Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Golędznowski v.Golendzinowski

13.05.2010 13:41
GOLĘDZINOWSKI v. GOLENDZINOWSKI. Piszą się z Golendzinowa, w ziemi warszawskiej. Jan i Wawrzyniec, synowie Stanisława, dziedzice Golendzinowa 1580 r. (Ks. poborowe); po Wawrzyńcu syn Krzysztof 1607 r. Wojciech z Golendzinowa, syn Franciszka, żonaty z Anną 1613 r. Jan, Paweł i Wojciech, synowie Stanisława, 1611 r. Jakób i Marcin, synowie Wojciecha, dziedzice Golendzinowa 1616 r. Jan, syn Krzysztofa, 1649 r. (Don. Vars.). Grzegorz i Mikołaj podpisali elekcyę 1697 r. z ziemią warszawską; z nich Grzegorz zaślubił Teresę Bąkowską i z niej pozostawił syna Mikołaja, ożenionego z Zofią Cichowską, z której synowie, Fabian i Piotr. Fabian, z żony Maryanny Szamockiej, miał syna Marcina 1794 r. (Don. Vars.).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego