Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Łobodzcy h. Jastrzębiec

3.01.2010 12:52
Łobodzcy h. Jastrzębiec
Łobodzcy h. Jastrzębiec z Łobodzic w pow. piotrkowskim. Anna przed r. 1582 wyszła za Jana Żerosławskiego. Krzysztofa, już nie żyjacego w r. 1590, syn naturalny, "uczc." Stanisław Ł., ustąpił wtedy zapisu Walentemu Kokowskiemu z Sierpów (Py. 125 k. 294v). Jarosław, mąż Zofii córki Wawrzyńca Tomickiego, uzyskał od niej w r. 1592 zapis 500 zł. długu (I. Kal. 59 s. 206, 795, 1904). Paweł od Stanisława Tarnowskiego w r. 1598 kupił za 1.700 zł. część wsi Chlewo w p. kal. (R. Kal. 7 k. 176v) i zaraz na połowie owej części oprawił 500 zł. posagu żonie Agnieszce Tarnowskiej (ib. k. 177v). Inne części zarówno w tej wsi jak i w Wojsławicach p. kal. t. r. kupił z 600 zł. od Pawła Glinickiego (ib. k. 179v), ale te już w r. 1599 zrezygnował Stanisławowi Radlickiemu (ib. k. 219v). Chryzostom w imieniu własnym i żony, Małgorzaty Waliszewskiej, kwitował w latach 1616 i 1624 Jadwigę Zaleską, 1-o v. Waliszewską, 2-o v. Borzewicką (I. Kal. 82 s. 1512, 90 s. 1692). Anna, jego córka, uzyskała w r. 1616 zapis długu 100 zł. od babki swej, Agnieszki Zamłyńskiej, wdowy po Franciszku Waliszewskim (ib. 82 s. 64). Maciej, syn Chryzostoma, kwitował w r. 1641 z 300 zł. Jana Lubiatowskiego (ib. 107a s. 517). Zofia żona 1-o v. Jakuba Płońskiego, 2-o v. w latach 1638-1653 Adama Gostkowskiego. Anna, w latach 1640-1644 żona Jana Balickiego.

Wacław, mąż Katarzyny Piorunowskiej, która była 2-o v. żoną Stanisława Stawskiego. Nie żyła już w r. 1714, kiedy syn Wacława i jej, Wojciech, z Łobodzic, dawał plenipotencję swym rodzonym braciom, Janowi i Antoniemu (ib. 159 s. 188). Barbara, nie żyjąca już w r. 1742, była żoną Jana Porowskiego. Wojciech, mąż Marianny z Naramowskich, która 1744.29/XII. r. spisywała w Przysiece testament (G. 97 k. 706). Może jego synem był Józef, któremu prawa swe do zastawnej części w Jelitowie w p. gnieźn., płynące ze spadku po Naramowskich oraz z kupna, cedował w r. 1763 Kazimierz Sakowski (I. Kal. 204/205 k. 120). Marianna poślubiła 1771.2/VI. r. Antoniego Magnuszewskiego. Józef, mąż zmarłej już Agnieszki Gryfeltówny (Grifeltówny), córki Józefa, w imieniu swoich zrodzonych z niej córek, Agnieszki i Barbary, w r. 1771 zapisał się na kompromis z Zuzanną z Borowiczów, wdową po Wojciechu Gryfelcie (ib. 209/213 k. 31). W imieniu tych córek w r. 1781 kwitował z 5.000 t. magistrat miasta Zduny (ib. 221 k. 234). Z nich, Barbara była w r. 1785 żoną Macieja Mostowskiego, Agnieszka w r. 1787 jeszcze niezamężna (ib. 225 k. 17; LB Sobótka). Józef w r. 1785 był skwitowany przez córkę Mostowską z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 225 k. 302). Chyba ten sam Józef z żoną Franciszką z Magierowskich (chyba to druga żona) w r. 1780 kupili od rodzeństwa Zarembów dom w Kaliszu koło zamku, odziedziczony po ciotce Wolskiej (I. Kal. 220 k. 196). Umarł w r. 1790, pochowany 30/VIII. (A. B. Koło, W. 48). Wdowa, mocą swego dożywocia uzyskanego od męża 1779.15/IX. r., została w r. 1790 intromitowana do wsi Głowy z dóbr koźmińskich (I. Kon. 84 k. 233v). Pani Franciszka, może ta sama, chrzestna w latach 1774-1776 (LB Krotoszyn). Chyba identyczna z nią Franciszka Ł-a, ze Słaborowic, chrzestna 1779.28/III. r. (LB Górzno). Pani Franciszka, chrzestna 1786.2/XI. r. (LB Ostrów).

Marcin, syn Franciszka i Doroty z Chorkowskich, pisarz grodzki łęczycki, zaślubił 1783.24/IX. r. Józefę Kurcewską z Czermina, córkę ks. Józefa, dziekana kolegiaty chockiej, i zmarłej Wiktorii z Nowowiejskich. Na Sokolnikach w pow. łęczyckim oprawił jej w r. 1785 posag 30.000 złp. (I. Kal. 225 k. 8). Żyli jeszcze oboje w r. 1787 (G. 114 k. 112). Waleria ok. r. 1807 żona Stanisława Zaremby Cieleckiego.

http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php? ... 1&page=382