Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Frankiści - potrzeba źródeł

24.02.2010 12:49
W 1759 r. we Lwowie ok. tysiąca frankistów przyjeło chrzest, podobno nawet nadano im wszystkim szlachectwo? Jak dotrzeć do ksiąg metrykalnych z tego wydarzenia? Gdzie szukać opracowań i źródeł? Może ktoś już spotkał się z tym tematem? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.

Komentarze (3)

26.02.2010 02:50
W 1759 r. we Lwowie ok. tysiąca frankistów przyjeło chrzest, podobno nawet nadano im wszystkim szlachectwo? Jak dotrzeć do ksiąg metrykalnych z tego wydarzenia? Gdzie szukać opracowań i źródeł? Może ktoś już spotkał się z tym tematem? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.

Z wikipedii:
Majer Bałaban: Historja i literatura żydowska, ze szczególnym uwzględnieniem historji żydów w Polsce. T. III. Lwów - Warszawa - Kraków: 1925.
Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski: Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003. ISBN 83-7255-126-X.
Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski: Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003. ISBN 83-7255-175-8.
Jan Doktór: Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego. Warszawa: 1991. ISBN 8385194215.
Jan Doktór: Śladami mesjasza – apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji. Wrocław: 1998. ISBN 8385220763.
Paul Johnson: Historia Żydów. Kraków: 1998. ISBN 8385222251.
Aleksander Kraushar: Frank i frankiści polscy 1726 – 1816. Monografia historyczna. T. I. Kraków: 1895.

Trzeba pogrzebać w necie i w bibliografiach artykułów i książek. Jest b. dużo materiałów na ten temat.
Teodor Jeske – Choiński w swojej pracy "Żydzi oświeceni" (Warszawa 1910),"Neofici polscy. Materyały historyczne" !904 r.
Tu też dużo ciekawego:
http://66.102.9.132/search?q=cache:teuI ... clnk&gl=pl
9.03.2010 19:19
Tutaj jest kopalnia wiedzy na interesujący Pana temat:
http://209.85.135.132/search?q=cache:sU ... clnk&gl=pl
11.03.2010 00:04
U Jeske-Choińskiego ("Neofici polscy") przeczytałam, że tych pierwszych neofitów Franka we Lwowie było ok.500. Są prawie wszyscy wymienieni po nazwisku (tym nowym i często -tym poprzednim). Są też podane takie dane, jak wiek i miejsce pochodzenia katechumenów. Były to często całe rodziny - rodzice z dziećmi, często - dorosłymi, nawet z dziadkami. Książka jest dostępna na

Bibliografia

openlibrary.org