Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dylągowa, pow. brzozowski

16.10.2009 16:44
Dylągowa

Dylągowa (z Wolą) wś, pow. brzozowski, o 25 km. na płn.-wsch. od Brzozowa, a 9 kil. na płd.-wsch. od st. poczt, w Dynowie. Parafia rzym. kat. w miejscu, gr. kat. w Pawłokowej. Dm. 148, mk. 1000.

Własność większa obejmuje roli or. 154, łąk i ogrodów 68, past. 257, lasu 892 mr.; własn. .mniej, roli or. 192, łąki ogr. 208, past. 437, lasu 103 mr. We wsi szkoła etat. jednoklasowa.

Przywilej pierwszej fundacyi kościoła zaginął. Zdaje się, że kościół tutejszy razem z kościołem w Dubiecku na zbór heretycki przez Stanisława Stadnickiego przemieniony został. Syn tegoż, Marcin Stadnicki, kasztelan sanocki (1625), uposażenie kościoła, już katolikom przywróconego, nowym przywilejem potwierdził. Kościół drewniany, wybudowany 1706 r. pod wezw. sw. Zofii, konsekrowany 1711 r. Mieszk. katol. 875. Do paraf, należy wsi 14: Borownica, Dąbrówka, Gdyczyna, Huty, Jasionów, Jawornik ruski, Pawłokowa, Poręby, Prasówka, Siedliska, Sielnica, Wola, Wołodź, Żochatyn; szkoła 1. Razem w parafii katol, 2537. Żydów 113
[SGKP]

Odpowiedzi (1)

16.10.2009 16:45
Wykaz osób zamordowanych w tej miejscowości w latach 1939/1947

Józef Kopeć ks.parafia Borownica mord: 07.44
Jan Mazurski ks.parafia Tarnawka mord: 07.44
Anastazja Radoń żona Stanisława mord: 06.46
Stanislaw Radoń mord: 06.46

Źródło: 1. Tytuł „Martyrologia polskiej ludności
w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich".
Autor: Stanisław Jastrzębski.
2. pismo "Na rubieży".
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.