia)
[5] Akt ślubu Kazimierza Obertyńskiego i Marii
[6] Czas 13.6.1890
[7] Gazeta Narodowa 22.6.1894
[8] Biliński Adam, Genealogia rodu Obertyński herbu Sas (błędne miejsce urodzenia)
[9] Wikipedia, hasło: Kazimierz Obertyński (błędne miejsce urodzenia)
[10] Gazeta Narodowa, 4.11.1891
[11] Ziemianie Polscy XX wieku, t. I
[12] Gazeta Narodowa 16.3.1902
[13] DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
[14] Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
[15] Cichocki S., Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego, w: Ziemia sokalska nr. 2
[16] Gazeta Narodowa 18.1.1903
[17] Gazeta Narodowa 24.8.1905
.

Genealogia Obertyńskich
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.