Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Cichociemni

6.04.2010 22:44
Lista Cichociemnych

Niepodobna wyliczyć wszystkich, którzy mieli większy lub mniejszy udział w wielkim dziele łączności z Krajem. Niniejsza lista instruktorów obejmuje tylko stały personel polski zatrudniony na tak zwanych stacjach, bez uwzględnienia licznych specjalistów polskich i angielskich, którzy służyli nam swą wiedzą w czasie potzreby. W okresie największej rozbudowy Oddziału VI Sztabu NW prowadzono na tych stacjach 8 różnych kursów obejmujących 18 specjalności, a ponadto 9 kursó uzupełniających. Główny nurt wysiłku szkoleniowego koncentrował się najpierw na kursie w Briggens pod Londynem ze stacją wyczekiwania w Frogmore Hall, a następnie w Audley End pod komendą płk. Hartmana. Nie wliczony tu jest kurs zaprawy spadochronowej w Largo House pod Leven w Szkocji (tzw. Małpi Gaj) oraz kurs skoków ćwiczebnych na lotnisku Ringway pod Manchesterem, które podlegały dowódcy Brygady Spadochronowej. Lista nie obejmuje również instruktorów dwóch ośrodków specjalnych, którym wyszkolenie cichociemnych wiele zawdzięcza: jest to szkoła wywiadu, która podlegała Oddziałowi II Sztabu NW, i kurs łączności w Dundee, który podlegał Szefostwu Łączności.

Lista cichociemnych obejmuje wszystkich spadochroniarzy, którzy zostali wysłani do kraju przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu NW. Było ich w sumie 317, w tym 2 kobiety. Ponadto zrzucono w kraju 28 emisariuszy partii politycznych i 17 skoczków zostało zrzuconych na innych obszarach. Spośród 317 cichociemnych, 101 poległo, a 32 zmarło po wojnie.

Nazwisko Imię - Stopień - Pseudonim - Data skoku - Stacja/kraj - Funkcja

Andrzejewski Stanisław - por. piech. - Ruta - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Barycki Edward - ppor. sap. - Nietoperz 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bąbik Stanisław - ppor. piech. - Wir 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bąk Antoni - kpr. lot. - Kaczor - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bernacki Wiktor Jakub - ppor. piech. - Poborca - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Białkowski Ludwik Seweryn - kpt. lot. inż. - Morar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bielan Henryk - ppor. piech. - Czubek 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bienia Franciszek - szer. - Czerwień - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Biskupski Zenon - ppor. sap. - Pstrąg 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Błaszczyk Jan - plut. - Kret - 18/19.XI.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Błażewski Stanisław - ppor. kaw. - Rysy - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Boniecki - Kozera Władysław - por. art. - Lazur - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Boroń Tadeusz - por. piech. - Druja - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Bratek Albin - ppor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Brągiel Bronisław Antoni - ppłk. bt. panc. - Zarzewie - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Brogowski Tadeusz - sierż. - - 9.IV.1945 - Płn. Włochy - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Brynierski Zbigniew Władysław - ppor. piech. - Gorlicz 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Brzostowski Jan - por. piech. - Włodarz - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Buntkowski Lech Mieczysław - ppor. piech. - Stanica - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Buryn Władysław - kpt. - - 9.XII.1944 - Płn. Włochy - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Buszek Kazimierz Marian - por. sap. - Watra 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Cegłowski Jan - st. strz. - Konik - 1/2.X.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Charłoziński Aleksander Bolesław - por. mar. woj. - Chart - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Chciuk Tadeusz - ppor. - Celt - 27/28.XII.1941 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Chciuk Tadeusz - ppor. - Sulima - 3/4.IV.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Ciaś Jan - por. - Kula - 12/13.IV.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Cieszewski Tadeusz Władysław - ppor. piech. - Borus - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Cieślik Adam Marian - por. piech. - Zdar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Cużytek Adam - kpr. śp. - - 3/4.IV.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Czajkowski Edward Bronisław - szer. łącz. - Eter - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Czarnecki Julian - kpr. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Czatyrko Konstanty - por. kaw. - Książę - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Czyżewski Wiktor - kpr. - Cap - 25/26.I.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Danecki Mieczysław - por. sap. - Filar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dąbkowski Witold Edward - kpt. sap. - Morela - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dąbrowski Witold - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Dąbrowski Czesław - sierż. łącz. - Oliwka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Derejski Franciszek Andrzej - mjr piech. - Jastrząb - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dębicki Tadeusz Marian - ppor. art. - Płynny - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Donabidowicz Stanisław - kpr. pchor. piech. - Narwal 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dorwski Karol Marian - st. strz. panc. - Duży - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Drążyk Kazimierz - ppor. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Drążyk Kazimierz Jan - ppor. br. panc. - Kaliber - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Drozd Józef Franciszek - st. strz. lotn. - Napięcie - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Drużyński Dezyderiusz - st. strz. lotn. - Celuloza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dubicki Bolesław - kpt. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Dubicki Bolesław Marian - kpt. piech. - Zawrat - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Duszyński Władysław - ppor. piech. - Wrzos 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dybowski Adam Stefan - ppor. art. - Split - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dziurlikowski Zbigniew - ppor. piech. - Cis 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Dziurman Kazimierz Stanisław - ppor. br. panc. - Masynisa - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Ejsmond Stanisław - kan. art. - Człek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Faryniarz Zygmunt Tadeusz - strz. sł. san. - Dypol - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Ficek Zygmunt - kpr. pchor. łączn. - Plaster - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Filar Stanisław Michał - sierż. lotn. - Oktoda - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gac Adam Wincenty - kpt. łączn. - Słaby - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gajdowski Klemens - por. br. panc. - Rubin - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Galica Władysław - rtm. śp. - - 25.VIII.1944 - Francja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Gałła Ryszard - por. art. plot. - Łyżka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Garczorz Wiktor Karol - por. lotn. - Lasza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Garstecki Bronisław - kpt. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Gawlikowski Jan - por. piech. - Kamionka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gąsiewicz Zbigniew Marian - por. piech. - Koczerga 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Giecewicz Kazimierz - ppor. sap. - Hyży 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gójski Józef - szer. - Borowik - 18/19.XI.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Górnicki Jan - kpt. piech. - Gralak 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Górny Józef - ppor. art. - Robak 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gradowski Leon Michał - por. - - 17.X.1943 - Albania - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Grocholski Stanisław - ppor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Grocholski Andrzej - por. art. - Hubcza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Grocholski Stanisław - ppor. kaw. - Grabina - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Grodzicki Sławomir - por. piech. - Bej - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Groele Andrzej - por. piech. - Sęp 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Gromkowski Jerzy Juliusz - ppor. kaw. - Machiavelli - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Haas Tadeusz Jan - plut. łączn. - Syrena - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Hańcza Ryszard - płk - - - Włochy - komendant kursu specjalnego

Hartman Józef - płk - - - Briggens i Audley End - komendant kursu specjalnego

Hartman Józef Sławomir - ppłk. piech. - Sławek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Hejke Jan Kazimierz - por. piech. - Znicz 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Hejnowicz Franciszek - ppor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Hołły Stanisław - por. - - 8.IX.1943 - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Hryniewicz Franciszek - kpr. pchor. lotn. - Strumień - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Hufnagiel Mieczysław - ppor. sap. - Radza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Ihnatowicz Aleksander - por. - - - Briggens i Audley End - instruktor kursu specjalnego

Ihnatowicz Aleksander - mjr. - - 1943, 1945 - Płn. Włochy, Jugosławia - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Iwanicki Andrzej - kpt. łączn. - Kończyna - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Iwanicki Julian - ppor. łączn. - Pająk - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Jackowski Jerzy Marian - ppor. art. - Olza 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Jaculewicz Mieczysław - kpt. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Janczyszyn Eugeniusz - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Janicki Leszek - ppor. - - 27/28.III.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Jasiński Ludwik Lucjan - ppor. lotn. - Debra - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Józek Alojzy Paweł - ppor. łączn. - Sadyba - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Jurczyc Mikołaj - plut. łączn. - Działo - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kaczanowski Mikołaj - mjr. lotn. - Kres - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kaczmarczyk Władysław - saper - Mściciel - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kaczmarek Stefan - por. - - - Fort William - instruktor kursu specjalnego

Kaliszczak Witold - kpt. - - - Audley End i Włochy - instruktor kursu specjalnego

Karamać Wiktor - ppor. - Kabel - 8/9.IV.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Kawulok Antoni Jakub - st. strz. z cenz. - Długi - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kazimierski Jan - por. piech. - Kuba - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kiersnowski Zygmunt Szczęsny - por. piech. - Horodzicz - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kierzkowski Bernard - por. piech. - Okoń - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Klima Franciszek - strz. - Witoski, Oszczep, Dysk - 19/20.V.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Klimowicz Stanisław - por. br. panc. - Starter - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kociołek Adam - kpt. dypl. łączn. - Chrust - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kołłupayło Czesław - st. strz. łączn. - Jutrzenka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Koprowski Franciszek - mjr. - - - Briggens - instruktor kursu specjalnego

Korek Tadeusz Stefan - ppor. piech. - Listek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kościukiewicz Władysław - strz. piech. - Poranek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kotowski Bolesław - kpt. br. panc. - Łada - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kowalczyński Klemens - kpt. piech. - [u[Klin 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kowalewski Andrzej - ppor. sap. - Kulas 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kowalik Roman - kpt. - - 9.IV.1945 - Płn. Włochy - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Kowalik Władysław - st. strz. san. - Przecinek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kowalski Bolesław - por. piech. - Bekas 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kowalski Stanisław - ppor. sap. - Rekin 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kozicki Stanisław - st. strz. łączn. - Tutka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kozłowski Zygmunt - ppor. - - - Briggens i Włochy - instruktor kursu specjalnego

Kozłowski Bolesław - kpt. sap. - Szyna - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kozłowski Zygmunt Stanisław - por. sap. - Klon 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krajewski Antoni Jan - mjr. sap. - Jasiona 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krajewski Janusz - por. art. - Wycior - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krasiński Jerzy Antoni - ppor. piech. - Sęk 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krawczyszyn Mieczysław Edward - ppor. art. - Tartan - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krizar Leopold - mjr. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Król Józef - kpr. łączn. - Bąk - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Królicki Bolesław Franciszek - kpr. łączn. - Mongoł - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kruczała Maksymilian - kpt. - - - Briggens i Audley End - instruktor kursu specjalnego

Krupa Michał - plut. pchor. łączn. - Ciupaga - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Krupowicz Narcyz - kpt. lotn. - Mandżur - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kryszczukajtis Mirosław - pchor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Krzyżanicki Władysław - sierż. - - - - instruktor kursu specjalnego

Kubica Leszek Antoni - st. strz. łączn. - Struś - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kucharek Bolesław - kpt. piech. - Boby - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kuczyński Tadeusz Leopold - st. strz. łączn. - Zięba - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kujawski Marian - ppor. piech. - Sosna 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kulesza Janusz Stanisław - por. piech. - Niemira - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kulikowski Narcyz Wiesław - kpr. pchor. sap. - Zapalnik - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kulikowski Wacław - kpr. sap. - Dłuto - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kultys Zygmunt - ppor. art. - Chmura 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kurasiewicz Tomasz Jakub - por. - - 5.VI.1944 - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Kurkowski Bohdan Jerzy - ppor. sap. - Zbrojarz 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kwaśniewski Bolesław - ppor. art. - Kalina 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Kwiatkowski Adam Witold - por. art. - Sywula - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lebiedziewicz Jan Szczęsny - mjr. piech. - Skarga - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Legin Aleksander - por. inż. - - - Fort William - instruktor kursu specjalnego

Lemme Jerzy - kpt. piech. - Bokser - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lenckorowski Sylwester Jan - ppor. sap. - Skarpa - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lerski Jerzy - ppor. - Jur - 19/20.II.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Lesiuk Bronisław - plut. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Lewicki Roman Rudolf - por. art. - Rogal 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lipiński Jan - kpt. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Lipiński Henryk Jan - ppor. art. - Wiór - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lipowski Karol - st. strz. pchor. łączn. - 02-mar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lis Jan - por. piech. - Jeleń 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Lisowski Jerzy - ppor. - - 25.X.1944 - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Liszczyk Edward Antoni - kpr. lotn. - Elka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Litwin Roman - - - 16/17.III.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Lubuska Tadeusz - por. piech. - Zamar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Łuczkiewicz Stanisław - - - 25/26.I.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Łysz Leonard - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Maciąg Józef - kpt. śp. - - 16.VI.1943 - Jugosławia - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Mackus Adam - mjr. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Maćkowiak Alfons Wiktor - kpt. art. - Alma - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Magdzik Jan - sierż. piech. - Elba - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Majeranowski Jan Ignacy - kpt. - - 13.V.1944 - Francja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Makowski Michał - ppor. art. - Andrzej 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Malecki Justyn - ppor. int. - Jot 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Malinowski Roman - por. sap. - Czajka 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Maniak Władysław - ppor. piech. - Świrz 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Mara-Meyer Jerzy - ppor. śp. - Filip - 30/31.III.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Martel Ludwik Alfred - kpt. lotn. - Kobuz - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Mąkowski Wacław - plut. łączn. - Mesel - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Michalak Jakub - st. strz. - - 9.II.1944 - Francja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Migoś Czesław Apolinary - plut. art. - Neptun - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Miodek Teobald - plut. bt. panc. - Kierownica - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Miszczyszyn Henryk Bolesław - ppor. łączn. - Diaz - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Mitan Stefan Jakub - por. piech. - Nemo - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Mizerski Eugeniusz Alfons - st. strz. łączn. - Model - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Młynarz Franciszek - - Biegacz - 18/19.X.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Młynek Stanisław - ppor. piech. - Sarmat - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Mnich Edmund Józef - ppor. piech. - Eda - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Monastyrski Stefan - ppor. art. - Skiba 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Moszyński Benedykt - - Andrzej - 6/7.I.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Myszkowski Leonard - ppor. sap. - Wileńka 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Nadolski Stefan - ppor. piech. - Lama 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Narkiewicz Apolinary - ppor. sap. - Bogdaniec 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Natulniewicz Tadeusz - st. strz. pchor. łączn. - Pap - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Niedbal Stanisław - ppor. - Bask - 10/11.V.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Noculak Franciszek - sierż. lotn. - Kolt - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Nodzyński Jan - - Łuk - 24/25.V.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Nowowiejski Henryk - por. sap. - Kania 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Olędzki Aleksander - kpr. - Rab - 24/25.III.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Opolski Adam - chor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Oranowski Zygmunt - kpt. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Osiński Kazimierz - por. piech. - Czarny 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Pankiewicz Jan - sierż. łącz. - Treki - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Paschke Teodor - kpt. piech. - Kujawiak - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Pasiewicz Czesław - plut. piech. - Popiołek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Piątkowski Zbigniew - por. - - 10.IX.1943 - Jugosławia - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Pieczyk Franciszek - ppor. sap. - Żelbet - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Pietrusiewicz Stanisław - ppor. łączn. - Piskor 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Pietrzyk Zdzisław - por. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Pietrzyk Zdzisław Wacław - mjr. łączn. - Dzikus - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Piotrowicz Czesław - kpt. lotn. - Rumian - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Podczerwiński Andrzej - strz. piech. - Kamień 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

ponownie - - - 5.VI.1944 - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Popowicz Tadeusz Kazimierz - por. piech. - Godula - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Pospieszalski Antoni - kpt. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Prociuk Aleksander - mjr. piech. - Pałka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Proczka Józef - por. sap. - Młot 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Purzycki Zygmunt Hipolit - ppor. tech. lotn. - Szark - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Rachwał Kazimierz Mieczysław - por. piech. - Wrona 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Raciniewski Jan - por. piech. - Wróbel 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Raczkowski Stanisław - rtm. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Raczkowski Czesław - bomb. - Włodek - 15/16.II.1941 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Rafalik Stanisław - ppor. - - - - instruktor kursu specjalnego

Rajcheld Dionizy Jan - por. piech. - Taran - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Raźny Michał Władysław - ppor. br. panc. - Ognisty - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Retinger Józef Hieronim - śp. - Salamandra, Brzoza - 3/4.IV.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Rogoziński Marian - ppor. piech. - Muchawiec - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Roman Jakub - ppor. art. - Pędziwiatr - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Romel Alfons - st. saper - Zemsta - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Rosiek Tadeusz - ppro. piech. - Kapa 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Różański Mieczysław - ppor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Rychlicki Ludwik - plut. pchor. piech. - Różanka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Rydzewski Lech Teodor - ppor. piech. - Grom - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Samotus Tadeusz - ppor. - 02-lis - 16/17.II.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Sapalski Tadeusz - por. - - - - instruktor kursu specjalnego

Sapieja Tadeusz - kpr. pchor. piech. - Izolator - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Segieda Napoleon - - Wera - 7/8.XI.1941 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Seweryn Mieczysław - kpr. art. - Rygiel - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Siegel Franciszek - kpr. art. - Mściwój - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Sielicki Stanisław - por. art. - Stochod - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Sikorski Zenon - ppor. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Skąpski Włodzimierz Edward - ppor. piech. - Orsza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Skolimowski Jerzy - por. - - 14.IX.1944 - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Skupiński Stefan Bronisław - rtm. kaw. - Totul - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Służewski Andrzej - por. piech. - Sona 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Smolak Kazimierz - ppor. śp. - Nurek - 16/17.IX.1943 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Smykała Teofil - ppor. piech. - Smyk 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Socha Franciszek Wilhelm - kpt. piech. - Nigmar - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Sojka Edward - cz. woj. ppor. piech. - Miedza - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Sokołowski Stanisław - rtm. śp. - - 28.VI.1942 - Francja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Sołtysik Zbigniew Edward - ppor. art. - Kris 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Stach Stanisław - bomb. - - 3/4.IX.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Stankiewicz Zbigniew Józef - ppor. br. panc. - Wiewiór - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Starzyński Tadeusz - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Straszak Jerzy Stanisław - cz. woj. ppor. piech. - Osęka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Strawiński Antoni - mjr. - - - Fort William i Włochy - instruktor kursu specjalnego

Strojny Zbigniew Stanisław - ppor. art. - Dysk - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Stronczak Czesław - kpt. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Strzelecki Wiktor - kpr. śp. - Buka - 27/28.XII.1941 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Suszczyński Józef - st. strz. łączn. - Krzew - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szaciłło Jan - mjr. sap. - Surma 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szantyr Kazimierz - ppor. piech. - Oczeret 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szczepka Jerzy Marian - por. piech. - Bzik - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szmidt Stanisław - kpt. piech. - Brona 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szpak Józef - strz. piech. - Wtyczka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szubski Tadeusz Władysław - kpt. piech. - Fakir - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szumski Józef - strz. piech. - Usza 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Szymański Jerzy - rtm. - - - Briggens - instruktor kursu specjalnego

Szymański Tadeusz - ppor. piech. - Dziedzic - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Śliwka Jerzy - plut. piech. - Zawodzie - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Śreniawa - Saganowski Henryk - por. - - 9.IV.1945 - Płn. Włochy - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Świerz-Zalewski Witold Mieczysław - ppor. br. panc. - Luboń - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Świtalski Waldemar - por. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Tarkiewicz Franciszek Józef - ppor. piech. - Blokada - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Tatarkowski Stanisław - ppor. art. - Kamień 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Tomczyk Jan - st. strz. łączn. - Huk - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Trybulewicz Eugeniusz - st. strz. łączn. - Czujny - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Trytko Krzysztof Jan - ppor. sap. - Kwas - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Turski Zbigniew - ppor. piech. - Reduta 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wajszczuk Zbigniew Ireneusz - ppor. art. - Miś 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Walanta Jakub - ppor. piech. - Wala 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Waletko Jerzy - por. - - 5.VI.1944 - - - Grecja - spadochroniarze cichociemni zrzuceni do krajów europejskich poza Polską

Waniek Henryk - kpr. - Pływak - 9/10.IV.1944 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Wasiuk Józef- kpr. art. - Bratek - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wejtko Antoni - mjr. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Węgorek Zygmunt Wirgiliusz - kpt. dypl. piech. - Żywiec - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wichert Aleksander Józef - ppor. br. panc. - Sundy - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wielgos Zdzisław - ppor. piech. - Lampart 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wieliczko Stanisław - kpr. piech. - Czerwony - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Winiarski Maciej - ppor. łączn. - Osika 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Winnicki Adam - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Wirga Stanisław - st. strz. piech. - Tulipan 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wisłocki Tadeusz Marian - st. strz. pchor. łączn. - Neonówka - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wiśniewski Alfred - ppor. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Wiśniewski Alfred Roman - ppor. piech. - As - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wojnarowski Mieczysław - ppor. piech. - Strzemię 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wolański Zbigniew Feliks - strz. łączn. - Cykl - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wołoszyn Wacław - sierż. lotn. - Pola - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wójcik Marian Władysław - ppor. piech. - Larysa - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wrzask Bolesław - ppor. piech. - Dąbrowa 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wujek Leon Bolesław - kpt. piech. - Gostyniec - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Wykrota Felicjan - plut. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Wysocki Władysław - por. piech. - Latawiec - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zabielski Józef - rtm. - - - Włochy - instruktor kursu specjalnego

Zaborowski Stanisław - st. uł. śp. - - 30/31.III.1942 - - kurierzy ministerstwa spraw wewnętrznych zrzuceni ze spadochronami w Polsce

Zając Gabriel - sierż. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Zakrzewski Tadeusz - ppłk. dypl. piech. - Zyndram - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zaleski Antoni - ppor. łączn. - Giewont 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zawisza Leszek Marian - ppor. art. - Karaś 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zbrzeźniak Józef Mieczysław - st. strz. piech. - Marmiec - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Ziranek Edmund - ppor. piech. - Doba - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Złoczewski Leonard- ppor. piech. - Pina - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zmoczyński Jan - ppor. piech. - Pińsk 2 - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zubrzycki Jerzy - por. - - - Audley End - instruktor kursu specjalnego

Zubrzycki Jerzy Benedykt - por. kaw. - Płomieńczyk - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Żak Stefan - plut. sap. - Psota - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Żołyński Paweł - ppor. br. panc. - Ględa - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju

Zapraszam do nadsyłania informacji o osobach wraz z notami biograficznymi.

Bibliografia

Drogi Cichociemnych, red. Koło Spadochroniarzy AK, Warszawa 2008

Komentarze (2)

22.01.2011 09:26
Witam, mieszkam w Radomiu - po sasiedzku, przy ul. Okopowej mieszkal p. michalczewski, ktory zmarl kilkanascie lat temu w Warszawie, dokad przeprowadzil sie w ostatnich latach zycia (zmarl majac ok. 90 lat). Wsrod sasiadow mowilo sie, ze to byly Cichociemny. Nie znajduje takiego nazwiska w wykazie. Jego sasiadem byl plk dypl. Stefan Kazimierczak, bliski wspolpracownik gen. Sikorskiego. Obaj Panowie o nienagannych manierach cieszyli sie wielka estyma na osiedlu. Pozdrawiam - irw.
22.01.2011 09:26
Witam, mieszkam w Radomiu - po sasiedzku, przy ul. Okopowej mieszkal p. michalczewski, ktory zmarl kilkanascie lat temu w Warszawie, dokad przeprowadzil sie w ostatnich latach zycia (zmarl majac ok. 90 lat). Wsrod sasiadow mowilo sie, ze to byly Cichociemny. Nie znajduje takiego nazwiska w wykazie. Jego sasiadem byl plk dypl. Stefan Kazimierczak, bliski wspolpracownik gen. Sikorskiego. Obaj Panowie o nienagannych manierach cieszyli sie wielka estyma na osiedlu. Pozdrawiam - irw.