Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ustrzycki

3.02.2010 23:54
[herb_lewa]przestrzalUstrzycki h. Przestrzał, stara rodzina ruska, pochodząca z Marmaroszu w Siedmiogrodzie, nobilitowana w 1482 r. na Węgrzech, osiedlona na Rusi Czerwonej; pisali się z Unichowa i Ustrzyk w ziemi sanockiej. Wywodzą się od Unichowskich, a są jednego pochodzenia z Bereżańskimi, Stebnickimi i Terleckimi herbu Przestrzał. Otrzymali tytuł hrabiowski austriacki 1780 r. Z tej rodziny: 6 kasztelanów 1683 — 1784.
Nobilitację i herb Przestrzał miał otrzymać od króla węgierskiego Macieja Korwina w 1482 r. Stefan Jancza z Wanagu czyli Unichowa za znakomite czyny rycerskie. Syn Stefana — Iwon, przenosi się do Polski i osiada na Rusi Czerwonej z końcem wieku XV. Wnuk tegoż, Paweł od dóbr Ustrzyki, jako pierwszy zaczyna pisać się Ustrzyckim w latach 1550-1560 (Akta grodzkie przemyskie). W XIX wieku dziedziczyli m. in. majątek Czelatyce w pow. jarosławskim.

• FRANCISZEK Onufry z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1710), s. Bazylego i Konstancji Młodzianowskiej, skarbnik przemyski; wszedł w posiadanie majątku Czelatyce, który częściowo Ustrzyccy posiadali aż do II wojny świat.; ż. Judyta de Bienieskie h. Niedźwiedź; dzieci: Bazyli.
Źródła: Bork. Rocz. I 576; Kos. I; Nies. IX 204-207, XI 466-468.

http://polishgenealogy.blogspot.com/200 ... zycki.html

Więcej... Zob. Genealogie polskich rodów:
http://polishgenealogy.blogspot.com/200 ... odzin.html

==========================================
GENEALOGIA rodziny Ustrzyckich herbu Przestrzał
==========================================


Linia I.

I. • STEFAN Jancza z Wanagu albo Unichowa (ur. ok. 1440), Siedmiogrodzianin, nobilitowany na Węgrzech w 1482 r. przez króla węg. Macieja Korwina; ż. NN.; dzieci: Iwonia, Teodoryk.

II. • IWON (Iwonia) Janczowicz z Unichowa (ur. ok. 1470), s. Stefana i NN., przybył razem z bratem Teodorykiem z Siedmiogrodu do Polski ok. 1490; ż. NN.; dzieci: Kunasz.
• TEODORYK Janczowicz z Unichowa (ok. 1470-ok. 1497), s. Stefana i NN., zginął na Bukowinie za czasów króla Jana Olbrachta.

III. • KUNASZ Janczowicz z Unichowa Unichowski (ur. ok. 1500), s. Iwona (Iwonii) i NN.; dzieci: Jacko, Jan, Paweł, Demian, Prokop.

IV. • DEMIAN ze Stebnika Stebnicki (ur. ok. 1530), s. Kunasza i NN., właściciel Stebnika, protoplasta Stebnickich herbu Przestrzał; ż. NN.; dzieci: Mikołaj, Jan, Paweł.
• JACKO z Terla Terlecki (ur. ok. 1530), s. Kunasza i NN., właściciel Terla, protoplasta Terleckich herbu Przestrzał.
• JAN z Bereżan Bereżański (ur. ok. 1530), s. Kunasza i NN., właściciel Bereżan, protoplasta Bereżańskich herbu Przestrzał.
• PAWEŁ z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1530), s. Kunasza i NN., właściciel Ustrzyk (Ustrik), jako pierwszy z rodziny pisał się Ustrzyckim z Ustrzyk; zm. bezpotomnie.
• PROKOP z Unichowa Unichowski (ur. ok. 1530), s. Kunasza i NN., zm. bezpotomnie.

V. • JAN Demianowicz z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1560), s. Demiana i NN.; ż. Katarzyna Misiowska; dzieci: Andrzej (Jędrzej).
• MIKOŁAJ Demianowicz z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1560), s. Demiana i NN.; zm. bezpotomnie.
• PAWEŁ Demianowicz z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1560), s. Demiana i NN.; ż. Tańka Polańska, c. Hrycka Polańskiego; dzieci: Dymitr, Jacek, Jan, Bazyli.

VI. • ANDRZEJ (Jędrzej) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1590), s. Jana i Katarzyny Misiowskiej; 1ż. Anastazja Wysoczańska; dzieci: Jan; 2ż. Anna Kawiecka; dzieci: Aleksander, Maciej, Mikołaj.
• BAZYLI z Unichowa i Ustrzyk Ustrzycki (ur. ok. 1590), s. Pawła i Tańki Polańskiej; ż. NN.; dzieci: Jan.
• DYMITR z Unichowa i Ustrzyk Ustrzycki (ur. ok. 1590), s. Pawła i Tańki Polańskiej, wojskowy; ż. Katarzyna Fedkowicz Kopystyńska h. Leliwa, c. Jachna Fedkowicza Kopystyńskiego; dzieci: Aleksander, Adam Jan, Bazyli, Marianna, Teodor, Jerzy.
• JACEK (Jacko) ze Stebnik Stebnicki (ur. ok. 1590), s. Pawła i Tańki Polańskiej, właściciel dóbr Stebnik; ż. Anna Teleśnicka; dzieci: Bazyli Stebnicki (ten z Fenną Terlecką, miał synów Andrzeja, Teodora i Piotra Stebnickich).
• JAN z Unichowa i Ustrzyk Ustrzycki (ur. ok. 1590), s. Pawła i Tańki Polańskiej; zm. bezpotomnie.

VII. • ADAM Jan Ustrzycki (ur. ok. 1640), s. Dymitra i Katarzyny Kopystyńskiej, „mąż rycerski”, marszałek związkowych, wspomniany w „Dziejach Królestwa Polskiego” Bandtkiego; zm. bezpotomnie.
• ALEKSANDER (1) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1640), s. Andrzeja i 2ż. Anny Kawieckiej, wojski sanocki, komisarz sejmowy do uspokojenia krzywd od Węgier 1670; ż. NI. Wysoczańska; dzie-ci: Stanisław, Franciszek, córka NI.
• ALEKSANDER (2) z Unichowa i Ustrzyk Ustrzycki (ur. ok. 1620), s. Dymitra i Katarzyny Fedkowicz Kopystyńskiej; 1ż. Ewa Ilnicka; dzieci: Jan; 2ż. Marianna Jaworska; 3ż. Anna Wysoczańska, c. Piotra i Justyny de Komarniki Strutyńskiej; dzieci: Mikołaj, Bazyli, Franciszek.
• BAZYLI Ustrzycki (ur. ok. 1630), s. Dymitra i Katarzyny Kopystyńskiej, stolnik przemyski; zm. bezpotomnie.
• JAN (1) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1630), s. Andrzeja i 1ż. Anastazji Wysoczańskiej; ż. NI. Nehrebecka; dzieci: Władysław, Piotr.
• JAN (2) Ustrzycki (ur. ok. 1630), s. Bazylego i NN.; ż. NI. Lesiowska; dzieci: Marcin.
• JERZY Ustrzycki (ur. ok. 1630), s. Dymitra i Katarzyny Kopystyńskiej; 1ż. NI. Lityńska; 2ż. NI. Turzańska; dzieci: Hieronim (Jerzy), Bazyli.
• MACIEJ Stanisław z Unichowa Ustrzycki (ok. 1640-p. 1692), s. Andrzeja i 2ż. Anny Kawieckiej, podsędek sanocki 1667, sędzia ziemski sanocki, kasztelan sanocki 1683; poseł na sejm 1670, komi-sarz sejmowy do dystrybucji hiberny, do ustalenia monety srebrnej 1676, do granic od Węgier 1683; dobra swoje Ustrzyki Górne zamienił na wsie królewskie Jasień i Ustrzyki Dolne, gdzie wystawił kościół farny, co aprobowała Konstytucja 1667 r.; ż. Marianna Brzezińska h. Trąby; dzieci: Wojciech, Marcin, Klemens, córki dwie NI.
• MARIANNA Ustrzycka (ur. ok. 1630), c. Dymitra i Katarzyny Kopystyńskiej; m. Andrzej Dwernicki.
• MIKOŁAJ z Unichowa Ustrzycki (ok. 1640-1693), s. Andrzeja i 2ż. Anny Kawieckiej, stolnik sanocki 1685, kasztelan przemyski 1690; poseł na sejm, deputowany do rewizji skarbu koronnego, sejmowy komisarz w sprawie krzywd doznanych ze strony Węgier; 1ż. Anna Birecka; 2ż. NI. Wierzchowska h. Korczak; dzieci: Anna, Ludwika, Andrzej, Tomasz, Maciej.
• TEODOR Ustrzycki (ur. ok. 1630), s. Dymitra i Katarzyny Kopystyńskiej, wojski sanocki; ż. NN.; dzieci: Jadwiga.

VIII. • ANNA z Unichowa Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Mikołaja i 2ż. NI. Wierzchowskiej; 1m. Stanisław Ossoliński, starosta piotrkowski; 2m. Kasper Teodor Siemianowski, cześnik wieluński, sędzia sandomierski.
• BAZYLI (1) Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Aleksandra (2) i 3ż. Anny Wysoczańskiej, skarbnik przemyski, major gwardii król., wielokrotny poseł na sejm; ż. Konstancja Młodzianowska h. Dąbrowa, c. Alberta, chorążego czernichowskiego i Katarzyny NN.; dzieci: Cecylia, Franciszek.
• BAZYLI (2) Ustrzycki (ur. ok. 1660), s. Jerzego i 1ż. NI. Lityńskiej (lub 2ż. NI. Turzańskiej), łowczy wschowski 1715; uczestnik licznych wojen za króla Augusta II; ż. Katarzyna z Krejncza Dzierżek h. Nieczuja, c. Jana chorążego podolskiego i NI. Żeliborskiej (Zeliborskiej); dzieci: Mikołaj, Aleksander, Jan, Jerzy, Stefan, Konstanty, Michał, Piotr, Stanisław, Anna, Katarzyna, Marianna, Zofia, Bazyli.
• FRANCISZEK (1) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Aleksandra (1) i NI. Wysoczańskiej; zm. bezpotomnie.
• FRANCISZEK (2) Ustrzycki (ok. 1670-1694), s. Aleksandra (2) i 3ż. Anny Wysoczańskiej; zm. bezpotomnie, poch. w kościele we Lwowie.
• HIERONIM (Jerzy) Ustrzycki (ur. ok. 1670-1746), s. Jerzego i 1ż. NI. Lityńskiej (lub 2ż. NI. Turzańskiej), władyka (biskup) przemyski 1728.
• JADWIGA Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Teodora i NN.; m. NI. Chłopicki, porucznik roty pancernej.
• JAN Ustrzycki (ok. 1650-1683), s. Aleksandra (2) i 1ż. Ewy Ilnickiej, cześnik liwski; trzymał za przywilejem królewskim dobra Berezek w ziemi przemyskiej; poległ pod Wiedniem walcząc mężnie przy królu Janie III Sobieskim (Niesiecki); w pamiętniku Mikołaja Dyakowskiego, jest wzmianka o NI. Ustrzyckim, który osłaniał króla w odwrocie w bitwie pod Parkanami 1683 r., to był jak się zdaje ten Jan (M. Dyakowski, Dyariusz wiedeńskiej okazyji. oprac. Józef A. Kosiński, Józef Długosz, Warszawa 1983); ż. NI. Wisłocka h. Sas; dzieci: Michał, oraz dwie córki NI.
• KLEMENS z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Macieja i Marianny Brzezińskiej, kasztelan sanocki; 1ż. Franciszka hr. Tarnowska; dzieci: Antoni; 2ż. Marianna Dzierżek h. Nieczuja, chorążanka podolska; dzieci: Jan.
• LUDWIKA z Unichowa Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Mikołaja i 2ż. NI. Wierzchowskiej; m. Stanisław Lesiowski.
• MACIEJ Józef z Unichowa Ustrzycki (ok. 1670-1737), s. Mikołaja i 2ż. NI. Wierzchowskiej, kasztelan lwowski, marszałek kapturu lwowskiego 1733; ż. Agnieszka Goiszewska; dzieci: Bogusław.
• MARCIN (1) z Unichowa i Ustrzyk Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Jana (2) i NI. Lesiowskiej, pod-czaszy sanocki; ż. NI. Pobiedzińska; dzieci: Andrzej.
• MARCIN (2) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Macieja i Marianny Brzezińskiej, stolnik sanocki; zm. bezpotomnie.
• MIKOŁAJ Ustrzycki (ok. 1660-1693), s. Aleksandra (2) i 3ż. Anny Wysoczańskiej, uczestnik Odsieczy Wiedeńskiej, poległ pod Wiedniem.
• PIOTR z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Jana (1) i NI. Nehrebeckiej, cześnik sanocki; ż. NI. Biesiadecka; dzieci: Maciej.
• STANISŁAW z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Aleksandra (2) i 3ż. Anny Wysoczańskiej; zm. bezpotomnie.
• TOMASZ z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Mikołaja i 2ż. NI. Wierzchowskiej, stolnik sanocki, starosta olszański; ż. NI. Dzieduszycka; dzieci: Dominik.
• WŁADYSŁAW z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Jana (1) i NI. Nehrebeckiej, regent grodzki przemyski.
• WOJCIECH (1) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1670), s. Macieja i Marianny Brzezińskiej, podczaszy żydaczowski.
• WOJCIECH (2) Andrzej (Jędrzej Wojciech) Wincenty z Unichowa Ustrzycki (ok. 1670-po 1717), s. Mikołaja i 2ż. NI. Wierzchowskiej, ksiądz, jezuita, proboszcz katedralny przemyski, opat mo-gilnicki (w Mogilnie) już 1713; autor, tłumacz dzieł z języka franc. i łac.
• NI. z Unichowa Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Aleksandra i NI. Wysoczańskiej; m. (ok. 1700) NI. Chłopicki, porucznik znaku pancernego.
• NI. z Unichowa Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Macieja i Marianny Brzezińskiej; m. Felicjan Wolski, łowczy podolski.
• NI. z Unichowa Ustrzycka (ur. ok. 1670), c. Macieja i Marianny Brzezińskiej; m. Szymon Wolski, stolnik halicki.

IX. • ALEKSANDER Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, podczaszy liwski; zm. bezpotomnie.
• ANDRZEJ (Jędrzej) Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Marcina (1) i NI. Pobiedzińskiej; 1ż. NI. Błażowska h. Sas; 2ż. NI. Czermińska h. Wieniawa; zm. bezpotomnie.
• ANNA Ustrzycka (ur. ok. 1690), c. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek; m. NI. Popiel, cześnik nowogrodzki, później pułkownik chorągwi husarskiej, starosta tuczapski; oblegat do Wielkiej Porty Ottomańskiej 1713.
• ANTONI z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Klemensa i 1ż. Franciszki hr. Tarnowskiej, starosta olszański; zm. bezpotomnie.
• BAZYLI Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, stolnik przemyski, później kasztelan przemyski; za młodu żołnierz w chorągwi król. Augusta II, później sekretarz przy oblega-cie Popielu do Wielkiej Porty Ottomańskiej; 1ż. Teresa Męczyńska, chorążanka żydaczowska (lub Teresa Łączyńska, podkomorzanka lwowska); 2ż. Katarzyna Zielonka (Zieleńczanka), cześnikówna bracławska; dzieci: Apolonia.
• BOGUSŁAW z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Macieja i Agnieszki Goiszewskiej; ż. NI. Puzyna, starościanka wiska.
• CECYLIA Ustrzycka (ur. ok. 1700), c. Bazylego (1) i Konstancji Młodzianowskiej, zakonnica św. Benedykta w Jarosławiu.
• DOMINIK z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Tomasza i NI. Dzieduszyckiej; zm. bezpotomnie.
• FRANCISZEK Onufry z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1710), s. Bazylego (1) i Konstancji Młodzianowskiej, skarbnik przemyski; wszedł w posiadanie majątku Czelatyce, który częściowo Ustrzyccy posiadali aż do II wojny świat.; ż. Judyta de Bienieskie h. Niedźwiedź; dzieci: Bazyli.
• JAN (1) Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, chorąży chorągwi król.; zm. bezpotomnie.
• JAN (2) z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1710), s. Klemensa i 2ż. Marianny Dzierżek; ż. NI. Jałowicka (Jełowiecka?); zm. bezpotomnie.
• JERZY Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek.
• KATARZYNA Ustrzycka (ur. ok. 1700), c. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek; m. Julian Druszkiewicz, starosta tuczapski, po śmierci NI. Popiela, męża siostry Anny.
• KONSTANTY Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek.
• MACIEJ z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Piotra i NI. Biesiadeckiej; zm. bezpotomnie.
• MARIANNA Ustrzycka (ur. ok. 1700), c. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek; m. Szymon Urbański, łowczy podolski.
• MICHAŁ (1) Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek.
• MICHAŁ (2) Ustrzycki (ur. ok. 1680), s. Jana i NI. Wisłockiej, cześnik liwski; ż. (1693?) Marian-na Korabiewska; dzieci: Andrzej, Stanisław, Michał.
• MIKOŁAJ Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, podstoli żydaczowski; zm. bezpotomnie.
• PIOTR Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek.
• STANISŁAW Ustrzycki (ur. ok. 1710), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, cześnik buski; zm. bezpotomnie.
• STEFAN Ustrzycki (ur. ok. 1700), s. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek, stolnik wiszniowiecki; ż. NI. Turkułł; dzieci: Aleksander.
• ZOFIA Ustrzycka (ur. ok. 1700), c. Bazylego (2) i Katarzyny Dzierżek; m. NI. Wisłocki, skarbnik podolski (?).
• NI. Ustrzycka (ur. ok. 1680), c. Jana i NI. Wisłockiej; m. NI. Konopacki.
• NI. Ustrzycka (ur. ok. 1680), c. Jana i NI. Wisłockiej; m. NI. Malczewski h. Tarnawa.

X. • ALEKSANDER Ustrzycki (ur. ok. 1730), s. Stefana i NI. Turkułł.
• ANDRZEJ (Jędrzej) Ustrzycki (ur. ok. 1730), s. Michała (2) i Marianny Korabiewskiej, cześnik przemyski; ż. NI. Jaworska; dzieci: trzy córki NI.
• APOLONIA Ustrzycka (ur. ok. 1730), c. Bazylego i 2ż. Katarzyny Zielonka; m. Kazimierz Poniatowski h. Ciołek, podkomorzy kor., starosta sokalski, brat króla Stanisława Augusta; dzieci: Stanisław ks. Poniatowski.
• BAZYLI z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1750), s. Franciszka i Judyty de Bienieskie, właściciel dóbr Czelatyce; ż. Aniela Drohojowska h. Korczak, c. Andrzeja i Konstancji Ulińskiej h. Dołęga; dzieci: Walery.
• MICHAŁ Ustrzycki (ur. ok. 1730), s. Michała (2) i Marianny Korabiewskiej; ż. NN.; dzieci: Andrzej, córka NI.
• STANISŁAW Ustrzycki (ur. ok. 1730), s. Michała (2) i Marianny Korabiewskiej; ż. Katarzyna Zbierzchowska; dzieci: Michał, Gwido, oraz dwie córki NI.

XI. • ANDRZEJ (Jędrzej) Ustrzycki (ok. 1770-1813), s. Michała i NN., żołnierz wojsk napoleońskich, poległ w kampanji saskiej.
• GWIDO Ustrzycki (ur. ok. 1770), s. Stanisława i Katarzyny Zbierzchowskiej, legionista.
• MICHAŁ Ustrzycki (ur. ok. 1770), s. Stanisława i Katarzyny Zbierzchowskiej, 1813.
• WALERY Ustrzycki (ur. ok. 1790), s. Bazylego i Anieli Drohojowskiej, właściciel dóbr Czelatyce; ż. Antonina (Antonia) Wieniawska, c. Ignacego i Ludwiki Horodyskiej; dzieci: Władysław.
• NI. (1) Ustrzycka (ur. ok. 1730), c. Andrzeja i NI. Jaworskiej.
• NI. (2) Ustrzycka (ur. ok. 1730), c. Andrzeja i NI. Jaworskiej.
• NI. (3) Ustrzycka (ur. ok. 1730), c. Andrzeja i NI. Jaworskiej.
• NI. (4) Ustrzycka (ur. ok. 1760), c. Michała i NN., zmarła panną.

XII. • WŁADYSŁAW Ustrzycki (ur. ok. 1830), s. Walerego, właściciel dóbr Czelatyce w pow. jarosławskim, członek rady powiatowej jarosławskiej; prawnuk Franciszka Ustrzyckiego, który wszedł po-siadanie majątku Czelatyce, majątek ten w części Ustrzyccy posiadali aż do 1945 r.; ż. Aleksandra Bąkowska h. Gryf; dzieci: Walery, Włodzimierz, Kazimierz, Aleksandra, Jadwiga, Urszula.

XIII. • ALEKSANDRA Ustrzycka (ur. ok. 1870), c. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.
• JADWIGA Ustrzycka (ur. ok. 1870), c. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.
• KAZIMIERZ Ustrzycki (ur. ok. 1870), s. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.
• URSZULA Ustrzycka (ur. ok. 1870), c. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.
• WALERY Ustrzycki (ur. ok. 1870), s. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.
• WŁODZIMIERZ Ustrzycki (ur. ok. 1870), s. Władysława i Aleksandry Bąkowskiej.

Źródła: Bork. Rocz. I 576; Nies. IX 204-207, XI 466-468.