Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Piwnicki

Id
331
Tytuł
Piwnicki
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Drzewa genealogiczne

Piwnicki h. Lubicz z odmianą
W koronie między dwoma tąbami myśliwskimi Lubicz jak na tarczy. Rodzina prosuka von Leibitz (od XVIw od wsi Piwnice pisali się Piwnickimi)
(OD XVI WIEKU OD WSI PIWNICE PISALI SIĘ PIWNICKIMI)

1. Stanisław Piwnicki podwojewodzy chełmiński
1.1. Krzysztof Piwnicki 1624 administrator żup wielickich

1. Marcin Jerzy Piwnicki zm. po 1653, pisarz grodzki, 1653 pisarz ziemski chełmiński, elektor 1648, deputat na Trybunał Koronny 1653, poseł, + Pudencjana Kruszyńska h. Prawdzic [S. Wojdyła (Bolesta-Jankowski) oprac., za M. J. Minakowski, Ci wielcy Polacy CD.]
1.1. Konstanty Kazimierz Piwnicki zm. 1691, elektor 1674, pisarz grodzki chełmiński 1684, podwojewodzy chełmiński 1690, + Zofia Lubodzieska h. Nałęcz
1.1.1. Marianna Piwnicka + Stanisław Mostowski, + Jan Zambruski
1.1.2. Antoni Piwnicki
1.1.3. Ignacy Piwnicki
1.1.4. Kazimierz Ignacy Piwnicki zm. 1749, miecznik inflancki, 1730 pisarz ziemski, 1736 podwojewodzy, 1757 sędzia ziemski chełmiński, poseł, + Katarzyna Borowska
1.1.4.1. Ewa Piwnicka + Łukasz Puttkamer-Kleszczyński h. Gryf z odmianą
1.1.4.2. Walerian Józef Piwnicki (1720-99), + Ewa Sartawska
1.1.5. Jan Franciszek Piwnicki zm. 1733, 1706 burgrabia, 1730 podwojewodzy chełmiński, + Marianna Kawieczyńska h. Ostoja
1.1.5.1. Rozalia Piwnicka
1.1.5.2. Wiktoryn Piwnicki szambelan królewski
1.1.5.3. Antoni Piwnicki
1.1.5.4. Konstanty Józef Piwnicki archidiakon pomorski, 1757 kanonik chełmiński i warmiński, 1777 dziekan warmiński
1.1.5.5. Kazimierz Ignacy Piwnicki 1758 asesor sądu chełmińskiego, + ok. 1730 Teresa Radowicka h. Grzymała
1.1.5.5.1. Ignacy Piwnicki ur.1738, poseł, elektor 1764, 1777 podkomorzy królewski, + Teresa Dziewanowska h. Jastrzębiec
1.1.5.5.1.1. Alojza Piwnicka
1.1.5.5.1.2. Konstancja Piwnicka
1.1.5.5.1.3. Alojzy Piwnicki 1813 regent w Lipnie, + Brygida Borzewska h. Lubicz
1.1.5.5.1.3.1. Ignacy Piwnicki legitymowany w KP 1845, + Wanda Piwnicka (córka Adolfa)
1.1.5.5.1.3.1.1. Tytus Piwnicki + Marianna Górska
1.1.5.5.1.3.1.2. Marian Piwnicki + Marianna Wierzbicka
1.1.5.5.1.3.1.2.1. Kazimierz Piwnicki
1.1.5.5.1.3.1.2.2. Helena Piwnicka (1897-1967)
1.1.5.5.1.3.1.3. Włodzimierz Piwnicki + Jadwiga Płoska h. Prus
1.1.5.5.1.3.1.3.1. Jerzy Włodzimierz Piwnicki + ok. 1930 Wanda Mikułowska
1.1.5.5.1.3.1.3.1.1. Jerzy Piwnicki ur.1932, + Jolanta Lewandowska
1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.1. Wioletta Piwnicka ur.1950, + Włodzimierz Szczepański
1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.2. Włodzimierz Piwnicki + Inga Kopczyńska
1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.2.1. Daria Piwnicka
1.1.5.5.1.3.1.4. Witold Piwnicki (1851-1932), + Anna Skarzyńska h. Bończa
1.1.5.5.1.3.1.4.1. Witold Albin Piwnicki (1886-1939), + Stanisława Lesiewicz
1.1.5.5.1.3.1.4.2. Stefan Piwnicki (1888-1957)
1.1.5.5.1.3.1.4.3. Maria Piwnicka ur.1892, + Bohuszewicz
1.1.5.5.1.3.1.4.4. Wanda Piwnicka (1893-1973), + Jan Roszczyk
1.1.5.5.1.3.1.4.5. Tadeusz Piwnicki (1902-39)
1.1.5.5.1.3.1.4.6. Jadwiga Piwnicka (1900-45), + Władysław Janda
1.1.5.5.1.3.1.4.7. Zygmunt Piwnicki (1895-1943), + Janina Helbich
1.1.5.5.1.3.1.4.7.1. Krystyna Piwnicka (1925-2007), + Henryk Raubo
1.1.5.5.1.3.1.4.8. Stanisław Ludwik Piwnicki (1897-1941), + Irena Mierzanowska
1.1.5.5.1.3.1.4.8.1. Zbigniew Piwnicki (1919-89), + Janina Kubicka
1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.1. Lech Piwnicki ur.1952, + Joanna Haller
1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.2. Ryszard Piwnicki (1947-83), + Bożena Warzec
1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.2.1. Robert Piwnicki (1974-96)
1.1.5.5.2. Dominik Piwnicki 1768 szambelan królewski, + Helena Konarska h. Ossoria
1.1.5.5.2.1. Ignacy Józef Piwnicki (1785-1867), dziedzic dóbr Mołżen w powiecie starogardzkim, szambelan pruski, 1844 hrabia nadany, osobisty, (nie dziedziczny)
1.1.5.5.2.2. Stanisław Piwnicki zm. 1840, 1825 marszałek sejmu, 1825 prezes komisji województwa sandomierskiego i 1830 kaliskiego, 1840 dyrektor Komisji Spraw Wewnętrznych, legitymowany w KP 1839, + Julianna Karnkowska h. Junosza
1.1.5.5.2.2.1. Julia Piwnicka (1807-93), + Antoni Borzewski h. Lubicz
1.1.5.5.2.2.2. Jan Piwnicki pułkownik WP, + Julianna Karnkowska h. Junosza (?)
1.1.5.5.2.2.3. Zdzisław Piwnicki + Szydłowska, + Kożuchowska
1.1.5.5.2.2.4. Zofia Piwnicka (1811-91), + Antoni Sumiński h. Leszczyc
1.1.5.5.2.2.5. Eugeniusz Leibniz-Piwnicki (linia ta przyjęła przydomek Leibniz), + Joanna hr. Zboińska h. Ogończyk
1.1.5.5.2.2.5.1. Antonina Leibniz-Piwnicka + Mścisław Nałęcz
1.1.5.5.2.2.5.2. Julianna Leibniz-Piwnicka (1842-1923), + Antoni hr. Sumiński h. Leszczyc
1.1.5.5.2.2.5.3. Bronisława Leibniz-Piwnicka (1848-1914), + Zygmunt Sumiński h. Leszczyc
1.1.5.5.2.2.5.4. Stanisław Leibniz-Piwnicki, + Elżbieta Dembowska h. Jelita, + Jadwiga Hoffman
1.1.5.5.2.2.5.4.a.1. Stanisław Leibniz-Piwnicki (1891-1962), + 1914 Eugenia Dzierżykraj-Morawska h. Nałęcz
1.1.5.5.2.2.5.4.a.1.1. Lili Eliza Leibniz-Piwnicka (1918-81), + Piotr Cielecki h. Zaremba, + Witold Pertek
1.1.5.5.2.2.5.4.a.1.2. Katarzyna Leibniz-Piwnicka (1921-76), + Jan Mockałło
1.1.5.5.2.2.5.4.b.2. Zofia Leibniz-Piwnicka
1.1.5.5.2.2.5.4.b.3. Maria Leibniz-Piwnicka + Konstanty Zieliński h. Świnka
1.1.5.5.2.2.5.4.?.4. Herman Leibniz-Piwnicki + Zofia Grossmann
1.1.5.5.2.2.6. Adolf Piwnicki radca dyrekcji ubezpieczeń, + Maria Cellary h. Sulima
1.1.5.5.2.2.6.1. Wanda Piwnicka + Ignacy Piwnicki (syn Alojzego)
1.1.5.5.2.2.6.2. Antoni Piwnicki + Wanda Podoska h. Junosza
1.1.5.5.2.2.6.3. Marianna Piwnicka + Władysław Waśniewski
1.1.5.5.2.2.6.4. Zygmunt Piwnicki (1835-1914), + Halina Hornowska h. Korczak
1.1.5.5.2.2.6.4.1. Julia Piwnicka (1862-1938), + Stanisław Kierkowski h. Pobóg
1.1.5.5.2.2.6.4.2. Anna Piwnicka (1867-1936), + marian Karwat h. Murdelio
1.1.5.5.2.2.6.4.3. Aniela Piwnicka + Kazimierz Zdziarski
1.1.5.5.2.2.6.5. Waldemar Piwnicki + Waleria Rutkowska h. Pobóg
1.1.5.5.2.2.6.5.1. Julia Piwnicka (1892-1985), + Wacław Hulewicz h. Nowina
1.1.5.5.2.2.6.5.2. Józefa Piwnicka (1892-1969), + Antoni Czaplicki h. Lubicz
1.1.5.5.2.2.6.6. Adolf Piwnicki + Aniela Machczyńska
1.1.5.5.2.2.6.6.1. Maria Piwnicka (1871-1943), + Ignacy Kretkowski h. Dołęga
1.1.5.5.2.2.6.6.2. Ignacy Piwnicki + Wanda Jabłońska h. Jasieńczyk
1.1.5.5.2.2.6.6.2.1. Janina Piwnicka zm. 1942, + Artur Berthel de Weidenthal
1.1.5.5.2.2.6.6.2.2. Irena Piwnicka + Tadeusz Janta-Połczyński h. Bończa
1.1.5.5.2.2.6.7. Zdzisław Piwnicki + Maria Czarna-Zawisza z Soboty h. Przerowa
1.1.5.5.2.2.6.7.1. Jadwiga Piwnicka zm. 1900, + Adam Dąbski h. Godziemba
1.1.5.5.2.2.6.7.2. Halina Piwnicka + Józef Celiński
1.1.5.5.2.2.6.7.3. Alfred Piwnicki (1879-1966), + Maria Łubieńska h. Pomian
1.1.5.5.2.2.6.7.3.1. Maria Piwnicka (1912-95), + Ludwik Paszkiewicz
1.1.5.5.2.2.6.7.3.2. Jadwiga Piwnicka (1914-2008), + Jarosław Kietliński
1.1.5.5.2.2.6.7.3.3. Janina Piwnicka (1918-82), + Albin Bandurski
1.1.5.5.2.2.6.7.3.4. Wanda Piwnicka (1922-93), + Jerzy Góra
1.1.5.5.2.2.6.7.3.5. Zofia Piwnicka (1925-44)
1.1.5.5.2.2.6.7.3.6. Kazimiera Piwnicka (1927-44)
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7. Wojciech Zdzisław Piwnicki (1916-88), + Barbara Jarmolińska
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.1. Joanna Piwnicka ur.1947, + Jerzy Krawczyk
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.2. Katarzyna Piwnicka ur.1949, + Krzysztof Szczytt-Niemirowski h. Jastrzębiec
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.3. Magdalena Piwnicka ur.1950, + Naimski
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.4. Izabella Piwnicka ur.1954, + Leszczek Sitkowski
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.5. Anna Piwnicka ur.1953, + Janusz Kulicki
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.6. Maria Piwnicka ur.1962, + Wiesław Grabowski
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.7. Elżbieta Piwnicka ur.1966, + Leszek Zachorski
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.8. Marcin Piwnicki ur.1969
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9. Michał Alfred Piwnicki ur.1957, + Wioletta Kostańska
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.1. Maciej Piwnicki
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.2. Paweł Piwnicki
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.3. Katarzyna Piwnicka
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10. Alfred Stanisław Piwnicki ur.1959, + Anna
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10.1. Witold Piwnicki
1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10.2. Marek Piwnicki
1.2. Michał Piwnicki

Andrzej Piwnicki asesor ziemski chełmiński, poseł chełmiński 1664
Gotfryd Piwnicki elektor 1733
Jan Piwnicki pisarz ziemski chełmiński, 1718 deputat na Trybunał Koronny
Kazimierz Krzysztof Piwnicki poseł, 1669 marszałek kapturowy
Marcin Piwnicki elektor 1733
Michał Piwnicki koadiutor żytomierski, 1827 biskup łucko-żytomierski zm. 1845
Mikołaj Piwnicki Jezuita zm. 1631
Tomasz Piwnicki elektor 1669
Walerian Józef Piwnicki chorąży chełmiński, elektor 1764, miecznik pruski 1766-81, rotmistrz skarbowy 1778