Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stecki Zygmunt Jan (1869-1940)

4.02.2010 10:38
Stecki Zygmunt JanZygmunt Jan Stecki, ur. 1.3.1869 Ordów[18], zm. 12.04.1940. Ojciec: Michał, matka: Anastazja Ludwika Ostrowska. Żona: Antonina Tomanek (ok. 1895)
Dzieci: Zofia (1904), Maria (1907)
Genealogia Steckich

Zygmunt SteckiUrodził się dnia 1.5.1869 w Ordowie[1], gdzie jego ojciec był administratorem dóbr. Ochrzczony w parafii Stojanów 6 dni później. Chrzestnymi zostaje jego przyszły teść Jan Tomanek oraz Aldona Bonasiewicz Mieszkali we dworze (dom nr. 1), który mieścił się po północnej stronie wsi, niedaleko niewielkiego stawu. [5]
Zygmunt tylko przez 2 lata 1882—1884 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie[2]. Sierżant przy komisji egzaminacyjnej dla aspirantów na oficerów sztabowych w Wiedniu. W czerwcu 1903 mianowany kancelistą policyjnym na etacie lwowskiej c.k. dyrekcji policji.[16] Po ślubie (ok. 1903) mieszkał we Lwowie. [4]. W 1907 mieszkał Balonowa 18 Lwów, ul. Balonowa [6]. W czerwcu 1912 mianowany oficjałem w dyrekcji policji.[15] W 1913 mieszkał ul. Panieńska 3 Lwów, ul. Panieńska [3] W roku 1916 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[8]. W 1917 roku (lub wcześniej) został wraz z Franciszkiem Batorskim również oficjałem dyrekcji policji lwowskiej, przydzieleni do służby w polu, "za wybitne pełnienie służby przed nieprzyjacielem" zostali odznaczeniu niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy.[7][8] Adjunkt dyrekcji policji w Krakowie. 15.12.1921 przeniesiony na stanowisko podkomisarza służby śledczej, z przydzieleniem do ekspozytury urzędu śledczego we Lwowie [9]. Występował w tym czasie jako jeden ze świadków w głośnym procesie Fanny Dittner, denuncjatorki niemieckiej z czasów I Wojny Światowej, germanofilki, prowadzącej szkodliwą działalność przeciwko Polakom, zarzucającej im czyny karalne i rusofilstwo.[17] Następnie pracował w dyrekcji Powiatowej Komendy Policji w Katowicach. ok. 14.5-17.9.1927 urlopowany przebywał w Jastrzębiu [10][11]. 29.2.1828 zwolniony ze służby w policji śląskiej - przeszedł na emeryturę. [12][13][14]

Zygmunt występuje w opowiadaniach siostrzenicy Marii Jaroszewskiej.
Genealogia Steckich

Bibliografia

[1]Odpis księgi chrztów par. Stojanów - Archiwum Lwowskie
[2] Chołodecki Białynia J., Księga Pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazjum im. Fr. J. I we Lwowie
[3] Księga adresowa m. Lwowa 1913
[4] Informacji rodzinne
[5] Mapa w serwisie mapire.com
[6] Aktu urodzenia córki Marii Zuzanny
[7] Kurjer Lwowski 21.6.1917 wyd. poranne
[8] Nowa Reforma 26.6.1917
[9] Rozkaz - Komenda Główna Policji Państwowej. Komendant Główny, 15.12.1921
[10] Rozkaz nr 907 - Policja Państwowa. Województwo Śląskie. Główna Komenda, Katowice, 29.7.1927
[11] Rozkaz - Policja Państwowa. Województwo Śląskie. Główna Komenda, Katowice, 7.9.1927
[12] Rozkaz nr 964 - Policja Państwowa. Województwo Śląskie. Główna Komenda, Katowic, 21.2.1928
[13] Monitor Polski 28.4.1928
[14] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 31.3.1928
[15] Gazeta Narodowa 1.6.1912
[16] Gazeta Lwowska 14.6.1903
[17] Białynia-Chołodecki Józefa, Fanny Dittner - jej denuncjatorska działalność i proces kryminalny : przyczynek do dziejów Lwowa w czasie światowej wichury wojennej, Lwów 1932
[18] Akt chrztu Zygmunt Steckiego


.