Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Faszczówka, pow. skałecki

27.12.2009 18:51
Faszczówka - wieś leżąca nad Zbruczem oddalona od Tarnorudy o 3 km. Faszczówka leży jeszcze na północ od Miodobrodów, które są jak gdyby granicą ciepła i zimna. Faszczówka położona w północnej zimnej części. Na południe od Miodobrodów klimat jest łagodniejszy (cieplejszy). Faszczówka słynęła z bogatego zbioru ksiąg greckich tak Bromirski, były komornik graniczny, który nabył Faszczówkę od Rzewuskiej, matki Wacława (emira). W czasie pierwszej wojny światowej bezcenna dla kultury polskiej biblioteka zaginęła. Resztki, jakie pozostały po bogatej bibliotece zostały spalone przez bolszewickie oddziały Budionnego, w których komisarzem politycznych był Stalin.
Wieś należała na przełomie wieków do parafii w Tarnorudzie. Wieś zamieszkiwali Polacy i Rusini.

Brak danych o Polakach z czasów II-giej wojny światowej. Domniemywać należy, że losy ich podobne były do wszystkich innych miejscowości kresowych.
Z. Faszczewski zginął na wojnie. Koziej Mikołaj s. Jakuba, ur. 1921 w Faszczówce, szer. 10 pp, poległ 15.10.1944 r. w okolicach Warszawy.

Bibliografia

Wieś Kresowa. Czabarówka i sąsiedzi, t. 3

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.