Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Solski

Id
394
Tytuł
Solski
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Drzewa genealogiczne1. Wolfgang Sholtz, ur. ok. 1500 z Wrocławia, 1523 przeniósł się do Lwowa + Dorota Hazówna [Zimorowic Józef Bartłomiej, Historya miasta Lwowa ...]
1.1. Wolfgang Sholtz, ur. ok. 1530, kupiec, adwokat, ławnik, rajca lwowski
1.1.1. Kasper "Wolfowic" Scholz (Szulc), ur. ok. 1550, kupiec i ławnik lwowski + Krystyna Brzezińska vel Szymonowic (najmłodsza siostra Szymona Szymonowica) [Bielowski A., Sielanki Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów, wyd. 1857; Montusiewicz R., Szymon Szymonowic w sądach
współczesnych i potomnych w: Rocznik Lubelski 1983-1984; Heck K.J., Szymon Szymonowic, jego żywot i dzieła, Kraków 1901-3]

1.1.1.1. Katarzyna Scholtz + Wawrzyniec Szmidt
1.1.1.2. Anna Scholtz + Jan Alpek, konsul
1.1.1.3. Kasper Solski (vel Scholz, Szulc, Sczioltz), ur. ok. 1580, zm. ok. 1653, bzż, doktor filozofii i medycyny w Padwie, rektor Akademii Zamojskiej, nadworny medyk domu Zamoyskich, 1622 nagrodzony łanem ziemi i młynem w Czernęcinie, posiadał kamienicę w Rynku, 1631 wystawił pomnik Szymona Szymonowica w Zamościu, pochowany Zamość-kolegiata [Gazeta Codzienna 25.1.1847; Gmiterek H. w: iPSB]
1.1.1.4. Krystyna Scholtz + Szymon Rucki (wraz z dziećmi umarli podczas zarazy w 1629)
1.1.2. Anna Scholtz + Andrzej Szymonowic, kupiec, krawiec (brat Szymona - poety)
1.1.3. ?? Scholtz + Piotr Zygmuntowic, kupiec
1.2. Jan Scholtz, adwokat, ławnik, rajca
1.2.1. ?? Scholtz + Jerzy Dobrocki
1.3. Melchior Scholtz, kupiec, ławnik + Dorota Wilczek
1.3.1. Melchior Scholtz
1.3.2. Mikołaj Scholtz, ławnik lwowski
1.3.3. ?? Scholtz + Mikołaj Bartss
1.4. ?? Sholtz + Tomasz Pensh
1.5. Katarzyna Scholtz + Sebald Alembek
1.5.1. Jan Alembek
1.6. ?? Scholtz + Georgius Hentschel
1.7-24. (podobno łącznie w sumie 12 synów i 12 córek) [Zimorowic Józef Bartłomiej, Historya miasta Lwowa ...]

Kasper Szolc (Scholtz), kupiec lwowski, nie tożsamy z Kasprem Solskim +(1636) Zuzanna Kampianówna

1. Jan Szholtz + Katarzyna Gulińszczanka
1.1. Kasper Scholtz, wymieniony 1640-46 jako ławnik lwowski [Janeczek A., Album Civium Leopoliensum, wyd. 2005]

1. Andrzej Solski, ur. ok. 1620 + Katarzyna Majduszewska [Janeczek A., Album Civium Leopoliensum, wyd. 2005]
1.1. Antoni Solski, 1688-1723 ławnik lwowski + Katarzyna Awenzstok
1.1.1. Jan Solski, 1723-1757 kupiec we Lwowie

1. ?? Solski, prawd. z Małopolski Wschodniej
1.1. Stanisław Solski h. Poraj, ur. 21.9.1622 Kalisz, zm. 9.8.1701 Kraków jezuita, uczony w Krakowie, poseł do Turcji, kapelan Jana III Sobieskiego, profesor w Krośnie i Kamieńcu Podolskim, pisał pierwszy z Polaków w przedmiocie matematycznym w języku ojczystym, pozostawił prace dot. maszyn i religi. [Nies.; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995]

1. ?? Solski, (szlachta) ur. ok. 1760 Bar
1.1. Jan Solski, mieszkał pod Krobią, Wlkp. [Krzyżanowski A., O życiu uczonem Stanisława Solskiego... 1822]
2. Piotr Solski, ur. Bar, zm. Jaroszewie, kanonik kamieniecki, proboszcz w: Jaroszewie
3. Jacenty Solski, ur. Bar, zm. Smotrycz, prowincjał dominikański

1. Antoni Solski h. Poraj, 1782 legit szlach. trembowelski sąd grodzki [Pocz.]
1.1. Antoni Solski
1.1.1. Jan Solski, 1830 legit. szlach
1.1.2. Piotr Solski, 1830 legit. szlach
1.1.3. Łukasz Solski, 1830 legit. szlach
1.2. Mikołaj Solski
1.3. Krzysztof Solski
1.?.1. Feliks Solski
1.?.2. Wojciech Solski
1.?.3. Piotr Solski
1.?.4. Paweł Solski
1.?.5. Józef Solski

1. Franciszek Ksawery Solski, zm. przed 1834, 1778 nadanie szlachectwa h. własnego + Zofia Laszkiewicz [Pocz.]
1.1. ?? Solski
1.1.1. Fabian Sebastian Solski
1.2. Bonawentura Solski, 1821 komornik Sądu Szlacheckiego Lwowskiego, 1834 ogłoszenie spadku [Gazeta Lwowska 27.3.1834]
1.2.1. Sylwester Solski, ur. przed. 1834
1.2.2. Sebastian Solski, ur. przed. 1834
1.2.3. Marianna Solska, ur. przed. 1834
1.2.4. Augustyna Solska, ur. przed. 1834

1. Jakub Solski + Anastazja Rublewska
1.1. Ludwik Solski +(23.2.1924) Zofia Januszewska, ojciec: Michał, matka: Antonina Chibowska [Żurek S. ks. Wykaz ....]

1. Kajetan Solski + Franciszka Arbaczewska
1.1. Ludwik Solski, ur. ok. 1835 + Anna Marschal, ojciec: Jakub, matka: Eleonora Chostońska
1.1.1. Marian Jakub Kajetan Solski, ur. ok. 1865, nauczyciel w: Pikułowice + Maria Kamila Wantałowicz, ojciec: Julian, matka: Julia Olszewska
1.1.1.1. Adam Teofil Solski, ur. 7.1.1895 Milatycze k. Lwowa (chrz. 4.1.1896), zamordowany 1940 Katyń. Żołnierz Legionów, od 1916 w 6 pp Leg. W 1920 w sztabie 9 DP. Mjr od 1 I 1932. Służył w Biurze Pers. MSWojsk. i 57 pp (dca baonu). Zmob. do OZ 14 DP. Odznaczony VM 5 kl., KW, SKZ. + Anna Trojanowska []
1.1.1.1.1. Ewa Solska
1.1.1.2. Kazimierz Karol Solski, ur. 25.1.1900 Pikułowice k. Lwowa, zamordowany 1940 Katyń. Członek POW. W 1920 w 205 pap. Absolwent SPArt. w Poznaniu (1922). Służył w 6, 13, 5 oraz 9 dak i 31 pal. Odznaczony MN, ZKZ + Halina Kawecka []
1.1.1.2.1. Leszek Solski
1.1.2. Helena Anna Marianna Solska, ur. 1866 Lwów, par. św. Anny [par.]
1.1.3. Leokadia Michalina Solska, ur. 1868 Lwów, par. św. Anny [par.]
1.1.4. August Bronisław Solski, ur. 1880 Lwów, par. św. Anny [par.]
1.1.5. Stanisław Solski, ur. 1872 Lwów, par. św. Anny [par.]

?? Solscy, szlachta, ok. 1860 mieszkają w Biliczu [Grynbergowa Z., Staromiejskie....]
Dominik Solski, uczestnik Konfederacji Barskiej, prawd. przebywał na zesłaniu na Syberii [Konfederaci Barscy na Syberii, wyd. 1895]
Kasper Solski h. Poraj, profesor anatomii przy akademii Zamojskiej, własnym nakładem starał się stan sztuki lekarskiej podźwignąć. [Nies.; Moraczewski J., Starożytności polskie ...]
Teofil Tadeusz (Dionizy) Solski, ur. 17.6.1875 Nowy Sącz, uczył się na UJ, ojciec lub opiekun Józef, obywatel, zamieszkały w Nowym Sączu. [CSUI]
Stanisław Solski, 1883 właściciel realności, zamieszkały w Stryju. [CSUI]