22268. Górecki Józef

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Górecki Józef

Postprzez wanka » 07.12.2013

GÓRECKI Józef (1875-1944)
destylator, właściciel Leszczyńskiej Fabryki Octu Spi­rytusowego i Winnego. Urodził się 8 III w Ostrzeszowie, w rodzinie właściciela skle­pu branży bławatniczej Wojciecha i Jó­zefy z Konarskich. Miał 9 rodzeństwa: Jana, Leona, Marię, Helenę, Apolonię, Wiktorię, Stanisławę, Walerię i Cecylię. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Ostrze­szowie. Kwalifikacje zawodowe destylatora uzyskał w Środzie Wielkopolskiej i Lesznie. Wraz z bratem Janem osiedlili się w 1898 w Lesznie, gdzie założyli Fabrykę Wódek, Likierów, Wina Owocowego i Tłocznię Soków. Uruchomienie wytwórni Lesz­czyński Hurt Destylatami Miasto Warsza­wa nastąpiło w 1899, przy ul. Leszczyńskich 38. W 1905 bracia wykupili budynki przyle­gające do posesji nr 38 i poszerzyli działal­ność o nowe kierunki handlu. Jednocześnie Józef działał na rzecz umocnienia polsko­ści mieszkańców Leszna i okolicy. W 1902 współorganizował w Lesznie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół", a następnie Towa­rzystwo Robotników, którego został preze­sem. Organizacje te odegrały znaczną rolę w szerzeniu świadomości narodowej pol­skiej ludności Leszna. W 1911 uruchomił we własnym budynku filię polskiego Banku Ludowego w Osiecznej. W banku tym przez wiele lat pełnił funkcję prezesa rady nad­zorczej. W październiku 1918 został człon­kiem pięcioosobowego Tajnego Komitetu Narodowego, był też członkiem Rady Lu­dowej na miasto Leszno i delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Z ramie­nia tych organizacji był komendantem Stra­ży Ludowej w Lesznie do 17 11920. W stycz­niu 1919 został uznany przez władze pru­skie za niebezpiecznego i internowany pod nadzorem policyjnym w Głogowie, Zgorzel­cu i Żaganiu. Do Leszna wrócił w sierpniu 1919. W styczniu 1920 odebrał symbolicz­ne klucze od niemieckiego, ustępującego burmistrza. W 1920 został na wiele lat człon­kiem magistratu i współzałożycielem spół­dzielni „Drukarnia Leszczyńska". W lipcu 1922 kupił od Paula Wandla fabrykę octu, przy obecnej ul. Żwirki i Wigury 25. W la­tach 1926-7 G. zakład znacznie powiększył i zmodernizował, co umożliwiło podniesie­nie produkcji octu 10% do 770-780 tyś. l rocz­nie. Po tej modernizacji octownia uchodziła za drugą co do wielkości produkcji w Pol­sce. W latach trzydziestych zakład zatrud­niał od 11 do 20 pracowników. G. był człon­kiem wielu organizacji społecznych, wspierał też ich działalność finansowo. Poglądy miał narodowo-demokratyczne, co stało się powodem oskarżenia go przez Zarząd Strzelca w Lesznie 23 II 1927 o „Strzelco-żerstwo". Za działalność społeczną otrzymał odznakę Honorową Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem (1928) i Złoty Krzyż Zasługi. W grudniu 1939 został wraz z ro­dziną wysiedlony przez władze niemieckie do Generalnej Guberni i osiedlony w Toma­szowie Mazowieckim, gdzie zmarł 27 III 1944. W 1946 rodzina ekshumowała jego zwłoki i pochowała w Lesznie na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej, w kwaterze powstań­ców wielkopolskich. Za żonę pojął Martę z Frąckowiaków, z którą miał dzieci: Mieczy­sława (ur. 1902), ceramika, Stanisława, Józefa (ur. 1911), destylatora i Marię (ur. 1916), absolwentkę Szkoły Gospodarstwa.
Ziemia leszczyńska, red. Deresiewicz J., Poznań 1966 s.224; Świderski B., Ilustrowany opis Leszna i ziemi lesz­czyńskiej, Leszno 1928 s. 108-9,112, 344-7;-Dokumen­ty i inf. ustne Marii Misiak i Ireny Góreckiej;- Fot. ze zbio­rów rodzinnych.
Zbigniew Gryczka
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do G____