Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Brzeziński

Id
46
Tytuł
Brzeziński
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Ród Duninów - przodkowie Brzezińskich h. Łabędź
Genealogia Duninów

1. Włost - od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego
1.1. Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg
1.1.1. Świętosław Konstantyn (potomstwo)
1.1.2. Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów
1.1.3. Wszebor
1.1.3.1. Piotr ze Strzelna zm. 1196
1.1.3.1.1. Krystyn + (1) Rawiczówna, + (2) Odrowążówna
1.1.3.1.1a.1. Krzesław
1.1.3.1.1a.1.1. Krystyn
1.1.3.1.1a.1.1.1. Mikołaj
1.1.3.1.1a.1.1.1.1. Otto ze Skrzyńska, ur. ok. 1270, zm. przed 1354, 1345 kasztelna rzecki, własność m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1. Mszczuj I, notowanie 1354-1382, własność z rodzeństwem: m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady, Gielniów, Bieliny, Owadów, Żychorzyn, Potuków (Kujawy), pół jeziora Świeńcza (Kujawy), pół patronatu nad kościołem w Potukowie
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1. ??
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1. Mszczuj II, dworzanin królewski, starosta opoczyński, walczył pod Grunwaldem - patrz niżej: BRZEZINSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1.1. Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1.2. Tomasz ==> BRZEZIŃSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2. (prawd.) Tomko, notowany 1384
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.2. Krzcięta, notowany 1354 + ?? z Szubina, ojciec: Sądziwój; własność Piotrków Kujawski [Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006]

Drzewa genealogiczne Brzezińskich
(pierwsze pokolenia nie potwierdzone, filiacje niepewne)

1. Mszczuj II Dunin ze Skrzynna h. Łabędź ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, starosta opoczyński, własność: Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Gałki, Rozwady i in. +(1) Jadwiga +(2) Anna z Benesova i Kvasyc, 1508 własność: Skrzynno, Krzyszkowice, Machnin [nad. Ewa Okrasso za: Rola Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź..., Bork., Kos., Bon., Nies.; SHGlubl, Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska... (wykład) i in. ].
1.1. Jan Mszczuj III ze Skrzyńska, ur. ok. 1415, zm. przed 1508, starosta opoczyński, własność: zamek Damujowice, Wygnanów, Skrzynno Wielkie, Lipno, Żelazowice, pół Opoczna, Radzice, Świrczynka, Bukowiec +(ok. 1450) Jadwiga z Wysokiego, ojciec: Dziersław [Friedberg M., Ród Łabędziów...; SHGlubl]
1.1.1. ??
1.1.1.1. wnuki, notowane w 1480
1.2. Tomasz Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1420, własność: Gałki (1453), Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Rozwada, pół Opoczna, Brzozowice, Sitkowo, Ogonowice, Dąbaraczka, Dąb + Zuzanna ??
1.2.1. Jan Dunin-Brzeziński
1.2.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński
1.2.1.1.1. Mścisław Dunin-Brzeziński
1.2.1.2. Kasper Dunin-Brzeziński, dziedzic: Gałki, Wywóz
1.2.1.2.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński +(1) Urszula Maciejowska +(2) ??
1.2.1.2.1.1.1a.1. Samuel Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.1a.2. Zofia Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.1a.3. Katarzyna Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.1a.4. Jadwiga Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.1a.5. Barbara Dunin-Brzezińska + Stanisław Piotrkowski
1.2.1.2.1.1.1a.6. Marian Dunin-Brzeziński + Anna Boglewska
1.2.1.2.1.1.1b.7. Marcin Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2. Mścisław Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.1. Władysław Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2. Hieronim Dunin-Brzeziński ur. ok. 1670, miecznik sandomierski + Dorota Kawa Gawrońska ok. 1670 [Bork.]
1.2.1.2.1.1.2.2.1. Jan Dunin-Brzeziński, podstoli sandomierski + Katarzyna Dunin-Szpot
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1. Balcer Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1700, łowczy sandomierski, marszałek trybunału koronnego, sądzia grodzki radomski + Domaszewska [Nies., Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1730, regent grodzki chęciński
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.1. Franciszek Dunin-Brzeziński, duchowny, proboszcz w Bełnie
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.2. Jan Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1760, porucznik wojsk koronnych
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.3. Marianna Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.4. Michał Dunin-Brzeziński, 1767 dziedzic dóbr Smagowa i Kusiuowa [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.2. Teofila Dunin-Brzezińska, dziedziczka: Skuły
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3. Franciszek Salezy Dunin-Brzeziński, łowczy opoczyński
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.1. Józef Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3. Franciszek Salezy Dunin-Brzeziński, ur. ok.1750, 1785 dziedzic: Lutarówka, 1786 dziedzic: Łazuczyn, erygował cerkiew w Lutarówce [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim...]
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.1. Karol Dunin-Brzeziński, do 1836 dziedzic: Lutarówka
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2. Józef Dunin-Brzeziński, 1813 dziedzic: Łazuczyn
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4. Jan Dunin-Brzeziński, zm. 1774, starosta gzowiecki + Magdalena Kwaśniewska
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4.1. Józef Dunin-Brzeziński,
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4.2. Aleksandra Dunin-Brzezińska + Ignacy Grodecki h. Łada
1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.5. Justyna Dunin-Brzezińska, + Michał Dziuli h. własnego
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2. Stanisław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1700, 1726-32 kasztelan radomski +(1) ?? Wężyk +(2) Barbara Zawisza [Koss.]
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1. Stanisław Dunin-Brzeziński, + Józefa Ulbińska
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1.1. Gabriel Dunin-Brzeziński, urzędnik górniczy, lgit. szlach. 1842
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.2. Antoni Dunin-Brzeziński,
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3. Jan Dunin-Brzeziński, 1760 kanonik płocki
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4. Michał Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1730, dziedzic dóbr Smogorzów i Rubinów (Kusiów) + Ludwika Odrzechowska [Górzyński S., Regestr diecezjów...]
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4.1. Geroncy Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1760 + Eleonora Gnojewska
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4.1.1. Franciszek Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1790, legit. szlach 1842
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.5. Marianna Dunin-Brzezińska + Antoni Odrzechowski
1.2.1.2.1.1.2.2.2. Franciszek Dunin-Brzezińskim dziedzic dóbr: Jastrząb + Teresa Bełdowska h. Rawicz
1.2.1.2.1.1.2.2.2.1. Antoni Dunin-Brzeziński, dziedzic dóbr Jastrząb
1.2.1.2.1.1.2.2.2.2. ?? Dunin-Brzezińska + ?? Kozierowski
1.2.1.2.1.1.2.2.2.3. Teresa Dunin-Brzezińska +(1) Stanisław Żurowski +(2) Jan Wąsowicz, h. Łabędź
1.2.1.2.1.1.2.2.3. Karol Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.4. Konstanty Dunin-Brzeziński ok. 1700 + Joanna Ninkowska
1.2.1.2.1.1.2.2.4.1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Aleksandr Szaszkowska
1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1. Kajetan Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński + Józefa Ulbińska
1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1.1.1. Gabriel Dunin-Brzeziński, urzędnik górniczy, legit. szlach. 1842
1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.2. Andrzej Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.5. Mścisław Dunin-Brzeziński ok. 1700, pułkownik i regimentarz wojsk koronnych
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1. Władysław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1725, podkomorzy bracławski + Helena "Odyniec" Sokołowska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1. Józef Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1855, cześnik bracławski + Felicja Ewa Gawrońska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1. Jakub Wincenty Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1785, dziedzic: Nidek, Zaliczyn (Galicja) + Apolonia "Skarbek" Białobrzeska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1. Krystyna Dunin-Brzezińska, ur. ok. 1800 + Tytus bar. Horoch, h. Trzy pióra, ojciec: Józef, matka: Maria Karska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.1. Maria Horoch + Ksawery Franciszek Konopka
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.1.1. Michał Kalikst Konopka
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.2. Tadeusz Horoch + Maria hr. Mniszech, ojciec: Alfons Wandalin, matka: Jadwiga Dunin-Borkowska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.2.1. Kalikst Józef bar. Horoch
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.3. Kalikst bar. Horoch, własność: Wrzawa, Gorzałkowice [Bork.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.4. Maria bar. Horoch + Franciszek Ksawery Andrzej Mikołaj Konopka, ur. 1828 [Bork.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.2. Ludwika Dunin-Brzezińska + ?? Majewski
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.3. Pelagia Dunin-Brzezińska, ur. ok. 1810, zm. 20.4.1871, poch. Kraków, cm. rakowicki + Jan Kanty Morelowski, ur. ok. 1797, zm. 20.2.1856, dyrektor szkół, członek Tow. Nauk. Krak., poch. Kraków cm. rakowicki.
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4. Adam Dunin-Brzeziński, naczelnik powiatu w: Brody + Julia Szalay [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1. Julian Zdzisław Dunin-Brzeziński, zm. przed 1909, właściciel dóbr w Galicji, adwokat w: Lwów, Tarnów + Ewelina Morawska, ojciec: Adam [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.1. Zdzisław Dunin-Brzeziński, ur. 1871 Lwów + Urszula
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.2. Jan Dunin-Brzeziński, ur. 30.12.1883 Łazany, zamordowany 4.1940 Miednoje, podpułkownik Legionów, własność: Osieczany +(1912) Maria Rostworowska, ojciec: Stanisław (malarz), matka: Teresa Lubieniecka [par.Wieliczka]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.1.1. Teresa Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.1.2. Jadwiga Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.2. Zdzisław Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.3. Adam Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.4. Wanda Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.5. Maria Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.6. Zofia Dunin-Brzezińska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.2. Felicja Dunin-Brzezińska + ?? Adelsburg-Ettmayer [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.3. Melania Dunin-Brzezińska + Kazimierz bar. Przychocki, notariusz w: Wieliczka [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2. Hieronim Dunin-Brzeziński
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1. Józef Dunin-Brzeziński + Jadwiga Zajączkowska
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.1. Gustaw Dunin-Brzeziński, legit.szlach. 1842 [Kos.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.1. Gustaw Dunin-Brzeziński, ur. 18.11.1804 Zajączków, par. Sławno, legit.szlach. 1842 + (5.08.1828 Owadów par. Wsola) Józefa Węgierska, ur. 1803 Sciborzyce, ojciec Aleksander, matka Antonina Wrożywicka [Kos.; par.]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.2. Marianna Józefa Bona, Dunin-Brzezińska, ur.15.08.1808 Zajączków par. Sławno
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3. Mikołaj Dunin-Brzeziński, burgrabia opoczyński, dziedzic dóbr: Jastrząb
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński, wojski opoczyński + Teresa Brzeska h. Ciołek
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.1. Władysław Dunin-Brzeziński, jezuita
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.2. Walenty Dunin-Brzeziński, 1780 cześnik opoczyński, płaci czynsz z dóbr: Jastrzębie [Regestr 1781]
1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.3. Mikołaj Dunin-Brzeziński
1.2.2. Mikołaj Dunin-Brzeziński, własność: Gałki (1453), Bąków (1481)
1.2.3. Mszczuj IV Dunin-Brzeziński
1.3. Małgorzata Dunin-Skrzyńska

1. Zygmunt Dunin, zm. przed 1676 + Zofia Kaczkowska
1.1. Jan Dunin + Barbara Grabska
1.1.1. Stefan Hiacynt Dunin, ur. 1686
1.1.1.1. Romuald Dunin

Marianna Brzezińska, ur. 1742 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.]
Tomasz Brzeziński, ur. 1784 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.]
Bartłomiej Brzeziński, ur. 1793 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.]
Petronella Brzezińska, ur. 1797 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.]
Wojciech Brzeziński, ur. ok. 1751 Bolimów, zm 1.4.1811, włościanin w Bartnikach Zawadzkich, komornik, mieszkał Bolimów 20 u Ludwika Czerwińskiego + Marianna Naszczyńska (brat Wincenty) [par. za oprac. Stężycki A.]

?? - być może prawnuk Jana Dunin-Brzezińskiego, podstolego sandomierskiego (patrz wyżej [Stężycki-Rola A., Brzeziński h. Łabędź ...])
1. Wojciech Brzeziński, ur. ok. 1771 Bolimów, zm. 12.6.1843 Radziwiłłów, mieszkał w Sokołowie + Franciszka Matuszewicz [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Julianna Brzezińska, ur. 15.5.1811
1.2. Franciszek Jan Chrzciciel Brzeziński, ur. 20.08.1818 +(26.11.1838) Marianna Szczepanik, ur. ok. 1821 Budy Bartniki, ojciec: Feliks, matka: Gertruda
1.2.1. Józef Brzeziński, ur. 18.9.1840 Łasieczniki + Pelagia Samborska, ur. ok. 1846
1.2.1.1. Marianna Brzezińska, ur. 27.12.1861 +(1889) Kazimierz Karwowski, h. Pniejnia, ur. Warszawa, ojciec: Antoni, matka: Marianna Amelia Charciszewicz; lekarz [akt ślubu]
1.2.1.1.1. Franciszka Karwowska. ur. 21.8.1891 Radziwiłłów, zm. 21.10.1944 + Józef Woźniak, ur. ok. 1881
1.2.1.1.1.1. Barbara Woźniak, ur. 3.12.1911, zm. 28.3.1993 + Piotr Sadowski
1.2.1.1.1.1.1. Tadeusz Sadowski, ur. 1930
1.2.1.1.1.1.2. Łucja Sadowska, ur. 1933 + Zdzisław Gortatewicz
1.2.1.1.1.1.2.1. Hanna Gortatewicz + ?? Skronik
1.2.1.1.1.2. Stanisław Woźniak, ur. 15.4.1914, zm. 6.4.1944
1.2.1.1.1.3. Kajetan Woźniak, ur. 7.8.1917, zm. ok. 1980
1.2.1.1.1.4. Aleksander Woźniak, ur. 11.9.1920, zm. ok. 1985
1.2.1.1.1.6. Zofia Woźniak, ur. 16.10.1922 +(1) Tadeusz Cegielski +(2) Kazimiez Wojciechowski
1.2.1.1.1.6.1a.1. Barbara Cegielska + Józef Cybart, ojciec: Adam, matka: Janina Romanowska
1.2.1.1.1.6.1a.1.1. Ewa Cybart, przodkowie - wykaz
1.2.1.1.1.6.1a.1.1.1. Zofia Okrasso
1.2.1.1.1.6.1b.2. Anna Wojciechowska + ?? Ginalski
1.2.1.1.1.7. Stanisława Woźniak, ur. 15.11.1925, zm. 6.7.1994
1.2.1.1.1.8. Marian Woźniak, ur. 31.6.1930, zm. 3.8.1981
1.2.1.2. Franciszka Brzezińska, ur. 2.10.1863 Radziwiłłów
1.2.2. Franciszek Brzeziński, ur.26.1.1843 Budy Radziwiłłowskie. ur. 26.1.1843, zm. 30.8.1854
1.2.3. Antoni Brzeziński, ur. 10.1.1845
1.2.4. Antonina Brzezińska, ur. 9.4.1847 Budy Radziwiłłowskie, zm. 10.4.1848 Radziwiłłów
1.2.5. Paweł Brzeziński, ur. 12.7.1849 Radziwiłłów
1.2.6. Teofila Brzezińska, ur. 18.2.1852
1.2.7. Ignacy Brzeziński, ur. 29.6.1857 Radziwiłłów, zm. 2.3.1861 Radziwiłłów
1.2.7. Karolina Brzezińska, ur. 27.10.1854 Budy Radziwiłłowskie
1.2.8. Michał Brzeziński, ur. 23.9.1859 Radziwiłłów
1.2.9. Józefa Brzezińska, ur. 10.4.1862 Radziwiłłów
1.2.10.Józefa Brzezińska, ur. 13.2.1865
1.3. Karol Brzeziński, ur. 10.02.1821 Sokołów nr 2
1.4. Maciej Brzeziński, ur. 24.2.1822 + Małgorzata Gubelna (Grobelnicka)
1.4.1. Aniela Brzezińska, ur. 6.1.1843, zm. 18.2.1849 Sokołów
1.4.2. Jakub Brzeziński, ur. 23.7.1847
1.4.3. Marianna Brzezińska, ur. 11.1.1845
1.4.4. Józef Brzeziński, ur. 20.3.1849, zm. 11.5.1849
1.4.5. Katarzyna Brzezińska, ur. 14.11.1850, zm. 26.4.1852
1.4.6. Benedykt Brzeziński, ur. 22.3.1853 Sokołów
1.4.7. Elżbieta Brzezińska, ur. 20.10.1857
1.4.8. Józef Brzeziński, ur. 15.11.1863 Wola Szydłowiecka
1.5. Tomasz Brzeziński, ur. ok. 1825, zm. 27.8.1847 Bolimów +(27.10.1845 Bolimów) Wiktoria Galicka, ur. ok. 1827, ojciec: Karol (strażnik), matka: Marianna Majewska
1.5.1. Jan Brzeziński, ur. 20.12.1846 Radziwiłłów, zm. 8.12.1859 Grabina
1.5.2. Ignacy Brzeziński, ur. 19.7.1856 Budy Radziwiłłowskie
1.5.3. Marianna Brzezińska, ur. ok.. 1860, zm. 18.9.1862 Małe Łąki
1.5.4. Józefa Brzezińska, ur. 24.6.1865 Grabina Duża
1.6. Franciszek Brzeziński, ur. 30.03.1827

1. Jakub Brzeziński, ur. ok. 1782 + Zofia Wydychowska [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Antonina Brzezińska, ur. 13.6.1822 Wieś Bolimowska 8
1.2. Urszula Brzezińska, ur, 20.10.1824

1. Jan Brzeziński, ur. ok. 1770 + Katarzyna Czupryn [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Maksymilian Brzeziński, ur. 1798 Budlina (Ruscina), zm. przed 1854, podoficer Pułku Pierwszego Strzelców Pieszych (1 Dyw. Piech.), komornik, gajowy we wsi Budy Grabina +(1829 Bolimów) Julianna Jędrzejewska, ur, ok. 1805, zm. 21.8.1854 Bolimów, ojciec: Stanisław, matka: Zofia [akt ślubu, akt ur. syna]
1.1.1. Ludwik Brzeziński, ur. 1830, zm. 14.05.1834
1.1.2. Tomasz Brzeziński, ur. 4.1.1833
1.1.3. Marianna Brzezińska, ur. 12.5.1837
1.1.4. Wojciech Brzeziński, ur. 18.4.1839 Budy Grabina, zm. 19.7.1853 Bolimów
1.1.5. Anna Brzezińska, ur. 2.7.1842 Radziwiłłów, zm. 13.4.1844 Budy Bolimowskie
1.1.6. Antoni Brzeziński, ur. 29.5.1846 Radziwiłłów, zm. 20.3.1848 Bolimów

1. Maciej Brzeziński, ur. ok. 1805 [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Stanisław Brzeziński, ur. 1833, zm. 25.10.1835

1. ?? zm. przed 1837 + Józefa ?? [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Marianna Brzezińska, ur. 17.8.1837

1. Józef Brzeziński, ur. ok. 1755 + Marianna Wolska [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Anna Brzezińska, ur. ok. 1785 Czekaj, par. Mszczonów, zm. 9.4.1848 Grabina + ??
1.1.1. Jan Brzeziński, ur. ok. 1816 +(4.2.1850) Marianna Bogusiewicz (Boguszewicz), ur. ok. 1823, ojciec: Jakub, matka: Franciszka Haruszewicz
1.1.1.1. Paweł Brzeziński, ur. 28.6.1952 Budy Bolimowskie, zg. 30.1.1857
1.1.1.2. Wincenty Brzeziński, ur. 18.1.1855 Budy Bolimowskie
1.1.1.3. Agnieszka Brzezińska, ur. 18.1.1855 Budy Bolimowskie
1.1.1.4. Marianna Brzezińska, ur. 28.11.1857, zm. 21.7.1859
1.1.1.5. Józef Brzeziński, ur. 8.7.1864 Budy Bolimowskie

1. Michał Brzeziński, ur. ok. 1815 + Weronika Piątkowska, ur. ok. 1824, zg. 7.1.1858 [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Wiktoria Brzezińska, ur. 10.12.1851
1.2. Tomasz Brzeziński, ur. 30.12.1857

1. ?? Brzeziński + Tekla ??, ur. ok.1807 Kozłów Szlachecki, zm. 19.1.1865 [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Maciej Brzeziński, ur. ok. 1829, wyrobnik w Hminie + Julianna Milczarek
1.1.1. Elżbieta Brzezińska, ur. 1.7.1863

1. Tekla Brzezińska (może po mężu), zm. 19.1.1865 [par. za oprac. Stężycki A.]
1.1. Maciej, ur. 1829

1. Karol Brzeziński + Salomea Lipowska
1.1. Jan Brzeziński, ur. 1828, powstaniec styczniowy, zesłaniec + Domicella Boratyńska [nad. Bożena Kuliberda w: Lista powstańców]

1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Julia Emilia Magdalena Olszowska 1827
1.1. Jadwiga Dunin-Brzezińska ca 1860 + Stanisław Jasiewicz ca 1860

?? Dunin-Brzeziński, stolnik opoczyński, spadkobieca Franciszka Salezego, dziedzic: Barszczówka + Izabela Czermińska

1. Dariusz Brzeziński ur. 1964 +(1986) Anna Kijańska ur. 1963-
1.1. Łukasz Brzeziński 1987
1.2. Martyna Brzezińska 1993

1. ?? Brzeziński + Danuta Bieniek
1.1. Grzegorz Brzeziński
1.1.1. Patryk Brzeziński

1. ?? Brzeziński
1.1. Józef Brzeziński
1.2. Józefa Brzezińska, zm. 1844 + Józef Jackowski 1792-1869

1. Władysław Brzeziński + Jadwiga Zahorska ca 1850
1.1. Ludwik Brzeziński
1.2. Władysław Brzeziński 1858-1927
1.3. Jarosław Brzeziński + Zofia Kowerska
1.4. Adam Brzeziński 1925 + Maria Rodziewicz
1.5. Józef Brzeziński + Kazimiera ??
1.6. Władysław Brzezińska 1894-1945 + Karolina Jagielak
1.7. Konstancja Brzezińska 1895-1982 + Kazimierz Luboradzki


1. ?? Brzeziński
1.1. Pius Brzeziński + Józefa Krasińska
1.2. Jan Brzeziński

1. Walenty z Brzezia Brzeziński h. Doliwa, występuje: 1590 + Barbara Szczycińska h. Rola [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim..., Teki]
1.1. Jan Brzeziński, 1635 poborca brzesko-kujawski + Jadwiga Ponętowska
1.1.1. Wacław Brzeziński + Elżbieta Ossowska
1.1.1.1. Maciej Franciszek Brzeziński, zm. 1731-5, dziedzic: Broniszewo, tenutariusz Sokolnik (być może Maciej o. Józefa i Jana, oraz Maciej Fr. syn Wacława to 2 różne osoby) +(1) Anna Brzezińska +(2) Konstancja Kołudzka +(3) Teresa Rudnicka, ojciec: Kazimierz, matka: Anna Mirucka
1.1.1.1c.1. Józef Brzeziński, (wg. Koss. h. Łabędź), 1755 pisarz gr. radziejowski, chorąży i sędzia inowrocławski, 1799 kasztelan kruświcki, dziedzic: Jabłkowo, Bilczewo + Krystyna Dominikowska h. Grzymała, ojciec: Stanisław, matka: Zuzanna Kowalska [Teki]
1.1.1.1c.1.1. Michał Brzeziński, starosta inowrocławski, dziedzic: Cisie p. miechowski + Monika Ubysz h. Cholewa
1.1.1.1c.1.1.1. Monika Brzezińska, pupilka Stanisława Dąbskiego, bdz.
1.1.1.1c.2. Jan Brzeziński, skarbnik brzesko-kujawski + Teresa Gawrońska h. Rawicz
1.1.1.1c.2.1. Joachim Brzeziński, łowczy owrucki, cześnik latyczowski, podolski, dziedzic: Bereżanka, Worobijówka, pow. uszycki +(1757) Anna kaczkowska h. Pomian
1.1.1.1c.2.1.1. Józef Brzeziński, zm. ok. 1812, cześnik latyczowski, dziedzic: Bereżanka, Worobijówka, sędzia sądów podolskich, bzż.
1.1.1.1c.2.2. Marianna Brzezińska, zm. po 1811 + Klemens Antoni Giżycki h. Gozdawa, chorąży horodelski, ojciec: Mikołaj, matka: Marianna Niedybalska
1.1.1.1c.3. Agnieszka Barabra Brzezińska, chrz. 17.1.1694
1.1.1.1c.4. Klara Brzezińska, chrz. 11.8.1695 + Maciej Chmielewski
1.1.1.1c.5. Michał Brzeziński + Monika Ubysz
1.1.1.1c.5.1. Joanna Anna Brzezińska, zm. przed. 1792 [Bon.]
1.2. Stanisław Brzeziński

?? Brzezińska ca 1570 + Jakub Zieliński ca 1570
?? Brzezińska + Walery Znaniecki
Andrzej Brzeziński + Zofia Katarzyna Pląskowska
Felicja Dunin-Brzezińska ca 1800 + Stefan Jacek Jabłonowski ca 1800
Feliks Brzeziński, zm. 1865, właściciel dóbr: Zakliczyn [Gazeta Lwowska 1870r. nr. 1]
Ignacy Brzeziński, 1863 zawiadowca stacji Łowicz [Łącznik Kolejowy, 1908-1911]
Jan Dunin-Brzeziński + Maria Rostworowska
Maria Dunin-Brzezińska + + Jan "Janota" Bzowski 1868-1936
Marianna Brzezińska + Kazimierz Biliński
Mieczysław Brzeziński + Rozalia Maria Paulina Morzycka 1859-1923
Mieczysław Brzeziński, ur. 3.4.1911, zm. 8.9.1972, poch. Londyn cm. Gunnersbury, chirurg ortopeda, żołnierz kampanii wrześniowej i AK, odznaczony m.in. ZKZ z Mieczami i Krzyżem AK []Grodziska K., Polskie Groby...
Rozalia Brzezińska + Jan Julian Wakarecy
Wojciech Brzeziński + Barbara Borzęcka (2-v. Wawrzyniec Trzebiatowski) [Teki.]
Zofia Brzezińska + Stanisław Czerniewicz
Zofia Brzezińska + Jan Malechowski