Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rodziny Szlacheckie Polskie w Herbarzu Dunin-Borkowskiego

7.02.2010 13:16
JERZY SEWER HR. DUNIN-BORKOWSKI
czlonek kr. Włoskiej Akademii Heraldycznej w Pisie.
SPIS NAZWISK SZLACHTY POLSKIEJ.
LWÓW.
NAKŁADEMKSIĘGNI GUBRYNOWICZA i SCHMIDTA
PRZY PLACU KADEDRIALNYM 1887.

Rodziny szlacheckie polskie.

Abakanowicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Abłamowicz h. Abdaiik w wileńsk. 1675 (H. Pol.).
Abrahamowicz h. Lubicz odm. p. Burczak w chełmsk. 1660 (Nes.).
Abramkowicz w krak. 1460 (DŁ.) w czersk. 1564 (L:t. Cern.).
Abramowicz h. Abdank w bracławsk. 1743 (H. Pol.).
Abramowicz h. Jastrzębiec exneofita nob. 1764 (Con.).
Abramowicz v. Abrahamowicz h. Jastrzębiec odm. r. lit. „z Wronian." -S. 3. 1596—1763.
Abramowicz h. Strzała (Sz. Pol.).
Abramowicz h. Waga jedni z Niepokojczyckiemi na Litwie (Nies.).
Abramowicz w lubelskim 1231 S. 1. 1285 (Dł.).
Abramowicz nob. non. pr. sc. 1790 (Con).
Abramowski w trockim 1764 (Con.).
Abrant w pińskim 1674 (Con.).
Abratowicz h. Odrowąż na Rusi 1764 (Con.).
Achinger h. wł. r. niemiecka na Rusi od 1540 (Pap.).
Achler h. Dąb r. mieszczańska krak. 1584 (Pap.).
Achmatowicz h. Achmet p. Mirza Bilał r. tatarska w wileńskim1751 (II. Pol.).
Ackerstaff w Inflantach Polskich 1558 (L. Inf.).
Aczkiewicz w lwowskim 1782 (S. Gal.).
Adamczowski h. Dąb w sandomierskim (Nies.).
Adamczowski li. Pobóg z Adamczowic w sandom. 1460 (Dł.).
Adamkowicz h Wadwirz na Żmudzi 1674 (Con.).
Adamowicz li. Leliwa na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Adamowski h. Jastrzębiec w sandom. 1587 (H. Pol.).
Adamowski h. Szreniawa z Adamowie w krak. 1460 (Dł.).
Adamski h. Jastrzębiec w drohickiej 1771 (II. Pol.).
Adelski w ruskim 1648 (Con.).
Aderkas r. duńska bar. ros. w Mantach 1648 (Con.).
Adziewicz h. Ślepowron (Kur.).
Affanasowicz w nowogrodzkim 1642 (Con.).
Affanowicz (Kur.), vel Affanasowicz
Affata r. mediolańska ind. 1673 potw. 1676 (Con.).
Agryppa h. wł. na Litwie S. 1. od 1580—90.
Aichinger h. wł. 1577 przez Ces. Rudolfa nadany, patrz Achinger.
Aichinger h. Wieże (Mał.) patrz Achinger.
Aksak v. Akszak h. wł. w kijowskim 1595 (L. Pod.) 1707 (Con.).
Aksamitowski h. Gryf z Axamit w łomżyńsk. patrz Axamitowski.
Alabanda h. wł. r. włoska (Dł.).
Alabis v. Alamdi h. Rubiesz w mińskim 1584 (Con.).
Alambi v. Alampi h. Rubiesz, patrz Alabis.
Alantowicz h. Poraj (Nies.).
Alantsy h. Zadora w sanockim 1782 (Sz. Gal.).
Albedyl r. lieflandzka, bar. szwedzcy 1720 ind. 1775 (Con.).
Albergatti margr. włoscy ind. za Stan. Augusta.
Albertrandi nob. 1775 (Con.).
Albicki patrz Józefowicz Hlebicki h. Leliwa.
Albinowski li. Jastrzębiec w przemyślsk. 1687 (Nies.).
Albrecht p. Miłydar nob. 1786 (Con.).
Alemani h. wł. r. florencka ind. 1566 (Pap.).
Alexandrowicz h. wł. v. Kosy lub Kruki, p. Witold r. lit. lir. au.1800 S. 5. od 1470—1826.
Alexandimicz h. Kościesza na Żmudzi (Kojał.).
Aleksandrowicz h. Szreniawa (Potocki).
Aleksandrowski h. Topór z Aleksandrowie w krak. 1460 (Dł.).
Algimunt v. Algimuntowicz patrz kn. Holszański.d'Aloy v. Aloe h. Złoty orzeł ind. 1768 (Con.).
Altenbockum w Inflantach Polskich 1537 (L. Infl.).
Ałusiewicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Amadey h. wł. r. węgierska w przemyślsk. 4446 (Miech.).
Amadra h. Amadey w łęczyckim 1424 patrz Amadey.
Amborski h. Szreniawa w halickim 1783 (Sz. Gal.).
Amboten r. westfalska w Inflantach 1632 (Con.).
Ambroch h. Ambrok nob. 1673 (Con.) w witebskim 1697 (Con.).
Ambrożewicz h. Baybuza na Litwie (Nies.).
Ambrożewicz h. Wąż w wileńskim 1723 (Nies.).
Ambroziewicz h. Poraj w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Amenda r. włoska ind. za Zygmunta III. f 1644 (Nies.).
Amfor h. Szreniawa v. Anfor w mińskim 1584 (Pap.).
Amfor h. Trąby (Mał.).
Amforowicz v. Anforowicz h. Szreniawa patrz Amfor.
Amira nob. pr.sc. 1790 (Con.)
Amirgerey na Żmudzi (Mał.).
Ancuta h. wł. na Litwie 1542 S. 1. 1723.
Ancuta h. Gwiazdy (Mał.) patrz Ancuta h. wł.
Ancypa w brześciańskim (Kur.).
Anczewski h. Lubicz patrz Anszewski.
Anderson ind. 1673 (Con.).
Andrault de Buy h. wł. r. francuska ind. 1658 (Con.).
Andrault h. Gwiazdy patrz Andrault h. wł. (Mał.). Andrychowicz w buskim 1782 (Sz. Gal.).
Andronowski h. Syrokomla odm. z Andronowa w brześciańskim1674 (Con.).
Andruski na Wołyniu 1528 (M. Woł.). Andruszewicz h. Doliwa (Mał.).
Andruszewicz h. Mogiła v. Andrusewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Andruszewski (Kur.).
Andruszkajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Andruszkiewicz h. Mogiła jedni z kn. Gedroicami w trock. 1454 (Nies.).
Andrutowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Andryehiewicz h. Róża czerwona, nob. non. pr. sc. 1790 (Con.).
Andrychowicz v. Andrychewicz nob. 1775 (Con.).
Andryewicz v. Andrejewicz h. Rubiesz 1512 patrz Alambi. Andrzejewicz v.
Andrzejowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Andrzejowski h. Nałęcz w Czechowskim 1782 (Sz. Gal.).
Andrzejowski h. Prus 1. odm. w słonimsk. 1658 (Kojał.).
Andrzeykonis h. Jastrzębiec w krakowskim 1460 (Dł.).
Andrzeykowicz h. Pobóg w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Anfor v. Anforowicz, patrz Amforowicz h. Szreniawa. Anhalt-Kothen r. ks. panująca niemiecka ind. 1784.
Anikini ind. 1685 (Con.). Ankiewicz h. Abdank (Mał.) patrz Ankwicz. Ankowski h. Gryf (Sz. Pol.).
Ankwicz h. Abdank r. małop. hr. au. 1788 S. 4. 1740—91.
Annibal de Strozze h. Kruki (Nies.).
Anrep w Inflantach Polskich 1552 (L. Infi.)
Anszewski h. Jelita 1584 (Pap.) v. Anszeński.
Anszewski v. Anczewski h. Lubicz (Nies.).
Anszewski h. Leliwa (Nies).
Antici r. włoska ind. 1768 (Con.).
Antoniewicz r. mieszcz wileńska 1674 (Con.) szl. 1697 (Con.).
Antonowicz h. Andrault de Buy na Litwie 1670 (Con.).
Antony nob. pr. sc. 1790 (Con.).
Antorowicz w smoleńskim 1763 (Ac. Vii.).
Antoszkiewicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Antoszewicz h. Krzywda (Sz. Pol.).
Antoszewski h. Poraj nob. pr. sc. 1775 (Con.).
Antowicz w brześciańskim 1697 (Con.).
Apanowicz h. Gozdawa na Wołyniu 1774 (H. Pol.).
Apraxyn hr. rosyjscy 1709 ind. 1768 (Con.).
Aramowicz h. Odrowąż p. Littawor w mińskim 1764 (Con.).
Aranowicz w trockim 1763 (Ac. Vii.).
Arasimowicz h. Szreniawa (Kur.).
Arasimski v. Arazimski (Kur.).
Arawinko p. Hurynowicz (Kur.).
Arcemberski p. Hurynowicz (Kur.).
Arcemberski h. wł. w Pomorzu v. Hertzberg 1618 (R. P. Kai.).
Archibald h. Glower patrz Glower.
Archutowski w płockim 1697 (Con.).
Arciechowski h. Grabie w Mazowszu S. 1. 1563.
Arciszewski h. Prawdzic w Prusiech 1584 (Pap.).
Arciszewski h. Rola z Arciszewa w łeczyck. 1533 S. 2. 1650—60.
Arciszewski h. Swierczak w słonimsk. (Kojał.).
Arczyński h. Sulima (Sz. Pol.).
Ardek w pomorskim 1648 (Con.).
Aremowicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Arfiński w ruskim 1697 (Con.).
d'Argelles ind. 1726 (Con.).
Arkuszewski h. Jastrzębiec w kaliskim 1766 (H. Pol.).
Arłamowski h.wł.zArłamowskiej woli w przemyśl 1581(A.t.Premyśl.)
Arndt h. Puchacz nob. non. pr. sc. 1790 (Con.).
Arndt h. Brochwicz (Sz. Pol.).
d'Arquien de la Grandę, hr. de Maligny, margrab. francuzcy ind1685 a "1690 (Con.).
Arynek h. Lubicz w czerskiej 1504 (L t. Cern.).
d'Asch, bar. rosyjscy ind. 1768 (Con.).
Asiewicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Asman nob. 1673 (Con.).
Assemberg w trockim 1697 (Con.).
Aster nob. non. pr. sc. 1768 (Con).
Astutowicz h. Kościesza na Litwie (Gen. Naruszewicz).
Aszeński v. Anszeński h. Jelita 1584 (Pap.). Au nob. pr. sc. 1790 (Con.).
Audziewicz h. Ślepowron na Litwie (Kojał).
Augustowski h. Prus III. w grodzieńskim 1764 (Con.).
Augustynowicz na Żmudzi 1528 (M Lit.).
Augustynowski h. Ogończyk w malborsk. 1632 (Con)
Auratyński v. Auratycz na Podolu 1615. 1629 (L. Pod.).
Aurray nob. pr. sc. 1790 (Con.). Aurszwald h. wł. r. niemiecka w Prusach zach. (Nies).
Auronkowicz p. Aucuca w warszawskiej 1697 (Con.).
Auspit nob. pr. sc. 1790 (Con.)
Axak v. Akszak h. Kara patrz Aksak.
Axamitowski h. Gryf z Axamit w łomżyńsk. 1632 fCoii.).
Aybor z Jabłeczny v. Ponieca h. Ostoja patrz Scibor.
Aychingerski h. Aichinger (Mał.). patrz Aichinger. Azarewicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Azarkiewicz p. Morala w lwowskim 1783 (Sz. Gal).
Azarych na Litwie (Kur.). Azorowicz w wileńskim L763 (Ac. Vii.).
Azulewicz h. wł. r. tatarska w trockim 1768 (Con.).
Babecki h. Cholewa w płockim 1582 (Con).
Babicki h. Dołęga jedni z Służewsk. w czerskiej 1564 (L. t. Cern.).
Bobiczew v. Babicz r. kn. szczepu Ruryka.
Babiłło w wilkomierskim 1764 (Con.).
Babinowski na Żmudzi 1621 (Nies.) a 1632 (Con.).
Babiński h Boycza na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Babiński z Babina w bielskiej 1676 (Ac. t. Biels.).
Babola w sandomierskim (Pasek) patrz Bobola.
Babonaubek h. Łodzią r. perska nob. 1662 a 1676 (Con.).
Babryński nob. 1676 (Con.) patrz Bachryński.
Babski h. Radwan z Babska w rawskim S. 1. 1440. de Baby nob. 1487 (Czacki).
Bacciarelli h. wł. nob. pr. sc. 1768 (Con.) dypl. 1771. Bacewicz (Kur.).
Bachcicki z Bachcic w sieradzkim 1493 (A. Ber.)
Bachmjński w lwowskim 1773 (Con. f. 97).
Bachowski h. Korwin r. mazowiecka jedni z Bieńkowskiemi.
Bachrynowski h. Leliwa, patrz Bahrynowski w halickim.
Bachrynowski h. Odyniec, patrz Barymowski.
Bachmatowicz w mińskim 1700.
Bachryński w kijowskim nob. 1676 (Con.) patrz Bahryński.
Bachuz r. ruska szczepu Dowsprunga (Kur.). Baczalski h. Gozdawa z Dalechowic na Podgórzu 1584 (Pap.).
Baczewski h. Dołęga z Bacz w łomżyńskiej 1398 (Kap.). Baczymalski (Małf).
Baczyński h. Sas p. Ihnatowicz, Kotłowicz, Leszkowicz, Miszkuda,
Pukszyn, z Baczyna na Rusi 1651 (A. Bern.).
Baczyński nob. 1775 (Con.).
Badaracki (Kur.).
Badeni h. Bończa, potw. szl. 1768 (Con.)hr. au. 1845. S. 1.1816—24.
Badecki w gniezneńskim 1618 (R. P. Kai.).
Bader h. Myśleniec (Sz. Pol.).z Bakowa v. z Betkowa h. Prus, patrz Spinek.
Badkowski h. Leliwa w dobrzyńskiej 1632 (Con.).
Bądkowski h. Zagłoba (Sz. Pol.).z Badlewa w poznańskim 1374 (Dl.) 1436 (St. Łas.).
Badowski p. Kłoda h. Bończa w sochaczewskiej 1632 (Con.).
Badowski h. Doliwa w łomżyńskiej 1772 (H. Pol.).
Badowski h. Poraj (Sz. Gal.).
Badowski h. Sas na Podolu 1566 (L. Pod.).
Baduski h. Ostoja w krakowskim 1460 (Dl).
Badyni w warszawskiej 16i)7 (Con.), patrz Badeni.
Badyński h. Jelita odm. w gniezneńsk. 1791 (K. Pol.).
Bądzyński h. Junosza z Bądzyna, jedni z Rościszewsk. na Wołyniu 1627 (Con.).
Bagieński v. Bagiński h. Ślepowron p. Socha, z Bagienic, pierw z Wąsosza w bielskiej 1584 (Pap.).
Bagiński h. Radwan z Bagienic w łomżyńsk. 1437 (Kap.).
Bagnicki h. Ślepowron p. Klusza w podlaskim (Kur.).
Bagniewski h. Bawola głowa w prus. zach. S. 1. 1726—48
Bagniewski h. Pomian (Sz. Pol.).
Baha w trockim 1648 (Con.), patrz Baka.
Bahrynowski v. Bakrynowski h. Leliwa, gałęż kn. Druckich z Bahrynowic w żytomierskim (Nies.).
Bahryński w kijowskim nob. 1676 (Con.) v. Bachryński.
Bajecki w lidzkim 1676 (Con.).
Bair w wyszogrodzkim 1674 (Con.), patrz Bajer.
Bajer h. Leliwa r. mieszcz. krak. nob. 1673 (Con.) S. 1. 1758—84.
Bajerski h. Fogelwander z Bajerza w prus. zach. S. 1. 1480.
Bajewski na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bajewski w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bajkowski v. Baykowski h. Lubicz z Bajki w bielsk. 1545 (Kap.).
Baisen h. Wiewiórka r. frankońska, patrz Bażeński.
Bąk h. Zadora, idą od Lanckorońskich z Góry Bakowej od 1540 zwani. Baka v. Bakka h. Massalski na Litwie 1546'(Nies.).
Bakałowicz h. wł. nob. 2 września 1775 (Con.). Bakałowicz nob. pr. sc. 1790 (Con ).
Bakanowski h Lubicz z Bakan w czerniech. na Litwie 1674 (Con).
Bąkanowski h. Massalski ida od Baków w smoleńskim 1704 (Nies.).
Bakański w sandomierskim 1697 (Con.).
Bąklewski w nowogrodzkim 1764 (Con.).
Bakoeki na Podolu 1392 (L. Pod)
Bakowiecki h. Wukry, ida z Mokosiejów z Bakowici na Wołyniu 1655 (Nies.).
Bakowski na Podolu 1764 (Con.).
Bąkowski h. Gryf, hr. au. 1782 z Zaborowa r. małop. S. 1. 1415.
Bakowski h. Rawicz w radomskim 1460 (Dł.).
Bąkowski h. Ryś z Bąkowa w prus zach. od 1590 tak zwani, jedni z Jackowskiemi S. 1. 1665—80.
Bakrynowski v. Bahrynowski h.Leliwa z Bahrynowic w żytomierskim,gałęź kn. Druckich (Nies).
Bal h. Gozdawa z Nowego Tańca i Halowa w sanockim 1444 (A. Ber) S. 2. 1500—60
Balakier w mozyrskiej (Nies.).
Balassy r. węgierska ind. 1768 (Con.).
Balaszewicz na Żmudzi 1697 (Con.).
Balbas h. Łabędź (Kur.). Balcerowicz h. Doliwa w bracławskim 1680
Balcewicz (Mał.).
Baldowicz z Sobina w czerskiej 1415 (L. t. Cern.).
Balewicz w wołkowyskim 1674 (Con).
Balewicz nob. pr. sc 1775 (Con.)
Balga v. Balgen h wł. w Pomeranii z nich Gartkowscy.
Balibuza na Podolu 1613 (L. Pod).
Balicki h Ostoja z Balic w przemyślsk 1584 (Pap).
Balicki h. Sas z Balic w halickim 1263 (A. BGrn.).
Balicki h. Topór, jedni z Teczyńskiemi z Balic w sandomierskim, S. 3. 1390-1450 (Dł).
Balika v. Balinka p. Purkułap r wołoska ind. 1607 (Con.).
Balikowski w poznańskim 1097 (Con).
Baliński h. Jastrzębiec z Balina w sieradzkim S. 1. 1486.
Baliński h. Ogońcżyk p. Bułat r. kujawska S. 1. 1590—1600.
Baliński h. Prośna w prus. zach. S 3. 1490—1590.
Ballikiewicz w wileńskim 1763 (A. Vii).
Ballus ind. 1685 (Con.).
Balniewski w kijowskim 1097 (Con.).
Bałaban h Korczak w lwowskiej 1460 (A. Bern.).
Bałaban na Litwie nob. 1676 (Con. f. 65).
Bałakier (Mał.), patrz Balakier.
Bałak w lwowskiej 1668 (A. Ber.)-Bałan (Mał.).
Bałaszko h. Łabędź w wileńskim 1700 (Kojał.).
Bambek w bracławskim 1697 (Con.).
Bambelski p. Długosz h. Wieniawa, patrz Długosz.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864

Komentarze (13)

7.02.2010 15:48
JERZY SEWER HR. DUNIN-BORKOWSKI
czlonek kr. Włoskiej Akademii Heraldycznej w Pisie.
SPIS NAZWISK SZLACHTY POLSKIEJ.
LWÓW.
NAKŁADEMKSIĘGNI GUBRYNOWICZA i SCHMIDTA
PRZY PLACU KADEDRIALNYM 1887.

Rodziny szlacheckie polskie.

Bambenic w halickim 1421 (A. Ber.).
Banacki (Kur.).
Banaczkowski w krak w kim 1763 (Cod. Vislic).
Bańczakiewicz nob. pr. sc. 1700 (Con.).
Banczelski h. Ostoja 1460 (Dł.). Bandinelli v Bandynelli ind 1726 (Con.).
Bandkowski z Bandkowa h. Wilcze kosy 1394 (A. Ber.) w krak.1459 (Dł.).
Bandlewski w poznańskim 1444 (A. Ber.).
Bandoszewski z Bandoszewa w zakroczymskiej 1494 (Kap.).
Bandrowski h. Rawicz w halickiej 1782 (Sz. Gal.)
Bandkoweki w sieradzkim 1764 (Con.).
Bandrowski h. Sas p. Zeliszkowic i z Nowosielec na Kusi 1632 (Con.).
Bandtkie h. Stężyński (Sz. Pol.). Bandurski w kościańskim (Mał.).z Bandzisława h. Jastrzębiec w Mazowszu 1408 (Kap.).
Baniakiewicz (Sz. Pol.).
Baniewicz w wileńskim 1763 (Ac. Vii.).
Baniecki w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Bańkowski h. Junosza w lwowskiej 1782 (Sz. Gal.).
Bańkowski h. Ostoja (Sz Gal.).
Bańkowski h. Ryś z Bańczyc w łęczyckim 1436 (St. Łask.). Bank 1475 (Hel. t. II).
Banko na Rusi 1651 (A. Ber.).
Bannyński z Banunna h Korczak na Rusi 1464 (A. Ber.).
Banowski 1460 (Dł.)
de Banty h. Jastrzębiec w płockim 1408 (Kap.)
Bapka 1254 (A. Ber.).
Baran li. Junosza w czerskiej 1409, 1418 (L. t. Cern.).
Baran h. Kuszaba w radomskim 1460 (Dł.).
Baraniecki h. Sas na Rusi 1550 (Nies.).
Baiankiewicz nob pr. sc. 1790 (Con.).
Barankowski w brześciańskim 1697 (Con.).
Baranowicz h Junosza na Litwie S. 1. 1717—18.
Baranowicz h. Syrokomla odm. (Mał.).
Baranowski h. Grzymała z Haranowa w sand. 1436 (St. Łas.).
Baranowski h. Jastrzębiec z Baranowa w gniezneń. S. 6.1584—1633.
Baranowski h. Łodzią w Wielkopolsce 1584 (Pap.).
Baranowski h. Ostoja, ilą z Jerzykowskich z Baranowa w Wielkop. 1584 (Pap.).
Baranowski h. Odrowąż w Mazowszu S. 1 1647.
Baranowski h. Prawdzie, idą zKaskich zBaranowa w lubel. 1632 (Nies )
Baranowski h. Rawicz z Rzeplina w krak. 1497 (MS. Bar.).
Baranowski h. Runo (Sz. Pol.).
Baranowski h. Tuchan p. Tuchan Mirza r tatarska (bz. Pol.).
Baranowski nob. pr. sc. 1768 (Con.).
Barański h. Łodzią (Sz. Pol.).
Barański h. Radwan w lwowskim 1783 (Sz. Gal).
Barański h. Ślepo wron (Mał.).
Barawski w czerskiej 1697 (Con). Harba w mińskim 1764 (Con).
Barberiusz h. Pobóg odm. r. franc. na Żmudzi ind. 1607 (Con.).
Barbowski w bialskiej nob. 1662 (Con ).
Barcikowski h. Jasieńczyk z Barcikowa w Mazowszu 1697 (Con.).
Barczewski w kaliskim 1618 (R. P. Kai).
Barczkowski z Barczkowa w krakowskim 1460 (Dł.).
Barczowski v. Barczewski w braciawskim 1764 (Con.).
Barcziński w kaliskim 1764 (Con.). Bardeleben ind. 1768 (Con.).
Bardski h. Szaszor r. węgierska z Bardyjowa S. 1. 1480 (St. Łas.).
Bardyjowski w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bardzikowski h. Jastrzębiec, patrz Barcikowski.
Bardziński h Abdank, idą z Warszyckich z Bardzina w inowrocł.1661 (Con.).
Bardzki h Orla, patrz Barski.
Bargielski (Kur.). Bariotti nob. 1662 (Con.)
Bariumiński w lwowskim 1464 (A Ber.).
Barkacki w sandomierskim 1648 (Con.).
Barkman r. mieszcz. gdańska nob. 1658 (Con.)
Barnewall nob. 1775 (Con).
Barowołeński w witebskim 1697 (Con.).
Barlicki w lwowskim 1782 (Sz. Gal).
Barowski w trockim 1632 (Con.). Bars nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Barschole w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Barski h Orla w Wielkopolsce 1472 (Ex C Gn. f. 575).
Barsoba w brześciańskkm 1648 (Con.).
Barsotti ind. 1667 (Con.). Barsowski (Mał.).
Barstch nob. non. pr. sc 1790 (Con.)
Barszcz h. i jednego pochodzenia z Bażeńskiemi.
Barszczewski w bracławskim 1753.
Barszewski w orszańskim 1700.
Bartczyński w lwowskiej 1783 (Sz. Gal.).
Barthkowski na, Rusi 1430 (A. Bern.).
Bartkowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bartkowski h. Przegonią w bełzkim 1634 (Con.).
Bartkowski h. Taczała w sieradzkim 1584 (Pap.).
Bartl h. Godziemba w sanockiej 1782 (Sz. Gal.).
Bartlewicz h. Nieczuja na Rusi 1799 (Sz. Gal.).
Barłliński h. wl. p. de Walenbach w pomorsk 1632 (Con).
Bartłomiejewicz na Żmudzi 1528 (M Lit.).
Bartnicki h. Dołęga z Bartnik w ciechanows. S. 21460—1520 (A. Ber).
Bartochowski h.'Rola w sieradzk. 1511 (L. b.Łas.) S. 1. 1760—79.
Bartodzieyski h. Łabędź w sandom. 1511 (L. b. Łas).
Bartolanus r. włoska w sandomiersk. 1611 (Nies.).
Bartold h. Grzymała z Bartoldów w ciechanowsk. 1470 (Nies.).
Bartolon w sandomierskim 1648 (Con.).
Bartołomiejewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit).
Bartosiewicz w bełzkim 1783 (Sz. Gal.).
Bartosina h. Nieczuja w sandomierskim 1460 (Dł.).
Bartoszewicz h. Jastrzębiec w Orszańskim 1674 (Con.).
Bartoszewicz h. Łada (Mał.).
Bartoszewicz nob. 1764 (Con.).
Bartoszewski h. Bończa w chełmskim 1584 (Pap.).
Bartoszewski h. Drogosław (Kojał.).
Bartoszewski h. Jastrzębiec w poznańsk. 1697 (Con.).
Bartoszewski h. Zadora 1470 (Miechów.).
Bartsch h. wł. jedni z Bażeńskiemi w Prusiech.
Bartoszowicz patrz Bartoszewicz.
Bartułt z Bartułt w ciechanowsk. 1697 (Con.).
de Baruchów h. Doliwa w krakowskim 1460 (Dł.).
Barut w krakowskim 1460 (Dł.).
Barutowicz w lwowskim 1783 (Sz. Gal.).
Barutwierdzki w sandomierskim 1433 (Dł.).
Barwikowski h Bończa z Barwik w wiskiej 1437 (Kap).
Barwiński h. Achinger w lidzkim 1707 (H Pol).
Barwowski w wiskiej 1697 (Con.).
Barycki w bełzkim 1782 (Sz. Gal).
Baryczka h. wł. r. węgierska w Mazowszu 1349, 1433 (Kromer.)
Barymowski h. wł. patrz Odyniec. Barzciński (Kur.).
Barzi h. Korczak w przemyśl. 1478 (A. Ber.) S. 2. 1560—71.
Barzkowski w łomżyńskiej 1764 (Con.).
Barzykowski h. Jasieńczyk w łomżyńsk. 1761 (H. Pol.).
Barzykowski h. Sulima (Mał.).
Barzymowski h. Belina (Mał.).
Basiński h. Prawocza (Sz. Pol.).
Bastian nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Bassalik na Podolu 1484 (A. Ber.).
Baszkowski zBaszkowa w kalisk. 1511 (L. b. Łas.) 1618 (R. P. Kai.).
Baszyński na Rusi 1461 (A. Ber.).
Batalonowicz 1528 na Żmudzi (M. Lit).z Bątkowa h. Prus, patrz Spinek.
Bątkowski na Ukrainie 1764.
Bątkowski w inowrocławskim 1648 (Con.).
Batogowski h. Radwan (Sz. Pol.).
Batory h. Trzy zeby z siedmiogr. ind. 1588 król 1575—86 r. de Batowice 1461 (Dł.).
Batowski h. Trzy zeby w chełmskiej 1697 (Con.).
Batto ind. 1768 (Con.).
Batycki w chełmskiej 1697 (Con.).
Baubonabik h. Łodzią v Baubonaubek r. perska nob. 1662 (Con.)
Baudański na Żmudzi 1764.
Baur v. Baurski h. Leliwa nob. 1673 (Con.).
Baworowski h. Prus II. z Czech za Zygmunta I. przybyli 1590
(Con.) hr. au. 1779 ordynaci niżborscy 1878 dziedz. członk.izby panów au. 1879.
Baybuza v. Baybuski h. wł. r. tatarska patrz Strybunowicz w bracławskim 1590 (Con.).
Baykowski h. Krzywda (Kur.). Baykowski h. Lubicz, patrz Bajkowski. Bazaliyski na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bazalski nob. 1662 (Con.). Bazan v. Bazanow nob. non pr. sc. 1768 (Con.).
Bażeński h. von Bazen z Prus zach. S. 9. 1456—1549 t 1612.
Baziński 1177 (K. P. Bat.) patrz Bażeński. Bazylik w bełzkim 1632 (Con.).
Beaulieu v. Deboli h. Dwa lwy ind. 1662 (Con.).
Beatkowicz w oszmiańskim (Mał.). Bebek na Rusi 1384 (A. Ber.).
Bębnowski h. Odrowąż z Bębnowa w sand 1421 (Kap.).
Bebrowicz w kowieńskim 1700
Bech v. Bechowski h. Rogala w krak. 1584 (Pap.).
Bechczycki w gniezn. 1518 (Lib. B. Łas.).
Bęcki v. Bymczski h. Radwan z Bęczyna w krak. 1460 (Dł.).
Bęczelski h. Ostoja w sandomierskim 1460 (Dł.).
Beczkowicz h. Beczka z Beczkowa w drohick. 1676 (H. PoL).
Bętkowski w pozn. 1697 (Con.).
Bedlewicz h. Korczak odm. w smoleńsk. (Kur).
Bedleński v. Bedliński h. Wieniawa z Btdlina w Wielk. 1500 (L. b. Łas.)
Bedliński h. Leliwa z Bedlina w krak. 1683 (Nies.)
Będoński na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Będorski w poznańskim 1764 (Con.).
Bednarowski h. Prus I z Bednarowa w halickiej 1684 (Nies.)
Będowski w łęczyck. 1697 (Con).
Będuski h. Ostoja z Będusza w krak 1460 (Dł.).
Będzieski z Będzieszyna w kalisk. 1618 (R. P. Kai.).
Będzieński w śandom. 1648 (Con.) potw. szl. 1669 (Con.).
Będzisławski h. Jastrzębiec w mazow. 1408 (Kap-).
Befot h. wł. (Mał.).
Beglowski w krak. 1494 (A. Ber.).
Behr r. meklemburgska w Inflantach 1632 (Con.). ,
Bejnarowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit).
Bejnart h. Abdank, patrz Beynart.
Bejnartowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bejner p. Lwowicz w Iwowsk 1783 (Sz. Gal.).
Bejowski h. Sas w halickim 1783 (Sz. Gal.).
Bek nob. 1775 (Con.).
Bekier ind. 1673 (Con.).
Bekierski h. Jastrzębiec p. Kosiorek, idą od Jastrzębskich w Iubel.1605 (A. c. Óstr.).
Bekierski h. Jastrzębiec na Rusi nob. 1726 (Con.).
Bekiesz h. wł. r. węgier. w krak. 1578 (K. P. Bat.) ind. 1593.
Bekiesz h. Gwiazdy (Mał.).
Bekler nob. 1775 (Con.).
Beklewski v. Bęklewski h. Nałęcz w brześć. 1648 (Con.). Bekman (Kur.).
Bekowski h. Łopotów na Wołyniu 1584 (Pap.).
Bel r. 1414 i 1447 (Hel. t. it.), patrz Byel. Belakowski v. Bielakowski li. Zaręba r. Wielkop. 1584 (Pap).
Belęcki h. Leszczyc z Belęcina w pozu. 1618 (K. P. Kai.).
Belecki v. Bielecki w lwowsk. 1409 (A. Ber.).
Belgram nob. pr. sc. 1775 (Con.). Belica nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Belicki li. Gryf w krak. 1584 (Pap.). Beli (Kur.).
Belina h. wł. r. czeska w Mazowszu 1584 (Pap.).
Belkowski z Belkowa h. Jastrzębiec w Mazowszu 1408 (Kap.), patrz
Bętkowski. Belkur ind. 1790 (Con.).
Bellefreid nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Bellowski h. wł. na Wołyniu 1584 (Pap.).
Bellijosz w wieleń. 1764 (A. Vii.). Belski z Belska w czerskiej 1500 (L. t. Ceru.).
Belszecki na Rusi 1445 (A. Ber.).
Bełchaeki h. Topór, idą z Gledzianowskich r. małop. S. 2. 1500—1715.
Bełchcic w lidzkim 1700. i Bełchowicz (Kur.).
Bełdowski h. Jastrzębiec z Bełdowa w Kujawach 1518 (L. b. Las.). Bełdowski h. Rawicz (Nies.).
Bełdycki v. Bełdżycki h. Prus III. w Podlasiu 1584 (Pap.). Bełęcki w poznań. 1697 (Con.).
Bełkowski h. Jastrzębiec z Bełkowa w Mazowszu 1408 (Kap.).
Bełło ind. 1768 (Con.).
Bełoszajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Belt h. Bełty herb (Pap.).
Beltowski w poznausk. 1632 (Con.).
Bełza h. Jastrzębiec odm. r. mieszcz. krak. 1456 (Dł.) nob. 1591 (Con.).
Belźecki h. Jastrzębiec idą z Żakowskich z Bełżec w bełskim 1463(A. Ber.) S. 3. 1632-1719.
Bełzewski (Kur.), patrz Bełzowski.
Bełzki h. Gryf kn. z Bełza na Rusi r. Lit. szczepu Giedymina j 1399.
Bełzowski w krak. 1648 (Con.).
Bełżyński (Sz. Pol.)
Bem h. wł. w Prusiech (Nies.).
Bem p. Cosban wylęg. 1782 na Rusi (Sz. Gal).
Bembnowski h. Odrowąż, patrz Bębnowski.
Benarowski z Benarowy w bieckim 1402 (A. Ber.).
Bendorski h. Wyszogota z Bendorżyna w płockim 1697 (Con).
Benedyktowicz w sandomierskim 1764 (Con.).
Benet w wiłkomierskim 1674 (Con.).
Benisławski h. Pobóg z Benisławia w mławskim 1584 (Pap.).
Beniszeńko (Kur.).
Beniuszewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Benkowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Benkuński w trockim 1697 (Con.).
Benneti ind. 1676 (Con.).
Benoe h. Taczała nob. 1685 S. 1. 1748—59.
Bensa nob. non pr. sc. 1768 (Con.).
Benski (Kur.), patrz Bęski.
Bentkowski h. Prawdzie p. Bętkowski.
Bentkowski v. Bętkowski h. Topór w Małopolsce S. 1. 1758.
Berawski h. Trzy radła (Mał.).
Berberiusz na Żmudzi 1697 (Con.).
Berecki w trockim 1700.
Berens h. wł. nob. 1685 z Prus na Eusi 1690 (Con.).
Berent h. Taczała (Sz. Pol.).
Bereszniewicz h. Kościesza odm. w wilkomier. 1707 (A. Ber).
Bereufaur ind. 1683 (Con.). Bereza h. Prawdzie w lubelskim 1686 (Nies.).
Berezański v. Berżański h. Przestrzał na Litwie 1632 (Con.).
Berezecki na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bereźnicki h. Sas p. Abramowicz, Ganat. Humenowicz, Kulesza, Kupryniak, Myszka i Myszkowie na rusi 1697 (Con.).
Bereźniewicz w płockim 1738 (G. Narusz.).
Berezowski h. Sas p. Arszenicz, Bilawicz, Bodrug, Bodurowiez, Draniak, Dymidowicz, Ficzyk, Genik, Hałdysz, Kossowczyc, Kunczyc, Kuzycz, Lazarowicz, Małkowicz. Mococ, Filejowicz, Kuła, Negrycz, Zupkopercowiez, Eomanczyc, Szymczyc, Telepan, Tomicz, Urbanowicz. Waskuł, Zdeczuk, na Rusi 1651 (A. Ber.).
Bereżyński na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Berg h. Brzozy w Inflantach 1715.
Berg de Carme h. wł. r. inflancka, hr. inf. 1856 S. 1. 1688—1716.
Bergelewicz w czernichowsk. 1674 (Con.).
Bergmann h. wł. (Sz. Pol.).
Bergonzoni nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Berk h. Berg, patrz Berg.
Berkhan h. Cietrzew w Prusiech 1582 (Pap.).
Berkowicz h. Ostrzew odm. (Kur.).
Berkowski w lubelskim 1764 (Con.).
de Berith zwan Pusznik h. Doliwa w krak. 1394 (PI.).
Berliński w rzeczyckim 1764 (Con.).
Bernacki nob. 1676 (Con.).
Beruaszewski nob. 1676 (Con.).
Bernaszowski w żydaczowskim 1651. (A. Ber.).
Bernatowicz h. wł. p. Gieysztowt na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bernatowicz h. Lełiwa p. Towgin w wileńskim.
Bernatowicz nob. pr.. sc. 1768 (Con.).
Bernawojnowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bernawski r. wołowska ind. 1629 (Con.).
Berneaux h. Picardi nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Bernie nob. 1673 (Con.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
7.02.2010 18:09
JERZY SEWER HR. DUNIN-BORKOWSKI
czlonek kr. Włoskiej Akademii Heraldycznej w Pisie.
SPIS NAZWISK SZLACHTY POLSKIEJ.
LWÓW.
NAKŁADEM KSIĘGNI GUBRYNOWICZA i SCHMIDTA
PRZY PLACU KADEDRIALNYM 1887.

Rodziny szlacheckie polskie.

Bernowicz h. wł. w nowogrodzkim 1764 (Con.).
Bernsdorff h. wł. w poznańskim 1709 (H. Pol.).
Berski w gniezneiiskim 1618 (R. P. Kai.).
Bersot ind. 1067 (Con.).
Berszten h. wł. Uerb z Niemiec (Pap.).
Bertołowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bertrand dc Domballes bar. frauc ind. 1764—1768 (Con.).
Berżański li. Łabędź p. Klausuć na Litwie 1621 (Nies.).
Berzewicz li. wł. r. siedmiogr. w Inflantach 1583, bar. na Dondungen | 1046.
Besiekierski li. Pomian w winowrocławsk. 1769.
Beski v. Bęski li. Jastrzębiec w płockim 1584 (Pap.).
Beski v. Benski h. Prawdzie z Beska w chełmskiej (Nies.).
Bestenhans w kaliskim 1764 (Con.).
Besterski w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bestrzejowski w lubelskim 1648 (Con.).
Beszewski h. Abdank w sandomierskim 1584 (Pap.).
Beszkowski w łęczyckim 1467 (L. b. Łas.).
Betlewski w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Bętkowski h. Prawdzie na Mazowszu 1630 (Nies.). z Bętkowa h. Prus. patrz Spinek w łęczyck. 1432 (L. b. Łas.).
Betman h. wł. r. mieszcz. krakowska 1478 (Pap.).
Betty nob. pr. sc. 1790 (Con.).
Beydo w podlaskim 1697 (Con.).
Beykowski b. Jastrzębiec w wiłbomierskim 1700.
Beynar h. Syrokomla, patrz Beynart h. Abdank odm Beynarowicz w kijowskim 1700. Beynart li. Abdank odm. na Litwie 1621 (Con.).
Beyner h. Sucbe komnaty z ciechanowsk. na Litwie 1750.
Beyzym b. wł. v. Ochota na Wołyniu. Bezana w Podlaskim 17G4 (Con.).
Bezath 1461 (Hel. t. II.). Bezkowski w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Bezumiński z Racibora Zera w warszawsk. 1697 (Con.).
Białachowski w Kujawach 1769. Białaczewicz h. Odrowąż (Kur.).
Białaczewski h.Odrowąż p.Strasz wsandom. z Białaczowa S.l. 1240—66
Białaczowski h. Eola w łęczyckim 1584 (Pap.),
de Bialałąka w Mazowszu 1417 (Kur.).
Białaszewski w podlaskim 1697 (Con.).
Bialski w płockim 1764 (Con.).
Białecki h. Jelita z Bialocina w sandomiersk. 1675 (Nies.).
Białecki h. Szeliga (Kur.).
Białęski h. Leszczyc z Belęcina w łęczyckim 1697 (Con.).
Białek w XV stóleciu.
Białkowski h. Bieberstein w bieckim 1584 (Pap.).
Białkowski h. Nieczuja z Białkowic w sandomiersk. 1460 (Dł.).
Białobłocki h. Białynia w grodzieńskim 1677 (H. Pol.).
Białobłocki h. Lubicz z Białobłotów w chełmskiej 1632 (Con.).
Białobłocki h. Ogończyk w Prusiech 1590 (Nies.).
Białobłocki h. Janina w Wielkopolsce 1607 (Con.).
Białobrocki h. Janina (Kur.).
Białobrzeski h. Abdank z Białobrzeg w sandomiersk. S. 1. 1577—86.
Białobrzeski h. Bończa na Wołyniu 1648 (Con.).
Białobrzeski h. Wierzbowa z Białobrzeg w łomżyńsk. 1393 (Kap.).
Białochowski h. Cholewa z Białochowa w Prusiech 1417 (Nies.)
Białocki w owrockim 1779 (Kras.).
Białogłowski h. wł. p. Weiskopf z Inflant 1600 do Polski przybyli ind. (Nies.).
Białojezierski p. Łappa starodubowskim 1764.
Białokos w grodzieńskim 1700.
Białokur na Podolu 1543 (L. Pod.).
Białokurowicz h. wł. v. Pocisk nob. za kr. Stefana w płockim (Nies.).
Białonowicz w witebskim 1700.
Białopiotrowicz h. Abdank w lidzkim 1764 (Con.).
Białoskórski h. Abdank na Eusi 1569 (Con.).
Białoskórski h. wł. z Mazowsza w Prusiech (Nies.).
Białośliwski h. Topór jedni z Danoborskiemi na Ukrainie 1584 (Pap.).
Bialosuknia h. Pielesz w bielskiej 1764 (Con.).
Białosukniah.Pomian zBiałosukni w łomżyńskiej 1432 (Kap.)
Białowieyski h. Jastrzębiec z inowrocław. 1697 (Con.).
Białozorh.Wieniawa na Litwie 1578 (Con.) S. 3. 1663—69.
Biały h. Dąbrowa na Litwie, patrz Kiszka.
Biały h. Trzaska w nurskiej 1335.
Białynia h. nadany 1342 w Mazowszu (Pap.).
Białynicki p. Biruta w witebsk. 1674 (Con.).
Białyński h. Lubicz w warszawskiej 1584 (Pap.).
Białyszewski w płockim 1697 (Con.).
Bianki ind. 1662 (Con.) w warszawsk. 1703.
Bibel v. Bybel, patrz Bybelski.
Biberstein h. wł. r. Szlazka bar. czescy.
Bibing na Eusi 1697 (Con.).
de Bibicz w krak. 1348 (A. Ber.).
Bicewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bichna 1399 (Hel. t. II.).
Bichowski h. wł. w trockim 1584 (Pap.).
Biczysko h. Nieczuja w sandomiersk. 1460 (Dl.).
Biderman nob. 1590 potw. szlach. 1667 (Con.).
Bidulewicz (Mał.).
Bidziński Ii. Dębno w zawichowskim 1460 (Dł.).
Bidziński h. Janina w sandomiers. 1460 (Dł.) S. 1. 1703.
Biechowski h. Ogończyk ze Strzyżowie r. wielkop. w sandom. 1460 (Dł.)
Biecki w krak. 1460 Dł.).
Bieczyński h. Łodzią w poznańsk. 1648 (Con.).
Biedkowski h. Prawdzie w wyszogrodzkim 1584 (Pap.).
Biedlicki w witebskim 1700.
Biedrzycki h. Gozdawa, patrz Biedrzyński.
Biedrzycki h. Rawicz z Biedrzyc w łomżyńsk. 1461 (Kap.).
Biedrzyński h. Gozdawa w sandomiers. 1612 (Nies.).
Bieduński w oszmiauskini 1700.
Bieganowski h. Grzymała z Bieganowa w poznańskim 1440 (Nies.)S. 2. 1500-1765.
Biegański h. Leszczyc z Bieganina w kaliskim 1585 (Pap.).
Biegański h. Prawdzic z Bieganina w kaliskim 1509 (A. Res. Poznań.f. 77) na Litwie 1632 (Con.).
Biegaszewski (Kur.). Biagłowski w płockim 1764 (Con.).
Biejkowski w jjrzemyślskim 1782 (Sz. Gal.). Biel h. Ostaj v. Byel z Bieszowa w gniezneńsk. 1382 (Dl.) a w krak.
1408 (Cod. Tyn.). Bielacki w mścisławskira 1648 (Con.).
Bielak h. wł. r. Tatarska w nowogrodzkim 1761 (H. Pol.).
Bielakowski h. Nałęcz (Mał.).
Bielakowski v. Belakowski h. Zaręba w łęczyckim 1584 (Pap.).
Bielanowski h. Eogala 1697 (Cod.).
Bielański h. Jastwębiec w mazowiec. 1518 (Pap.).
Bielawski h. Jelitd v. Mazowszu 1410 (Dł.).
Bielawski h. Zaremba z Bielaw w łęczyckim S. 1.1425—60 (Arch. C.Gn. L. priv. II. f. 707).
Bielczewski v. Bieliczewski z Bielczewa w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bielecki h. Abdank w sandom. 1460 (Dł.).
Bielecki h. Janina z Bielski w lubelskim 1584 (Pap.).
Bieleński h. Szeliga p. Pstrąg w rawsk. 1584 (Pap.). Bielewicki.
Bielewicz h. Mogiła na Żmudzi, patrz Billewicz.
Bielewicz v. Billewicz nob. non. pr. sc. 1790 (Con.).
Bielewski gałęź kniaziów Czerniechowskich.
Bielewski h. Jastrzębiec idą. z Jeżewskich w mazowiec. (Nies.)
Bielewski nob. 1676 (Con.).
Bielicki h. Gryf (Mał.).
Bielicki h. Paprzyca w sieradzkim 1628 (Nies.).
Bielicki li. Pobóg z Kujaw na Rusi 1632 (Con.).
Bielicki h. Roch II. w rawskim 1545 (Nies.).
Bielicki h. Samson p. Wattaida,z Kosickich w kaliskim (Nies.)
Bielicki nob. 1673 (Con.). Bieliczewski (Kur.), patrz Bielczewski. Bielikowicz h. wł. na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bieliński h. Abdank w poznańsk. 1584 (Pap.).
Bieliński h. Ciołek w lubelsk. 1460 (Dł.).
Bieliński h. Junosza p. Pyszniak z Bielna w mazówieck. hr. pr. 1790 S. 9. 1472-1796.
Bieliński h. Szreniawa z Bielnia w sandomiersk. 1511 (Lib. b. Łas.).
Bieliński h. Szeliga z Mazow. hr. pol. 1825 S. 3. 1734—1831.
Bielkiewicz na Rusi 1697 (Con.).
Bielogłowski w chełmskim 1764 (Con.).
Bielowski h. Wilcze kosy z Bielowie w sandom. 1470 (Dł.).
Bielski h. Jasieńczyk w czeskiej 1584 (Pap.).
Bielski h. Jelita z Olbrachcie w lubelskim na Eusi hr. au. 1778S. 1. 1771-74.
Bielski h. Kurcz (Mał.).
Bielski h.Pogoń lit. kniaź, z Bielska r. lit. szczepu Giedymina XVI.
Bielski h. Prawdzie p. Wolski z Biały w krak. 15C4 (Pap.).
Bielski h. Eawicz z Biela w sieradzkim 1584 (Pap.).
Bielski h. Śreniawa z Biały w krak. 1C20 (Nies.).
Bielski h. Trzaska w rawskim 1584 (Pap.).
Bielski h. Wieruszowa w ostrzeszowskim 1629 ((Jon.).
Bielski nob. 1764 (Con.).
Bielunka h. Pogonią r. węgierska w Polsce od kr. Ludwika (Pap.).
Bieńczewski w lwowskiej 1782 (Sz. Gal.).
Bieńczycki w sandomirskim 1697 (Con.).
Bieniącki h. Doliwa, patrz Gozdzki.
Bieniakoński na Wołyniu (Mał.).
Bieniaszewski h. Gryf w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Bieniatecki z Bieniątek w sandomierskim 1460 (Dł.).
Bienicki z Bieniedzic w wileńskim 1764 (Con.).
Bieniecki h. Korab v. Bieniedzki z Bieniądzic w radomskim 1582(Nies.)
Bieniecki h. Łodzią w halickiej 1782 (Sz. Gal.).
Bieniedzki h. Łodzią w inowrocł. 1690 (Nies.).
Bieniewski h. Eadwan r. mazow. 1484 (A. t. Eav.) S. 1. 1657—76.
Bieniewski p. Pruszak r. wielkopolska 1618 (B. P. Kai.) 1632 (Con.).
Bieniuński v. Bienieński w starodubowskim 1764 (Con.).
Bieńkieński (Mał.).
Bieńkiewicz h. Radwan p. Dadzibóg w wileńskim 1677 (Con.).
Bieiiko w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Bieńkowski h. Korwin r. mazowiecka 1584 (Pap.) S. 1. 1828.
Bieńkowski h. Korwin nob. 1676 (Con.).
Bieńkowski h. Łada w ciechanowskiej 1670 (Nies.).
Bieńkuński h. Baybuza z Bieńkuń w trockim (Mał.).
Bier h. Szreniawa w krak. 1584 (Pap.).
Bierczyński h. Jastrzębiec na Litwie (Koja!.).
Bierecki h. Gozdawa, idę z Giżyckich z Bierczy w przemyślskim 1464 (A. Ber.).
Bierkacki w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Bierkowski w płockim 1648 (Con.).
Biernacki h. Poraj na Podlasiu 1511 (Lib. b. Łas.) S. 2. 1717-96.
Biernawski h. Korczak w przemyślskim 1584 (Pap.).
Biernaszewski na Litwie 1582 (Pap.).
Bieruld h. Hołobok w chełmskim 1584 (Pap.).
Bierżanowski w kijowskim 1636 (L. Pod.).
Bierżański patrz Bierzeński.
Bierżawski h. Korczak (Kur.).
Bierzeński w łomżyńsk. 1697 (Con.).
Bierżgliński w gniezn. 1511 (Lib. b. Łas.).
Bierżyński h., Jastrzębiec w sieradzkim S. 1. 1783.
Bierzyński h. Ślepowron r.mieszcz. krak. nob. 1555 w Kujawach 1651
Bierżwiecki w sandomieiskim 1697 (Con.).
Bies h. Kornic (Nies.).
Biesiad h.. Jelita „comes" w łęczyckim S. 5. 1290—1500. Biesiadecki h. Jelita, idą z Biesiadów w sandomiersk. 1648 (Con.).
Biesiadecki h. Prus I. z Wroćmirowy (Sz. Gal.).
Biesiadowski h. Jelita, idą z Biesiadów. Biesiadzki h. Jelita, patrz Biesiad.
Biesiecki v. Biesicki h. Komie w osziniańsk. 1674 (Con.).
Biesiekierski h. Pomian, ida z Sokołowskich z Biesiekier w łęczyck.1518 (Lib. b. Łas.) S. 1. 1778—1818.
Biestecki w oszmiańskim 1674 (Con.). Biestrzecki h. Ostoja w Słonimskim (Kojał.).
Biestrzykowski h. Prus I. z Biestrzykowa w sieradzk. 1584 (Pap.).
Bieszkowski v. Byeszkowski w lwowskim 1445 (A. Ber.).
Bietkowski h. Półkozic w płockim 1616 (Mon. Star.).
Bietkowski h. Prawdzie w wyszogrodzkim 1584 (Pap.). Bietys nob. 1662 (Con.).
Bieykowski h. Jastrzębiec z Biejkowa w czerskiej 1362 (Pap.) a1408 i 1417 (Lib. t. Cem.).
Bieżczycki h. Grzymała (Kur.). Bijański ind. 1662 (Con.).
Bijałt w czerniechowskim 1648 (Con.).
de Bije nob. 1662 (Con.).
Bilbink v. Binbink h. Rawicz nob. 1662 (Con.).
Bilemecki 1589 (A. Sin. Petricov.). Bilerbech w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bileński w płockim 1674 (Con.).
Biligin h. Braj v. Bilimin w Litwie 1413 (Stat. Łask.).
Biliński h. Łodzią p. Taras w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Biliński h. Sas na Rusi 1651 (A. Ber.) p. Grodź, Grodziewicz, Hero, Gedź, Hur, Fodyniak, Jaroszewicz, Kaczkienowicz, Łobodziak, Mielesiewicz, Mielkowicz, Paczko, Słotyło, Słotyłowicz, Tarasowicz, Wanda, Wandycz, Szafran.
Bilkiewicz w mozyrskim 1700.
Billewicz h. Mogiła r. żmudzka S. 2. 1550—1778.
Billewicz v. Bilewicz nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Bilmin h. Poraj w trockim 1697 (Con.).
Bilski h. Kur kn. na Białej, patrz Bielski.
Biłaszowski p. Skoblowicz w przemyślskim 1782 (Sz. Gal.).
Binbink v. Bilbink h. Rawicz nob. 1662 (Con.).
Binkowski h. Korwin, patrz Bieńkowski.
Binuński w starodubowskim 1764 (Con.).
Binda w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Bionetowski p. Podbipieta w oszmiańskim 1700.
Birecki h. Gozdawa v. Birlecki r. czerwono-ruska 1462 (A. Ber.).
Birink na Litwie 1580 (K. P. Bat.).
Birkowski h. Topór w sandomierskim 1460 (DŁj.
Birnbaum nob. pr. sc. 1790 (Con.).
Biruć w brześciańskim 1697 (Con.).
Birula w orszańskim 1580 (K. P. Bat.).
Biruła p. Białywicki w witebskim 1677 (Con.).
Birynowski w pińskim 1648 (Con.). Birzynian.
Biskupski h. Lis, idą, z Budnickich w sieradzkim S. 2. 1540—1650.
Biskupski k. Niesobia p. Wierżbięta z Biskupic w kalis. S.2.1373—1440.
Biskupski h. Szreniawa w Wielkopolsce 1632 (Con.).
Bispink v. Biszping h. von Gallen w starodubowskim (1674 Con).Ordynaci massalańscy na Litwie.
Biszowski h. Jastrzębiec z Droźdżewa, patrz Byszewski. Bitkowski h. Jastrzębiec. Bitajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bitofft w upitskim 1674 (Con.). Bitowd, patrz Botowd.
Bitowtowicz v. Bitowt h. Gryf na Litwie 1413 (St. Łas.). Biwil w trockim 1697 (Con.).
Blacha h. Budwicz r. czeska w Wielkopolsce (Nies.).
Blachniewski w kaliskim 1697 (Con.). Blachiemburg w poznańskim 1697 (Con.).
Blakowicz w trockim 1700.
Blanek h. Prus III. nob. non pr. sc. 1791 (Con.).
Blanekenstein h. wł. w Prusieeh (Nies.). Blauday (Kur.).
Blaszka w lubelskim 1697 (Con.).
Blaszkowiecki b. Odrowąż r. szlazka S. 1. 1474.
Blaszkowski z Blaszek w sieradz. 1511 (Lib. b. Las.), patrz Blaszkowski.
Blęcki h. Samson p. AVatta, idą od Kosickicb w kaliskim 1646 (Nies.), ciż co Bieliccy.
Bledzewski h. Lubicz z Bledzewa w wiskiej 1409 (Kap.).
Bledziewicz w wileńskim 1764 (A. Vii.). Bleszewski w krakowskim 1697 (Con.).
Blewski w sandomirskim 1764 (Con.).
Bleziński w krasnostawskim (Mał.).
Bleżowski h. Odrowąż (Mał.). Blikowski h. Ogończyk, patrz Bloch.lilinowski b. Ostoja w lubelskim 1531 (Nies.) 1564 (Con.).
Bliński w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Blinstrup b. Łabędź z Towtwiła na Żmudzi 1617 (A. c. Ostres.).
Bliskowski h. Rawicz w lubelskim 1460 (Dł.).z Bliśniowa w kamienieckim 1436 (A. Ber.).
Blizanowski 1567 (Con.).
Bliziński h. Korczak w ostrzeszowskim (Nies.).
Bliźniński w chełmsk. 1791 (K. Pol.).
Bliźniewski w kaliskim 1618 (E. P. Kai).
Bliżyński (Kur.), patrz Bliziński.
Bloch h. Ogończyk z Bestwiny r. malop. 1415 (Nies.) S. 1. 1540.
Błock h. Trzy skrzydła orle w pomorskim ind. 1768 (Con.).
Blumberg v. Blomberch h. wł. w Inflantach 1400 (Nies.), 1632 (Con.).
Blus h. Kościesza w wiłkomirsk. 1764 (Con.).
Błaszkowicki h. Odrowąż, patrz Blaszkowiecki.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
12.02.2010 13:27
Blaszkowicz h. Odrowąż (Bielski).
Blaszkowski h. Labedź z Blaszkowa w poznań. 1511 (Lib. b. Łas.).
Blawdziewicz (Kur.).
Blażejowicz v. Błażejewicz li. Odrowąż w połockim 1764 (Con.).
Błażyjowski h. Trzaska z Błażejowa w rawskim 1511 (A. Ber.).
Błażewicz w połockim 1700—1764 (Gon.).
Błażkiewicz p. Komarnicki na Rusi 1764 (Gon.).
Błażowski li. Półkozic z rawskiej 1584 (Pap.), na Litwie 1648 (Con.).
Błażowski li. Sas z Błażowa na Rusi 1584 (Pap.) bar. au. 1780.
Błęcki h. Samson, patrz Blęcki. Błędostowski w różańskiej 1609 (Gon.).
Błędowski h. Nałęcz w czerskiej 1584 (Pap.).
Błędowski v. Błędowski h. Półkozic w krak. 1460 (Dł.).
Błeszczyiiski (Sz. Pol.).
Błeszyński h. Oksza r. mieszcz. krak. S. 3. 1600—1769.
Błeszyński h. Suche Komnaty (Sz. Pol.).
Błociszewski w lwowsk. 1370 (A. Ber.).
Błociankowski w ostrzeszowsk. 1604 (A. c. Ostr.).
Błociszewski h. Ostoja jedni z Gajewskiemi z Błociszewa w wielk.
v. de Blociszków S. 1. 1411 (Cod. Dipl. v. I. f. 44).
Błocki h. Leliwa z Błot w pomorsk. 1574 (Pap.).
Błomiński w płockim 1697 Con.). Błoniewski (Kur.).
Błoński h. Biberstein z Błonia w sanockim 1460 (Dł.) S. 1. 1762—65.
Błoński h. Nałęcz w drohickiej 1584 (Pap.).
Błotnicki li. Dolina w sandomirsk. 1584 (Pap.).
Błotowski w płockim 1697 (Con.).
Błudnicki h. Topacz z Bludnik w halickim 1492 (A. Ber.).
Błuś v. Blus h. Kościesza w upitskim 1698 (Con.).
Bniński h. Jastrzębiec z Bnina w dobrzyńskiej 1570 (Pap.).
Bniński h. Łodzią z Bnina w Wielkopolsce hr. pr. 1798 i 1816 S. 4. 1750—1831.
Bnozowiecki h. Odyniec (Mał.).
Boban w Inflantach 1791 (K. Pol.). Bobbe h. Wieniawa (Sz. Pol).
Boberski w przemyskiej 1782 (Sz. Gal.).
Bobiatyński na Wołyniu 1630 (Nies.).
Bobicki na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bobikowski w czerskiej 1577 (Uniw. Pobór. f. 321.
Bobiński h. Leliwa odm. z Bobna w ciechanowsk. 1584 (Pap.).
Bobkowski h. Korab idą z Radlickich w sieradzkim 1584 (Pap.).
Boblewski w trockim 1700. Bobniawski w rawskim 1764 (Con.).
Bobobyt w mścisławskim 1580 (K. P. Bat.).
Bobodziejowski na Litwie (Nies.).
Bobojet w witebsk. 1578 (Uniw. Pobór. f. 353).
Bobola h. Leliwa z Piasek w bełzkiem 1460 (Dł.).
Bobolecki h. Łodzią z Bobelcina w poznańsk. 1577 (Bielski).
Bobolecki z Bobolec w płockim 1648 (Con.).
Bobowski h. Gryf z Bobowy w krak. 1402 (Cod. Tyn.) bar. au. 1788.
Bóbr h. Gryf w ciechanowsk. 1740 iH. Pol.).
Bóbr h. Pilawa na Wołyniu.
Bobrowicz h. Gryf w trockim 1697 (Con.).
Bobrownicki h. Doliwa z Bobrownik w sandomir. 1587 (Con.).
Bobrowicz na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bobrowski h..Jastrzębiec z Bobrów w Mazowszu 1408(Kap.)hr,au.1800.
Bobrowski h. Nalęcz z (Mai.).
Bobryk h. Pólkozic w mśeisławskim 1097 (Con.).
Bobrykowski z Bobrek w czerskiej 1564 (Lib. t. cern.).
Bobrzecki v. Bobrzycki w przemyślskiin 1444 (Stryjk.).
Bobyniecki w orszańskhn 1700.
Boccardo nob. 1775 (Con.).
Bochdan h. Bończa na Kusi 1783 (Sz. Gal.).
Bochdziewicz w wileńsk. 1763 (A. Vii.).
Bocheński h. Chomąta p. Landsdorff idą z Cygembergów na Pomorzu 1632 (Con.).
Bocheński h. Rawicz w wileńsk. 1697 (Con.).
Bochłuj w wileńsk. 1764 (A. Vii.).
Bochnar h. Stary koń r. mieszcz. krak. S. 1. 1340.
Bochotnicki h. Dębno jedni z Oleśnickiemi z Bochotnicy w lu-belsk. S. 1. 1518—28.
Bochotrycki h. Dębno (Mał.), patrz Bochotnicki.
Bochun h. Drużyna w krak. 1460 (Dł.).
Bochunyek r. 1410 (Dł.).
Bochłowski h. Ossorya.
Bochwicz h. Radwan z Bocliwic w wiślickim na Litwie 1491.
Bocianowski w mińskim 1674 (Con.). Bock h. Kozioł 1775 (Con.).
Bockiej w bracławskim 1576 (K. P. Bat.), patrz Bokij. Boćkowski w kijowsk. 1766 (Con.).
Boczarski h. Dębno w połockim 1700. Boczko r. 1398 (Hel. t. II).
Boczkowski h. Dąbrowa v. Boezka w wiskiej 1519 (Kap.).
Boczkowski h. Gozdawa p. Niedoma w sandomirsk. 1584 (Pap.).
Boczkowski h. Pomian (Mał.).
Boczykowski 1582 (Pap.).
Bodek h. wł. z Prus zach. hr. (Nies.)
Bodakowski w ruiskim 1697 (Con.).
Boduchowski w starodubowskim (Kur.).
Bodue (Mał.).
Bodul h. Gozdawa v. Lilija, patrz Boduła.
Bodner w lwowsk. 1782 (Sz. Gal.).
Boduła h. wł. r. szlązka w Wielkopolsce S. 1. 1279.
Bodurkiewicz h. Kościesza w krak. 1778 (H. Pol.).
Boduszyński w królestwie polsk.
Bodywił h. Sulima na Litwie 1413 (Stat. Łask.).
Bodzanek h. Nowina w krak. 1460 (Dł.).
Bodzanowski h. Szeliga comes S. 1. 1307.
Bodzanowski nob. 1659 (Con.).
Bodzański (Kur.).
Bodzanta h. Leliwa (Kur.).
Bodzęta h. Poraj, patrz Jankowski
Bodzęta h. Strzemię w krak. 1460 (Dł.).
Bodzęta h. Szeliga comes w sand. S. 2. 1288—1389.
Bodzięta h. Wieniawa w krak. 1460 (Dł.).
Boelck h. Blanckenstein nob. 1775 (Con.).
Boerner h. Wiaroslaw (Sz. Pol).
Bogacki h. Prawdzie w Mazowszu S. 3. 1470—1570.
Bogatek w chełmskiej 1697 (Con.).
Bogatko h. Pomian z Bogatki w mazowieck. 1362—1407 (L. t.Cern.) S. 1. 1783—89.
Bogański w czerskiej 1697 (Con.).
Bogdałowski na Busi 1651 (A. Ber.).
Bogdan v. Bogdal h. Ossorya w sandomirsk. 1376 (A. Ber.) 1460 (Dł.).
Bogdan h. Pełnia (Mał.). Bogdanowicz h. Gozdawa (Mał.).
Bogdanowicz h. Łada p. Rosko r. ormiaiisk. na Żmudzi 1674 (Con.).
Bogdanowicz h. Mogiła na Żmudzi 1621 (Nies.).
Bogdański h. Doliwa p. Handa z Gawłowa w poznań. 1511 (L. b.Łas.).
Bogdański h. Prus. III. jedni z Giżyckiemi z Bogdanowa w Mazowszu S. 1. 1648.
Bogdański h. Suche komnaty (Sz. Pol.).
Bogdański nob. 1676 (Con.) na Kusi 1686 (A. Ber.).
Bogdaszewski h. Jastrzębiec w brześciaiiskiin (Mai.).
Bogdayski w halickim 1657 (A. c. ins. halic).
Bogiński w kaliskim 1697 (Con.).
Boglewski h. Jelita z Boglewic w czersk. S. 5.1343—1620 (L. t.Cern.).
Bognar h. Wieniawa v. Bognarowicz nob. za kr. Stefana w sandomierskim 1648 (Con.).
Bogniewski w chełmskiej 1764 (Con.).
Bogodzieński w wileńsk. 1763 (A. Vii.). Bogoliriski w sandomiersk. 1697 (Con.).
Bogołomski w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bogorski v. Pogórski h. Ogończyk w pomorskim 1648 (Con.).
Bogorski h. Jasieńczyk w Prusiech (Nies.).
Bogorski pierw Buchhorn h. Suche komnaty w Prusiech (Nies.).
Bogorya h. wł. Comes 1185 i 1359 (A. Ber.) w sandom. 1460 (Dł.).
Bogowski w warszawskiej 1697 (Con.).
Bogowolski w trockim 1700.
Boguchwał h. Poraj 1147 Szlachta (A. Ber.).
Bogucki h. Abdank w bełzkim S. 1. 1632.
Bogucki h. Krzjwda z Bogut w nurskiej 1512 (Kap.).
Bogucki h. Ślepowron z Bogut w halickim 1787 (Sz. Gal.).
Bogumił h. Stary koń. z Bogumił w Prusiech 1486 (Kap.), z Bogumiłowic h. Półkozie S. 1. 1414 (Dł.). Bogun r. 1399 (Hel. t. II).
Bogurski h. Ogończyk v. Bogorski w płockim 1697 (Con.").
Boguski h. Rawicz z Boguczyc w Mazowszu S. 3. 1540—1640.
Boguski h. Topor idą z Włostowskich w łomżyńskiej 1584 (Pap.).
Boguski h. Zagłoba z Boguczyc w łomżyńskiej 1407 (Kap.).
Boguskowski w czerskiej p. Boguski.
Bogusław h. Przyjaciel w upickim 1632 (Con.).
Bogusławski h. Jastrzębiec z Bogusławie w kaliskim 1703 (H. Pol.).
Bogusławski h. Jezierza z Bogusławie w płockim 1637 (Nies.).
Bogusławski h. Korab w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bogusławski h. Ostoja w piotrkowskim 1582 (Pap.).
Bogusławski h. Prus I. z Bogusławie w łęczyckim 1584 (Pap.).
Bogusławski h. Prus II. (Sz. Pol.), patrz Bogusławski h. Prus I.
Bogusławski h. Przyjaciel idą od Bogusławów w brzeskim 1674 (Con.).
Bogusławski h. Ślepowron (Sz. Pol.).
Bogusławski h. Świnka r. wielkopolska 1648 (Con.).
Bogusz h. Półkozic comes z Ziemblie w Małopolsce 1071 (Dł.)S. 3. 1580-1640.
Bogusz h. Trzaska z Bogusz w wiskiej 1438 (Kap.).
Boguszewski h. Juńczyk II. z Boguszewa w lubelsk. 1697 (Con.).
Boguta h. Dąbrowa na Rusi 1438 (A. Ber.). Bogwił w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Bohajanowicz w witebskim 1697 (Con.). Bohatko h. Pomian na Litwie, patrz Bogatko. Bohatko nob. 1659 (Con.).
Bohatyrowicz w trockim 1659 (Con.). Bohanajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bohadowicz h. Lada, patrz t Bogdanowicz.
Bohadowicz h. Mogiła na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bohdan h. Bończa, patrz Bochdan. Bohdziewicz w wileńsk. 1763 (A. Vii.).
Bohemski w witebskim 1764 (Con.).
Bohm h. Bem w bieckiej 1768 (H. Polski).
Bohomolec h. Bogorya w witebskim 1632 (Con.).
Bohowityn h. Korczak na Litwie 1508 (Kojał.).
Bohowitynowicz na Wolyniu 1528 (M. Woł.).
Bohufał h. Lis w grodzieńskim 1610 (Con.).
Bohun v. Bohunde h. Drużyna w sandomiersk. 1460 (Dł.) 1468 (Cod. Tyu.).
Bohusław h. Przyjaciel odm. w mińskim 1764 (Con.).
Bohusławski w brześciańskim 1697 (Con.).
Bohusz h. Odyniec z kijowskiego na Litwie 1656 (Kojał.).
Bohusz p. Siestrzeńcewicz h. Siostrzeniec v. Strzała na Litwie 1584 (Pap.).
Bohuszewicz h. Gozdawa p. Spiegajło, Minkowski Wizgierd na Litwie 1631 (Con.).
Bojanek h. Rola w trembowelskiin 1782 (Sz. Gal.).
Bojanecki h. Strzemię w krakowskim 1584 (Pap.).
Bojanowski h. Junosza r. wielkopolska 1565 (Pap.).
Bojarski h. Sas p. Czarnota na Pomorzu 1478 (DŁ).

Bibliografia

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864

15.02.2010 07:50
Bojaryn na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bojemiski h. Korab w liwskiej 1G48 (Con.).
Boiński w kaliskim 1697 (Con.).
Boiszewski li. Biberstein p. Pierożek z Boiszowa w oświęcimskim 14G0 (Dł).
Bokij h. wł. v. Topór odm. Jia Wołyniu 1509 (Con.).
Bokij h. Wieruszowa z Niemiec indyg. w poznańskim (Nies.).
Boklewski w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Boklowski h. Ossorya w sieradzkim 1584 (Pap.).
Bokojemski li. Pietyroch jedni z Malińskiemi na Wolvniu 1584 (Pap.).
Bokowskf h. Gryf w krak. 14G0 (DI.), patrz Bąkowski. . '
Boksza li. Oksza, patrz Boxai.
Bokszański h. Topór w orszańskim 1674 (Con.).
Bokun de Alton v. Bokum h. Paprzvca z Eurlandri na Litwie S. 1. 1718-22.
Bokusz nób. 1658 w wileńskim 1697 ((Jon.).
Bolanowski h. Lubicz na Rusi 1607 (Nies.). z Bolantowa w inowrocławsk. 1508 (Mon. Star.).
Bolbas h. Juńczyk II. na Wołyniu 1528 (M. Wol), patrz Rostocki.
Bolcewicz p. Stowiła w oszmiańskim 1700 a 1764 (Con.).
Bolecki, patrz Boleski.
Bolemiński h. Leszczyc, patrz Bolimiński.
Bolimbski h. Korab (Kur.).
Boleriski h. Abdank. patrz Boliński.
Boleski v. Bolewski h. Lodzia 1648 (Con.).
Bolesławski z Bolesławie w wiślickim 1460 (Dl.).
Bolesta h. Jastrzębiec r. mazowiecka 1408 (Kap.).
Bolestraszycki h. Lis p. Światopełk z Bolestraszyc w przemyślskim1377 i 1418 (A. Ber.) S. 1. 1650.
Bolesz h. Jastrzębiec w Wielkopolsce 1460 (Dl.).
Bolidanowicz w kijowskim 1764 (Con.).
Bolikowski w płockim 1697 (Con.). Boliński h. Abdank (Kur.).
Bolimiński v. Bolominski li. Leszczyc z Boliminka w Prusiech (Nies.).
Bolko h. Rogala w Wielkopolsce 1654 (Mon. Star.).
Bolko przydomek ku. Świerskich (Nies.).
Bolkowski v. Bolgowski h. Rola w łęczyck. 1584 (Pap.).
Bolochowiec h. Nałęcz w sandomierskim 1460 (Dł.).
Bolomiński h. Leszczyc w Prusiech (Man. Helsb.).
Bolski w wileńskim 17613 (A. Vii).
Bolsanowski w owruckim, patrz Bołsunowski
Bolszewski h. Biberstein (Kur.). z Bolszowa w halickim 1427 (A. Ber.).
Bołhatyn h. Buład w mińskim 1613 (Con.).
Bołkowski w płockim 1769.
Bołtuć w wileńskim 1697 (Con.j.
Bołsunowski w owruckim 1791 (H. PoŁ).
Bombek h. wł. w sandomierskim 1697 (Nies.).
Bombek h. Ramult w Prusiech (Nies.).
Bonarowa h. wł. z Bonarowy w bieckim 1422 (A. Ber.).
Bonarowicz h. Lilija (Mai.).
Bończa v. Jednorożec Herb.
Bundalicki w ciechanowskim 1697 (Con.).
Bonasiewicz w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bonelli ind. 1658 (Con.).
Boner h. Bonarowa r. mieszcz. krak. bar. s.p.r. 1540S. 3.1536—93.
Boniakiewicz w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bonicki w chełmskiej 1697 (Con.).
Boniecki h. Bończa z Bończy w mazowieck. 1408 (L. t. Cern.).
Bonikowski h. Brodzie w płockim 1584 (Pap.).
Bonin h. Korona na Pomorzu (Nies.).
Boninski z Bonina w kaliskim 1618 (B. P. Kai.).
Bonisławski h. Ogończyk w płockim 1764 (Con.).
Boniuszko w kowieiisk. 1700.
Bońkowski h. Brodzie w płockim, patrz Bonikowski.
Bońkowski h. Korab (Sz. Pol.).
Bonneau nob. non pr. sc. 1768 (Con.).
Bonowski h. Sas w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bontani h. wł. nob. 1785 (Con.).
Boosiewicz (Kur.).
Borakowski h. Pękosław nob. 1775 a 1791 (Con.).
Boratyni v. Boratini r. włoska ind. 1658 w warszawsk. 1697 (Con.).
Boratyński h.Korczak z Boratyna na Rusi 1410(A.Ber.) S. 1. 1558.
Boratyński h. Ostoja w orszańskiej 1578 (Con.).
Boratyński h. Topór, idą z Krasnopolskich z Boratynia 1630 (Nies).
Borawski h. Bojcza w wiskiej 1735 (H. Pol.).
Borawski h. Cholewa z Borawic w wiskiej 1461 (Kap.).
Borawski h. Junosza (Sz. Pol.).
Borcewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Borch h. Trzy Kawki r. westfalska w Inflantach 1474 (L. Inf.) hr.au. 1783 S. 3. 1767-91.
Borch h. Zadora (Mał.). Borchowski h. Lubicz w drohickiej (Nies.).
Borchowski h. Zadora na Rusi, patrz Brochowski.
Borcikowski h. Junosza (Mał.).
Borczyński w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Bordziakowski h. Jastrzębiec w trębowelsk. 1782 (Sz. Gal.).
Bordziłowski h. Harbus Białynia w smoleńsk. 1764 (Con.).
Borecki h. Hołobok z Borec na Rusi 1552 (Pap.).
Borek h. wł. v. Trzy wilki, r. pomór. hr. pr. 1740 i 1790 ind. Prus zach.
Borek h. Wąż w krak. S. 7. 1400—1705. Borela w brześciańskim (Mał.).
Boremlski kn. z Boreml na Wołyniu szczepu Gedymina 1528 (M. Woł.) t 1610 (Mon. Star.).
Boresza w mińskim 1648 (Con.).
Boreszowski h. Epinger z Boreszowa w pomorskim, patrz Epinger.
Borewicz h. Prus odm. w kowieńsk. 1700.
Boreyko h. wł. w wileńsk. 1674 (Con.).
Boreyko h. Dołęga (Kur.).
Boreyko h. Jastrzębiec na Litwie (Nies.).
Boreyko h. Kościesza r. ruska litewska S. 1. 1748—57.
Boreysza h. Wadwicz z Boreysz w kowieńsk. 1592 (Nies.).
Borgin ex-neofita nob. 1764 (Con.).
Bork w sandomierskim 1260 (Cod. Małop.).
Bork w Inflantach 1674 (Con.), patrz Borch.
z Borkaty h. Grzymała w łomźyńs. 1421 (Kap.), z nich Żarnowieccy.
Bork h. Napiwoń (Mał.), patrz Borkowicz.
Borkiński w warszawskiej 1679 (A. c. \arsav.).
Borkiewicz na Żmudzi 1697 (Con.).
Borkowicz h. Napiwoń S. 1. 1358.
Borkownicki 1644 (Mon. Star.).
Borkowski h. Grzymała w sieradzkim 1584 (Pap.).
Borkowski h. Junosza z Borkowa w płockim 1413 (Kap.), jedni z Rościszewskimi hr. au. 1866 ordynaci Borynieccy w Gal. 1870.
Borkowski h. Łabędź p. Dunin z Borkowic w sandomiers. 1309(A. erc. Borcov.) 1460 (W.) hr. au. 1818 S. 5. 1578—1754.
Borkowski h. Nowina z Borkowa w łukowskiej 1550 (Nakiels.).
Borkowski h. Sulima w sandom. 1584 (Pap.).
Borkowski Józef nob. non pr. se. 1790 (Con.).
Borkowski nob. pr. sc. 1775 (Con.).
Borlecki w sandomierskim 1648 (Con.).
Borman h. wl. nob. non pr. sc. 26. kwiet. 1769 (Con.).
Born h. Brochwicz v. Bornowski w mazowieck. 1569 (Con.).
Borna h. Doliwa na Pomorzu 1697 (Con.).
Bornowski w Mazowszu 1569 (Con.), patrz Born.
Borodelski h. Nabram (Mał.).
Borodzicz h. Brodzie v. Borodziecz w trock. 1674 (Con.).
Borodzież w orszaiiskim 1764 (Con.).
Borodziński w witebskim 1674 (Con.).
Boroszewski h. Epinger w Prusiech, patrz Epinger. de Borowce h. Cholewa w łomżyńsk. 1483 (Kap.).
Borowczyński w witebsk. 1697 (Con.).
Borowicki h. Dębno w bracławskim 1648 (Con.).
Borowicz w inowrocławsk. 1410 (Dl.), patrz Borowyecz.
Borowiecki h. Ogończyk w sieradz. 1697 (Con.).
Borowiński 1444 (Cromer).
Borownicki z Faliborza (Nies.), patrz Bobrownicki. de Borowno w krak. 1436 (Dl.).
Borowski h. Abdank p. Skarbek z Borowy w sandomierskim S. 1. 1729-40.
Borowski h. Gozdawa r. ruska szczepu Buryka na Żmudzi, kn. 1621 (Kojał.).
Borowski h. Jastrzębiec, idą z Czudzinowskich z Borówki w krak.1584 (Pap.) bar. au. 1808.
Borowski h. Junosza w płockim, jedni z Borkowskiemi 1584 (Pap).
Borowski h. Lis z Prus zach. S. 1. 1691—1709.
Borowski h. Lubicz w chełmsk. 1584 (Pap.).
Borowski h. Ogończyk z Prus na Eusi 1635 (Nies.).
Borowski h. Piława, ida, od Kamienieckich w krak. 1584 (Pap.).
Borowski h. Prus I. z Borowna w sieradz. 1464 (Ex. C. Gn. f. 511).
Borowski kn. na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Borowy w ciechanowsk. 1697 (Con.).
Borowyecz v. Borowiec 1410 (Dł.), patrz Borowicz.
Borsa v. Borsza h. Nałęcz, patrz Drzewiecki.
Borsa h. Dołęga w łęczyckim 1584 (Pap.).
Borski h. wł. z Borszcza w Prusiech.
Borsowski z Borssowa na Eusi 1464 (A. Ber.).
Borstel ind. 1685 (Con.).
Borsz v. Borsa w wiskiej 1446 (Kap.).
Borsznak w nowogrodzk. 1764 (Con.).
Borszowyc v. Borszowic h. Jastrzębiec w sandom. 1460 (Dł.).
de Borszowye h. Nałęcz w krak. 1447 (A. Ber.), 1460 (Dł.).
Bortkiewicz h. Lubicz w bracławsk. 1778 (Sz. Pol.).
Bortko na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bortkowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bortnowski h. Korczak z Bortnowa w sandom., potem w brześc.1697 (Con.).
Bortowski w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Boruchowski h. Doliwa z Boruchowa w krak. 1485 (Miech.).
Boruchowski na Żmudzi i Wołyniu 1528, 1532 (M. Woł.).
Borucki h. Rola w Kujawach S. 2. 1580—1731.
Borucki h. Tarnawa (Mał.), patrz Borycki.
Borukowski h. Junosza, jedni z Bielińskiemi z Borukowa w mazowieckim S. 1. 1573 t 84.
Boruński (Sz. Pol.).
Boruta h. Jastrzębiec w łukowsk, 1399. 1458 (Stat. Maz.).
Boruta h. Nowina w sieradzk. 1584 (Pap.).
Boruta p. Sempowicz (Kur.).
Borychowski w podlaskim 1674 (Con.).
Borycki h. Tarnawa z sandom. w ruskim 1584 (Pap.).
Boryczewski w bielskiej 1764 (Con.).
Borysiewicz w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Borysław h. Belina (Mał.).
Borysławski h. Szreniawa" z Borysławie w sieradzk. 1518 (L. b. Łas).
Borysowicz h. Dryja w kowieńsk. 1700.
Boryszewski h. Poraj, idą z Bużeńskićh z Boryszewic S. 2.1450 t 1510.
Boryszewski h. Eawicz w lubelsk. 1487 (Pap.).
Boryszkowski w pomorsk. 1697 (Con.).
Borza w sieradzkim 1697 (Con.). Borżdębski w nowogrodzk. 1697 (Con.)
Borźdyński v. Borżdziński w mińskim 1648 (Con.).
Borzejowski h. Lubicz w lubelsk. 1553, 1593 (Con.).
Borzęcki h. Półkozic z Kozarzowa w lubelsk. 1335 (A. c. Vąvoln.).
Borzejowski h. Dryja z Borzejowic w kaliskim 1584 (Pap.).
Borżek p. Tymieniecki w lwowskiej 1782 (Sz. Gal.).
Bibliografia (spis)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
15.02.2010 08:12
Borzemski v. Borzyński h. Jelita w liwskiej 1599 (Nies.).
Borzewicki w sieradzk. 1618 (R. P. Kai.).
Borzewski h. Lubicz w czerskiej 1417 (L. t. Cern.).
Borziński w mazowieckim 1578 (K. P. Bat.), patrz Borzyński.
Borżniowski h. Madrostki w krak. 1460 (Dł.).
Borzobochaty h. Jelita nob. za Zygm. Aug. w nowogr. 1584 (Pap.).
Borzobot na Litwie. (Stat. Lit.).
Borzuchowski w lubelskim 1674 (Con.).
Borzykowski h. Abdank z Borzykowy w sieradzk. 1382 (Stat. Janusz.).
Borzykowski h. Łodzia w sandom. 1584 (Pap.).
Borzym h. Belina w podlaskim 1674 (Con.).
Borzym h. Boreyko w podlaskim 1674 (Con.).
Borzymiński h. Abdank w dobrzyiisk. 1584 (Pap.).
Borzymowski h. Belina z Borzym w Kujawach 1516 (Pap.).
Borzymowski h. Lubicz w brześciańskim (Kojal.).
Borzymowski h. Łada z Borzymy w wiskiej (Kojał.).
Borzymski h. Abdank (Kur.).
Borzynowski h. Topacz w sandom. 1460 (Dł.).
Borzyński h. Jelita w liwskiej 1584 (Pap.).
Borzysławski h Drużyna, patrz Boryslawski h. Szreniawa.
Borzyszewski z Borzyszowic h. Rawicz w lubelsk. 1460 (Dł.).
Borzywoj h. Tępa podkowa (Mał.).
Bosacki v. Bosadzki h. Sas. w wileńsk. 1764 (A. Vii.).
Bosakowski h. Godziemba w kaliskim 1674 (Nies.).
Bosanowski w owruckiem.
Bosiacki w brześciaiisk. 1674 (Con.),
Boscamp p. Lasopolski ind. 1768 (Con.).
Bosczewski z Boszcza w lwowsk. 1402 (A. Ber.).
Boski h. Jasieńczyk z Bożego w rawskim S. 2. 1453—1718.
Bośniacki w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Bosroger le Roy ind. 1768 (Con.).
Bossowski h. Grzymała w krak. 1460 (Dł.)
Bossowski h. Jastrzębiec w krak. 1732 (A. c. Crac. 1. 345 p. 732).
Bossowski h. Ślepowron w sanockim 1712 (H. Pol.).
Bossowski h. Szeliga (Sz. Pol.).
Bossuta h. Wieniawa (Kur.).
Bostowski h. Szeliga z Bostowy w sandomirsk. 1468 (Kap.) 1460 (Dł.).
Boszkowski h. Warnia w Kujawach (Nies.).
Boszukiński w upitskim 1700.
Botecki v. Botocki w wileńsk. 1763 (A. Vii.).
Botkiewicz w trockim 1697 (Con.).
Boturzyński h. Łzawa z Boturzyna w krak. 1392 (A. Ber.).
Botwina w mścisławsk. 1697 (Con.).
Bouffał h. Kościesza w grodzieńskim 1611.
Bouman h. Godziemba (Mał.).
Bousławski w brześciańsk. 1697 (Con.).
Bouszewicz w orszańskim 1764 (Con.).
Bowdynowicz r. kozacka nob. 1661 (Con.).
Bowrowicz. na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Boxa v. Boczka h. Oksza z Szzuniska w krak. 1460 (Dl.) S. 1.1398 (Helcel).
Boxycki h. Tarnawa w sandomierskim 1584 (Pap.).
Boxycki h. Zaremba w bełzkim 1648 (Con.).
Boybuski w inowrocławskim 1436 (St. Łas.).
Boycza v. Modzela Herb.
Boygis w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Boykowski w czerniechowskim 1769. Boynar h. Nowina na Litwie 1413 (St. Łas.).
Boynowski nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Boźanta h. Szeliga, patrz Bodzęta.
Bożeniec, patrz Jełowiekcki h. Brama.
Bożeński w gniezneuskim 1618 (E. P. Kai.).
Bozera w lwowskiej 1375 (A. Ber.).
Boźezdarz Herb dany 1444 Szwarcowi Czernemu mieszcz. krak. (Dl.).
Boznański h. Nowina w wołyńskim.
de Bożydar h. Korczak w sandomierskim 1363 (Dł.).
Bożydar, patrz Podhorodeński h. Korczak na Wołyniu S. 1. 1765—84.
Bracewicz na Żmudzi 1528 (AL Lit.).
Brachowski Ii. Odrowąż w krak. 1460 (Dl.).
Brachurski w krak. 1705 (Nies.).
Braciejowski b. Bończa w przemyskim 1584 (Pap.).
Braciszewski h. Zagłoba z Braciszewa w łomżyńsk. 1441 (Kap.).
Bracławski w sandomiersk. 1697 (Con.).
Braczkowski h. Bogorva. ida z Mokronowskieh w poznańsk. 1648 (Mon. Star.).
Brajczewski h. Hibryda p. Kalisz w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Brajecki w rawskim 1648 (Con.).
Bradzyński w płockim 1697 (Con.).
Brakiel r. kurlandzka 1680 (Nies.).
Bram h. Abdank na Wołyniu 1587 (A. c. Ostr.).
Brancewicz w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Branczewski w gniezneńskim 1618 (B. P. Kai.).
Brandt h. wł. v. Przysługa w pomorsk. 1648 (Con.).
Brandys h. wł. w Prusiecb 1458 (Nies.).
Brandysz h. Radwan z Grabiszyc w oświecimsk. 1566 (Pap.).
Branecki h. Badwan w sochaczewsk. 1584 (Pap.).
Branicki h. Gryf br. z Branic i Uszczy p. Jaxa S. 5.1442 f 1773.
Branicki h. Hołobok na Rusi 1461 (A. Ber.).
Branicki h. Janina z Branicy w lubelsk. 1539 (Nies.).
Branicki h. Korczak z Brańczy w bełzkim hr. Eos. 1839 S. 4.1532-1793.
Braniecki w pińskim 1648 (Con.).
Brański na Wołyniu 1528 (Al. Woł.).
Brant na Pomorzu 1648 (Con.). patrz Brandt. Brantalski h. Wierzbna p. dAnklam, jedni z Rydzyńskiemi.
Branwicki h. Janina w lubelsk. 1584 (Pap.), patrz Branicki.
Branwicki h. Kościesza (AM.). Bratczyc h. Bradacice (Mał.).
Bratecki 1648 (Mał.).
Bratkowski h. wł. na Wołyniu 1674 (Con.). .
Bratkowski h. Prawdzie (Kur.).
Bratkowski h. Przegonią z Bratkowic w sandomiersk. 1584 (Pap.).
Bratkowski h. Sas jedni z Bereźnickiemi w przemysk. 1540 (Nies.).
Bratkowski h. Slepowron, patrz Brotkowski. Bratkowski h. Sulima (Kur.).
Bratkowski h. Świnka jedni z Czackiemi w sieradzkim (Nies.).
Bratoszewski h. Prawdzie z Bratoszewa w łęczyckim 1648 (Con.).
Bratoszewski h. Sulima z Bratoszewic w łęczyck. 1537 (A. c. Lancie).
Bratuski w kaliskim 1511 (L. b. Łas.).
Braun h. Zasługa v. Sinicki r. inflandzka ind. 1673 (Con.).
Brautykowski w krakowskim 1705 (Nies.).
Braurski nob. 1676 w pomorskim (Con.).
Brek w bełzkim 1764 (Con.).
Brelacki w mścisławskim 1700.
Bremer 1611, 1627 (Con.).
Bremer ind. 1662 aprob. 1667 (Con.) r. flandrska bar. v. Bitmarna Podlasiu 1683 (Con.).
Brenn nob. 1775 (Con.).
Brenowicz w nowogrodzkim 1764 (Con.).
Breński v. Trzewliński h. Półkozic z Breń w krak. 1460 (Dl.). z Brest w krakowskim 1460 (Dł.).
Bretis vel Bretys nob. 1662 (Con.).
Breza h. wł. przybyli 1591 z Goraj S. 3. 1680—1738. Briganty w lwowskim 1782 (Con.).
Brigido r. istryjska hr. p. rz. 1777 ind. 1790 (Con.).
Brigiem na Litwie 1700.
Brignole hr. genueńscy ind. 1790 (Con.).
Brink w Inflantach 1632 (Con.), patrz Brynk.
Brinken w Inflantach 1562 (L. Inf.).
Brochocki h. Ossorya z Brochocina w Kujawach 1411 (Star.).
Brochocki v. Brochowski h. Prawdzie, jedni z Szczawińskiemi r. mazow. S. 3. 1618—57.
Brochowicki h. Brochwicz na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Brochowicz na Wołyniu 1528 (M. Woł.). Brochowski h. Ossorya 1410 (Dł.), patrz Brochocki.
Brochowski h. Zadora na Busi, patrz Borchowski. Brochwicki (Kur.).
Brocki h. Łodzia z Brodów w poznańskim 1504 (A. c. Pozn.).
Broda w sandomiersk. 1460 (Dł.) w czerskiej 1476 (I. t. Cern.).
Brodacz z Promna w czerskiej 1423 (L. t. Cern.).
Brodecki h. Jastrzębiec z Brodku w Szlazku (Pap.) w bełzk.1628 (Con.)
Brodecki h. Tępa podkowa (Mał.).
Brodelski h. Nabram w przemyskiej 1584 (Pap.).
Broden 1661 (Con. f. 5).
Bródka r. 1464 (Hel. t, II.).
Bródka w nurskiej 1697 (Con.).
Brodnicki h. Łodzia r. wielkopol. 1584 (Pap.).
Brodnicki h. Wieniawa w wieluńskiej 1641 (Con.).
Brodowicz w trembowelsk. 1782 (Sz. Gal.).
Brodowski h. Grzymała z Brodową w kaliskim 1584 (Pap.).
Brodowski h. Łada p. Bombolek, Żyłka, idą z Kuczewskich z Brodową w wiskiej 1454 (Kap.).
Brodzie h. wł. z Brodzie w płockim 1422 (Cod. Dypl.).
Brodzicki w mazowieckim S. 1. 1734—1747.
Brodziński w krakowskim 1572 (Nies.).
Brodzki h. Łodzia, patrz Brocki.
Brodzki h. Nałęcz (Sz. Pol.).
Brogłowski h. Grzymała 1410 (Kap.).
Brokowski w nurskiej 1697 (Con.).
Broleński w nurskiej 1697 (Con.).
Broliuski w zakroczymskiej 1697 (Con.).
Brolnicki h. Gozdawa z Brolna na Litwie 1621 (Con.).
Bromerski w warszawsk. 1648 (Con.).
Bromirski h. Jastrzębiec zMałego Bromierza w dobrzyiisk. 1563(Pap.)
Bromirski h. Pobóg z Bromirza w płockim 1559 (Nies.).
Brona w poznańskim 1697 (Con.).
Bronak h. Pobóg w wiskiej 1674 (Kap.).
Bronakowski h. Pobóg w łomżyńsk., ida z Bronaków.
Bronecz r.*1388 (Hel. t. I). |
Bronicki h. Ślepowron z Bronie w krak. 1560 (Pap.).
Bronicki li. wł. na Wołyniu 1584 (Pap.).
Broniec v. Bronic li. wł. p. Wadomski w wileńskim 1697 (Con.).
Broniewicz h. Badwan w krakowskim 1782 (Sz. Gal.)
Broniewski h. Leliwa z Broniewa w poznańskim 1570 (Pap.).
Broniecki (Kur.).
Broniewski h. Lewart p. Firley z Broniewia S. 3. 1588—1670.
Broniewski h. Ogończyk w Kujawach 1584 (Pap.).
Broniewski h. Tarnawa, idą z Targowickich z Broniewic w lubelskim 1460 (Dł.).
Bronikowski z Bodżęcina w opatowskim 1460 (Dł.).
Bronikowski h. Osęk r. szlązka z Bronikowa w kaliskim 1577 S. 1. 1820-31.
Broniowski h. Ostoja, idą z Słońskich w krakowskim 1632 (Con.). Bronisz h. Jelce (Mał.). *
Bronisz h. Wieniawa, jedni z Leszczyńskiemi r. wielkopolska S. 9. 1170—1719 (Cod. dypl. Wielk.).
Broniszewski h. Pomian, jedni z Grabskiemi z Broniszowa w kujawskim 1381 (Miech.) S. 1. 1422.
Broniuszyc p. Harasymowicz na Rusi (Kur.).
Bronowicki w Kijowskim 1636 (L. Pod.).
Bronowski h. Korab, z Bronowa w krak. 1579 (Mon. Star.).
Broński z Bronna w łęczyckim 1487 (A. Lancie).
Broski w inowrocławsk. 1697 (Con.).
Brosnoski p. Cibowicz, Cikowicz z Brosnowa na Rusi 1651 (A. Ber.).
Broszel na Żmudzi 1791 (K. Pol.).
Broszkowski h. Brochwicz II. w liwskiej 1602 (Con.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
15.02.2010 19:01
Broszniowski v. Brośniowski h.Sas p.Smahuk na Rusi 1651 (A.Ber.).
Broszniowski h.r Sulima p. Popiel w lwowsk. 1782 (Sz. Gal).
Brotkowski h. Ślepowron na Eusi (Nies.).
Browedowski w łęczyckim 1632 (Con.).
Browikowski na Rusi 1651 (A. Ber.) ,
Browiński w chełmińskim h.Ślepowron 1764 (Con.).
Brozdowski na Rusi 1651 (A. Ber.).
Brożek w łęczyckim 1335 (Dł.).
Brożewski w trockim 1632 (Con.).
Brozogórski w gniezneiisk. 1618 (E. P. Kai.).
Bruc w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Bruchański w nowogr. 1694 (Con.).
Bruchenthal lir. p. rz. ind. Prus zach.
Bruchowski h. Jastrzębiec w krak. 1460 (Dł.).
Bruchwicki w poznańskim 1764 (Con.).
Bruckner w oświęcimskim 1770 (Sz. Gal.).
Brudecki w kaliskim 1651 (Nies.).
Brudkowski h. Jastrzębiec w nursk. 1697 (Con.).
Brudnak h. Pizyjaciel z Brudnia w wiskiej 1453 (Kap.).
Brudnicki h. Jastrzębiec z Brudnia w płockim 1584 (Pap.).
Brudnowski w poznańskim 1697 (Con.).
Brudźewski h. Dołęga z Brudzewa w krak. 1435 (Dł.).
Brudźewski h. Nałęcz z Brudzewa w Wielkop. S. 1.1299—1307 (Dł.).
Brudźewski h. Pomian p. Jarand comes z Brudzewa S. 6. 1342—1551.
Brudzicki na Rusi 1697 (Con.).
Brudzieński w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Brudzki w płockim 1697 (Con.).
Brudzyński v. Brudziński h. Prawdzie z Brudzyna w Wielkopolsce,
idą z Łatalskich 1440 (Pap.).
Bruhl h. Jastrzębiec odm. ind. 1764 i 1768 (Con.) hr. pr. rz. 1737.
Bruleński h. Roch II. v. Kolumna w płockim 1546 (Pap.).
Braleński h. Eola (Kur.).
Bruliński h. Kolumna w nurskiej 1697 (Con.), patrz Bruleński. Brumer w wiłkomierskim 1700.
Brumirski w płockim 1648 (Con.).
Brun v. Brown w krak. 1453 (Hel. t. II.), 1372 (A. Ber.).
Brunak w wiskiej 1632 (Con.).
Brunett ind. 1673 (Con.).
Brunet h. Krolodar nob. pr. sc. 1790 (Con.) Dipl. 1791.
Brunicki w sandomierskim 1648 (Con.).
Bruniowski h. Topór w sandom. 1460 (Dł.).
Brunnow h. Trzy belki (pierw Janingen) z Pomorza w Kurlandyi1569 (L. Inf.) bar.
Bruski z Bruźa w krak. 164S (Con.).
Bruszkiewicz w sieradzk. 1697 (Con.).
Bruszkowski h. Brochwicz w krak. 1584 (Pap.).
Bruszewski h. Ślepowron z Bruszewa w bielskiej 1444 (Kap.).
Brutyl (Mał.).
Bryganth r. 1399 (Hel. t. II.).
Brygczyński nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Brygin, patrz Brigien.
de Brignalow Sale ind. 1768 (Con.).
Brykczyński h. Gwiaździcz ind. 1790, Dypl. 1791.
Brykczyński h. Lubicz odra. (Sz. Pol.)
Bryliński h. Sas z Dobry w przemyślsk. 1560 (Nies.).
Bryłowski nob. 1775 (Con.).
Bryndza w wołkowysk. 1632 (Con.).
Bryng v. Brucken von Brflekman r. inflandzka bar. 1632 (Con.).
Brynk w łęczyck. 1674 (Con.).
Bryniewski w zakroczymskiej 1697 (Con.).
Bryński na Wołyniu 1632 (Con.).
Bryszewski w poznańskim 1632 (Con.).
Bryszkowski h. Pomian w kaliskim 1584 (Pap.).
Bryszkowski h. Brochwicz II. w przemyślskim 1683 (Nies.).
Brzączewski h. Pomian w kaliskim 1584 (Pap.).
Brzechwa h. Jastrzębiec z Wrzącej w sieradzkim 1572 (Pap.).
Brzechorowski w płockim 1674 (Con.).
Brzechowski h. Pomian w poznańskim 1697 (Con.).
Brzeczka v. Brzechna w łęczyckim 1511 (L. b. Las.).
Brzeffa h. Jastrzębiec w fcrak. (Mad.).
Brzemiński w sandomierskim 1697 (Con.).
Brzennicki (MaŁ).
Brzeński h. Prus I. w Prusiech (Nies.).
Brześciański h. Sas, jedni z Rybotyckiemi w przemyślskim 1530(Cod. Wiel.) S. 1. 1731-35.
Brzeski h. Bończa, ida. z Kunickich w łęczyckim 1460 (Dł.).
Brzeski h. Ciołek w sandomierskim 1584 (Pap.).
Brzeski h. Jastrzębiec z Brzozy w sieradzkim 1643 (Mon. Star.).
Brzeski h. Oksza z Brzeska r. szlazka w krak. S. 2. 1311—1326 (DŁ).
Brzeski h. Prawdzie p. Kmaczoła, jedni z Nieborowskiemi w płock.S. 2. 1518-28.
Brzeski h. Topór v. Starźa z Brzeszcza w krakowskim p. Żegota 1564 (Con.).
do Brzesze h. Leliwa w krak. 1460 (DŁ).
Brzeszewski w kujawsk. 1697 (Con.).
Brzeszkowski w wileńsk. 1697 (Con.).
Brzezak w oświęcimskiej 1458 (Cod. ep.).
Brzeżański h. Bogala w wileńsk. 1648 (Con.).
Brzeżawski na Rusi 1430 (A. Ber.).
Brzezecki v. Brzezicki h. Jastrzębiec w lubelskim 1584 (Pap.).
Brzeżewski na Litwie.
Brzezicki h. Łabędź (Kur.), patrz Brzeziński.
Brzezicki h. Tępa podkowa p. Maisz z Brzezie w bełzk. 1638 (Con.).
Brzezicki nob. 1662 (Con.).
z Brzezia h. Zadora (DŁ), patrz Lanckoroński.
Brzeziński h. Doliwa p. Lutek i Szyrzyk z Brzezin w Wielkop.S. 2. 1450-1780.
Brzeziński h. Gryf z Brzezinki w sandom. 1460 (Dł.).
Brzeziński h. Lubicz, jedni z Pouikiewskiemi z Brzeźnia w mazowieckim 1584 (Pap.).
Brzeziński h. Łabędź p. Dunin z Brzezinek w sandomiersk. 1354 S. 1. 1727-32.
Brzeziński Ii. Prus (Kur.).
Brzeziński h. Trąby z Brzezin w krak. 1580 (A. c. Crac).
Brzeźnicki h. Gryf z Brzeźnicy w krak. S. 1. 1226 (Dł.).
Brzeźnicki h. Szreniawa z Brzeźnicy w łomżyńskiej 1451 (Nies.).
Brzeżycki w lubelskim 1764 (Con.), patrz Brzezicki.
Brzojowski z Brzojowa w ciechanowsk. 1697 (Con.).
Brzoska h. Nowina z Rżwienia w nurskiej S. 1. 1530—42.
Brzoskowski w liwskiej 1577 (Kap. P. Bat.). Brzośniowski (Kur.).
Brzostowiecki w łomżyńskiej 1674 (Nies.).
Brzostkowski z Brzostkowa w poznańskim 1505 (A. c. Pozn.).
Brzostowski h. Bończa z Brzostowa w liwskiej, ida z Kunickich 1591 (Con.).
Brzostowski h. Konopki p. -Nadbór, idą z Konopków z Brzostowa Nadborowa w wiskiej 1440 (Kap.).
Brzostowski h. Kościesza p. Siestrzanek, idą z Kamickich z Brzostowa w wiskiej 1472 (Kap,.).
Brzostowski h. Półkozic, jedni z Świdzińskiemi z Brzostowa w rawskim (Nies.).
Brzostowski h. Strzemię z Brzostowa i Czarnożył w krak. 1443 (Dainal), potem na Litwie hr. pr.1798 1872 Ś.9.168 1796.
Brzostkowski z Brzostkowa w gniezn. 1449 (L. b. Łask.).
Brzowski h. Lubicz (Mai).
Brzozdowski li. Leliwa z Brozdowic na Busi, idą z Granowskich 1584 (Pap.).
Brzoziński w bielskiej 1764 (Con.).
Brzozogayski h. Leliwa w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Brzozogayski h. Korżbok w poznańskim 1602 (Nies.).
Brozogłowski li. Grzymała z Brzozogłów w inowrocławsk. 1442 (Ex. C. Gji. f. 233) S. 1. 1524.
Brzozowiecki h. Odyniec v. Brozowiecki na Rusi 1584 (Pap.).
Brzozowski h. Belina z Brzozowa w gostyńsk. 1436 (St. Łas.).
Brzozowski h. Gozdawa z Brzozowa w kijowsk. 1569 (Con.).
Brzozowski h. Jastrzębiec, idą z Chwedkowiczów z Brzozówka w brześciańskim S. 1. 1650—53.
Brzozowski h. Korab z Brzozowa w bielskiej 1525 (Kap.).
Brzozowski h. Lubicz w płockim 1584 (Pap.).
Brzozowski li. Pomian w krak. 1700 (Nies.).
Brzozowski h. Topór z Starego Brzozowa w mazowieck. 1584 (Pap.)
Brzozowski nob. non pr. sc. 1767 (Con.).
Brzozy h. Nowina w różańskiej 1764 (Con.).
Brzuchański h. Jastrzębiec z Brzuchani w krak. 1584 (Pap.j.
Brzuchański li. Pobóg odm. w nowogrodzkim (Kojał-.).
Brzucbowski h. Pomian, ida z Dziembowskich z Brzuchowa w kaliskim S. 1. 1709-1715.
Brzumieński h. Lubicz z Brzuinina v. z Brzunina w czersk. 1408 (L. t. Cern.).
Brzumiriski h. Łukocz w warszawskiej 1697 (Con.
Brzuska h. wł. w ruskim 1697 (Con.).
Brzuski h. Sas (Kur.).
Brzykowski z Brzykowa w sieradzk. 1511 (L. b. Łas.).
Brzyszewski w Kujawach 1607 (Arch. C. Visit. Archid. Gn. f. 281).
Bubel w wileńsk. 1763 (A. Vii.).
Bubicki w witebskim 1697 (Con.).
Bublew w witebskim 1764 (Con.).
Bublowski w trockim 1700.
Bubna von Littitz r. czeska hr. au. 1644 ind. 1790 (Con.).
Bubnowski na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Bubowski w lwowsk. 1791 (K. Pol.), patrz Bobowski.
Bubski w poznańskim 1697 (Con.).
Bucela h. Lis r. włoska ind. w wileńsk. 1697 (Con.).
Bucewicz (Kur.).
Bucewski w wileńsk. 1763 (A. Vii.).
Buchalski w przęmyślskim 1782 (Sz. Gal.).
Buchałowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bucharski 1632 (Con.).
Buchczycki h. Lis w warszawsk. 1584 (Pap.).
Buchłaj w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Buchnowski na Podolu 1558 (L. Pod.).
Bucholtz w trockim 1697 (Con.).
Buchot ind. 1775 (Con. f. 144).
Buchowiec w wołkowyskim 1790, patrz Bychowiec.
Buchowiecki h. Drogosław z Buchowic w brześc. 1590 (H. Pol.).
Buchowiecki h. Gieysztor odm. w grodzieńsk. 1648 (Con.).
Buchowiecki h. Ślepowron (Kur.).
Buchowiecki h. ruska szczepu Ruryka na Ukrainie XVII. st.
Buchowski h. Sas jedni z Rybotyckiemi w przemyślsk. 1540 (Pap.).
Buchowicz v. Buchwicz h. Radwan na Litwie od 1603.
Buchta h. Odrowąż z Buchtycz na Szlązku 1606 (Pap.).
Buciński w wizkiej 1697 (Con.).
Bucki w czerskiej 1648 (Con.).
Buckiewicz (Kur.), patrz Buczkiewicz h. Trzaska,
Buczacki h. Abdank z Buczacza na Podolu 1379 (A. Ber.) S. 8. 1401 f 1541.
Buczacki h. Piława, idą, z Tworowskich na Podolu 1653 (Con.).
Buczacki li. jTarak r: tatarska na Podlasiu (Sz. Pol.).
Buczeński h. Poraj (Mał.).
Buczewicz w podlaskim 1697 (Con.).
Buczewski w łomżyńsk. 1648 (Con.).
Buczkiewicz li. Trzaska w halickiej 1782 (Sz. Gal.).
Buczko w sandoniiersk. 1697 (Con.).
Buczkowski h. Bogorya na Rusi 1632 (Con.).
Buczkowski h. Odrowąż z Buczek w łęczyckim 1460 (Dł.).
Buczeń z Buczni h. Ślepowron (Biiczniowie) na Podolu 1563 (L. Pod.).
z Buczniowa w lwowskim 1484 (A. Ber.). Buczow noc. pr. sc. 1775 (Con.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
21.02.2010 10:39
Buczyński h. Lubicz z Buczyna w łomżyńskiej 1422. (Kap.).
Buczyński h. Ślepowron na Busi 1782 (Sz. Gal).
Buczyński h. Strzemię z Buczyna w krak. 1461 (A.Ber.) (CocLTyn.) (Dl.)
Budberk p. von Bonningshausen r. inflandzka bar. szwedzcy 1693.
Budek w krak. 1407 na Podolu (Nies.).
Buderaski h. Lubicz z Buderaża na Wołyniu 1649 (A. c. Camenec).
Budkiewicz h. Trzaska w mińskim 1674 (Con.).
Budkiewicz h. Jastrzębiec w mazowieckim 1782 (H. Pol.).
Budko h. Jastrzębiec w przemyślskiin 1439 (A. Ber.).
Budkowski h. Jastrzębiec z Budkowa w mazowieck. 1408 (Kap.).
Budkowski li. Kopasina w sandomiersk. 1460 (DŁ).
Budlewski w podlaskim 1697 (Con.). Budner w inowrocławskim 1697 (Con.).
Budny h. Jastrzębiec z Budny w różańskiej na Wołyniu 1528 (M.Woł.).
Budochowski w starodubowskim 1700.
Budrajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Budrewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Budryk na Żmudzi 1674 (Con.).
Budwicz h. Blacha r. czeska w Wielkopolsce (Mał.).
Budwił w podlaskim 1697 (Con.).
Budzanowski nob. 1662 (Con.).
Budzeński v. Budziński w pilzneńskiin 1782 (Sz. Gal.).
Budziejowski z Budziejewa w gniezneriskim 1515 (Łask.).
Budziewicz w witebsk. 1697 (Con.).
Budziłowicz w brześciaiisk. 1697 (Con.).
Budziński w makowskiej 1576 (K. P. Bat.). Budzisław h. Lubicz (Mał.).
Budziski w nurskiej 1697 (Con.).
Budzisławski z Budzisławia w gniezneńskim 1618 (K. P. Kai.).
Budzisz v. Paparona herb.
Budziszewski h. Abdank (Mał.).
z Budziszewic w sandomierskim 1460 (Dl.).
Budziszewski h. Grzymała w Wielkopolsce 1584 (Pap.).
Budziszewski h. Paparona (Mał.).
Budzyna, patrz Dawidowski h. Prus III.
Budzyński h. Dąbrowa z makowskiej na Wołyniu 1584 (Pap.).
Bufiał na Litwie 1759, patrz Bouffał.
Bugayski w rawskim 1764 (Cou.).
Buginin w krak. 1460 (Dl).
Bugiwoy w krak. 1198 (Dl.).
Bugnorowicz herb z r. 1595.
Bujakowski w oslrzeszowskim 1594 (A. c. Ostr.).
Bujalski h. Kośeiesza z Bujał Gniewoszów w podlask. 1694 (Con.).
Bujanowski w kowieńskim 1700.
Bujardski z Bujard w rawskim 1650.
Bujarski p. Tymradzy w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Bujewicz w mińskim 1632 (Con.).
Bujdecki 1778.
Bujko, patrz Buyko h. Jastrzębiec.
Bujło w Wiłkomirskim 1764 (A. Vii.).
Bujnarowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bujnicki h. Łabędź w bracławskim 1786.
Bujnicki h. Ślepowron w czerskiej 1632 (Con.).
Bujniewicz, w upitskim 1700.
Bujno h. Ślepowron, patrz Buyno.
Bujnowski p. Budzisz patrz Buynowski.
Bujwid w płockim 1700, patrz Buywid.
Bujwidajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bujwidowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Bujwiłowicz na Żmudzi 1528 (Al Lit.).
Bujewicz w mińskim 1632 (Con.).
de Buk w sandomirskim 1460 (Dł.).
Bukała w wileńskim 1764 (A. Vii.).
Bukar w bracławskim 1632 (Nies.).
Bukaty h. Pomian odm. z Inflant na Litwie.
Bukcicki h. Lis (Kur.), patrz Buchczycki.
Bukiemski (Kur.), patrz Bukojemski.
Bukiewicz v. Bukowicz h. Jastrzębiec na Źimidzi 1528 (M. Lit.).
Bukojemski b. Nałęcz na Wołyniu 1528 (AL Lit.).
Bukojewski h. Szaszor w sieradzkim 1764 (Con.).
Bukont v. Bukontowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.). Buków (Mai.).
Bukowiecki h. Drogosław z Bukowiec w poznańsk. 1576 (Bielski).
Bukowiecki h. Ogończyk (Sz. Pol.).
Bukowiński b. Drogosław w krakowskim 1722 (H. Pol.).
Bukowski h. Boncza z Bukowa w sieradzkim 1584 (Pap.).
Bukowski h. Jastrzębiec z Bukowie w płockim 1565 (H. Pol.).
Bukowski h. Orła na Rusi 1620 (Nies.).
Bukowskih.Ossorya z Bukowa w Małopolsce hr.au.l783(S.2.1752—62).
Bukowski h. Ostoja (Kur.).
Bukowski b. Poraj (Nies.).
Bukowski w łubelsk. 1460 (Dl).
Bukraba h. Szeliga odm. w brześc. 1632 (Con.).
Bukszewski h. Bończa v. Bukrzewski (Sz. Gal.).
Bułacki w rzeczyck. 1764 (Con.).
Bułajewski w ruskim 1668 (A. Ber.).
Bułakowski h. Prawdzie w kaliskim 1618 (R. P. Kai.).
Bułata, patrz Baleński h. Ogończyk.
Bulatowski (Mał.).
Bułdej na Podolu 1615 (L. Pod.) w lwowskim 1651 (A. Ber.),
Bułhak h. Bułhakow r. litewska szczepu Gedymina na Podolu1397 t XVI.
Bułhak h. Syrokomla w nowogrodz. 1632 (Con.).
Bułhak v. Bułhakow ind. 1768 (Con.).
Bułharowski w wileńskim 1764 (Kur.).
Bułharyn h. Bułat v. Bołharyn w Inflantach 1674 (Con.).
Bulowski z Bulowic w krak. 1460 (Di.).
Bulewski h. Samson (Sz. Pol.).
Bułyha r. ruska szczepu Euryka na Ukrainie w XVII.
Bułyha nob. 1659 na Ukrainie 1661 (Con.) r. kozacka.
Bunczyn h. Radwan w krak. 14(30 (Dł.).
Bunejkowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Buńkowski w płockim 1674 (Con.).
Bunikowski p. Środa w trembowel. 1782 (Sz. Gal.).
de Buono ind. 1676 (Con.).
Buożyński w ruskim 1697 (Con.).
Burakowski nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Burba h. Odyniec na Żmudzi 1648 (Con.).
Burbąjko na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Burbiński w lubelskim 1697 (Con.).
Burczymucha p. Kamiński (Kur.), patrz Kamiński.
Burczyński w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Burdan w rawskim 1674 (Con.).
Burdzicki h. Syrokomla w sandom. 1764 (Con.).
Burdziłowski w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Burdziński nob. 1775 (Con.) w inowrocławskim 1791 (K. Pol.).
Burewicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Burgrafski h. Brochwicz II. na Wołyniu 1680 (Nies.).
Burghard h. wł. w poznańskim 1763 (H. Pol.).
Burkacki h. Odrowąż w czerniechowsk. 1631 (Con.).
Burkard nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Burkiewicz w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Burnak h. Dołęga w płockim 1584 (Pap.).
Burnak h. Kusza (Nies.).
Burnaki p. Jodejkajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Burniewicz w grodzieńskim 1700.
Burowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Burski h. Jastrzębiec w czchowskim 1782 (Sz. Gal.).
Burski h. Jasieńczyk w zakroczymskiej 1588 (Con.).
Burtholt w ciechanowsk. 1697 (Con.). Burwil nob. 1662 (Con.).
Bury na Żmudzi 1674 (Con.).
Burzackowski w ciechanowskiej 1697 (Con.j.
Burzec w brześc. 1648 (Con.).
Burzycki w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Burzymowski h. Lubicz z sandom. na Litwie (Nies.).
Burzyński h. Gryf p. Skarbek w krak. 1460 (Dł.).
Burzyński h. Pobóg, idą z Kobylińskich Pirogów z Burzyna w wiskiej 1482 (Kap.).
Burzyński h. Strzemię w krak. 1431 (A. c. Ostr.).
Burzyński li. Krzywda z Burzyna w podlaskim 1611 (Con.) S. 2. 1748—73.
Busiński h. Grzymała w kaliskim 1511 (L. b. Łas.).
Buski h. Jasieńczyk w rawskim 1584 (Pap.).
Buskowski w bracławskim 1618 (Kap.).
Bussakowski w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Bustynowski w chełmskiej 1697 (Con.).
Buświl w podlaskim 1697 (Con.).
Busz w połockim 1700.
Buszczyński h. Strzemię, pierw Buszcza nob. XVI. w sandomierskim.
Buszewski w inowrocławskim 1697 (Con.).
Buszkowski h. Ossorya z Buszkowic w sandom. 1584 (Pap.).
Buszyński w gniezneńskim 1511 (L. b. Łas.).
Butkiewicz h. Jastrzębiec na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Butkiewicz v. Budkiewicz h. Trzaska (Nies.).
Butkajtis na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Butkowski h. Rogala z Butkowa w łomżyńskiej 1416 (Kap.).
Butler h. wl. hr. p. rz. 1651 ind. 1621 (Con.).
Butman w pińskim 1764 (Con.).
Butner nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Butowcowicz h. Godziemba na Litwie 1413 (St. Łask.), na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Butowd v. Butowtt v. Bitowt h. Gryf na Litwie 1401 (St. Łask.).
Butowicz h. Godziemba w smoleńskim 1413 (Nies.).
Butowiecki h. Ogończyk w radomskim 1584 (Pap.).
Butowtt h. Gryf, patrz Butowd.
Buttmanowicz h. Godziemba w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Butrym v. Butrymowicz h. Topór na Żmudzi 1413 (St. Łaski) S. 1. 1432.
Butrymowski h. Topór w lwowsk. 1782 (Sz. Gal.).
Butrymski w lidzkim 1700 (Mał.).
Butuwicz w kijowskim 1642.
Butwidowicz na Żmudzi 1528 (M. Lit.).
Butwiłowicz v. But wił na Żmudzi 1528 (M. Lit.)
Butwiłowski nob. 1662 (Con.).
Bux h. Gozdawa odm. w Prusiech (Nies.).
Buydecki, patrz Bujdecki.
Buyko v. Bujko h. Jastrzębiec w wileńsk. 1632 (Con.).
Buykowski h. Jastrzębiec p. Buyko.
Buyło w wileńskim 1764 (A. Vii.).
Buynicki v. Bujnicki h. Ślepowron w czersk. 1632 (Con.).
Buyno h. Ślepowron z Bujny w łomżyńsk. 1423 (Kap.).
Buynowski v. Bujnowski z Bujnowa w sieradzkim 1511 (L. b. Łas.).
Buywid w Inflantach lp82 (L. Inf.).
Buywidz w trockim 1697 (Con.).
Buza p. Lubkowski h. Nałęcz (Kur.).
Buzański h. Nałęcz (Kur.), patrz Buza.
Buzdewicz w lwowsk. 1651 (A. Ber.), patrz Witwicki.
Buzdrowicki w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Bużeński h. Poraj comes de Bużenin w sieradzkim 1419 (Dł.).S. 3. 1569-1630.
Bużyński w różańskiej 1632 (Con.).
Byalt (Kur.). Byański (Kur.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
21.02.2010 17:31
Bybelski v. Bibelski h. Korczak z Bybła w przemyślsk. 1361 (A. Ber.).
Bybłowski, patrz Bybelski.
Bychalski w kowieńsk. 1700 (Mał.).
Bycharski w płockim 1632 (Con.).
Bychawski h. Dołęga z Bychawy w lubelskim 1584 (Pap.).
Bychowiec h. Mogiła, jedni z Bielewiczami w bracł. 1632 (Oon.).
Bychowski w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
z Byczkowic na Podolu 1484 (A. Ber.).
Byczkowski h. Topór w witebskim 1700 (Mał.).
Byczyński z Byczyna w czerskiej 1416 (L. t. Oern.). ,
Bydgoski v. Bydgowski w kaliskim 1618 (R. P. Kai).
Bydławski z Bydława w halickiej 1441 (A. Ber.).
Bydłowski h. Topasz z Bydłowa na Rusi 1447 (A. Ber.).
Bydłowski h. Radwan (Mał.).
Bydzieński w sandomierskim 1632 (Oon.).
Bye von Bye h. Topór (Kur.).
Byel v. Bies li. Ostoja z Bleszna w gniezneńskim 1382 (Di.).
Byesz v. Bies — dictus — r. 1425 (Hel. t. II).
Bygowski w różańskiej 1611 (Con.).
Byk v. Bik w czerskiej 1354, 1423 (L. t. Cern.).
Bykowski h. Chorągwie p. Tysza, jedni z Kmitami Czarnobylskiemi w kijowskim 1567 (Con.).
Bykowski h. Gryf p. Jaxa z Byków w sieradzkim S. 6. 1569—1630.
Bykowski p. Łopot (Kur.).
Bykowski h. Gryf nob. 1775 (Con.) dypl. 1776.
Bylczyński h. Dęboróg z Bylczyc w grodzieńskim 1562.
Bylecki h. Jastrzębiec z Bylce na Wołyniu, idą, od Sasinów z Mazowsza (Nies.).
Byleński w płockim 1697 (Con.).
Bylewski w grodzieńskim 1700.
Bylica w wiskiej 1469 (Kap.).
Bylicki h. Pobóg, jedni z Bielickiemi w krak. 1584 (Pap.).
Bylina h. Belina p. Olbracht (Sz. Gal.).
Bylina h. Odrowąż w czerskiej 1522 (L. t. Oern.).
Byliński h. Łodzią w Wielkopolsce 1584 (Pap.).
Bystram h. Prus I. na Podlasiu 1527 (Pap.).
Bystram h. Tarnawa v. Bystry w mazowieckim S. 1. 1769—83.
Bystrubski na Rusi 1651 (A. Ber.).
Bystronowski h. Stary koń, patrz Bystrzanowski.
Bystrzejowski h. Abdank z Bystrzejowic w lubelsk. 1532 (Pap.).
Bystrzejowski h. Nieczuja w sandomierskim 1584 (Pap.).
Bystrzejski w polockim 1607 (Con.).
Bystrzanowski v. Bystrzonowski h. Stary koń z Bystrzonowicw krakowskim hr. au. 1801 | 1880 S. 1. 1788—96.
Bystrzonowski h. Sokola z Bystrzonowa w sandomiersk. 169(Con.).
Bystrzycki h. Bończa na Wołyniu 1648 (Nies.).
Bystrzycki h. wł. v. Kusza (Mał.).
Bystrzykowski w sieradzkim 1697 (Con.).
Byszewski h. Abflank v. Byszowski (Kur.).
Byszewski h. Jastrzębiec, jedni z Drozdowskiemu w lęczyck. 1584 (Pap.) Byszkowski (Kur.).
Byszowski h. Nieczuja w bełzkim 1460 (Dł.) S. 1. 1461—85 (A. Ber.).
Byszyński h. Prus III. p. Jakiel z Mazowsza w krak. 1593 (Pap.).
Bzicki h. Ciołek z Bzitego w chełmskim S. 1. 1557—65.
Bzowski h. Grzymała (Kur.).
Bzowski h. Nowina p. Jonata, Paiiko z Bzowa w krakowskim 1576 (A. c. crac).
Bzowski h. Ostoja na Rusi 1617 (Nies.).
Bzura h. wł. v. Lis w wiskiej 1697 (Con.).
Bzurski h. Lis (Kur.), patrz Bzura.
Cahman r. szwedzka nob. i bar. 1768 (Con.).
Caliński h. Topór w zawichowskim 1460 (Dł.).
Calowicz w lwowskim 1380 (A. Ber.).
Całowański v. Caławański h. Pobóg z Całowania w czerskiej 1507 (L. t. Cern.).
Campioni h. wł. nob. non pr. sc. 1790 (Con.) dyplom. 1791.
Canale r. sardyńska ind. 1775 (Con.).
Carewicz w witebskim 1700 (Mał.).
Carosi h. wł. r. włoska ind. 1787 w ks. siewiersk. potw. 1790 (Con.).
Cassanowa nob. 1775 (Con.).
Cebrowski h. Hołobok z Cebrowa na Rusi 1412 (DI.) 1422 (A. Ber.).
Cebrowski h. Pobóg (Kur.).
Cebrzyk v. Czebrzyk w krakowskim 1460 (Dł.).
Cebulka h. Ostrzew v. Topór na Litwie 1424 (Cod. dipl. v. IV. f. 118).
Cebulka h. Nieczuja na Litwie.
Cebulski h. Prawdzie z Cebulina w rawskim 1764 (Con.), patrz Cybulski.
Ceceniowski w krzemienieckim 1769 (Mał.).
Ceder na Litwie 1456, patrz Cedro.
Cedro h. Gryi p. Latoszyński v. Chader 1346 (A. Ber.) S. 1.1234 (Dł.).
Cedroński nob. non pr. sc. 1768 (Con.). Cedrowicz (Kur.).
Cedrowski z Cedry w łomżyńskim 1496 (Kap.).
Cedrowski h. Gryf, idą z Cedrów.
Cedrowski h. Odrowąż, jedni z Białaczewskiemi na Litwie 1632 (Con.).
Cekliński h. Abdank w dobrzyńskiej 1778.
Cekowski w lwowskim 1782 (Sz. Gal.).
Celejowski z Celejowa w mazowieckim 1564 (L. t. Cern.).
Cel h. Kalinowa na Szlązku (Nies.).
Celgowski h. Rawicz, idą z Grotów 1520 (Nies.).
Celiński h. Zaremba p. Mysław z Celin w lubelskim 1697 (Con.).
Celiński h. Skrytomir (Sz. Pol.).
Cellari h. Sulima r. medyolańska hr. włoscy ind. 1593 (Met. Kor.).potwierdzenie 1662 (Con.).
Cema h. Wczele odm. v. Czerna v. von Zehmen r. Prus zach.S. 5. 1532 t 1629.
Cembrowski w ruskim 1697 (Con.). Centkowski h. Pobóg (Kur.).
Ceptowski w płockim 1697 (Con.).
Cepowski w kaliskim 1618 (E. P. Kai.).
Ceprzyński p. Ciekawy w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Cerkas h. Leliwa nob. 1662 (Con.).
Cerkies nob. 1662 (Con.).
Cerkowski w sieradzkim 1697 (Con.).
Cerekwicki h. Zaremba z Cerekwicy w kaliskim 1430(Exc. C. Gn. f. 93).
Ceremowski w halickim 1599 (A. c. Halic).
Cerner nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Cerleńkowski w bracławskim 1648 (Con.).
Cernicki w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Ceterski w Kujawach 1791 (K. Pol.).
Cesar z Mangolan w krak. 1697 (Con.).
Cetkowski w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Cetner h. Przerowa r. szląska na Rusi ind. 1598 hr. au. 1780 S. 4. 1653-1787.
Cetnerski h. Korwin w pilzneóskim 1783 (Sz. Gal.).
Cętkowski h. Pobóg v. Czetkowski w dobrzyńskiej 1697 (Con.).
Cetys h. Ciołek w krakowskim 1697 (Con.). Cezary, patrz Cesar.
Chabaszewski r. wołoska, pierw Chabasz ind. 1676 (Con.).
Chabelski w inowrocławskim 1697 (Con.), patrz Chabielski.
Chabicki h. Jastrzębiec (Kur.), patrz Charbicki,
Chabdziński w czerskiej 1417 (L. t. Cern.), patiz Chebdziński.
Chabielski z Chabielic w sieradzkim 1597 (Nies.).
Chabiewski v. Chabiewiecki h. Szaszor (Kur.).
Chabinowski h. Sulima (Kur.), patrz Charbinowski.
Chaborski h. Lubicz w ruskim 1700 (Nies.).
Chabowski h. Junosza w płockim (Nies.).
Chabowski h. Lubicz w płockim 1584 (Pap.).
Chaćkowski w mińskim 1697 (Con.).
Chadziewicz, patrz Hadziewicz.
Chądora w kaliskim 1511 (L. b. Łask.).
Chądzeński h. Junosza w płock. 1584 (Pap.).
Chądrżewski h. Junosza (Kur.).
Chądzyński h. Ciołek pierw Chandzini, r. włoska na Podlasiu 1564 (Con.) S. 2. 1625-48.
Chądzyński h. Eogala na Eusi 1618 (Nies.).
Chajęcki h. Korab r. mazowiecka 1648 (Con.).
Chajewski h. Korab, patrz Chajęcki.
Chaiński nob. 1546 (M. Kor., 'p. 27).
Chała 1638 (Nies.).
Chalaim w nowogrodzkim 1700 (Mał.).
Chalcewicz p. Pleskaszewski (Kur.).
Chalecki h. wł. v. Abdank odm. z Chalczu na Litwie S. 2. 1597—1651.
Chalczniowski v. Chalczynowski h.Topacz w kijowsk. 1615 (L. Pod.)
Chaliński h. Pomian w Kujawach 1567 (Con.).
Chaliński h. Slepowron w kaliskim (Nies.).
Chalipiński r. wołoska ind. 1676 (Con.).
Chalknowski v. Halknowski h. Topacz z Chalknowa na Szlązku (Pap.).
Chambers r. bar. angielska ind. 1673 (Con.).
Chamiec h. Gryf p. Jaxa w sandomierskim 1390, 1460 (Dł.).
Chamski h. Jastrzębiec w płockim 1767 (H. Pol.).
Chamski h. Gryf w płockim 1731 (H. Pol.).
Chańkowski h. Korczak, ida z Boratyńskich z Chankowic na Rusi 1520 (Nies.).
Chanecki w nowogrodzkim 1697 (Con.)
Chanowski h. Doliwa w przemyślskim 1782 (Sz. Gal.).
Chański h. Korczak w kijowskim 1787, patrz Hański,
Charbicki h. Jastrzębiec r. mazowiecka 1464 (A. c. Lencie.) S. 1.1649.
Charbicki h. Nałęcz w łęczyckim 1584 (Pap.).
Charbinowski h. Sulima z Charbinowic w halickim 1402 (A. Ber.).
Charbowski h. Slepowron w gniezneńskim 1515 (L. b. Łas.).
Charczewski h. Cholewa r. kujawska hr. au. 1783 f S. 3. 1722—64.
Charczewski h. Szreniawa w ruskim 1782 (Sz. Gal.). Charczewski nob. 1775 (Con.).
Charczyński (Kur.).
Charewicz h. Sas w mińskim 1700 (Mał.).
Charkowski w płockim 1697 (Con.).
Charleeki (Kur.).
Charlęski h. Bończa v. Charleński, ida od Tomaszewskich z Chailęża w lubelskim 1584 (Pap.) S. 1. 1618-25.
Charlewski (Mał.).
Charliński z Charleja w nowogrodzkim 1674 (Con.).
Charmański h. Radwan (Kur.).
Charmański h. Rogala w trockim 1674 (Con.).
Charmęski v. Charmaszky w oświęcimskim 1460 (Dł.).
Charszewski w dobrzyńskiej 1648 (Con.).
Chartłupski z Chartłup w sieradzkim 1457 (Ex. C- Gn. f. 411).
Charytowicz, patrz Charytonowicz.
Charytonowicz h. wł. r. rusko litewska 1416 (Kojał.). S. 1. 1638.
Charzewski h. Szeliga w warszawskim 1584 (Pap.).
Charzowski h. Szreniawa z Charzewic w lubelskim, idą z Rupniewskich 1500 (Nies.).
Charzyński h. Szeliga w płockim 1632 (Con.) v. Charzeński.
Chaskowski w witebskim 1700.
Chaweyłowicz h. Kotwica (Mał.).
Chaweyłowicz h. Jełowieki na Wołyniu 1584 (Pap.).
Chawłowski h. Sulima (Sz. Pol.).
Chaykowski na Rusi 1697 (Con.).
Chebda h. Pomian r. kujawska S. 2. 1330—70 (Dł.).
Chciński w chełmskiej 1647 (Con.).
Chebdziński z Chebdzina w czerskiej 1408, 1415 (L. t. Cern.).
Chechelski z Chechla w gniezneńskim 1460 (L. b. Las.).
Chechłowski h. Sas w halickim 1782 (Sz. Gal.).
Chęciński z Chęciny w sandomierskim 1460 (Dł.).
Chęciński nob non pr. sc. 1768 (Con.).
Chęcki nob. non pr. sc. 1768 (Con.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
22.02.2010 17:19
Chełehowski h. Lubicz z Chełk w ciechanowskiej 1648 (Con.).
Chełkowski h. Wczele w kaliskim 1648 (Con.).
Chełmicki h. Nałęcz w dobrzyńskiej 1565 (Man. Helsb.).
Chehnieki h. Jastrzębiec z Chełmu w z sieradzkim 1372 (Kap.).
Chełmiński z Piniaczowa w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Chełmouski w bieckim 1782 (Sz. Gal.).
Chełmowski w pomorskim 1764(Con.).
Chełmski h. Ostoja p. Scibor na Pońcu w Wielkopolsce S. 1. 1434- U (Dl.).
Chełstowski h. Jastrzębiec z Chołstowy w Mazowszu 1408 (Kap.).
Chełtowski w łomżyńskiej 1764 (Con.).
Chene ind. 1775 (Con.).
Chętkowski w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Cheralier nob. non pr. sc. 1790 (Con.).
Chicki h. Gryf. patrz Chycki.
Chilchen h. Jelita w Inflantach 1607 (Mon. Star.).
Chilewski h. Jastrzębiec (Kur.).
Chilicki w warszawskim 1648 (Con.).
Chilnetecki 1582 (Pap.).
Chimiński w orszańskim 1674 (Con.).
Chincza h. Działosza (Kur.), patrz Hincza.
Chinek h. Topór, patrz Hynek.
Chinowski h. Szeliga z Chinowa w czerskiej 1408 (L. t. Cern.) vel Loski.
Chiwałow (Mai.).
Chiżyński li. Ostoja w ciechanowskiej 1584 (Pap.), patrz Chyżyński,
Chleb vel Chlebowicz h. Leliwa r. litewska, idą od Monwidów S. 10. 1448-1669.
Chlebowicz h. Jelita (Mał.).
Chlebowski h. Gozdawa w przemyślskiej 1782 (Sz. Gal.).
Chlebowski h. Poraj z Chlebowa w Wielkopolsce, jedni z Wybranowskiemi 1494 (Nies) S. 1. 1755-57.
Chlembowski (Kur.).
Chlewiątka h. Grabie z Chlewiotek w łomżyńskiej 1415 (Kap.).
Chlewicki h. Odrowąż z Chlewisk w sandom. 1360 (Pap.) S. 3.1464-1661 (DL).
Chlewiiiski h. Radwan w mińskim 1648 (Con.).
Chlewski h. Korab z Chlewa w sieradzkim 1444 (Ex. C. Gn. f. 302).
Chliniecki w wileńskim 1697 (Con.).
Chlistowski h. Szeliga w mińskim 1584 (Pap.).
Chludziński h. Cholewa v. Chludzieński z Chludnia w łomżyńskiej1413 (Kap.).
Chlugwański h. Radwan na Litwie (Nies.).
Chluski h. Radwan na Litwie (Nies.).
Chlusowicz, patrz Chłusowiez. Chładkowski h. Prus I. (Mai.).
Chłapowski h. Drya w poznańskim 1444 (Ex. C. Gn. f. 124 b.) bar. franc. 1811 S. 1. 1760-80.
Chłasiewicz v. Chłasowicz z Chłasowa w wołkowyskim 1763.
Chłasko h. Leliwa (Kur.).
Chłopeeki w bełzkim 1G33 (Con.).
Chłopicki h. Mieczują r. małopolska 1500 (A. t. Leop.) bar. franc.1810 t 1854 S. 1. 1670.
Chłuda w sandomierskim 1764 (Con.).
Chludziński h. Cholewa w łomżyńskiej 1660 (H. Pol.).
Chlochol w sandomierskim 1697 (Con.).
Chłuski h. Radwan (Kur.), patrz Chluski.
Chłusowiez h. Gozdawa odm. bar.franc. 18121 w orszaiisk. 1662 (Con.)
Chmara h. Krzywda r. podlasko-lit. S. 1. 1784—96.
Chmiel h. Nałęcz w łęczyck. 1433 (L. b. Łas.).
Chmielecki h. Bończa r. mazow. na Eusi 1584 (Pap.) S. 1. 1630.
Chinielecki h. Jastrzębiec z Chinielka na Eusi 1540 (Nies.).
Chmieleński w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Chmielewski h. Ogońezyk p. Powała w czerskiej 1413—1564 (L. t. Ceni.)-
Chmielewski h. Wieniawa w poznańskim 1659 (Nies.).
Chmielicki h. Poraj w krak. 1392 (Dl).
Chmielik h. Kotwicz na Szlązku 1584 (Pap.).
Chmieliński h. Leszczyc z Chmielna w krakowskim 1697 (Con.).
Chmieliński h. Pokora (Mał.).
Chmielnicki h. Massalski r. kozacka nob. 1661 (Con.).
Chmielowski h. Jastrzębiec z Chmielowa w zakroczyńsk. 1601 (Con.).
Chmielowski v. Chmielewski h. Pólkozic z Chmitlowa w krak.S. 2. 1222-1411 (DŁ.).
Chmielowski h. Wieniawa, patrz Chmielewski.
Chmielowski nob. 1726 (Con.).
Chmiesta w krak. 1460 (Dł.).
Chmura w kijowskim 1636 (L. Pod.).
Chobęcki z Chobędy v. Chobędzki w mińskim 1700.
Chobieniecki h.Orla, idą z Bartskich z Chobienic wpozn. 1557 (Nies.).
Choboltowski z Choboltowa na Podolu 1577 (K. P. Bat.).
Chobrzyński h. Eawicz w podlaskim (Nies.).
Chochlewski v. Chochlowski z Chochlcw w lwowskim 1446 (A. Ber.).
Chochłowski w wileńskim 1765 (A. Vii.).
Chochoł r. kozacka nob- 1661 (Con.).
Chochoł h. Jastrzębiec na Wołyniu 1596 (Nies.).
Chocholadzki h. Larysza, patrz Chocholaty.
Chocholaty h. Larysza 1545 (Pap.).
Chocholewski h. Jastrzębiec, idą od Chochołów 1660 (Nies.).
Chochoriski h. Belty (Kur.).
Chochorowski h. Bełty w krak. 1584 (Pap.).
Chochudy w witebskim 1700 (Mał.).
Chociałowski w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Chocianowski h. Przestrzał w mińskim 1620.
Chocianowicz w mińskim 1764 (Con.).
Chociatowski w bielskiej 1782 (Sz. Gal.).
Chocieński z Chocienia w płockim 1645 (Con.).
Chocimierski h. wł. v. Chocimirski na Eusi 1582 (Con.).
Chocimowski h. Oksza z Choeiiuowa w sandom. 1460 (Dl.).
Chocimski p. Hurko w witebskim 1674 (Con.).
Chociński w rawskim 1674 (Con.).
Chociosewicz w mińskim 1700.
Chociszewski h. Junosza z Chociszewa w kaliskim 1511 (L. b. Łas.).
Chociszowski h. Korab na rusi 1734 (Nies.).
Chociutowski w witebskim 1700 (Mai.).
Chociwskih. Dąbrowa, jedni z Eostkowskiemi w rawskim 1584 (Pap.).
Choczowski w lwowskim 1782 (Sz. Gal).
Choczymirski w halickim 1492 (A. Ber.).
Chodak na Podolu 1593 (L. Pod.).
Chodakin w trockim (Kur.).
Chodakiewicz (Kur.).
Chodakowski h. Dołęga w gniezneń. 1492 (L. b. Łas.).
Chodaszewicz w mińskim 1700 (Mai.).
z Chodcza h. Poraj (Nies.).
z Chodcza h. Junosza, patrz Chodecki (Pap.).
z Chodcza h. Odrowąż w Kujawach 1440 (A. Der.) S. 7.1450 t 1530 (Dł.).
Chodecki h. Junosza z Chodcza na Pokuciu 1584 (Pap.).
Chodepski w ciechanowsk. 1632 (Con.).
Chodkiewicz h. Jastrzębiec r. białoruska 1778 (Mał.).
Chodkiewicz h. Kościesza odm. r. litewska hr. p. rz. 1555 S. 20.1480-1818.
Chodkowski h. Ostoja w sieradzkim 1584 (Pap.).
Chodkowski h. Sas na Rusi 1632 (Con.).
Chodorkowski h. Ostoja z Chodorkowic w nowogrodzkim 1674 (Con.).
Chodorowski h. Korczak z Chodorowa na Eusi 1436 (A. Ber.).
Chodorowski h. Leszczyc 1462 (Bielski pag. 426).
Chodorowski z Chodor w bielskiej 1545 (Kap.).
Chodowski p. Paparona z Chodowa w kaliskim 1518 (L. b. Łas.).
Chodowski h. Sulima, ićą ze Służewskich w dobrzyńsk. 1584 (Pap.).
Choduski w kujawsk. 1697 (Con.).
Chodykin w trockim 1700.
Chodykiewicź w połockim 1763 (A. Vii.).
Chodynicki z Chodynic w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Chodymski w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Chodyński h. Rawicz z Wielkopolski na Podolu (Kur.).
Chodyowski (Nies.).
Chodzewski h. Ślepowron (Mał.).
Chodzicki h. Kościesza w kalisk. 1584' (Pap.)
Chodzicki nob. 1726 (Con.).
Chodźkiewicz w mścisławskim 1769 (Kur.).
Chodzicki na Rusi neonob. 1686 (A. Ber.).
Chodziewski (Mał.).
Chodziński w różańskiej 1674 (Con.).
Chodźko r. litewska h. Kościesza p. Borejko w oszmiań. 1764 (A. Vil.).
Chojecki h. Korab w warszawskiej 1584 (Pap.).
Chojecki h. Lubicz z Choi w liwskiej 1575 (Pap.).
Chojeński h. Abdank, ida od Konarskich, r. wielkopolska S. 2. 1531—1614.
Choiński h. Korczak z Chojan w bielskiej 1551 (Kap.).
Chojnacki h. Trzaska, patrz Choynacki.
Chojnowski z Chojnowa w przemy.ślskim 1782 (Sz. Gal.), patrz Choynowski. Cholbowski (Kur.).
Cholewa h. wł. z Cholewy w łomżyńsk. 1425 (Kap.).
Cholewicki h. Cholewa, idą z Cholewów w łomżyńsk. 1449 (Kap.).
Cholewiński h. Cholewa, idą od Cholewów w łomżyńsk. 1438 (Kap.).
Cholewski h. Cholewa w sochaczewsk. 1674 (Con.).
Chołkowski w bracławskim 1700 (Mał.).
Chołmiński nob. 1659 (Con.).
Chołodecki h. Białynia, r. wołyńska (Mał.).
Chołodkiewicz w trockim 1700 (Mał.).
Chołoniewski h. Korczak p. Myszka, r. wołyńska 1528 (M. Woł.).hr. au. 1798 S. 1. 1766-74.
Cholubicki h. Korsak (Kur.).
Chołuski w bracławskim 1700 (Mał.).
Cholyński (Kur.), patrz Hołyński h. Sas. z Chomącie w przemyślskim 1455 (A. Ber.).
Chomąto herb.
Chomecki z Chomecisk w bełzkim (Nies.).
Chomętowski v. Chomentowski h. Bończa p. Socha, jedni z Chom. b. Lis (Nies.).
Chomętowski h. Lis z Chomętowa w sandom. S. 4. 1683—1728.
Chomętowski h. Oksza na rusi 1584 (Pap.).
Chomętowski h. Poraj w sandom., idą z Chom. h. Boucza.
Chomętowski h. Prus I. z Chomętowa w łomżyńsk. 1584 (Pap.).
Chomiak w mazowieckim (Nies.).
Chomiakowicz, idą od Chomiaków na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Chomichowski (Kur.).
Chomicz w trockim 1632 (Con.).
Chomikowski w wileńskim 1763 (A. Vii.).
Chominicz h. Syrokomla odm. (Mał.).
Chomiński h. Pobóg (Kur.).
Chomiński h. Poraj odm. na Litwie S. 1. 1788—96.
Choiński w bracławskim 1700 (Mał.).
Choniewski na Wołyniu 1528 (M. Woł.).
Chorain h. Szreniawa (Kur.), patrz Horaim.
Choraniwicki w krak. 1437 (A. Ber.).
Choraczyński w poznańskim 1697 (Con.).
Chorążyc h. Półkozic w krak. 1444 (Dł.).
Chorążyna z Więckowie h. Jelita w sandom. 1460 (Dł.).
Chorążyczewski h. Roch II. w mazowieckim (Nies.).
Chorbowski w sandom. 1764 (Con.).
Chorczewski h. Jastrzębiec w Mazowszu 1584 (Pap.).
Chordyński w żydaczowskim 1771.
Chorobal r. 1370 (Dł.).
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
16.03.2010 18:26
JERZY SEWER HR. DUNIN-BORKOWSKI
czlonek kr. Włoskiej Akademii Heraldycznej w Pisie.
SPIS NAZWISK SZLACHTY POLSKIEJ.
LWÓW.
NAKŁADEMKSIĘGNI GUBRYNOWICZA i SCHMIDTA
PRZY PLACU KADEDRIALNYM 1887.

Rodziny szlacheckie polskie.

Choromański h. Lubicz z Choroman w łomżyńsŁ 1421 (Kap.).
Chorodeński w wileńskim 1767, patrz Horodeński,
Choroszowicz w krak. 1743 (Cód. WieL).
Choroszcza w wileńskim 1697 (Con.).
Chorowski h. Bełty v. Ohorzewski w czernichowsk. 1707 (A. Ber.).
Chorstopski w kaliskim 1766, patrz Hefsztopski h. Drogosław.
Chorski w witebskim 1589 (Cod. Dipl. Dogiel.).
Chorumski w zakroczymsk. 1674 (Con.).
Choryński h. Abdank z Ohoryni w kościan. 1584 (Pap.).
Choryński bar. von Ledske hr. czescy 1761 ind. Prus zach. z Chorzemicz h. Stary koń w kieleckim 1460 (DI.).
Chorzelski z Ohorzel w ciechanowskiej 1470 (Kap.).
Chorzewski h. Abdank w nowogrodzkim 1693 (H. Pol).
Chorzewski h. Jastrzębiec w mazowieckim z Ohorzewa 1408 (Kap.).
Chośnicki h. tego co Podjaskich p. Witko z Ohośnicy w Kaszubach (Nies.).
Choszczewski h. Jastrzębiec na Podlasiu 1584 (Pap.).
Chotecki h. Nabram z Chotcza w lubelskim 1460 (Dł.).
Chotecki h. Poraj, idą, z Koźmińskich w kaliskim (Cromer).
Chotelski h. Janina p. Szapka w witebskim 1648 (Con.).
Chotkowski h. Ostoja z Chotkowa w mazowieckim 1421 (L. t.Cern.). S. 1. 1481-97.
Chotolski h. Lubicz, idą, z Żabkow w witebskim 1627 (Gon.).
Chotomski z Ohotomi na Rusi 1313 (Damal. f. 171).
Ohotowski h. Kościesza z Chotowa w wieluńsk. 1511 (L. b. Łas.).
Chotomski h. Prawdzic p. Dienheim, idą z Szczawińskich.
Chotyński z Ohotynia w wieluńsk. 1578 (A. c. Ostr.). Ohowański h. Pogoń lit. odm., jedni z Buchakami r. lite. szczepu
Gedymina. Ohorkowski h. Bola (Sz. Pol.).
Choynacki h. Trzaska v. Chojnacki z chojnat na Rusi 1404 (A. 0. Raven).
Choynowski h. Lubicz w łomżyńskiej z Chojnowa 1424 (Kap.).
Choynicki na Busi 1697 (Con.).
Choynowski h. Ślepowron z Chojnowa w bielskiej 1546 (Kap.).
Chozlech 1238 vel Kotlech 1224.
Chrapicki h. Rola w Prusiech zach, (von Krappitz) S. 1.1495— 1514. z Chrapcowicz w lwowskiej 1375 (A. Ber.).
Chraplewski h. Kolumna w poznańskim 1584 (Pap.).
Chrapowicki h. Gozdawa z Ohrapowic w oszmiańskim 1528 (M. Lit.).S. 3. 1670—1792.
Chrapowicz w połockim 1764 (Con.).
Chrapowski h. Gozdawa p. Chrapowicki.
Chrapuński h. Junosza, idą z Bościszewskich z Chrapunia w płockim 1584 (Pap.).
Chreba p. Niwiński (Kur.), z Chrepcowicz w lwowskiej 1375 (A. Ber.).
Chreptowiez p. Bohuryński (MaŁ).
Ohreptowicz h. Odrowąż, p. Littawor r. rusko-litewska hr. ros. 1843 S. 4. 1492—1793.
Chroberski h. Topór z Ohroberz w sandomierskim, idą z Teczyńskich 1430 (A. Ber.).
Chrobieniecki (Mał.).
Chrobrzeński v. Chobrzański h. Eawicz z Chrobrzan w sandomiersk. 1460 (Dl).
Chromiński h. Lubicz w łukowskiej z Ohromna 1764 (Con.).
Chroniewski h. Gryf odm., idą- z Chronowskich w zakroczymskiej 1768 (Con.).
Chronowski b. Gryf p. Jaxa z Ohronowa w sandomiersk 1667 (Con.).
Chrołowski w mielniekiej 1697 (Con.).
Chromecki h. Korwin (Sz. Pol.)
Chrościechowski h. Bończa z Chrościechowa w lubelsk. 1612 (H. Pol.).
Chrościel h. Ostoja v. Chrosczel w sandomierskim 1460 (Dł.).
Chrościejowski h. Bończa w sandomierskim 1584 (Pap.).
Chrościcki h. Leliwa p. Sieczko (Mał.).
Chrościcki h. Rola z Chrościc w sandomierskim 1584 (Pap.).
Chrościcki h. Ostoja z Chrościc w kieleckim 1460 (Dł.).
Chrościkowski w lubelskim 1697 (Con.).
Chrościński h. Junosza nob. 1685 (Con.).
Chroślicki w sandomierskim 1632 (Con.).
Chrośliński w bracławskim 1615 (L. Pod.).
Chrośnia w mazowieckim 1582 (Pap.).
Chrośnieki w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Chrostecki h. Ostoja w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
z Chrostnicy h. Boża wola w łomżyńskiej 1473 (Kap.).
Chrostowski h. Grzymała z Chrostowa w łomżyńskiej 1478 (Kap.).
Chrostowski h. Lubicz z Chrostowa w łomżyńskiej 1483 (Kap.).
Chrostowski h. Ostoja w wizkiej 1632 (Oon.).
Chroszczewski h. Gozdawa na Rusi 1782 (Sz. Gal.).
Chroszczyński w trembowelskim 1596 (A. c. Trembowl.).
Chrul w wileńskim 1700 (Mał.).
Chruplewski w trockim 1700 (Mał.).
Chruścicki h. Leliwa w Wiłkomirskim (Nies.).
Chruściński h. Junosza w lwowskiej 1782 (Sz. Gal.).
Chruśliński na Podolu 1630 (Nies.).
Chrustowski h. Sas w buskim 1782 (Sz. Gal.).
Chrutulski w wileńskim 1700 (Mał.).
Chrybcewicz w wileńskim 1700 (Mał.).
Chrybski h. Prawdzie w poznańskim 1578 (Con.).
Chryciński (Mał.).
Cłtryneeki h. Wenda (Kur.).
Chrynicki h. wł. r. wołyńska 1581 (K. P. Bat.).
Chryniewicki h. Przegonia (Kur.), patrz Hryniewicki.
Chrynowski w wizkiej 1697 (Con.).
Chryściński (Kur.).
Chrystowski h. Topór w kowieńskim 1700 (Mał.).
Chrzanowski v. Jurski z Chrzanowa w .Mazowszu 1436 (Kap.).

Chrzanowski h. Korab z Chrzanowa w płockim 1632 (Con.).
Chrzanowski h. Nowina w lubelskim 1584 (Pap.).
Chrzanowski h. Prus III. na Eusi 1785 (Sz. Gal.).
Chrzanowski h. Poraj w sandomirskim 1584 (Pap.).
Chrzanowski h. Rogala w lidzkim 1648 (Kojał).
Chrzanowski h. Suche komnaty (Sz. Pol.).
Chrząstowski h. Kościesza r. mał. S. 2. 1435—1656.
Chrząstowski h. Krzywda na Żmudzi 1632 (Kojał).
Chrząstowski h. Łodzia, idą, z Chrząst. h. Zadora w kaliskim S. 1.1697.
Chrząstowski h. Ostoja w rawskim 1578 (A. c. Ostr.).
Chrząstowski v. Oporyszowski h. Strzegonia w sandom. 1410 (DŁ).
Chrząstowski h. Zadora, jedni z Lanckorońskiemi z Brzezia i Ohrząstowa w Małopolsce S. 1. 1470.
Chrząszcz h. Salamandra z Chrząszczowej woli w Czechach za kr.Stefana do Polski przybyli (Nies.).
Chrząszczewski h. Trzaska z Chrząszczewa w rawskim 1584 (Pap.).
Chrzczonowicz w wileńskim 1791 (K. Pol.). Chrzczonowski h. Piława w sandomierskim 1584 (Pap.).
Chrzczonowski h. Trzaska w rawskiej 1584 (Pap.). , Chrzewski (Nies.).
Chrzniewski w rzeczyckim 1674 (Con.). Chrzelowski h. Lis p. Niemirza w krak. 1460 (DŁ).
Chrzonowski w czerskiej 1443 (L. t. Cern.).
Chrzonowski w brześciańskim 1697 (Con.).
Chuchrowski nob. 1775 (Con.).
Chuderski v. Chudorski w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Chudkowski v. Chutkowski h. Jastrzębiec w łukowskiej 1584 (Pap.).
Chudorzyński w nowogrodzkim 1697 (Con.).
Chudzeński w drohickiej 1697 (Con.).
Chudzewski h. Ciołek z Chudzewa w dobrzyńskiej 1609, jedni z Chądzyńskiemi. Chudzewski h. Ślepo wron z Chudzewa w płockim, jedni zpoprzedniemi. Chudzieki h. Ostoja (Kur.), patrz Chudziński.
Chudzikowski w trembowelskim 1782 (Sz. Gal.).
Chudziński h. Cholewa v. Chudzyński z Chudzyna w płockim 1611 (Con.).
Chudziński h. Ostoja w poznańskim nob. 1592 (Con.).
Chumnicki (Kur.), patrz Humnicki.
Chustka h. Jasieńczyk w sandom. 1460 (DŁ).
Chustka h. Nieczuja w sandom. 1460 (DŁ).
Chwal z Pelnatycz w lwowskiej 1460 (A. Ber.).
Chwalczewski 1578 (Con.), patrz Galczewski.
Chwalczewski h. Trąby r. mazow. S. 2. 1535—50.
Chwalczniewski h. Topacz (Kur.).
Chwalęeki h. Belina w kaliskim 1618 (E. P. Kal.)
Chwalibóg h. Strzemię z Janowic Ławsowa w Małopolsce (Pap.),S. 2. 1715—24.
Chwałibogówski h. Nałęcz z Ohwalibów w sieradzkim 1511 (L. b. Łas.).
Chwalibowski h. Jastrzębiec w kaliskim 1511 (L. b. Łas.).

Chwalibowski h. Korab (Stryjk.).
Chwalikowski h. Grzymała z Chwalikowie w Wielkop. 1584 (Pap.).
Chwałiszewski z Chwaliszewa w inowrocław. 1511 (Ł. b. Łas.).
Chwałkowski h. Odrowąż z Chwałkowa w poznań. 1534 (A. c. Posn.).
Chwałkowski h. Prus I. z Chwałkowa w krak. 1404 (Miechów.).
Chwałkowski h. Wczele z Chwałkowa w Wielkop. 1584 (Pap.).
Chwedköwicz h. Jastrzębiec w smoleńskim (Kojał.).
Chwietkowicz h. Siekierz, patrz Siekierz.
Chybicki h. Syrokomla z Chybie w Mazowszu 1584?(Pap.).
Chybowski w brześciańskim 1648 (Con.).
Chybski h. Luba w poznańskim 1431 (Dl.).
Chycki h. Gryf p. Jaxa z Chycza w krak. 1460 (DŁ).
Chycko (Mai.).
Chyczewski h. Chrynicki z Chyczewa w płockim 1697 (Con.).
Chyczewski h. Korczak (Sz. Pol.).
Chyjewski w zakroczymskiej 1648 (Con.).
Ohyleński w zakroczymskiej 1697 (Con.).
Chylewski h. Jastrzębiec w mazowieckim 1584 (Pap.).
Chylewski h. Jastrzębiec, nob. non pr.se. 1768 (Con.) dypl. 1769.
Chyliński h. Bończa (Sz. Pol.).
Chyliński h. Jastrzębiec z Chilinf w wiskiej 1436 (Kap.).
Ohyłkowski w mazowieckim 1610 (A. Ber.).
Chynacki w kijowskim 1674 (Oon.).
Chyńcza h. Działosza, patrz Hyńcza.
Chynka h. Szaszor (Kur.).
Chynek w łęczyckim 1506 (A. Ber.), patrz Hynek.
Chynowski h. Rogala, jedni z Łoskiemi w mazowieckim 1483 (A. e. Baven.).
Chyrossy (Kur.).
Chyrosz w wileńskim 1763 (A. Vil.). Ohyrski w wyszogrodzkim 1674 (Con.).
Chyski na Wołyniu 1589 (Con.).
Chyszewski h. Korczak w chełmskiej (Nies.).
Chyżanowski h. Korab w krak. 1584 (Pap.).
Chyżewski h. Ostoja w ciechanowskiej 1697 (Con.).
Chyżowski na Rusi 1651 (A. Ber.).
Chyżyński v. Chiziński h. Ostoja w ciechanowskiej 1584 (Pap.).
Ciągliński h. Prus I. (Kur.).
Ciapiński w połoćkim 1700.
Ciarnowski h. Trąby w marskiej 1648 (Con.).
Ciarniowski w mścislawskim 1764 (Con.).
Ciasnowski v. Oiosnowski h. Pomian w Wielkopolsce 1584 (Pap.).
Ciaszyński (Kur.).
Ciążyński h. Trąby (Kur.).
Cibarżewski 1^. Mora, idą od Szoreów z Cibarżewa w bielsk. 1573 (Kap.).
Ciborowski h. Kościesza, idą z Kołakowskich z Cibor. w łomżyńsk. 1469 (Kap.).
Ciborowski h. Pielesz (Sz. Pol.). Ciborowski h. Trąby (Sz. Pol.)

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=10864
14.02.2011 17:25
Witam
Powinno być Buczyński h. Ślepowron na Rusi 1782 (Sz. Gal). zamiast Buczyński h. Ślepowron na Busi 1782 (Sz. Gal).
Pozdrawiam
Bart
28.03.2011 11:14
Witam.
Jest to OCR pracy Borkowskiego, tego typu programy robią czasami chochliki a fizycznie sprawdzić każde nazwisko nie sposob.
Nie jest to praca doktorska ale informacyjna.
Pozdrawiam
11.11.2014 21:50
de Berith zwan Pusznik h. Doliwa w krak. 1394 (PI.)- Michał de Berith, rycerz, wójt Skawiny, protoplasta rodu Skawińskich, włościanie Krzywaczki (dawn. Krzywej Dambrovy), najstarszej miejscowości w gminie Sułkowice w Krakowskiem. Ród pieczętował się herbem Doliwa, późniejsza część rodu prawdop. po którymś z braci Michała, przejęła herb Lubicz.