Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kardasz Jan s. Teodora

31.03.2010 15:43
Kardasz  JanJan Kardasz ( 1916-1939)
urodził się 21 maja 1916 r. w miejscowości Zameczek niedaleko Żółkwi . Rodzice Teodor i Franciszka z Sadowskich( córka Dominika Sadowskiego i Katarzyny Borkowskiej ).
Jan Kardasz był najmłodszym z Kardaszów po Karolinie ,Tadeuszu i Józefie. Matka zmarła gdy starsze rodzeństwo Janka było małe a Janek miał wtedy dwa lata.
Po ukończeniu szkoły powszechnej Jan Kardasz ukończył Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie. W 1935 r. zdał maturę, .Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie 15 października 1938 r. został promowany do stopnia podporucznika ze specjalnością obserwatora.
Służył w 41 eskadrze liniowej 4 pułku lotniczego w Toruniu.

Przez wszystkie lata powojenne rodzeństwo Janka Kardasza poszukiwało Jego śladów i
po 38 latach dopiero w 1978 roku siostra Janka Kardasza , Kardasz Karolina po mężu Feduń, dotarła osobiście do osób, którzy widzieli zestrzelenie samolotu i odnaleźli tzw. niesmiertelnik jednego z członków załogi . Karolina Kardasz przyjęła od naocznych świadków tego tragicznego wydarzenia Ich zeznania w formie oświadczenia, a następnie dotarła do ostatecznego miejsca pochówku tj. do Wiązowna k/ Warszawy.
Gdyby nie wielka uwaga Rodziny i nie ustające działania ze strony Karoliny Kardasz losy trzy osobowej załogi samolotu byłyby nieznane do dzisiaj.
Według zapisu w księdze lotów - pozyskanego przez rodzinę w ....2009 r był lot ostatni
z lotniska w Zielonce wykonany 10.09.1939 r o godz. 14.30 do Starej Wsi k/Warszawy Nadarzyna, dokąd samolot już nigdy nie dotarł.
Janek Kardasz zginął wraz z załogą 10 września 1939 roku nad Michałówkiem koło Warszawy wykonując wojenny rozkaz dowództwa i tam 3-osobowa załoga " Karasia" została pochowana lecz już w listopadzie 39 r ciała ekshumowano i pochowano w Wiązownie k/Otwocka
(W dziesięć dni po tragicznej śmierci Janka Kardasza tj 20 września 1939 r. we Lwowie zginął Janka starszy brat Tadeusz Kardasz absolwent Politechniki we Lwowie a dwaj wujowie - bracia matki Jan i Józef Sadowscy s. Dominika , zginęli z tzw. Listy Ukraińskiej w 1940 r..)]
Staraniem Kardasza Józefa (starszego brata Janka) w 1979 roku
- ułożona została na grobie lotników w Wiązownie tablica pamiątkowa
- przesłany został do Muzeum Lotnictwa pakiet informacji wraz z zeznaniami świadków tragicznego wydarzenia
- nawiązany został kontakt z Hufcem Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Wiązownie a Hufiec otrzymał wtedy imię Janka Kardasza.
- ukazały się w prasie pierwsze notatki dot. tragicznego lotu trzy osobowej załogi Karasia”
Od roku 2001 Szkoła Podstawowa w Wiązownie nosi imię Bohaterskich Lotników a
w roku 2009 Gmina Wiązowna ufundowała Lotnikom nową oprawę wspólnej mogiły lotników.
- O losach i miejscu pochówku dwóch pozostałych członków załogi „Karasia” ich rodziny dowiedziały się dopiero 2007 roku
Źrodło. Archiwa rodzinne WKardasz

Kardasz Jan
ppor.obs.ur.20.V.1916 r.
Absolwent SPL w Dęblinie (11 promocja) mianowany ppor.obs.15.X.1938 r. Po promocji
Przydzielony został do 4 pl w Toruniu i brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jako obserwator 41 eskadry rozpoznawczej przydzielonej do dyspozycji dowódcy lotnictwa armii „Modlin”. 10.IX.1939 r. wystartował z lotniska w Zielonce jako dowódca załogi w składzie:kpr.pil.S.Oleksiński i kpr.strz.M.Majewski, na samolocie PZL „Karaś”, z zadaniem przelotu na nowe lotnisko w Siennicy pod Mińskiem Mazowieckim. Załoga nie dotarła na lotnisko docelowe i jej los pozostawał nieznany. Samolot został zaatakowany przez niemieckie myśliwce nad wsią Michałówek koło Miłosny i po nierównej walce zestrzelony. Wszyscy zginęli. Pochowani zostali we wspólnym grobie na cmentarzu w Wiązownie.
Źródło:marszalek.com. pl

Jan Kardasz Urodził się 20.05.1916 w m.Zameczek, koło Żółkwi, woj. lwowskie. Ojciec Teodor, matka Franciszka de domo Sadowska.
1936 KK-1 Absolwent Korpusu Kadetów Nr 1 Lwów.
1936 SPL Dęblin Przyjęty na szkolenie w składzie SPL Dęblin.
1938 SPL Absolwent XI promocji (49 lokata).
1938 4 PL Toruń Praktyka.
15.10.1938 4 Promocja na stopień podporucznika
11.1938 41 EL Obserwator w składzie 41 Eskadry Liniowej 4 PL Toruń.
08.1939 41 EL/ 41 ER Zmiana nazwy na 41 Eskadra Rozpoznawcza w okresie ogłoszenia mobilizacji.
08.1939 41 ER Obserwator w składzie 41 Eskadry Rozpoznawczej.
31.08.1939 41 Obserwator w chwili wybuchu wojny.
01.09.1939 41 ER Obserwator w składzie 41 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Modlin”
06.09.1939 41 Start do lotu bojowego na rozpoznanie ruchów wojsk w rejonie Maków Mazowiecki, Pułtusk.
Załoga: dowódca ppor. obs. Jan Kardasz, kpr. pil. Stanisław Oleksiński, st. szer. strz. Henryk Ostrowski.
Rozpoznano kolumnę pancerną w rejonie Makowa.
10.09.1939. 41 Start do lotu na przebazowanie samolotu z lotniska w Zielonce na nowe lotnisko w Siennicy
pod Mińskiem Mazowieckim. Załoga: dowódca ppor. obs. Jan Kardasz, kpr. pil. Stanisław Oleksiński, kpr. strz. samol. Marek Majewski. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca w rejonie m. Michałówek koło Miłosny. W zestrzelonym samolocie zginęła cała załoga PZL-43. Załoga pochowana na miejscu tragedii.
11.1939 Ekshumacja i ponowny pogrzeb na cmentarzu w Wiązownie koło Warszawy.
{przez Remigiusza Gadacza}
Także Polskie siły Powietrzne w II wojnie światowej, Życiorysy