Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jawornik Ruski, pod. dobromilski

18.10.2009 18:05
Jawornik Ruski

Jawornik Ruski z Borownicą (po rusku Jawornyh ruskij z Borownyceju), wieś w pow, dobromilskim, 42 kil. na płn. zachód od Dobromila, 16 kil. na płn. zachód od urzędu pocztowego i sądu powiatowego w Birczy. Na płn. leży Dylągowa, na wschód Żohatyn, na płd. Ulucz i Hroszówka, na zachód Wołodz. Wieś leży w dorzeczu Sanu, wody jej jednak płyną w 3-ch różnych kierunkach. Jedne z płn. obszaru, zabiera potok Jawornik płynący na wschód, z płd. obszaru uprowadza potok Borownica na płd. a z zach. obszaru bezimienny potok płynący na zachód. W dolinie tego ostatniego potoku leży Jawornik Ruski, w dolinie Jawornika druga część wsi t. zw. Jawornik dolny i górny, a w dolinie Borownicy przysiółek t. n. W płn. stronie obszaru leży las Dębowa. Wody jego zabiera potok Kruszelnica, płynący na płn. zachód do Sanu. W lesie tym wznosi się na granicy płn. najwyższa we wsi wyniosłość zwana „Na Kamiennem" do 504 m. Na płd. opada ona do 457 m, ku dolinie Jawornika. Na prawym brzegu Jawornika wznosi się Dział Bodnarów do 481 m,. w części płd. zach. lesistej, wznosi się punkt jeden do 468 m.

Własn. większa ma roli ornej 376, łąk i ogr. 47, pastw. 62, lasu 811; własn. mniejsza: roli ornej 1410, łąk i ogr. 153, pastw. 259, lasu 514 mr. Wedle spisu z r. 1880 było 1032 mk. w gminie, 99 na obsz. dwór.; wedle szematyzmu z r 1881 mk. obrz. rzym. kat. 328, gr. kat. 770.

Par. rzym. kat. w Dylągowej, gr. kat. w miejscu, dek. birczański, dyec. przemyska, należy do niej filia w Żohatynie. We wsi cerkiew i szkoła etat. jednoklas.
[SGKP]

Wykaz osób zamordowanych w tej miejscowości w latach 1939/1947

Józef Bednarczyk kpr,syn Jana wiek: 23 mord: 24.07.47
Jędrzej Cemgier mord: 15.02.45
Julia Cemgier żona Jędrzeja mord: 15.02.45
Katarzyna Cemgier córka Jędrzeja mord: 15.02.45
Maria Cemgier córka Jędrzeja mord: 15.02.45
Feliks, Gołębiowski st. szer, syn Teodora wiek: 23 mord: 24.07.47
Józef Kanclerz kpr, syn Feliksa wiek: 24 mord: 24.07.47
Kazimierz Kieszkowski kpr. syn Józefa wiek: 25 mord: 24.07.47
Stanisław Lewandowski szer. syn Józefa wiek: 23 mord: 24.07.47
Filip Michna mord: 01.45
x Ortrek żona Michała mord: 8.02.45
Michał Ortrek mord: 8.02.45
Józef Purwin plut. syn Stanisława wiek: 23 mord: 24.07.47
Mieczysław Szymczak kpr, syn Józefa wiek: 25 mord: 24.07.47
Jerzy Zych st.szer. wiek: 23 mord: 24.07.47
[Stanisław Jastrzębski, Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich.; "Na rubieży"]

Odpowiedzi (1)

23.09.2020 23:59
Własność
1780 Franciszek Dunin-Wąsowicz
1785 Antoni Giżycki (mąż Rozalii Dunin-Wąsowicz)
1787 Wincenty Dunin-Wąsowicz
1800 Józef Jaruzelski
1804 Ludwik Dunin-Wąsowicz - własny zarząd, mieszka na miejscu, część majątku w sądowym sekwestrze
1805 Piotr Kłodawski (zmarł 1808)
1806 Franciszek Gozdowicz - Nabył od Wąsowiczów część klucza
1828 Kleofas Dulęba
1831 Kleofas Dulęba
1833 Kazimierz Gozdowicz
1839 Kazimierz Gozdowicz części
1839 Kazimierz Wyszkowski części
1839 Wincenty Morze części
1861 Teodor Bekisz
1867 Michalina Dobrzyńska
1875 Jan Karol hr. Kozłowski
1875 Nech Grunhaut
1902 Maria Dydyńska
1902 Pinkas Reich
Więcej danych w Bazie Właścicieli

* 1834 - na zmarłym Antonim Małeckim ciążyły długi, na których zaspokojenie wobec Jana Giżyckiego zgodzono się na sekwestrację lasu [2]
* 1837 - mieściły się tu aż 2 z 4 zlokalizowanych w okolicy hut szkła [1]

Bibliografia

[1] Magazyn Powszechny II poł. 1837
[2] GL 25.9.1834