Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orzechowice z Czerniszówką

27.12.2009 16:18
Orzechowice z Czerniszówką - wieś z przysiółkiem Czerniszówka w byłym powiecie Skałat, od których oddalona jest o około 16 km w kierunku północno-wschodnim nad rzeką Zbrucz. Rozłożona jest na falistych wzgórzach, ciągnących się na północny zachód od Czerniszówki (zniesienie 174,5 m). Wszystkie łąki leżą na prawym brzegu Zbrucza.

Orzechowice należały kiedyś do olbrzymiego majątku Sieniawskich. Z czasem przeszły w ręce Czartoryskich, Rzewuskich i de Bibersztein-Zawadzkich.

Glebę stanowi głęboki czarnoziem na podłożu glinianym i wapiennym. Ziemia bardzo urodzajna. Przez wieś przepływa potok Snowida, biorący swój początek we wsi Kaczanówka. Wieś należała na przełomie wieków do parafii w Kaczanówce, oddalonej w kierunku zachodnim o około 5 km.

O ofiarach wojny piszącemu nie udało się zebrać materiału, jedynie ks. bp W. Urban w swoim opracowaniu "Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej" (str. 115) podaje, że w Orzechowicach banderowcy zamordowali 60 Polaków, a w Czerniszówce - 50 osób.

Polegli na froncie:
1. Kowal Stanisław s. Tadeusza, ur. 1917 Orzechowice, szer. 10 pp, poległ 9.02.1945 r. pod Kolanowem Wałeckim
2. Łoszczak Aleksander s. Pawła, ur. 1918 Orzechowice, plut 2 DP, zmarł z ran 23.11.1944 w Wawrze
3. Oszust Andrzej s. Mikołaja, ur. 1919 Orzechowice, szer. 9 pp, zmarł z ran 17.09.1944 r.
4. Oszust Franciszek s. Stanisława, ur. 1912 Orzechowice, szer. 17 pp, poległ 27.04.1945 w Luppa
5. Socha Józef s. Tomasza, ur. 1922 Orzechowice, szer. 10 pp, poległ 2.03.1945 r. pod Borujskiem
6. Balicki Franciszek s. Michała, ur. 1912 Orzechowice, plut. 17 pp, zaginął bez wieści 25.04.1945 w rejonie Solier
7. Hołodnik Dymitr s. Michała, ur. 1907 Czerniszówka, szer. 17 pp., zaginął bez wieści 20.04.1945 r. w rejonie Milkel
8. Poczynek Stanisław s. Jana, ur. 1926 r. Orzechowice, szer. 10 pp, zmarł z ran 11.12.1944 w Warszawie

Bibliografia

Wieś Kresowa. Czabarówka i sąsiedzi, t. 3