Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Emigracja polska we Francji 1832

8.07.2022 08:57
La Pologne et L'Angleterre : ou adresse des réfugiés Polonais en France a la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne et d`Irlande.
Joachim Lelewel
OCR poprawiony

W AVIGNON
Antoni Górecki, z Polski major.
Tomasz Bartmański, z Polski ppóik.
Alexander Ekielski, z Polski por.
Leopold Greffen, z poznańskiego, por.
Julian Burchart, z Polski por.
Janusz Woronicz, z Wołynia, ppor.
Rudolf Hasford, z Litwy por.
Xawery Węgliński, z Polski ppor.
Karol Szulczewski, z Polski ppor.
Napoleon Egierzdorf, z Polski por.
Jan Szwarec, z Polski ppor.
Mikołaj Niwiński, z Podola, ppor.
Wiktor Skolimowski, z Polski ppor.
Ignacy Radziszewski, z Polski por.
Konstanty Chamski, z Polski ppor.
Arnolf Marcelli Pomaski, z Polski ppor.
Antoni Krupski, z Polski ppor.
Jan Korzeniewski, z Polski
Adam Kisielewski, z Polski
Gasperde Tochman, z Galicji, ppor.
Jan Lewandowski, z poznańskiego, por.
Leopold Potocki, z poznańskiego, por.
Walenty Sulinurski, z kaliskiego,
Józef Gabliński, z kaliskiego, ppor.
Noiński, z krakowskiego,
Wincenty Grochowski, z Litwy
Piotr Niewęgłowski, z Warszawy, ppor.
Alfons Borzęcki, z woj. Mińsk, major.
Piotr Jasieński, z Wołynia, kap.
Kanut Gorkowski, z Wołynia, ppor.
Jan Kowalski, z Polski ppor.
Alexander Chamski, z Polski ppor.
Mikołaj Wolny, z Polski ppor.
Karol Cieciszowski, z Polski por.
Karol Kostecki, z Polski ppor.
Alexander Sengteler, z Polski ppor.
Adam Jankiewicz, ze Żmudzi, ppor.
Jakób Szymański, z Warszawy, ppor.
Felician Drzewicki, z Wołynia, major.
Stanisław Kozłowski, z augustowskiego,
Wincenty Jaranowski, z Mazowsza, ppor.
Emeryk Zabłocki, z Podlaskiego,
Horain, z Litwy kap.
Michał Ginett, z augustowskiego, ppor.
Maximilian Zelkowski, z krakowskiego, ppor.
Józef Ginett, z augustowskiego, auditor.
Jan Neumark, z sandomierskiego.
Kazimierz Wołłowicz, z Litwy, por.
Wincenty Smorczewski, z podlaskiego, ppor.
Józef Górski, z Mazowszaiec, ppor.
Teofil Górski, z Mazowsza, ppor.
Tomasz Wyrwas, z Litwy.
Siekierzyński, z Mazowsza, ppor.
Wincenty Piasecki, z Galicji.
Adam Piasecki, z Polski
Antoni Winnicki, z Kujaw ', kap.
Maciej Zapaśnik, z Litwy ppor.
Adam Piszczatowski, z Litwy por.
Napoleon Poniński, z Krakowa .
Franciszek Garczyński, r.
Konstanty Rzykowski, zp.
Karol Ostrowski, z Polski ppor.
Franciszek Winnicki, z poznańskiego,
Karol Borkowski, z Wołynia, ppor.
Adam Wroński, z Podola, por.
Felix Czaplicki, z Polski ppor.
Wiktor Radziejowski, z Polski kap.
Józef Kozłowski, r. por.
Stefan Skulski, r. kap.
Michał Skulski, r. ppor.
Mateusz Łozowski, z Krakowa, kap.
Baltazar Łabęcki, z Galicji, major.
Paweł Twardowski, z Ukrainy, kap.
Stanisław Górecki, z Polski kap.
Achiles Breza, z Wołynia, ppor.
Stanisław Rzażewski, z Polski por.
Hippolyt Puzowski, z Ukrainy, ppor.
Tomasz Filipowski, z Polski ppor.
Spiridion Puzowski, z Ukrainy, ppor.
Alexander Denowski, z Polski ppor.
Jan Zaborski, p. ppor.
Józef Kwilecki, z Polski ppor,
Wojciech Charzewski, z Polski ppor
Antoni Szymański, r. ppor.
Kasper Wojciechowski, z Polski ppor.
Wincenty Hirszpel, z Polski ppor.
Stanisław Dolinger, z Podola, por.
Michał Dolingerz Podola, por.
Wincenty Żaboklicki, r. kapelan.
Antoni Kwilecki, z poznańskiego, kapit.
Ignacy Polakowski, z Galicji, kap.
Józef Kozaryn, z Litwy lekarz.
Leon Borzęcki, z Polski ppor.
Jan Jędrzejowski, z Krakowa por.
Karol Przezdziecki, z poznańskiego, major.
Adam Kulczycki, z Polski
Edward Szpek, z Polski ppor.
Józef Ponikowski, z Polski ppor.
Franciszek Szacfajer, z Litwy ppor.
Ludwik Wojciechowski, z Polski
Chryzostom Romanowski, z Polski por.
Julian Oxiński, z Polski ppor.
Alexander Rypiński, z Białejrusi ppor.
Edward baron Lewartowski, z Galicji.
Józef Słowicki, z Polski ppor.
Romuald Obuchowski, z Ukrainy, ppor.
Michał Monkiewicz, z Litwy ppor.
Mateusz Zawadzki, z Polski
Wacław Krzyżanowski, z Litwy ppor.
Tomasz Koiński, z Polski
Hieronym Markowski, z Polski kap.
Józef Zawadzki, z poznańskiego, kap.
Felix Breański, z poznańskiego, półko.
Wincenty Skowroński, z Polski kapit.
Leon Zalewski, z Polski kapit.
Antoni Godlewski. z Litwy por.
Prokop de Seeguth Stanisławski, z kaliskiego, kap.
Józef Adamowski, z krakowskiego, ppor.
Stanisław Karłowicz, z Warszawy, ppor.
Marcelli Siciński, z poznanskiego, major.
Adam Wodziński, z Polski kap.
Józef Bagieńśki, z augustowskiego, ppor.
Tadeusz Rozwadowski, z Litwy ppor.
Andrzej Zebrowski, z Polski ppor.
August Chomski, z Litwy ppor.
Maximilian Witkowski, z Litwy ppor.
Spiridion Sługocki; z Polski ppor.
Jakób Błażowski, z Ukrainy, ppor.
Roch Wójcikowski, z Polski ppor.
Kazimierz Klot, z Litwy ppor.
Tadeusz Dorantowicz, z Warszawy. ppor.
Antoni Chojecki, z Wołynia, por.
Antoni Przesiecki, z Litwy
Słomczewski, z Galicji, por.
Alexander Molinary, z Polski ppor.
Jakób Zawadzki, z Polski ppor.
Karol Nawrocki, z Polski ppor.
Stefan Koncewicz, z Polski kap.
Józef Zejfert, z Polski ppor.
Kajetan Lenartowicz, z Litwy ppor.
Leon Czarkowski, z Ukrainy, kap.
Ludwik Wilczyński, z Litwy ppor.
Michał Mystkowski, z Polski kap.
Władysław Zaręba, z Polski por.
Erazm Borzęcki, z Polski por.
Władysław Englert, z Polski por.
Julian Wodnicki, z Polski ppor.
Andrzej Krzywiński, z Polski kap.
Teofil Krzywiński, z Polski kap.
Ernest Waszkiewicz, z Litwy ppor.
Jan Rzepecki, z Polski ppor.
Maximilian Drzewiecki, z Podola.
Antoni Skarżyński, z Galicji, kap.
Klemens Pągowski, z Polski kap.
Michał Godlewski, z Wołynia, ppor.
Józef Bielawski, z Polski ppor.
Piotr Wieszeniewski, z Litwy ppor.
Antoni Czajkowski, z Polski por
Świętochowski, z Polski por Kołyński, z Polski ppor.
Wincenty Szymański, z poznańskiego,
Wiktor Giameński, z Krakowa .
F. Majewski, z Polski ppor.
L. Rowicki, z Polski ppor.
F. Szymanowski. z Polski ppor.
Wojciech Zdżarski, z Krakowa, kap.
Wiktor Chróściński, z Polski Tomasz Jarosiński, z Polski
Platon Jundziłł, z Wilna.
Ignacy Pietrasiewicz, z Galicji, kap.
Felix Szulczewski, z Polski
Ignacy Okęcki, z Polski
Leon Zapalski. z Polski
Józef Cebeliński, z Polski
Pafnucy Daszkowski, z Polski
Felix Kamieniecki, z Polski ppor.
Kazimierz Proszkowski, ppor.
Józef Nieszkowski, z Polski
Anloni Kosciakiewicz, z Polski
Alexander Kojanowski, z Polski
Antoni Borowski, z Polski
Xawery Rokossowski, z Polski
Wit Jezierski. z Polski
Stanisław Wągrocki, z Polski
Narcys Dumiński, z Podola.
Józef Szulc, z Litwy
Antonihrabia Parys, z Galicji, kap.
Franciszek Milaszewski, z Polski
Leopold Białkowski, z poznańskiego,
Felician Białkowski, z poznańskiego,
Leoard Zakrzewski, z Krakowa .
Tadeusz Terlecki, z Galicji.
Franciszek Ostrowski, z Polski
Józef Włodarski, z Polski
Raciborski, z Galicji, kap.
Wincenty Hubert, z Krakowa .
Ignacy Trzebiatowski. z Prus.
Fortunat Kossowski, z Litwy
Stefan Giecołd, z Litwy
Joachim Możejko. z Litwy
Julian Dunin, z Polski
Florian Dąbrowski, z Mazowsza. major.
Antoni Sokoppe, z Galicji, ppor.
Alexander Polkowski, z Litwy
Jakób Szretter, z Litwy por.
Włodziniirz Ritter, z Polski por.
Jan Szretter, z Litwy ppor.
Piotr Szretter, z Litwy ppor.
Antoni Szretter, z Litwy ppor.
Edward Lissowski, z poznańskiego, ppor.
Piotr Czerniewicz, z Polski ppor.
Antoni Zapaśnik, z Litwy kap.
Trepka, z krakowskiego, kapelan.
Ignacy Jarosz, z poznańskiego, ppor.
Julian Matuszewicz, ze Żmudzi, kap.
Jan Rabczewski, z sandomierskiego,
Gabriel Ciechański, z Galicji, ppor.
Roman Zaborowski, z Polski kap.
Titus Gasztofd, z Litwy kap.
Aloyzy Lubecki, z Wołynia.
Adam Szydłowski, z Polski ppor.
Jan Szydłowski, z Polski ppor.
Hieronym Hausner, z Galicji, ppor.
Edmund Okęcki, z Polski ppor.
Antoni Kłossowski, z Polski ppor.
Konstanty Dobrowolski, z Litwy ppor.
Ildefonsf Kuczyński, z krakowskiego,
Józef Walewski, z Polski ppor.
Jan Nieszkowski, z Polski kap.
Stanisław Michalski, z Polski ppor.
Józef Massalski, z Wołynia, por.
Leopold Kielliński. z Polski por.
Józef Witkowski, z Polski ppor.
Edward Rodziewicz, z Litwy ppor.
Albin Januszkiewicz, z Litwy ppor.
Stanisław Rydecki, z Polski por.
Ignacy Brodowski, z Polski kap.
Adam Kowalski, z Polski kap.
Filipp Reymer, z Polski kap.
Józef Włodarski, z Polski kap.
Edward Duński, z Polski ppor.
Ludwik Kozłowski, z Krakowa, por.
Piotr Jankowski, z Polski ppor.
Jan Czerwiński, z Polski por.
Felix Wąsowski, z Polski ppor.
Marcin Kalicki, z Polski por.
Henrik Kalicki, z Galicji, por.
Walenty Słomczewski, z Polski por.
Teodor Hauke, z Polski ppop.
Karol Królikowski, z Polski
Józef Ryng, z Polski
Ignacy Klassen. z Polski
Ignacy Lindsay, z Podlask, kap.
Michał Miłaczewski, z grodzieńskiego,
Tadeusz Porębiński, z Ukrainy, kap.
Kazimierz Korsak, z Inflant, ppor.
Andrzej Kochański, z Polski por.
Stanisław Olszewski, z Warszawy. ppor.
Tomasz Puchalski, z augustowskiego, kapelan.
Alexander Puzowski, z Ukrainy, ppor.
Michał Richter, z Polski major.
Ignacy Ciechawski, z Galicji, kap.
Maciej Adamkowicz, z Litwy ppor.
Jan Pawłowicz, z Litwy ppor.
Leon Gadomski, z Polski por.
Piotr Szymański, z Polski ppor.
Wincenty Brzeziński, z Polski ppor.
Ludwik Mierzejewski, z Litwy ppor.
Franciszek Chrzanowski, z Polski ppor.
Józef Cebeliński, z Polski ppor.
Iguacy Kostrzewski, z Polski ppor.
Ludwik Brzemieński, z Polski por.
Kazimierz Borowski, z Litwy ppor.
Ludwik Kozłowski, z Polski ppor.
Tomasz Zyżniewski, z Polski ppor.
Józef Heydenreich, z Polski ppor.
Ludwik Petrellewicz, z Polski kap.
Grzegorz Wysiekierski, z Polski por. artyll.
Jan Janiszewski. z Polski r»>r.
Stanisław Kamiński, z Mazowsza, ppor. -r
Felix Łubieński, z Polski por.
Józef Hendel, z Krakowa, ppor.
Tadeusz Niementowski, P, kap.
Antoni Adolf Meyner, z Krakowa, ppor.
Kazimierz Deczyński, z Kalisza, ppor.
Michał Rohoziński, z Wołynia, ppor.
Florian Bartl, z Krakowa, ppor.
Franciszek Jaźwiński, z Litwy kap.
Konstanty Jankowski, z Litwy ppor.
Kazimierz Kwasiborski, z Polski ppor.
J. Tadeusz Chamski, z Polski por.
Stanisław Dacewicz, z Polski ppor.
Gabriel Moraczewski, z Polski por.
Józef Świerczyński, z Polski ppor.
Justyn Narkiewicz, ze Żmudzi; kap.
Leon Tereszkiewicz, z Polski ppor.
Jan Gasztowt, ze Żmudzi, kap.
Hiacynth Ułanowski, z Polski por.
Ignacy Czerniewski, z Polski ppor.
Jan Plewiński, z Polski ppor.
Józef Iwski, z Polski ppor.
Konstanty Stobiecki, z Polski ppor.
FranciszekŻółciński. z Polski ppor.
Walęntin Wiszin, z Galicji, ppor.
Franciszek Borzęcki, z Polesia, kap.
Albert Rażyński, z Polski kapelan.
Antoni Cieslicki, z Polski ppor.
Jan Noakowski, z Polski ppor.
Józef Woytkiewicz, z Podola, ppor.
Stanisław Kałuski, z Litwy ppor.
Bielski Woyciech, z poznańskiego, ppor.
Hektor Olendzki, z Litwy ppor.
Adam Domaszewski, z Polski ppor.
Leon Wędrychowski, z Polski kap.
Antoni Podolski, z Krakowa, ppor.
Andrzej Kamieński, z Polski ppor.
Franciszek Chełmoński, z Galicji, kap.
Gerałtowski z Pomorza, z Prus, kap.
Józef Waszkowski, z Polski ppor.
Adam Łękowski, z Polski ppor.
Ludwik Gołuchowski, z krakowskiego, ppor.
Ludwik Panek, z Polski ppor.
Józef Baczyński, z Polski ppor.
Bar. Felix Horoch, z Polski ppor.
Sewerin Dornfeld, z Polski ppor.
Andrzej Duchanowski, z Polski major.
Ludwik Slewiński, z Polski por.
Felix Możdżyński, z sandomierskiego, kap.
Ignacy Dudziński, z Polski ppor.
Józef Wołowski, z Galicji, ppor.
Wojciech Rudzieński, z Polski ppor.
Antoni Łukaszewski, z Polski ppor. artyl.
Antoni Putkowski, z Polski ppor.
Tomasz Pikulski, z Polski por.
Józef Pawłowski, z Polski ppor.
Wincenty Mazurkiewicz, z Galicji, ppor.
Aloyzy Dworzyński, z Polski ppor.
Adam Sperczyński, z poznańskiego, ppor.
Leon Neumark, z Polski kap.
Tadeusz Langa, z Polski ppor.
Karol Iwaszkiewicz, z Litwy ppor.
Julian Iwaszkiewicz, z Litwy ppor.
Józef Kolenda, ze Żmudzi, ppor.
Jan Siekaczyński, z Luhelsk, ppor.
Jozef Babich, z lubelskiego, ppor.
Longin Dworzecki, z Litwy ppor.
Felix Trociński, z Warszawy. kapit.
Titus Przeradzki, z Wołynia, kap.
Adam Przeradzki, z Wołynia, kap.
Julian Uszyński, z Polski ppor.
Izenszmidt de Milbitz, z Litwy major.
Józef Sokolnicki, z Krakowa, ppor.
Franciszek Głaszyński, z Warszawy. kap.
Donat Strawiński, ze Żmudzi, kap.
Marcelli Nieradzki, z Polski por.
Maciej Stacherski, z Polski ppor.
Paweł Rutkowski, z Polski audytor.
Piotr Kossakowski, z Polski por.
Bolchowski, z Polski ppor.
A. Głębocki, z Warszawy, kom. wojenny.
J. Jakubowski, z ppor.
S. Jabłonowski, z Wołynia, por.
Wincenty Drewnowski, z Polski
Stanisław Tomaszewski, z Polski ppor.
Dominik Wierzbicki, z Polski por.
Józef Supiński, z Galicji, z Polski ppor.
Leopold Turowski, z Polski ppor.
Antoni Wierciński, z Polski ppor.
Gabriel Nadolski, z Galicji, por.
Stanisław Poraziński, z Polski ppor. art.
Andrzej Smolikowski, z Polski ppor.
Fr. Xawery Dembski, z Polski por.
Julian Dmochowski, z Polski ppor.
J. Slanisław Borowski, z Litwy ppor.
Jan Klott, z Litwy ppor.
Michał Tądowski, z Polski por.
Antoni Kober, z Polski kap.
Gasper Stanicki, z poznańskiego, ppor.
Franciszek Dembiński, z Polski por.
Antoni Wyleżol, z Warszawy. ppor.
Romuald Januszkiewicz, z Wilna. ppor.
Rajmund Sumiński, z Wielkopolski.
Wacław Zdziechiewicz, z Polski
Emil Bednarczyk, z Polski por.
Stanisław Bratkowski, z Polski kom. wojenny.
Ignacy Kossowski, z krakowskiego, por.
Kalixt Łepkowski. z Wołynia, oflic.
Józef Skwarski, z Płockiego, ppor.
Stanisław Rząrzewski, z Polesia, ppor.
Hieronyrn Abramowicz, z Polski
Felix Swiderski, z Polski
Roch Norzewski, z Kujaw.
Kajetan Zacharewicz, z Litwy
Maciej Sołohub, z Litwy
Karol Kawka, z Polski por.
Wacław Zdziechiewicz, ppor.
Karol Zdziechiewicz, z Litwy ppor.
Napoleon Rewkiewicz, z Litwy ppor.
Alexander Jaszowski, ppor.
Leon Kierzkowski, por.
Józef Kontrymowicz, z Litwy ppor.
Edward Strawiński, z Wilna, ppor.
Julian Boszkowski, z Litwy kap.
Józef Ulatowski, z augustowskiego, ppor.
Romuald Boski, z Polski ppor.
Alfons Szczuka, z Litwy ppor.
Jan Załopiński, z Polski ppor.
Teofil Strzelecki, z Polski por.
Aloyzy Babski, z Polski por.
Antoni Koziorowski, z Polski ppor.
Roch Rysiński, z Polski por.
Antoni Horodnowicz, z Polski por.
Kazimierz Kamil, z Galicji, ppor.
Kanty Grotkowski, z Krakowa, kap.
Wincenty Piegłowski, z Polski ppor.
Lucian hr. Plater, z Litwy ppor.
Rudolf Klott, 1.. ppor.
Alexander Maliszewski, z Polski ppor.
Antoni Kossowski, z Polski ppor.
Aloyzy Dąbrowski, z Polski ppor.
Antoni Scibor Rylski, z Galicji, ppor.
Michał Klott, z Litwy
Józef Kotarski, z Polski ppor.
Leon Koss, z Polski ppor.
M. Sąchocki, z Polski ppor.
Wincenty Tomkiewicz, z Litwy ppor.
Nikodem Dąbski, z Polski por.
Mateusz Trzciński, z Polski por.
Franciszek Gawroński, z Polski ppor.
Stanisław Jopkiewicz, z Polski por.
Michał Feliński, z Wołynia, ppor.
Karol Cymerowski, z Polski ppor.
Rudolf Dąbski, z Polski ppor.
Józef Narwicz, z Polski ppor.
Tomasz Paprocki, z Polski ppor.
Franciszek Rogalski, z Galicji, pchor.
Jósef Leopold, z Krakowa, pchor.
Aloyzy Dąbrowski, z Polski pchor.
Adolf Winnicki, z poznańskiego, pchor.
Stefan Hirynowicz, z Ukrainy żołń.
Ludwik Januszewski, z Litwy żołń.
Antoni Bzowski, z Wołynia, żołń.
August Zygota, z Galicji żołń.
Mateusz Skibski, z Polski żołń.
Jakób Dąbrowski, z Galicji, zołń.
Karol Kasprowicz, żołń.
Błażej Truszkowski, z Polski żołń.
Marcin Chłopicki, z Galicji, żołń.
Michał Kaczorowski, z Polski żołń.
Maciej Adamowicz, z Podola, żołń.
Jan Passelle, z Kurlandii, żołń.
Kasper Cybulski, z Polski żołń.
Ignacy Rogowski, z Galicji, żołń.
Alexander Grulewicz, ze Żmudzi.
Józef Zienkiewicz, ze Żmudzi, żołń.
August Oliwicz, z Ukrainy, żołń.
Józef Wróblewski, z Polski żołń.
Franciszek Borzel, z Galicji, żołń.
Franciszek Kotkowski, z Polski żołń.
Bolesław Wielogłowski, z Polski ppor.
Józef Biegański, z Polski por.
Ludwik Biegański, ppor.
Andrzej Nagiel, z Polski ppor.
Emilian książę Giedroyć, z Wołynia, por.
A. Daychel, z Prus, kap.
Piotr Osetowski, z Polski ppor.
Jakób Sulewski, z Polski ppor.
Alexander Falner, ppor.
Karol de Ville, z Polski por.
Marcelli Zegrzda, z Polski ppor.
Nieszokoć, ze Żmudzi, kap. artyl.
Stefan Szlagowski, major.
Stanisław Majewski, z Wołynia, ppor.
Kazimierz Kisielewski, z Polski ppor.
Józef Woyciechowski, z Polski kap.
Chrysostom Głuchowski, z Polski por.
Karol Stolzman, z Mazowsza, kap.
Kamili Mochnacki, z Galicji, kap.

Komentarze (10)

8.07.2022 09:03
W LUNEL.
Józef Kurp Zieliński, z Płockiego, kap.
Horain, z Litwy, major.
W. Józefowicz, z sandomierskiego,
Stanisław Bartkowski, z Płockiego, ppor.
Napoleon Łempicki, z Płockiego, por.
Staszurski, z Mazowsza.
Falkoski, z Mazowsza.
Albert Koseciński, z sandomierskiego,
Edmund Bacewicz, z wileńskiego,
Franciszek Obuchowicz, z augustowskiego, por.
Jarosław Grużewski, z Litwy, ppor.
Tadeusz Styczyński, z Wołynia, por.
Józef Wysocki, z Wołynia, por., artyl.
Leon Ulrich, z lubelskiego, ppor.
Erazm Zmiechowski, z Mazowsza.
Mateusz Tański, z Płockiego, ppor.
Józef Woyciechowski, z Mazowsza, kap.
Dionyzy Skotnicki, z kaliskiego, kap.
Mikołaj Skoczyński, z Wołynia, ppor.
Józef Jerzmanowski, z Mazowsza, ppor.
Joachim Margiewicz, z Litwy, ppor.
Albert Banasieński, z krakowskiego,
Franciszek Zapiskęz Zawiszów, z Płockiego, ppor.
Henrik Niżyński, z Podlask, ppor.
Józef Mętarski, z kaliskiego, ppor.
Nepomucen Młodecki, z sandomierskiego,
Stanisław Godlewski, z Płockiego,
Wincenty Bogdanowicz, z Mazowsza.
Antoni Przeniewski, z kaliskiego, kap.
Jerzy Ręczyński, z augustowskiego, kap.
Wincenty Borowski, z wileńskiego, ppor.
Stefan Rogoski, z kaliskiego,
Michał Nestorowicz, z krakowskiego,
Jan Hulewicz, z poznańskiego,
Sewerin Orłowski, z Mazowsza.
Jan Włodarski, z sandomierskiego,
Antoni Turski, z lubelskiego,
Bonifacy Niewiarowski, z augustowskiego,
Michał Szymkiewicz, z Litwy
Stefan Juszyńsk:, z augustowskiego,
Anastazy Skotnicki, z Płockiego,
Adam Lasota, z Mazowsza.
Julian Horowicz, z augustowskiego,
JózefŻelazowski, z Płockiego,
Jan Nowakowski, z krakowskiego,
Leszczyński, z Mazowsza.
Hieronym Niewiarowski, z Mazowsza.
Ignacy Dzierzgowski, z Mazowsza.
Ludwik Skrodzki, z augustowskiego,
Ludwik Otocki z kaliskiego,
Antoni Otocki, z kaliskiego,
Kazimierz Rogowski, z Mazowsza.
Franciszek Kowalski, z Mazowsza.
Andrzej Kuczkowski, z krakowskiego,
Benedykt Herman, z poznańskiego,
Joachim Herman, z poznańskiego,
Alexander Grabowski, z kaliskiego,
Adam Jaszczołt, z Litwy
Jakób Burkacki, z Płockiego,
Witołd Rostkowski, z kaliskiego,
Karol Chobrzyński, z Wołyń.
Franciszek Janowicz, z Litwy
August Filipowicz, z augustowskiego,
Rafał Jabłoński, z Mazowsza.
Ignacy Filipowicz, z augustowskiego,
Jan Kołdowski, z kaliskiego,
Jan Kowalski, z poznańskiego,
Michał Buyno, z Podola.
Mikołaj Młocki, z J Hockiego,
Franciszek Wołkowicz, z Litwy
Mikołaj Chrząszcz, z Ukrainy.
Walerian Zawierski, z Wołynia, major.
Antoni Engelhart, z grodzieńskiego,
Józef Lesiewski, z Mazowsza.
Leopold Doering, z Podlask.
Melchior Trąmpczyński, z poznańskiego, por.
Eugeniusz Trątnpczyński, z poznańskiego, ppor.
Stanisław Kawalerski, z lubelskiego, ppor.
Michał Majewski, z Lu belsk, ppor.
Józef Bielicki, z sandomierskiego, ppor.
Józef Sulgostowski Dunin, z Podlask, ppor.
Albrecht Buczacki, z Podlask, por.
Jakób Garbowski. z Mazowsza, ppor.
Marcin Dobrzelewski, z kaliskiego, por.
Antoni Rybiński, z poznańskiego,
Kajetan Rutkowski, z Mazowsza, ppor.
Antoni Jackowski, z Mazowsza, kap.
Ferdinand Missner, z lubelskiego, por.
Karol Jurkowski, z lubelskiego, ppor.
Jan Bydiowski, z Wołynia, ppor.
Wojciech Darasz, z Mazowsza, ppor.
Kazimierz Reyzer, z wileńskiego, por.
Sewerin Grobowski, z Wołyń, lekarz.
Andrzej Struś, z Mazowsza, ppor.
Ed. Pełka, z Warszawy, ppor.
Michał Nestorowicz. z lubelskiego, ppor.
Piotr. Woyciechowski, z Wołynia, kap.
Stanisław Brandel, z Mazowsza, ppor.
Alexander Wrouna, z białostockiego, ppor.
Jau Pichelski, z Kaliskiego, kap.
Bernard Rydzek, z Warszawy, ppor.
Teofil Kurella, z Warszawy, ppor.
Napoleon Koszkowski, z poznańskiego, por.
Sewerin Wierzbiński, z Wołynia, ppor.
Wiktor Tylski, z Płockiego, por.
Marcelli Magnuski, z Mazowsza, por.
Wojciech Bieczyński, z Mazowsza. por.
Leon Brzeziński, z kaliskiego, kap.
Felix Kitliński, z Mazowsza, por.
Wincenty Gaucz, z Mazowsza, por.
Alexander Marchocki, z Zytomirsk, kap.
Kazimierz Maciejowski, z Mazowsza, por.
Michał Pikarski, z Mazowsza, por.
Franciszek Sierakowski, z kaliskiego, kap.
Konstanty Kępiński, z krakowskiego, ppor.
Antoni Szyndler, z Mazowsza, por.
Franciszek Czarnowski, z Mazowsza, kap.
Edward Trzciński, z kaliskiego, por.
Kasper Karaszewicz, z Wołynia, por.
Ferdinand Eisenberg, z Płockiego, ppor.
Ferdinand Błędowski, z augustowskiego, por.
Henrik Ebers, z Wilensk, stabslek.
Eugeniusz Kaczkowski, z kaliskiego, ppor.
Felix Drohojewski, z Galicji, por.
Florian Skrzetuski, z poznańskiego, major.
Jan Wichrowski, z poznańskiego, kap.
T. Sługocki, z Polski kap.
Karol Hoffman, z Polski por.
Ludwik Truszkowski, z Polski kap.
Hippolyt Smoleński, z Polski por.
Marcin Domkiewicz, z Polski ppor.
Jan Szawman, z Litwy ppor.
Józef Radkówski, z Polski kap.
Józef Kasprzykowski, z Polski kap.
Roman Machczyński, z Polski kap.
Jau Skolimowski, z Galicji, por.
Jan Sochocki, z Podola, ppor.
Józef Gering, z Polski ppor.
Józef Jastrzębski, z Poznań, ppor.
Hieronym Rutowicz, z Litwy por.
Ignacy Tukałła, z Litwy por.
Justin Jasiewicz, z Litwy ppor.
Andrzej Dyzmanowicz, z Litwy ppor.
Franciszek Musiałowicz, z Kraków, kap.
Józef Osiński, z Polski ppor.
Józef Przyłuski, z Polski ppor.
Wawrzyniec Łazdowski, z Litwy ppor.
Jakób Filipkowski, P, por.
Franciszek Chuchrowski, z Polski por.
Napoleon Szuniewicz, z Litwy por.
Konstanty Jawoysz, z Litwy ppor.
Frauciszek Ordyński, z Litwy ppor.
Ilenrik Kuliński, r. por.
Józef Bajonkiewicz, z Polski ppor
August Dobrzański, z Galicji, ppor.
Stefan Sopoćko, z Polski kap.
Walenty Tomaszewski, z Polski kap.
Józef Drozdowski, z Litwy ppor.
Stanisław Rusiński, z Polski ppor.
Alfons Nieszkowski, z Polski ppor.
Józef Jabłoński, z Polski por.
Alexander Choroszewski, z Litwy por.
Bronisław Werowski, z Litwy ppor.
Karol Usialuk, z Polski ppor.
Xawery Sieroszewski, z Polski ppor.
Jan Juszkiewicz, z Litwy kapelan.
Zefyrin Fijałkowski, z Polski Slabslekarz.
Józef Dębicki, z Polski por.
Franciszek Przetocki, z Galicji, ppor.
Michał Zieliński, z poznańskiego, ppor.
Józeł Kiosowicz, z Galicji, ppor.
Antoni Sołecki, z Litwy ppor.
Franciszek Zabielski, z Polski kap.
Felix Władysław Michałowski, z Polski ppor.
Karol Olewiński. z Polski ppor.
Antoni Mieczkowski, z Polski ppor.
Jakób Suchorzewski, z poznańskiego, kap.
Ludwik Sieslicki, z Polski ppor.
August Haciski, z Litwy por.
Stefan Białogoyski, z Wołynia, kap.
Ignacy Czernik, z Polski kap.
Mateusz Sochocki, z Polski ppor.
Wincenty Modzelewski, z Polski kap.
Ignacy Myslihorski, z Polski ppor.
Julian Turski, z Polski ppor.
Kazimierz Kozarzewskl, r. ppor.
Leon Kulikowski, z Polski ppor.
Mikołaj Formatowicz, z Litwy kap.
Stanisław Zaremba, z Polski por.
Józef Godurowski, z Galicji, por.
Stanisław Grzybowski, z Polski ppor.
Józef Sosnowski, z Polski kap.
Felix Pągowski, z Polski ppor.
Józef Kowalski, z Polski kap.
Wiktor Raykowski, z Litwy kapelan.
Kazimierz Słubicki, z Polski por.
Wincenty Baranowski, z Podola, kap.
Jan Michniewski, z Polski ppor.
Józef Mażeski, z Polski ppor.
Józef Zdanowicz, z Ukrainy, por.
Antoni Dąbek, z Wielkopol, ppor.
Antoni Rędzicki, z Polski por.
Józef Szczepański, z Polski ppor.
Julian Tyltenbron, z Polski ppor.
Mikołaj Gerwatowski, z Litwy ppor.
Xawery Dobrzrlewski, z Polski por.
Alfons de Mirbach z Prus, ppor.
Jakób Paszkowski, z Polski por.
J. Skuliinowski, z Litwy por.
L. Budziszewski, z Polski kap.
Szymon Komendowski, z Torunia, por.
Walenty Borkowski, z Płockiego, por.
Józef Zdanowicz, z lubelskiego, por.
Hieronym Zakrzewski, z Mazowsza, por.
Felix Gołoński, z Płockiego, kap.
Edward Pokrzywnicki, z poznańskiego, por.
Antoni Czerwiński, z Podlask, ppor.
Albert Reynowicz, z krakowskiego, ppor.
Hyacinth Pancer, z Sąndomirsk, por.
Konstantyn Drzewiecki, z Mazowsza, ppor.
Hieronym Cywiński, z wileńskiego, ppor.
Taddeusz Kaczyński, z wileńskiego, ppor.
Jan Baum, z augustowskiego, ppor.
Felix Horodyński, z Galicji, por.
Adaui Piwowarski, z Krakowa, ppor.
Gautz, z Polski por.
Alexander Lidtkie, z Mazowsza, ppor.
Florian Gustajniewicz, z augustowskiego, ppor.
Antoni Bacewicz, z krakowskiego, lekarz.
Jakób Gliński, z Ukrainy, lekarz.
Jan Koźmiński, z Litwy ppor.
Alexander Niemojowski, z Polski.
Ezechiel Kruszewski.
Jan Czarnowski, z Podlask, ppor.
Franciszek Wężyk, z Mazowsza, p0r>
Wincenty Glinojecki, z Płockiego,
Józef Włodek, z Warszawy.
Stanisław Glinka, z Płockiego, ppor.
Ildefons Szatyński, por.
Adamonis, z Litwy por.
Michał Kotowicz, z Wołynia, por.
Adalbert Zalbachowski, z poznańskiego, por.
Makary Smoliński, z augustowskiego, ppor.
Wiktor Heltman, z grodzieńskiego, ppor.
Wincenty Wysocki, z grodzieńskiego, ppor.
Ferdinand Rogiński, z W'arsz, ppor. arlil.
Antoni Rogiński, z Warszawy, ppor. artil.
Ludwik Sierakowski, z sandomierskiego, por.
Kajetan Jerzmanowski, z Mazowsza, por.
Jerzy Koszutski, z poznańskiego, z artill.
Konstanty Łabęcki, z krakowskiego, por.
Jan Nepomucyn Olszewski, z lubelskiego, por.
Hieronym Niezabitowski, z Grodzieńs, ppor.
Telesfor Badyński, z grodzieńskiego, kap.
Filipp Podlodowski, z sandomierskiego, ppor.
Antoni Szyszkowski, z krakowskiego, por.
Mikołay Niwiński, z Wołyń
Bogdański, z Mazowsza, por.
Felix Sawicki, ppor.
Andrzej Szawarocki, por.
Józef Stępówski, z Mazowsza, por. artil.
Ludwik Kamiński, z białostockiego, por.
Jakób Pilichoski, z Podola, por.
Jakób Paszkowski, z podlsakiego, por.
Łukasz Majewski, z Wołynia, ppor.
Józef Wern, z Augustow. por.
Franciszek Woyciechowski, z augustowskiego, por.
Antoni Wachowski z Podola, ppor.
Szymon Komendowski, z poznańskiego, por. z Podola, stabslekarz.
Andrzej Stawiarski, z Polski por.
Andrzej Gawroński, P. ppółkown.
Norbert Izbicki, z Wołynia, kap.
Józef Surkoutt ze Żmudzi, kap.
Michał Horain, z Litwy major.
Józef Żukowski, z Podola, kap.
Aloyzy Dzierżawski, z Wielkopol. por. artyl
Józef Pietraszewicz, ze Żmudzi, por.
Wacław Jankowski. z Polski por.
Jan Raciborski, z Polski ppor.
Karol Rusiecki, z Polski ppor.
Felix Kisielowski, z Galicji, ppor.
Otto Lutkiewicz, ze Żmudzi, ppor.
Jan Zabierzewski, z krakowskiego, por.
Józef Wien, z Polski audytor.
Hieronym Jedliński, z Polski ppor.
Zetr OIzdebski, z Polski por.
Sewerin Kamieński, z Wołynia, kap.
Stanisław Gnatowski, z Polski ppor.
Stefański, z Polski sekretarz sztabu.
Wincenty Giertowski, z Polski ppor.
Kazimierz Rakowski, z Polski ppor.
Ludwik Jasieński, z Litwy kapelan.
Jan Wrzosek, z Polski ppor.
Andrzej Pęczelski, z Polski lekarz.
Felix Drohojowski, z Galicji, por.
Józef Giedroyć, z Litwy por.
Tomasz Mazurkiewicz, z kaliskiego, ppor. artil.
Józef Mazurkiewicz, z kaliskiego, por.
Erazm Kurzewski, z Mazowsza.
Józef Plewiński, kap.
Jan Mietelski, z lubelskiego, ppor.
Antoni Szyndler, z Mazowsza, por.
Justyn Jalimowicz, ze Żmudzi, por.
Józef Dowgwrlłowicz, ze Żmudzi, ppor.
Władysław Forsiewicz, z Polski kapelan.
Tomasz Gawlikowski, z Polski ppor.
Felix Mroczkowski, z Polski ppor.
Kazimierz Szymoński, z Polski ppor.
Albert Bieczyński, z Polski por.
M. Karwowski, z Polski por.
L. Brzeziński, z kaliskiego,
Chełmiński, z augustowskiego, ppor. artyl.
Roman Łukomski, z Polski ppor.
Wincenty Ujazdowski, z Polski kap.
Ignacy Łukomski, z Polski ppor.
8.07.2022 09:05
W BESANCON (cz. 1)
Franciszek Robiński, z Mazowsza ppółk.
Antoni Broński, z Litwy major, uaczelń. powst,
Leopold Sadlucki, z Polski kapit.
Julian Kamieński, z Litwy kap.
Józef Kamieński, z Litwy kap.
Jan Dworzecki, z Litwy ppor.
Felician Wolski, z poznańskiego, ppor.
Płoszczyński Napoleon, z woj. Podlask. ppor.
Wincenty Rafałowski, z Litwy ppor.
Henryk Dembowski, z Polski ppor.
Kajetan Dąbrowski, z Płockiego, kap.
Paweł Włodarski, z lubelskiego, ppor.
Adam Michałowski, z Litwy ppor.
Zygmunt Gordaszewski, z Polski ppor.
Józef Maliszewski, z Mazowsza, ppor.
Józefksiążę Giedroyć, z Litwy ppor.
Wincenty Podolecki, z Litwy ppor.
Jan Wodziński, z Polski kapit.
Jan Płodowski, z Polski kap. art.
Michał Koziebrodzki, z Polski por.
Józef Wolski, z poznańskiego, kap.
S. Borkowicz, z Polski ppor.
Mikołaj Rahoza, z Litwy uczeń uniw.
Wincenty Reklewski, z Polski por.
Benedykt Turkiewicz, z Wołynia, kap.
Ludwik Miaskowski, por.
Wincenty Wasilewski, ze Żmudzi, kap.
Florian Dembowski, z Warszawy, por.
Józef Wołossowski, z Litwy major.
Wiktor Kozakiewicz, z Litwy ppor.
Felix Kober, z Galicji, ppor.
Wilhelm Chalecki, z Litwy ppor.
Konrad Poklękowski, z Polski ppor.
Teofil Breza, z Wołynia, ppor.
Wojciech Beligowski, z Polski por.
Franciszek Petrusiewicz, z Litwy ppor.
Anzliński, z Polski por.
J. W. Ziółkowski, z Polski ppor.
Michał Łęczycki, z Litwy podchor.
Tomasz Ciemochowski, z Polski ppor.
Józef Zegrzda, z Polski ppor.
Hieronym Jezierski, z Polski ppor.
Roman Dzierzbicki, z Polski
Jan Ziemięcki, z Polski ppor.
Andrzej Gregorowicz, z Polski ppor.
Józef Chmurzyński, z Litwy kap,
Stanisław Smoliński, z Polski por.
Jan Grochowski, z Litwy ppor.
D. Saski, z Polski kap.
Stanisław Rayski, z Polski lekarz.
Alexander Stryjeński, z Litwy kap.
Józef Warzycki, z Litwy ppor.
Piotr Markowski, z Litwy
Michał Wodziński, z Polski por.
Jan Jabłonowski, z Polski kap.
Konstanty Oikiewicz, z woj. mińsk. ppor.
Stanisław Ołkiewicz, z Litwy ppor.
Franciszek Piotrowski, z Polski ppor.
Michał Piużański, z Polski ppor.
Jan Zdanowski, z Polski ppor.
Wincenty Massalski, z Polski ppor.
Karol Gudcrley, z Litwy
Marcelli Proniewski, ze Żmudzi, por.
Jan Szadkowski, z Polski ppor.
Józef Kmieciński, z Polski ppor.
Michał Kownacki, z Polski por.
Nikodem Miracki, z z Polski ppółk.
Emeryk Staniewicz, z Polski ppor. -
Antoni Skalski, z poznańskiego, ppor.
Eustachy Kaliński, z Polski ppor.
Franciszek Surkont, ze Żmudzi, por.
Michał Mogielnicki, z Polski ppor.
Stanisław Kaczorowski, z Polski por.
Franciszek Woynicki, z Polski ppor.
Wojciech Korzanowski, z Polski por.
Marcin Tworowski, z Krakowa, ppor.
Albert Walenkiewicz, z Polski ppor.
Onufry Giedgowd, ze Żmudzi, pp.
Medard Pietkiewicz, z Litwy ppor.
Konstanty Leniewicz, z Litwy ppor.
Stanisław Zboiński, z Litwy ppor.
Tomasz Kraskowski, z Litwy ppor.
Taddeusz Zabicki, z Polski por.
Józef Darowski, r. ppor.
Adam Węgliński, z Polski ppor.
Lucian Walewski, z Wołynia, ppor.
Dominik Woszczołłowicz, z Litwy ppor.
Leon Babski, r. ppor.
Jan Koscielski, r. ppor.
Jan Noskowski, z kaliskiego,
Józef Karpiński, z Polski ppor.
Michał Płachecki, z poznańskiego, ppor.
Franciszek Broniecki, z Polski ppor.
Marcelli Lewicki, z Podola.
Jakób Krasuski, z Warszawy. kap.
Rafał Jeliński, z Litwy ppor.
Stanisław Macewicz, ze Żmudzi, major.
Wacław Brodowski, z Wołynia, podoficer.
Jan Werner, z Polski por.
Jan Merkiel, r. ppor.
Adolf Zgórski, z Polski por.
Piotr Drożdzewski, z Polski por.
Wojciech Biernacki, z Polski ppor.
Platon Szczerba, z Woj. mińsk. ppor.
Felix Przybysławski, z Poznań, kap.
Ignacy Bronowski, z Polski kap.
Andrzej Bojakowski, z Polski ppor.
Albert Michalewski, z Wołynia, por.
Alexander Koziełł, z Litwy podchor.
Alexander Zbrożek, z Białejrusi, ppor.
Wincenty Popławski, z Wołynia, por.
Jan Piekarski, por.
Józef Strupiński, podoff.
Filipp Ducheński, ppor.
Teodozy Drewnowski, r. ppor.
Michał Kiersnicki, z Litwy
Jan Polkowski, z Litwy ppor.
Ludwik Obuchowicz, ppor.
Paweł Strzelecki, ze Lwowa, podoff.
Kasper Elbinowski, z kaliskiego,
Franciszek Boiniec, z Polski
Ludwik Getzig, z Podola.
Teofil G Orzechowski, z Polski por.
Ludwik Godlewski.
Józef Walter, z Mazowsza, ppor.
Józef Dybowski, z Polski ppor.
Leopold Gucki, sek. kom. wojen.
Alexander Dybowski, z Polski ppor.
Ignacy Zdziennicki, z Polski por.
Ignacy Klott, z Litwy ppor.
Henryk Klott, z Litwy ppor.
Stefan Mierzwiński, z Litwy ppor.
Leopold Barankiewicz, z Polski por.
Juliusz Godlewski, z Polski por.
Ludwik Brobeck, z Polski ppor.
Kazimierz Dąbrowski, z Polski ppor.
Stanisław Janiszewski, z Polski por.
Jan Tibusiewicz, z Polski por.
Erazm Wiewiorowski, z Wołynia.
Krispin Baszczewicz, r. Krakowa .
Napoleon Kraczak, z Litwy ppor.
Jan Kobyłecki, z Galicji, por.
Józef Zagorowski, z Polski ppor.
Ambroży Trzciński, z Polski ppor.
Zygmunt Kossecki, z Polski ppor.
Rafał Orłowski, z Polski
Marcin Szymanowski, z Litwy ppor.
Antoni Jędrzejewicz, z Polski ppor.
Franciszek Welki, r.
Michał Poteur, ppor.
Łukasz Jasniewicz, z Polski ppor.
StanisławŻurawski, z Polski major.
Wiktor Lubański, z Litwy major.
Walerian Kociełf, z Litwy por.
Michał Janson, z Litwy ppor.
Józef Trembicki, z Polski ppor.
Napoleon Gralf, z Litwy por.
Antoni Łazowski, z Litwy ppor.
Jan Ghodkowski, z Polski ppor.
Michał Chulawski, z Polski
Piotr Mancewicz, z Wołynia, por.
Alfons Potrykowski, z Litwy
Józef Czapski, z Polski por.
Saturnin Kleczyński, z Węgier.
Michał Zalewski, z Ukrainy, ppor.
Antoni Goliszewski, z Polski kap.
Stanisław Ber, z Polski ppor.
Korneli Piotrowski, z Litwy kap.
Sylwan Taczanowski, z Poznań, por.
Celestin Białowieyski, z Polski major.
Wiktor Ratayski, z Litwy lekarz.
Emil Kutznery, z Poznań, sierżant.
Józef Święcicki, z sandomierskiego, major.
Franciszek Gordaszewski, z Polski kap.
Wincenty Skarżyński, z Polski kap.
Jan Skorzewski, z kaliskiego, ppor.
Leon Zitukowicz, z Litwy por.
Teodor Hulewicz, z Podola, por.
Józef Jasiński, z Warszawy, ppor.
Wojciech Barzykowski, z Galicji, ppor.
Wincenty Sulkowski, z Polski ppor.
Franciszek Dyrwont, z Litwy ppor.
Wawrzeniec Ciecierski, z Polski ppor.
Stanisław Poniński, z Krakowa, por.
Henrik Poniński, z poznańskiego, por.
Antoni Makowski, z Litwy kap.
Kazimierz Janikowski, z Polski por.
Jan Netrebski, por. in żyń.
Jan Ral Taczyński, z Polski kap.
Jan Proszkowski, z Polski ppor.
Konstanty Miłkowski, z Polski ppor.
Alexander Mieczysław Lityński, z Podola. ppor.
Józef Malczewski, r. por.
A. Bernstorffz poznańskiego, ppor.
Kajetan Starorypiński, z Podola, kap.
Grzegorz Pawłowski, z Podola żołń.
Józef Kuczyński, z Polski żołń.
Ignacy Janicki, z Polski żołń.
Andrzej Rudkowski, z Polski żołń.
Ferdinand Tobień, z Polski major.
Michał Śniechowski, z Polski kap.
Tadeusz Idzikowski, z Warszawy. kap.
Jan Grabowski, z Płockiego, kap.
Titus Jankowski, p ppor.
Wojciech Lipiński, r. por.
Józef Galewicz, r. ppor.
Michał Płachok, z Płockiego, ppor.
Józef Korabiewicz, z Litwy kap.
Ludwik Oborski, z Polski półkown.
Szymon Konarski, z Polski kap.
Józef Bieńkowski, ppor.
Felix Kamiński, z Polski ppor.
Julian Strzelecki, z poznańskiego, ppor.
Franciszek Kirkor, z Wołynia, kap.
Paweł Wolski, z Polski kap.
Felix Wscieklica, z lubelskiego, kap.
Antoni Roslakowski, z Polski ppóik.
Antoni Proszkowski, z Polski kap.
Jan Turkuł, z Galicji, por.
Józef Migurski, z Polski kap.
Aloyzy Skorutowski, z Polski ppor.
Ignacy Neyburg, z Polski por.
Ignacy Louis, z sandomierskiego, ppor.
Konstanty Rudzowski, z Litwy ppor.
Stanisław Czaykowski, z Polski kap.
Wacław Migurski, r. ppor.
Piotr Dziewulski, z Polski kap.
August Szmudy, z Polski major.
Antoni Waskiewicz, z Mazowsza, ppor.
Franciszek Łoniewski, z Polski kap.
Alexander Kozłowski, z Polski por.
Kazimierz Brakowiecki, z Polski kap.
Ignacy Krzywobłocki, z Litwy kap.
Wiktor Brzozowski, z Polski por.
Jan Sarnecki, z Polski por.
Dominik Iwanowski, z Litwy por.
Mikołaj Żyliński, z Polski major.
Stanisław Kaczorowski, z poznańskiego, obywatel.
Ignacy Pachołkiewicz, z Mazowsza. kap.
Józef Ducki, z Polski kap.
Ludwik Nowicki, r. por.
Zbrończewski, z Polski kap.
Jan Olszewski, z Polski kap.
Ludwik Krzeczkowski, z Litwy podchor.
Henrik Michałowski, z Polski por.
Michał Jawoysz, Lpor.
Julian Zdzitowiecki.
Antoni Łabanowski, z Litwy por.
Wacław Staszewski, z Polski por.
Józef Narmontt, z Litwy por.
Wincenty Korsak, z Litwy ppor.
Andrzej Olszewski, z Polski ppor.
Antoni Chmielewski, r. ppor.
Antoni Nie-inyski, z Polski ppor.
Felix Slaski, p. kap.
Jerzy Buiharyn, z Litwy dowodzcajazdy.
Heurik Kałussowski, ze Zmudzi, ppor.
Kazimierz Zabłocki, z Litwy ppor.
Jan Terlecki, z Litwy ppor.
Adam Andrzejkowicz, z Litwy ppor.
Jan Hummell, z Litwy ppor.
Karol Jawtok, por.
Dominik Łapiński, z Litwy ppor.
Juliusz Puner, ze Zmudzi, ppor.
Michał Straszewicz, ze Zmudzi, ppor.
Alexander Straszewicz, ze Zmudzi, ppor.
Kamili Houwalt, z Augustows'-;. ppor.
Aloyzy Michałowski, z Wołynia, ppor.
Michał Perzanowski, z Podlask. por.
Ludwik Kujawski, z Podlask. ppor.
Michał Hryńcewicz, ze Zmudzi, ppor.
Leonard Łazowski, z Litwy ppor.
Anloni Laskowski, z Litwy ppor.
Wincenty Subotowicz. z Litwy ppor.
Karol Biernacki, z Litwy ppor.
Józef Nowicki, z Litwy ppor.
Aloyzy Iwanowski, z Litwy
Walerian Dzwonkowski, z Litwy ppor.
Stefan Apergeszy, z Litwy ppor.
Andrzej Łukowski, z Polski ppor.
Andrzej Karpowicz, z Litwy por.
Alexander Rutkowski, z Litwy ppor.
Rafał Mickiewicz, z Litwy por.
Ferdinand Mirski, z Litwy
Franciszek Galiński, z Litwy por.
Stanisław Drozdowski. z Litwy ppor.
Tadeusz Leńkiewicz, z Litwy ppor.
Ludwik Sylwestrowicz, z Litwy ppor.
Michał Siemaszko, z Litwy ppor.
Antoni Konopacki, z Litwy kap.
Adam Syrewicz, z Litwy por.
Alexander Bohdanowicz, z Litwy por.
Antoni Burneyko. z Augustów, kap.
Kazimierz Garnysz, z Litwy lekarz.
Antoni Andrzejewski, ppor.
Leopold Kuczyński, z Litwy ppor.
Wincenty Babiański, z Litwy kap.
Benedykt Kolesiński, z Litwy por.
Franciszek Saukówski, z Litwy ppor.
Jan Korsak, z Litwy por.
Herkules Sielień, z woj. mińsk. ppor.
Dominik Dowbor, z Litwy kap.
Józef Micuta. z Litwy por.
Dominik Gieczewicz, z Litwy ppor.
Ignacy Iwaszkiewicz, z Litwy ppor.
Joachim Korsak, z Litwy ppor.
Dyomed Tuczkiewicz, z Litwy lekarz.
Adam Koziełł, z Litwy ppor.
Kazimierz Markiewicz, z Litwy uczeń uniw.
Wincenty Wierzbicki, z Litwy uczeń uniw.
Teodor Szyłański. z Litwy uczeń uniw.
Ludwik Niewiarowicz, z Litwy uczeń uniw.
Juliusz Szacfaier, z Litwy uczeń uniw.
Józef Leonard Gross, z Litwy uczeń uniw.
Karol Święcicki, z Litwy uczeń uniw.
Apoloniusz Downarowicz, z Litwy uczeń uniw.
Władysław Baniewicz, z Litwy uczeń uniw.
Adam Machwitz, ppor.
Hieronym Martynowski, z Polski uczeń uniw.
Julian Gross, z Litwy uczeń uniw.
Franciszek Kołosowski, z Litwy uczeń uniw.
Kazimierz Lewandowski, z Polski uczeń uniw.
Felix Gieczewicz, z Litwy por.
Józef Syrewicz, ze Zmudzi Pułkownik.
Kazimierz Hubarewicz, ze Zmudzi, major.
Erauciszek Jasieński, ze Zmudzi, pchor.
Władysław Laskowicz, z Litwy pchor.
Józef Sokołowski, z Litwy pchor.
Julian Morawski, z Polski uczeń uniw.
Edward Jurcewicz, z Litwy pchor.
Alexander Gogolewski, z Litwy uczeń uniw.
Franciszek Sawie: i, z Litwy ppor.
Alexander Gierkowicz, z Kurlandii podchor.
Jan Slizewicz, z Litwy uczeń uniw.
Walerian Walięki, z Litwy uczeń uniw.
Karol Towiański, z Litwy pchnr.
Benedykt Ciemnołoński, z Litwy ucz. uniw.
Jan Klimoncicz, z Kurlandii.
Stefan Butkiewicz, ze Zmudzi, ucz. uniw.
Henrik Kowalski, z Krakowa .
Julian Marcinowski, z Litwy
Piotr. Semenenko, z Litwy ucz. uniw.
Jan Marcinowski, z Litwy ucz. uniw.
Ludwik Ponikwicki, z Litwy ucz. uniw.
Julian Kildysz, z Litwy pchor.
Jan Zambrzycki, z Litwy pchor.
Konstanty Dyrmontt, z Litwy uczeń uniw.
Romuald Nosadowski, z Litwy uczeń uniw.
Albert Biergiel L I.. uczeń uniw.
Konstanty Machwitz, por.
Edward Milkiewicz, 1.. ppor.
Michał Sobolewski, z Litwy ucz., uniw.
Ignacy Budrewicz, z Litwy uczeń uniw.
Maurycy Potocki, z Polski
Titus Rudomina, z Litwy
Hippolyt Stachowski, z Litwy uczeń uniw.
Edward Bartoszewicz, ppor.
Alexander Kuchowicz, z Litwy pchor.
8.07.2022 09:05
Z BESANCON (cz. 2)

Franciszek Rupeyko, z Litwy pchor.
Alexander Bułhak, z Litwy uczeń uniw.
Tomasz Sinciłło, z Litwy lekarz.
Onufry Bądzkiewicz, z Litwy
Józef Dobrowolski, z Litwy uczeń uniw.
Teodor Malicki, z Litwy
Szymon Sawicki, z białostockiego, uczeń uniw.
Józef Wingulewicz Skibiński, z Litwy
Antoni Izbicki, z Polski ppor.
Marcin Gałęzowski, z Polski żołń.
Wincenty Migurski, z Polski pchor.
Józef Dobrzański, z Litwy pchor.
Jan Korbutt, z Kurlandii, uczeń uniw.
Wincenty Zalewski, z Ukrainy, pchor.
Felix Szukszta, ppor.
Zygmunt Biergiell, z Litwy uczeń uniw.
Ludwik Wieszeniewski, z Litwy uczeń uniw.
Antoni Nienius, z Litwy żołn.
Józef Makarski, z Litwy por.
Piotr Sokołowski, z Litwy por.
Antoni Palch, Pipor.
Antoni, Wieruski, z Polski por.
Zygmunt Kolesiński, z Litwy lekarz.
Rajmund Zabilski, z Polski
Felician Bielecki, z Polski ppor.
Adam Mogielnicki, z Polski por.
Adam Sobolewski, z Polski lekarz.
Filipp Jeliński, z Mazowsza.
Laurent Malesa, z Polski ppor.
Stanisław Grabiański.
Jan Sfobodzinski, poor.
Józef Pyszyński, ppor. artyll.
MarcinŻyliński, z Litwy ppor.
Nikodem Dąbrowski, z Polski por. artyl.
Leopold Giewartowski, Polak.
Mateusz Michałowicz, z Polski
Paweł Siedlecki, z Polski
Władysław Chromiński, z lubelskiego,
Leopold Kowalski, z Polski
Alexander Brzeziński, z Polski ppor.
Stanisław Kilwayn, z Wołynia, kap.
S. Zahicki, W. M.
Józef Gaykowski, z Polski
Piotr. Kazimirski, z Litwy żołń.
Marcin Markowski, z krakowskiego
Teodor Borhowski, z Litwy żołń.
Klemens Górniewicz, z Litwy żołń.
Józef Kuczyński, z Polski żołn.
Józef Andruszkiewicz, z Litwy żołń.
Stefan Rachwiński, z Litwy żołn.
Jan Kazinirski, z Polski żołń.
Michał Kowalewski, r. żołń.
Ambroży Karolewicz, Lżołń.
Kazimierz Andrulewicz, z Litwy żołń.
Tomasz Biernacki, z Polski żołn.
Bazyli Gdyk, z Warszawy, żołń.
Adam Walewski, z Warszawy. podoff.
Józef Firszt, z Galicji, zołń.
Teodor Przezdziecki, z Polski żołń.
Nikodem Danilowicz, z Litwy podoff.
Wojciech Karwoski, r. podoff.
Teodor Slarczyński, r. podoff.
Jan Kordaszewski, z Polski podo.ff.
Franciszek Pietrzuń, z Polski żołń.
Albert Krzemiński, r. żołń.
Szymon Januszewski, z Polski żołń.
Stanisław Karczewski, z Polski żołń.
Roman Bufay, z Litwy żołń.
Kazimierz Turuiewicz, z Litwy żołń.
Tadeusz Błaszkiewicz, z Litwy żołń.
Józef Malicki, z Polski żołń.
Julian Szczepański, z Litwy żołń.
Piotr Freymau, z Prus, żołń.
Grzegorz Biniecki, z Litwy żołń.
Albert Góralczyk, z Polski żołń.
Andrzej Siemionowicz, z Litwy żołń.
Józef Jankiewicz, z Litwy żołń.
Marcin Gałęzowski, z Polski
żołń. Grzegorz Pawłowski, z Polski żołń.
Walenty Paluszkiewicz, z Polski żołń.
Marcin Gołębiewski, z Polski żołń.
Szymon Pezaro, p. żołń.
Antoni Staniewski, z Litwy żołń.
Józef Doboszewicz, z Litwy żołń.
Hieronym Zaba, z Polski kap.
Jan Szwartz, r. por.
Jan Gałecki, z Ukrainy, por.
Józef Alexandrowicz, Lmajor.
Taddeusz Grabski, z Wielkopol. kap.
Szymon Borysewicz, z Litwy pchor.
Adam Pawłowski, z Polski kap.
Augustin Kordzikowski, z Litwy kap.
Piotr. Szmurio, p. pchor.
Leon Rechlewicz, ze Żmudzi, ppor.
Justin Wereyko, z Litwy pchor.
Antoni Dobrzyński, z Wołynia pchor. -
Edward Wereyko, z Litwy pchor.
Wincenty Karwowski, z Polski pchor.
Michał Kaczorowski, z Polski podoff.
Grzegorz Wnukiewicz, r. podoff.
Marcelli Nowodworski, z Polski pchor.
Marcin Ploplis, z Polski sierż ant.
Franciszek, Zamłyński, z Podola pchor.
Jakób Hover, z Polski podoff.
Jan Giłzuński, z Litwy pchor.
Ignacy Ziołowski. z Galicji, wachmistrz.
Jan Koskowski, z Warszawy, podoff.
Antoni Dziembiński, z poznańskiego, podoł T.
Adam Olędzki, z Polski wachm.
Józef Jasieński, z Ukrainy pchor.
Stanisław Menue, z Kurlandii, pchor.
Antoni Haaclz, z Bordeaux we Francii wachm. art.
Jakób Moszyński, z Polski pchor.
Maxim Zboiński, z Polski por. art.
Felix Posłowski, z Litwy ppor.
Jan Szelechowski, z Podola, major.
Józef Wyszkowski, z Polski kap.
Konstanty Gustowicz, z Litwy pchor.
Maxim Tereszlfo, z Litwy żołń.
Piotr. Wilkowski, z Galicji, podoff.
Tomasz Bukiell. z Litwy pchor.
Franciszek Elwenkreutz, z Ukrainy, wachm.
Stanisław. Młodzianowski, z Polski wachm.
Augustyn Kwasniewski, z Polski wachm.
Józef Skrzynki, z LItwy , wach.
Stanisław Brzostowski, z Polski pchor.
Mateusz Sokolnik, z Litwy podoff.
Józef Bansen.z Polski podoff.
Biażej Woyciechowski, z Polski podoff.
Mikołaj Nowicki, r. podoff.
Stanisław Przestrzelski, z Polski podoff.
Franciszek Rosiński, z Polski podoff.
Franciszek Sitczykowski.z Polski wachm.
Tomasz Zając, r. ż ółń.
Jerzy Daszkiewicz, z Litwy żołń.
Jan Budrewicz, z Litwy żołń.
Justin Sowiński, z Litwy żołń.
Franciszek Białecki, r. żołń.
Dominik Piotrowski, z Litwy żołń
Tomasz Beynarowicz, z Litwy żołń.
Wincenty Wawszczyński, z Litwy
Grzegorz Ostrowski, z Witebska, podoff.
Maximilian Czyżewski, z Litwy żołń,
Antoni Skrzynecki, z Polski podoff.
Kazimierz Neyssert, z Polski podoff.
Józef Narewski, z Litwy podoff,
Hippolyi Zalewski, z Litwy żołń.
Hieronym Jeżewski, z Polski podoffi
Ignacy Szmyciński, z Litwy podoff.
Antoni Misiurko, z Litwy pchor.
Jan Srodzeński, z Polski
Józef Aloyzy Jackowski, z Litwy kapelan.
Jochan Fadaszczuk, z Podlask, żołń.
Stanisław Jankowski, z Litwy żołń.
Jan Sznayderowicz, z Litwy żołń.
Ludwik Chruściński, z Polski żołń.
Michał Bopolewski, z Polski żołń.
Szymon Sanuszewski, żołń.
Andrzej Maroń, z Galicji, żołń
Wawrzyniec Sępski, z poznańskiego, żołń.
Józef Prokopczyk, r. żołń.
Mateusz Bortnowski, z Litwy ż ołn.
Mikołaj Kozłowski, r. żołń.
Antoni Justowski, z Polski żołń.
Antoni Nienius, z Polski żołń.
Wincenty Kuszewski, z Polski żołń.
Antoni Nowicki, z Litwy podoff.
Wojciech Ducki, z Polski pchor.
Augustin Undzewicz, z Litwy żołń.
Konstanty Kowalski, z Polski
Józef Witkowski, z Polski
Wincenty Możeyko, z Litwy
Zygmunt Witkiewicz, z Litwy żołń.
Jerzy Saryński, z Litwy żołń.
Maciej Kosonowicz, z Litwy żołń.
Jan Piotrowicz, z Litwy żołń.
Karol Stasiak, z Polski żołń.
Antoni Hałas, z Polski ż oiń.
Szymon Gecewicz, z Litwy żołń.
Szymon Sierakowski, z Polski podoff.
Jerzy Jesułaytys, z Litwy żołń.
Franciszek Lewandie, z Francii, podoff.
Wawrzyniec Jakubowski, z Litwy żołń.
Jakób Woźniacki, r. żołń.
Józef Babczyński, z Polski pchor.
Kazimierz Napiórkowski, z Polski pchor.
Jan Łukomski, z Polski ż ołn.
Jan Wiszniewski, z Polski żołń.
Dominik Karęga.z Polski pchor.
Antoni Kozłoski, z Litwy podoff.
Alexander Wańkowicz, z Litwy żołń.
Franciszek Rajecki, z Litwy podoff.
Mikołaj Klinebertt, z Litwy pchor.
Jan Lach Szyima, z Litwy ppor.
Julian Rohr, z Litwy pchor.
Rudolf Krauze, z Pr, s, podoff.
Błażej Makowiecki, z Polski pchor.
Michał Miedzychowski, z Litwy
Piotr. Wilczyński, z Litwy
Piotr Ankiewicz, z grodzieńskiego, fełdfeb.
Adalbert Rlepacki, z poznańskiego, sierz.
Szymon Kisielewski, z Litwy podof T.
Tomasz Swiderski, z poznańskiego, sierż.
Jakób Jarosiński, z Mazowsza, żołń.
Antoni Kozłowski, z sandomierskiego, żołń.
Franciszek Łukianowicz, z Wilna, ż ołn.
Jerzy Naruszewicz, z Litwy ż ołn.
Michał Mazur, z lubelskiego, żołń.
Jan Lipiński, z Mazowsza, żołń.
Jan Kamiński, z Litwy żołń.
Wincenty Klimowicz, I.. żołń.
Antoni Szczepanówicz Greczyn, 7. Bykoresż ołn.
Franciszek Waliński, z Galicji, żołń.
Antoni Bezda, z Polski ż ołn.
Franciszek Krawczyński, z Polski żołń.
Michał Cywiński, z Polski ż ołn.
Ferdinand Klimowicz, z Litwy żołń,
Izydor Staszewski, z Polski żołń.
Piotr. Sosiński, z Polski podolf.
Audrzei Przesmycki Litwin, z Lepelskiego, żołń.
Paweł Kroi, z Polski żołń.
Felix Wesołowski, z Polski żołń.
Marcin Stankiewicz, z Litwy żołń.
Wincenty Dębski, r. żołń.
Bartłomiej Skowroński, z Polski żołń.
Michał Sawicki, z Poznania, żołń.
Zachariasz Bech, z Polski żołń.
Leonard Łoniewski, z Polski podoff.
Ludwik Nowoyski, z Polski żołń.
Józef Michałowski, z Litwy podoff.
Dionyzy Łukomski. z Poznania, żołń.
Joachim Jakulowicz, z Litwy żołń.
Roch Celebrant, r. żołń.
Wincenty Grabowski, z Litwy ż ołn.
Ignacy Kraszewski, żołń.
Jan Klawiterp. żołń.
Jan Szayde, z Polski żołń.
Wincenty Manel, z Polski żołń,
Antoni Fiszemberg, z Polski żołń.
Paweł Swicrkowski, z Polski żołń.
Justin Deweyko, z Litwy żołń.
Wawrzeniec Brzymek, z Polski żołń.
Jan Iwanowicz, z kaliskiego, kapit.
Ludwik Zwierkowski, z Polski por.
Xawery Cerner, z Polski kap.
Józef Wasilewski, z Polski por.
Hieronym Osuchowski, ppor.
Józef Zawiski, z Polski ppor.
Alexander Zwierkowski, z Polski ppor..
Florian Wasilewski, z Polski por.
Michał Chodźko, z woj. mińsk. kap.
Franciszek Wieczerski, z Polski kap.
Michał Makowski, z Polski ppor.
Antoni Skulski, z Polski ppor.
Felix Morawski, z Polski por.
Fijałkowski, por,
Skrodzki, z Polski kap.
Sebastian Pluciński, z Polski ppor.
Michał Danielski, z Polski por.
Lucian Koperski, z Polski por.
Adolf Szalewicz, z Litwy por.
Alexander Krauze, r. ppor.
Karol Krauze, z Polski ppor.
Piotr Kraszewski, z Polski por.
Michał Radoszewicz, z Warszawy.
Napoleon Musnicki, L ppor.
Andrzej Brzeziński, z Polski ppor.
Alexander Stuhiłe, z Polski pporartyl..
Hippolyt Mierosławski, z Polski kap
Michał Majeranowski, z Polski ppor.
Karol Griimberg.
Paweł Siedlecki.
Stanisław Jędrzejowski.
Bouar, por.
B. Skarżyński, ppor.
Jan Tódwin, ppor.
Erasm Kwasiłowsi, kap.
Adam Łęski, ppor.
Felix Kulczycki, ppor.
Franciszek Kobylański, ppor.
Maciej Roguski
Stanisław Riałoziersi.
Michał Goszczyński.
Alexander Piaskowski, z Polski
T. Grzybowski, z Warszawy, podoff.
Jan Guderley, z Litwy
Walenty Sąchocki, zpoznań. ppor.
Teofil Przybylski, r. ppor.
Zahorski, z woj. Witebskiego, ppor.
J. Kasparek, r. ppor.
Ludwik Trąbczyński, z Mazowsza.
Marcelli Olszewski, z Polski ppor.
Lipiński. z Polski por.
Felix Borecki.
Robert Ołdakowski, z Litwy pchor.
Władysław hrabia Malczewski, z poznańskiego, por.
Jakób Dąbrowski, z Polski pchor.
Chorąż ewicz, z Litwy por.
Kiedrzyński, z Polski ppor.
Stanisław Odelski, z Polski kap.
Józef Dzięciehki, z Polski kap.
Eustachy Maciejowski, z Polski kap.
Teofil Mniewski, r. por.
Stanisław Malhomme, r. kap.
Michał Sławianowski, z Polski ppor.
Józef Gleynich, z Polski ppor.
Michał Chłuda, z Galicji, por.
Dominik Chluda, z Galicii, por.
Jakób Pągowski, z Galicji, por.
Mamert Siennicki, por.
Józef Kosiołowski, r. por.
Kamili Siemoński, z Galicji, ppor.
Julian Maszkowski, 2 Warsz, ppor.
Hippolyt Lotostański, z Galicji, ppor.
Alexander Prochtticki, z Polski por.
Leon Baranowski, p, ppor.
Adam Zapolski, z Polski ppor.
Antoni Wyskwar, z Polski ppor.
Józef Waśkiewicz.z Polski kap.
Teodor Karczewski, z kalisk, kap.
Karol Kloss, z kalisk, kap.
Antoni Rechowicz, z Galicii, ppor.
Nikodem Moszyński, z Wołynia, ppor.
Konstanty Jaczyniec, ppor,
Jan Szyleyko, ppor.
Wiktor Psarski, ppor.
Józef Krzywański, por.
Alexander Gąssowski, por.
Adolf Sawicz, z Litwy ppor.
Xawery Guski, por.
Tomasz Jesielski, z Polski ppor.
Michał Lazniewski, por.
Jan Rapacki, . ppor.
Ludwik Jabikowski, z Polski ppor,
Michał Kentrzyński, z Polski por.
Wincenty Rymowicz, z Litwy ppor.
Bemlikt Chodźko, z Litwy por.
Ferdinand Mirski, z Litwy ppor.
Stanisław Gajewski, z Polski ppor.
Justin Szymkowicz, i., por.
Michał Juszniewicz, ł. ppor.
Jan Brandt, z Litwy ppor.
Józef Badeńskil. porr.
Emerick Paprocki, z Polski ppor.
Ignacy Kisielnicki, z Polski por.
Napoleon Chrostowski, z Polski ppor.
Józef Jakubowski, z Podola, ppor.
Adam Mierosławski półkown.
Antoni Bojarski, z Polski por.
Wilhelm Łukaszewicz, z Litwy por.
Aloyzy Zawiszal. ppor.
Jakób Kaluziński, ppor.
Piotr Cieszkowski, z Galicji, por.
Jan Piotrowski, z Litwy por.
Adam Koszarski, z Polski major.
Julian Rembieliński, r. kap.
Frement Zawadzki, z Litwy ppor.
Felix Jastrzębski, z Litwy ppor, artyl.
Ludwik Berent, z Warszawy, ppor.
Julian Jezierski, z Wołynia, kap.
Kazimierz Brzeski, z Litwy ppor.
Kazimierz Paszkowicz, z Mazowsza, półkowń.
Adam Uziembło, z Polski ppor.
Leon Zieslki. z Wołynia, ppor.
Agaton Strokowski, z Litwy por*
Karol Pieslak, z Litwy ppor.
Andrzej Dyski, z Polski p ^ or.
Jan Ulrich, z Polski kap.
Mikołaj Klimbent, z Litwy pcbor.
Andrzej Rchlowicz, z Kurland, ppor.
Karol Gieczewicz, z Litwy por.
Józef Dobrowolskikap.
Jan Okolski, z Podola. major.
Antoni Laskowski, z Polski kap.
Kazimierz Obrębski, kap.
Rajmund Strzemieczny, ppor.
Sewerin Szatkowski, z Polski ppor. z
Hippolyt Baczyński, ppor
Antoni Kamiński, z Polski por.
Wincenty Truszyński, ppor.
Ludwik Jesman, z Litwy ppor.
Alexandertloppen, z Litwy ppor.
Felician Połujau, z Litwy ppor.
Emilian Falęcki, z Polski por.
Felix Raquellier, z Mazowsza, kap.
Adam Ciołkowski, z Polski por.
Ignacy Pieńkowski, z Polski por.
Józef Peszyński, z Ukrainy ppor.
Jan Rzodkiewicz, z Polski por.
Stanisław Kołomyjski, z Wołynia kapelan.
Wilhelm Malczewski, z Polski por.
Piotr Kuczyński. z Litwy lekarz.
Leopold Mazaraki, z Polski ppor.
Dionyzy Suchodolski, z Polski audytor.
Cezary Koziełł, ppor.
Hilary Nowicki, z Polski ppor.
Antoni Kulczewski, z Polski por.
Mikołaj Klott, z Litwy por.
Leopold Błażejewski, z Polski por.
Józef Koipowicz, z Litwy ppor.
Karol Izdebski, por.
Teofil Izdebski por.
Edward Vetter ppor.
8.07.2022 09:06
W LONS LES AULNZER
Fortunat Podbereski, z Litwy kap.
Antoni Jabłoński, z Wołynia, major.
Ludwik Sobolewski, z Polski audytor.
Michał Sadowski, z Litwy kapelan.
Jan Falkowski, r. kapil.
Alexander Orłowski, z Podola.
Felix Pawłowski, z poznańskiego, por.
Stanisław Słomczyński, z Krakow, por.
Karol Kamienobrodzki, z Galicji, ppor.
Franciszek Mikulski, z Polski ppor.
Nikodem Borucki, z Polski por.
Sylwester Celiński, z Polski ppor.
Felix Gruszczyński, z Polski por.
Piotr Jastrzcbski, z Polski ppor.
Mfchai Dąbrowski, z Polski ppor.
Stanisław Drzewowski, r.
Andrzej Kamienobroilzki, z Galicji, por.
Antoni Jofsiey, z Litwy podoff.
Wiktor Tyszka, z Polski Tyszka, p ppor.
Stanisław Milewski, z Polski ppor.
Walenty Choynoski, z Polski ppor.
Teofil Górski, z Galicji, ppor.
Felix Kamienohrodzki, z Galicji, ppor.
Antoni Nowicki, z Prus, ppor
F. Skarżyński, r.
Teodor Niezabitowski, z Litwy por.
Xawery Żyliński, z Litwy ppor.
Józef Montwiłł, z Litwy kapelan.
Antoni Jazdowski, z Litwy major.
Severyn Mangert, z poznańskiego, por.
Ignacy Danysz, z poznańskiego, por.
Antoni Kaliński, z poznańskiego,
Xawery Syrewicz, z Litwy por
Hilary Kaczorowski, ppor.
Romuald Skiernowski, z Litwy ppor.
Tomasz Kuitysiewicz, z Polski ppor.
Antoni Wyszyński, z Litwy ppor.
Tomasz Ciemniewski, z Podola, ppor.
Wacław Gasztowt, z Ukrainy, ppor.
Ignacy Thorznicki, ze Żmudzi, pchor.
Paweł Wagner, z Galicji, podoff.
Józef Szafrański, ze Żmudzi, żołń
Jan Tedlecki, z Litwy żołń.
Józef Baranowski, z Litwy żołń.
8.07.2022 09:06
W SALINS
Michał Woynicki, z Litwy major.
Gabriel Kowalski, z Polskipor.
Jan Łącki, z Polski kap.
Jacenty Grabowiecki, z Polski kap.
Xawery Fijewski, z Polski por.
Stanisław Za. wichowski, z Polski ppor.
Ignacy Mostowski, r. por.
Ignacy Pomarnacki, z Polski por
Alexander Janowski, p por.
Lucian Woroniecki, z Polski kap.
Wincenty Siedlikowski, z Litwy por.
Nepomucen Kowalski, z Polski ppor.
Jan Łabanowski, kap.
Jan Jezierski, z Polski major.
Alexander Wasilewski, z Polski kap.
Franciszek Morawski, z Warszawy. kap.
Leon Drewnicki, major.
Jan Zalewski, z Polski ppołk.
Franciszek Kudorowski, z Litwy ppołk.
Adam Suchorzewski, z Litwy ppółk.
Faustyn Breański, z poznańskiego, major.
Franciszek Krzeczowski, z Polski wachm.
Kazimierz Sieklucki, z Galicji, podoff.
Łukasz Wierzbicki, z krakowskiego, podoff
Michał Urbanowski, z Litwy
Michał Jasiński, z Wilna, podoff.
Michał Domański, z Polski żołń.
Antoni Skoczyński, z Litwy żołń.
Teofil Osiecki, pchor.
Mateusz Kuncewicz, r Wołynia, major.
Tyszka, z Płockiego, major.
Karol Matuszewicz, z Litwy lekarz.
JustinŻeligowski, z Litwy ppor.
Jełowicki, z Wołynia, ppor.-
Balewiczz Litwy por.
Antoni Wydżga, z Wołynia, major.
Józef Mikulicz, z Litwy ppor.
Józef Miklaszewski, z Polski ppor.
Kasper Dłuski, z Litwy major.
Franciszek Malinowski, z Litwy ppor,
Kajetan Slepikowski, z Litwy ppor.
Marcetli Szymański, z Litwy ppor.
Rudolf Narkiewicz, z Litwy lekarz.
Michał Nowak, z Polski żołń.
Piotr Malas, z Polski żołń.
Franciszek Krzyżanowski, z Litwy żółn.
Justin Miesojewicz, z Litwy żołń.
Augustin Jaworski, z Polski żołń.
Stanisław Markiewicz, z Galicji, żołń.
Franciszek Zyniewski, z Litwy żołn.
Józef Ponicki, z Krakowa, żołń.
Bartłomiej Nowak, z Polski żołń.
Bonifacy Papiczkiewicz, z Polski żołń.
Teodor Zyrdzicki, z Wołynia, żołń.
Maciej Lisowski, z augustowskiego, żołń.
Gregorz Grzesicki, z Polski żołń.
Augustin Kwiecień, z Polski żołń.
Grzegorz Moroz, r. żołń.
Jan Kamiński, z Polski żołń.
Friderik Zyn, z Polski żołń.
Walenty Mikiński, z Polski żołń.
Wincenty Marcinkiewicz, r. żołń.
8.07.2022 09:07
W BOURGES
Samuel Różycki, z Małopolski, generał.
Michał Zadera, z Małopolski. półkown.
Franciszek Obuchowicz, z Litwy półk.
Emilian Winnicki, z Litwy, ppółk.
Nepomucen Mękarski, z Mai. poi. por.
Romuald Dziankowski, z Mai. poi. por.
Jan Pauczyński, z Krakowa, lekarz.
Xawery Celiński, p. por.
Władysław Podczaski, z Polski półkown.
Adolf Potkański, z Polski ppółk.
Ignacy Gostkowski, z Polski major.
Hieronym Janiszowski, z lubelskiego,
Józef Cichowski, z Polski por.
Wincenty Sławęcki, z krakowskiego, ppor.
Gorgoniusz Szmigielski, z Polski ppor.
Gustaw Kraszewski, z Wołynia, ppor.
Franciszek Gustaw, z kaliskiego, por.
Konstanty Teleczyński, z Wołynia, por.
Domaszewski, z sandomierskiego, ppor.
Kazimierz Reinhold, z Polski ppor.
Franciszek Sokulski, z Galicji, ppor.
Daniel Pietkiewicz, z Litwy por.
Dionyzy Wojucki, z sandomierskiego, por.
Jan Bartkowski, z Prus.
Julian Chądzyński, z Polski por.
Antoni Lisiecki, z Podlaskiego, ppor.
Adam Kwiatkowski, ppor.
Narcys Wołyński, kapit.
Aloyzy Janowicz, z Litwy ppółkow.
Józef Błażejewski, z krakowskiego, kap.
Maurycy Prozor, z Litwy major.
Marian Piachecki, z Polski por.
Ferdinand Gottowd, z Polski ppor.
Paweł Głaszyński, z Warszawy, por.
Jan Patkowski, z Polski ppor.
Hippolyt Biskupski, z Polski kap.
Adam Sokołowski, z Polski por.
Hippolyt Bojanowski, z Litwy ppor.
Jan Olszewski, z Mazowsza. por.
Adolf Głogowski, z lubelskiego, ppor.
Franciszek Paszkowski, z Polski por.
Jan Dąbrowski, z Polski ppor.
August Schmiedt, z Saxon, lekarz.
Romuald Bukaty, z Litwy por.
Józef Narzymski, z kaliskiego, ppor.
Franciszek Przyałgowski. z Litwy por.
Samuel Nadratowski, z Polski ppor.
Jan Markoski, z Wołyniapodolf.
Maximilian Zagorowski, por.
FranciszekŻagorowski, ppor.
Jan Braunz Litwy ppor.
Felix Kleszczyński, z Mazowsza. ppółk.
Felix Kolumna Walewski, z kaliskiego, ppółk.
Konstanty Trzaskowski, z Litwy por.
Franciszek Błędowski, z Mazowsza. ppor.
Stanisław Magnuszewski, z Mazowsza. ppor.
Augustyn Nieciński, z augustowskiego, kap.
Walenty Louis, z Litwy por.
Adam Jabłoński, z Polski ppor.
Ludwik Jabłoński, z Płockiego, ppor.
Karol Jabłoński, r. ppor.
Wincenty Newelski, r. por.
Henrik Roupport, z Mazowsza. kap.
Norbert Głuchowski, z kaliskiego, kap.
Karol Swieszewski, z Mazowsza. por.
Otmar Victorini, z lubelskiego, ppor.
Tomasz Dąbrowski, z Polski ppor.
Stanisław Hurynowicz, z Litwy kap.
Leon Dobrzycki, z Mazowsza.
Jerzy Mikułowski, r. ppor.
Józef Niewęgłowski, z lubelskiego, kap.
Stefan Swinarski, z Polski por.
Teofil Garyński, z Płockiego, por.
Józef Płużański, z sandomierskiego, por.
Michał Kubrakiewicz, z Litwy ppor.
J. Byszyński, z wileńskiego, kap.
Antoni Bobrowski, z Polski ppor.
Albert Rybiński, z Polski por.
Józef Dembiński, z Polski ppor.
August Cieszkowski, z Wołynia, ppor.
Stanisław Majewski, z Polski ppor
Klemens Kaczanowski, z białostockiego, kap
Alexander Dulęba, z Podlask. por.
Antoni Pacyna, z Litwy kap.
Antoni Olszewski, z Polski kap.
Jan Bojanecki, z Podola, por.
Piotr Zatkalik, z Podlask. ppor.
Józef Łaźniewski, z Mazowsza, ppor.
Jan Wilczyński, z Płockiego, ppor.
Leonard Kamiński, z Płockiego, 3 por.
Albert Frieze, z Litwy lekarz.
Józef Januszkiewicz, z mariampolskiego, kap.
Eusebi Maykowski, r. por.
Karol Kobyliński, z Podola, por.
Ignacy Buczkowski, z grodzieńskiego, ppor.
Seweryn Penczkowski, z Podola, wachmistrz.
Ryszard Lipiński, z Kijowa, pchor.
Karol Gędzierski, z krakowskiego,
Józef Lubieniecki, z poznańskiego, podoił'.
Ignacy Milwid, z Litwy
Jan Skrzycki, z woj. mińsk. pchor.
Antoni Kowalski, z Litwy
Chryzostom Lipiński, z Poznań. pchor.
Jacenty Saswiński, z krakowskiego, podoff.
Franciszek Koncewicz, r. podoff.
Antoni Idzikowski, z Poznań, podoff.
Ludwik Schlegel, z Wołynia, podoff.
Józef Borowski, z Litwy podoff.
Ludwik Markiewicz, z Litwy poff.
Jędrzej Jarecki, z Galicji, podoff.
Brzostowski, z Bialostock. podoff.
Andrzej Zering, z Litwy podoff.
Romuald Kuczyński, z Litwy podoff.
Franciszek Stetkiewicz, z Polski pchor.
Józef Głembocki, z Wołynia, podoff.
Julian Stoltorf, z Warszawy. podoff.
Seweryn Jabłoński, z Galicji, podoff.
Kazimierz Stankiewicz, z Litwy bombard.
Onufry Czerwiecki, z Polski podoff.
Stanisław Gierałtowski, r. podoff.
Stefan Bogdański, z kaliskiego, podof T.
Jędrzej Jankowski, z krakowskiego,
Grzegorz Ray, z Krakowa, żołń.
Jerzy Dowkant, z Litwy podoff.
Onufry Huczko, z Litwy wachm.
Julian Sztolterfot, z Warszawy. podoff.-
Kazimierz Zakrzewski, z Litwy podoff.
Józef Tobolewski, z Wołynia, żołń
Marcin Czerklewicz, z Wołynia, wachm.
Stanisław Wróblewski, z krakowskiego, żołń.
Wincenty Iracki, z krakowskiego, żołń.
Stanisław Ojczyński, z kaliskiego, żołń.
Michał Suski, z Wołynia, żołń.
Julian Kępiński, z Litwy pchor.
Józef Radziszewski, z lubelskiego, żołń.
Kasper Borucki, z kaliskiego, żołń.
Jakób Palonek, z Krakowa .
Antoni Kładziński, z krakowskiego żołń.
Jan Jastrzębski, z kaliskiego, podoff.
Jan Abramowicz, z augustowskiego, żołń.
Piotr Jaworski, z Galicji.
Józef Lutasiewicz, z krakowskiego, żołń.
Jakób Malinowski, z Wołynia, podoff.
Jan Urbański. Krakowsk. żołń.
Stanisław Skarbieński, z Polski podoff.
Walenty Wisniewski, z poznańskiego, żołń.
Antoni Baczyński, z Litwy pchor.
Roman Czaruomski, z Polski major.
Adolf Dowkontt, ze Żmudzi, por.
Felix Kolczyński, z Warszawy. por.
Jan Tomaszewski, z Warz. ppor.
Tomasz Kijanowski, z Litwy kap.
Marcin Bębnowski, z Litwy ppor.
Samuel Poświk, z Polski ppor.
Jan Stępkowski, z Polski ppor.
Józef Jodłowski, z Polski por
Zygmunt Głogowski, z Polski por.
Marcelii Bieńkowski, z Polski por.
Laurenty Bagiński, z Polski ppor.
Stanisław Dobrowski, z Ukrainy, ppor.
Hieronym Salomoński, z Galicji, ppor.
Antoni Gresser, z Krakowa, por.
Tomasz Przewóski, zpodlask. ppor.
Wolfgang de Szylling Bowblewicz, ze Żmudzi, major.
Józef Jahołkowski, z Litwy ppor.
Ignacy Jasieński, z Ukrainy, por.
Kazimierz Oborski, z Polski ppor.
Frement Chrzanowski, z Litwy ppor.
Bolesław Stuart, z Warszawy. ppor.-
Antoni Rutkowski, z Litwy ppor.
Konstanty Matczyński, z Galicji, ppor.
Franciszek Zorgo, z Litwy ppor.
Karol Arend, z Warszawy. por.
Karol Jasielski, z krakowskiego, ppor.
Apolinary Cembrowicz, z poznańskiego, ppor.
Felix Kamiński, z Polski por.
Michał Szweycer, z Mazowsza. por.
Adam Pigłowski, z sandomierskiego, ppor.
Baltazar Szczepanowski, z Ukrainy, ppor.
Józef Kostecki, r. ppor.
Jakób Pisarzewski, z Warszawy. ppor.
Tomasz Jasiński, z Wołynia, ppor.
Ignacy Polaski, z poznańskiego, ppor.
Edward Ritterlich, z Litwy ppor.
Apolinariusz Janowski, z Wołyniaa, ppor.
Józef Niedziałkowski, z krakowskiego, ppor.
Leonard Lachowski, z Wołynia, por.
Anastazy Michalski, z Wołynia, ppor.
Adam Perzanowski, z Mazowsza.
Marcin Stępkowski, z Mazowsza. por.
Leonard Zdanowicz, z augustowskiego, por.
Julian Karwowski, z augustowskiego, ppor.
Felix Hassmann, z sandomierskiego, offie.
Wincenty Puzyński, z Podola, ppor.
Ludwik Krzyżanowski, z Podola, por.
Julian Łabęcki, z krakowskiego, kapit
Sewerin Łabęcki, z krakowskiego,
Józef Haydes, z poznańskiego, ppor.
Józef Prożyński, z sandomierskiego, ppor.
Adam Janczewski, z Litwy kap.
Wfadisław Mileniewicz, z Podola, ppor.
Kazimierz Rutkowski, z Litwy kap.
Piotr Walęcki, z kaliskiego, por.
Franciszek Mayer, z Litwy ppor.
Stanisław Paszkcfwski, z Litwy kap.
Tomasz Janiszewski, z Gałicii, ppor.
Franciszek Wronecki, z Podlasia, ppor.
Konstanty Kowiecki, z kaliskiego, por.
Xawery Horodyński, z lubelskiego, ppor.
Ignacy Mogilnicki, z Polski ppor.
Karol Mioduszewski, z Podlasia. ppor.
Ignacy Lubowiecki, z Mazowsza. ppor.
Euzebi Pląskowski, z płockiego, kap.
Wincenty Zarzecki, z lubelskiego, ppor. art.
Józef Czekierski, z Mazowsza, por.
Henrik Lanckoroński, z krakowskiego, ppor.
Alexander Bielacki, z Litwy podoff.
Marcin Godlewski. z Litwy ppor.
Szczepan Kilinger, z Galicji, obyw. ż ołn.
Antoni Mościcki, z Mazowsza. obyw. ż ołn.
Napoleon Lipka, z Polski por.
Jan Godkowski, z krakowskiego, major.
Jan Januszewski, 7. Mazow. kap.
Teodor Kłodowski, z krakowskiego, por.
Adam Kozłowski, r. ppółkown.
Kazimierz Kozłowski, z Polski por.
Józefksiążę Giedroyć, z Litwy major.
Franciszek Kaczanowski, z Galicji, por.
Kazimierz Anczykowski, z Polski por.
Józef Rusiecki, ppółkown.
Józef Daniłowiez, kap.
Karol Goioński, z Warszawy. kap.
Teofil Błeszyński, kap.
Seweryn Garczyński, por.
Wawrzeniec Woyszwi Mo, por.
Ludwik Przybylski, z krakowskiego, obyw. por.
M. Wawrowski, z Warszawy. obyw. ppor.
Piotr Przysiecki, z Polski kap.
Alexy Puchalski, z Krakowa, por.
Karol Kobyliński, zpodoła, por.
Ludwik Zaborowski, z sandomierskiego, ppor.
Alexy Kosicki, z poznansk. maor:
Stanisław Jasiuk, z lubelskiego, kap.
Wincenty Kobyliński, z Polski ppor.
Antoni Pokrzywuicki, z kaliskiego, ppor.
Karol Szaniawski, z lubelskiego, ppor.
Paweł Szłapieński, z Polski
8.07.2022 09:08
W PARYŻU.
Rudolf Wieszczycki, poseł.
Józef Różycki, z krakowskiego, major.
Antoni Hłuszniewicz, poseł z woj. minsk.
Felix Wrotnowski. Z trockiego por.
Erazm Rykaczewski, zwoiynia
Antoni Przeciszewski, z Litwy post.
Władysław Dąbrowski, z Galicji kap.
Adoll Dębiński, z Litwy por.
Eligiusz Bontemps.z Polski por.
Alexander Smolikowski. z Polski
Walerian Pietkiewicz, z Litwy poseł.-
Winceuty Matuszewicz, z Polski ppółk.
Ludinillew Korylski, z Litwy professor,
Michat Hube. z poznańskiego, r ferend.
Piotr Zaleski, z Wołynia.
Hippolyt Dyjsiewicz, z Lublina, por.
Jerzy Zenowicz, z Litwy półkown.
Jozef Zaliwski, z woj minsk. pułkown.
Jan Ledochowski, z krakowskiego, poseł.
Franciszka Zaliwska, z Warszawy.
Anastazy Dunin, z Wołyniakap.
Edward Fergus. z Litwy
Eustachy Januszkiewicz. z Litwy
Józef Mejzner, z krakowskiego, kap. z Litwy
Teodor Rostkowski, z płockiego stabslekarz
Edward Dwoizaczck, z poznańskiego por.
Wincenty Kraińskiz krakowskiego, kap.
Piotr Kopczyński, z Ukrainy, sędzia trybun.
Jozafat Bolesław Ostrowski, z podoła sekr. k. spr.
Franciszek Szemioth, ze Żmudzi naczelni powst.
Józef Kaysiewicz, z Polski ppor.
Thomasz Ostrowski, z Warszawy, por.
Stanisław Ostrowski, z Mazowsza.. ppor.
Felix Sadowski, z Mazowsza ppor.
Michał Podczaszyński, z Wołynia, dziennikarz.
Kazimierz Wołowski, zwarsz. por.
Ryszard Kiersnicki, z augustowskiego, ochotnik.
Jan Kazimierz Ordyniec, z Wołynia.
Jan Albert Grotkowski.
Juliusz Słowacki, z Wołynia.
Kazimierz Korczak, z sandomierskiego por.
Edward Mokrzecki, z Litwy ppor.
Teofil Kwiatkowski, z płockiego,
Antoni Bernatowicz. kap.
Walerian Chełchowski, z woj. mińsk.
Ignacy Chodkiewicz, z Białorusi
Xawery Orański, z Wołynia.
Albert Rożecki, z Mazowsza. por.
Kazimierz Krasnodębski. z Polski
Lucian Kolłupayfo, z grodzeńskiego.
Albert Siemiątkowski, z warsz. ppor.
Ignacy Zwierkowski, z krakowskiego, por.
Alexander Zakrzewski, z krakowskiego, kap.
Kondratowicz, z Polski por.
Jan Kuczborski, z wielkopolski ppor.
Jan Mieszkowski, z Płockiego,
Ludwik Zambrzycki, z Litwy poseł.
Henryk Dmochowski, z Litwy żołn, ochotnik.
Antoni Oleszczyński, z lubelskiego,
Leonard Chodźko, z wileńskiego,
Roman Sołtyk, z Polski poseł gener. artyll.
J. Sierawski, z sandomierskiego generał.
Adam Kołysko, poseł.
Ludwik Pietkiewcz, I., poseł.
Jan Karwowski, z Podlasia, z Polski poseł.
Józel Hube, prof. uniw. warsz.
Adolf Krosnowski, major.
Kazimierz Bolesław Dobrowolski, z Podola stabslekarz
Joachim Lelewel, z Mazowsza poseł.
Alexander Korewa, z woj. wileńsk. le. karz.
Bartłomiej Beniowski, z Wołynia major.
Jarosław Kołysko, , z wileńskiego, ppor.
Stanisław Chodźko, z woj. mińsk. ppor.
Napoleon Felix Chodź ko, z woj. mińsk : por.
Xawery Bronikowski, z Galicji, wiceprezyd. warsz.
Adam Dobrowolski z woj. wileńskiego, lekarz.
Leon Przecławski, z Litwy kap.
Józef Sosnowski, k. ppor.
Wojciech Kazimirski, z lubelskiego,
Dominik Tomaszewski, z Litwy poff.
Napoleon Iłiakowicz, z Litwy, poff.
Dominik Kwiatkowski, z Litwy półkowń.
Michał Lisiecki, z Litwy dowódzca powst.
Piotr Butkiewicz ze Żmudzi, por.
8.07.2022 09:09
W CHATEAUROUX
Teofil książę Mirski, z kalisk. Naczelnik oddziału.
Michał, baron Szulc z woj. minsk. pólkown.
Dominik Petrulewicz, z Żmudzi prałat wileńsk.
Michał Zdzitowiecki, z augustowskiego, kap.
Józef Rymkiewicz, zezmudziprez. Rządu dowódzca.
Michał Szaniawski, z augustowskiego mag. pr.
Stanisław Dębski, z Mazowsza. sekret, kom. skarbu.
Antoni Wolski, z Mazowsza. uczeńpo lytech.
Gabriel Lipski, z Wołynia.
Hippolyt Klimaszewski, z woj. minsk. prof. uniw.
Maciej Choynacki, z płockiego półkown.
Antoni Czerniewski z Grodziensk.
Seweryn Stawiarski, z sandomierskiego,
Józef Correl, zwars*, offic.
Hanglaur, zwarsz. offic.
Mateusz Wiszniewski, z Berdyczewa.
Alexander Tarnowski, z Litwy offic.
Antoni Bukaty, r. ppor.
8.07.2022 09:09
W STRASBURGU
Józef Dwernicki, Podolanin, generał dyw.
Walenty Zwierkowski, z Polski deputow.
Franciszek Starowolski, zbrzeskolit. kap.
Wincenty Cyprysiński, z sandomierskiego, redakt. gaz. poi.
Konstanty Zaleski, ze zmudzi kap.
Franciszek Grzymała, radzca wojew. offic.
Józef Krysztoporski, z kalisk. kap.
Józef Lipowski, z lubelskiego,
Józef Smith, z Mazowsza. lekarz.
Edmund Korabiewicz, z wiłkomirsk. lekarz.
Stefan Zaozwileńsk. offic.
Alexander Danielski, z krakowskiego,
Kazimierz Mackiewicz, z Litwy por.
Wilhelm Steyn, ze zmudzi major.
Teodor Zaleski, z augustowskiego, ppor.
Nepomucen Wojeński, z lubelskiego .
Józef Raczkowski, kap.
Ludwik Hoppen, por.
Józef Nendzynski, por.
Julian Wisłouch, z prużańsk. ppor.
Gaspar Kucewicz, z wileńsk.
Paweł Ostrowski, z woj. mińsk.
Felix Kamieński, z Wołynia kap.
Karol Pazdierski, z Mazowsza. ppor.
Jan Turowski, z płockiego ppor.
Kazimierz Newelski, uczeń uniw. warsz.
Longin Czaykowski, z kalisk por.
Andrzej Just, z krakowskiego,
Józef Wisniewski, z lubelskiego, por.
Michał Dobrowolski, z Litwy poff.
Henrik Niszkiewicz, z Wołynia poff,
Ignacy Rzehak, poff.
A. Jacobson, z wołynia poff.
Bolesław Kuliński, z Podola.
Franciszek Mokrzecki, z p Podola odoła.
Józef Malinowski.
Edward Puntner, z Galicji kap.
X. Franciszek Skirgiełlo, z augustowskiego, ppor.
Marcin Grandys, z krakowa lekarz.
Jan Miehiński, z krakowskiego lekarz.
Józef Niemojowski, z płockiego por.
Kazimierz Szczygielski, z grodzieńskiego, ppor.
Kajetan Nowakowski, z Warszawy, por.
Stanisław Kamiński, z łęczycy poff.
Antoni Mirecki, z hrubieszowskiego, uczeń uniw.
Stanisław Januszkiewicz, z Litwy uczeń uniw.
Andrzej Pirogowicz, z hrubieszowskiego, ppor.
Konstanty Ramotowski, z augustowskiego, poff.
Jan Andruszkiewicz, z augustowskiego,
Emilian Wyhowski, z Wołynia.
Krzentowski, zwileńoff.
Walenty Suchodolski, z lubelskiego por.
Julian Stępowski, zpodlask.
Józef Bohdan Zaleski, z Ukrainy poseł.
Stanisław Worcell, z Wołynia poseł.
Tytus Peszyński, z Wołynia por.
Wojciech Krasnodębski, ppor.
Mikołaj Pietruszyński, ppor.
Jan Lelewel, z Mazowsza. ppołkown.
Albert Sokołoski, z białostockiego,
Jan Hauszyld ppor.
Piotr Jan Moszczyński, z Mazowsza. por.
Józef Białecki, z Wołynia poff.
Piotr Gąsiorowski, z Mazowsza. poff.
Józef Moszczyński z Mazowsza. poff.
Szczepan Szafrański, z Mazowsza. poff.
Józef Pawłowski, z krakowskiego pof T.
Jan Symonowicz, z Wilna żołn.
Jan Borzęcki, z Mazowsza. por.
Stefan Kuszaba Oczosalski, z kalisk. ppor.
Józef Bugajski, uczeń. uniw. Krak.
Myszkowski, z kalisk. por.
Wincenty Zadunajski, z Kamieńca podolskiego, kap.
Klemens Ducbynski, lmazow. kap.
Onufry Duchynski, z Mazowsza ppor
Antoni Jarkusiewicz, z kalisk ppor.
Marcelli Rudzki, z sandomierskiego, ppor.
Edward Kirkor, z kijowsk. ppor.
Stanisław Żeglicki., z sandomierskiego, ppor.
Felix Piwarski, z sandomierskiego, zołń.
Kazimierz Świrczyński, z lubelskiego żołn.
Teodor Skirmunt, z Wołynia ppor.
Stanisław Starzyński, z Mazowsza. major.
Kalixt Ordyniec, z wilenskiego, kap.
Anoni Kożuchowski, z kalisk. ppor.
Xawery Kijeński, kape
Władysław Dcbkiewicz, zpodoła poff.
Romuald Hulewicz, z Litwy por.
Bazyli Miesiączek, kapelan.
Michał Wittorski, z grodzień. ppor.
Julian Skirmont, z Wołynia kapelan.
Jan Nowiell, poff.
Józef Szumski, z płockiego ppułkownik.
Antoni Czarnecki, z grodzieńskiego, kap
Antoni Strumski, z sandomierskiego, kap.
Wincenty Skrypkunas, z augustowskiego, auditor.
Alexander Wezdłowski, z Krakowa ppor.
Marcin Romiszowski, z krakowskiego, l, or-
Andrzej Gostkowski, z płockiego,
Napoleon Symonowicz, z krakowskiego, ppor.
Adam Pawsza z Wołynia ppor.
Roguski, z Mazowsza. żołń.
8.07.2022 09:09
ponadto W LONDYNIE
Marcinkowski, z poznańskiego,
Józef Napoleon Czapski, z poznańskiego,
Tadeusz Kralewski, z Polski
Karol Edward Wodziński, z Wołynia.
Stanisław Sadowski.
Jazdowski.
Kuczyński.
Kazanecki.
Niedźwiedzki.
Weber.
Bitner,
Zarzecki.
Pliszewski.
Duve.
Nyjlassy.