Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Andruszkiewicz h. Mogiła

18.04.2010 15:04
ANDRUSZKIEWICZ lub ANDRUSZKOWICZ h. MOGIŁA. Taż familia co Andruszewicz herbu Mogiła, dawna i w XVI-m stoleciu zamożna rodzina, podług niektórych heraldyków jej protoplastą był Dowmunt, książę litewski około 1240 r., syn Erdziwiłła, a podług Kojałowicza, Andrzej lub An-druszko, syn Zodejki, pana litewskiego, znanego z sejmu Unii horodelskiej 1413 r., tego Andruszki, syn Maciej, miał synów Melchiora i Mikołaja; Mikołaj ma być protoplastą Andruszewiczów i Andruszkiewiczów, które to nazwiska aż do ostatnich czasów często były z sobą mieszane. Z pi¬szących się Andruszkiewicz: Bohdan, rotmistrz litewski, należał do stra¬ży królewskiej w bitwie pod Chojnicami 1454 r. i do małej liczby rycerstwa, które nie odstąpiło Kazimierza IV, po porażce odniesionej w tej bitwie od Krzyżaków, w 1473 r. był komisarzem do układów z Rzecząpospolitą Pskow¬ską. Abraham, ziemianin krewski, dwóch, a Mikołaj, bojar gedroićki 15 kon¬nych zbrojnych dostawiali z swych posiadłości na potrzeby wojenne 1528 r. Maciej, w powiecie Słonimskim, a Jakób i Stanisław, na Żmudzi 1528 r. Ka¬ról i Michał Dominik, poseł na sejm, podpisali elekcyę 1697 r. Aleksander, Mateusz, Michał i Kazimierz podpisali pospolite ruszenie 1698 r. Dominik, subdelegat gr. włodzimierski 1753 r. Karol podpisał konwokacyę 1764 r.
Feliks, syn Andrzeja, z synami Wincentym i Janem 1838 r. Izydor, syn Jana, wnuk Stanisława z synami: Izydorem, Janem, Onufrym, Aleksan¬drem i Adamem i ich potomstwo 1844—1863 r., Józef, syn Stanisława, z sy¬nem Kazimierzem 1844—1854 r., Jan i Jerzy, z synami Franciszkiem i Ja¬nem i ich potomstwo, synowie Abrahama, wnukowie Augustyna 1849—1861 roku, Jakób, syn Heronima, wnuk Jerzego, prawnuk Franciszka, z synami Wincentym i Józefem i ich potomstwo 1849—1865 r., Leonard i Feliks, z po¬tomstwem, synowie Leona, wnukowie Mateusza 1844—1863 r., wylegitymo¬wani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Seweryn Uruski
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego