Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Futory

16.10.2009 17:22
Województwo lwowskie.

opis w przygotowaniu

Odpowiedzi (1)

16.10.2009 17:23
Wykaz osób zamordowanych w tej miejscowości w latach 1939/1947

Mikołaj Hamułka wiek: 50 mord: 04.45
Paraskiewia Hamułka wiek: 50 mord: 04.45
Zbigniew Hamułka wiek: 50 mord: 04.45
Anna Hanasiewicz wiek: 26 mord: 04.45
Jan Hanasiewicz wiek: 16 mord: 04.45
Katarzyna Hanasiewicz mord: 04.45
Katarzyna Hanasiewicz wiek: 1 mord: 04.45
Maria Hanasiewicz wiek: 25 mord: 04.45
Paraskiewia Hanasiewicz wiek: 30 mord: 04.45
Zbigniew Hanasiewicz syn Katarzyny wiek: 7 mord: 04.45
Jan Koziej wiek: 22 mord: 04.45
Jan Koziej wiek: 37 mord: 04.45
Maria Pukas wiek: 20 mord: 04.44
Jan Zadworny wiek: 35 mord: 04.44
Franciszek Żądło ppor.WP,syn Józefa wiek: 25 mord: 20.07.47

Źródło: 1. Tytuł „Martyrologia polskiej ludności
w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich".
Autor: Stanisław Jastrzębski.
2. pismo "Na rubieży".