Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ciosmy 21.03.1863

Id
443
Data
21.03.1863
Miejsce
Ciosmy
Region
zamojski
Zdjęcie
brak
Inne nazwy
Banachy, Cesmeński las, Gózd, Huta Krzeszowska, Janów, Ruda,
Artykuł
brak
Opis
W dalszym pochodzie (patrz Szuszki) minąwszy wieś Banachy, stanął Czechowski między Ciosmami a Hutą Krzeszowską, gdzie na silnej, leśnej i bagnistej pozycyi zaatakowany był nad ranem przez moskali, będących w bardzo przeważającej liczbie. Bój trwał 3 godziny. Moskale poruszając się na bagnach, w najniedogodniejszej dla siebie pozycyi, rażeni zakrytym, silnym i skutecznym ogniem, musieli pierzchnąć, gdy ostatecznie kolumny ich, na tychże bagnach stojące, przez piechotę z bagnetem w ręku ze wszystkich pozycyi wyparte zostały. W największym nieładzie moskale cofnęli się do Huty Krzeszowskiej. W potyczce tej poległo 17 powstańców, między niemi Władysł. Jabłonowski, a około 40 rannych odesłano do Janowa.
Piechota moskiewska tak była rozbita i rozproszona po lesie, że w grupach z pod różnej komendy przez dwa dni zdążała do Janowa, z całego szwadronu dragonów ocalało podobno 35 a z jednej seciny kozaków tylko 20 moskali. Ale i oddział powstańczy wycieńczony dwudniowemi walkami i uszczuplony zaraz na początku bitwy odcięciem lewego skrzydła, które przerznęło się w głąb Lubelskiego, widział się zmuszonym cofnąć się za kordon wobec nagromadzonych przeciw niemu wiele liczniejszych liczebnie wojsk moskiewskich. Jakoteż, odpierając jeszcze raz pod Gózdem atak piechoty i kozaków, przeszedł Czechowski z resztkami oddziału do zaboru austryackiego, gdzie austryacy powstańców rozbroili.

Ciosmy - pomnik powstańców 1863W uroczyskach na południe od miejscowości Ciosmy został wystawiony pomnik pamięci powstańców, zaś potok nosi nazwy "Krwy" - od koloru którym zabarwiony był jeszcze długo po bitwie.
Uwagi
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)