Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bakacz h.Massalski

18.04.2010 18:23
BAKACZ h. MASSALSKI, Podług Wielądka mają być gałęzią rodziny Baka; z nich Piotr, zasłużony w domu książąt Olelkowiczów Słuc-kich, dostał w nagrodę zasług od ostatniej z tej familii, księżny Zofli Radziwiłłowej, około 1610 r. pewne grunta w księztwie słuckiem; pochodzący od niego Grzegorz, syn Szymona i Eudoksyi Budkowskiej, udowodnił szlachectwo w gub. mińskiej 1799 r.
Seweryn Uruski
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego