Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jabłonowski herbu Grzymała

18.04.2010 14:09
Jabłonowski herbu Grzymała.
Hrabiowie i szlachta.
Senatorowie w rodzinie:
Roch - Michał, kasztelan wiślicki 1757 - 1780 r.
Andrzej, kasztelan połaniecki 1764 r., um. 1773 r.
Dawna mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od wsi Jabłonowa, w ziemi nurskiej: w drugiej połowie XVII stulecia rozdzieliła się na dwie gałęzie, jedną, która przeniosła się na Ruś Czerwoną i drugą, która pozostała na Mazowszu.

Gałąź czerwonoruska
Protoplastą tej gałęzi był Szymon, z regenta 1627 r., pisarz ziemski nurski, zdolny prawoznawca i zasłużony w swej ziemi, deputat na Trybunał koronny 1620 r., który podpisał elekcyę 1632 i 1648 r. z ziemią nurską; z żony Katarzyny Wojsławówny, miał córkę Annę i dwóch synów Tomasza, łowczego nurskiego i Andrzeja.
Andrzej, miecznik nurski, podpisał elekcyę z ziemią nurską 1697 r. Z Urszuli Skiwskiej, sędzianki bielskiej, synowie: Antoni, Stanisław i Stefan przesiedlili się na Ruś Czerwoną; z nich:
Antoni, dziedzic dóbr Gowarczowa, miecznik podlaski 1720 r. i pułkownik wojsk koronnych, z żony Anny Rybińskiej, starościanki czerniechowskiej, miał syna Ignacego.
Stanisław, skarbnik kijowski 1699 r., chorąży trembowelski 1702 r., z żony Katarzyny Bogatkówny, starościanki kiślackiej, pozostawił synów Andrzeja i Rocha - Michała.
Andrzej, szambelan królewski, chorąży i rotmistrz pow. pilznieńskiego, podpisał elekcyę z woj. sandomierskiem 1764 r.; kasztelan połaniecki 1764 r., starosta bulkowski, umarł 1773 r., z żoną Maryanną Kobielską, stolnikówną pomorską, bezdzietny.
Roch - Michał, dziedzic dóbr Wielopole, Sosnicy i innych, starosta bulkowski, kasztelan wiślicki 1757 r., starosta korsuński, podpisał elekcyę 1764 r. z wojew. sandomierskiem; marszałek Trybunału koronnego 1766 r., kawaler orderu św. Stanisława, na sejmie 1767 r. gorąco występował w obronie ludu wiejskiego; w 1768 r. deputat do poprawy prawa, przystąpił do konfederacyi barskiej. Kasztelan w 1779 r. otrzymał tytuł hrabiowski od cesarzowej Maryi Teresy z odmianą w herbie - na terczy w polu złotem, na zielonej murawie, mur czerwony z trzema basztami i bramą otwartą, w której stoi rycerz z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce; nad środkową basztą orzeł austryjacki dwugłowy, lecz bez koron. Nad tarczą korona hrabiowska, w której trzy hełmy; na środkowym orzeł czarny dwugłowy, na prawym pięć piór strusich: 1, 3 i 5 złote, 2 i 4 czerwone, na których trzy baszty jak na tarczy, na lewym hełmie pół rycerza zbrojnego w hełmie na głowie, lewą ręką podpartego pod bok, a w prawej trzymającego szablę wzniesioną do cięcia.
Z żony Katarzyny Ossolińskiej, starościanki nurskiej, zostawił cztery córki: Teresę, Aloizę, Ludwikę, Annę i dwóch synów Ksawerego i Józefa.
Hr. Ksawery, kanonik katedralny kujawski 1793 r. i kawaler orderu św. Stanisława, wylegitymowany w Galicyi 1782 r.
Hr. Józef, dziedzic dóbr Lubień, starosta korsuński, członek Stanów galicyjskich, po którym z żony Maryanny Świdzińskiej, kasztelanki radomskiej, córka Zofia i czterech synów:
1) Hr. Ludwik - Józef, dziedzic dóbr Lubień, należał do powstania 1848 r. i był dowódcą ułanów rewolucyjnych; członek Stanów galicyjskich, z żony Franciszki Włodkówny pozostawił syna Stanisława.
2) Hr. Franciszek, dziedzic dóbr Wiszniowej, zaślubił Elżbietę Bratkowską, miecznikównę kor. galic., i z niej miał syna Kazimierza, po którym z Elżbiety Wiktorówny syn Stanisław żonaty z Anną Romerówną.
3) Hr. Kazimierz, dziedzic dóbr Dubanowice, z Katarzyny Bratkowskiej, miecznikówny kor. galic., jego córka Maryanna.
4) Hr. Leon, dziedzic dóbr Krościenka, zaślubił Cecylię hr. Fredrownę i z nie pozostawił córki, Emilię i Zofię.
Stefan, trzeci syn miecznika Andrzeja, cześnik nurski, starosta horyhladzki 1738 r., ożeniony z Maryanną Drohojowską, stolnikówną bielską, miał z niej pięciu synów, z których:
Maciej, podstoli nurski, członek Stanów galic. 1782 r., chorąży halicki 1785 r., wylegitymowany w Galicyi 1782 r., z żony Maryanny Orchowskiej, miecznikównywendeńskiej, miał syna Feliksa, po którym z Wiktoryi Poradowskiej synowie, Leon i Franciszek wylegitymowani w Galicyi 1836 r.
Józef - Ignacy, sędzia grodzki latyczowski, poseł na sejm 1764 r., stolnik trembowelski, chorąży, a ostatnio podkomorzy halicki 1783 r., starosta horyhlandzki, dwukrotnie deputat na Trybunał koronny, członek Stanów galic., viceprezes sądów szlacheckich lwowskich, radca apelacyjny 1785 r., podkomorzy koronny galicyjski 1782 - 1788 r., wylegitymowany w Galicyi 1782 r., miał dwie żony Teklę Strutyńską, starościankę horodelską, z tej córka Antonina i Ludwikę Grabińską, starościankę smoleńską, z niej dwie córki, Maryanna i Urszula, i dwóch synów Kacpra i Stanisława.
Kacper, dziedzic dóbr Gowarczowa, z żony Tekli Straszówny, kasztelanki Królestwa, pozostawił synów: Romana, dziedzica dóbr Gowarczowa, ożenionego z Emilią bar. Rejską, Adolfa, ożenionego z z Teodorą Stojowską z Pińczyc i Aleksandra, oficera wojsk polskich, bezpotomnych.
Stanisław, drugi syn Józefa - Ignacego i Grabińskiej, dziedzic dóbr Rawy Ruskiej, w Galicyi, oficer wojsk polskich, ożeniony z Łucyą Głogowską, starościanką krzywicką, pozostawił synów, Ludwika ożenionego z Hortensyą hr. Karsznicką, i Stanisława - Józefa, dziedzica dóbr Rawy Ruskiej, członka Stanów galicyjskich 1844 r., ożenionego z Józefą hr. Bąkowską, który adoptował Marcina hr. Kalinowskiego.
c.d.n.

Seweryn hr. Uruski "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej"

Odpowiedzi (5)

18.04.2010 20:33
c.d.
Gałąź mazowiecka
Szymon, podstarosta ostrołęcki 1620 r., ożeniony z Elżbietą Zarembianką
Stanisław, miecznik 1636 r., łowczy nurski 1647 r., deputat na Trybunał koronny 1643 roku, chorąży nurski, dzielny żołnierz przeciwko Szwedom, w 1658 r. uwolniony za wstawiennictwem hetmanów od infamii sądowej, podpisał elekcyę 1648 r. z wojew. podlaskiem; był żonaty z Dorotą Wyszyńską.
Nikodem, cześnik nurski, rotmistrz królewski, poseł na sejm 1632 r., wymownie na tym sejmie powstawał przeciwko dysydentom, niestosownemi wymaganiami zakłócającym obradom.
Nikodem, pisarz ziemski i podsędek nurski 1654 r., kilkakrotnie poseł na sejmy, podpisał elekcyę 1648 r. i 1674 r. z ziemią nurską; umarł 1694 r., pozostawiwszy z żony Eleonory Irzykowiczówny, podkomorzanki drohickiej, syna Adama, który podpisał elekcyę 1697 r. z ziemią nurską.
Stanisław, trembowelski 1661 r.
Tomasz, syn Szymona, łowczy nurski 1654 r., z żony Jadwigi Sokołowskiej miał syna Adama.
Adam, cześnik łomżyński 1696 r., zaślubił Maryannę Bielską i z niej pozostawił syna Michała, stolnika 1737 r., chorążego łomżyńskiego 1749 r., ożenionego z Anną Rybińską.
Józef, burgrabia sieradzki 1780 r.
Augustyn, regent ziemski i grodzki nurski 1790 r.
Stanisław, podstoli nurski 1751 r., z żony Heleny Krasnosielskiej pozostawił córkę Marcyannę i syna Ignacego, dziedzica Woli Rokickiej, podstolego smolenskiego 1763 r., który podpisał elekcyę 1764 r. z ziemią łomżyńską. Ignacy z żony Józefy Przyjemskiej miał synów: Michała, pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego 1791 roku, Stanisława i Józefa - Aleksandra, wylegitymowanego w Królestwie 1837 roku.
Stanisław, poseł na sejm czteroletni, protestował przeciw Konstytucyi 3 Maja; konsyliarz Targowicy 1792 r., podstoli nurski 1793 r., z żony Józefy Skarzyńskiej pozostawił syna Aloizego, wylegitymowanego w Królestwie 1847 r.
Po Piotrze, synu Jana, dziedzicu wsi Jabłonowo - Wypychy 1677 r., pochodzący: Józef, Paweł i Adam, sędzia Trybunału augustowskiego 1842 r., synowie Macieja i Eleonory z Zalewskich, wylegitymowani w Królestwie 1840 r. (po Adamie z żony Michaliny Ejdziatowiczówny syn Feliks w wojsku rosyjskiem); Julian, Andrzej i Wojciech 1840 r., oraz Jan 1853 r., synowie Jakóba, wylegitymowani w Królestwie.
Hipolit, dziedzic dóbr Jabłonowo i Godlewo - Cechny 1754 r., zaślubił Maryannę Bogucką i z niej miał syna Franciszka, ożenionego z Konstancyą Uścińską, z której syn Feliks wylegitymowany w Królestwie 1853 r.
Józef, syn Jana, i inni wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1847 r.
Jan, syn Antoniego i Konstancyi z Sienickich, ur. 1798 r. we wsi Zaborowie, w obwodzie mławskim, postąpił na służbę 1817 roku do pułku strzelców pieszych i w 1825 r. został podporucznikiem, a 1830 r. awansował na porucznika w tymże pułku (Ks. Wojskowe).

Seweryn hr. Uruski "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej"
8.06.2014 15:37
Piszę monografię Załusków z Godlewa - Cechnów.W drzewie gene. wystepuje Salomea Jabłonowska 1798 - 1870,córka Franciszka i Kunegundy ,zona Romualda Jana Załuskiego.Owocem ich związku m.in był Wawrzyniec Piotr Załuska ,ktory poslubił Antonine Martę Jabłonowską córkę Ignacego i Tekli Szostakowskiej z Godlewa Cechnów.Czy ktos mi pomoże ? Czy byli Oni rodziną ,jesli tak jaką? kto był ich przodkiem?bedę mocno wdzięczna Alicja Wysoka
8.06.2014 21:21
Może warto zajrzeć do pamiętników Ludwika Grzymały Jabłonowskiego wydanych nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Do Wielkiej Genealogii Minakowskiego pewnie już Pani zaglądała .Dużo tam Jabłonowskich.
Pozdrawiam Anna Karczewska-Kwiatkowska
9.06.2014 18:57
Bardzo dziękuję Anno.. Napisałam emaila do Pana Minakowskiego,zobaczymy...Nadal piszę,wróciłam do Załusków,mam b.duzo materiałów.Mam nadzieję,ze powstanie niezłe opracowanie.Pomaga mi w tym część Rodziny,każdy opisuje najblizszych.Ciesze się ,ze młodzi są zainteresowani tematem.Pozdrawiam ciepło Alicja
30.11.2015 15:36
25 czerwca 1808 roku w parafii Andrzejewo ślub brał urodzony Ignacy Jabłonowski lat 25 mający, syn Pawła i Konstancji z Załusków, urodzony w Godlewie Cechnach z panną Magdaleną Godlewską lat 23 mającą, córką Wojciecha i Teodozji ze Stokowskich.
Świadkami byli Stanisław Jabłonowski podstoli, Jan Jabłonowski stryj i bracia panny młodej Grzegorz i Jan Godlewscy.