Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Spis Rycerstwa Polskiego z wyprawy Wiedeńskiej

19.03.2010 16:55
Spis
Rycerstwa Polskiego z wyprawy Wiedeńskiej 1683
wydał Ks. Jakób Kukliński C. R.
Drukiem Stowarzyszenia szkoły katolickiej w Wiedniu.

Odezwa do potomków rycerzy polskich z odsieczy Wiedeńskiej.
Powstała od niedawna myśl, by kapliczkę na Kahlenbergu, w której król Sobieski o świcie przed wiekopomną bitwą służył delegatowi papieskiemu Marco d'Aviano do mszy św. i wraz ze synem swym Jakóbem i innymi wodzami przyjął komunię św. -wyłożyć całkowicie mozaiką i tak stworzyć wiecznotrwały monument, uświetniający jedną z najpiękniejszych chwil historyi polskiej. Dekoracja ścian kapliczki mają się złożyć ze znaków herbowych tych rodzin, których przodkowie walczyli w obronie Wiednia i całego chrześciaństwa. Herb będzie z mozaiki, ułożony według wzoru, jakim się rodziny za króla Jana III. pieczętowały, a pod nim imię i nazwisko rycerza.
W pośrodku umieszczona zostanie królewska Janina Sobieskich.
W taki sposób stworzy się niejako dokument historyczny, chlubny pomnik dla króla bohatera i polskich rycerzy, drogocenną pamiątkę dla ich potomków i całego narodu, Poniżej podaję poczet nazwisk rycerzy biorących udział w odsieczy Wiednia, zaznaczając zarazem, że podany tu spis nazwisk nieobejniuje bynajmniej całej liczby rycerstwa polskiego. Jestto tylko mała ich cząstka i to samych prawie wojskowych wyższych stopni oficerskich, a przeważnie z pod znaków husaryi i chorągwi pancernych. B. Tarnowski, który czerpał z rękopisu Ostrowskiego pod tytułem: „Summaryusz imion i nazwisk herbowych, waleczników żyjących, rannych lub zabitych, podczas niesłychanej wiktoryi wiedeńskiej in septembre anno domini 1683, o których zasięgaliśmy wiadomości od naocznych świadków, a których poczet w porządku abecadłowym zapisujemy ad perpetuam rei memoriam," wylicza tylko 480 nazwisk, kiedy jazda polska pod Wiedniem liczyła 21.260 rycerzy. Sam też autor powiada, „iż imion wszystkich rycerzy na razie wymieniać zadługo, te tylko podajemy, by niezaginęła pamięć dzielnych waleczników". W „spisie Rycerstwa" imiona i nazwiska wraz z herbem podane są w porządku alfabetycznym; ja zaś wyliczam takowe dla lepszej oryentacyi według zestawienia Aleksandra Ulenieckiego pod odnośnymi herbami, zaznaczając, że nazwa herbu nie zawsze odpowiada przypisanemu nazwisku.

Oto szereg herbów i nazwisk: Abdank (Habdank): Haraburda, Kołaczkowski, Kozietulski, Przyborowski, Skarbek. Aksak: Aksak.
Bawola głowa: Siesicki-Dowmont, Bawół: Tyzenhauz. Belina: Okuń. Biała: Glinka. Biszpink: Biszpirrk.Bogorya: Mokronowski, Skotnicki, Wołłowicz.
Bończa: Gozimirski, Wilga.Brama: Ogiński z Kozielska.Breza: Breza.Brochwicz: Kątski.
Brodzie: Frąckiewicz (Frączkiewicz).Broel-PIater: Plater.Bukar: Bukar.Buttler: Buttler.Buyny: Gosiewski.
Cholewa: Charczewski, Umiński.Ciołek: Poniatowski, Szadurski, Włostowski,Zieliński. Chomąto: Zaleski.
Dąbrowa: Ciechanowiecki, Łoś, Siemieriski. Dębno: Czaykowski, Siemieński. Dederkała vel Ypsylanty: Dederko. Denhoff: Denhoff. Denis: Kolyszko.
Doliwa: Kożuchowski, Mleczko, Pasek, Rozdrażewski, Rykowski, Syruć.
Dołęga: Cieszkowski, Jerzmanowski, Lasocki, Mostowski, Mycielski, Nosarzewski, Szyszko.
Drogosław: Czapliński.Drya: Dyamentowski.Felkersamb: Felkersamb.
Godziemba: Godebski, Malczewski, Maliszewski, Radecki.Grabie: Szczuka.
Gozdawa: Chrapowicki, Godlewski, Korff, Pac, Rymsza.Gordon: Gordon.
Gryf: Domaradzki, Kleszczyński, Konarski, Mąkolski, Papieski, Rotaryusz.
Grzymała: Niegolewski, Potulicki, Przeci-szewski, Zbierzchowski.Gulcz: Gulcz.
Hippocentaur-Poray: Gedroyć. Hołobok: Lipnicki. Hołownia: Hołownia. Hondorf: Hondorf. Hurko: Hurko.
Janina: Bidziński, Bielecki, Kaszewski, Pełka, Potocki, Sobieski (król i syn).
Jastrzębiec: Abrahamowicz, Brzechffa, Go-lański, Kosiłowski, Marczyński, Myśliszew-ski, Myszkowski, Nasiłowski, Połubiński, Strzembosz, Szczytt, Szumski Taczanowski, Zakrzewski, Zielonka.
Jelita: Czeczel, Czfrkas, Dżyritt, Łaźniriski, Romer, Sliwicki, Wilczkowski, Zamojski Jeż: Hiż.
Junosza: Borkowski, Gałecki, Grochowski, Krosnowski, Podoski, Rościszewski, Załuski.
Kalina: Kalinowski.Kaiwary a: Szeluta.Kierdeja: Czaplic, Wielhorski. Komar: Komar.
Korab: Eysymont, Orzeszko, Kulikowski, Szczurowicki, Wojciechowski.
Korczak: Boratyński, Gorayski, Komorowski, Struś, Szumlański, Zaranek.Korwin: Kossakowski, Odolski, Sakowicz.Korsak: Korsak.
Korżbok: Łącki, Niesiołowski, Tuchołka. Kos: Kos.Kosy: Alexandrowicz.
Kościesza: Bouffał, Chodźko-Boreyko, Karnicki, Kołakowski, Orański, Sławogórski,
Stetkiewicz, Wołodźko, Żaba. Korybut: Wiśniowiecki. Kotwica: Kołłontaj (Kołłątaj). Kotwicz: Radomicki. Kownia: Tur.
Kozieł: Koziełł. Kroje: Kopeć. Kreutz: Krejcz. Krzywda: Rzewuski. Larysz (Larissa): Madaliński. Leliwa: Bobola, Czapski, Gofuchowski,
Morsztyn, Pawsza, Ronczkowski, Sieniawski, Tarło, Tyszkiewicz, Wodzicki.
Leszczyc: Jaskulski. Lewart: Firley.Lis: Medeksza, Sapieha, Wereszczaka.
Lubicz: Chełchowski, Łużecki, Orłowski, Przybysławski, Radzimiński, Rudnicki, Strzemeski, Sulistrowski.
Łabędź: Bujnicki,Jundziłł,Możejko, Szemiot, Talwosz, Wąsowicz, Zawisza.Łada: Lipski, Łada, Radoński.
Łodzią: Czarniecki, Naramowski, Opaliński, Poniński.Łzawa: Pruszkowski.Łuk napięty: Eydziatowicz i Rodziewicz.
Mądrostki: Wilczek.Massalsk: Massalski.Miconi: Morykoni.Mogiła: Billewicz.Monstern: Piechowski.Murdelio: Kniazitfwicz, Oskierka.
Nałęcz: Czarnkowski, Korzeniowski, Le-zeński,Łączyński, Łuszczewski, Małachowski, Mickiewicz, Morawski, Moszyński, Podolski, Raczyński, Rostworowski, Sobieszczański, Tański, Zbąski.
Nieczuj a: Urbański, Wapowski.Niedźwiedź biały: Lichtfuss.
Nowina: Czerny, Jankowski, Konopka, Mielżyński, Nowoszycki, Sokolnicki, Złotnicki.
Obuchowicz: Obuchowicz.Odrowąż:Chreptowicz,Odrowąż,Wilkoński.Odyniec: Odyniec, Wysłouch.Oginiec: Puzyna z Kozielska.
Ogończyk: Działyński, Kończą, Niedź-wiedzki, Sierakowski, Trzebuchowski, Wolski, Żółtowski.Oksza: Błeszyński.Osmoróg: Wyżycki.
Ostoja: Chełmski,Fink,Łęski,Miklaszewski, Modrzejowski, Orda, Rokosz, Sędzimir, Słuszka, Steblecki, Turkułł, Zachorowski.
Paprzyca: Petrykowski.Pawęża: Woronicz.Pelikan: Kociełł.Pełnia: Iwanicki.Pilawa: Kamieniecki, Potocki.Pniejnia: Karwowski.
Pobóg:Chomiński,Dmóchowski,Fryczyński, Górski, Lenkiewicz, Niczaj, Polanowski, Rzyszczewski, Staniszewski, Suchodolski, Szukszta, Tołłoczko.
Pociej: Niepokojczycki.Pogonią: Sanguszko, Szujski.Pokora: Cichnicki.Półkozice: Bogusz, Minor, Niewiarowski,
Plichta, Świdziński. Pomian: Cieński, Grabiński, Makowiecki. Poray: Kiełpsz, Mikorski, Podleski, Rubinkowski, Ruszczyć, Wybranowski, Zbrożek. Poźniak: Poźniak.
Prawdzie: Łaszcz, Młocki, Niszczycki, Pakosz,Smarzewski, Strzałkowski, Żabicki. Prozor: Prozor.
Prus I.: Husarzewski, Motowidło, Nielepiec, Urbanowski, Wiśniowski. II.: Nakwaski, Zglinicki. III.: Czarnecki, Jabłonowski, Pisanka.
Przerowa: Uleniecki z Uleńca.Przestrzał: Ustrzycki.Przyjaciel: Skirmunt.Radwan: Judycki, Okuszko, Oziębłowski,
Rybiński, Siemiaiiowicz, Wołodkowicz. Rawicz: Galimski, Jarocki, Niedziałkowski,Niemcewicz-Ursyn,Ostrowski, Przyjemski,Zakaszewski. Reyten: Rejten.
Roch I.: Nadolski,
Żaboklicki. II.: Bielecki, Cieciszowski, Oborski,
Walewski. III.: Kościuszko, Przeździecki, (w rzeczywistości jest inaczej, Roch I. mają: Cieciszowski, Nadolski, Oborski, Walewski, Żaboklicki, zaś Rochem II. pieczętuje się: Bielicki nie Bielecki).
Rogala: Krasicki, Uwiliński, Wcssel.
Rola: Gawroński, Modrzewski.
Salamadra: Chrząszcz.
Samson: Barczewski.
Sas: Charewicz, Guttry, Husarzewski, Siemiginowski.
Scipio: Romer, Scipion. Siekierz: Kimbar.
Slepowron: Darowski, Kamieński, Krasiński, Kulesza, Olszewski, Przyłuski, Pułaski, Sobolewski, Świderski, Świecki, Szepielowski, Trzciński, Warszycki, Wąż.
Ślizień: Ślizień.
Sokola: Bystrzanowski.
Sołtyk: Sołtyk.
Sowa: Sowiński.
Szreniawa: Dobczyc, Horaim, Lubomirski, Mroczek, Oraczewski, Rahoza, Rupniewski, Stadnicki, Tęgoborski, Węgleński.
Starykori: Pietruski, Wielopolski.
Strzemię: Trzecieski, Zassowski.
Szaława: Ledóchowski, Świrski.
Szeliga: Niemojowski, Suffczyriski.
Szeptycki: Szeptycki.
Schoembeck: Szembek.
Suchekomnaty: Miączyński. Sulima: Sawicz.
Syrokomla:Grocholski, Kondratowicz,Kościałkowski, Sołłohub, Sołtan, Sopoćko, Wojniłłowicz.
Świnka: Czacki, Zieliński.
Tarnawa: Gałęzowski, Gorzkowski.
Topór: Jakubowicz, Koryciriski, Morski,Piekarski, Prusinowski, Nekanda-Trepka,
Wronowski, Zabiełło, Zaklika.
Trach: Gniński.
Trąby: Dyakowski, Jordan, Narbutt, Ośmiałowski, Radziwiłł, Rudomina, Wojna.
Trzaska: Jarzyna, Świejkowski, Żórawski.
Trzywdar: Wyszyśski.
Trzy kruki: Borch.
Tuczyn: Tuczyński. Wadwicz: Naruszewicz.
Waga: Pociej.
Wczele: Gurowski.
Wężyk: Rudzki.
Wieniawa: Długosz, Leszczyński.
Zadora: Lanckoroński, Paszkowski,Zawisza.
Zagłoba: Dubina.
Zaremba: Cielecki.
Zbiswicz: Grabowski.
Zeno(wicz): Zenowicz-Deszpot.
Xiężyc i Miecz: Kublicki.

Kluczycki wymienia nadto następujące nazwiska, których niema w powyższym spisie:
Juraha h. Kotwica, Łasko h. Leliwa, Rutkowski h. Bończa, Rzecki h. Drużyna, Sztrem h. Szeptycki, Tatomir h. Sas, Ważyński h. Habdank, zaś z obcych, (które jednak mają u nas inkolat) są: Berends h. wł.; Butler h. wł.; Greben h. wł.; Guttry h. wł. (a nie Sas); Knobelsdorf h. wł.; Krauser (Krauze) Doennemark (Dennemark) h. wł.; Taube h. wł.; Tytinghof i Tetwin h. wł.
W aktach zaś grodzkich i ziemskich przemyskich spotyka się nazwiska rycerzy: Mikołaj Bobiatyński, Jan Miękicki, Roman Rosochacki, Urban Rozwadowski, Florian Uleniecki; a dokumentami udowodniono, że walczyli pod Wiedniem: Drucki-Lubecki h. Druck, Gniewosz z Oleksowa h. Rawicz, Kunicki h. Bończa, Nahujowski h. Starykoń, Rey h. Oksza, Szawłowski h. Sulima, Szołdrski h. Łodzią.
Niewątpię, że potomkowie nietylko wymienionych tu ale wszystkich rycerzy, którzy w Wiedeńskiej wyprawie czynny brali udział nadeślą chętnie rysunek herbu i należytość na jego ułożenie w mozaice. Kapliczka mozaikowa na Kahlenbergu będzie dla każdego Polaka nietylko pomnikiem naszej chwały i minionej świetności lecz i zwiastunem lepszej przyszłości, dla obcych zaś świadectwem, że polscy rycerze szli pod Wiedeń walczyć nie dla zysków materyalnych, ale bezinteresownie, w imię haseł pięknych i szczytnych, pielęgnowanych w prawdziwie rycerskim i szlachetnym narodzie.
Kahlenberg pod Wiedniem w roku 1910. Ks. Jakób Kukliński, C. R.,
Rektor kościoła św. Józefa.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont ... 5&dirids=1

Lista rycerzy polskiego Średniowiecza

Komentarze (4)

21.03.2010 15:23
Spis Rycerstwa Polskiego
walczącego z Janem III, pod Wiedniem
Wojsk Polskich i sprzymierzonych
dnia 12 "Września 1683 r.
Na pamiątkę dwócksetnej rocznicy obchodu zwycięztwa pod Wiedniem
wydal
B. T.
Z portretem Króla Jana, tablicą szyku bojowego, tablicą herbów rycerstwa i planem bitwy Wiedeńskiej.
Nakładem
POZNAŃ.
Księgarni Katolickiej. 1883.

Spis nazwisk, jaki tutaj podajemy nie obejmuje bynajmniej całej liczby Rycerstwa Polskiego, które walczyło z Sobieskim w owej pamiętnej bitwie; jest to tylko cząstka owych wojaków, gdyż miał ich Sobieski pod Wiedniem około 30,000. — O ile nam wiadomo nie podano dotąd nigdzie spisu podobnego. Aby przeto zachować imiona choćby tak drobnej liczby sławnych Rycerzy od zaguby, wypisujemy niżej 480 nazwisk osób, należących do Wyprawy Wiedeńskiej i spodziewamy się, że każdy z przyjemnością odczyta ten szereg walecznych mężów, którzy się przyczynili do sławnego zwycięztwa, a którego dwóchsetną rocznicę z takim zapałem święci dziś Polska cała.
Spis ten wymieniony w życiorysie Ostrowskiego, wyjęty jest ze starego rękopisu noszącego następujący tytuł:
„Summaryusz imion i nazwisk herbowych, waleczników żyjących, rannych lub zabitych, pod-
czas niesłychanej wiktoryi wiedeńskiej in septembre anno domini 1683; o których zasięgaliśmy wiadomości od naocznych śviadkow, a których poczet w porządku abecadlowym zapisujemy, ad per-petuam rei memoriatn."
Pisownią, nazwisk — imion i herbów zachowujemy wiernie, bez najmniejszych poprawek.
Prócz tego podajemy z pamiątek X. Klu-czyckiego opis szyku bojowego w jaki Sobieski całe polskie i obce wojsko przed bitwą ustawił, oraz wypisujemy liczbę całego wojska chrześcijańskiego, podawaną przez różnych historyków tak nowoczesnych jak i społecznych.

Spis Eycerstwa Polskiego
walczącego z Janem III. pod Wiedniem dnia 12 Września 1683 r.
Abrahamowicz Stanisław, herbu Jastrzębiec. Aksak Marek, h. Akszak. Alexandrowicz Benedykt, h. Kosy. Bałaban Alexander, h. Korczak. Barczewski Jan, h. Samson. Bidziński Stefan, h. Janina. Bielecki Stanisław, h. Janina. Bielecki Marcin, h. Roch-drugi. Billewicz Teodor, h. Mogiła. Biszpink Teofil, h. Biszpink. Błeszyński Baltazar, h. Oksza. Bobola Zygmunt, h. Leliwa. Bogusz Marcin, h. Półkozic. Boratyński Stanisław, h. Korczak. Borch Fabian, h. Trzy-kruki. 1
Borkowski Ludwik, h. Junosza. Bouffał Zygmunt, h. Kościesza. Breza Adam, h. Breza. Brzechffa Gabryel, h. Jastrzębiec.

Bukar Waleryan, h. Bukar.' Butler Jan, h. Butler. Bujnicki Jan-Kazimierz, h. Łabędź. Bystrzanowski Jan, h. Sokala. Charczewski Jan, h. Cholewa. Charewicz Kazimierz, h. Sas. Chełchowski Wojciech, h. Lubicz. Chełmski Marcyan, h. Ostoja. Chodźko-Boreyko Eliasz, h. Kościesza. Chomiński Stanisław, h. Pobóg. Chrapowicki Krzysztof, h. Gozdawa. Chreptowicz Michał, h. Odrowąż. Chrząszcz Kazimierz, h. Salamandra. Cichnicki Andrzej, h. Pokora. Ciechanowiecki Nikodem', h. Dąbrowa. Cieciszowski Kazimierz, h. Eoch-drugi. Cielecki Ludwik, h. Zaremba. Cieński Marcin, h. Pomian. Cieszkowski Teodor, h. Dołęga. Czacki Wojciech, h. Świnka. Czaplic Marcin, h. Kierdeya. Czapliński Jan, h. Drogosław. Czapski Jan-Chryzostom, h. Leliwa. Czarnecki Marcin-Seweryn, h. Prus-trzeci. Czarniecki Stefan-Stanisław, h. Łodzią. Czarnkowski Władysław, h. Nałęcz. Czajkowski Adam, h. Dębno.

Czeczel Jerzy, h. Jelita. Czerkas Jan, h. Jelita. Czerny Michał, h. Nowina. Darowski Zygmunt, h. Ślepowron. Dederko Antoni, h. Dederkały, vel Ypsilanti. . Denhoff Władysław, h. Denhoff. Denhoff Henryk, h. Denhoff. Denhoff Ernest, h. Denhoff. Długosz Michał, h. Wieniawa. Dmochowski Jan, h. Pobóg. Dobczyc Jan, h. Srzeniawa. Domaradzki Alexander, h. Gryf. Dubina Stanisław, h. Zagłoba. Dyakowski Mikołaj, h. Trąby. Dyamentowski Samuel, h. Drya. Działyriski Zygmunt, h. Ogoiiczyk. Dzirytt Piotr, h. Jelita. Eydziatowicz Stanisław, h. Łuk-napięty. •Eysymont Leon, h. Korab'. Felkersamb Frydryk, h. Felkersamb. Felkersamb Otton, h. Felkersamb. Fink Zbigniew, h. Ostoja. Firley Samuel, h. Lewart. Frąckiewicz Gedeon, h. Brodzie. Fryczyński Leopold, h. Pobóg. Gałecki Jan, h. Junosza. Gałecki Franciszek, h. Junosza.
Gałęzowski Jan, h. Tarnawa. Galimski Jan-Władysław, li. Rawicz. Gawroński Jan, h. Eola. Giedroyć Samuel, h. Hipocentaur-Poray. Giżycki Jan, h. Gozdawa. Glinka Franciszek, h. Biała. Gniński Jan, h. Trach. Godebski Andrzej, h. Godziemba. Godlewski Jan, h. Gozdawa. Golański Jan, h. Jastrzębiec. Gołuchowski Alexander, h. Leliwa. Goraj ski Jan, h. Korczak. Gordon Jan, h. Gordon. Górecki Tomasz, h. Jastrzębiec. Górski Samuel, h. Pobóg. Gorzkowski Jan, h. Tarnawa. Gosiewski Maciej, h. Buyny. Gozimirski Franciszek, h. Bończa. Grabiński Jan, h. Pomian. Grabowski Andrzej-Teodor, h. Zbicwicz. Grocholski Eemigian, h. Topór. Grochowski Felicyan, h. Junosza. Grzymała Jakób, h. Grzymała. Gulcz Joachim, h. Gulcz. Gurowski Jan, h. Wezele. Guttry Jerzy, h. Sas. Haraburda Michał, h. Abdank.

Hiż Wilhelm, h. Jeż. Hołownia Alexander, h. Hołownia. Hondorf Jan-Krzysztof, h. Hondorf. Horaim Jan, h. Srzeniawa. Hurko Alexander, h. Hurko. Husarzewski Łukasz, h. Prus i Sas. Jabłonowski Stanisław, h. Prus-trzeci. Jakubowicz Stanisław, h. Topór. Jankowski Kazimierz, h. Nowina. Jarocki Władysław, h. Rawicz. Jarzyna Stanisław, h. Trzaska. Jaskulski Wojciech, h. Leszczyc. Jerzmanowski Wojciech, h. Dołęga. Jesman Damian, h. Korczak. Jordan Adam, h. Trąby. Judycki Antoni, h. Radwan. Jundziłł Krzysztof, h. Łabędź. Juraha Piotr-Samuel, h. Kotwicz. Iwanicki Marcyan, h. Pełnia. Kalinowski Jakób, h. Kalina. Kamieniecki Michał, h. Piława. Kamieński Paweł, h. Slepowron. Karnicki Jan, h. Kościesza. Karwowski Józef, h. Pnieżnia. Kaszewski Zacharyasz, h. Janina. Kątski Marcin, h. Brochwicz. Kiełpsz Jerzy, h. Poray.

Kimbar Krzysztof, h. Siekierz. Kleszczyński Maciej, h. Gryf. Kniaziew.icz Piotr, h. Murdelio. Kociełł Michał-Bogusław, li. Pelikan. Kołaczkowski Hieronim, li. Abdank. Kołakowski Antoni, h. Kościesza. Kołłątaj Piotr, li. Kotwica. Kołyszko Józef, h. Denis. Komar Michał, h. Komar. Komorowski Michał, h. Korczak. Konarski Jerzy, h. Gryf. Koiicza Mateusz, h. Ogoiiczyk. Kondratowicz Kazimierz-Władysław, h.
Syrokomla. Konopka Andrzej, h. Nowina. Konopka Wojciech, li. Nowina. Kopeć Mikołaj, h. Kroje. Korff Marcin, h. Gozdawa. Korsak Jan, h. Korsak. Koryciiiski Franciszek, li. Topór. Korzeniowski Mikołaj, h. Nałęcz. Kos Jan, h. Kos.
Kościałkowski Jerzy, h. Syrokomla. Kościuszko Franciszek, h. Eoch-trzeci. Kosiłowski Jan, h. Jastrzębiec. Kossakowski Mikołaj, h. Korwin. Koziełł Jan, h. Koziełł.

Kozietulski Jan, h. Abdank. Kożuchowski Alexander, h. Doliwa. Krasicki Kazimierz, h. Rogala. Krasiński Wojciech, h. Korwin. Krejcz Andrzej, h. Kreutz. Kr o snows ki Jan, li. Junosza. Kublicki Stefan, h. Xiężyc i Miecz. Kulesza Alexander, h. Ślepowron. Lanckoroński Franciszek, h. Zadora. Lasocki Jan, h. Dołęga. Ledóchowski Felicyan, h. Szaława. Ledóchowski Kazimierz, li. Szaława. Lenkiev/icz Marcin, li. Pobóg. Leski Stanisław, h. Dołęga. Leszczyński Rafał, h. Wieniawa. Leszczyński Wacław, li. Wieniawa. Lezeński Jacek, h. Nałęcz. Lichtfus Henryk, h. Niedźwiedź-biały. Lipnicki Stanisław, h. Hołobóg. Lipski Alexander-Felix, h. Lada. Lubomirski Hieronim-August, h. Srzenhwa. Lużecki Stanisław-Karol, h. Lubicz. Łącki Eliasz, h. Korzbóg. Łącki Jan, li. Korzbóg. Łączyński Andrzej, h. Nałęcz. Łączyński Floryan, li. Nałęcz. Łada Andrzej, h. Łada.
Łaszcz Alexander, li. Prawdzie. Łaźniński Stanisław, li. Jelita, Łęski Wojciech, li. Janina. Łoś Władysław, h. Dąbrowa. Łuszczewski Bazyli, h. Nałęcz. Madaliński Kazimierz, h. Larisz. Makowiecki Eafał, h. Pomian. Mąkolski Piotr-Antoni, h. Gryf. Małachowski Franciszek, h. Nałęcz. Malczewski Michał, h. Godziemba, Maliszewski Michał, h. Godziemba, Massalski Jerzy, h. Massalsk. Matczyński Marek. h. Jastrzębiec. Medeksza Dominik, h. Lis. Miączyn ski Atanazy, h. Suche-kownaty. Mickiewicz Dawid, h. Nałęcz. Mielżyński Maciej, h. Nowina. Miklaszewski Hieronim, h. Ostoja. Mikorski Franciszek, h. Poray. Minor Kazimierz, h. Półkozic. Mleczko Piotr, h. Doliwa. Młocki Stanisław, h. Prawdzie. Modrzewski Andrzej, li. Eola. Modrzejowski Krzysztof, h. Ostoja. Mokronoski Kazimierz, h. Bogorya. Morawski Stanisław, h. Nałęcz. Morski Zygmunt, h. Topór.
Morsztyn Stanisław, h. Leliwa. Morsztyn Floryan, h. Leliwa. Mo ryk o ni Scypion, h. Miconi. Mostowski Bohdan, h. Dołęga. Moszyński Marcin, h. Nałęcz. Motowidło Samuel, h. Prus-pierwszy. Możejko Alexander, h. Łabędź. Mroczek Władysław, h. Srzeniawa. Mycielski Andrzej, h. Dołęga. Myśliszewski Jan, li. Jastrzębiec. Myszkowski Adam, h. Jastrzębiec. Nadolski Stanisław, h. Koch-pierwszy. Nakwaski Stanisław, h. Prus-drugi. Naramowski Waleryan, h. Łodzią. Narbutt Franciszek, h. Trąby. Naruszewicz Kazimierz, h. Wadwicz. Nasiłowski Franciszek, h. Jastrzębiec. Niczaj Bazyli, h. Pobóg. Niedziałkowski Ignacy, h. Rawicz. Niedźwiecki Stefan, h. Ogoriczyk. Niegolewski Maciej, h. Grzymała. Nielepiec Andrzej, li. Prus-pierwszy. Niemcewicz-Ursyn Andrzej, h. Eawicz. Niemojewski Maciej, h. Szeliga. Niepokojczycki Jan, h. Pociej. Niesiołowski Kazimierz, h. Korzbóg. Niewiarowski Jan, h. Półkozic.

Niszczycki Paweł, li. Prawdzie. Nosarzewski Wojciech, h. Dołęga. Nowoszycki Samuel, h. Nowina. Oborski Karol, h. Eoch-drugi. Obuchowicz Michał, h. Obuchowicz. Odolski Jan-Kazimierz, h. Korwin. Odrowąż Michał, h. Odrowąż. Odyniec Kazimierz, h. Odyniec. Oknszko Kazimierz, h. Radwan. Ogiński Jan z Kozielska, h. Brama. Okuri Maciej, h. Belina, Olszewski Stefan, h. Ślepowron. Opaliński Piotr, h. Łodzią. Oraczewski Adam, h. Szreniawa. Orański Aleksander, h. Kościesza. Orda Samuel, h. Ostoja. Orłowski Dominik, h. Lubicz. Orzeszko Stanisław, h. Korab'. Oskierka Piotr, h. Murdelio. Ośmiałowski Jakób, h. Trąby. Ostrowski Jan II, h. Rawicz. Oziębłowski Stanisław, h. Radwan. Pac Mikołaj, h. Gozdawa. Pakosz Jan, h. Prawdzie. Papieski Paweł, h. Gryf. Pasek Jan, h. Doliwa. Paszkowski Konstanty, h. Zadora.

Pawsza Mikołaj, h. Leliwa. Pełka Krzysztof, h. Janina. Piechowski Łukasz, h. Monsztern. Piekarski Piotr, h. Topór. Pietruski Marcin, h. Starykoń. Pisanka Szymon, h. Prus-trzeci. Plater Jan Andrzej, h. Broel-Plater. Plichta Teodor, h. Półkozic. Pociej Ludwik, h. Waga. Podleski Stanisław, h. Poray. Podolski Franciszek, h. Nałęcz. Podoski.Józef, h. Junosza. Polanowski Aleksander, h. Pobóg. Połubiński Konstanty, h. Jastrzębiec. Poniatowski Franciszek, h. Ciołek. Poniński Władysław, h. Łodzią, Potocki Samuel, h. Janina. Potocki Stanisław, h. Piława. Potocki Feliks Kazimierz, h. Piława. Potocki Aleksander, h. Piława. Potocki Andrzej, h. Piława. Potocki Dominik, h. Piława. Potrykowski Hieronim, h. Papczyca. Potulicki Jan, h. Grzymała. Poźniak Stanisław, h. Poźniak. Prozor Jan, h. Prozor. Prusinowski Jakób, h. Topór.

Pruszkowski Jan, li. Łzawa. Przeciszewski Stanisław, h. Grzymała. Przeździecki Krzysztof, li. Roch trzeci. Przyborowski Adam, li. Abdank. Przybysławski Kazimierz, li. Lubicz. Przyjemski Władysław, h. Eawicz. Przyłuski Aleksander, li. Ślepowron. Pułaski Franciszek, li. Ślepowron. Puzyna Andrzej z Kozielska, li. Oginiec. Raczkowski Adam, h. Prus pierwszy. Raczyński Piotr, li. Nałęcz. Radecki Mikołaj, li. Godziemba. Radomicki Stefan, h. Kotwitz. Radoński Adam, li. Łada. Radzimiński Maciej, li. Lubicz. Radziwiłł Stanisław, h. Trąby. Rahoza Dymitr, li. Szreniawa. Reyten Michał, h. Reyten. Rodziewicz Marcin, h. Luk napięty. Rokosz Samuel, h. Ostoja. Romer Szymon, h. Jelita. Romer Mateusz, h. Scipio. Ronczkowski Jan, h. Leliwa. Roś Ciszewski Jakób, h. Junosza. Rostworowski Anarzej, h. Nałęcz. Rotaryusz Jan Wilhelm, h. Gryf. Rozdrażewski Jan Franciszek, h. Doliw
Rubinkowski Wojciech, h. Poray. Rubinkowski Hieronim, h. Poray. Rubinkowski Ambroży, h. Poray. Rubinkowski Jakób Kazimierz h. Poray. Rudnicki Stanisław, h. Lubicz. Rudomina Tomasz, h. Trąby. Rudzki Walenty, h. Wężyk. Rulikowski Stanisław, h. Korab'. Rupniewski Wojciech, h. Szreniawa. Ruszczyć Jerzy Roman, h. Poray. Rybiński Jan, h. Radwan. Rykowski Aleksander, h. Doliwa. Rymsza Wincenty, h. Gozdawa. Rzewuski Michał Floryan, h. Krzywda, Rzyszczewski Kazimierz, h. Pobóg. Sakowicz Jan, h. Korwin. Sanguszko Jan Władysław, h. Pogonią. Sapieha Franciszek, h. Lis. Sawicz Stanisław, h. Sulima. Scipion Jan, h. Scipio. Sędzimir Franciszek, h. Ostoja. Sielawa Paweł, h. Sielawa. Siemianowicz Andrzej, h. Radwan. Siemieriski Adam, h. Dąbrowa. Siemieriski Konstanty, h. Dębno. Siemiginowski Jerzy, h. Sas. Sieniawski Mikołaj Hieronim, h. Leliwa.

Sierakowski Jan, h. Ogończyk. Sie sicki-Dowmont Michał, h. Bawolagłowa. Skarbek Krzysztof, h. Abdank. Skirmunt Walenty, h. Przyjaciel. Skotnicki Michał, h. Bogorya. Sławo górski Szymon, h. Kościesza. Śliwicki Józef, h. Jelita. Slizień Stefan, h. Ślizień. Słuszka Józef Bogusław, h. Ostoja. Smarzewski Wojciech, h. Prawdzie. Sobieski Jakób, h. Janina, królewicz. Sobieski Jan, h. Janina, cześnik koronny. Sobieszczaiiski Waleryan, li. Nałęcz. Sobolewski Stefan, h. Ślepowron. Sokolnicki Piotr, h. Nowina. Sołłohub Jan, h. Syrokomla. Sołtan Hieronim. h. Syrokomla. Sołtyk Remigiusz, h. Sołtyk. Sopoćko Stanisław, h. Syrokomla. Sowiński Walenty, h. Sowa. Stadnicki Wiktor, h. Szreniawa. Staniszewski Szczęsny, h. Pobóg. Steblecki Andrzej, h. Ostoja. Stetkiewicz Marcyan, h. Kościesza. Struś Andrzej, h. Korczak. Strzałkowski Remigian, h. Prawdzie. Strzembosz Filip, h. Jastrzębiec.

Strzemeski Jan, h. Lubicz. Suchodolski Franciszek, h. Pobóg. Suffczyński Kazimierz, h. Szeliga. Sulistrowski Michał, h. Lubicz. Swiderski Stanisław, h. Ślepowron. Swidziński Andrzej, h. Półkozic. Świecki Jan Antoni, h. Ślepowron. Swiejkowski Szymon, h. Trzaska.

Swirski Jan, h. Szaława. Syruć Krzysztof, h. Doliwa. Szadurski Jakób, h. Ciołek. Szczuka Wacław, h. Grabie. • Szczurowicki Jan, h. Korab'. Szczytt Krzysztof, h. Radwan. Szeluta Teodor, h. Kalwarya. Szembek Franciszek, h. Schoenbeck. Szemioth Mikołaj Kazimierz, h. Łabędź. Szepielowski Aleksandnr, h. Ślepowron. Szeptycki Teodor, h. Szeptyki. Szukszta Jan, h. Pobóg. Szumlański Damian, h. Korczak. Szumski Kazimierz, h. Jastrzębiec. Szujski Jerzy, h. Pogonią. Szyszko Jan, h. Dołęga. Taczanowski Andrzej, h. Jastrzębiec. Talwosz Andrzej, h. Łabędź. Tański Mateusz, h. Nałęcz.

Tarło Stanisław, h. Leliwa. Tęgoborski Stanisław, h. Szreniawa. Tołoczko Andrzej, h. Pobóg. Trepka-Nekanda Kacper, h. Topór. Trzciński Adam, h. Ślepowron. Trzciński Józef, h. Ślepowron. Trzciński Mikołaj, li. Ślepowron. Trzciński Andrzej, h- Ślepowron. Trzciński Franciszek, h. Ślepowron. Trzebuchowski Jan, h. Ogoriczyk. Trzecieski Jan Wojciech, h. Strzemię. Tuchołka Jan Franciszek, h. Korzbóg. Tuczyński Stanisław, h. Tuczyn. Tur Stanisław, h. Kownia. Turkułł Bazyli, h. Ostoja. Tyszkiewicz Eustachy, h. Leliwa. Tyzenhauz Andrzej, h. Bawół. Uleniecki Floryan, h. Przerowa. Umiński Kazimierz, h. Cholewa. Urbanowski Jan, h. Prus. Urbański Wojciech, h. Meczuja, Ustrzycki Jan, h. Przestrzał. Uwiliriski Marcin, h. Rogala. Walewski Konstanty, h. Roch drugi vel Kolumna.Wapowski Konstanty Zefiryn, h. Meczuja. Warszycki Aleksander, h. Ślepowron.

Wereszczaka Paweł, h. Lis. Wessel Stanisław, h. Rogala. Wielliorski Jan Kazimierz, li. Kierdey. Wielopolski Franciszek, h. Starykoń. Wiesz czy cki Adam, h. Grzymała. Wilczek Paweł, h. Mądrostki. Wilczkowski Władysław, h. Jelita, Wilga Balcer, h. Bończa. Wilkoński Michał, h. Odrowąż. Wisłonch Franciszek, h. Odyniec, Wiśniowiecki Konstanty, li. Korybut. Wiśniowski Andrzej, h. Prus pierwszy. Włostowski Maciej, h. Ciołek. Wodzicki Maciej, h. Leliwa. Wodzicki Wawrzyniec, h. Leliwa. Wodzicki Michał, h. Leliwa. Wołodkowicz Teodor, h. Radwan.. Wołodźko Mikołaj, h. Kościesza. Wołłowicz Wincenty, h. Bogorya. Wolski Jan, h. Ogończyk. Woronicz Andrzej Konstanty, h. Pawęża. Wojciechowski Stanisław, h. Korab'. Wojna Jan, h. Trąby.' Wojniłłowicz Floryan, h. Syrokomla. Wronowski Aleksander, h. Topór. Wybranowski Marcin, h. Poray. Wyszyński Stanisław, h. Trzywdar.
Wyżycki Jan, h. Osmoróg. Wąsowicz Marcin, h. Łabędź. Wąż Samuel, h. Slepowron. Węgleński Andrzej, h. Srzeniawa. Zabiełło Samuel, h. Topór. Żaboklicki Nikodem, h. Rock. Zahorowski Jan, h. Ostoja. Zakaszewski Stefan, h. Rawicz. Zaklika Władysław, h. Topór. Zakrzewski Jan, h. Jastrzębiec. Zaleski Jan Stanisław, h. Chomąto. Załuski Hieronim, h. Junosza. Zamojski Marek, k. Jelita. Zamojski Kazimierz, h. Jelita. Zaranek Kazimierz, h. Korczak. Zassowski Jan, h. Strzemię. Zawisza Mikołaj, h. Zadora. Zawisza Kazimierz, h. Łabędź. Zbąski Jan, h. Nałęcz. Zbrożek Jerzy, h. Poray. Zenowicz-Deszpot Krzysztof, h. Zeno. Zglinicki Wojciech, h. Prus drugi. Zieliński Walenty, h. Świnka. Zieliński Władysław, h. Ciołek. Zielonka Paweł, h. Jastrzębiec. Złotnicki Mikołaj, h. Nowina. Zwierzchowski Zygmunt, h. Grzymała.Żaba Antoni, h. Kościesza.Żabicki Andrzej, h. Prawdzie.
Żółtowski Wojciech, h. Ogończyk. Żórawski Krzysztof, h. Trzaska.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont ... 5&dirids=1
24.03.2010 09:45
Witam
Przepraszam bardzo, ale wydaje się, ze wkradła się literówka w Spisie Rycerstwa Polskiego z wyprawy Wiedeńskiej. Moim zdaniem powinno być: Niedźwiecki Stefan herbu Ogończyk
Pozdrawiam
Maciej Niedźwiecki
24.03.2010 17:24
Witam
Jest to OCR książki, więc mogą być przekłamania.
Podałem źródło- można sprawdzić.
Pozdrawiam
28.04.2011 14:48
W spisie Kuklińskiego przy herbie Korab błędnie wskazano "Kulikowski" zamiast "Rulikowski". Pewnie błąd OCR-u. Pozdrawiam. Tadeusz Kulikowski
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.