Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dekanat Drohobycki 1925r.

10.04.2010 19:34
Dekanat Drohobycki 1925r.

Dziekan: Ks. Jan Kolasa, Wołoszcza.
--------------------------------------------------------------
Drohobycz.
Wszystkie urzędy loco.
Prepozyt - wakat.
Administrator - Władysław Piotrowski, ur.1891/ wyświęcenie 1918.
Wikarjusz I - Władysław Wroński, ur.1898/ wyświęcenie 1921
Wikariusz II - Stanisław Sołtysik.
Katecheta: Walenty Toczek, ur.1871/ wyśw.1898,
Antoni Michalski, ur.1875/ wyśw.1901,
Franciszek Sopalski, ur.1877/ wyśw.1902,
Michał Pelczar, ur.1890/wyśw. 1916
Józef Wojtasiewicz, ur.1889/ wyśw. 1914
Mieszka. Jan Szałayko, emer.
Patronat - magistrat m. Drohobycza.
Liczba katolików - 14473.

-------------------------------------------------------------

Dublany k/ Sambora.

poczta, telegraf i stacja kolejowa- loco, inne urzędy Sambor.

Proboszcz - Franciszek Kędzior, ur. 1866 / wyświęcenie 1893
Wikariusz I- wakat
Wikariusz II- wakat.
Katecheta - Stanisław Papczyński
Patronat - Stanisław Sozański.
Liczba katolików- 3800.

--------------------------------------------------------------------------
Gaje Wyżne.
poczta, telegraf,stacja kolejowa - loco, inne urzędy -Drohobycz.

Ekspozyt - Franciszek Majewski, ur.1889 / wyświecenie 1913
Liczba katolików - 496

--------------------------------------------------------------------------

Równe ( Koenigsau)

poczta, telegraf i sąd Medenice, stacja kolejowa Zawadow k. Stryja
lub Pasieczna, pow.Drohobycz.

Ekspozyt - Jan Henczel, ur.1884 / wyświecenie 1909.
Liczba katolików - 850.

--------------------------------------------------------------------------

Lipowiec.


Wszystkie urzędy Drohobycz.

Ekspozyt - Piotr Niedziałek , ur.1882 / wyświęcenie 1908.
Liczba katolików - 1081.

---------------------------------------------------------------------------

Medenice.

poczta, telegraf,sąd-loco,stacja kolejowa- Drohobycz.

Proboszcz - Bolesław Teśniarz, ur.1877 / wyświęcenie 1902
Wikariusz - wakat.
Patronat - Wolna Kollacja ( Biskupia).
Liczba katolików - 3017.

-----------------------------------------------------------------------------

Podbuż.

poczta, telegraf, sąd - loco, stacja kolejowa- Sambor.

Ekspozyt - Jakób Nigborowicz, ur.1891 / wyświęcenie 1918.
Liczba katolików - 631.

-------------------------------------------------------------------------------

Rychcice.

wszystkie urzędy- Drohobycz.

Proboszcz - Ludwik Paluch, ur. 1885 / wyświęcenie 1911
Wikariusz - wakat.
Patronat - Juljan Bielski.
Liczba katolików - 3350.

---------------------------------------------------------------------------------

Schodnica.

poczta, telegraf - loco, sąd- Podbuż, stacja kolejowa-Borysław.

Ekspozyt - Jan Dykiel,ur.1884 /wyświęcenie 1911
Liczba katolików- 1338.

---------------------------------------------------------------------------------

Stupnica Polska.

poczta, telegraf, stacja kolejowa- Dublany, sąd- Sambor.

Ekspozyt - Władysław Bachota, ur.1889 / wyświęcenie 1914.
Liczba katolików- 912.

---------------------------------------------------------------------------------

Wacowice.

stacja kolejowa-Rychcice, inne urzędy- Drohobycz.

Ekspozyt - Adam Pasternak, ur.1893 / wyświęcenie 1917.
Liczba katolików - 810.

------------------------------------------------------------------------------------

Wolanka - Borysław.

poczta, telegraf- Tustanowice, stacja kolejowa- Borysław, inne urzędy-
Drohobycz.

Ekspozyt - Wojciech Karaś, ur.1871 / wyświęcenie 1895.
Wikariusz - Wojciech Lorenc, ur.1899 / wyświęcenie 1922.
Katecheci - Adam Chlebiński, ur.1882 / wyświęcenie 1909.
Józef Borcz, ur.1892 / wyświęcenie 1917.
Józef Dąbrowski, ur.1891 / wyświęcenie 1919.
Liczba katolików - 20236

-----------------------------------------------------------------------------------

Wołoszcza.

poczta, telegraf-Łąka k/ Sambora.

Proboszcz- Jan Kolasa, ur.1873 / wyświęcenie 1899.
Patronat - Wolna Kollacja ( Biskupia).

Liczba katolików - 710.

źródło: Tytuł : Schematyzm Kościoła Rzymsko-Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej ...
Współtwórca : Czernicki, Zygmunt Adam.
Data wydania : 1925