Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Faszczówka, pow. skałecki

27.12.2009 18:51
Faszczówka - wieś leżąca nad Zbruczem oddalona od Tarnorudy o 3 km. Faszczówka leży jeszcze na północ od Miodobrodów, które są jak gdyby granicą ciepła i zimna. Faszczówka położona w północnej zimnej części. Na południe od Miodobrodów klimat jest łagodniejszy (cieplejszy). Faszczówka słynęła z bogatego zbioru ksiąg greckich tak Bromirski, były komornik graniczny, który nabył Faszczówkę od Rzewuskiej, matki Wacława (emira). W czasie pierwszej wojny światowej bezcenna dla kultury polskiej biblioteka zaginęła. Resztki, jakie pozostały po bogatej bibliotece zostały spalone przez bolszewickie oddziały Budionnego, w których komisarzem politycznych był Stalin.
Wieś należała na przełomie wieków do parafii w Tarnorudzie. Wieś zamieszkiwali Polacy i Rusini.

Brak danych o Polakach z czasów II-giej wojny światowej. Domniemywać należy, że losy ich podobne były do wszystkich innych miejscowości kresowych.
Z. Faszczewski zginął na wojnie. Koziej Mikołaj s. Jakuba, ur. 1921 w Faszczówce, szer. 10 pp, poległ 15.10.1944 r. w okolicach Warszawy.

Bibliografia

Wieś Kresowa. Czabarówka i sąsiedzi, t. 3