Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Butrym v. Butrymowicz h. Topór

22.04.2010 20:14
BUTRYM v. BUTRYMOWICZ h. TOPÓR, Dawna żmudzka rodzina. Butrym (Butrym, imię litewskie, po polsku Domosiad) blizki krewny Biruty, żony Kiejstuta ks. Trockiego, popierał go przeciw Władysławowi Jagielle i głównie przyłożył się do ukarania śmiercią Wojdyłły, ulubieńca tego księcia; rozgniewany Jagiełło, odzyskawszy tron, ukarał go śmiercią. Butrym z Zerwiny, stronnik unii Polski z Litwą, przybrał herb Topór na sejmie w Horodle 1413 r.; w 1409 r. posłował do Krzyżaków z żądaniem wynagrodzenia szkód wyrządzonych Polakom i Litwie, a następnego roku w tymże interesie posłował do Pragi. Anna Butrym przybrana za córkę od swego krewnego Sienka Giedygołdowicza, kasztelana wileńskiego, odziedziczyła po nim 1451 r. majątek Mir, który, umierając bezdzietnie, zapisała swym krewnym Illiniczom. Jakób, dziedzic dóbr Dziekszanowa, miał synów: Jana, Marcina i Piotra 1494 r. Stefan podpisał elekcyę z księztwem żmudzkiem 1648 r., a Samuel pospolite ruszenie 1698 r.
Potomstwo Feliksa i Antoniego, synów Antoniego, wnuków Tomasza, w 1862 r. i potomstwo: Andrzeja, Filipa, Jerzego i Antoniego, synów Jerzego, wnuków Adama, wr 1841 r. wylegitymowane w Cesarstwie i zapisane do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. Nikodem, syn Konstantego, dziedzic dóbr Jotkany i Antoni, syn Konstantego, dziedzic dóbr Polesie, w gub. kowieńskiej 1882 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego

Odpowiedzi (1)

21.05.2024 09:04
Nie wiem czy do Pana dotrze ta informacja ale mamy chyba trochę odnośnie tych Butrymowiczów w naszym drzewie Kowalewskich. Jak Pan byłby ciekawy zapraszam do kontaktu Dominikkiezik@gmail.com . Wiele nie wiemy ale część tej rodziny mogła zamieszkiwać rejony około Serejskie i Lejpuny i tamte rejony.