Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Cmentarze Naszych Bohaterów 1794-1864

27.05.2010 16:17
Józef Białynia-Chołodecki
CMENTARZYSKA I GROBY NASZYCH BOHATERÓW Z LAT 1794-1864

Sporządzając spisy grobów rozsianych po cmentarzach Lwowa zestawiłem je w poszczególne grupy podług dziejowych wypadków, wykazałem odrębnie nazwiska tych, którzy walczyli pod znakami Kościuszki, pod Orłami Napoleona, w wojnie polsko-rosyjskiej lat 1830|31, którzy brali udział w spiskach pułkownika Zaliwskiego i w późniejszych sprzysiężeniach do roku 1846,; dalej w entuzjastycznych ruchach wiosny ludów i następnych bojach, w Legjonach. węgierskich, sułtańskich Sadyka Baszy i w Legjonach włoskich, a w końcu w półtorocznej partyzantce, fet, 1863—1864.udział w organizacjach rewolucyjnych- sprzysiężeniach, spiskach i walkach.

Wspomniane skróty opiewają:
L. W. — Legjony Włoskie
P. K. — Powstanie Kościuszki,
P. L. — Powstanie listopadowe
P. S. Powstanie Styczniowe,
P. W. — Powstanie Węgierskie,
S. S. — Spiski i Sprzysiężenia z lat 1833—1846,
W. K. — Wojna Krymska (1854 1856),
W. L. — Wiosna Ludów,
W. N. Wojny Napoleona.

Babin. Rozwadowski Wiktor, ur. 1812, oficer y. .m., um. 1858, P. L;. W. L.

Babince k. Dźwinogrodu. Doliński Michał, um. 1919, P. S.

Bar k. Podatycz. Filipowski Bogusław. P. L.

Basiówka pow. Lwów. Winnicki Hieronim, P. L.
Beckersdorf. Szczepański Michał R. S.

Bełz. Miłkowski Aleksander, ur. 1841 P. S.

Bereźnica k. Stryja. Korzeliński Dąb Seweryn,ur. 1804 major,um. 22 l. 1876, P.L. P.W.

Biała. Wieruski Józef, oficer um. 1892, P. L.

Bircza- Baranowicz Józef P. S.
Czarniecki Lodzia Kazimierz hr., P. S.
Loffler Wilhelm, P. S.
Rawski Jan, P. S.

Bołszowce. Berzewiczy Ezechiel, ur. 1811, oficer, um. 1892, P. L.

Borysław. Bednarski Walery, P. S.

Bołszów. Ziemiański Franciszek, ur. 1816, P. L.

Boża Woła. Horodecki Sas Justyn, ur, 1804, oficer, um. 1886, P. L.
Brogy. Dobrzyński Antoni, um. 1872, P. L., P. W., P. S.
Domagalski Bończa Michał, pułkownik um. 1 VII. 1863, P. U P. S.
Mroczkowski Mieczysław, major um. 24 VII 1863, P. S.

Bruckental. Cieszewski Karol, ur. 1833, um. styczeń 1867, P. S.

Brzeźany. Garczyńki Cholewa Antoni, ur.1810, pułkownik, v. m.um. 1888, P.L. W.K..
Karśnicki Fundament Wincenty, um, 1874, P. S.
Karwowski Rawicz Władysław, P. S.
Krzyżanowski Dębno Michał, ur. 1836, um. 1897, P. S.
Łysakowski Władysław, P. S.
Matczyński Jastrzębiec z Matczyna Konstanty, major, um.
Skibicki Rola Wincenty, ur. 1834. um. 1906, P. S.
Zbijewski Rola Wincenty, P. L.

Budzanów. Dunin Jerzy, ur. 1800, um. 5 VIII 1880, P. L.
Zazuliński Wincenty, um. 1887, P. L.

Bursztyn. Leligdowicz Józef, ur. 1801, oficer, v. m., um. 21 IV 1871, P. L.

Bybło pow. Przemyśl. Podowski Adam, oficer, um. 1876 P. L.

Chlewiska k. Sambora. Kochanowicz Służbotwór Józef, ur.
1773, um. 1875, P. K. i W. N.

Chłopice. Koziebrodzki Jastrzębiec Władysław, hr, ur. 1839 um. 1893 P . S.

Chłopy. Yunga de Lenie Romuald, ur. 1803, um.21 1 1886 P. L.

Chodaczków. Szeliski Szeliga Kazimierz, ur. 1807, oficer, um. 1885, P. L.

Chomiakówka. Podlewski Bogorja Walarjan, oficer, v. m.,
ur. 1809, um. 1885, P. L., P. S.

Chorostków. Głowiński Godziemba Kazimierz, ks., ur. 1845,um. 1926, P. S.

Chwałowice. Horoch Trzypióra Eustachy, baron, ur.1802,oficer, um.31 VII 1879,P. L.

Cieszanów. Adamski Michał, um. 9 V 1863, P. S.
Kazanecki Władysław, um. 6 V 1863, P. S.
Łapiński Jan, um. 17 V 1863 P. S.
Łazowski Marceli, um. 1. V 1863, P. S.
Łucki Józef, um. 6 V 1863, P. S.
Mikułowski Rawicz Tytus, ur. 1805, um. 1885, P. L.
Sosnowski Antoni, um. 2 V 1863, P. S.
Stanisławski Adam, um. 8 V 1863, P. S.
Szubartowski Franciszek, um. 10 V 1863, P, S.
Tarnowiecki Ludwik, um. w maju 1863, P. S.
Tyszkiewicz Leliwa Kazimierz, hr. um. 8 V 1863, P. S.
Ząborek Wawrzyniec, um. 9 V 1862, P. S.
Żaliński Juljan, um. 21 V 1863, P. S.

Czarnokońce. Dobek Jaxa Konstanty, podof. um. 1886, P. L„ (J.B-C. - błędnie Bobek)

Cząstkowice. Wiesiołowski Ogończyk Franciszek, hr. ur. 1814,um. 1867,S.

Czechy. Krajewski Ignacy, P. S.

Czernielów Mazowiecki. Wierzbowski Feliks, um.16 VII1880. P. L.

Cześniki, Urbański Piotr, major, um. 1860, P. L.

Czortków. Grębosz Paweł, P. S.

Czyżyków. Biliński Dominik, P. L.

Dembow. Brodczuk Juljan, oficer, um. 1879, P. L.

Drohowyże. Gidlewski Jan, oficer, um. 1880, P. L.
Ostrowski Jan Euzebjusz, oficer, P. L.
Rechberger Rechkron Teofil, P. L., S. S.
Zaniewski Franciszek, ur. 1812, um. 1888, P. L.

Dytkowce. Boloboński Edward ur. 1844., um. 4 VIII 1863, P. S.

Dzików. Lipowski Leon, major, umarł w "lipcu 1870, P. L.

Dzwiniaczka pow. Borszczów. Armaniuk Mikołaj umarł 1880, P.L.
Dymitrak Miron, um. 1873, P. S.
Feliński Szczęsny Zygmunt, arcyb.metrop.ur. 1824,um.1895, P. S.
Głowaczuk Walenty, P. S
Grykietys Bartłomiej, ks., um. 1895, P. S. Horodeński Wasyl, um. 1870, P. S.
Kęszycki Nałęcz Józef, ur. 1810 oficer, um. 1871, P. L. W. L., S.
Kęszycki Nałęcz Ksawery, ur. 1838, um. 1838, P. S.
Kęszycki Nałęcz Marcin, ur/1834 um. 1900, S. S., P. S.
Kęszycki Nałęcz Paweł, ur. 1802, oficer, v. m„ um. 1854,P.L.W. L.
Kórnicki Michał/um. 1878, P. S.
Malczanko Maksym, P. S.
Owsieńczuk Petro, um. 1900, P. S.
Rewura Teodor, um. 1873, P. S.
Rewura Iwan, um. 1910 P. S.
Rewura Wasyl, P. S.
Sabatyn Stanisław, um. 1869, P, S.
Szeliski N., ur. 1803, um.. 1898, P. L.
Zawalski Tanasko, um. 1860, P. L.

Dźwinogród pow. Borszczów. Bogdanowicz N.major, um. 1850, W. K, P, L.
Kęszycki' Nałęcz Marcin, ur. 1770 v. m. pułkownik, um. 1828, P. K.
Kęszycki Nałęcz Teodor, ur. 1798, oficer, um. 1869, W.
N.Starzyński Eustachy, ur. 1808, oficer, um. 1892, P. L.

Firlejówka. Drzewiecki Nałęcz Borsza N., ur. 1843, um. 1901, P. S.

Gdyczyna o'. Dynowa. Trzciński Rawicz Franciszek, ur. 1830.um,1905, P. S.

Gliniany. Kórber Rudolf, um. 1901, P. S.

Glinne o. Zborowa. Czechowicz Piotr, baron, ur. 1793, major, v. m.um.1873, P. L.

Komorowski Ciołek Ignacy, ur. 1798, kapitan, v. m. um.. 1873, P: L.

Gogołów.' Kruszewski Ignacy, ur. 1798, generał, um. 25 X U 1879, P. L.

Gródek Jagielloński. Zieliński Antoni, P. S.

Grzymałów: Sułkowski Sulima Jakób, Książę, P. L., P. S.

Gwoźdztec. Magnuszewski Dominik, ur.1810, oficer, um; .1847, P. L.

Haczów. Woroniećki Korybut Henryk, książę, ur. 1796, oficer, v. m. um.
29 11 1879, W. N,, P. L., S. S.

Harasymów. Radziszewski Leonard, ur.1812, oficer, v. m.,um.1862,P.L.

Hlibów.. Koziebrodzki Jastrzębiec Szczęsny, hr., um. 1900, P. S.

Hłuboczek. Żurakowski Józef, major, um. 1874 P. L.

Hnilice Wielkie. ,Trzy mogiły nieznanych z nazwiska żołnierzy korpusu jenerała Józefa Dwernickiego z roku 1831, a to a) w "lesie Józefa Jóiwieka 8 m2;
b) w rowie pasa neutralnego po stronie byłej granicy austro"
rosyjskiej 3 m2: c) w rowie pasa neutralnego 17 m długa, a 2 m szeroka..

Hołobutów. Tarnowski Leliwa Walerjan, hr., P. L.

Hołodki. Snowidecki N., um. 1901, P. S.

Horbacze o. Szczerca. Katerski Kasper,. P. L.

Hoszany. Janko Henryk, ur. 1806, oficer, v. m., um. 10 XII 1887, P. L., W! L.( P. S.

Hujcze. Obertyński Sas Zdzisław, um. 1924; P. S.

Hurko o. Medyki. Borowski Abdank Skarbek Maciej, um. 26 IV 1885, P. L.

Iskań. Darowski Mieczysław, P. S.

lwanówka o. Skałatu. Sozanski Tytus, kapitan, P. L.

Izydorówka. Dzieduszycki Sas Aleksander, hr., um. 12 V 1879, P. L.

Janów k. Trembowli. Rudnicki Sas Zygmunt, ur. 1833, um,28 11 1895, P. S.

Jarosław. Czechowski Leon, ur. 1797, pułk., um 8 VI 1888, P. L.W. L.,P. W. I P: S.
Jaworski Feliks, oficer, P. L.
Pragłowski Radwan Stanisław, - ur. 1836, um. 1891, P. S.

Jasień o. Ustrzyk. Winnicki Tomasz, ur.1828, pułkownik, um.25 IX 1883, P. S.

Jaślany o. Mielca. Brodzki^ Ignacy, oficer, um. w grudniu 1873, P. L.

Kaczanówka. Czarnecki Jan. naczelnik oddziału, P. S.

Kamionka. Kopernicki Lucjan, oficer, um. 1874, P. S.

Kamionka Strumiłowa. Błażowski Hieronim, ur. 1806, um.1886, P. L.
Wiśniewski Juljan, ur. 1844, P. S.

Kamionki. Górski Franciszek, ur. 1806, podoficer, um. 1879 P. L.

Kańczuga. Kellerman Józef, ur, 1844, um. 1901,. P. S.
Mach Sebastjan, 1844. P. S.

Kawsko. Podlewski Aleksander, um. 1860 P.. L.

Klimkówka o. Sanoka. Ostaszewski Ostoja Józef, W. N.

Kluwince. Bogucki Tomasz, um. 1878, P. L.

Kobylanka ad Lubliniec. Mogiła poległych żołnierzy polskich,.

Kociubińce. Garnysz Poraj Józef, ur. 1800, oficer; um. 1871, P. L., S. S.

Kolbuszowa. Niemczynowski Prus Paweł, P. S.

Kołomyja. Białoskórski-Franciszek, P. L.
Chołoniewski Korczak Myszka Hipolit, ur. 1807, ofIcer. um.12 I 1880, P. L.
Jasieński Bolesław P. S.
Krauss Zegota, ur. 1828, generał-audytor, um. 1895, P. S.
Mienta Adam, ur. 1800. um. 1878, P. L.
Ostrowski Rafał, ur. 1834, P. S.
Praschil Antoni, oficer, ur. 1839. um. 1894, P. S.
Victorini Otmar, oficer, um. 14 VI 1884, P. L.

Komarowice. Pragłowski Radwan, P. S.

Kopyczyńce. Karwowski Pniejnia Tadeusz, ur. 1842, um. 31 VII 1924, P. S.

Koszlaki. Czajkowski Łukasz, um. 1919 P. S.
Strutyński Sas Feliks, um. 1917, P. S. .

Kozina o. Kałaharówki. Bieniecki Łodzią Karol, ur. 1810 oficer, P. L.

Kozłów pow. Brzeżany. Poradowski Korab Feliks, ur. 1809 of. um. 1885. P. L., S. S., W. L., P. S.

Kozowa. Szeliski Szeliga Amilk, ar, um. 1865P. L.

Krosiczyn. Przybylski Wiktor P. S.
Sapieha Lis Leon, książę, ur. 1801,oficer, v. m. 12 IX 1878, P.L., Sapieha Lis Adam, książę, ur.1828, um. 1903, P. S.

Krasne o. Złoczowa. Lipski Grabiec Emiljan, oficer, v. m., ur.1810, um. 1884, P. L.

Kresów. Nowacki Kopaczyński Władysław Ignacy, P. S.

Krosno. Gniewosz Rawicz z Olekeksowa Jan, ur. 1827, um. 1892 S. S., P. S.
Ligęza Józef, um. 1927, P. S.

Krościenko k. Chyrowa. Szamait Maksymiljan, of., um. 2 V 1878, P. L.

Krzywcze n. Dniestrem. Golejewski Kościesza Samuel, hr. of. v. m., um. 1846, P. L.
Golejewski Kościesza Tadeusz, hr., oficer um. 1870, P. L.
Łuszpiński N., grecko-kat. ks, ur. 1809, P. L.

Krzywcza n. Sanem. Jocz Bolesław, P. S.
Starzeński Lis Adam, hr., um. 1869, P. L.

Kudryńce. Horbaczewski N., grecko-kat. ks. ur. 1806, um. 1886, W. L.

Koziebrodzki Jastrzębiec Eugeniusz, um. 1840 S. S.

Koziebrodzki Jastrzębiec Jan, um. 1809, W. N.
Morzechowski N., P. L.

Kudynowce. Chołodecki Bialynia Izydor, um. 1892, P. S.
Malinowski Pobóg Władysław, ur. 1835, um. w lipcu 1910 P. S.

Kujdańce pow. Zbaraż. Smarzewski Franciszek, oficer, um. ' 1868. P. L., S. S.
Morawski Tymon, major. um. 1901, P. S.

Kunisowce. Szaszkiewicz Antoni, ur. 1813, of.. v. m., um. 17 HI' 1880, P. S.

Kużmina. Nowosielecki Faustyn, podof., um. 1886, P. L.

Leszczowate, Kraiński Jelita Edmund, ur. 1807, P. L.

Leżajsk. Smocza Jędrzej, v. m., um. 1874, P. L.

Lipniki pow, Łańcut. Lastawiecki Laryssa Antoni, um. 1876, P. L.

Lisko. Krasicki Rogala Edmund, hr., ofic, ur. 1808, P. L.

Lubień. Krukowiecki Sylwery, ur. 1796, oficer, v. m., umarł 1849, P. L.

Lubliniec. Szneidel vel Szmielowski Marcin, um. 1 V 1863, P. S.-Inni polegli w bitwie pod Kobylanką ; nazwiska nieznane. Lwów.

POWSTANIE KOŚCIUSZKI.
Kołyszko Denis benedykt, ur. 1750, generał, um. 16IV 1834
Piórecki Antoni ur. 1764, um. 4 I 1870
Reichan Józef, 10 V 1818
Zaręba Franciszek, ur, 1751 um. 16 II 1863

WOJNY NAPOLEONA.
Adamski Franciszek, ur. 1794, v. m., um. 1870
Chądzyński Antoni, major, um. 3 VI 1877 Czołowski Sas Józef, ur. 1776, rotmistrz, um. 1 XII 1863 Hryszkiewicz Jakób Krzysztof, ur. 1783, um. 2 X 1870 Los Drąbrowa Franciszek, hr., ur. 1795, major, um. 24 11875 Miączyński Jan, ur. 1776, kapitan, um. 1876 Pawulski Bończa Jan, ur. 27 1 1793, furjer, um. 23 IV 1877 Plagowski Józef Ludwik, pułkownik, ur. 1791, v. m., um. 29 I 1874
Smiechowski Bełty Józef, ur. 1787, generał, v. m., um. 18 VI 1875
Swierzawski Paprzyca Aleksander, oficer,. v. m., um.14 1 1878 Syroczyński Ambroży, ur. 1789, v. m., um. 15 III 1879
Szeptycki z Szeptyc Wincenty, ur.1872, generał, um. 2211836 Szumlański Korczak Józef, generał, v. m., um. 23 1839 Zabielski Trzaska Józef, podpułkownik, v. m., um. 1776

POWSTANIE LISTOPADOWE.
Abgarowicz Seweryn, ur. 1808, um.,1865
Adamski Franciszek, ur. 1794, um. 1870
Babiński Józef, Ur. 1813, um. 30 111 1898
Bandrowski Rawicz Jan, oficer, ur. 1812, um. 23 X 1874
Barycki Michał, ur. 1812, um. 19 XII 1891
Beck Jan, ur. 1811, oficer, um. 1 V 1895
Bernacki Ludwik, ur. 1807,"um. 8 II 1877
Bielowski August, ur. 1806, um. 12 X 1876
Bieńczycki Aleksander, ur. 1814, um. 14 VII 1902
Bietkowski Leon, major, um. 29 III 1871
Bogdański Henryk, ur. 1804, oficer, um. 21 III 1887
Bombiński Maciej, ur. 1808, um. 1885
Borkowski Adam
Borkowski Łabędź Aleksander, hr., ur. 1811, por., um. 1 XII 1896
Broniewski Tarnawa Henryk, ur. 1807, um. 8 IV .1853
Brzozowski Baltazar, ur. 1799, um. 7 VII 1883
Burzyński Wincenty, ur. 1797, oficer, um. 5 II 1873
Chądzyński Antoni, major, um. 3 VI 1877
Chołodecki Białynia Tomasz, ur. 1813, um. 16 VII 1880.
Cięglewicz Kasper, ur. 1807, um. 13 IX 1886
Cielecki Zaremba Ludwik, ur. 1813, um. 22 II 1894
Cieszkowski Dołęga Maurycy, ur. 1790, oficer, um. 5 IV 1875
Czacki Świnka Mibgał, pułkownik, v. m., um. 16 II 1860
Czaplicki Stanisław, um. 14 VI 1886
Czarkowski Habdanu Kajetan, ur. 1811, kapitan, um.
31 VIII 1875 Czarnecki Józef, ur. 1809, um. 20 VII 1897
Czerszyk Jan Kanty, um. 18 III 1893
Darowski Weryha Bolesław, ur. 1808, oficer, um. 7 V 1874
Dąbrowski. Stanisław, major, um. 5 II 1871
Dietrich Wilhelm, um. 1872
Długoborski Topór Wilhelm, ur. 1813, um. 11 XI 1885
Dydacki Franciszek, ur. 1815, um. 12 IV 1894
Dzieduszycki Sas Edmund, hr., um. 25 XI 1853
Dzieduszycki Sas Kazimierz, hr., um.' 1885
Dzierzkowski Topór Józef, ur. 1807, um. 1856 .
Emmout Edward, ur. 1806, oficer, um. 1 II 1893
Flutowski Seweryn, ur. 1811, podoficer, um. 1878
Gasparski. Bończa Stanisław, ur. 1807, oficer, um. 9 V 1879
Gędzierski. Seweryn, ur. 1811, um. 15 III 1886
Gliński Ignacy, ur. 1807, oficer, um. 26 XI 1881
Gnoiński Warnia Aleksander, ur. 1813, um. 25 III 1887
Godebski Godziemba Ksawery, v. m., um. 17 V 1869
Gola Ignacy, ks.. ur. 1796, um. 26 II 1884
Gostyński Adam, ur. 1814, um. 16 111 1876
Goszczyński Seweryn, ur. 1803, um. 1876
Gozdowski Gozdowa Antoni, ur. 1806, kapitan, um. 1882
Granatowski Jan, ur. 1811 um. 1891
Grottger Józef, ur. 1807 um. 1856
Halski Aleksander ur. 1798, oficer, um. 28 V 1876
Hałakowski Łukasz, ur. 1806, um. 13 X 1888
Hermanowski Junosza Władysław, um. 8 III 1871
Hohendorf de Stenelle Julian, ur. 1792, kapitan um. 30 11882
Hryszkiewicz Jakób Krzysztof ur. 1783, um. 2 X 1870
Iskański Jakób ur. 1810, um. 30 VI 1885
Iwaniaki Franciszek, ks. ur. 1815, um.1916
Jagniątkowski Lubicz Tadeusz, um. w maju 1870
Jakubowski Adam, ur. 1811, padoficer, um. 8 Vii 1888
Jarocki Rawicz Wincenty, um. w maju 1874
Jaroszyński Korczak Nereusz, ur.1810, porucznik, um. 28 111 1879
Jasieński Rawicz Igrtacy, ur. 1813, um. 2 VII 1893
Jodłowski Teodor, ur. 1807, um. 20 IV 1882
Kaczyński Józef, ur. 1815, um, 4 VIII 1881
Kamiński Aleksander, oficer, um. 3 X 1874
Kamiński Marceli, ur. 1805, um. 19 I 1881
Kapliczyński Antoni, ur. 1813, um. 27 I 1881
Kasperowski Adam, major
Kasperski Franciszek, ur. 1807, um.-29 XII 1885
Klimkiewicz Korwin Teofil, ur. 1810, oficer, um. 19 IX 1875
Kociatkiewicz Aleksander, ur. 1813. um. 7 XI 1894
Kołyszko Denis Benedykt, ur. 1750, generał, um. 16 IV 1834
Komorowski Korczak Michał, hr., ur. 1787. kapitan um. 1845
Konopacki Junosza Stanisław, ur. 1818, um. 26 VIII 1884
Korosteński August, ur. 1815,, um. 2 I 1884
Korzeniowski Nałęcz Aleksander, podoficer, ur. 1810, um. 13 II 1880
Kostrzewski Wincenty, ur. 1811, um. 1894
Krasicki Rogała Ignacy, hr., ur. 1766, um. 20 X 1844
Krawczykiewicz Szymon, ur. 1804, kapitan, um. 23 III 188T
Krukowiecki Pomian Feliks, ur. 1806, um. 18 VIII 1891
Kruszewski Abdank Izydor, ur. 1809, oficer, um. 2 X 1885
Krynicki Sas Kazimierz, ur. 1798, of., um. 22 I 1864
Krzyszowski Gryf Ignacy, um. 1834
Kubalski Mikołaj, oficer, um. 20 V 1875
Kunaszowski Radwan Hieronim, ur. 1806, oficer, um. 5 X 1885
Kunaszowski Radwan Maksymilian, ur. 1792. um. 1 X 1852
Kwaskowski Bogorja Erazm, ur. 1802, kapitan, v. m., um 1884
Kwiatkowski Kazimierz, ur. 1797, um. 15 XI 1897
Lang Karol Ferdynad, ur. 1811, um. 8 I 1906
Lenczewski Strzemię z Lencz Aleksander, ur. 1808, um. 1878
Leszczyński Józef, ur. 1796, um. 16 VI 1896
Longchamps de Berier Bogusław, ur. 1808, um. 1888
Lorenz Wincenty, ur. 1804, um. 15 IV 1884
Łazowski Łada Jan, ur. 1800, major v. m., um. 14X1 1877
Łoś Dąbrowa Franciszek, hr., ur. 1795, major, um. 24 11875
Łoś Dąbrowa Karol, hr., oficer, um. 4 VI 1854
Maciejowski Szczęsny, ur. 1799, dr. med., v. m., um. 25 II1882
Madejski Poraj Piotr, ur. 1806, um. 25 IX 1887
Malczewski Tarnawa Henryk, ur. 1803, oficer, um. w listopadzie 1891
Malczewski Tarnawa Juljan, ur.1803, kapitan, um„ 10 IV 1885
Manasterski Sas Józef, ur. 1794, oficer, um. 4 VII 1877
Manasterski Teodor, ur. 1793, podoficer, um. 1851
Mieczkowski Socha Domicjan, ur. 1802, um. 17 XI 1882
Mierzeński Leliwa Rafał, ur. 1805, um. 18 VIII 1891
Miłkowski Rafał, ur. 18 IV 1874
Młocki Alfred, ur. 1801, oficer, um. 27 III 1879
Niementowski Pobóg Andrzej, ur. 1802, oficer, um 7 VI875
Niewiadomski Jan, um. 19 VIII 1873
Niezabitowski Lubicz Kwiryn, kapitan v. m.
Nigroni Adolf, baron, ur. 1808, kapitan, v. m., um. 21 IV 1879
Onyszkiewicz Adrjan, ur. 1815 um. 5 XI 1875
Ośmiałowski Szymon, ur. 1803, kapitan, um. 23 XII 1883;
Ostrowski Euzebjusz, ur. 1807, um. 1890
Ostrowski Józef, ur. 1777, oficer, um. 1 U 1864
Papara Paparona Władysław, ur. 1809, oficer, v. m., um. 16 Vil 1892
Parasiewicz Brochwicz Michał, ur. 1812, um. 10 II 1892
Pawłowski Szymon, ur. 1805, um. 9 I 1890
Pfeiffer Jan, ur. 1811, ur. 4 XII 1883 1
Piazza Jerzy, ur. 1804, um. 18 II 1883
Piegłowski Feliks, kapitan
Piotrowski A., oficer, um. 1876
Piórecki Antoni, ur. 1764, um. 1970
PJagówski Józef Ludwik, ur. 1791, pułk. v. m., um.2911874
Płocki Józef, ur. 1807, um. 31 III 1876
Podhorodeński Korczak Bożydar Eugeniusz, ur. 1814, um. 16 IV 1876
Pomiankowski Izydor, ur. 1812, um, 2 V 1895
Potocki Kazimierz, ur. 1809, um. 7 VIII 1886
Potocki Lubicz Mieczysław, ur. 1810, oficer, v. m., ulm. 1878
Przeździecki Aloizy. ur. 1814, um. 13 VI 1897
Raczyński Feliks, ur. 1814, um. 1887
Reitzenheim Józef, ur. 1809 oficer, um. 9 XII 1883
Rembacz Michał, ur. 1802, um. 28 IX 1878
Rogalski Adam, ur. 1810, um. 1883
Rogoyski Brochwicz Karol, podoficer
Rojowski Chołewa Konstanty, ur. 1798, oficer, um. 1883
Roszkowski Antoni Aleksander, ur.1806, major, v. m. um. 25 VII 1870
Rozwadowski Erazm ur. 1806, kapitan, v. m., um. 7 VI 1880
Rozwadowski Jordan Józef, ur. 1810,'podoficer, um. 1 IV1898
Rutkowski Stanisław, ur. 1802, podoficer, um. 28 IV 1893
Sanciewicz Józef, ur. 1812, um. 26 XI 1875
Siemiątkowski Kut Wiiktor, ur. 1806, um. 29 VI 1884
Skaliński Antoni, ur. 1811, um. 1894
Skolimowski Lubicz Juljen
Skrzyszowski Gryf Józefy ur. 1812, um. 1888
Smiechowski Bełty Józef, ur. 1787 jenerał v. m., um. 18 VI 1875
Sowiński Józóf, ur. 1811, um. 5 IV 1893
Starczewski Józef, ur. 1808, um. 25 V 1896
Starzyński Antoni, ur. 1812, um. 27 III 1879
Stebnicki Przestrzał Ignacy, oficer, ur. 1809, um. 9 IX 1883
Strzembosz Jastrzębiec Władysław, ur. 1816, um. 24 11883
Suchodolski Leon, ur. 1806, oficer, um. 28 II 1872
Supiński Józef, ur. 1804, oficer, um. 1893
Swieżawski Papszyca Aleksander, ur. 1792, oficer. v. m. um. 14 I 1878
Syroczyński Ambroży, ur. 1789, v. m., um. 15 III 1879
Szczepanowski Prus Stanisław, oficer, um. 16 IX 1877
Szeptycki Wincenty, hr., ur. 1782 jenerał, um. 21 I 1836
Szmelz Karol, ur. 1812, oficer, um. 10 V 1885
Szumlański Korczak Ignacy, podpułkownik v. m., um.1 XII 1855
Szumlański Korczak Józef, jenerał v. m., um. 26 III 1839
Tarnawiecki Dzierżek Mikołaj, ur. 1793, um. 27 IV 1877
Tomaszewski Józef, major, um. w styczniu 1870
Toruński de Krieger Franciszek, ur. 1799, um.4 VIII 1877
Turkuł Ostoja Tadeusz, ur. 1808, um. 25 I 1881
Turkuł Ostoja Władysław, ur. 1813, um. 9 II 1873
Tytz Karol, ur. 1907, um. 14 VI 1898
Uleniecki Przerowa Kwiryn, ur. 1810 um. 1888
Ulidowicz Adam, ur. 1808 oficer, v. m., um. 12 II 1876
Vivien de Charteaubrun Wincenty, um. 1876
Wasilewski Piotr, ur. 1810, oficer, um. 18 II 1880
Weeber de Ehrenzweig Adołf, ur. 1805 podchorąży um. 23 IV 1880

Komentarze (2)

27.05.2010 16:18
Węgierski Juljan Karol, ur. 1808 v. m., um. 31 ,111 1882
Węgłowski Jan ur. 1810, um. 21 XII 1876
Weiss Juliusz ur 1813, um. 17 XII 1880
Wepnik Franciszek, ur. 1804, um. 18. VU 1878
Wierzbiecki Remigjan ur. 1796, kapitan, v. m., um. 7 VIII 1872
Wierzbowicz Gabryjel, ur. 1813, um. 1885
Wieszniewski Józef Piotr, ur. 1807, um, 6 111 1876
Wiśniowski Hugo, ur. 1814, um. 1846
Witerski Wojciech, um. 20 IV 1882
Wodziński Jastrzębiec Ignacy, oficer, um. 17 XlI 1873
Wojnicki Józef Franciszek, ur. 1804 kapitan v. m.. um. 8 III 1871
Wróblewski Józef, ur. 1809, um. 20 V 1876
Wysłobocki Sas Hieronim, nr. 1807, oficer, um. 2 I 1870
Zabielski Trzaska Józef, podpułkownik, um. 1876
Zaremba Franciszek, ur. 1751, urrï. 16 II 1863
Zawadzki Junosza Karol, ur. 1809, oficer v. m., um. II 1888
Zawałkiewicz Józef, ur. 1811, oficer, um. 19 VII 1885
Zełkowski Dąbrowa Maksymilian, ur. 1805, um. 13 I 1877
Ziembicki Grzegorz Dr., ur. 1806, um. 1892
Żmigrodzki Karol, ur. 1809, podoficer, um. 4 IX 1885
Żółtowski Ogończyk Jan, ur. 1805, oficer, v. m., um. 26IV1885

SPISKI i SPRZYSIĘŻENlA. z lat 1833 — 1846.
Baliński Karol, ur. 1817, um. 10 I 1864
Bielowski August, ur. 1806. um. 1876
Bobrowski Mikołaj, um. 1834
Bogdański Henryk, ur. 1804, um. 21 Ul 1887
Bredemayer Bogusław, ur. 1823. um. 8 III 1903
Chołodeckl Białynia Tomasz, ur. 1813, um. 16 VII 1880
Cieglewicz Kasper, ur. 1807, um. 23 IX 1886
Czaplicki Władysław
Dąbski Leonard, major, um. 1883
Fliess Walenty, um. 1835 Gross Piotr
Gubrynowicz Józef, ur. 1810 Hefern Robert
Horoszkiewicz Julijan, ur. 1820
Hild Edward, oficer
Jaworski Michał, um. 1844
Kapuściński.Józef, ur. 1817 um. 31 VII 1847
Kozłowski Stefan, um. 1843
Krzeczkowski Władysław um. 1835.
Krzeczowski Ignacy, um. 1834
Kurowski Feliks
Marynowski Ludwik
Nowakowski Henryk
Orłowski Kalikst ur. 1818 Prochaska Jan
Rayski Tomasz, ur. 1811, um. 1885
Schmitt Henryk, ur. 1817, um. 1883
Smolka Franciszek, ur. 1810, um.'4 XII 1899
Stokowski Apolinary Szajnocha Karol, ur. 1818, um. 1869
Szczaran Tymoteusz, um. 1834
Titzowa z Swobodów Aleksandra
Towarnicki Grzegorz
Thurman Ferdynand, um. 25 II 1842
Ulatowski Jastrzębiec Eugeniusz Albert, ur. 8 XI 7801,17. V 1836
Wiśniowski Hugo, ur. 1814, um. 1846
Wiśniowski Prus I. Tenfil, ur. 1806, um. 31 VII 1847
Włyński Nałęcz Adam

WIOSNA LUDÓW i POWSTANIE WĘGIERSKIE,
a) Ofiary bombardowania Lwowa roku 1848.
Bieduzycki Karol, ur. 1816, nm. 18 XI
Bilewicz Józef, ur. 1832, um. 3 XI
Demus Jakób ur. 1819, um. 2 Xl
Dębicka Marja, kr. 1831, um. 2 XI
Diaczyszyn Antonina, ur. 1808, um. 10 XI
Diędzielewicz vel Dziędzielowski, ur. 1821, um. 2 XI
Fedunowicz August, ur. 1828,um. 2 XI
Fridrich Franciszek, ur. 1819, um. 4 XI
Gajewski Franciszek, ur. 1826, um. 2 XI
Gąsiorowski Hieronim, ur. 1826, um. 2 XI
Grabscheid Bernad , ur. 1818, um. 12 XI
Gurgel Stanisław, ur. 1822, um. 2 XI
Hausmann Józef, 1799, um. 2 XI
Hebenstreit Henryk, ur. 1822, um. 2 Xl
Hryńczak Teodor, ur. 1798 um. 2 XI
Igolnicer N. ur. 1819, ur. 2 XI
Karasiński Kasimierz, ur. 1788, um. 2 XI
Karwasiecki Juljusz, ur. 1821, um. 2 Xl
Katrycz Tymko, ur. 1826, um. 3 XI
Kazinicka Petronela, ur. 1898, um. 2 Xl
Kaziemczowa Klara, ur. 1798, um. 2 XI
Keyczy Franciszek ur. 1823, um. 2 Xl
Kisielewicz Marcin, ur. 1838, um. 2 XI
Kluczyk Katarzyna, ur. 1798 um. 10 XI
Kobylański Jan, ur. 1805, um. 6 XI
Kozakiewicz Daniel, ur. 1830, um. 2 XI
Kraczkiewicz Konstancja, ur. 1798, um. 6 XI
Krasnopolski Ludwik, um. 2 XI
Krawczyński Jan, ur. 1818 um. 5 XI
Królikowski Marcin, ur. 1826, um. 2 XI
Lusakowska Julja, ur. 1823, •um. 10 Xl
Madzierówna Joanna, ur. 1823. um. 2 Xl
Malinowska Marja, ur. 1808, um. 5 Xl
Markowski Stanisław, ur. 1800 um. 2 XI
Misiągiewicz Feliks, ur. 1829, um. 2 Xl
Morżanowski Karol, ur. 1818, um.2 XI
Nadolski Jan, ur. 1809, um. 14 XI
Orbuszewska Zafja, ur. 1808, um. 2 XI
Oszucki Anztoni, ur. 1822, um. 2 XI
Pajączkowska Jęzefa, ur. 1818, um. 26 Xl
Pawlikowski Ferdynand, ur. 1830, um. 6 XI
Pokorna Joanna, ur. 1827, um. 2 XI
Porowski Jóef, ur. 1792, um. 11 XI
Prześlewicz Wojciech, ur. 1798, um. 2 XI
Przestrzelski Slepowron Nikodem, ur. 1808, um. 2 XI
Raff Hermann, ur. 1825, um. 2 XI
Rutkowska Tekla, ur. 1798, um. 8 Xl
Rychet Michał, ur. 1822, um. 2 Xl
Schmutz Kazimierz, ur. 1809, um. 2 Xl
Sroka Katarzyna, ur. 1831, um- 4 XI
Strzębosz Józef, ur. 1788, um. 17 XI
Susakowska Julja, ur. 1828, um. 10 XI
Szeligowski Adam, ur. 1835, um. 2 XI
Szymański Marceli, ur. 1824, um. 2 XI
Turk Ernest, ur. 1808, um. 8 XI
Wojnarowska Anastazja, ur. 1788, um. 2 Xl
Wolak Jan, ur. 1823, um. 2 XI
Wuffka N., ur. 1790, um. 2 Xl
Zieliński Karol, ur. 1830, um. 12 XI
Zuczkowski Wojciech, ur. 1802, um.«2 XI
5 osób nieznanych z nazwiska
b) Gwardziści i uczestnicy Legjonów Polskich w Węgrzech. Baliński Karol, ur. 1817, um. 10 I 1864
Bietkowski Keon, major, um. 26 3 1871
Błotnicki Doliwa Edmund, ur, 1830, um. 1880
Bredemeyer Bogusław, ur. 1820, um. 8 III 1903
Cięglewicz Kasper, ur. 1807, um. 23 IX 1886
Danicz Juljusz, ur. 1823, um. 4 IV 1903
Dobrzański Jan, ur. 1820, um: 1886
Dzierzkowski Józef, ur. 1807, um. 1865
Grohman Karol, um. 1885
Gross Piotr
Gubrynowicz Józef, ur. 1810
Klimkiewicz Korwin Teofil, ur. 1810, oficer, um. 1875
Korotkiewicz Piotr, ks., ur. 1800, um. 1873
Kruszewski Abdank Izydor, ur. 1810, oficer, um. 1885
Krzyżanowski Jan, um. 1883
Łoś Dąbrowa Franciszek, br., ur. 1795, major, um. 2411875
Misiągiewicz Szczęsny
Morgenbesser Edward, ur. 1822, um. 22 V 1848
Nigroni Adolf br. ur. 1808, kapitan, v. m., um. 21 IV 1879
Ordyniec Ostoja Henryk, ur. 1818
Ociosalski Paprzyca Stefan, ur. 1821, oficer, um. 1893
Pawulski Bończa Jan, ur. 27 I 1793, oficer, um 22 IV 1877'
Prugar Marcin, ur. 1834, um. 23 XII 1901
Rubenhauer Albin, um. 1883
Setti da Forli Karol, ur. 1824, um. 1913
Smalawski Pilawita Juljan, ur. 1830
Smolka Franciszek, ur. 1810, oficer, um. 4 XII 1899
Tarnawiecki Dzierżek Mikołaj, ur. 1793, um. 27 IV 1877
Węgierski Juljan Karol, ur. 1808 um. 31 III 1880
Wodziński Jastrzębiec Pankracy, ur 1832, rotmistrz
WOJNA KRYMSKA.
Wodziński Jastrzębiec Pankracy, ur. 1832, rotmistrz
POWSTANIE STYCZNIOWE
Aksentowicz Ludwik, um. 1925
Aleksandrowicz Adolf, ur. 1838, um. 1898
Aleksandrowicz Xawery, ur. 1840, um. 1879
Aleksandrowicz Leonard, ur. 1824
Amborski Śreniawita Jan Dorosław, ur. 1838 ,
Ano Bolesław, ur. 1841, um. 1909
Anłoniewski Władysław, ur. 1825, um. 26 I 1867
Armatys Karol
Armatysowa Karolowa
Aszpergerowa Aniela, um. 1818
Baczyński Zygmunt, ur. 1845, um. 31 III 1913
Balasits August, ur. 1844, um. 1918
Baliński Edward, ur. 1838, um. 23 10 1914
Bałutowski Franciszak, ur. 1814, um. 1886
Baner Alfred, ur. 1840, um. 1906
Barancewicz Antoni, ur. 1837, major, um. 26 I 1918
Barączowa Ludwika
Baranowski Jan, ur. 1841, um. 1906
Bartoszewicz Adam Dominik, ur. 1838, um. 11 II 1886
Barzykowski Stanisław, ur. 1845, um. 5 VI 1905
Bataglia Gwido bar.
Beauvale Władysław,, ur. 1846, um. 1885
Bebczyński Władysław, ur. 1826, um. 31 IX 1911
Bełdowski Maciej, um. 1896
Benedyktowicz Ludomir, ur. 1844, um. 1 XII 1926
Benes Mikołaj, um. 23 II 1867
Berdek Józef, ur. 1838, um, 27 IV 1910
Berezowski Xawery, um. 1924
Bernaczek Ludwik, ur. 1842,. um. 1874
Berger Mojżesz, um. 3 I 1885
Biechoński Ogończyk Jan, ur. 1Ó VII. 1841, um. 9 IX 1912
Biechoński Ogończyk Wojciech, ur. 1839, um. 3 XII .1926
Biedrzycki Wiktor, um. 1898
Bielański Jastrzębiec Stanisław, um. 1908
Bielikiewicz Ignacy, um. 1893
Bieliński Junosza Stanisław, dr., um. 21 IV 1893
Bielski Józef Dr.
Bieńczycki Aleksander, ur. 1814, um. 14 VII 1902
Bieńkowski Feliks ur. 1838, um. 11 XII 1896
Bieńkowski Teofil, um. 1918
Biesiadecki Prus I. z Wrócmierowy Jan, ur. 1837
Birkle Alfred, ur. 1826
Birkle Józef, ur. 1845, um. 1897
Błaszczak Szymon, ur. 1822, um. 9 VIII 1908
Błotnicki Doliwa Edward, ur. 1830, um. 1880
Bobakowski Stanisław, ur. 1840, um. 16 XI 1912
Boborski Antoni, um. 1901
Bobrowicz Łukasz, ks., ur. 1845, um. 28 III 1914
Bocheński Nigobert, um. 27 II 1926
Bocheński Romen, um, 1907
Boczkowski Adam, ur. 1810, um.16 VIII 1883
Bogdan Paweł, pułkownik
Bojarski Sas Czarnota Alfred, ur. 1826, um. 1901
Boraczyński Jan um. 1874
Borkowski Adam
Borkowski Łabędź Dunin Mieczysław, hr., ur. 1815 um. 1888
Borowiczka Karol. um. 25 Xl 1904
Borzewski Lubicz Artur, ur. 1848
Brandt Władysław, ur. 1835, major, um. 1912
Bratkowski Karol, ur. 1840
Bratkowski Leon, ur. 1834, um. 1924
Brazda Franciszek, um. 1872
Bredemayer Bogusław, ur. 1820, um. 8111 1903
Brochocki Dienheim Adam, ur. 1846, um. 1914
Broniewski Tarnawa z Biezdziedzy Wacław, um, 1896
Brykczyński Stanisław, ur. 1842 um. 1912
Brzozowski Baltazar, ur. 1799, um. 1881
Brzozowzki Karol, ur. 1821, um. 17 1 1904
Buchowiecki Geysztor Jan
Buczyński Seweryn, ur. 1838, um. 12 V 1913
Bykowski Gryf Jaxa Juljusz ur. 1844, um. w listopad. 1915
Bykowski Gryf Jaxa Witołd, um. 1919
Chamiec Gryf Jaxa Antoni, ur. 1840, um. 1908
Chamski Dzikowski Mieczysław, ur. 15 V 1800, um. 1900
Chądzyński Rogala Jan, dr., ur. 1824, um. 30 IV 1904
Chłopicki Nieczuja Stanisław, ur. 1843, um. 10 3 1914
Chmurowicz Stanisław, ur. 1838, sierżant, um. 1907
Chodakowski Dołęga Wawrzyniec, ur. 1833, um. 19 VIII 1908
Chołodecki Białynia Tomasz, ur. 1813, um. 16 VII 1880
Chołoniewski Korczak Władysław, ur. 1825, um. 26 I 1967
Chrzanowski Bronisław, ur. 1810, um.36 I 1868
Chudzikiewicz Bronisław, um. 1895
Chulawski Korczak Feliks, ur. 1840, um. 1907
Chylewski Jastrzębiec Ignacy, ur. 13 VIII 1844 of., um. 3 II11900
Chyliński Bończa Antoni, um. 1893
Ciągliński Prus I. Izydor, ks., um. 1884
Ciesielski Teofil, dr., ur. 1847, um. 8 V 1916
Cieszkiewiczówna Felicja, um. 1883
Ciuchciński Stanisław, ur. 1840, um. 13 XI 1912
Czajkowski Franciszek, um. 1924
Czapczyński Piotr, um. 1899
Czapiński Leopold, ur. 1828, um. 2 II 1911
Czepielowski Gryf Józef, ur. 1840, um. 30 V 1911
Czernicki Józef, ur. 1839
Czerwiński Kazimierz, ur. 1839 um. 19 II 1899
Czosnokiewicz Juljan Edmund, ks. ur. 1826 um.,1 I 1913
Danicz Juljuzs, ur. 1923 urn. 4 IV 1903
Dąhczański Dąb Antoni, ur. 1806, urn. 21 III 1887
Dąbcząński Dąb Leszek, ur. 1839, major, um. 1909
Dąbrowski Radwan Żądło Edmund, ur. 1833, um. 12 II 1915
Dąbrowski Wacław, ur. 1823, um. 10 III 1887
Dembiński Stefan, ks., ur. 1841, um. 1912
Dembowski Zygmunt um. 1896
Deskur Góra Złotoskalista Bronisław, major, um. 1895
Deyna Alfred Ludwik, ur. 1841, um. 1892
Dobrowolski Zenon, um. 1922
Dobrzański Jdn, ur. 1920 um. 1886
Dobrzański Stanisław, ur. 1845, um. 1845, um. 17 11 1880
Dobrzyński Władysław, um. 1890
Domasiewicz Aleksonder, ur. 1841, um. 1907
Dragowski Zygmunt, ur. 1843, lim. 22 VII 1915
Drewnowski Junosza Pulczyk Ignacy, ur. 1846
Dublewski Adolf, um. 1895
Dulęba Alabanda
Stanisław Aleksander, ur. 11 4 1840 um. 21 I 1903
Dunin Władysław
Dutka Kazimierz Józef, ur. 1841, um. 2 III 1909
Dworzak Franciszek, um. 1894
Dylewski Kościesza Jan, dr. ur. 1845 um. 1924
Dziedzicki Sas Ludwik, ur. 1946, podoficer, um. 20 VIII 1903
Dziewoński Józef, ur. 1837 oficer um. 19Q1
Dziubiński Dołęga Piotr, ur: 1835 um. 28 IX 1903
Emmout Edward, ur. 1806 oficer um. 1893
Epstein Mikołaj, ur. 1831 um. 3 III 1902
Fanti de Biasco Stanisław, *ur. 1841
Fechtner Michał, ur. 1843 um. 1908
Feigel Antoni, um. 24 II 1893
Feigel Longin Dr.
Fijałkowska z Grzywińskich Joanna Apolonja, ur. 1841.um. 12 VII 1926
Fijałkowski Walenty, ur. 1843 um. 12 XII 1910
Fischer Gustaw,, ur 1848 um. 1911
Fischer Hugo, um. 8 XII 1883
Frankowski Stanisław, ur. 1837 um. 17 IX 1899
Gajewski Jelita Adolf, ur. 1842 um. 13 VIII 1915
Gajewski Wiktor, um. 1897
Gallas Karol, ur. 1841 um. 23 IV 1910
Gałecki Junosza Henryk, ur. 1834 um. 15 IV 1918
Gebhardt Franciszek Ksawery, ur. 1844 podoficer um. 1919
Gedroyc Hippocentaurus Teofil ur. 1844 um. 6 V 1905
Gerlaszyński Franciszek, um. 1897
Getritz Aleksander ur. 1841 um. 16 VII 1907
Gidrzycki Wuktor, ur. 1831 um. 12 IX 1898
Głażewski Doliwa Ignacy, ur. 1835 um. 4 V 1918
Głowaczewski Józef, ur. 1839 um. 14 III 1912
Godlewski Gozdawa Ludwik, ur. 1833 um. 26 XII 1904
Godowski Odrowąż Władysław, ur. 1847 um. 2 XII 1910
Goldman Bernard, ur. 1842 um. 1901
Gołemberski Prawdzie Władysław, ur. 1834 um. 1 III 1891
Górski hlpolit, ur. 1829 um. 14 I 1913
Gostyńska Lubicz Justyna
Gostyńska Lubicz Pelagja
Gostyński Lubicz ñdam, ur. 1814, oficer, um. 16 III 1876
Gostyński Lubicz Józef Dr., ur. 1848, um. 7 VIII 1913
Gostyński Lubicz Stanisław, ur. 1838, um. 5 VIII 1913
Grabowski Karol, ur. 1846, um. 9 XII 1910
Grafczyński Adolf, um. 29 IX 1880
Gralewski Sulima Mateusz, ur. 1826, um. 5 VII. 1892
Grekowicz Józef, ur. 1834, um. 2 VII 1912
Groczyński Bronisław, um. 1899
Grohman Karol, um. 1885 Gross Piotr
Grott Antoni, ur. 1839, um. 1903
Grudziński Łabędź Marcin, ur. 1845 um. 6 VIII 1900
Grünberg Józef, um. 21 I 1913
Gruszka Józef, um. 1902
Grzybiński Żegota, ur. 1841, um. 2 X 1900
Grzybowski Ksawery, ur.. 1826, um. 17 IV 1901
Grzywinski Jastrzębiec Jan, ur. 1843, um. 27 V 1907
Gubrynowicz Józef, ur. 1810
Gubrynowicz Władysław, ur. 1836, um. 29 VIII 1914
Gudlich Aleksander, ur. 1829, um. 23 1 1900
Harasimowicz Józef, ur. 1829, um. 1882
Hauptfleisch Leon, ur. 1842, um. 20 X 1907
Hausner Leopold
Hauterive Valentin August, de ur. 1835, rotmistrz, um. 1893
Heidenreich Kruk Michał, ur. 1 IX 1831, jenerał,um 8 VI 1886
Heinrich Ferdynand, ur. 1833, um. 19 V 1904
Hentschel Wojciech, um. 1925
Henrich Władysław, ur. 1849
Hertrichowa z Schubertów Józefa, ur. 1824, um. 1898
Hillichowa Aniela
Hickiewicz Władysław ks., um. 7 VII 1914
Hohendorf de Stenelle Edwin, ur. 1835, um. 1909
Hołowczyn Seweryn, um. 1890
Horonica Józef, ur. 1842, um. 26 II 1907
Hoszard Franciszek Dr., ur. 1822 um. 26 II 1907
Hoszowski Sas Franciszek, um. w lipcu 1913
Höflich Karol Juljusz, ur. 1820, um. 1 XII 1905
Hrehorowicz Ignacy, ur. 1840, urn 1921
Ibański Wacław, ur. 1830, um. 9 II 1893
Ilasiewicz Lubin, urn. 17 VII 1889
Iwanicki Franciszek ks., ur. 1815, urn. 19 VI 1916
Jabłoński Jan, kapitan
Jadowski Józef, ur. 1837, kapitan, urn. 27 II 1898
Jagielski Anastazy Ludwik, ur. 1834, urn. 20 VIII 1889
Jagodziński Józef, urn. 1898
Janiszewski Stanisław, ur. 1847, urn. 5 I 1914
Jankiewicz Jelita Andrzej, ur. 1826, urn. 19 X 1912
Jankowski Józef, oficer, ur. 1841
Janowicz Aleksander Dr., oficer
Janowski Józef Kajetan, ur. 1832, urn. 24 VI 1914
Jarmund Kierdeja Stanisław, urn. 1894
Jarocki Rawicz Florjan, ur. 1831, urn. 28 I 1870
Jarocki Rawicz Włodzimierz, ur. 1834, urn. 24 IV 1904
Jaroszyńska Korczak Józefa, urn. sierpień 1921
Jaroszyński Korczak Leon, ur. 1838, urn. 1885
Jasieński Rawicz Henryk, ur. 1838, oficer, urn. 30 V 1895
Jaśkiewicz Kajetan, ur. 1817 urn. 15 XII 1885
Jaskłowski Radwan Karol, ur. 1837, urn. 3 IX 1897
Jastrzębski Zenon, urn. 1924
Jaworski Kościesza Konstanty, ur. 1848, podoficer, urn. 1911
Jaworski Kościesza Zygmunt, ur. 1844 urn. 1902
Jelonek Karol, ur. 1841, wachmistrz, urn. 1896
Jeíowicki ,Bożeniec Wacław, um. 1926
Jeziorański Antoni, ur. 13 VI 1821, generał, um. 16 II 1882
Juhre Stanisław, ur. 1841, um. 24 Xl. 1917
Jung Franciszek, um. 1865
Juszczuk Emil, ur. 1846, um. 24 XI1906
Kachnikiewicz ñdam, um. 1910
Kadlewicz Kasper, um. 1900
Kalicki Dołęga Bernard, ur. 1839, um. 1884
Kalita Karol, ur. 1830, pułkownik, um. 1919
Kamiński Stanisław, um. 1900
Kaniewski Nałęcz Władysław, um. 2 I 1899
Karliński Kołodziejczyk Mieczysław, um. 5 VI 1905
Karlsbad Izydor, ur. 1844, kapitan, um. 1917
Kasprzycki Starykoń Piotr Paweł, ur. 1835, um. 5 II. 1918.
Kate Józef, ur. 1839, um. 6 XII 1902
Kelch Stanisław, ur. 1828 um, 24 V 1903
Keller Józef, major, um. 1885
Kędzierski Kalecz Kazimierz, ur. 1845, um. 2 V 1921
Kępiński Niesobja Zygmunt, ur. 1843, oficer, um. 1925
Kęplicz Łabędź Dunin Sydor, ur. 1846 um. w marcu 1918
Kętrzyński Wojciech Dr., ur 1839 um. 15 1 1918
Kiciński Rogala ñnastazy, ur. 1817, major, um. 14 XI 1882
Kiciński Rogala Józef, ur. 1813, um. 1901
Kieroński Aleksander ks., ur, 1832 um. 19 VI 1922
Kierski Jastrzęiec Michał, ur. 1843, um. 1917
Kinel Ignacy, ur. 1844, um. 1924
Kiszczakowski Ignacy, ur. 1827, um. 14 XII 1910
Klesiewicz ñdolf, ur. 1834, um. 23 V 1916
Kleszczyński Gryf Łucjan, ur. 1831, um. 15 VII 1910
Klimkowski Rola ñntoni, ur. 1840, um. 24 X 1903
Klimowiczowa Wincentowa Salomeą
Klimpel Tomasz, ur. 1832 um. 16 VIII 1908
Kliszewski ñdolf, um. 1872
Kmita Wojciech, um. 1922
Kołakowski Kościesza Józef, ur. 1822, um. 2 IV 1912
Komorowski Korczak Wojciech hr., ur. 13 IV 1839, pułkownik, um. 20 III 1879
Konopacki Narcyz, podoficer, um. 1884
Konopka Stanisław, ur. 1838, Um: 22 XII 1906
Kostecki Platon, ur. 1832, urn 5 V 1907
Kostro Rawicz Władysław, ur. 1841, oficer, um. 1900
Koszczyc Wołodźko Walery Wacław, ur. 1832, um. 8.IV.1904
Koszlak Jan, ur. 1840, um. 6 VIII 1900
Kotkowski Ostoja Celestyn ur. 1830, um. 1902
Kotkowski Józef, um. 27 V 1914
Kowalewski Bolesław, um. 1895
Kozakiewicz Alfred, um. 13 II 1880
Kozieradzki Józef, ur. 1843 um. 22 X 1863
Kozłowski Franciszek, um. 1871
Kozłowski Władysław, ur. 1832, um. 9 VIII 1900
Krajewski Jastrzębiec Ludwik, ur. 1845 um. 6 XI 1913
Krasnowski Szmaidel Gabryjel, ur. 1837 um. 1885
Krasowski Rogala Władysław, ur. 1835, um. 15 I 1871
Kraussowa z Czyżewskich Franciszka ur. 1818 um. 1888
Kruszelnicki Sas Mieczysław, ur. 1846, um. 1920
Krzen Edmund
Krzyżanowski Aleksander, um. 1894
Krzyżanowski Stanisław, um. 1872
Kubala Ludwik, ur. 1838, um. 1 X 1918
Kubicki Józef, um. 1902
Kiihn Edward, ur.^835, um. 26 X 1908
Kukawski Rajmund, ur. 1846, podoficer, um. 36 II 1888
Kunaszewski Radwan Hieronim, ur. 1806, oficer,um. 5 X 1885
Kunstfeld Ludwik, ur. 1834 um. 7 IX 1915
Kurka Ferdynand, ur. 1842, um. 10 VI 1908
Kurniewicz Ignacy, ur. 1842, oficer
Kurpwski Feliks
Kuszlejko Tomasz, pułkownik
Kwaskowski Bogorja Erazm, ur. 1802, oficer, um. 1884
Lam Jan, ur. 1838, kapitan, um. 1886
Laskowski Ludwik, ur. 1843, um. 29 XII 1916
Latoszewski Jan, ur. 1818, um. 16 11.1906
Lebenstein Kazimierz, ur. 1841, um. 1907
Leniecki Józef, oficer
Lenkiewicz Kotwicz Zygmuut ks., ur. 1845, um. 1913
Lercel Henryk, ur. 1843, um. 30 VI 1915
Lerski Jan, ur. 1841, um. 1925
Leśniewiczowa Feliksa, ur. 1836, um.-3 VIII 1911
Leszczyński Henryk, ur. 1841, ur. 18 Vili 1917
Lewakowski Alfred, uni. 3 XII 1912
Lewakowski Karol, ur. 1836, oficer
Lewandowski Feliks, urn. 1908
Lewicki Jan, ur. 1845, um. 25 VII 1911
Lewicki Jan, ur. 1843, um. 1908
Lewicki Stanisław ur. 1822, um. 8 IX 1909
Lewiński Leon, ur. 1844, um. 1912
Lickendorf Florentyn ks., ur. 29 VII 1835, um. 1 IX 1881
Lickendorf Jan, ur. 1825, um. 1895
Lipczyński Antoni, um. 22 Vili 1863
Longchamps de Berier Franciszek, ur. 1840, oficer, um. 21 II 1919
Longchamps, de Berier Wincenty, ur. 1844, um. 1894
Ludkiewicz Ludwik, ur. 1842, um. 20 VII .1914
Luttlich Aleksander, naczelnik oddziału, um. 1893
Łączyński Hipolit, ur. 1820, um. 1905
Ladź Władysław, um. 1900
Łagan Józef, um. 1894 Łapiński Teofil, kapitan, um. 1886
Łoś Dąbrowa Emil, hr., ur. 1845, um. 1885
Łoziński Lubicz Edmund Karol, ur, 1837
Łurtiewski Felikt, um. 1890
Łuniewski Jan Aleksander, ur. 1834, um. 18 XI 1887
Łysakowski Władysław, um. 1873
Machan Edward, ur. 23 IX 1843*um. 5 III 1907
Macieszkiewicz Bronisław, ur. 1842, um. 2 U 1903
Madeyski Poraj Leon, ur. 1833, um. 22 XI 1885
Magoczy Rudolf, ur. 1846, um. 1894
Mayer Józef, ur. 1842, um. 1908
Majewski Adam, ur. 1845, dr.
Majewski Jan, ur: 1838, um. 16 V 1898
Majewski Starża Michał, ur. 1848, um. 1910
Malczewski Tornasz Włodzimierz, um. 17 XII 1915
Maiinowski Erazm, ur. 1825, um. 31 I 1908
Malinowski Stanisław, um. 6 10 1925
Mańkowski Antoni, um. 1899
Mantuani Sylvery
Margąński Leon, ur. 15 VII 1843, um., 19 III 1899
Markowski Juljan-, ur. 1846 podoficer
Maszkowska z Ferrów Marja, ur. 1835, um. 30 IV 1913
Maszkowski Karol, um. 1886
Matjaszek Ludwik, ur. 1839, um. 8 IX 1926
Matuszyński Juijan. um: 31 III 1887
Majer Antoni, um. 1890
Maykowski Jan, ur. 1826, um. 30 XI 1906
Menkes Menczyński Meliton' kapitan, ur. 1834
Merunowicz Teofil, ur, 1846, um, 1919
Michalczewski Prus Józef, ur. 1841
Michalewski Korczak Jan, kapitan, ur. 8 III 1838, um 30 XII 1910
Michalewski Korczak Konstanty, ur. 1845, um. 5 VI 1907
Michalski Konstanty, ur. 1833, um. 5 XII 1904
Michalski Michał, ur. 1846, um. 1907
Michalski Władysław, ur. 1813, um. 24 V 1871
Michciński Roch, ur. 1844, um. 22 XI 1912
Mirucki Leszczyc Jan, um. 1910
Milewski Korwin Henryk, ur. 1817, um. 1895 (
Milewski Stanisław, ur. 1844, um. 11 V 1910
Miniewski Mieczują Józef, ur. 1841, pułkownik, um. 1926
Młocki Alfred, ur. 1801, um. 1879
Modelski Teofil, ur. 1840, um, 25 II 1922
Modzelewski Trzywdar Narcyz, ur. 1823, um. 8 III 1911
Muller Jan, um. 1893
Myszkowski Władysław, ur. 1840, um. 22 I 1905
Nachtsheim Aleksander, ur, 1843, um. 14 VI 1890
Najsarek Tomasz
Nanowska Sas z Hermannów Laura
Nanowski Sas Władysław, ur. 1843, um. 1889
Neuster Michał, ur, 1841, um. 1911
Niedziałkowski Rawicz Karol, ur.1823, um. 1900
Niemczykiewicz Konstanty Wojciech, um- 12 X 1917
Niemczynowski Prus I. Stanisław, ur. 1839, kapitan, um. 1924
Niementowski Pobóg Przemysław, dr. ur. 1846,um.18 IV 1908
Niementowski Pobóg Kalikst, um. 1924
Niewiarowski Ligęza Antoni, ur. 1843, um. 1876
Noskiewicz Eugenjusz, ur. 1840, um. 29 VII 1868
Nowacki Ogończyk Leon, ur. 1835, oficer, um. 25 VII 1888
Nowakowski Henryk
Nydra Jan, ur. 1833, um. 22 i 1903
Obas Jan, ur. 1842, um. 8 III 1905
Oberkom zwany Oberskim Karol, ur. 1847, um. 1903
O'Byrn Tytus Jan, naczelnik oddziału, ur. 1838
Ocicki Apolinary, um. 1898
Ociosalski Paprzyca Stetan, ur, 1821, oficer, um. 1893
Odyniac Jarosław, ur. 183.3, um. 22 X 1897
Olewiński Wincenty, ur. 1841, oficer
Olszewski Ignacy, ur. 1841, um. 10 IX 1897
Olszewski Konstanty, ur. 3 III 1836, kapitan, um, 16 I 1909
Olszewski Wincenty, ur. 1841
Onyszkiewicz Eugenjusz, um. 1865
Onyszkiewicz Zdzisław, ur. 1846, podoficer
Opałek Józef, ur. 1847, um. 1896
Opolski Wiktor, dr., ur. 1841, um. 1912
Orbuszewski Jan, ur. 1837, um. 11 V 1912
Ordyniec Ostoja Henryk, ur. 1818
Osiecimski Stanisław, oficer
Osmólski Bończa Stanisław, ur. 1841, um. 1881
Ostrowski Aloizy, ur. 1846, um. 1907
Ostrowski Ksawery, ur. 1841, um, 17 VI 1889
Ostrowski Michał, ur. 1840, um. 26 XII 1908
Oxinski Oksza Józef, ur.. 1840, pułkownik, um. 13 Xl 1908
Pach Józef, ur. 1840, km. 4 III 1899
27.05.2010 16:20
Panasiewicz Adam. ur. 1842, um. 1 1 1917
Pancet Aleksander, um. 1894
Pannenka Władysław, ur. 1848, um. 2 VII 1905
Papara Aniela
Papara Marcela
Parys Prawdzic Mieczysław, ur, 1848, um. 1907
Pasochowski Alfred, ur. 1845, um. 22 X 1915
Paszkiewicz Aleksander, oficer, um. 1908
Paszkowski Mieczysław, um. 1873
Pawłowski Karol, ur. 1844, um. 3 III 1883
Pawulski Bończa Jan, ur. 27 I 1793, um. 22 IV-1877
Pekeles Maurycy, ur. 1839, um. 1899
Petrów Michał, um. 1890
Pfeiffer Eugenjusz, um. 1896
Piątkowski Józef, um. 25 X 1889
Piątkowski Władysław, ur. 1842, um. 4 Xl 1887
Pietraszkiewicz Nafęcz Hipolit, ur. 10 VIII 1841, oficer, um. 27 V 1903 '
Pietrzycka Bełty z Witosławskich Adela, ur. 1829, um. 1913
Pini Józef, ur. 1825, um. 1898
Pióro Bończa Konstanty, ur. 1829, oficer, um. 1901
Piotrowska z Laskowskich Teofila, kurjerka
Piotrowski Stanisław, ur. 9 XI 1838, um. 6 Xl 1897
Piwko Radwan Stanisław, ur. 1835, um. 16 IV 1905
Płażek Edwin, um, 1925
Płoński Mateusz, ur. 1843, um. 20 VIII 1908
Podgórski Aleksander, ur. 1844, um. 12 III 1908 . [
Podgórski Franciszek, um. 1900
Podlewski Bogorja Stanisław, ur. 1840, um. 1875
Podlewski Bogorja Walerjan, ur. 1831, um. 26 IX 1885
Podwyszyński Karol, um. 1887
Poh Kamila, ur. 9 VIII 1838, um. 15 X 1895
Pomianowski Józef, um. 1872
Popielowa Antonina, ur. 1830, um. 1909
Potocki Jan Artur, um. 1900
Potocki Józef, u'. 1834, um. 1901
Praun Alojzy, ur. 1834, um. 1907
Prawdzicki Andrzej, ks., um. 1910
Preszel Mieczysław, ur. 1817, majoff um. 25 IX 1885
Prugar Feliks, ur. 1846, um, 1907
Prugar Marcin, ur. 1834, um. 23 XII 1901
Przepieliński Albin, ur. 1846
Przyjemski Stanisław, ur. 1843, um. 2 XI 1900
Puzdrowski August, ur. 1838, um. 9 VII 1905
Raciborski Rawicz Ludwik, ur. 1833, um. 12 VII 1897
Radziszewski Bronisław, dr., ur. 1838, um, 17 IV 1914
Rafałowski Seweryn, um. 1887
Rayska Julja. ur. 1817, um. 22 I 1908
Rayski Albin, um. 1921
Rayski Tomasz, dr., ur. 1811, um. 1885
Rebczyński Władysław, ur. 1836, um. 1912
Rembski Edmund, ur. 1840, um. 30 XII 1913
Reutt Gozdawa Gustaw, ur. 1842, oficer, um. 9 XI 1902
Rewakowicz Henryk, ur. 1837
Robacki Aleksander, um. 19 \X 1901Rodakowski Zygmunt
Rodecki Jastrzębiec Stanisław, kapitan, um. T VIII 1877
Rogaliński Łodzią Aleksander,ur.1833, naczelnik oddziału, um.1 VIII 1877
Rogowski Jastrzębiec Piotr, ur. 1816, um. 1 VIII 1894
Rojowski Cholewa Konstanty, ur. 1808, oficer, um. 1883
Romanowícz Tadeusz, ur. 1843, um. 1904
Romanowski Erazm, dr., ur. 1841
Romanowski Józef, ur. 1840, um. 21 VI 1917
Romański Andrzej, ur. 1840. um. 11 XI 1908
Rozwadowski Erazm, ur. 1825, um. 8 VI 1880
Rudnicki Jáy Artur, um. 1798
Rudnicki Józef, ur. 1841, um. 19 III 1917
Rudowski Prus II. Jan, pułkownik, ur. 1840
Rudzki Władysław, ur. 1844, um. 9 IV 1913
Runge Władysław, ur. 1844, um. 5 111 1903
Rutkowski Jakób, ur. 1836, um. 12 V 1898
Rückmann Ludwik, ur. 1838, um. 7 IX 1908
Rylski Ścibor Tomasz, ur. 1838, um. 1924
Rzepecki Białynia Bolesław, dr., ur. 1842, um. 1923
Sacher Ferdynand, ur. 1838, um. 7 XI 1913
Sadowski Nałęcz Tadeus, ur. 24 IV 1831, um. 10 11 1906
Salutyński Maurycy, um. 28 III 1918
Samborski Ostoja Adam, um. 1900
Sanciewiczowa Józefowa
Sawicki Stella Jan, ur. 1831, pułkownik, um. 29 VIII 1911
Sawicki Teodor, ur. 1835, um. 16 X 1906
Schatauer Antoni, dr.
Schmitt Henryk, ur. 1817, um. 1883
Schmittowa z Mitraszewskich Leokadja, ur. 1826, um. 1898 Schneider Antoni
Seidel Aleksander, ur. 1838, um. 13 IV 1892
Semetkowski Stanisław, ur. 1837, kapitan
Serednicki Ferdynand, ur. 1834, um. 8 VIII 1910
Sieprawski Nałęcz Karol, ur. 1844, um. 5 I 1909
Sieprawski Nałęcz Władysław, um. 1908
Sierakowski Józef, ur. 1838, um. 6 IV 1906
Sierbawski Władysław, ur. 1836, um. 1889
Simon Edward, um. 4 1 1909
Skałkowski Tadeusz
Skarbek Abdank Henryk, hr.
Skibiński Siestrzeniec Kazimierz, ur. 1838, um. 12 VII 1915
Skolimowska z Kłopotowskich Feliksa, um. w wrześniu 1912
Skotnicki Antoni, ur. 1841, um. 13 XII 1897
Skulski Florjan, ur. 1839, um. 1903
Skwarecki Wojciech, ur. 1834, um. 2 III 1905
Skwirczyński Teodor, um. 1901
Slaski Krzywda Leon, ur. 1842
Sławiński Bronisław, ur. 1843, um. 1912
Sławiński Stanisław, ur. 1843
Słotwiński Michał, um. 1897 .
Słucki Dołęga Adam, ur. 1832, um. 1898
Smalawski Pilawita Juljan, ur. 1830
Smiechowski Bełty Józef, ur. 1787, jenerał, um. 18 VI 1875
Smoleński Marceli, ur. 2 IX 1843, um. 2 I 1898
Smolka Franciszek, ur. 1810, um. 4 XII 1899
Smolka Karol, ur. 1843, um. 1 III 1913
Smulski Alojzy, um. 1874
Smutny Wilhelm, um. 1899
Sokołowski Apolinary, um. 1924
Sokołowski Józef, ur. 1841, um. 1904
Sokołowski Prawdzic Wiktor, ur. 1836, um. 29 III 1901
Sokulski Franciszek, um. 14 V 1917
Solecki Ostoja Antoni, ur. 1843, um. 14 V 1917
Sołtyński Karol, ur. 1845, um. 1916
Sparniak Wincenty, ur. 1837, um. 17 X 1915
Spiegel Napoleon de, ur. 1843, oficer, um. 8 V 1914
Starkel Juljusz, um. 1919
Starklowa z Wasilewskich Klementyna, um. 1926
Stawarski Marcin, ur. 1824, um. 28 II 1906
Stecki Radwan Aleksander, urn, 1899
Steifer Marceli Listopadzki Libory, ur.1841,urn 17 II 1899
Stochliński Józef, um. 1895
Strojnowski Władysław, urn, 1895
Stroner Adolf, ur, 1837
Strzednicki Teofil, um. 1908
Strzelecki Leszek- Antoni, um. 16 IV 1884
Studentowicz Józef, um. 1894
Stupnicki Florjan
Stupnicki Sas Hipolit, ur, 15 VIII 1806, um. 18 X 1878
Święcicki Paulin vel Stachurski, ur. 1841, um. 12.JX 1876
Świerczewski Erazm, ur. 1836, um. 14 I 1918
Swisterski Wiktor
Swiszczowski Władysław, ur. 1840, um. 18 VIII 1904
Świżyński Poraj Leonard, ur. 1828, um. 18 VIII 1889
Sypniewski Odrowąż finastazy, um. 1884
Syroczyński Leon, inż., ur. 1844, um. 15 V 1925
Szachowski Stanisław, dr., um. 1906
Szamecki Józef, ur. 1843, um. 30 I 1904
Szczęścikiewicz Kornel, ur. 1842, um. 14 IX 1916
Szczęścikiewicz Ludwik, ur. 1842
Szczotkowski Walenty, um. 20 I 1889
Szczygielski vel Szczucki Józef, um. 1908
Szczygielski Rogala Józef, ur. Ì840, um. 20 I 1903
Szeliga Władysław, ur. 1844, um. 1924
Szrednicki Teofil, ur. 1841, um. 6 XII 1906
Szubert Antoni; ur. 1848, um. 21 IX 1917
Szulabski Tymoteusz, um. 1890
Szulc Marcin, ur, 1842, um. 1923
Szulc Przemysław,' ur. 1848, um. 1917
Szumski Jastrzębiec Teofil Lucjan, ur. 1839, um. 1899
Szwarcol Bronisław ñntoni, ur. 1834, um. 1904
Szydłowski Wizunas Moczydlów Szymon, um. 10 III 1906
Szydyburski Augustyn
Szyjkowski Józef, ur. 1845, um. 9 III 1900
Szymański Zenon, ur. 1845, um. 1906
Szyszkowski Ostoja Władysław, ur. 1844
Tański Nałęcz Gustaw, ur. 1835, um. 3 VI 1915
Tatomir Sas Lucjan, ur. 1836
Tchorzewski Tytus, ur. 1838, um. 12 XI 1908
Tchórznicki Jelita Mniszek Leonard, ur. 1847. um, 1910
Thieme Robert, ur. 1839, major, um. 1878
Tilsch Juljusz, ur. 1842, um. 6 XII 1893
Tołoczko Pobóg Lucjan, ur. 1835, um. 1895
Tomaszewski Maksymiljan, um. 1923
Tranda Franciszek, ur. 1845, um. 1912
Trembicki Józef, ur. 1843, um. 23 V 1898
Tscherner Józef, ur. 1840, um. 29 X 1906
Turek Jan, um. 1922
Tuszyński Nałęcz Karol. um. 1899
Tychowski Jan. um. 1885
Tyczka Antoni, um. 1894
Tyszkowski Władysław
Ubysz Cholewa Aleksander, ur. 1832, um. 11 IX 1890
Umański Jan Kanty, ur. 1845, um. 30 III 1911
UIziębło Jan, sierżant, ur. 1844
Valentin d' Hauterive August, ur. 1835, rotmistrz, um.
1893 Wagner Adam, ur. 1845 Wang Juljan, ur. 1844, um. 1910
Warchałowski Leopold, um. 1895
Wartyński Jan, ur. 1838, um, 16 V 1898
Waszkowska Celina, um. 1904
Waszkowski Jastrzębiec Witołd, ur. 1828, um. 22 IV 1882
Ważny Jan, um. 1901
Wąsowicz Dunin Aleksander, um. 19 I 1870
Weber de Webersfeld Edward, ur. 1846, um. 3 VIII 1918
Weber de Webersfeld Ludwik, ur. 1848, um. 16 III 1907
Weber d' Ehrenzweig Ludwik, ur. 1837
Wekierek Tomasz, um. 1901
Wenzel Józef, ur. 1842, um 6 XI 1915
WernickI Józef, dr., lekarz wojsk., ur. 1836, um. 1906
Wicherek Franciszek, um, 1896
Widmann Karol, ur. 1821, um. 26 X 1891
Wierciński Ślepowron Feliks, ur. 1835, um. 1880
Wierzbicki Mieczysław, um. 13 V 1900
Wilczyński Albert, ur. 1831 um.
Wildowa Leonia
Winiarski Walenty, um. 1896
Winiarzowa Julja
Winnicki, um. 1898
Wiśniewski Wiktor, ur. 1822, kapitan, um. 1890
Włodek N., um. 1902
Włościborski Ludwik, ur. 1809, um. 16 XI 1903
Wodziński Jastrzębiec Ignacy, oficer, um. 17 VIII 1873
Wodziński Jastrzębiec Pankracy, ur. 1832, rotmistrz
Wojakowski Henryk, ur. 1831, um. 1908
Wojciechowski Józef, ur. 1837
Wojciechowski Tadeusz, dr., ur. 1838, um. 21-XI 1919
Wojciechowski Zygmunt, ur. 1847
Wojnarowski Walenty Antoni, ur. 1831, um. 9 VII 1903
Wojnicki Józef Franciszek, ur. 1804, kap. v. m. um. 8 III 1871
Wolski Junosza Kazimierz, ur. 1841, um. 1917
Wolski Jelita Sarjusz Walerjan, 12 IX 1842, oficer, um.. 23 IV 1911
Wronowski Napoleon, ur. 23 XI 1822, um. 28 II 1906
Wronowski Wiktor, ur. 1942 Wroński Ludwik, um. 1874
Wurst Juljusz um. 1882 .
Wybranowski Poraj Józef, ur. 1843, oficer, um. 1907
Wysocki Józef, um. 1894
Wysocki Józef, Um. 1910
Wysocki Karol, ur. 1833, um. 23 II 1902
Wysocki Stefan, um. 1896
Younga de Lenie Zdzisław, ur. 1835, um. 19 VIII 1913
Zadarnowski Sulima Longin, um. 1836
Zagórski Albin, ur. 1846, podoficer, um. 1901
Zajączkowski Liberat, ur, 1843, um. 1901
Zakrzewski Gustaw, um. 1907
Zamorski Arnold, um. 1902
Zawadzki Władysław, ur. 1832, um. 3 V 1885
Zduńczyk Józef, ur. 1831, pułkownik
Zieliński Jelita Adam, ur. 1834, pułkownik, um. 1906
Zieliński Jan, um. 1875
Zielnicki Stanisław, ur. 1842, um. 27 XII 1916
Zielonka Jastrzębiec Ludwik, ur. 1835, kapitan, um. 19 XI1897
Ziemnik Filip, um. 1923
Zienkiewicz Leliwa Kazimierz, ur. 1845, kapitan,, v. m.,. um. 1922
Zima Franciszek, ur. 1827, major, um. 1899
Zontak Władysław, ur. 1828, um. 1906
Zuckier Filip
Żabiński Antoni, um. 24 V1889
Źerdzińska Ludwika, ur 1840
Żerebecki Sas Michał, ur. 1840
Żukotyński Władysław, um. 1872
Żuliński Ciołek Józef Anzelm (Zenon Zetowicz) ur. 1842 um.1907
Żuliński Ciołek Kazimierz, ks., ur. 1831, um. 1904
Żuliński Ciołek Tadeusz, ur. 1839, um. 1885
Łańcut. Peszko Franciszek, ur 1805, um. 28 XI 1883 P. L.
Lanki Małe. Niezabitowski Lubicz. Kwiryn, rotmistrz, v. m., um. 1886 P. L.
Łopatyn. Dwernicki z Ternowy Józef. ur. 1779, jenerał v. m. 23 VII 1856 W. N.; P. L.
Łuka Mała Skałatu. Koziebrodzki Jastrzębiec Leopold, ur.1767,podpułkownik v.m.,zm. 1833,
Zabiełski Trzaska Ignacy, ur. 1815, um. 12 I 1880, P. L.
Żysiec. Pichler Jakób, P. L.
Majdan Górny. (Huta o. Nadwornej) Kaplica ku czci śpi, Teofila Wiśniowskiego z tegoż portretem S. S.
Manajów. Bem Józef, P. S.
Bobrowski Nałęcz Klemens P. S.
Markowa po w. Przeworsk.
Pankowski Władysław, ur. 1841 um. 1886 P. S.
Medyka. Gałęzowski Wiktor, P.S
Pawlikowski Leander P, S.
Pawlkowski Mieczysław, ur. 1834, um. 1903, P. S.
Mielec. Damse Stanisław P. S.
Szanecki Hipolit P. S.
Żurowski Leliwa Tadeusz, um. 1886," P. S.
Mikołajów n. Dniestrem. Osiński N., ks., P. S.
Mikulince. Rey Oksza Mieczysław, hr., ur. 1838, um. 1908, P. S.
Mosty Wielkie. Czwartacki Józef, P. S.
Lauszka Bruno, ks., dr.,,P. S
Lesiecki Nałęcz Leonard, oficer, um. 1876, P. S.
Marszałkiewicz Jąn, P. S.
Nawarja. Kamieński Slepowron Henryk, ur. 1806, zmr. 1891, S. S.
Rogaliński Lodzia Henryk, major, v. m., um. 15 VIII 1880 P. L..
Niżniów. Odyniec Jarosław, ur. 1833, kapitan, P. S.
Sowiński Józef, ks., ur. 1833 P. S.
Nowosiółka na Podolu.Rozwadowski Wincenty, ur.1806 zmr. 1849. P.L.
Nowosiółka o. Podhajec. Manasterski Rafał, P. S.
Nozdrzec. Chmurowicz Wincenty, ur.1810, um. 3 XII 1894,P. W. P. S.
Obertyn.Grabowski Jastrzębiec Ignacy, ur.1812, wachmistrz,urn. 13 IX 1889, P.L.
Olejów. Wodzicki Leliwa Kazimierz, hr., ur. 1816 zmr.
Olesko. Niezabitowski Lubicz Hieronim, um. 1895, P. S.
Ostrów k. Przemyśla. Woźniakowski Edward, P. S.
Ostrowiec k. Gwoźdzca. Bogdanowicz Antoni, um. 1872, P, L.
Moniuszko Stanisław, P. L.
Ożydów. Hubicki Korczak Karol, ur. 1814, P. L.
Paniowce Zielone. Popiel M., ur. 1770, chorąży, v. rn., um. 1850, P. K.
Padanowski Antonii um. 1890 P. S.
Pawłów k. Chołojowa. Ujejski Kornel, ur. 1823, um. 1897 P. S.
Petlikowce Stare. Endzielewicz Michał, P. S.
Pistyn. Pomszyński Józef, P. S.
Szulc Wojciech Serafin, um. 1905, P. S.
Płowe. Błażowski Sas Hieronim, bar. ur. 1805, um, 1888, P. L.
Pniatyn. Wilczyński Konrad, um. 26 10 1863, P. S.
Poczapy. Zawadzki Karol, P. S.
Podemszczyzna. Swidziński fgnacy, ur. 1785, um. 26 X 1875; W. N.
Podhajce. Bobowski Gryf Konstanty, major, um. 1870, P. L.
Doskocz Antoni, P. S.
Los Władysław, ur. 1832, P. S.
Manget Ludwik, um. 1874, oficer, W. N., P. L., P. S.
Nowakowski Gustaw, P. S. Trocki Maciej, P. S.
Podkamień k. Brodów. Piątkowski Donat, ks., um. 16 VI1877, P. L.
Podliski małe. Waygart Walery, dr., P. S.
Podwysokie o. Kurżan. Malczewski Tarnawa Juljusz, ur.1835,um.1886, P. S.
Połtew. Brzezicki N., P. L,Żyworski N., P. L. , .
Poturzyca. Machnowski Bronisław, P. S.
Prusy k, Brodów. Chojecki Maksymiljan, um. 1926, P, S.
Przemyśl. Bobakowski S., P. S.
Bułkiewicz Teodor, P. S.
Czarnecki Juljan, P. S.
Czerwiński Ludwik, P, S.
Dąbrowski Jarosław, generał Komuny paryskiej, um.21 II 1871, P. S.
Dornwald Michał, P. S.
Dworski Aleksander, dr., P. S.
Ergetowski Jan, P. S.
Fałat Józef, ks. P. S.
Fleszar Walenty, P. S.
Foucho Gustaw De, P. S.
Gamski Franciszek P. S.
Gizowski Nowina Stanisław, ur. 1799, of„ um. 9 VI 1878, P. L
Goebel Józef P.,S.
Gorzeńskl Leon, P. S.
Grabiński, P. S,
Haywas Józef, P. S.
Horak Jan, P. S.
Hradel Wojciech, P. S.
Jaworski Władysław, P. S.
Kalina Karol, P. S.
Kończ Antoni, P. S.
Kruczek Józef, P. S.
Kuliński Erazm. P. S.
Kwiatkowski Stanisław, P. S.
Lanikiewicz Józef, P. S.
Lipski Feliks, P. L.
Lipski Tadeusz, P. L.
Lutwiński Tomasz P. S.
Lutyk Jan, P. S.
Łękowski Teofil, ks., P. S.
Mazur Jan, P. S.
Malczuk, P. S.
Mańkowski Władysław, P. S.
Miazga Antoni P. S.
Michałowski Ludwik, P. S.
Monne Karol, P. S.
Niemierowski Józef, P. S.
Nowak Jan, P. S. Orłowski Józef, dr. P. S.
Paprocki Roman, u. 1839. P. S.
Patronowicz Jan, P. S.
Podbielski Łukasz P. S.
Popławski N., P. S.
Schwarc Bronisław, P. S,
Sieprawski Władysław Karol P. S.
Sieroszewski Jan, kapitan,-ur. 1833, um. 1895 P. S.
Słotwiński Henryk, P. S.
Takliński Stefan P. S.
Taworski Jan, P. S.
Uruski Michał, P. S. ' "
Weiningerowa Klotylda, kurjerka Rządu Narodowego, P. S.
Wejnich Włodzimierz, P. S.
Wysocki Konrad, um. 14 Hi 1897, P. S.
Zacharski Hieronin, P. S.
Zajączkowski Michał, P. S,
Zapałowicz. Michał, um. 1908, P.S.
Zawirski Józef, P. S.
Zwirzyński Wojciech, major, um. 1872, W. N.
Putiatyńce. Torosiewicz Mikołajr oficer, um. 1901 P. S.
Radymno. Bogdański Władysław, P. S.
Rawa Ruska. Sielicki Józef, ur. 1764, oficer, 1886 P. L.
Rodatycze. Filipowski Pobóg Bogusław, ur. 1811 um. 1889, P. L
Rolów. Dylewski Merjan dr., S. S.
Romanowe Sioło. Kęplicz Łabędź Dunin N., ur. 1808, oficer, um. 1884 P. L.
Smarzewski Józef, kapitan, um. 1853 P. L.
Romaszówka. Weleżyński Marcin, oficer, um. 1875 P. L.
Rosochacz pow. Czortków.
Komornicki Stefan P. S.
Rozdół. Domański Bazyli P. S.
Domański Jan, P. S.
Rozwadów n. S. Lubomirski Szreniawa Adam Książe, ur. 1812 v. m. um. 24 VI 1873 P. L.
Rozwożany. Gawlikowski Antoni Mateusz, ur. 1811 P. L. P. S.
Rożubowice.Zieliński Stanisław, P. S
Rożyska k. Tarnorudy. Rozwadowski Kazimierz, pułk. P. K.
Rudki. Bieniecki Łodzią Ludwik, ur. 1812, um. 1880 P. L.
Fredro Bpńcza Aleksander, hr. ur. 1793, oficer, v. m. um.,
15 VII 1876 W. N.
Fredro Bończa Edward hr.ur. 1803, kapitan, v. m. um. 1878 P. L
Fredro Bończa Henryk hr., ur. 1800, ofic., um. 16 VII 1867 P.L.
Fredro Jan Aleksander hr., ur. 1829, um. 1892 P. S.
Fredrowa Bończa hr. P. S.
Rymanów. Przemyski Bronisław, ur.1802,kapitan, um. 14 I 1880 P. L.W. L.
Rzemień. Bogusz Półkozic z Ziembllc Feliks kapitan, v. m., um. 1876 P. L.
Rzepec o. Szczawnego. Niezabitowski Lubicz Stanislaw, um. 1876 P. L.
Rzepniów. Herman Ryszard, S.S
Rzeszów. Grudziński Grzymała Jan, ur. 1802, ofic. um. 1881 P.T-.
Gumiński N., um. kwiecień 1863, P. S.
Jabłoński Jasieńczyk Ludwik, ur. 1812, um. 1893 P. L.
Jabłoński Jasieńczyk Tadeusz, ur. 1847, um. 1924. P. S*
Jabłoński Jasieńczyk Wacław, ur. 1810, oficer. P. L.
Pachulski Baltazar, ur. 1844, P. S.
Sambor. Chodecki Junosza Aleksander, um. 6 VII 1874, P. S.
Niewiadomski Jan, P. S.
Samołuskowce. Gorzeński Nałęcz Ostroróg Michał hr.major, um. 1832, P. L.
Sanok. Peszyński Cholewa Tytus, ur. 1811, oficer, P. L. i W. L.
Bauman Ernest, um. 1889 P. L.
Sapohów. Golejewski Kościesza Tadeusz hr.ur. 1799 um. 1855, P. L.
Sądowa Wisznia. Brześciański Sas Sylwery, ur. 1807 um. 1888, P.L.
Sedziejów. Smoleński Aleksander, ur. 1844, um. 1886. P. S.
Sielec pow. Sambor. Szeptycki Józef, ur. 1790, kapitan, um. 1840, W. N. i P. L.
Sieniawa. Mańkowski Aleksander, P. S.
Szyszowski Ambroży, um. 1874, P. L.
Sieńków. Boberska z Wasilewskich Felicja, ur.1825, um. 151 1889, P. S
Boberski Alojzy, porucznik, um. 1887, S. S. i P. W.
Skała. Gołuchowski Leliwa Artur hr.ur.1809, jenerał, v. m. um. 1893, P. L, W. K. I P. S.
Skomprochy. Krajewski Mieczysław, P. S.
Pobereźko Jan, um.^13 111 1920, P. S.
Słobódka polna. Puzyna Oginiec Józef książę, ur. 1793, major v. m., um. 29 XI 1862, W. N. I P. L.
Śniatyn. Rożałowski Jan, um. 1892, P. S.
Sokal. W mogile usypanej staraniem i osobistą pracą Pawła Zaczkowskiego, spoczywają uczestnicy Powstania Styczniowego zmarli w szpitalu rannych w Poturzycy i w klasztorze OO Bernardynów. Ponadto spoczywają cmentarzu:
Baron Alfons, ur. 1835, um. 7 X 1902, P. S.
Jasiński Roman, um. 1888, P. L.
Pieksiewicz N, um. 1863, P. S.
Skoczylas Jan ks., ur. 1830. um. 1877, P. S.
Styczyński Jan, um. grudzień 1863, P. S.
Wasilewski Jan, um. 11 Xl 1920, P. S.
Zaczkowski Paweł, ur. 1836, podoficer, um. 9 VI 1910 P.S.
Sokołów o. Stryja. Stecki Radwan Ludwik, ur. 1796, kapitan.v. m,zm.1859, P. L.
Środopolce. Stecki Radwan Adolf, ur. 1808, um. marzec 1889 P. L
Stanisławów. Borecki Józef, P. L.
Broniewski z Bieździedzy Hipolit, ur. 1798 wachmistrz, P. L.
Cichorski Władysław (Zameczek) pułkownik, um. 1876 P. S-
Czarkowski Abdank Baltazar, um. 1877, P. L.
Czołowski Sas Aleksander, ur. 1833, um. 1896 P. S.
Dąbrowski Łucjan, pułkownik, um. 1881, P. S.
Falkowski Antoni, ur. 1783, um. 9 X 1809, W. N.
Giler Agaton, ur. 1831, um. 1887, P. S.
Godowski Antoni, ur. 1810, P. L.
Górski Wasilewski Józef, oficer, um. 1875, P. L. i P. S.
Gosławski Maurycy, ur. 1805, um. 1834, P. L.
Grudziński Łabędź Michał, kapitan, um. 1869, P. L.
Kamiński Andrzej, um. 1883, P. S.
Kamiński Ignacy, P. S.
Karszniewicz Leon, urn, 1888, P. L.
Kawka Karol, ur. 1808, oficer, um. 11 IV 1880, P. L. i P. S.
Kolisiński Jędrzej, P. L.
Kopernicki Franciszek, ur. 1825, pułkownik, um. 1892 P.S.
Kopystyński Jan, ur. 1787, oficer, um. 28 VII 1809 W. N.
Kozowicz Władysław, rotmistrz, um. 1890, P. W. I P. S.
Lindner Zygmunt, P. S,
Łopatyński Łopot Hipolit, ur. 1812, um. 1890, P. L., S. S", P. S.
Mochnacki Tymoleon, P. L.
Nedzki Aleksander, ur. 1844, kapitan, um. 1892, P. S.
Pajączek Paweł, ur. 1806, P. L.
Rapacki Bronisław, um. 1880, P. S.
Świdziński Półkozic Karol, ür. 1842, um. 1877, P. S.
Szulc Franciszek, P. S.
Szulc Wacław, P. S.
Turkietty Antoni, ur. 1804, pułkownik, P.I P. S.
Wiśniewski Antoni, ur. 1805, oficer, v. m., P. L.
Wołłowicz Bogorja Franciszek, um. 1872, P. S.
Zalewski Sarjusz Ludwik, ur. 1811 P. L.
Stara Wieś, pow. Brzozów. Wybranowski Poraj Roman, ur.1790,generał,v,m.um.21 I 1863 W. N., P. L.I W.L
Stare Brody. Czajkowski Dębno Mikołaj, ur. 1811, um 1889, P.L.
Stary Sambor. Obuszkiewicz Stefan, ur. 1847, P. S.
Steniatyn. Szczawiński Robert, um. 1870, P. S.
Źukiewicz Longin, um. 1887, P. S.
Strachocina. Morse Wincenty, P. L.
Stryj. Bystrzanowski Leopold, oficer, um. 1875, P. L..
Chółodecki Białynia Celestyn, ur.1816, um.19 VI1867, S.S..P.S.
Karasiewicz Leon, um. 1900, P. S.
Obertyński Sas Antoni, ur. 1840, P. S.
Puzyna Oginiec Romuald książę, ur. 1815, oficer, um. 18 IX 1876, P. L.
Stryjówka. Kaczarski Edmund, um. 1896, P. S.
Strzemilcze. Ożarowski Rawicz Kołtek Konstanty hr., ur. 1796,
oficer, v. m., um. 6 II 1880, P. L.
Stubienko. Mniszek Bużenin Antoni, ur. 1804, um. 10IV 1875: P. L.
Suchodół. Miączyński Jan, ur. 1776, kap., um. 1876, W. N
Świdowa, pow. Czortków. Wojciechowski Jelita Baltazar, P. S.
Tadanie. Bartmański Tomasz, ur. 1798, pułkownik, um. 28 111 1880, P. L.
Tarnopol. Gołuchowski Lełiwa Mieczysław hr., ur. 1816, um.1850, P. L.
Langiewicz Wincenty, lekarz, um. 10 VII 1874, P. L.
Małkowski Kamil, ur. 1843, P. S.
Piątkiewicz Ludwik, ur. 1800, major, v. m., um. 20VI 1876 P. L.
Starzeński Lis Leonard hr , ur. 1791, um. 24 VIII 1809, W. N.
Teleśnica. Laskowski Mieczysław, P. L.
Terło. Smoleński Nieczuja Jar., um. 1872, P. S.
Tłumacz. Mironiak Bazyli, um. 1809, W. N.
Zombik Józef, um. 1809, W.N.
Tłumaczyk. Modzelewski Trzywdar Justyn, ur.1784,kapitan,v.m.,um. 11 VIII 1858, W. N.. P. L..
Toporów. Everard Antoni, um, 1890, P. L.
Trembowla. Grandjean Antoni, S. S.
Turbia. Glanowski Jerzy, um. 1888, P. L.
Uśmierz p. Warężem.Piechowski Leliwa Józef, ur. 1804 v. m. um. 13 II 1879 P. L.
Uwin. Wysocki Strzemię Józef, ur. 1818, um. 1873, S.S. i P. S.
Waręż. Kuczyński Leon, um. 27 V 1887, P. S.
Wierzbica, pow. Rawa Ruska. Peszyński Cholewa Gustaw, ur. 1812, um. 1867, P. L. i P. S
Winniki. Gawarecki Zygmunt, ur. 1829, P. S.
Wilkowice o. Ropczyc. Michałowski Władysław, ur. 1797, um. 28 VIII 1880, P. L.
Wojniłów. Wierzejski Karol, ur. 1805, P. L., W. L. i P. S.
Wołkowce pow. Borszczów. Kryczun Wasyl, um. 1890, P. L.
Wrzawy. Pobojowisko z r. 1809 wojsk Księcia Józefa Ponia¬towskiego z Austrjakami i pomnik.
Wybranówka. Benecki Antoni, P. L.
Wzdów. Ostaszewski Ostoja Wojciech Teofil, ur. 1807, um.1889, S. S. i P. S.
Zalesie, pow. Borszczów. Hruszkiewicz N., ur. 1809. um.1889, P. L.
Zalesie pow. Czortków. Wyczółkowki Ślepowron Jan, v. m. P. L.
Zalesie pow. Rzeszów. Madachowski Wincenty, ur. 1815, um. 1892, P. S.
Zaleszany, o. Zbydniowa. Śląski Edmund, ur. 1830, major, um. 30 X 1863, P. S.
Stadnicki Aleksander, ur. 1839, um. 28 X 1863, P. S.
Zaleszczyki. Etazmus Aleksander, P. S.
Pszanowski Jan, ur, 1843, um. 1883 P. 9.
Sokołowski Ahtoni, ur. 1833, um. 1901 P. S.
Załanów. Jaruntowski Jan, P. L.
Zarszyn. Tomek Józef, ks., P. S.
Zbaraż. Krasnowski Andrzej, urn 1915, P. S.
Macieszkiewicz Władysław, um. 1900, P. S.
Pruski Marceli, um. 1912, P. S. '
Zaklika Topór Władysław, urn, 1917, P. S.
Zboiska p. Lwowem. Rumijowski Pretwitz Wczele M, ur. 1810 um. 1888, P. L.
Zborów. Chełczewski Edward, P. L.
Rozwadowski Antoni, major, v. m., um.21 VII 1855 W. N., R. L. W
Złoczów. Bogdański Aleksander P.S
Brylski Józef, P. S.
Brylski Rafał, P. S.
Brynicka z Niedźwieckich Cholewina Teodozja, ur. 1817, um. 27 IV 1892, P. S.
Gotd Michał, ur. 1826, um. 9 I 1880, P. S.
Krukowiecki Faustyn, ur. 1810, oficer, P. L
Krukowiecki Nestor, P. S.
Langner Franciszek, P. S.
Lipski Ludwik, P. S.
Michaiewski Józef, P. S.
Miksiewicz flntont, P. S.
Niedźwiecki Juljusz, Robert, ur. 1823, um. 1867, P. S.
Ostrowicz Jan, P. S.
Pachulski Baltazar, P. S.
Podgórski Karol, P. S.
Politowski Brodzie Józef. P. L.
Strzelecki Jastrzębiec Władysław, P. S.
Tarnawski Karol, P. S.
Ulanowski Sylwester, P. S.
Znibrody. Turkuł Ostoja Józef, ur. 1802, um. 1886, P. L.
Zołczów. Onyszkiewicz Mieczysław, ur. 1844, P. S.
Żółkiew. Holinkowski Eustachy, P. S.
Kobylański Eugeniusz, P. S.
Mnerko Ferdynand, P. S.
Najburg Juljusz, P. S.
Nowakowski Józef Norbert ks., ur. 1811, P. L.
Ruszczyńskł Mieczysław, P. S.
Wierzbicki Mieczysław, P. S.
Wyganowski Łodzią Ignacy, ur. 1791, kap., um. 17 II1880, P. S.
Żółtańce Różański Poraj Feliks, P. S.
Żulin. Chołodecka Emiłja, z domu Setti da Forli ur. 1824,
um. 1878, P. S.
Żurawica. Ebenberger Adolf, P. S.
Klementowicz L., P. S.
Źurawno. Raczyński Edward, ur. 1807, oficer, P. L.
Źydaczów. Berger Adolf, P. S.
Chotyniecki Józef, P S.
Głowacki Emil, P. S.
Jagoszyński Marjan, P. S.
Panasiewicz Adam. ur. 1842, um. 1 1 1917
Pancet Aleksander, um. 1894
Pannenka Władysław, ur. 1848, um. 2 VII 1905
Papara Aniela
Papara Marcela
Parys Prawdzic Mieczysław, ur, 1848, um. 1907
Pasochowski Alfred, ur. 1845, um. 22 X 1915
Paszkiewicz Aleksander, oficer, um. 1908
Paszkowski Mieczysław, um. 1873
Pawłowski Karol, ur. 1844, um. 3 III 1883
Pawulski Bończa Jan, ur. 27 I 1793, um. 22 IV-1877
Pekeles Maurycy, ur. 1839, um. 1899
Petrów Michał, um. 1890
Pfeiffer Eugenjusz, um. 1896
Piątkowski Józef, um. 25 X 1889
Piątkowski Władysław, ur. 1842, um. 4 Xl 1887
Pietraszkiewicz Nafęcz Hipolit, ur. 10 VIII 1841, oficer, um. 27 V 1903 '
Pietrzycka Bełty z Witosławskich Adela, ur. 1829, um. 1913
Pini Józef, ur. 1825, um. 1898
Pióro Bończa Konstanty, ur. 1829, oficer, um. 1901
Piotrowska z Laskowskich Teofila, kurjerka
Piotrowski Stanisław, ur. 9 XI 1838, um. 6 Xl 1897
Piwko Radwan Stanisław, ur. 1835, um. 16 IV 1905
Płażek Edwin, um, 1925
Płoński Mateusz, ur. 1843, um. 20 VIII 1908
Podgórski Aleksander, ur. 1844, um. 12 III 1908 . [
Podgórski Franciszek, um. 1900
Podlewski Bogorja Stanisław, ur. 1840, um. 1875
Podlewski Bogorja Walerjan, ur. 1831, um. 26 IX 1885
Podwyszyński Karol, um. 1887
Poh Kamila, ur. 9 VIII 1838, um. 15 X 1895
Pomianowski Józef, um. 1872
Popielowa Antonina, ur. 1830, um. 1909
Potocki Jan Artur, um. 1900
Potocki Józef, u'. 1834, um. 1901
Praun Alojzy, ur. 1834, um. 1907
Prawdzicki Andrzej, ks., um. 1910
Preszel Mieczysław, ur. 1817, majoff um. 25 IX 1885
Prugar Feliks, ur. 1846, um, 1907
Prugar Marcin, ur. 1834, um. 23 XII 1901
Przepieliński Albin, ur. 1846
Przyjemski Stanisław, ur. 1843, um. 2 XI 1900
Puzdrowski August, ur. 1838, um. 9 VII 1905
Raciborski Rawicz Ludwik, ur. 1833, um. 12 VII 1897
Radziszewski Bronisław, dr., ur. 1838, um, 17 IV 1914
Rafałowski Seweryn, um. 1887
Rayska Julja. ur. 1817, um. 22 I 1908
Rayski Albin, um. 1921
Rayski Tomasz, dr., ur. 1811, um. 1885
Rebczyński Władysław, ur. 1836, um. 1912
Rembski Edmund, ur. 1840, um. 30 XII 1913
Reutt Gozdawa Gustaw, ur. 1842, oficer, um. 9 XI 1902
Rewakowicz Henryk, ur. 1837
Robacki Aleksander, um. 19 \X 1901Rodakowski Zygmunt
Rodecki Jastrzębiec Stanisław, kapitan, um. T VIII 1877
Rogaliński Łodzią Aleksander,ur.1833, naczelnik oddziału, um.1 VIII 1877
Rogowski Jastrzębiec Piotr, ur. 1816, um. 1 VIII 1894
Rojowski Cholewa Konstanty, ur. 1808, oficer, um. 1883
Romanowícz Tadeusz, ur. 1843, um. 1904
Romanowski Erazm, dr., ur. 1841
Romanowski Józef, ur. 1840, um. 21 VI 1917
Romański Andrzej, ur. 1840. um. 11 XI 1908
Rozwadowski Erazm, ur. 1825, um. 8 VI 1880
Rudnicki Jáy Artur, um. 1798
Rudnicki Józef, ur. 1841, um. 19 III 1917
Rudowski Prus II. Jan, pułkownik, ur. 1840
Rudzki Władysław, ur. 1844, um. 9 IV 1913
Runge Władysław, ur. 1844, um. 5 111 1903
Rutkowski Jakób, ur. 1836, um. 12 V 1898
Rückmann Ludwik, ur. 1838, um. 7 IX 1908
Rylski Ścibor Tomasz, ur. 1838, um. 1924
Rzepecki Białynia Bolesław, dr., ur. 1842, um. 1923
Sacher Ferdynand, ur. 1838, um. 7 XI 1913
Sadowski Nałęcz Tadeus, ur. 24 IV 1831, um. 10 11 1906
Salutyński Maurycy, um. 28 III 1918
Samborski Ostoja Adam, um. 1900
Sanciewiczowa Józefowa
Sawicki Stella Jan, ur. 1831, pułkownik, um. 29 VIII 1911
Sawicki Teodor, ur. 1835, um. 16 X 1906
Schatauer Antoni, dr.
Schmitt Henryk, ur. 1817, um. 1883
Schmittowa z Mitraszewskich Leokadja, ur. 1826, um.
1898 Schneider Antoni
Seidel Aleksander, ur. 1838, um. 13 IV 1892
Semetkowski Stanisław, ur. 1837, kapitan
Serednicki Ferdynand, ur. 1834, um. 8 VIII 1910
Sieprawski Nałęcz Karol, ur. 1844, um. 5 I 1909
Sieprawski Nałęcz Władysław, um. 1908
Sierakowski Józef, ur. 1838, um. 6 IV 1906
Sierbawski Władysław, ur. 1836, um. 1889
Simon Edward, um. 4 1 1909
Skałkowski Tadeusz
Skarbek Abdank Henryk, hr.
Skibiński Siestrzeniec Kazimierz, ur. 1838, um. 12 VII 1915
Skolimowska z Kłopotowskich Feliksa, um. w wrześniu 1912
Skotnicki Antoni, ur. 1841, um. 13 XII 1897
Skulski Florjan, ur. 1839, um. 1903
Skwarecki Wojciech, ur. 1834, um. 2 III 1905
Skwirczyński Teodor, um. 1901
Slaski Krzywda Leon, ur. 1842
Sławiński Bronisław, ur. 1843, um. 1912
Sławiński Stanisław, ur. 1843
Słotwiński Michał, um. 1897 .
Słucki Dołęga Adam, ur. 1832, um. 1898
Smalawski Pilawita Juljan, ur. 1830
Smiechowski Bełty Józef, ur. 1787, jenerał, um. 18 VI 1875
Smoleński Marceli, ur. 2 IX 1843, um. 2 I 1898
Smolka Franciszek, ur. 1810, um. 4 XII 1899
Smolka Karol, ur. 1843, um. 1 III 1913
Smulski Alojzy, um. 1874
Smutny Wilhelm, um. 1899
Sokołowski Apolinary, um. 1924
Sokołowski Józef, ur. 1841, um. 1904
Sokołowski Prawdzic Wiktor, ur. 1836, um. 29 III 1901
Sokulski Franciszek, um. 14 V 1917
Solecki Ostoja Antoni, ur. 1843, um. 14 V 1917
Sołtyński Karol, ur. 1845, um. 1916
Sparniak Wincenty, ur. 1837, um. 17 X 1915
Spiegel Napoleon de, ur. 1843, oficer, um. 8 V 1914
Starkel Juljusz, um. 1919
Starklowa z Wasilewskich Klementyna, um. 1926
Stawarski Marcin, ur. 1824, um. 28 II 1906
Stecki Radwan Aleksander, urn, 1899
Steifer Marceli Listopadzki Libory, ur.1841,urn 17 II 1899
Stochliński Józef, um. 1895
Strojnowski Władysław, urn, 1895
Stroner Adolf, ur, 1837
Strzednicki Teofil, um. 1908
Strzelecki Leszek- Antoni, um. 16 IV 1884
Studentowicz Józef, um. 1894
Stupnicki Florjan
Stupnicki Sas Hipolit, ur, 15 VIII 1806, um. 18 X 1878
Święcicki Paulin vel Stachurski, ur. 1841, um. 12.JX 1876
Świerczewski Erazm, ur. 1836, um. 14 I 1918
Swisterski Wiktor
Swiszczowski Władysław, ur. 1840, um. 18 VIII 1904
Świżyński Poraj Leonard, ur. 1828, um. 18 VIII 1889
Sypniewski Odrowąż finastazy, um. 1884
Syroczyński Leon, inż., ur. 1844, um. 15 V 1925
Szachowski Stanisław, dr., um. 1906
Szamecki Józef, ur. 1843, um. 30 I 1904
Szczęścikiewicz Kornel, ur. 1842, um. 14 IX 1916
Szczęścikiewicz Ludwik, ur. 1842
Szczotkowski Walenty, um. 20 I 1889
Szczygielski vel Szczucki Józef, um. 1908
Szczygielski Rogala Józef, ur. Ì840, um. 20 I 1903
Szeliga Władysław, ur. 1844, um. 1924
Szrednicki Teofil, ur. 1841, um. 6 XII 1906
Szubert Antoni; ur. 1848, um. 21 IX 1917
Szulabski Tymoteusz, um. 1890
Szulc Marcin, ur, 1842, um. 1923
Szulc Przemysław,' ur. 1848, um. 1917
Szumski Jastrzębiec Teofil Lucjan, ur. 1839, um. 1899
Szwarcol Bronisław ñntoni, ur. 1834, um. 1904
Szydłowski Wizunas Moczydlów Szymon, um. 10 III 1906
Szydyburski Augustyn
Szyjkowski Józef, ur. 1845, um. 9 III 1900
Szymański Zenon, ur. 1845, um. 1906
Szyszkowski Ostoja Władysław, ur. 1844
Tański Nałęcz Gustaw, ur. 1835, um. 3 VI 1915
Tatomir Sas Lucjan, ur. 1836
Tchorzewski Tytus, ur. 1838, um. 12 XI 1908
Tchórznicki Jelita Mniszek Leonard, ur. 1847. um, 1910
Thieme Robert, ur. 1839, major, um. 1878
Tilsch Juljusz, ur. 1842, um. 6 XII 1893
Tołoczko Pobóg Lucjan, ur. 1835, um. 1895
Tomaszewski Maksymiljan, um. 1923
Tranda Franciszek, ur. 1845, um. 1912
Trembicki Józef, ur. 1843, um. 23 V 1898
Tscherner Józef, ur. 1840, um. 29 X 1906
Turek Jan, um. 1922
Tuszyński Nałęcz Karol. um. 1899
Tychowski Jan. um. 1885
Tyczka Antoni, um. 1894
Tyszkowski Władysław
Ubysz Cholewa Aleksander, ur. 1832, um. 11 IX 1890
Umański Jan Kanty, ur. 1845, um. 30 III 1911
UIziębło Jan, sierżant, ur. 1844
Valentin d' Hauterive August, ur. 1835, rotmistrz, um.
1893 Wagner Adam, ur. 1845 Wang Juljan, ur. 1844, um. 1910
Warchałowski Leopold, um. 1895
Wartyński Jan, ur. 1838, um, 16 V 1898
Waszkowska Celina, um. 1904
Waszkowski Jastrzębiec Witołd, ur. 1828, um. 22 IV 1882
Ważny Jan, um. 1901
Wąsowicz Dunin Aleksander, um. 19 I 1870
Weber de Webersfeld Edward, ur. 1846, um. 3 VIII 1918
Weber de Webersfeld Ludwik, ur. 1848, um. 16 III 1907
Weber d' Ehrenzweig Ludwik, ur. 1837
Wekierek Tomasz, um. 1901
Wenzel Józef, ur. 1842, um 6 XI 1915
WernickI Józef, dr., lekarz wojsk., ur. 1836, um. 1906
Wicherek Franciszek, um, 1896
Widmann Karol, ur. 1821, um. 26 X 1891
Wierciński Ślepowron Feliks, ur. 1835, um. 1880
Wierzbicki Mieczysław, um. 13 V 1900
Wilczyński Albert, ur. 1831 um.
Wildowa Leonia
Winiarski Walenty, um. 1896
Winiarzowa Julja
Winnicki, um. 1898
Wiśniewski Wiktor, ur. 1822, kapitan, um. 1890
Włodek N., um. 1902
Włościborski Ludwik, ur. 1809, um. 16 XI 1903
Wodziński Jastrzębiec Ignacy, oficer, um. 17 VIII 1873
Wodziński Jastrzębiec Pankracy, ur. 1832, rotmistrz
Wojakowski Henryk, ur. 1831, um. 1908
Wojciechowski Józef, ur. 1837
Wojciechowski Tadeusz, dr., ur. 1838, um. 21-XI 1919
Wojciechowski Zygmunt, ur. 1847
Wojnarowski Walenty Antoni, ur. 1831, um. 9 VII 1903
Wojnicki Józef Franciszek, ur. 1804, kap. v. m. um. 8 III 1871
Wolski Junosza Kazimierz, ur. 1841, um. 1917
Wolski Jelita Sarjusz Walerjan, 12 IX 1842, oficer, um.. 23 IV 1911
Wronowski Napoleon, ur. 23 XI 1822, um. 28 II 1906
Wronowski Wiktor, ur. 1942 Wroński Ludwik, um. 1874
Wurst Juljusz um. 1882 .
Wybranowski Poraj Józef, ur. 1843, oficer, um. 1907
Wysocki Józef, um. 1894
Wysocki Józef, Um. 1910
Wysocki Karol, ur. 1833, um. 23 II 1902
Wysocki Stefan, um. 1896
Younga de Lenie Zdzisław, ur. 1835, um. 19 VIII 1913
Zadarnowski Sulima Longin, um. 1836
Zagórski Albin, ur. 1846, podoficer, um. 1901
Zajączkowski Liberat, ur, 1843, um. 1901
Zakrzewski Gustaw, um. 1907
Zamorski Arnold, um. 1902
Zawadzki Władysław, ur. 1832, um. 3 V 1885
Zduńczyk Józef, ur. 1831, pułkownik
Zieliński Jelita Adam, ur. 1834, pułkownik, um. 1906
Zieliński Jan, um. 1875
Zielnicki Stanisław, ur. 1842, um. 27 XII 1916
Zielonka Jastrzębiec Ludwik, ur. 1835, kapitan, um. 19 XI1897
Ziemnik Filip, um. 1923
Zienkiewicz Leliwa Kazimierz, ur. 1845, kapitan,, v. m.,. um. 1922
Zima Franciszek, ur. 1827, major, um. 1899
Zontak Władysław, ur. 1828, um. 1906
Zuckier Filip
Żabiński Antoni, um. 24 V1889
Źerdzińska Ludwika, ur 1840
Żerebecki Sas Michał, ur. 1840
Żukotyński Władysław, um. 1872
Żuliński Ciołek Józef Anzelm (Zenon Zetowicz) ur. 1842 um.1907
Żuliński Ciołek Kazimierz, ks., ur. 1831, um. 1904
Żuliński Ciołek Tadeusz, ur. 1839, um. 1885
Łańcut. Peszko Franciszek, ur 1805, um. 28 XI 1883 P. L.
Lanki Małe. Niezabitowski Lubicz. Kwiryn, rotmistrz, v. m., um. 1886 P. L.
Łopatyn. Dwernicki z Ternowy Józef. ur. 1779, jenerał v. m. 23 VII 1856 W. N.; P. L.
Łuka Mała Skałatu. Koziebrodzki Jastrzębiec Leopold, ur.1767,podpułkownik v.m.,zm. 1833,
Zabiełski Trzaska Ignacy, ur. 1815, um. 12 I 1880, P. L.
Żysiec. Pichler Jakób, P. L.
Majdan Górny. (Huta o. Nadwornej) Kaplica ku czci śpi, Teofila Wiśniowskiego z tegoż portretem S. S.
Manajów. Bem Józef, P. S.
Bobrowski Nałęcz Klemens P. S.
Markowa po w. Przeworsk.
Pankowski Władysław, ur. 1841 um. 1886 P. S.
Medyka. Gałęzowski Wiktor, P.S
Pawlikowski Leander P, S.
Pawlkowski Mieczysław, ur. 1834, um. 1903, P. S.
Mielec. Damse Stanisław P. S.
Szanecki Hipolit P. S.
Żurowski Leliwa Tadeusz, um. 1886," P. S.
Mikołajów n. Dniestrem. Osiński N., ks., P. S.
Mikulince. Rey Oksza Mieczysław, hr., ur. 1838, um. 1908, P. S.
Mosty Wielkie. Czwartacki Józef, P. S.
Lauszka Bruno, ks., dr.,,P. S
Lesiecki Nałęcz Leonard, oficer, um. 1876, P. S.
Marszałkiewicz Jąn, P. S.
Nawarja. Kamieński Slepowron Henryk, ur. 1806, zmr. 1891, S. S.
Rogaliński Lodzia Henryk, major, v. m., um. 15 VIII 1880 P. L..
Niżniów. Odyniec Jarosław, ur. 1833, kapitan, P. S.
Sowiński Józef, ks., ur. 1833 P. S.
Nowosiółka na Podolu.Rozwadowski Wincenty, ur.1806 zmr. 1849. P.L.
Nowosiółka o. Podhajec. Manasterski Rafał, P. S.
Nozdrzec. Chmurowicz Wincenty, ur.1810, um. 3 XII 1894,P. W. P. S.
Obertyn.Grabowski Jastrzębiec Ignacy, ur.1812, wachmistrz,urn. 13 IX 1889, P.L.
Olejów. Wodzicki Leliwa Kazimierz, hr., ur. 1816 zmr.
Olesko. Niezabitowski Lubicz Hieronim, um. 1895, P. S.
Ostrów k. Przemyśla. Woźniakowski Edward, P. S.
Ostrowiec k. Gwoźdzca. Bogdanowicz Antoni, um. 1872, P, L.
Moniuszko Stanisław, P. L.
Ożydów. Hubicki Korczak Karol, ur. 1814, P. L.
Paniowce Zielone. Popiel M., ur. 1770, chorąży, v. rn., um. 1850, P. K.
Padanowski Antonii um. 1890 P. S.
Pawłów k. Chołojowa. Ujejski Kornel, ur. 1823, um. 1897 P. S.
Petlikowce Stare. Endzielewicz Michał, P. S.
Pistyn. Pomszyński Józef, P. S.
Szulc Wojciech Serafin, um. 1905, P. S.
Płowe. Błażowski Sas Hieronim, bar. ur. 1805, um, 1888, P. L.
Pniatyn. Wilczyński Konrad, um. 26 10 1863, P. S.
Poczapy. Zawadzki Karol, P. S.
Podemszczyzna. Swidziński fgnacy, ur. 1785, um. 26 X 1875; W. N.
Podhajce. Bobowski Gryf Konstanty, major, um. 1870, P. L.
Doskocz Antoni, P. S.
Los Władysław, ur. 1832, P. S.
Manget Ludwik, um. 1874, oficer, W. N., P. L., P. S.
Nowakowski Gustaw, P. S. Trocki Maciej, P. S.
Podkamień k. Brodów. Piątkowski Donat, ks., um. 16 VI1877, P. L.
Podliski małe. Waygart Walery, dr., P. S.
Podwysokie o. Kurżan. Malczewski Tarnawa Juljusz, ur.1835,um.1886, P. S.
Połtew. Brzezicki N., P. L,Żyworski N., P. L. , .
Poturzyca. Machnowski Bronisław, P. S.
Prusy k, Brodów. Chojecki Maksymiljan, um. 1926, P, S.
Przemyśl. Bobakowski S., P. S.
Bułkiewicz Teodor, P. S.
Czarnecki Juljan, P. S.
Czerwiński Ludwik, P, S.
Dąbrowski Jarosław, generał Komuny paryskiej, um.21 II 1871, P. S.
Dornwald Michał, P. S.
Dworski Aleksander, dr., P. S.
Ergetowski Jan, P. S.
Fałat Józef, ks. P. S.
Fleszar Walenty, P. S.
Foucho Gustaw De, P. S.
Gamski Franciszek P. S.
Gizowski Nowina Stanisław, ur. 1799, of„ um. 9 VI 1878, P. L
Goebel Józef P.,S.
Gorzeńskl Leon, P. S.
Grabiński, P. S,
Haywas Józef, P. S.
Horak Jan, P. S.
Hradel Wojciech, P. S.
Jaworski Władysław, P. S.
Kalina Karol, P. S.
Kończ Antoni, P. S.
Kruczek Józef, P. S.
Kuliński Erazm. P. S.
Kwiatkowski Stanisław, P. S.
Lanikiewicz Józef, P. S.
Lipski Feliks, P. L.
Lipski Tadeusz, P. L.
Lutwiński Tomasz P. S.
Lutyk Jan, P. S.
Łękowski Teofil, ks., P. S.
Mazur Jan, P. S.
Malczuk, P. S.
Mańkowski Władysław, P. S.
Miazga Antoni P. S.
Michałowski Ludwik, P. S.
Monne Karol, P. S.
Niemierowski Józef, P. S.
Nowak Jan, P. S. Orłowski Józef, dr. P. S.
Paprocki Roman, u. 1839. P. S.
Patronowicz Jan, P. S.
Podbielski Łukasz P. S.
Popławski N., P. S.
Schwarc Bronisław, P. S,
Sieprawski Władysław Karol P. S.
Sieroszewski Jan, kapitan,-ur. 1833, um. 1895 P. S.
Słotwiński Henryk, P. S.
Takliński Stefan P. S.
Taworski Jan, P. S.
Uruski Michał, P. S. ' "
Weiningerowa Klotylda, kurjerka Rządu Narodowego, P. S.
Wejnich Włodzimierz, P. S.
Wysocki Konrad, um. 14 Hi 1897, P. S.
Zacharski Hieronin, P. S.
Zajączkowski Michał, P. S,
Zapałowicz. Michał, um. 1908, P.S.
Zawirski Józef, P. S.
Zwirzyński Wojciech, major, um. 1872, W. N.
Putiatyńce. Torosiewicz Mikołajr oficer, um. 1901 P. S.
Radymno. Bogdański Władysław, P. S.
Rawa Ruska. Sielicki Józef, ur. 1764, oficer, 1886 P. L.
Rodatycze. Filipowski Pobóg Bogusław, ur. 1811 um. 1889, P. L
Rolów. Dylewski Merjan dr., S. S.
Romanowe Sioło. Kęplicz Łabędź Dunin N., ur. 1808, oficer, um. 1884 P. L.
Smarzewski Józef, kapitan, um. 1853 P. L.
Romaszówka. Weleżyński Marcin, oficer, um. 1875 P. L.
Rosochacz pow. Czortków.
Komornicki Stefan P. S.
Rozdół. Domański Bazyli P. S.
Domański Jan, P. S.
Rozwadów n. S. Lubomirski Szreniawa Adam Książe, ur. 1812
v. m. um. 24 VI 1873 P. L.
Rozwożany. Gawlikowski Antoni Mateusz, ur. 1811 P. L. P. S.
Rożubowice.Zieliński Stanisław, P. S
Rożyska k. Tarnorudy. Rozwadowski Kazimierz, pułk. P. K.
Rudki. Bieniecki Łodzią Ludwik, ur. 1812, um. 1880 P. L.
Fredro Bpńcza Aleksander, hr. ur. 1793, oficer, v. m. um., 15 VII 1876 W. N.
Fredro Bończa Edward hr.ur. 1803, kapitan, v. m. um. 1878 P. L
Fredro Bończa Henryk hr., ur. 1800, ofic., um. 16 VII 1867 P.L.
Fredro Jan Aleksander hr., ur. 1829, um. 1892 P. S.
Fredrowa Bończa hr. P. S.
Rymanów. Przemyski Bronisław, ur.1802,kapitan, um. 14 I 1880 P. L.W. L.
Rzemień. Bogusz Półkozic z Ziembllc Feliks kapitan, v. m., um. 1876 P. L.
Rzepec o. Szczawnego. Niezabitowski Lubicz Stanislaw, um. 1876 P. L.
Rzepniów. Herman Ryszard, S.S
Rzeszów. Grudziński Grzymała Jan, ur. 1802, ofic. um. 1881 P.T-.
Gumiński N., um. kwiecień 1863, P. S.
Jabłoński Jasieńczyk Ludwik, ur. 1812, um. 1893 P. L.
Jabłoński Jasieńczyk Tadeusz, ur. 1847, um. 1924. P. S*
Jabłoński Jasieńczyk Wacław, ur. 1810, oficer. P. L.
Pachulski Baltazar, ur. 1844, P. S.
Sambor. Chodecki Junosza Aleksander, um. 6 VII 1874, P. S.
Niewiadomski Jan, P. S.
Samołuskowce. Gorzeński Nałęcz Ostroróg Michał hr.major, um. 1832, P. L.
Sanok. Peszyński Cholewa Tytus, ur. 1811, oficer, P. L. i W. L.
Bauman Ernest, um. 1889 P. L.
Sapohów. Golejewski Kościesza Tadeusz hr.ur. 1799 um. 1855, P. L.
Sądowa Wisznia. Brześciański Sas Sylwery, ur. 1807 um. 1888, P.L.
Sedziejów. Smoleński Aleksander, ur. 1844, um. 1886. P. S.
Sielec pow. Sambor. Szeptycki Józef, ur. 1790, kapitan, um.1840, W. N. i P. L.
Sieniawa. Mańkowski Aleksander, P. S.
Szyszowski Ambroży, um. 1874, P. L.
Sieńków. Boberska z Wasilewskich Felicja, ur.1825, um.151 1889, P. S
Boberski Alojzy, porucznik, um. 1887, S. S. i P. W.
Skała. Gołuchowski Leliwa Artur hr.ur.1809, jenerał, v. m. um. 1893, P. L, W. K. I P. S.
Skomprochy. Krajewski Mieczysław, P. S.
Pobereźko Jan, um.^13 111 1920, P. S.
Słobódka polna. Puzyna Oginiec Józef książę, ur. 1793, majorv. m., um. 29 XI 1862, W. N. I P. L.
Śniatyn. Rożałowski Jan, um. 1892, P. S.
Sokal. W mogile usypanej staraniem i osobistą pracą Pawła Zaczkowskiego, spoczywają uczestnicy Powstania Styczniowego zmarli w szpitalu rannych w Poturzycy i w klasztorze OO Bernardynów.
Ponadto spoczywają cmentarzu :
Baron Alfons, ur. 1835, um. 7 X 1902, P. S.
Jasiński Roman, um. 1888, P. L.
Pieksiewicz N, um. 1863, P. S.
Skoczylas Jan ks., ur. 1830. um. 1877, P. S.
Styczyński Jan, um. grudzień 1863, P. S.
Wasilewski Jan, um. 11 Xl 1920, P. S.
Zaczkowski Paweł, ur. 1836, podoficer, um. 9 VI 1910 P.S.
Sokołów o. Stryja. Stecki Radwan Ludwik, ur. 1796, kapitan.v. m,zm.1859, P. L.
Środopolce. Stecki Radwan Adolf, ur. 1808, um. marzec 1889 P. L
Stanisławów. Borecki Józef, P. L.
Broniewski z Bieździedzy Hipolit, ur. 1798 wachmistrz, P. L.
Cichorski Władysław (Zameczek) pułkownik, um. 1876 P. S-
Czarkowski Abdank Baltazar, um. 1877, P. L.
Czołowski Sas Aleksander, ur. 1833, um. 1896 P. S.
Dąbrowski Łucjan, pułkownik, um. 1881, P. S.
Falkowski Antoni, ur. 1783, um. 9 X 1809, W. N.
Giler Agaton, ur. 1831, um. 1887, P. S.
Godowski Antoni, ur. 1810, P. L.
Górski Wasilewski Józef, oficer, um. 1875, P. L. i P. S.
Gosławski Maurycy, ur. 1805, um. 1834, P. L.
Grudziński Łabędź Michał, kapitan, um. 1869, P. L.
Kamiński Andrzej, um. 1883, P. S.
Kamiński Ignacy, P. S.
Karszniewicz Leon, urn, 1888, P. L.
Kawka Karol, ur. 1808, oficer, um. 11 IV 1880, P. L. i P. S.
Kolisiński Jędrzej, P. L.
Kopernicki Franciszek, ur. 1825, pułkownik, um. 1892 P.S.
Kopystyński Jan, ur. 1787, oficer, um. 28 VII 1809 W. N.
Kozowicz Władysław, rotmistrz, um. 1890, P. W. I P. S.
Lindner Zygmunt, P. S,
Łopatyński Łopot Hipolit, ur. 1812, um. 1890, P. L., S. S", P. S.
Mochnacki Tymoleon, P. L.
Nedzki Aleksander, ur. 1844, kapitan, um. 1892, P. S.
Pajączek Paweł, ur. 1806, P. L.
Rapacki Bronisław, um. 1880, P. S.
Świdziński Półkozic Karol, ür. 1842, um. 1877, P. S.
Szulc Franciszek, P. S.
Szulc Wacław, P. S.
Turkietty Antoni, ur. 1804, pułkownik, P.I P. S.
Wiśniewski Antoni, ur. 1805, oficer, v. m., P. L.
Wołłowicz Bogorja Franciszek, um. 1872, P. S.
Zalewski Sarjusz Ludwik, ur. 1811 P. L.
Stara Wieś, pow. Brzozów. Wybranowski Poraj Roman, ur.1790,generał,v,m.um.21 I 1863 W. N., P. L.I W.L
Stare Brody. Czajkowski Dębno Mikołaj, ur. 1811, um 1889, P.L.
Stary Sambor. Obuszkiewicz Stefan, ur. 1847, P. S.
Steniatyn. Szczawiński Robert, um. 1870, P. S.
Źukiewicz Longin, um. 1887, P. S.
Strachocina. Morse Wincenty, P. L.
Stryj. Bystrzanowski Leopold, oficer, um. 1875, P. L..
Chółodecki Białynia Celestyn, ur.1816, um.19 VI1867, S.S..P.S.
Karasiewicz Leon, um. 1900, P. S.
Obertyński Sas Antoni, ur. 1840, P. S.
Puzyna Oginiec Romuald książę, ur. 1815, oficer, um. 18 IX 1876, P. L.
Stryjówka. Kaczarski Edmund, um. 1896, P. S.
Strzemilcze. Ożarowski Rawicz Kołtek Konstanty hr., ur. 1796, oficer, v. m., um. 6 II 1880, P. L.
Stubienko. Mniszek Bużenin Antoni, ur. 1804, um. 10IV 1875: P. L.
Suchodół. Miączyński Jan, ur. 1776, kap., um. 1876, W. N
Świdowa, pow. Czortków. Wojciechowski Jelita Baltazar, P. S.
Tadanie. Bartmański Tomasz, ur. 1798, pułkownik, um. 28 111 1880, P. L.
Tarnopol. Gołuchowski Lełiwa Mieczysław hr., ur. 1816, um.1850, P. L.
Langiewicz Wincenty, lekarz, um. 10 VII 1874, P. L.
Małkowski Kamil, ur. 1843, P. S.
Piątkiewicz Ludwik, ur. 1800, major, v. m., um. 20VI 1876 P. L.
Starzeński Lis Leonard hr , ur. 1791, um. 24 VIII 1809, W. N.
Teleśnica. Laskowski Mieczysław, P. L.
Terło. Smoleński Nieczuja Jar., um. 1872, P. S.
Tłumacz. Mironiak Bazyli, um. 1809, W. N.
Zombik Józef, um. 1809, W.N.
Tłumaczyk. Modzelewski Trzywdar Justyn, ur.1784,kapitan,v.m.,um. 11 VIII 1858, W. N.. P. L..
Toporów. Everard Antoni, um, 1890, P. L.
Trembowla. Grandjean Antoni, S. S.
Turbia. Glanowski Jerzy, um. 1888, P. L.
Uśmierz p. Warężem.Piechowski Leliwa Józef, ur. 1804 v. m. um. 13 II 1879 P. L.
Uwin. Wysocki Strzemię Józef, ur. 1818, um. 1873, S.S. i P. S.
Waręż. Kuczyński Leon, um. 27 V 1887, P. S.
Wierzbica, pow. Rawa Ruska. Peszyński Cholewa Gustaw, ur. 1812 um. 1867, P. L. I P. S
Winniki. Gawarecki Zygmunt, ur. 1829, P. S.
Wilkowice o. Ropczyc. Michałowski Władysław, ur. 1797, um. 28 VIII 1880, P. L.
Wojniłów. Wierzejski Karol, ur. 1805, P. L., W. L. i P. S.
Wołkowce pow. Borszczów. Kryczun Wasyl, um. 1890, P. L.
Wrzawy. Pobojowisko z r. 1809 wojsk Księcia Józefa Ponia¬towskiego z Austrjakami i pomnik.
Wybranówka. Benecki Antoni, P. L.
Wzdów. Ostaszewski Ostoja Wojciech Teofil, ur. 1807, um.1889, S. S. i P. S.
Zalesie, pow. Borszczów. Hruszkiewicz N., ur. 1809. um.1889, P. L.
Zalesie pow. Czortków. Wyczółkowki Ślepowron Jan, v. m. P. L.
Zalesie pow. Rzeszów. Madachowski Wincenty, ur. 1815, um. 1892, P. S.
Zaleszany, o. Zbydniowa. Śląski Edmund, ur. 1830, major, um. 30 X 1863, P. S.
Stadnicki Aleksander, ur. 1839, um. 28 X 1863, P. S.
Zaleszczyki. Etazmus Aleksander, P. S.
Pszanowski Jan, ur, 1843, um. 1883 P. 9.
Sokołowski Ahtoni, ur. 1833, um. 1901 P. S.
Załanów. Jaruntowski Jan, P. L.
Zarszyn. Tomek Józef, ks., P. S.
Zbaraż. Krasnowski Andrzej, urn 1915, P. S.
Macieszkiewicz Władysław, um. 1900, P. S.
Pruski Marceli, um. 1912, P. S. '
Zaklika Topór Władysław, urn, 1917, P. S.
Zboiska p. Lwowem. Rumijowski Pretwitz Wczele M, ur. 1810 um. 1888, P. L.
Zborów. Chełczewski Edward, P. L.
Rozwadowski Antoni, major, v. m., um.21 VII 1855 W. N., R. L. W
Złoczów. Bogdański Aleksander P.S
Brylski Józef, P. S.
Brylski Rafał, P. S.
Brynicka z Niedźwieckich Cholewina Teodozja, ur. 1817, um. 27 IV 1892, P. S.
Gotd Michał, ur. 1826, um. 9 I 1880, P. S.
Krukowiecki Faustyn, ur. 1810, oficer, P. L
Krukowiecki Nestor, P. S.
Langner Franciszek, P. S.
Lipski Ludwik, P. S.
Michaiewski Józef, P. S.
Miksiewicz flntont, P. S.
Niedźwiecki Juljusz, Robert, ur. 1823, um. 1867, P. S.
Ostrowicz Jan, P. S.
Pachulski Baltazar, P. S.
Podgórski Karol, P. S.
Politowski Brodzie Józef. P. L.
Strzelecki Jastrzębiec Władysław, P. S.
Tarnawski Karol, P. S.
Ulanowski Sylwester, P. S.
Znibrody. Turkuł Ostoja Józef, ur. 1802, um. 1886, P. L.
Zołczów. Onyszkiewicz Mieczysław, ur. 1844, P. S.
Żółkiew. Holinkowski Eustachy, P. S.
Kobylański Eugeniusz, P. S.
Mnerko Ferdynand, P. S.
Najburg Juljusz, P. S.
Nowakowski Józef Norbert ks., ur. 1811, P. L.
Ruszczyńskł Mieczysław, P. S.
Wierzbicki Mieczysław, P. S.
Wyganowski Łodzią Ignacy, ur. 1791, kap., um. 17 II1880, P. S.
Żółtańce Różański Poraj Feliks, P. S.
Żulin. Chołodecka Emilia, z domu Setti da Forli ur. 1824, um. 1878, P. S.
Żurawica. Ebenberger Adolf, P. S.
Klementowicz L., P. S.
Źurawno. Raczyński Edward, ur. 1807, oficer, P. L.
Źydaczów. Berger Adolf, P. S.
Chotyniecki Józef, P S.
Głowacki Emil, P. S.
Jagoszyński Marjan, P. S.