Strona 1 z 1

Dwernicki

PostNapisane: 16.04.2010
przez Genealogia Polakow
Dwernicki h. Sas, rodzina czerwonoruska, pochodząca z Dwernik w ziemi sanockiej. Pisali się z Ternowy, właściwie Tarnawy, wsi leżącej niedaleko Dwernik. Iwan i Michał Ternowscy h. Sas, w 1533 r. sprzedali wieś swą dziedziczną Ternowę Piotrowi Kmicie z Leska, za wójtostwa w Polanie i Dwerniku. Z synów Iwana Piotr, przyjął nazwisko Polański, a Łukasz od swego wójtostwa w Dwerniku, nazwał się Dwernickim.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni podolskiej 1853 r., oraz w Królestwie 1860 r. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Jałtuszków w dawnym pow. latyczowskim, oraz Zawale w pow. kamienieckim.


SZCZEPAN JÓZEF Dwernicki, ur. ok. 1710, zm. 1784, fundator kościoła w Kalwarii Pacławskiej, ojciec Wiktorii, Marianny, Katarzyny i Faustyna - pradziad generała.JÓZEF Dwernicki (19 III 1779-23 IX 1857), s. Faustyna i Franciszki Załęskiej, generał dywizji wojsk pol., dowódca kawalerii w powstaniu listopadowym; dziedzic dóbr Balin, Cyganówka i Słobódka w Galicji i na Podolu; ur. w Warszawie, zm. w Łopatynie w Galicji; 1ż. Julia Żukowska (zm. 1832); dzieci: Tytus, Hortensja, Olimpia, Aleksandra; 2ż. (1835) Alina de Broc; dzieci: Józef, Klemens, Jan.GOTARD z Tarnawy Dwernicki (XIX w.), s. Tytusa i Joanny Koziebrodzkiej, wnuk generała, właściciel dóbr Zawale w pow. borszczowskim; ż. Maria Sadowska; dzieci: Bolesław, Olga, Wanda.
Źródła: Bon. V 118-120; Bork. Rocz. II 457-458.

Wszystko na ten temat:
:drzewo:    Noty biograficzne tego nazwiska
:nota:    Znajdź wszystkie związane artykuły i opowiadania
:aparat:    Zestaw zdjęć
:info:    Wszystkie posty na forum z tym nazwiskiem (frazą)
:info:   Powstańcy styczniowi z tym nazwiskiem
:info: Właściciele dóbr ziemskich
:info:     Oficjaliści dóbr prywatnych
:drzewo: Genealogia Dwernickich