Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bitwa pod Moskalówką 17.05.1863 r.

19.11.2009 09:16
"17.5.63. Moskalówka, Woł., p. owrucki; 18 km.-w. od Owrucza. (Kłoczki, Chrystynowskie lasy).

W dzień przed wybuchem powstania na Rusi wyruszył Leonard Wiszniewski z 20 ochotnikami do Chrystynowskich lasów, gdzie złączyło się z nim 30 zebranych tamże powstańców. Oddziałek ten, składający się ze samej prawie szlachty, odparłszy 16.5. jazdę kolumny majora Przewalinskiego z Babim lesie (?) pod Dawidówką (?), ruszył na podwodach ku Moskalówce. O 2 wiorsty od Moskalówki zaatakował powstańców major Przewalinskij w sile 1 roty piechoty liniowej, 1 plutonu karabinierów kremenczuckiego pułku i 40 kozaków, wzmocniony stadem uzbrojonego chłopstwa. Oddział pragnął cofać się, lecz odwaga oficera Franciszka Bajkowskiego pociągnąła wszystkich. Bajkowski rzucił się na moskali, a za nim poszli inni i wyginęli po większej części. Wiszniewski zdołał przeciąć się przez linię bojową. Na miejscu polegli: Franciszek Bajkowski, Bolesław Pląskowski, dwaj bracia Giżyccy; kilkunastu rannych, jak Romuald i Gustaw Polikowscy, Adam Pląskowski, Stanisław Wiszniewski dostało się do niewoli, a w kilka dni później schwytali jeszcze moskale Wróblewskiego, którego wzięli za dowódcę."


S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 342.

„Leonard W[iszniewski, syn Jana, oficera wojsk napoleońskich], jako powstaniec 1863 w pow. owruckim, przedarł się przez linię wojsk moskiewskich w bitwie pod Moskalówką (gdzie oddział powstańczy został kompletnie rozbity), a następnie przedostał się do zaboru austriackiego. Maj[ątek] rodzinny Jackowicze (pow. owrucki) został przez władze rosyjskie skonfiskowany. Siostra Leonarda W., Alojza, po mężu Mazurkiewicz, była matką Władysława, lekarza, który w 1900 umożliwił Józefowi Piłsudskiemu, więzionemu w Petersburgu, ucieczkę ze szpitala psychiatrycznego gdzie był umieszczony na obserwacji. Leonard W. jako abs[olwent] Wojskowej Wyższej Szkoły Technicznej w Petersburgu, pracował najpierw przy budowie kolei w Rumunii, następnie osiadł w Drohobyczu, gdzie czy współpracy z Łukasiewiczem stał się jednym z poważniejszych przemysłowców powstającego tam przemysłu naftowego. W tym czasie ożenił się z Ludmiłą Zakrzewską, z którego to związku urodziło się sześcioro dzieci.”

Ziemianie Polscy XX wieku. Słownik biograficzny część 3, Warszawa 1996, s. 163.

Czy ktoś wie gdzie znajduje się dokumentacja dotycząca konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym?