2512. Karwacki / KARWACCY: FORUM 600 lat Karwacki - Karwatzki

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

20. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.1 epopeja 10 pokolen

Postprzez akarw » 02.07.2011

GNIAZDO KRYMSKIE „Cherson” cz . 1

Epopeja 10 pokoleń Karwackich w Cherson. Mellitopolu, Odessie, Kijowie, Moskwie, Petersburgu, Mińsku

Na podstawie epopei „Dynasta Karwackich * ”
Mikołaja Karwackiego z Mińska (Białoruś – WKL)


*) Korwackije - JESZCZE w 1900 ROKU pisali się jako „KARWACKI” potem część jako „KORWACKIJ”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Końcem lat 90-tych Dariusz Karwacki - ówczesny doradca premiera Leszka Balcerowicza, opowiedział mi, że będąc z delegacją na Krymie zwrócono mu uwagę na znaną tutaj i bardzo zasłużoną RODZINĘ KARWACKICH. Idąc tym tropem odkryłem w sieci wspaniałą epopeję tej rodziny i nawiązałem kontakt z Władymirem Nikołajewiczem synem Autora epopei.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Z punktu widzenia klanu z Chersonu) :

Z opowiadań rodzinnych Karwackich jeden z założycieli rodu był uchodzcą z Chorwacji i nazywał się Harwackij. Z czasem litera H zmieniła się na K. W 1460 roku jeden z Karwackich ożenił się z siostrą króla węgierskiego ( jeden z Pileckich – z którymi Karwaccy byli spowinowaceni - ożenił się z w XV w z Katarzyna ks. wegierska, byli pochowani w sarkofagu kościoła zamkowego w Smoleniu/Pilczy – co pisuje Niesiecki). Macieja Korwina, który przy wsparciu drobnych i średnich feudałów i obywateli przeprowadził centralizacje kraju, powołał stała armię i uwolnił Wegry od zależności tureckiej. W 1468 roku w wojnie z Czechami przyłączono do Węgier Morawy, Śląsk, Łużyce, a w 1485 roku zajęto Wiedeń. W mieście Peszt przy udziale Macieja Korwina utworzona została jedna z większych w Europie biblioteka i drukarnia, a w Bratysławie założono uniwersytet

W 1830/1831 latach szlachta Królestwa Polskiego wznieciła powstanie w celu rozszerzenia swojego terytorium kosztem ziem białoruskich i ukrainskich (??????) Carski rząd Rosji, któremu podlegało Królestwo Polskie ostro powaliło powstanie, zlikwidowało istnienie polskiej Armii i Sejmu, a winnych ostro karało ????

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PROTOPLASTA gniazda Krymskiego jest krakowianin STANISŁAW KARWACKI, syn Stanisława

* 1760 STANISŁAW KARWACKI z Krakowa

** 1790 STANISŁAW Stanisławowicz KARWACKI z Krakowa, powieszony za pomoc przywódcom powstania listopadowego w 1831 roku,
Moskale wtargneli do Wolnego Miasta Krakowa - pojmanym został STANISŁAW KARWACKI, mieszkający w tym czasie w Krakowie (może koło Krakowa???WMK było wolne). Za ukrywanie od wozmjesdija jednego z organizatorów powstania, on został powieszony , a jego żona „straciła zmysły”. ICH DZIECI ratując się porzucili rodzinny dom.


STANISŁAW KARWACKI z Krakowa syn Stanisława,
(stracony w 1832 roku 8 schyłku powstania listopadowego, ojciec zesłanego na Krym do Chersonu WACŁAWA KARWACKIEGO, założyciela gniazda krymskiego Karwackich)
* Ujęty w materiałach Centralnego Państwowego Wojskowo-historycznego Archiwum ZSRR, w publikacji I,G. Tiszina, L. P. Piotrowskiego (1975) poświęconej Ruchowi Dekabrystów.
Карвацки Станислав Станиславович. ...strona 361
И. Г. Тишин, Л. П. Петровский / I. G. TISZIN; L.P. Pietrowskij
Центральный государственный военно-исторический архив СССР, И. Г Тишин, Л. П. Петровский
* Także w monografii poświęconej carowi Mikołajowi I autorstwa Mikołaja Szildera, na str 100 jest wzmianka o Karwackim:
„..... Tarnowski, po wytrwaniu w oporze jeszcze przez miesiąc oddany pod nadzór na dwa lata; Cieszkowski, Czarkowski, Hożko, hrabia Ossoliński, KARWACKI..... po wytrwaniu... „ ?
„Император Николаи Первый: его жизнь и царствование „
Autorzy Николай Карлович Шильдер
Strona 100 (KARWACKI)
„..... Tarnowski po wytrwaniu w oporze jeszcze miesiać oddany pod nadzór na dwa lata, ..... hrabia Ossoliński, KARWACKI .. Czerkowski po...... ?????

jedno z dzieci Stanisława
**1820 Wacław Stanisławowicz Karwacki z Chersonu jeden z synów Stanisława Stanisławowicza z Krakowa/Krakowskiego, ożeniony z Elzbietą Iwanowna

Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej. Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herbu Łabędź ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczętowania poczty. Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka.

Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża.

W rodzinie Wacława Stanisławowicza i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci.


Dzieci Wacława Stanisławowicza i Elzbiety Iwanowny z Chersonu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA ANDRZEJA
*** 1844 Andriej Karwacki syn Wacława (1844-1907) ożeniony z Darią Iwanowną Ljubinska, (1856-1938); rodzice Andrieja, Iwana, Dmitrija, Wasilija,
Список лиц, занимавших различные посты в городе Мелитополе и его уезде (1900 год).Из книги П.К. Дзяковича «Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом отношении»
Карвацкий Андрей Васильевич – Врач сост. в 8 классе Реального училища

Andrzej Wacławowicz Karwacki urodził się w 1844 roku w Chersonie w biednej rodzinie szlacheckiej. Dziad Stanisław Stanisławowicz brał udział w Polskim powstaniu 1831 roku i był stracony przez władze carskie. Ojciec Wacław Stanisławowicz w związku z tym był zmuszony w wieku 12 lat porzucić Polskę i z taborem handlowym trafił do Chersonu.

Andrzej był pierwszym z wielodzietnej rodziny. Będąc ciekawym i pracowitym, od dzieciństwa obkładał się książkami, przyrodą, zwierzętami, a szczególnie medycyną. On z uporem przygotowywał się do wstąpienia w najbardziej prestiżowy w ówczesnej Rosji medyczny uniwersytet, czyli Sankt-Peterburską Akademie medyczno-chirurgiczną. W 1868 roku – miał 24 lata – to marzenie się zrealizowało, ale nie na długo.

Od pierwszego dnia nauki w Akademii Andrzej Karwacki zaczął poświęcać na liczne w tym czasie studenckie koła, które później stały się podstawą ludowych ruchów rewolucyjnych, co znacząco wpłynęło na życie polityczne Rosji II połowy XIX wieku. W tych kółkach on poznał się z przyszłymi znanymi działaczami tego ruchu ( S. L. Czudnowskim, Z. I. Rapli, M.A. Natansonem

W 1869 roku Karwacki wziął najaktywniejszy udział w słynnych studenckich zamieszkach. Za zebraniu studentów w swoim strastnom wystąpieniu on wezwał wszystkich studentów do niepodejmowania zajęć dopóki wykluczeni studenci nie będą przywróceni na Akademie. Jako jeden z głównych organizatorów buntu, Andrzej był aresztowany, doproszen i zamknięty na kilka miesięcy w więzieniu na Wyborgskoj Stronie. Po osadzeniu, wśród 23 najbardziej aktywnych studentów, Andrzej był wykluczony z Akademii i zesłany do Chersonu pod jawny nadzór policji, bez prawa wstępu na wyższe uczelnie Rosji oraz przebywania w miastach uniwersyteckich.

O działalności Andrzeja Wacławowicza (pierwienca) szczegółowo opisane w rozdziale „Historii medycyny na Ukrainie”. W uzupełnieniu należy stwierdzić, że Andrzej Wacławowicz okazywał pomoc materialną braciom i siostrom w zdobyciu wykształcenia i specjalności. Wraz z bratem Grzegorzem on był podstawą Melitopolskiego sadownictwa, ze sławą sięgająca daleko za granice byłego ZSRR. Będąc studentem Petersburskiej medyczno-chirurgicznej Akademii w marcu 1869 roku on wziął udział w buncie studentów w obronie bezprawnie uwięzionego studenta, za co on był zwolniony z Akademii i wysłany przez policje do miejsca urodzenia w Chersonie, 15 kwietnia 1869 roku.

Po przybyciu do Chersona brał udział w pracach ludowych kółek (pod przywództwem S.A. Czudnowskowo, A.A. Franżoli). Wielokrotnie składał prośby o pozwolenie na kontynuowanie wyższych studiów.....ale dla niego drzwi wszystkich uczelni Rosji były szczelnie zamknięte. W 1871 roku A. Karwacki do Odessy i zamierzał wstąpić w niedawno otwarty Noworosyjski uniwersytet, gdzie znowu otrzymał kategoryczną odmowę. W czasie pobytu w Odessie on brał udział w pracach studenckich kółek (kierował nimi G.Je. Afansajew). Tam blisko zapoznał się z Andrzejem Żelbowym, przyszłym przywódca „Ludowej Fali”,która dokonała zabójstwa Aleksandra II. Jednak w 1873 roku w celu kontynuowania nauki Andrzej był zmuszony opuścić Rosję i wyjechał do Niemiec.


Po przybyciu do Chersona brał udział w pracach ludowych kółek (pod przywództwem S.A. Czudnowskowo, A.A. Franżoli). Wielokrotnie składał prośby o pozwolenie na kontynuowanie wyższych studiów.....ale dla niego drzwi wszystkich uczelni Rosji były szczelnie zamknięte. W 1871 roku A. Karwacki do Odessy i zamierzał wstąpić w niedawno otwarty Noworosyjski uniwersytet, gdzie znowu otrzymał kategoryczną odmowę. W czasie pobytu w Odessie on brał udział w pracach studenckich kółek (kierował nimi G.Je. Afansajew). Tam blisko zapoznał się z Andrzejem Żelbowym, przyszłym przywódca „Ludowej Fali”,która dokonała zabójstwa Aleksandra II. Jednak w 1873 roku w celu kontynuowania nauki Andrzej był zmuszony opuścić Rosję i wyjechał do Niemiec.
W Niemczech A. Karwacki wstąpił na wydział medyczny Wurzburgskiego/Bjurcburgskowo Uniwersytetu, jednego ze starszych w Europie, historia którego w tym czasie obejmowala 13 stuleci. W trakcie nauki Andrzej w pierwszym zajął się chirurgia. Jego ciekawość poznawczą zaspokajała duża i stara uniwersytecka biblioteka. W uniwersytecie on zapoznał się z pracami twórcy podstaw higieny Maksa Petenkofera, a także jemu udało się zakończyć szkołę sadownictwa i winorośli przy uniwersytecie, kursy sadowodow i winogradariej

Po ukończeniu uniwersytetu w Wurburgu A. Karwacki powrócił do Rosji. Po spełnieniu wymagań prawnych Rosyjskiego Imperium, w 1877 roku on powtórnie zdał egzaminy dla potwierdzenia tytułu chirurga i obronił dyplom w Kijowskim Uniwersytecie im. Świętego Władymira. Doceniając jego wysoką wiedze medyczną Karwackiemu zaproponowano pracę naukową na uniwersytecie. Jednak on odmówił przedłużenia pobytu i szybkiej kariery w dobrze urządzonym mieście i poprosiło skierowanie w dowolny ujezd jednej z guberni Małejrosji. Prawie rok on pracował w Czernichowskim ujezdnom ziemstwie, a od 1 października 1878 roku rozpoczął pracę jako lekarz ziemski Wasiljewskiego obwodu lekarskiego Melitopolskiego ujezda.

ANDRZEJ WACŁAWOWICZ KARWACKI - lekarz

Dzieci Andrieja Karwackiego i Darii Lubinskoj
**** ANDRIEJ Ko/ARWACKIJ Andrzej syn Andrzeja, był lekarzem i mieszkał w Leningradzie, u niego byli
Dzieci ANDRIEJA ANDRIEJEWICZA KARWACKIEGO
***** SIERGIEJ Ko/ARWACKIJ
***** IRINA Ko/ARWACKAJA

**** IWAN Ko/ARWACKI ożeniony Jekaterenina Sergiejewna Tybałowa, rodzice Jurija Karwackiego
JAN/Iwan Karwacki, syn Andrzeja Wacławowicza, ukończył szkołe realną, zajmował się muzyka, dziennikarstwem, swobodnie władał francuskim, niemieckim i angielskim. W 1920 roku wyjechał za granice. Jego zona Katarzyna Siergiejewna Tubanowa lekarz, uczestnik wojny 1941-1945, zmarła w 1988 roku. Ich syn JERZY KARWACKI, lekarz-chirurg mieszka łw Moskwie, ożeniony z Larisą Aleksandrowna zmarł w 1980 roku, miał syna Andrzeja i córkę Katarzyne, którzy żyją w Moskwie;
Dzieci IWANA ANDRIEJEWICZA KARWACKIEGO
***** JURIJ IWANOWICZ Ko/ARWACKIJ (zm. 1980) врач хирургом урологом. Окончил 1-й Московский Мединститут, участник войны , жил в Москве. Был женат на Ларисе Александровн Юрий Иванович умер в 1980
Dzieci JURIJA IWANOWICZA KARWACKIEGO (zm. 1980)
****** JEKATIERINA JURIEWNA Ko/ARWACKAJA – pianistka mieszka w Moskwie
KATARZYNA KARWACKA, pianistka z Moskwy wspomina Pradziadka Andrzeja i Dziadka Jana Karwackich: Na podstawie archiwalnych dokumentów były wydane ksiąki o Karwackim, nawiązano kontakt z jego krewnymi, a w 2005 roku na Prospekcie Bohdana Chmielnickiego nawet był postawiony pomnik. Ale do gronu, jak mówią „doszły ręce, i tylko u obecnych władz są obiecana pomoc finansowa mecenatu i zasoby wykonawcze komunalnych służb.

Pierwszy raz byłam tutaj jak miałam około 10 lat, razem Tatą i Babcią, oni mi pokazali mogiłę pradziadka – wspomała przez mikrofon prawnuczka Andrzeja Wacławowicza Karwackiego, moskiewska pianistak Katarzyna Karwacka. To był nieduże wzgórze z krzyżem otoczony pięciu sosnami, które wtedy nie były takie wielkie i rozkoszne.

Na szczęście moja babcia – Katarzyna Sergiejewna Tubałowa-Karwacka bardzo sltupulatnie zebrała w archiwum rodzinnym dokumenty i zeznania o Andrzeju Wacławowiczu. I paraktycznie wszystko to zachowało się, mimo zmian miejsca. Jeszcze w zeszłym roku melitopolcy obiecali mi, ze grób będzie obudowany.

Bardzo przyjemnie, że ja mogę przyjechać i pokłonić się drogiemu człowiekowi . Ja poszłam do swojego Dziadka – młodszego syna Andrzeja Wacławowicza – on był pianistą – to już w prywatnej rozmowie Katarzyan Juriewna obwiesciłą dziennikarzowi „Industraiałki” – Ale wiecie dlaczego wcześniej o zasługach Karwackiego milczano ? Z tego powodu, że mój dziadek Iwan/Jan Andrzejewicz Karwacki, w 1920 roku wyemigrowął wraz z BiałA Armią z Krymu do Turcji. Ale na przestrzeni 40 lat, z wyjątkiem lat brutalnego stalinowskiego reżimu, on korespondował z Babcią.
W Turcji on ożenił się drugi raz, ale córka z tego związku nie puściła go do Rosji, bała się ze zostanie w Ojczyźnie. Ale sama ona przyjeżdzała do nas do Moskwy, przywoziła mnóstwo fotografii, wtedy już dobrych, barwnych.

Katarzyno Juriewno jest u was młode pokolenie Karwackich – czy znają obi przodków, zachowują ich w pamięci ? Tak się złożyło, że u mojego starszego brata i u mnie dzieci nie ma. Póki co archiwum zachowuję ja...
****** ANDRIEJ JURIEWICZ Ko/ARWACKIJ – mieszka w Moskwie

**** DMIITRIJ Ko/ARWACKIJ
**** WASILIJ Ko/ARWACKIJ, ożeniony z Natalią Wiktorowną Girsz, rodzice Andrieja Wasiljewicza, Natalii Wasiliewny, Iriny Wasiliewny, Siergieja Wasiliewicza Karwackich,
Dzieci WASILIJA ANDRIEJEWICZA KARWACKIEGO
***** ANDRIEJ WASILIEWICZ Ko/ARWACKIJ (1906-1937)
***** NATALIA WASILIEWNA KoARWACKAJA (1911)
***** IRINA WAILIEWNA Ko/ARWACKAJA (1909-1953)
Dzieci IRINY WASLIEWNY KARWACKIEJ (1909-1953) i Aleksandra Basziłowa:\
****** NATALIA ALEKSANDROWNA Ko/ARWACKAJA (1938-2003), żona Wasilija Mielnika, matka Jekatieriny Wasiliewnej Karwackiej i Andrieja Wasiljewicza Karwackiego
Dzieci NATALII ALEKSANDROWNY KARWACKIEJ (1938-2003), żona Wasilija Mielnika, matka
******* JEKATIERINA WASILIEWNA Ko/ARWACKAJA (1959), żona Andrieja Borowycha, matka ALEKSANDRA Andriejewicza KARWACKIEGO (1993)
Dzieci JEKATIERINA WASILIEWNY KARWACKIEJ(1959), żony Andrieja Borowycha, matki
******** ALEKSANDR Andriejewicz Ko/ARWACKIJ (1993)

******* ANDRIEJ WASILIEWICZ Ko/ARWACKIJ (1960), pierwsza żona Zoja Sierżąntowa, z nia syn MICHAIL Andrejewicz KARWACKI, druga żona Ludmiła Simukowa; ANDRIEJ WASYLIEWICZ KARWACKI (Petersburg):
1 sza żona Zoja Wasiliewna Sirżantowa, ich syn MICHAŁ (1989) – obecnie na Białorusi; 2 ga żona Ludmiła Nikołajewna Karwacka,
siostra Andreja KATARZYNA WASILIEWNA KARWACKA
Dzieci ANDRIEJA WASILIEWICZA KARWACKIEGO (1960), pierwsza żona Zoja Sierżąntowa, z nia syn
******** MICHAŁ Andriejewicz Ko/ARWACKIJ (1989)

****** TATIANA ALEKSANDROWNA BASZIŁOWA(1946-) Władymirowa Pokramowicz, matka Władymira Władymirowicza Basziłowa
Dzieci TATIANY ALEKSANDROWNY BASZIŁOWEJ(1946-) zony Władymirowa Pokramowicz, matka :
******* WŁADYMIR WŁADYMIROWICZ BASZIŁOW (1979)

Dzieci SIERGIEJA WASILIEWICZA KARWACKIEGO (1915 - 1985),
z pierwszej żony
****** WŁADYMIR Ko/ARWACKIJ ,
****** IRINA Ko/ARWACKAJA (1939) matka Olgi Karwackiej
Dzieci IRINY KARWACKIEJ (1939) matka
******* OLGA Ko/ARWACKAJA (3 mężów) i córki Maria i Anna (mężatka i matka)
Dzieci OLGI KARWACKIEJ (3 mężów) i córki Maria i Anna (mężatka i matka)
******** MARIA ........
******** ANNA ..........ma męża i ********* dziecko ( 9. Generacja XXII)
z drugiej zony
****** SIERGIEJ SIERGIEJWICZ Ko/ARWACKIJ (1957), mąż OLGI PAWŁOWNY, ojciec Jekateriny (1981), Eleny (1984)
Dzieci SIERGIEJ SIERGIEJWICZ KARWACKI (1957), mąż OLGI PAWŁOWNY,
*******JEKATERINA Ko/ARWACKAJA (1981) xx
******* ELENA Ko/ARWACKAJA (1984) xx

***** SIERGIEJ WASILIEWICZ Ko/ARWACKIJ (1915 - 1985), z pierwszej żony Władymir Karwacki , Irina Karwacka (1939) z drugiej Siergiej Siergiejewicz Karwackij (1957),


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


LINIA JANA
*** Iwan/Jan Karwacki ) syn Wacława Jan/Iwan był profesorem w Odesskim gimnazjum, dyrektorem miejskiej biblioteki. To była wyjatkowa duchowo osobowość. Zmarł chołostiakom.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


LINIA WACŁAWA
*** Waclaw Karwacki s. Wacława
Wacław Karwacki, syn Wacława, pułkownik w Chersonie;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA MIKOŁAJA
*** Mikołaj Karwacki s. Wacława
Mikołaj, syn Wacława, inzynier-energetyk, bardzo przystojny, lubił życie towarzyskie, mieszkał w Petersburgu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


LINIA SERGIEJA
*** 1861-1929 Siergiej Karwacki syn Wacława (1861 – 1929) ożeniony z Anną Nikołajewną Timaszewą, ich córka Eugienia (Zenia) Karwacka
Sergiej Wacławowicz urodził się w 1861 roku w Chersonie. Wyższe wykształcenie rolnicze uzyskał w Pietrowsko-Razumowskoj Akademii Rolniczej, po czym podjął prace u hrabiego Mordienowa w Kaczi na Krymie. Wybitny sadownik światowej sławy. On był sredniego wzrostu, najbardziej elegancki i rezolutny z braci. Miał szaro-niebieskie oczy, był bystry,świetny opowiadacz i muzykant. Grał na skrzpcach i akordeonie. Wszyscy, którzy go spotykali zachwycali się nim. Jego żona Anna Nikołajewna Tomaszewa, z Kurska, w młodości straciła rodziców, a wraz z nią 9 dzieci było, które wyprowadziła w życie. Młody agronom Siergiej Wacławowicz Karwacki zwrócił uwagę na strojna piękność i zaproponował jej rekę i serce. Oni pobrali się , lecz szczęscie nie było długowieczne. Przerwała je rewolucja październikowa. Ze wspomnień mieszkańców włości hrabiego Mordienowa wynika, ze chłopi żyli tutaj dostatecznie zarzitoczno. Sam hrabia był człowiekiem postępowym. On swoją działalnościa starał się ulżyć pracy chłopów przez nowoczesne systemy upraw i urzadzenia… Po rewolucji hrabia porzucił ojczyznę. Zarząd skonfiskowanym majątkiem sprawował dalej S.W. Karwacki, tak jak był specjalistom o wysokich kwalifikacjach z czułym znaniem życia i umiejętnością organizowania pracy. Jednak zawiść jakiegoś bezrobotnego na to, że ktoś żyje lepiej,skłoniła do napisania donosu na zarzadzajacego. W nim wskazano, ze Karwacki „priaczet”- ukrywa kapitały Mordienowa a także dwóch krewniaków synów brata Georgija/Grzegorza, którzy ze szkoły realnej byli zmobilizowani do ruskiej armii i nie chcieli opuścić z nią swojej ojczyzny wraz z cofającym wojskiem. Ukrywali się u swojego Dziadka. Obydwaj bracia WIKTOR i EUGENIUSZ KARWACCY synowie Grzegorza bez sądu w 1921 roku zostali rozstrzelani w Symferopolu. Taki sam los czekał Sergieja Wacławowicza Karwackiego. On był aresztowany i rozstrzelany w Charkowskim więzieniu, a trupa wydano żonie Annie Nikołajewnej z zaświadczeniem o przyczynie śmierci, że umarł na chorobę kiszek. Pozostała z córką Żenią Anna Mikołajewna skrajnie biedowała

Dzieci Siergieja Karwackiego
**** JEWGIENIJA Ko/ARWACKAJA-Smulska (zm. 1972) , żona Konstantina Fiedorowicza Smulskiego (zm. 1970), Rodzice Tatiany Konstantinowny Smulskiej
W 1928 roku Eugenia Sergiejewna KARWACKA spotkała młodego agronoma z Taganczi na Ukrainie Konstantego Fedorowicza SMULSKIEGO i oni się pobrali. W 1983 roku zmarła (jej matka( Eugenia Sergiejewna Karwacka, na niej wygasła linia Siergieja Wacławowicza; Podczas Wielkiej Wojny Ojczyżnianej Konstanty Fiedorowicz Smulski brał udział w licznych walkach, a w 1944 był skierowany z polską dywizja im. Kosciuszki. W 1932 roku rodzina Smulskich przeniosła się do Moskwy, a w 1958 roku do nich przyjechała mama Eugenii Sergiejewny – Anna Nikołajewna Karwacka. Po demobolizacji z armii w 1947 roku Smulski powrócił i podjął prace według kwalifikacji- zmarł w 1970 roku. ANNA NIKOŁAJEWNA KARWACKA, żona Sergieja i matka Eugenii, w 1930 roku wyszła pomownie za mąż za Mikołaja Wasiliewicza KUKLINA i mieszkali oni w jego domku w mieście Kamieńsk w Szachtinskoj Obłasti. Po jego smierci w 1957 roku ich dom sprzedano a Anna Nikołajewna kupiła córce Eugenii Sergiejewnie w Burilewie podmoskiewskim domek z 3 setkami sada, gdzie zakończyła swoją ziemską drogę w 1972 roku
Dzieci Jewgienij Smulskiej
***** TATIANA Smulska; W ich rodzinie w 1929 roku urodziła się Tatiana Konstantynowna Smulska, która ukończyła Moskiewski Państwowy Uniwersytet, wydział literatury rosyjskiej. Zajmowała się żurnalistyką, fotografią, przekładem ksiażek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA GREGORIJA
*** 1865 – 1933 Grzegorz Karwacki syn Wacława (22.XII.1865-22.XII.1933), pierwsza żona Olga Aleksandrowna Aleksandrowa, ich dzieci Elzbieta (zm. 1977), Wiktor (zginął 1921), Ewgenij (zginął 1921) Aleksij (12.VI.1903-24.IV.1964); druga żona od 7.09.1923 Elena Nikołajewna Lukiaczenko, ich synowie Nikołaj (1925) i Borys (1929)

Grzegorz Wacławowicz urodził się 25 grudnia 1865 roku w Chersonie. Jego Ojciec Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sadu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sadowych armii. Jego matka Elzbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża.
Grzegorz Wacławowicz otrzymał wyzsze wykształcenie agronoma, ukończył Permsko-Razumowska wyższą szkołę rolniczą w Moskwie. Po jej ukończeniu pracował w Chersonie i Symferopolu jako agronom. Był ożeniony z Olgą Aleksandrowna Aleksandrową. U nich było 3 synów i córka.

Między Grzegorzem Wacławowiczem a jego starszym,i braćmi Andrzejem i Sergiejem była nie tylko braterska przyjaźń, ale także wspólne interesy w rozwoju sadownictwa W północnej części Melitopola (na wschód od Chersonu) znajdował się kawałek ziemi o powierzchni około 250 dziesiecin, który z powodu obecnosci sypkich piasków uważano za nie przydatny dla rolnictwa Własciciele tych ziem nie mieli z nich żądnego pożytku. Sezonowe wiatry przenosiły te piaski na wielkie odległości przynosząc rolnictwu ogromne szkody. W latach 50-tych ubiegłego stulecia w samorządzie Melitopola powstawała konieczność stworzenia połaczenia kolejowego Melitopola z Symferopolem, lecz brak środków corocznie odkładał budowę tej linii. Symferopolski Komitet Techniki Leśnej skierował do miasta Melitopola agronoma Gregorija Wacławowicza Karwackiego dla zorganizowania zatrzymania piasków we wspomnianej strefie. Terytorium tego piaskowego masywu znajdowało się w cześci we wsi Kizjar, a w części w mieście Melitopol. ……… Nazywano to Kozim Jarem.. W 1872 rozpoczęto a w 1874 zakończono budowę linii kolejowej z Melitopola do Symferopola, ale ruch pojazdów nie był regularny, gdyż przy silnym wietrze piasek całkowicie zasypywał tory. W kwietniu 1892 roku silny wiatr przywiał i uruchomił piaski, które nie tylko zasypały linie kolejową ale także kolejowe urządzenia i na ich oczyszczenie były utracone znaczace środki. Szczególnie w tym czasie Gregorij Wacławowicz Karwacki przystosowuje nieprzydatny dla rolnictwa kawał sypkich piasków. W ksiedze.. za 1893 rok pod numerem N 2609 z 3 listopada wskazano, ze G.W. Karwackiemu sprzedano szeljugowy fragment ziemi o powierzchni 3 dziesiecin za 120 rubli. W tym okresie w Melitopolu i jego okolicach praktycznie plonujace drzewa nie rosły.

cd. o Gregoriju Wacławowiczu. Przy badaniach życia i interesów chłopów, roślinności w klimatycznych w warunkach Melitopolskiego Kraju, Karwacki doszedł do wniosku , ze na tej ziemi przy znacznym niedostatku wilgoci mogą wzrastać owocowe drzewa i jagodniki, które mogłyby zatrzymywać ruch piasków i równocześnie przynosza płody.
Karwacki na powierzchni ¾ dziesięciny utworzył w mieście oazę na której były plantacje kłubinku, rozarii, kwietniki i kilku owocowych drzew. Itd…. Kwestie fachowe – hodowlane..

Pierwszy znaczący urodzaj przyniosły winnice na Krymie u brata Sergieja, z Besarabii, Niemiec i innych krajów. Dla przeróbki winorosli w wino Karwacki pobudował dom w którym wytwarzano sok i różne sorty wina…. Niektóre wina okazywały się mieć wyjatkowo wysoką jakość…. Otrzymywały nagrody i medale…. Starszy brat Andrzej założył na tych, że samych piaskach przemysłowy sad na 25 hektarach, wraz z nim wielki ziemianin, uchodzca z Francji A.L. Filiber. W 1922 roku sady Andrzeja Karwackiego i N.A. Filibera zostałyznacjonalizowane i na ich bazie później była organizowana stncja sadownicza, a potem filia Ukrainskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Sadownictwa. Zapomniano, że stali u zródeł powstania Melitopolskiego sadownictwa…. Andrzej był pierwszym chirurgiem Melitopola, okazywał nieocenioną praktyczną pomoc mieszkańcom miasta.

Obawiając się tego, że fala konfiskat ziemi może siegnac represji wobec rodziny Gregorija Karwackiego, rodzice wysłali córkę Elzbietę do Petersburga, a syna Aleksieja na Krym do brata Siergieja

Do pozostałych w domu Giergieja Wacławowicza i Olgi Aleksandrowny podsyłają na początku rannych krasnoarmiejców a następnie chorych z tyfusem i opiekowac nimi. Wkrótce Olga zaraziła się i zmarła w 1921 roku.

Georgij Wacławowicz 7 września 1923 w Chersonie ożenił się z Heleną Mikołajewna Łukianiczenko. Jej ojciec Mikołaj Kallistratowicz Łukianiczenko urodził się w 1863 roku w chłopskiej rodzinie i służył we Flocie Handlowej, pływając między portami Europy i Dalekiego Wschodu……….. Po rewolucji..itd. Matka Eugenia Aleksejewna Szewłada pochodziła z rodziny cygańskiej. Ona zmarła, gdy Helena nie miała roku, toteż wychowywała ją babcia, gdyż ojciec ciagle pływał. Helena Mikołajewna ukończyła w 1909 roku Sadowska szkołę nauczycielską, z dyplomem nauczyciela młodszych klas. To jej było przydatne wstępujac w związek z Gregorijem. W 1930 roku z długich rejsów powrócił Mikołaj Kallistratowicz, a w kilka miesięcy potem jego córka – żona Gregorija W. Karwackiego z dwoma młodzieńcami i mężem byli rozkułaczeni. Ale ich nie zesłali na Sybir, wielu znało zasługi Georgija Karwackiego i jego dobry stosunek do chłopów. Represja była podjęta 16 lutego 1929 po tym, jak Gregorij Karwacki odmówił podpisania fałszywke, poraczajuszczuje jego bliskiego towarzysza i pójść pracować jako agronom w kołchozie. On miał nadzieje na możliwość uzyskania u wyższych organów zmiany decyzji o nacjonalizacji własności i utraty prawa głosu. Ale to się nie stało.

Rodzinie Karwackich z MIKOŁAJEM , ur. 1924 roku i BORYSEM urodzonym 1929 roku zewzwolono zabrać trochę rzeczy, stół, książki do agronomii, notatki o sadownictwie, pościel, odzież codziennego uzytku. Bogata biblioteka została rozdana kołchoźnikom niektórzy wykorzystali cenniejsze książki dla kręcenia cygaretek. Konny transport , którym wywożono z dworu Karwackich, długo stał dopóki nie pojmano psa….. Ta akcja do dzis stoi w oczach autora (Mikołaja Gregorjewicza) .. Autor znalazł dokument, z którego wynika, ze Ojciec.. Gregorij został pozbawiony prawa głosu, za to że w roku 1929 do obróbki urodzajów w sadzie najął 5 najemnych ludzi.

(….) Z uwagi na zasługi ojca, zaproponowano Helenie rozwód z Karwackim i powrót do nazwiska Łukianiczenko. Zaproponowano jej także prace w szkole w Melitopolu….(….) Zdrowie Gregorija było poderwane. Nagle w 1932 roku obłożnie choremu zaproponowano ze Stacji Sadowniczej w Melitopolu, opisania o narodzinach sadownictwa w Melitopolu i podstawach agrotechniki sadownictwa

2 grudnia 1933 roku zmarł Gregorij Wacławowicz Karwacki. Cmentarz potem został zabudowany domami i ogródkami. Rodzina znała miejsce pochówku, za zgoda właściciela mogli składac kwiaty ( …..).

Dzieci Grigorija Karwackiego:
**** EUGENIUSZ Ko/ARWACKIJ (zg. 1921),
**** WIKTOR Ko/ARWACKIJ (zg. 1921),
**** ELZBIETA Ko/ARWACKAJA (zm. 1977),żona Wladymira Jakowlewicza Griniewa, rodzice Władymira/Waltera Grina (USA),
Obawiając się tego, że fala konfiskat ziemi może siegnac represji wobec rodziny Gregorija Karwackiego, rodzice wysłali córkę Elzbietę do Petersburga, a syna Aleksieja na Krym do brata Siergieja

ELIZAWIETA/Моя сестра-дочь Георгия Васильевича от первого брака- Елизавета Георгиевна, окончив гимназию, вышла замуж за инженера Гринева Владимира Яковлевича в г. Ленинграде. Он работал в научно-исследовательском геологическом комитете и в 1937 г. был арестован по сфабрикованному ленинградскому делу и объявлен врагом народа. Елизавете Георгиевне, как жене "врага народа", было предложено покинуть Ленинград и выехать в Белую Холомницу Свердловской области, но в связи с тем, что должен был родиться ребенок, выезд ее был отложен. В это время приехала мать мужа и забрала новорожденного

Dzieci ELZBIETY KARWACKIEJ
***** WŁADYMIR GRINIEW/Walter Grin mąż Anny, ojciec Wiktora i Nataszy Grin
WŁADYMIR Griniew/Владимира и увезла в свой дом в Симферополе /SYMFEROPOL, после чего Елизавета Георгиевна выехала в Белую Холомницу. Мать Гринева Елизавета Александровна, потрясенная событием в семье сына, вскоре заболела, а так как она была матерью "врага народа", то с ней никто не общался и не оказывал

Dzieci WŁADYMIRA GRINIEWA
****** NATASZA GRIN
****** WIKTOR GRIN

**** ALEKSY Gregorjewicz Ko/ARWACKIJ (12.VI.1903-24.IV.1964), ożeniony z Zinajdą Aljeksjejewną Taratina (1902-1992), rodzice Georgija (Jegora) i Olgi Karwackich,
ALEKSY GRIGOJEWICZ KARWACKI-geolog/ Младший сын Георгия Васильевича от первого брака Алексей на год моложе своей сестры Елизаветы. Он родился 12 июня 1903 г. По окончании Мелитопольского реального училища в тяжелые годы неустановившейся власти, жил у своего дяди, Сергея, в Крыму, в городе Качи(KACZI na Krymie. В 1923 г. Алексей Георгиевич поступил в Екатеринославский ( с 1926 г - Днепропетровский ) горный институт. Затем в 1927 г. перевелся в Новочеркасский горный институт. Окончив его, получил специальность инженера-геолога и начал работать на Кавказе, где нашел небольшие залежи золота. Был женат на Анастасии Анатольевне, но совместная жизнь была непродолжительной.
После расторжения брака переехал на Дальний Восток в г. Свободный/SWOBODNYJ, где работал до 1932 г., после чего был переведен в Азово-Черноморское геологическое управление. В 1937 г. Алексей Георгиевич вступает в брак с Зинаидой Алексеевной Таратиной, 1902 г. рождения. Родом она из Архангельска, из семьи следователя, она по специальности учитель химии. В 1938 г. у них родилась:


В 1940 г. Алексей Георгиевич был направлен в Якутию/JAKUCJI в трест Джуг-Джур-Золото, старшим диспетчером треста. Систематически рос в должностях: в 1943 г. он - главный геолог Нельконской геологоразведочной конторы, с 1944 по 1945 г.г. - главный геолог треста Джуг-Джур-Золото. В 1945 г. переводится в трест Главзолото, после чего в марте 1946 г. был направлен на Украину в Петровскогеологическую партию. Выполнив там задание, в 1947 г. переводится в Крым, город SYMFEROPOL Симферополь в Азово-Черноморское управление старшим инженером. В 1948г. направляется в Воронежский геологоразведочный трест Главчерметгеология в должности заместителя, а затем - главного инженера треста Курскгеология. По указанию Министерства геологии в 1951 г. был он переведен в Северо-Кавказское геологическое управление. Вначале на должность главного инженера управления, а затем - начальника Краснодарской геологоразведочной экспедиции. В связи с ухудшением здоровья в 1953 г. переводится в г. Киев/KIJÓW на преподавательскую работу в Киевский геологоразведочный техникум, где проработал до 1959 г. и вышел на пенсию. Прожили Алексей Георгиевич и Зинаида Алексеевна напряженную, интересную, в постоянных разъездах жизнь, в любви и согласии. Умер Алексей Георгиевич 25 апреля 1964 г. в г. Киеве с диагнозом - инсульт, а Зинаида Алексеевна в январе 1993 г. в возрасте 91 год с диагнозом - сердечная недостаточность и пневмония.


Dzieci ALEKSIEJA KARWACKIEGO
***** OLGA Ko/ARWACKAJA-Stecko-Stecenko (1938), żona Władymira, matka Jurija i Alieksjeja Stecenko;
OLGA ALEKSIEJEWNA KARWACKA/Их дочь, Ольга в 1963 г. окончила редакторский факультет Львовского Полиграфического института им. Фадеева и на протяжении 30 лет работает в Киеве художником-реставратором графики в Украинском научно-исследовательском центре рисунков икартин Айвазовского, Врубеля, Шевченко, Ярошенко и др. знаменитых художников не только бывшего Союза, но и иностранных государств - Японии, Китая, стран Западной Европы. В 1960 г. Ольга Алексеевна вышла замуж за Владимира Ивановича Стеценко - инженера-механика, позже защитившего кандидатскую, а в 1987 г. - докторскую диссертации. Он был директором экспериментального завода Академии наук Украины. В.И. Стеценко прожил не долго и в возрасте 51 год 1 мая 1987г. умер с диагнозом инфаркт миокарда. Всемье Стеценко осталось два сына:

Dzieci OLGI KARWACKA-Stecko
****** ALEKSY STECKO/Stecenko (1962) mąż Iriny, ojciec Władymira i Aleksandra Stecenko
Алексей в 1987 г. окончил химический факультет Киевского Университета, а Юрий пока учится на этом же факультете. Алексей женат на Ирине Лееонидовне Кравченко. Она по образованию технолог-метролог, у них имеется сын
Dzieci ALEKSEGO STECKO /STECENKO
******* WŁADYMIR STECKO (1987)
******* ALEKSANDRA STECENKO/Александра Сетеценко (девочка)

****** JURIJ STECKO/Stecenko mąż Walentyny, ojciec Dmitrija Stecenko (2002)
Dzieci JURIJA STECKO
DMITRIJ STECENKO/Дмитрий стеценко

***** GREGORIJ Ko/ARWACKIJ (JEGOR) (1946-2003), mąż Tamary Sedych, ojciec Tatiany Karwackiej-Wiszniak (1967), Aleksjeja (1978) i Borysa (1978)
GREGORIJ ALEKSEJEWICZ KARWACKI-geolog 2/Младший брат Ольги Алексеевны Георгий Алексеевич в 1961 г. окончил Киевский геологоразведочный техникум, а затем факультет геологоразведки КиевскогоУниверситета. В 1966 г. он вступил в брак с Тамарой Ивановной Седых 1948 г. рождения, с 1972 г. работал по договору на Калыме в городе Магадане вместе с женой, которая перед этим окончила Киевский геологоразведочной техникум. В 1985 г. он возвратился в KIJÓWКиев и работал в Академии Наук Украины. С 1987 г. вновь переезжает в Сибирь-Тюмень по поиску золоторудных элементов
Dzieci GREGORIJA KARWACKIEGO i Tamary Sedych:
****** TANIA KoARWACKAJA-Wiszniak (1967), żona Igora Wiszniaka, matka Anastazji Wiszniak; После окончания средней школы она окончила медицинское училище и работает в НИИ оториноларингологии в г. Киеве
Dzieci TATIANY KARWACKIEJ-Wiszniak
******* ANASTAZJA IGORIEWNA WISZNIAK/Анастасия Вишняк
В 1978 г. в семье Георгия Алексеевича и Тамары Ивановны родились двойняшки
Им имена были даны в честь деда Алексея и дяди Бориса. Это два непосредственных продолжателя рода Корвацких. Они еще учатся в школе.
****** ALEKSY Ko/ARWACKIJ (1978) , żona NATALIA, córka Elzbieta Karwacka (2001)
Dzieci ALEKSEGO KARWACKIEGO
******* ELIZABIETA/ELŻBIETA Ko/ARWACKAJA (2001)

****** BORYS Ko/ARWACKIJ (1978) żona......, syn ALEKSANDER KARWACKI (2003)
Dzieci BORYSA KARWACKIEGO
******* ALEKSANDER Ko/ARWACKIJ/Александр Корвацкий (2003).


**** MIKOŁAJ Ko/ARWACKIJ (4.XI.1925) , ożeniony z Niną Alieksjejewna Jemiec (1924-2003), syn Władymir Nikołajewicz (8.Jan.1958),

AUTOR GRNEALOGII RODU z CHERSONU !
MIKOŁAJ Grigorjewicz KARWACKI (zmarł 29 marca 2009 roku w Mińsku) Автор этой родословной Николай Георгиевич Корвацкий родился в Мелитополе 4 ноября 1924 г. Отец мой - Георгий Васильевич, мама - Елена Николаевна.

Dzieci MIKOŁAJA KARWACKIEGO
***** WŁADYMIR Ko/ARWACKIJ (1958)
WŁADYMIR KARWACKI syn Mikołaja Gregorjewicza:
Сын мой Владимир родился 9 января 1958 г. в г. Минске. Он - инженер-механик. Начал свою деятельность инженером-технологом на Минском авторемонтном заводе, затем производственным мастером. После этого непродолжительное время был главным инженером Минской станции по переоборудованию автомобилей, работающих на бензине на газовое топливо. В связи с реорганизацией экономики в Белоруссии и перевода ее на рыночные рельсы, он с 1991 г. начал работать директором брокерской фирмы "Освея", в чем не нашел моей поддержки. Владимир Николаевич в 1979 г. женился на Татьяне Валерьевне Ильюшиной. Она - инженер-электрик, работает в Военпроекте г. Минска
Dzieci WŁADYMIRA Nikołajewicza KARWACKIEGO i Tatiany Iljusziny
****** 1980 KATARZYNA Ko/ARWACKAJA (1980) (Minsk) żona Popowa
Сейчас она учится в 9 классе Минской средней школы №47. Окончила семилетнюю музыкальную школу по классу фортепиано. Учится на четверки и пятерки. У нее 25 октября 1993 г. появилась сестричка Оленька. сторик, воспроизведший генетическое дерево Пушкиных, писал, что в родословной А.С. Пушкина не было предателей. Я могу утверждать, что и в родословной Корвацких также не было предателей, все они занимались созидательным трудом на благо Родины и ее тружеников, отстаивая свои права на лучшую жизнь.

****** 1992 OLGA Ko/ARWACKAJA (1992)

**** BORYS Ko/ARWACKIJ (1929) ożeniony z Ludmiłą Dowgolub (zm 1986), rodzice Eleny (1964) Korvatskoj-Kyjanica.
BORYS - lekarz/ брат Борис, окончив среднюю школу, поступил в Симферопольский медицинский институт. Затем перевелся в Ростовский мединститут и окончил его с отличием. .О его деятельности, как врача, мной написана отдельная повесть, но для освещения нашей династии следует дополнить, что в 1962 г. Борис Георгиевич женился на Людмиле Николаевне Довголюб из семьи врачей. Людмила Николаевна получила высшее образование окончив филологический факультет украинской литературы при Киевском государственном Университете, получив специальность редактора. В 1986 г. в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции Людмила Николаевна, находясь вблизи аварии, получила большую дозу облучения, в результате чего в этом же году умерла в тяжелых мучениях
Dzieci BORYSA KARWACKIEGO
ELENA Ko/ARWACKAJA-Kyjancyna (1964)
У них 15 марта 1964 г. в Киеве родилась дочь ELENA córka Borysa, wnuczka Grigorija Wacławowicza/Аленушка, которая впоследствии окончила Киевский университет, получив специальность инженера-генетика. Елена Борисовна, в 1993 г. вышла замуж за Константина Николаевича Кыяницу 1965 г. рождения, инженера-генетика, оставив за собой девичью фамилию


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA ANASTAZJI
*** Anastazja Karwacka c. Wacława
Anastazja Wacławowna Karwacka – lekarz, mieszkała w Petersburgu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA OLGI
*** Olga Karwacka c. Wacława
Olga Wacławowna Karwacka – felczer – akuszerka, mieszkała w Chersonie, cieszyła się duzym autorytetem w mieście
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA ELZBIETY
*** Elżbieta Karwacka c. Wacława
Elzbieta Wacławowna Karwacka – pedagog, mieszkała w Odessi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA HELENY
*** Helena Karwacka c. Wacława
Helena zmarła w młodym wieku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA KONSTANTYNA
*** Konstantyn Karwacki syn Wacława
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

21. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.2 WSPOMNIENIA MIKOLAJA z M

Postprzez akarw » 02.07.2011

GNIAZDO KRYMSKIE „Cherson” cz . 2

WSPOMNIENIA MIKOŁAJA KARWACKIEGO (Minsk) z 1990 roku

MIKOŁAJ Grigorjewicz KARWACKI (zmarł 29 marca 2009 roku w Mińsku) Автор этой родословной Николай Георгиевич Корвацкий родился в Мелитополе 4 ноября 1924 г. Отец мой - Георгий Васильевич, мама - Елена Николаевна.

Для написания родословной мной использованы записи отца, документы родителей, рассказы-интервью Анны Николаевны, Евгении Сергеевны, Алексея Георгиевича, Елизаветы Георгиевны, родителей и других членов династии. Значительный объем занимают личные воспоминания, начиная с 5-6 летнего возраста. Например, о месте, на котором был посажен первый сад в Мелитополе.

AUTOR GENEALOGII RODU KARWACKICH z CHERSONU:
MIKOŁAJ-inzynier mechanizacji rolnictwa/После освобождения г. Мелитополя в 1943 г. я, ее сын Николай, был призван в Красную Армию, а в 1944 г. был демобилизован по той же болезни. Прибыв из Сталинграда домой, я увидел неимоверно истощенную маму и кругленького с запавшими глазами брата Бориса. По своей наивности я сказал: "Мама! Ты сильно похудела, а Борис наоборот "потолстел" и только, когда мама заплакала, а я обнял брата и увидел, что на теле его остаются вмятины от моих объятий, я понял, что он опухший. Немедленно я занялся ремесленным промыслом - ремонтировал часы, велосипеды, посуду, примусы, клал печи, фотографировал. Это позволило улучшить питание и поступить мне на подготовительное отделение Мелитопольского института инженеров-механиков сельского хозяйства (МИИМСХ), после чего я был зачислен студентом этого института. Значительную материальную помощь участникам Отечественной войны оказывал директор института Гуливер Георгий Федотович. Мы, фронтовики, практически восстановили поврежденный старый корпус, изготовили из обгоревших досок столы и скамьи для занятий, принимали самое активное участие в учхозе, а директор нам выдавал американскую помощь в виде яичного порошка, мясных консервов, круп и некоторых видов одежды. Кроме этого, я сезонно обрезал колхозные сады, чему меня научили бывшие соратники отца. Окончив МИИМСХ в 1950 г. я получил возможность досыта накормить маму и брата, но не смог избавить ее от недуга. Мой брат Борис, окончив среднюю школу, поступил в Симферопольский медицинский институт. Затем перевелся в Ростовский мединститут и окончил его с отличием

MILITOPA
На нем под толщей песка на глубине нескольких саженей в древности находилось стойбище первобытного человека. Это было обнаружено при копке колодца на территории нашего сада в 15 метрах от дома на глубине 7 саженей. Был найден огромный бивень мамонта, который двое мужчин с трудом переносили. Рядом с бивнем были найдены остатки от оружия и утвари первобытного человека, а также "печатка" вырезанная на гранитном булыжнике, изображающая голову воина с какими-то иероглифами или буквами. Все, кроме печатки, было передано в Мелитопольский Краеведческий музей. Когда я был в 5-7 классах, то неоднократно снимал копию с "печатки" и отсылал ее в Москву и Ленинград, чтобы специалисты расшифровали то, что было выгравировано на булыжнике, но очевидно мои письма не находили заинтересованного адресата и ответа я не получил. Покидая Мелитополь в 1950 г. я эту печатку передал соседу В. Фурману, чтобы он сдал ее в музей.

DOM PO NACJONALIZACJI w Militopie/opis
Наш дом в саду первоначально строился как сарай для проведения в нем сезонных работ, из самана, без фундамента. В 1923-24 г.г. стены были облицованы силикатным кирпичом и дом стал выглядеть более привлекательно, достроена была веранда, а сам дом приспособлен для жилья. Конфигурация дома была Г-образной, наружные размеры примерно 11х12 м. Высота от пола до потолка - 2,5 м. С восточной стороны находилась веранда (6,5х2,5), в рабочей комнате отца была библиотека и гостиная (3,5х4); столовая (3х4); кухня и помещение для работ (4,5х7,5); передняя и прихожая каждые по 2,5х3 м. Вот и все хоромы, кроме домика, где был подвал и склад хозинвентаря. У въездных ворот и калитки росло три мощных дерева гледичих. Их мощная крона, красивые листья, плоды в виде больших стручков и огромные колючки, говорили о неприступности и красоте этих деревьев, а их мелкие, душистые цветы, длительное время опьяняли своим ароматом большую территорию. Твердость древесины гледичего не уступает самшиту.

С северной стороны сада на границе карьера, из которого брали глину для городского кирпичного завода, росли черешни различных сортов и несколько деревьев слив и яблок, остальную площадь занимали абрикосы самых различных сортов, до ананасового - почти белого с изумительным вкусом и ароматом

DOM BRAUNÓW
В первые дни Великой отечественной войны, к маме в школе подошла учительница, по национальности немка, и сказала, что ее семье предложили за 24 часа покинуть свой дом и выехать на восток, и предложила переехать нам в ее дом. Мама согласилась и оформила соответствующий документ о том, что она обещает сохранить дом и сад и возвратит его после окончания войны. Это была семья Браунов. Ее отец был чудесный хозяин, его руками было многое сделано в доме, оригинальные этажерки, шкафчики, шкатулки, хлебница с чудесной резьбой по дереву и надписями. Половина чердака занимала чудесная библиотека старинных книг, больше всего на немецком, французском и русском языках. Хозяева оставили килограмм 50-70 меда и столько же чистого воска и двух коз, которые в дальнейшем нам очень помогли. Домик Браунов находился среди больших массивов колхозных садов, посреди улицы Осипенко, которая была заселена только с обоих концов. Ближайшие строения от дома Браунов были на расстоянии одного километра.

Наш дом, откуда нас выселили, находился на той же улице Осипенко и мы , иногда в период оккупации проходя мимо, видели, что он бесхозный, никто в нем не жил, а соседи ночами разрушают веранду, даже были вырваны некоторые двери и окна. Но повлиять на предотвращение разбоя мы не могли. У Бориса каждая встреча с немцами или полицейскими приносила нам горе. Однажды он пас козу в колхозном саду, вблизи от улицы, и рядом с ним остановился легковой автомобиль с немцами. Из автомобиля вышел немец и спросил, как доехать в город. Пока Борис объяснял, коза зашла сзади немца и намеревалась его ударить рогами. Видевшие это немцы закричали: "Партизан!!!". Немец повернулся и успел схватить козу за рога и хотел ее застрелить. Брат слезно просил пощадить козу, сказав, что это немецкая коза, после чего жизнь ей была сохранена.
Был и такой случай, когда наши войска гнали оккупантов, авиация бомбила немецкие военные объекты, расположенные в садах. Партизаны ракетами указывали места расположения этих объектов. Немцы направили в сады большую группу полицаев для поимки тех, кто сигнализировал самолетам. Была арестована большая группа людей, в том числе и Борис, пасший козу. Он больше недели находился в гестапо, его допрашивали, били и только благодаря маминым усилиям его, похудевшего, со следами побоев отпустили домой. Дома он рассказал, что от него немцы требовали опознать тех людей, которые проходили мимо него в сад. Ему показывали многих, но он никого не опознал, за это его били, вынуждая указать на конкретных людей.

Прожив в доме Браунов несколько больше года, к нам пришел немец в военной форме с русской женщиной и предложил в течение недели освободить немецкий дом. Мы были в ужасе, куда деваться, но присутствующая женщина сказала, что городская управа приняла на баланс дом нашего отца и мы можем переселиться туда, производя оплату за квартиру в городскую управу. Так мы и сделали, на руках перенесли свое бедное имущество, а дом Браунов заняла некая учительница Лазаревич с детьми.

DOM OJCA
Построенный отцом дом (после войны его адрес был : ул.Осипенко,54) простоял до 1970 г. и был снесен при реконструкции этой улицы под Четвертую продольную. К самым старым моим воспоминаниям относится случай, когда я слушал рассказ отца, сидя у него на коленях в его кабинете, где висели часы, было много книг, стоял рояль, на котором играли братья и сестра, а также папа. В это время в комнату вошел неприятный мужчина в кожаной куртке, уселся за стол и положил на него наган и что-то неприятное говорил отцу, но папа отказывался подписать какую-то бумагу. Только после смерти отца я узнал от мамы о сути неприятного разговора.


К этому же периоду относятся воспоминания о обильном урожае одной яблони сорта "Кандиль-Сенап", которое росло вблизи от дома. Урожай в 1930 г. на этом дереве был около тонны, и домашние не знали, куда девать плоды. Часть была роздана соседям, часть - заложена на хранение, а часть подготовили к реализации. В русской печи были испечены яблоки этого сорта, и я с удовольствием ел яблоко, когда во двор въехала "гарба" и "бричка" и началась раскулачка и выселение из дома. Я долго не мог понять, за что и для какой цели нас лишили семейного уюта и счастья и разрушили налаженное хозяйство. Добрая и теплая память осталась у меня о семье колхозника Сергея Гаркуши, к которому нас переселили. Особенно об их детях: Василие, Мыколе и Иване, которые не только не чурались нас, но и защищали от обидчиков. Дома мама меня подготовила грамоте за три класса, но решила, что я должен ходить в школу и записала меня во второй класс.

Большим моральным потрясением было вынужденное расторжение брака родителями в то время, когда отец был прикован к постели, а маме нужно было сменить фамилию, чтобы получить право "голоса" и возможность работать учителем.
Тяжелое материальное положение и плохое состояние здоровья отца, вызванное ишемической болезнью сердца, стенокардией постепенно ухудшилось, а когда мама получила право на преподавательскую работу, то использовать его в селе Кизияр она не могла, т.к. две существовавшие тогда в селе школы были укомплектованы учителями. И мы вынуждены были переехать в г. Мелитополь.

В 1931г. в Мелитополе по ул. Краснофлотской на "Красной горке" Харина Матрена Минаевна представила нашей семье пустующий домик из саманных стен, но с деревянным полом, в отличии от земляного, как это было у Гаркуши. Хозяйка нашего домика "квартиры" работала швеей на Мелитопольской швейной фабрике, в центре города. Ее квартирантами, кроме нас были: Шаляпин Михаил Николаевич - землемер, а его жена, Альма Яковлевна домохозяйка, Троицкий Арсений Федорович - тоже землемер, его жена Зинаида Дмитриевна - учительница младших классов. У них были две дочери, Нина и Мария, которые учились со мной в школе №12. Третьей семьей была чета Фетисова Анна Сергеевна и Федор Иванович, которые работали в артели по производству детских игрушек. Все жильцы были добрыми и приветливыми людьми, помогали нам обустроиться и устроить маму на работу.

Наш дворик с тремя домиками был огорожен от улицы невысоким заборчиком и высокими прочными воротами с калиткой. На ночь калитка закрывалась на крючок, а днем все двери в трех домиках не закрывались. Я и Борис часто бегали к соседям, то ли что-либо занять, то ли принести соседям продукты из магазина или керосин из лавки. Через год-полтора к нашим домикам было подключено электричество и появилась возможность читать книги по вечерам, а я очень увлекся чтением книг. Кроме библиотеки пионерского дворца я пользовался Учительской библиотекой по ул. Свердлова.

Однажды вечером семья Троицких была взволнована тем, что кто-то посторонний вошел в их коридор и снял со стены сумку с сухарями и, отполовинив ее, скрылся. Весь двор бросился искать вора, но его и след простыл. Обсуждая этот случай с папой он мне рассказал о случае, который был в его семье до моего рождения в нашем доме. Был поздний вечер, семья готовилась ко сну, а папа читал книгу. Вдруг он услышал, что входная дверь открылась с шумом, он подошел к двери, в которую входили трое мужчин. Папа понял, что это воры, но не растерялся и сказал им: "Если вы ко мне, то , пожалуйста, проходите в столовую и за столом мы решим ваши проблемы." Когда незваные гости уселись за стол, папа предложил до начала "делового" разговора перекусить. За едой и легкой выпивкой "гости" заинтересовались, чем занимается отец и он им рассказал об истории развития садоводства в Мелитополе. Когда беседа подходила к концу, отец сказал : "А теперь я готов выслушать то, за чем вы пришли." Главарь ответил :" Мы пришли, чтобы ограбить вас, но вы нас приняли, как равных - накормили, удостоили даже выпивкой, рассказали много интересного, за что мы благодарны вам и ничего нам от вас не надо." После этого отец подарил каждому по книжке и ящик фруктов с нашего сада, а главарь подарил папе свой амулет, который бережно хранился в семье, но при раскулачивании он был изъят с остальным имуществом.

Когда папа рассказывал о зарождении садоводства, он основное внимание уделял успехам простых тружеников, которые творчески использовали его советы и гордился успехами их труда. В подготовленной к изданию брошюре для начинающих садоводов он писал: "Ни одна отрасль труда не облагораживает человека в такой сильной степени, как занятие садоводством. Постоянное непосредственное общение с природой, свобода творчества у себя в саду, где всякое дерево и всякий кустарник посажен и выращен лично вами, где сад представляет собой как бы живую книгу всей вашей жизни с ее удачами и ошибками и доставляет истинное удовольствие создателю сада. Посмотрите на старых садоводов! С какой любовью и интересом они относятся ко всем вопросам касающихся садоводства; все эти люди уравновешенные, здоровые, они довольны собой, довольны и окружающим их обществом, а потому и счастливы. Вот почему я и позволяю себе посвятить настоящий труд молодежи, которая в поисках счастья зачастую мечется из стороны в сторону не зная на что употребить свои досуги и как вообще устроить свою жизнь. Изучите садоводство и устраивайте собственные сады,
вы увидите, что это увлечет вас, вы его полюбите и будете счастливы, ведь заниматься всю свою жизнь любимым делом - это даже не труд, а удовольствие..."

Одним из последних воспоминаний о жизни папы помню очень ясно и сейчас. Это было 22 декабря 1933 г. в 6 часов утра. Папа позвал меня помочь ему подняться на постели, чтобы сесть. У мамы с вечера сильно болела голова и она только под утро уснула. Когда я помог папе сесть, он попросил меня открыть мои полусонные глазки и внимательно посмотреть на него, а потом обнять и поцеловать его. ZGON GRIGORIJA Когда я все это сделал, то увидел, что глаза у папы закрылись и он потяжелел и я не удержал его и он упал на подушку. Крик ужаса вырвался из моей груди. Проснувшаяся мама не смогла его оживить. В ожидании брата Алексея для участия в похоронах, мы с мамой и Борисом ежедневно в течение 3-хдней у гроба отца давали ему клятву быть достойными его. Эту клятву мы с Борисом пронесли через всю жизнь, стараясь ее исполнить. Как нам это удалось, пусть скажут наши потомки и те, кто знал нас.

Мама обладала чудесным певчим голосом - колоратурным сопрано. Когда ее восстановили в праве голоса и она начала учительствовать в младших классах, то стала прививать детям любовь к пению и театральной постановке детских пьес. Она выявляла детей, одаренных певчим голосом и пыталась его развивать. Репетиции проходили у нас в квартире, аккомпанирующих инструментов не было, но когда хор с участием мамы или она сама пела, то на улице у дома собиралась толпа слушателей. Хозяйка дома говорила: "Елена! У тебя чудесный голос! Ты посмотри, что делается на улице у дома, когда ты поешь. Тебе следует пойти в городской театр, а ты с ребятишками тратишь свой талант!" Мама попыталась предложить Мелитопольскому театру послушать ее голос и разрешить ей принять участие в спектакле, но был получен категорический отказ так как она была "бывшей".
Мне уже 70 лет, но такого чудесного голоса я не слыхал ни в театре, ни по радио, ни по телевидению, какой был у мамы. У меня была мечта записать ее голос на пластинку, но мне сказали, что для этого следует получить разрешение и стоить это будет дорого. Поэтому моя мечта не сбылась. Мама была очень добрая, требовательная к исполнению каждым своих обязанностей в коллективе. Никогда, кроме дня рождения, не хвалила нас (детей) и не проявляла признаков любви к нам, за провинности наказывала. Однажды мне случайно удалось подслушать разговор мамы с ее коллегой-учительницей. Мама ей сказала: "Хотите, чтобы вас ваши дети любили - научитесь не показывать им свою любовь и не делайте похвалу за обычный поступок. Если ребенок принес пятерку - не хвалите его, так как это его обязанность. Если он старается, но не может, то окажите ему самую активную помощь, но так, чтобы он сам достиг цели и обязательно получил удовлетворение."

Маму очень угнетали ряд явлений того времени: раскулачивание, массовые аресты прогрессивных деятелей и тружеников села и рабочих по сфабрикованным доносам. Возмущало преследование за веру в Бога и посещение церкви, а также предоставление льгот определенной элите из партийных работников независимо от их уровня знания и умения работать. Она открыто высказывала свое мнение и мы - дети -боялись за нее, но, к счастью, на нее никто не донес. Она обладала умением прививать ученикам желание трудиться с целью получения наслаждения от результатов не только своего труда, но и всего прекрасного, что сделало человечество и сотворила Природа


Okupacja w Melitopie
В 1941 г. немецкие войска оккупировали г. Мелитополь. Я учился в 10 классе 12 средней школы. Одним из первых приказов оккупантов было прекращение учебы в школах после 3-го класса. Одновременно был объявлен набор в сельскохозяйственный и медицинский техникумы. Я и мои коллеги по школе поступили в сельхозтехникум. Работали эти два учебных заведения 1,5 года и готовили в них агрономов-землемеров, чтобы после упразднения колхозов плодородные земли распределить между немецкими колонистами, которые приезжали из Германии. Медработников сестер и фельдшеров готовили для пополнения армий немецких союзников. К сведению - вокруг г. Мелитополя до войны имелось несколько сел, где в основном проживали только немцы. У них, обычно, были самые высокие показатели работ в районе. К этим селам относились Дормштадт, Эйгенфельд, Чехоград и т.д.

Окончить нормально техникум нам не дали. Обманным путем нас заманили в пункт отправки молодежи в Германию. Мне после проверки здоровья медицинской комиссией была выдана квитанция на покупку меня Великой Германией за 20 оккупационных марок для помощи оставшейся семье. К большому счастью в это время в эвакуационную комиссию вошли крупный фашистский начальник с переводчиком, в котором мы узнали нашего учителя русского языка нашей школы. Он помог нам под расписку выйти из заграждения с обязательством возвратиться в эвакопункт в течение ближайших пяти дней. После окончания войны мы узнали, что наш учитель Николай Николаевич был у немцев советским разведчиком и многим спас жизнь!


Директор техникума Веснин, желая нам помочь, выдал удостоверение об окончании техникума. Выйдя на свободу мы научились избегать облав, которые проводились на улицах, в общественных местах и по домам, а вот брата моего - Бориса облава поймала в нашем доме. И его направили не в Германию, а на копку противотанковых рвов на подступах к Мелитополю. Мама случайно узнала у полицая куда девали Бориса и начала носить ему передачи, а охранникам - абрикосовый самогон. Последний раз полицаи и немцы потребовали принести двойную дозу самогона, так как работа заканчивалась, а всех кто работал должны были быть расстреляны, а маме за двойную дозу самогона обещали отпустить моего брата.
Мама ушла с самогоном и двое суток я ничего не знал о ней, думая, что самогон забрали, а я остался сиротой без мамы и брата, но охранники слово сдержали (очень хвалили душистый из абрикосов самогон) и отпустили еще и друга брата с условием не являться домой в течение 2-х суток. Много зверств было совершено оккупантами. Часто на базаре виселицы обновлялись новыми жертвами с табличками на груди, что повешенные были воры и мародеры. А население говорило, что это были подпольщики и партизаны, а немцы не хотели признать, что в безлесной территории существуют партизаны и организованная борьба против оккупантов.

Об одном из зверств, нигде пока не описанном, следует сообщить потомкам. Неожиданно немцы "подобрели" и начали выдавать по карточкам "хлеб" даже тем, кто не работал. Мы тогда питались кукурузой. Я выдолбил в абрикосовом бревне ступу и толкачом дробил кукурузу, получалась мука и крупа. Из муки готовили мамалыгу, добавляя в нее сушеные абрикосы, крапиву и цветы белой акации и некоторые травы. Мамалыга заменяла нам хлеб, а крупа шла на кашу и суп.

Однажды после получения первой порции немецкого "хлеба", который был только что принесен, к нам в квартиру зашел немецкий солдат. Он плохо говорил по-русски, но мы поняли, что он искал "яйки". Когда он увидел на столе новый оккупационный "хлеб", то изменился в лице, посмотрел соболезнуя на нас, взял хлеб в руки и возбужденно сказал: "Никс брот" и, показав на живот, добавил "капут". Как нам ни хотелось съесть серого хлеба, но мама, поблагодарив немца, запретила нам его есть, а мне сказала: "Сохрани этот хлеб, чтобы когда придут наши, показать то, чем оккупанты нас кормили и узнать из чего он был испечен. Я из этого" хлеба" вылепил шахматы, чтобы не вызвать подозрения у оккупантов. Но когда была облава перед отступлением оккупантов, нас всех выгнали за город и все, оставленное в доме, было разграблено, в том числе пропали и шахматы. Но я узнал о действии "хлеба": те, кто съел пайку, умер в мучениях, тех, кто съел половину и меньше, удалось спасти промывкой кишечника.

Наши войска одерживали победу за победой, а немцы усиливали облавы и массово вывозили здоровых в Германию. Прятаться было трудно, надо было стать больным (их не трогали). Сестра моей будущей жены Евгения достала мазь, в которую входила серная кислота и смазала ей руки, чем вызвала ожог и язвы похожие на экзему. Таких в Германию не брали. Моей маме врач посоветовал сделать мне операцию по удалению аппендицита. Мама с большим трудом достала одну ампулу новокаина, бинт и шелковую нить. Операцию мне делал освобожденный от охраны военнопленный хирург Лиходед Николай, практически без обезболивания. Меня связали по рукам и ногам и держали за грудь. Особенно больно было когда отрезали аппендикс и зашивали швы, а верхний шов не зашивали, а поставили металлические скобы.

PO OKUPACJI:
После освобождения от оккупантов, еще не призванная в армию молодежь в том числе и я, по решению военкомата участвовала в сборе погибших красноармейцев при освобождении города и захоронении их в братской могиле, которую вырыли на площади против входа в парк им. Горького, в котором до войны была построена детская железная дорога и я там учился на машиниста в свободное от занятий в школе время. Площадь вокруг братской могилы была нами же засажена деревьями и кустарником. Мелитопольский военкомат меня направил в 50 запасный стрелковый полк стрелком. Полк состоял из тех, кто был в оккупации и хотя он и назывался запасным, но постоянно находился на передовой. Однажды командование армии приняло решение направить в тыл группу красноармейцев, имевших 9-10 классов образования для подготовки младшего командного состава. Я был командиром отделения и попал в эту группу. Наша колонна совместно со стройбатовцами в количестве 2200 человек была направлена в г. Сталинград. Маршрут наш с Перекопа до железнодорожной станции Новоалексеевка проходил через деревню Строгановку. Загнанная на косу в лимане немецкая артиллерия хорошо пристреляла участок перед деревней. Когда колонна вышла на "лобное" место, она была расстреляна, осталось живыми несколько больше 200 человек. Живы остались те, кто укрылся в вырытых вдоль дороги ямах для сбора дождевой и талой воды. Меня солдаты ветераны толкнули туда. Вода со льдом покрывала все тело. Артобстрел длился долго, пока наша авиация не расправилась с врагом, не желавшим сдаться в плен и он был стерт с "лица" земли и воды.

После этого на отдыхе в селе Ново-Троицком я обнаружил в вещмешке запекшийся в хлебе осколок, который не долетел совсем немного до моего сердца, а другой осколок нанес царапину на указательном пальце левой руки. Мне на фронте повезло, но довольно частое пребывание в окопах с водой, а затем поездка в разбитых товарных вагонах в Сталинград подорвало мое здоровье. Сталинградская военно-гарнизонная комиссия демобилизовала меня по поводу очагового туберкулеза.

Окончив в 1949 г. институт, я работал на Мелитопольском заводе "Универсал" старшим конструктором. Позже на базе этого завода, вывезенном из Германии, был построен завод по производству автомобильных двигателей для "Запорожца". В сентябре 1950 г. я переехал в г. Красный Луч Луганской области, где работал старшим инженером Автотранспортного управления комбината Донбассантрацит, а затем главным инженером Центральных авторемонтных мастерских этого же комбината.

В 1952 г. женился на Нине Алексеевне Емец, а в 1953 г. в возрасте 62 лет похоронил маму

*- Елену Николаевну Лукьяненко в г. Красный Луч.
* Моя жена Нина Алексеевна 1924г. рождения из крестьянской семьи. Ее отец Алексей Кириллович 1904г. рождения, урожденный Таврической губернии (ныне Херсонская обл.) село Рубановка. Работал бухгалтером. Дедушка Нины Кирилл Порфирьевич Емец (в древней Киевской Руси Емцами называли очень быстрых, подвижных людей) был казаком, родом из Полтавщины Ровенского уезда села Гавриловка. Казаками считались те крестьяне, у которых забирали сыновей в рекруты. Бабушка по линии отца Анастасия Галактионовна Падалка знала грамоту, читала Евангелие на древне-церковном языке и была швеей. Дедушка в кредит купил в селе Рубановка 1,5 десятины земли, за которую не успел выплатить до революции. Алексей Кириллович был призван в армию в Мелитополе 6 июля 1941 г. Участвовал во многих боях под Изюмом, Ростовом-на-Дону, под Сталинградом, а затем с Первым Белорусским фронтом прошел на Запад и закончил войну в Кенигсберге (ныне Калининград). Служил в группе войск в Германии, а потом в Белорусском военном округе, откуда демобилизовался в 1955 г., но продолжал работать в воинской части до 1978 г. Умер в 1980 г. от сердечной недостаточности. Его жена Прасковья Никифоровна, уроженка той же местности 1904г. рождения, была чудесным человеком. Воспитала вместе с мужем и дала высшее образование двум дочерям - Нине и Евгении - 1926г. рождения, которая замужем за полковником - кандидатом технических наук Мищенко С.С. Дедушка Нины по линии мамы Никифор Андриянович Гаврильченко был прогрессивным и опытным крестьянином. Все жители села Рубановка сельхозработы начинали, когда Никифор выезжал в поле. Его мать (Нинына прабабушка Агрепина Ивановна Литвинова) также была из крестьянской семьи, а ее брат был офицером Русской Армии. Бабушка Нины по линии мамы Кристина Савична была дочерью военного фельдшера Саввы Афанасьевича Федосенко, услугами которого пользовались все жители окрестных сел.

Нина Алексеевна большую часть производственной деятельности, после окончания в 1950 г. Белорусского Политехнического институт, уделяла научно-исследовательской работе по механизации сельского хозяйства, а ее сестра Евгения - обучению старшеклассников биологии. Нина Алексеевна ушла на пенсию в 1983г.

В январе 1957 г. я переехал в Минск к родителям жены и начал работать на Минском авторемонтном заводе начальником инструментального цеха, а в период бесцеховой структуры работал старшим мастером участка подготовки производства
1965г. министром автотранспорта Белоруссии Андреевым А.Е. я был назначен начальником Научно-исследовательской лаборатории автотранспорта (НИЛАТ), а Правительством БССР утвержден членом коллегии Минавтотранса БССР. За 5 лет работы в НИЛАТ мной была создана производственная и научная база для преобразования НИЛАТ в научно-исследовательский институт, в котором я был первым директором в организационный период. В 1971г. был назначен начальником отдела ремонтных предприятий Центрального аппарата Минавтотранса БССР, откуда в 1987г. уволился в связи с уходом на пенсию. За ратную трудовую деятельность был награжден правительственными наградами - двумя орденами и 12 медалями. Был удостоен звания Изобретатель Советского Союза, а за получение в народном хозяйстве значительного экономического эффекта от внедрения двух изобретений награжден почетным знаком Изобретатель СССР.

Последнее мое воинское звание - капитан-инженер. Находясь на пенсии, подготовил материал по истории автомобильного транспорта общего пользования Белоруссии, который передан в Министерство для подготовки его к изданию.

Самые теплые и дорогие воспоминания у меня и брата Бориса остались об отце и маме. Это были добрые, умные и гуманные люди растившие подобных себе своих детей. Поскольку отец постоянно болел сраженный нависшим над ним горем, всю тяжесть семейной трудной жизни несла мама, а окружающие нас люди стремились ей помочь, их было много, но тех, кто сыграл решительную роль в нашем выживании были единицы, Анна Сергеевна (моя приемная бабка) и Федор Иванович Фетисовы научили меня работать с гипсом и изготавливать эмблемы на погоны, фуражки и пилотки советским воинам в период окончания войны (1941-1945г.г.) которые я изготавливал, а мама продавала их и мы имели кусок хлеба.

Полина Яковлевна Захари греческоподданная соседка по улице - мать восьми детей, семи дочерей и сына Жана, с которым я в школе сидел на одной парте в период бесправия нашей семьи, его мама обеспечивала нас дешевыми обедами из столовой, где она работала.

Мой дедушка - Николай Каллистратович работал в колхозе после возвращения из загранплаваний домой кормил бесправную семью больше года.
Директор Мелитопольского Института Инженеров-механиков Сельского Хозяйства (МИИМСХ) Георгий Федотович Гуливер привлекал меня к работе по восстановлению полуразрушенного здания института, за что выдавал мне пособие из американской помощи и некоторые продукты из учхоза.

О семье С. Гаркуши я упоминал выше. Все эти добрые люди спасли меня и Бориса от голодной смерти, которая постоянно летала около нас и мы с братом до гробовой доски их будем с благодарностью помнить.

Заканчивая сообщение о себе считаю, что каждый гражданин, получивший высшее или среднее образование, должен применить свои знания на производстве в течение 10 лет и получить максимум удовлетворения в своем труде. Одновременно с этим изучить проблемы, мешающие в работе и только после этого приступать к исследовательской работе и разрешению этих проблем на поприще науки. Я частично прошел этот путь.

Я признателен всем тем, кто обнаруживал мои упущения, ошибки и доброжелательно указывал мне на них. Обычно это были работники, которые находились в моем подчинении. К великому сожалению у меня в производственной деятельности было много начальников, но только шесть из них существенно помогли мне и позволили по уровню знаний подняться на ступеньку выше.

Я счастьем считаю душевное удовлетворение от исполнения своей мечты. В работе получал наслаждение, когда совместно со специалистами обсуждал проблему, в результате чего постепенно вырисовывалось правильное решение и сокращалось количество возможных ошибок. Когда меня аргументировано убеждали в необходимости изменить принятое решение, то даже в течение дня я мог изменить его дважды, но это были единичные случаи.
В свободное от основной работы время люблю читать, посещать театры, мастерить что-либо по дому, выращивать сад, огород, строить и реконструировать садовый домик. К великому сожалению я недостаточно уделял внимание воспитанию сына. Этим больше занимались родители жены и я им благодарен за то, что вырастили его честным и порядочным человеком.

MIKOŁAJ GREGORJEWICZ zmarł w Minsku w 2009 roku

В заключение хочу напомнить молодежи, что каждый человек должен
помнить свои истоки как бы далеко он не ушел по лестнице жизни. Он обязан знать и беречь память о тех, кто поднял его на первую ступеньку. Вне очереди здесь должны стоять его родители и предки. Заканчиваю повесть словами знаменитого украинского ученого Виктора Семеновича Драчука: "Настоящее вырастает из прошлого, а будущее из настоящего. И чем глубже мы постигаем прошлое, тем лучше способны предвидеть и творить будущее".

Р.S. Обращаюсь к своим потомкам с просьбой продолжить историю нашего рода.
25 октября 1994 г. Н.Г. Корвацкий г. Минск
всего __


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CHERSON: gniazdo krymskie KA/o/RWACKIJE od Wacława Stanisławowicza Karwackiego;
Gniazdo założone przez Wacława Karwackiego kilkunastoletniego zesłańca po powstaniu 1830/31, syna Stanisława Karwackiego z okolic Krakowa, straconego w powstaniu listopadowym w 1831; którego żona po tym "odeszła od zmysłów" a dzieci "rozesłano" po imperium. Fascynujące dzieje tego klanu (patrz indeks generacji/genaracje generations/Cherson)

< http://www.korvatsky.com > WEDŁUG ALEKSEGO Z SANKT PETERSBURGA JEGO DZIADEK MIAŁ NA GROBIE NAZWISKO w PISOWNI "KARWACKI"
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT

Dr med. WLODZIMIERZ IWANOWICZ RIZNIK ponownie w Krakowie/ 29/30 kwietnia 2008 ponownie zawitał – będąc przejazdem do Wenecji i Rzymu - tym razem w towarzystwie żony, dr Włodzimierz Iwanowicz Riznik, autor wielu książek poświęconych pamięci KARWACKICH z Chersonu/Melitopolu na Krymie. Tym razem przywiózł dwie najnowsze:”Sredi piasków za szliachom Murawskim” Piotra Wasiliewicza Wolwacza oraz Zenina Gregeriewicza Dubrowskowo ( napisana koncem lat 80 tych, mogła się ukazać dopiero w 2007) oraz ogromne dwutomowe dzieło „ Prowisnik” Piotra Wolwacza i Włodimira Riznika już z tego 2008 roku. Oba dzieła poświęcone historii i dokonaniom rodziny KARWACKICH / KORWACKICH dla społeczności i gospodarki obszarów przed-Krymia, między Chersonem a Mellitopolem (patrz Galeria, str. 2 i str 1.). Zdumiewa pietyzm z jakim kultywuje się pamięć o tej Rodzinie na Krymie, wywodzącej swój ród z Krakowa. Toteż Gości tutaj zatrzymała ich ciekawość korzeni Karwackich i korzeni Polski, w grupie Polaków, Ukraińcow, Rosjan, katolików, prawosławnych, ateistów pod przewodnictwem nowego proboszcza Metlitopolskiej Parafii ks. Adama G. Wielkie uznanie dla jego działalności, nie tylko prowadzi budowę pierwszego katolickiego Kościoła w Melitopollu, ale organizuje życie w poszanowaniu tradycji całej miejscowej społeczności.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LINIE po Wacławie


0) *Wacław Stanisławowicz Karwacki


Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej. Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herby Łabędź ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczetowania poczty. Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka. Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. W rodzinie Wacława Stanisławowicza i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci.

Dzieci 0)* Wacława Stanisławowicza i Elzbiety Iwanowny z Chersonu:
1) ** Andriej Wacławowicz Karwacki (1844-1907) ożeniony z Darią Iwanowną Ljubinska, (1856-1938);synowie ,Andrzej Andriejewicz, Iwan Andriejewicz, Dymitr Andriejewiczr Wasilij Andriejewicz KARWACKI
2) ** Jan Wacłwowicz Karwacki
3) ** Waclaw Wacławowicz Karwacki
4) ** Mikołaj Wacławowicz Karwacki
5) ** Siergiej Wacławowicz Karwacki (1861 – 1929) ożeniony z Anną Nikołajewną Timaszewą, ich Córka Eugienia Siergiejewna (Zenia) Karwacka
6) ** Grzegorz Wacławowicz Karwacki (22.XII.1865-22.XII.1933), pierwsza żona Olga Aleksandrowna Aleksandrowa, ich dzieci Elzbieta Gregoriewna (zm. 1977), Wiktor Gregoriewicz (zginął 1921), Ewgenij Gregoriewicz (zginął 1921) Aleksij Gregoriewicz (12.VI.1903-24.IV.1964); druga żona od 7.09.1923 Elena Nikołajewna Lukiaczenko, ich synowie Nikołaj Gregoriewicz (1925) i Borys Gregoriewicz (1929) KARWACKI
7) ** Anastazja Wacławowna Karwacka
8) ** Olga Wacławowna Karwacka
9) ** Elżbieta Wacławowna Karwacka
10) ** Helena Wacławowna Karwacka
11) ** Konstantyn Wacławowicz Karwacki
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

22. Gniazda lubelskie cz. 1 KARWAT z Krasienina i Trzcinca

Postprzez akarw » 05.07.2011

LUBARTOWSKO-ŁĘCZYCKIE
SKUPISKO GNIAZD KARWACKICH

Cz. 1

25 km na północ od Lublina jest Lubartów, 25 km na wschód od Lublina jest Łęczna, pomiędzy Lubartowem a Łęczną od 300 lat rozwija się fascynujące skupisko Karwackich. Wiemy już, że są od 300 lat:
- w Lubartowie,
- 6 km na SE od Lubartowa w Woli Syrnickiej
- w Kijanach, Stoczku, Zawieprzycach na SE E od Lubartowa
- w Łęcznej i
- pod Łęczną od zachodu w Trębaczewie i Nowogrodzie
- pod Łęczną od północy w Zazulinie ...jest tutaj też Rossosz, Stara Wieś,
Jest przypuszczenie, że ci Karwaccy wywodza się z Karwatów osiadłych w Krasieninie i Trzcińcu już od XVI w. Na przełomie XVII/XVIII w Trzcińcu, a potem XVIII/XIX wieku w Baranówce mamy przykłady zmian nazwiska Karwat na Karwacki,, ale już wówczas znane sa liczne gniazda KARWACKICH w tym rejonie, w tym także rodziny szlacheckie.

Przykładowa analiza gniazda Lubartowskiego uchwyconego od początku XVIII wieku. Już pokolenie 1730 jest liczne i rozproszone po okolicy, nie jest więc pierwszym tutaj co najmniej II lub III. Kim więc byli ich DZIADOWIE i skąd przybyli ? Osiadaja jakby na gruncie miejskim w Lubartowie, już z fachem kunsztu kowalskiego (patrz też Walenty na Kazimierzu Krakowskim w 1750, Balcer na Kleparzu 1780, Rytwiany połowa XVIII wieku. Potem rozpraszają się po okolicy Syrniki, Łeczna, Kijany Bliższe i Ddalsze, osiadają na roli, uprawiają rzemiosła różne: kowalskie, mularskie, krawieckie..
Potężne gniazdo w Woli Syrnickiej, porównywalne potencjałem z równoległym XVIII wiecznym gniazdem w Krakowie – A MOŻE JEDNO Z WIELU TAKICH W POLSCE obok już rozpoznane XVIII wieczne gniazda: Brudzew, Kobyla Góra-Bierżow w Wielkopolsce; Kraków- Rytwiany-Krynki-Brody w Małopolsce; Rossosz-Łosice na Podlasiu; Podole: Horpin Karwacki – Cygany, liczne gniazda na Mazowszu



1550 KRASIENIN

1550 KRASIENIN - 15 km na SW od Lubartowa

15 km na SW od Lubartowa i 15 km na NW od Lublina
GNIAZDO LUBELSKIE/
Wcześnie pojawiają się tutaj KARWAT/CHORWAT !!!
1580 JACOBUS KARWAT i Hedwiga de Krasiciensis rodzice Grzegorza 1617
* 1617 GRZEGORZ KARWAT (M22 1617 ur Grzegorza syna Jakuba Karwata i Jadwigi)
SIERPIEŃ 1617 rok chrzest/urodzenie GRZEGORZA/ syna Jakuba i Jadwigi Karwat z Krasienia Albertus Kawulski proboszcz Krasienienensis chrzci GREGORI . Jacobi Karwat de Krasiensis et uxoris Hedwigus, Chrzestni: Stanisław Szumiński i Anna Niziołkowa

GRZEGORZ KARWAT syn Jakuba i Hedwigi de Krasiciensis
Pani Liliana Wróbel nadesłała mikrofilm znakomicie zachowanej metryki Grzegorza Karwata...być może przodka lubelskich (lubartowskich) Karwackich:
"1617 AugustusEGO Albertus Kawulski commendarius Krasiciensis Baptizane filua GREGORIUM. Jacob Karwat de Krasiciensis et xoxris Hedwigus. Patrini Stanisław Sumiński kantor et Anna Nizoiłkowa"(M22 1617 ur Grzegorza syna Jakuba Karwata i Jadwigi)
1617 Krasienin Jacob Karwat,
SIERPIEŃ 1617 rok chrzest/urodzenie GRZEGORZA/ syna Jakuba i Jadwigi Karwat z KrasieniaAlbertus Kawulski proboszcz Krasienienensis chrzci GREGORI . Jacobi Karwat de Krasiensis et uxoris Hedwigus, Chrzestni: Stanisław Szumiński i Anna Niziołkowa


NIESIECKI: Karwat herbu Murdelio.
Jerzy Karwat z tym herbem z Kroacji pierwszy do Polski przyszedł; o czym mówić się będzie pod herbem Murdelio, rozumiem ze z pięciu synów jego, o których tamże piszę;
był Jan de Stoki Karwat łowczy Łęczycki w roku 1484. jako świadczą, Acta Terrestr. Lancic.
Miklusz Karwat z Zborowskim hetmanem nadwornym po husarsku służąc, pod Pleszkowem pieszo szedł do szturmu 1582. Paproc. o herb. fol. 404. Seweryn w zakonie naszym Kaznodziejską Amboną sławny, jest w druku jego Siradia Trabeata paneg. Stanisl. Koniecpolski Castell. Cracov. jest in Heroica Poesi in 8vo w Lublinie 1704. drukowanej. Aleksander w prowincji Litewskiej Soc. Jesu tymi czasy. Jan poseł z Pruss na sejm 1730.

W dyskusji na Forum padła sugestia:

„Panie Andrzeju, Pewnie się Pan zdziwi, ale mój przodek w 9 pokoleniu wstecz nazywał się Adalbertus Karwat vel Karwacki (1714?-1761) spod Lubartowa, jak również kolejny mój przodek drugi syn wspomnianego Wojciecha: Sebastianus również nazywał się Karwat vel Karwacki, ale już syn Sebastiana - kolejny mój przodek, nazywał sie Christophorus Karwat i tak z pokolenia na pokolenie do dziś dnia.Pozdrowienia z Lublina Grzegorz Karwat\”

przenikania się Karwatów i Karwackich w metrykach. Karwatów stwierdzono tylko we wsiach BARANÓWKA i wieś Łuck koło Lubartowa. W jednym przypadku KRZYSZTOF KARWAT okresowo jest zapisany w metrykach jako KRZYSZTOF KARWACKI z Baranówki, także jako KARWACCY zapisano dwoje srednich dzieci jego. ALE W LUBARTOWIE JEST TEŻ prawdziwy KRZYSZTOF KARWACKI syn Reginy Karwackiej. Poza Baranówka i Łuckiem w metrykach nie natrafiono nigdzie na KARWATÓW.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1550 TRZCINIEC S przedpola Lubartowa

1550 TRZCINIEC
7 km na S od Lubartowa i 15 km na N od Lublina
Trzyniec/Trzciniec na SE od Lubartowa, blisko Sernik, przed Zawieprzycami
GNIAZDO LUBELSKIE/ Trzciniec
* 1590 REGINA KARWATOWA z Trzyńca 1613
(M1 1673 lub 1613 św Regina Karwatowna Trzcinien)
a pierwszy zapis z par. Lubartów to Regina Karwatówna z Trzcińca z 1673 ??? chyba 1613
TRZYNIEC 1613; chrzest WOJCIECHA syna WOJCIECHA POSZEŁKA I REGINY z Trzyńca, chrzestni Wojciech Klimek z Lewartowa i REGINA KARWATOWNA de villa Trzyniec,


** 1620 .............................
*** 1650 ADAM KARWAT i ZOFIA rodzice Tomasza 1675 z Trzyńca
dzieci Adama Karwata
(M2 i 3 1675 ur1 i 2 Thoma Karwat Adam Zofia)
****1675 TOMASZ KARWAT
następny to Adam Karwat z 1675, co załączam.
TRZYNIEC 1675 Chrzest TOMASZA syna Adama Karwat i Zofii z Lewartowa; chrzestni ... Jan Rokitno i Marianna Tk... nobilis
**** 1670 ZOFIA KARWACKA – Barz... z Trzyńca (córka Adama i Zofii, siostra Tomasza ????)
(M5 1694 śl 721 Zofia Karwacka z Trziniec Barzin)

W Trzcińcu, gdzie są głównie Karwaty, też zdarzaja się Karwaccy. Np. w 1694 ślub bierze Zofia Karwacka z Trzcińca z Pawłem Barz.. z Lubartowa. Jestem przekonana, że ojcem tej Zofii był Karwat, ale przy ślubie z narzeczonym z Lubartowa lepiej brzmiało Karwacka.
721/1694 „ Ślub Pawła Barz... z Lubartowa i Zofii Karwackiej z Trzyńca...

A na początku XVIII wieku robi się pomieszanie z poplątaniem, w Lubartowie są Karwaccy, a w Trzcińcu Karwaty na zmianę z Karwackimi np.

Rodzina 1700 Wojciecha Karwata
***** 1700 WOJCIECH KARWACKI i REGINA rodzice Agnieszki 1738 i Marianny 1739
****** 1738 AGNIESZKA KARWACKA
(M6 1738 ur Agneta Karwacki Woj. Regina Trziniec) w 1738 rodzi się Agneta z Wojciecha i Reginy Karwackich,
1025/1738 Trzyniec ... x styczeń 1738 chrzest AGNETAM/Agnieszki filas/córki Adalberta/WOJCIECHA i REGINY KARWACKI ; świadkowie Adalbert Karate de Wola... i Anna Urbanowna de Baranówka..
****** 1739 MARIANNA KARWAT (M7 1739 ur Marina Karwat Woj. Regina Trziniec) ale w 1739 rodzi się im Marina Karwat itd.
1304/1739 Trzyniec . chrzest Mariane córki Alberti Karwat i Reginy CL, Swiadkowie T.T. Andrzej.... et Katarzyna Dzięciołowa arnbode Lubartów.
Adalbert WOJCIECH Karwat ur ok 1715, zm 1761 w Trzcińcu. Jego żona Regina rodzi dzieci w Trzcińcu:
Generacja 1700
Rodzina 1700 Wojciecha Karwata i Reginy z Trzinca
Generacja 1730
* 1715-1761 Adalbert WOJCIECH Karwat vel KARWACKI ur ok 1715, zm 1761 w Trzcińcu. Jego żona Regina rodzi dzieci w Trzcińcu:
Generacja 1730
** 1738 Agneta Karwacki (dzieci Wojciecha przyjmują nazwisko KARWACKI ???
** 1739 Marina Karwat
** 1742 pr Antoni Karwat
** 1744 Stanisław Karwat
** 1748 Sebastian Karwat
** 1750 Józef. Karwat

KARWATOWIE z TRZCIŃCA/BARANÓWKI
Rodzina 1750 Józefa Karwata i Marianny Michowskieja z Trzynca
1750 ** JÓZEF KARWAT żeni się w Baranówce 16 lutego 1772 z 1)Marianną Michowską
(Mnichowską) ur pr. w 1755 z Bartłomieja i Katarzyny, w Baranówce. Przez ślub przenosi się do Baranówki. Mają dzieci:
Generacja 1760
*** 1774 Adalbertus Karwat
*** 1779 Marianna Karwat
*** 1781 Mateusz Karwat patrz nizej
*** 1784 Franciszek(ka). Powinien być jeszcze
*** Łukasz, ale nie znalazłam.
1) Żona Józefa Marianna Karwatowa umiera w marcu 1796 w Baranówce, a Józef
ponownie żeni się z
2) Zofią Ukraińcową w 1796 w Baranówce i rodzą dzieci:
*** 1797 Piotr Karwat
*** 1798 Jan Karwat
*** 1799-1801 Antoni Karwat

Rodzina Pawła Karwata syna Józefa z Trzynca
*** 1770 - 1819 PAWEŁ I MAGDALENA KARWAT w Trzcińcu KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi
PAWEŁ KARWAT z Trzcińca SE od Lubartowa zmarł w 1819 roku/poz 2/
****1805 KACPER KARWAT
ŁUCK k. Lubartowa nowe gniazdo Karwatów
1805 KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi

Generacja 1790
Rodzina Mateusza Karwata syna Józefa z Trzynca
Mateusz KARWAT 1781 Syn Józefa z I małżeństwa Mateusz w 1800 w Baranówce żeni się z
1) Barbarą Grudzień, mają dzieci
**** 1802-1802 Kacper Karwat
**** 1803-1807 Apolonia Karwat
**** 1805 Franciszek Karwat
**** 1808 Ignacy Karwat ,ur w Baranówce.
W 1815 Mateusz w Witaniowie par. Kijany żeni się po raz drugi z
2) Jadwigą Kot, ale to jest w generacjach.
(M11 1781 ur Mateusz Karwat syn Józefa i Marianny z Baranówki)
Mateusz Karwacki ur 1781 w Baranówce jest synem Józefa i Marianny Michowskiej, nie Michałowskiej (ślub W Baranówce w 1772). Baranówka 1781, ks. M. Oleński udzielił chrztu MATEUSZOWI, s. Józefa Karwat i Marianny C.L.. chrzestni Błazej Mozolski, Jadwiga Myszkowska
(M12 1800 sl Mateusz Karwat i 1. zona Barbara Grudzień w Baranówce)
Mateusz ożenił się z Barbarą Grudzień w 1800 w Baranówce, a w 1815 z Jadwigą Kot w Witaniowie.
20 grudzień 1800 MACIEJ/mathias Karwat l. 18, Barbara Grudniowna lat 16. świadkowie Paweł Karwat i Paweł Grudzień .Plebeje
(M21 1788 ur Jadwigi Kot drugiej zony Mateusza Karwata)
104 JADWIGA KOT c. Lab. Błazeja Kota i Marianny. C.L. Chrzestni: Franciszek Puszket i Anastazja Karpicka
M18 i
M19 1815 sl Mateusz Karwat i jadwiga Kot
Witanów dn. 22. X. 1815 o godz 2 przed nami adm. Koscioła ... urzedu S.C. stawili się:
MATEUSZ KARWAT mający wg metryki z kościoła lubartowskiego lat 34, włoscianin we wsi Witanowie zamieszkały, wdowiec po Barbarze z Grudniów Karwatowej wg wypisu z parafi kijowskiej; syn JÓZEFA KARWATA i Marianny z michowskich, niegdyś we wsi Baranówce zamieszkałych; Stawiła się też
JADWIGA KOTOWNA wg metryki z ksiąg łeczyńskich lat 27, panna, c. Błazeja Kota I Marianny.
Jadwiga z Kotów Karwacka wyszła powtórnie za mąż za Józefa Mroza (prawdopodobnie krewnego mojego Józefa Mroza) i to 29 lutego 1824 roku.

Dzięki uprzejmości pani Marianny Mróz-Wróbel z Warszawy STARA METRYKA z 1788 z Łęcznej WITANOWA 1788/poz. 104 metryka urodzin JADWIGI KOT c/ Błaźeja Kota i Marianny: chrzestni: Franciszek Bankaket, Anastazja Karpicka

Dzięki uprzejmości pani Marianny Mróz-Wróbel z Warszawy
METRYKA ŚLUBU z Łęcznej WITANOWA 1815
Ślub MATEUSZA KARWATA lat 34 (ur 1781), wdowca po Barbarze z Grudniów Karwatowej; syna Józefa Karwata i Marianny z Michajewskich’ włościan w Baranówce zamieszkałych,
JADWIGI KOT lat 27 (ut 1788) c. Błażeja i Marianny z Witanowa Swiadkowie: Mateusz Kot lat 50 (ur. 1765), Tpmasz Zbykowski lat 38 (ur 1777), Jan Prochowski lat 46 (ur 1759) Ks. Maciej Połyjewski


MICHAŁ KARWAT żeni się z Katarzyną Skubiszową 1859/poz. 32


BRZEZINY k.. Lubartowa gniazdo Karwatów
1810 KAROL KARWAT
1840 Ur MATEUSZ KARWAT s. Karola Karwata z Brzezin lat 1840/142/24


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




1700 BARANÓWKA S przedpola Lubartowa


BARANÓWKA
k. Lubartowa 8 km na SE stare gniazdo Karwatów

Rodzina Pawła Józefa Karwata z Trzynca i Baranówki
** JÓZEF KARWAT ur 1720; cieśla z Baranówki zmarł w wieku 89 lat 16 pażdziernika 1810; senior Karwatów w Baranówce; zgłosił Mateusz (syn ?)

** 1750 JÓZEF KARWAT vel KARWACKI żeni się w Baranówce 16 lutego 1772 z 1)Marianną Michowską (Mnichowską) ur pr. w 1755 z Bartłomieja i Katarzyny, w Baranówce. Przez ślub przenosi się do Baranówki. Mają dzieci:
M8 1772 sl2 Józef Karwacki Mary)
Pewna to jestem tylko tego, że "mój" Mateusz Karwacki ur w Baranówce w 1781, potem zam. w Witaniowie jest synem Józefa Karwata ur. w Trzcińcu w 1750, a po ślubie zam. w Baranówce. Pozdrawiam Liliana Wróbel
942/1772 BARANÓWKA Stanisław Jagodziński udzielił ślubu L. JÓZEFOWI KARWACKIEMU i MARIANNIE MNICHOWSKIEJ; sw. Paweł Grudzień i JAKUB KOSIOR

KARWATOWIE z TRZCIŃCA/BARANÓWKI
Rodzina 1750 Józefa Karwata i Marianny Michowskieja z Trzynca
1750 ** JÓZEF KARWAT żeni się w Baranówce 16 lutego 1772 z 1)Marianną Michowską
(Mnichowską) ur pr. w 1755 z Bartłomieja i Katarzyny, w Baranówce. Przez ślub przenosi się do Baranówki. Mają dzieci:
Generacja 1760
*** 1774 Adalbertus Karwat
*** 1779 Marianna Karwat
*** 1781 Mateusz Karwat patrz nizej
*** 1784 Franciszek(ka). Powinien być jeszcze
*** Łukasz, ale nie znalazłam.
1) Żona Józefa Marianna Karwatowa umiera w marcu 1796 w Baranówce, a Józef
ponownie żeni się z
2) Zofią Ukraińcową w 1796 w Baranówce i rodzą dzieci:
*** 1797 Piotr Karwat
*** 1798 Jan Karwat
*** 1799-1801 Antoni Karwat

*** 1774 WOJCIECH KARWACKI 1774 syn Józefa i Marianny
M9 marzec 1774 ur Wojciech KARWACKI syn Józefa i Marianny Karwackich z Baranówki
9 Baranówka 1774 marzec: Marcin Olenski B; infante nne.. WOJCIECH KARWACKI/Adalberus syn f. JÓZEFA KARWACKI i MARIANNE C.L. Chrzestni: Barłomiej Ziemichód et Julianna Jeziorkowa

*** 1779 MARIANANNA KARWA... ur 1779
M10 1779 ur 02 Mary KARWA córka Józefa Karwa.. i Marianny z Baranówki
Baranówka 18 grudzień 1779 ks. A. Kłodnicki udziela chrztu imieniem MARIANNA , córce Józefa Karwa...(urawana końcówka) et Marianny C.L.; TT. Stefan Pawłowski i Anna Szaniewska

Rodzina Pawła Karwata syna Józefa z Trzynca
*** 1770 - 1819 PAWEŁ I MAGDALENA KARWAT w Trzcińcu KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi
PAWEŁ KARWAT z Trzcińca SE od Lubartowa zmarł w 1819 roku/poz 2/
****1805 KACPER KARWAT
ŁUCK k. Lubartowa nowe gniazdo Karwatów
1805 KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi
Rodzina Kacpra Karwat i Franciszki z Kozłow
1805 KACPER KARWAT i Franciszka z Kozłow w Łucku
dzieci Kacpra Karwata 180...
1831 Ur KATARZYNA KARWAT ur. 1831/poz.96 c. Kacpra Karwata l. 27 włościanina z Łucka wsi i Franciszki Kozakówny lat 17.
Zgon KACPRA KARWATA 1836/90/64 lat 32 we wsi Łucku zamieszkały mąż Franciszki z Kozłów
1834- 1836 Ur JENDRZEJ KARWAT 192/1836 s. Kaspra Karwata lat 33 z Łucka ZMARŁ w wieku 2
1838 l1838 at Jendrzej Karwat 1838/14/75 ze wsi Łucka syn Kacpra nieżyjacego i Franciszki z Kozłow


Generacja 1790
Rodzina Mateusza Karwata syna Józefa z Trzynca
Mateusz KARWAT 1781 Syn Józefa z I małżeństwa Mateusz w 1800 w Baranówce żeni się z
1) Barbarą Grudzień, mają dzieci
**** 1802-1802 Kacper Karwat
**** 1803-1807 Apolonia Karwat
**** 1805 Franciszek Karwat
**** 1808 Ignacy Karwat ,ur w Baranówce.
W 1815 Mateusz w Witaniowie par. Kijany żeni się po raz drugi z
2) Jadwigą Kot, ale to jest w generacjach.
(M11 1781 ur Mateusz Karwat syn Józefa i Marianny z Baranówki)
Mateusz Karwacki ur 1781 w Baranówce jest synem Józefa i Marianny Michowskiej, nie Michałowskiej (ślub W Baranówce w 1772). Baranówka 1781, ks. M. Oleński udzielił chrztu MATEUSZOWI, s. Józefa Karwat i Marianny C.L.. chrzestni Błazej Mozolski, Jadwiga Myszkowska

*** MATEUSZ Karwacki ur w Baranówce w 1781, potem zam. w Witaniowie jest synem Józefa Karwata ur. w Trzcińcu w 1750, a po ślubie zam. w Baranówc
M8 1772 sl2 Józef Karwacki Mary)
Pewna to jestem tylko tego, że "mój" Mateusz Karwacki ur w Baranówce w 1781, potem zam. w Witaniowie jest synem Józefa Karwata ur. w Trzcińcu w 1750, a po ślubie zam. w Baranówce. Pozdrawiam Liliana Wróbel
942/1772 BARANÓWKA Stanisław Jagodziński udzielił
ślubu L. JÓZEFOWI KARWACKIEMU i MARIANNIE MNICHOWSKIEJ; sw. Paweł Grudzień i JAKUB KOSIOR
Panie Andrzeju szukając zapamiętale Mrozów z Witaniowa, z których jeden Franciszek ożenił się z Karoliną Karwacką odnalazłam i wysyłam następne metryki z mikrofilmu 995817-18. Mateusz Karwacki ur 1781 w Baranówce jest synem Józefa i Marianny Michowskiej, nie Michałowskiej (ślub W Baranówce w 1772). Baranówka 1781, ks. M. Oleński udzielił chrztu MATEUSZOWI, s. Józefa Karwat i Marianny C.L.. chrzestni Błazej Mozolski, Jadwiga Myszkowska
1781 r. - Linia : Lubartów i okolice :
1781 r. - Jadwiga Myszkowska, chrzestna
chrzest (1781 r. Baranówka k. Lubartowa) Mateusz Karwacki
ojc. Józef Karwacki, mat. Marianna Michowska

1 slub(M12 1800 sl
Mateusz Karwat i 1.
1 żona Barbara Grudzień w Baranówce)
Mateusz ożenił się z Barbarą Grudzień w 1800 w Baranówce, a w 1815 z Jadwigą Kot w Witaniowie.
20 grudzień 1800 MACIEJ/mathias Karwat l. 18, Barbara Grudniowna lat 16. świadkowie Paweł Karwat i Paweł Grudzień .Plebeje
2 slub
(M21 1788 ur Jadwigi Kot drugiej zony Mateusza Karwata)
104 JADWIGA KOT c. Lab. Błazeja Kota i Marianny. C.L. Chrzestni: Franciszek Puszket i Anastazja Karpicka
M18 i M19 1815 sl
Mateusz Karwat i
2 żona Jadwiga Kot
Witanów dn. 22. X. 1815 o godz 2 przed nami adm. Koscioła ... urzedu S.C. stawili się:
MATEUSZ KARWAT mający wg metryki z kościoła lubartowskiego lat 34, włoscianin we wsi Witanowie zamieszkały, wdowiec po Barbarze z Grudniów Karwatowej wg wypisu z parafi kijowskiej; syn JÓZEFA KARWATA i Marianny z michowskich, niegdyś we wsi Baranówce zamieszkałych; Stawiła się też
JADWIGA KOTOWNA wg metryki z ksiąg łeczyńskich lat 27, panna, c. Błazeja Kota I Marianny.


KARWATOWIE sa w Baranówce
KRYSTYNA KARWAT z Baranówki zmarła w 1819 poz. 20/9

BARANÓWKA m. Lubartowa stare gniazdo Karwatów

i:dzieci ????
1830 Ur KATARZYNA KARWAT 170/1830
1842 Ur 1842/208/42 ADAM KARWAT
1843 Ur 1843/54/11 FRANCISZKA KARWATÓWNA

1868 JAN KARWAT ur 1868/120/73


*** WAWRZYNIEC KARWAT


Rodzina Krzysztofa Karwat / Karwackiego i Marianny Grzegorczyk
*** 1762-1832 KRZYSZTOF KARWAT / vel KARWACKI z Baranówki ur 1762, zmarł w 1832/poz. 105 jako mąż Marianny z Grzegorczyków zm. 1853 roku;,
1767 – 1853 Żona MARIANNA Z GRZEGORCZYKÓW KARWAT z Baranówki, ur w 1767 roku, zmarła 7 sierpnia 1853, wdowa po Krzysztofie zmarła w wieku 86 lat; przy synu Bartłomieju
Wnuki.... Karwata z Baranówki.
Dzieci Krzysztofa KARWATA/vel Karwackiego i Marianny z Grzegorczyków Karwatów z Baranowej Wsi
**** 1808 – 1848 PAWEŁ KARWAT ur. 1808, brat Sebastiana Karwata ur 1818, obydwaj z Baranówki; Paweł zmarł w wieku 40 lat 23 listopada 1848 roku w Baranówce, pozostawiajac wdowe Marianne z Małysków; co zgłosił brat Sebastian l. 30
dzieci Pawła Karwata 1808
***** 1846 Ur 1846 ANNA KARWATOWNA z Baranówki c. Pawła i Marianny z Małysków; zmarła w wieku 4 lat 1850/poz.84
***** 1835 SALOMEA KARWATÓWNA 154/1835 c. Pawła Karwata l. 27 z Baranówki
***** 1848 Ur 1848 ANTONI KARWAT (17 stycznia) syn Pawła Karwata l. 40 z Baranówki i Marianny z Małyszkow lat.35

**** 1811 MAŁGORZATA KARWAT ur. 25 lutego 1811 w Baranowej Wsi (1811/ur Lubartów, poz. 36); Krzysztof Karwat lat 30 (ur 1781) we wsi Baranowie na roli osiadły i Marianna z Grzegorczyków lat. 26
**** 1813 JAN KARWAT, ur 1813 (poz. 123) syn Krzysztofa Karwata l. 38 (? 32) i Marianny z Grzegorczyków la. 32 ? (28), z Baranowej Wsi
**** 1815-1830 WAWRZYNIEC KARWAT, ur 1815 ( Lubartów poz. 131) we wsi Baranówka syn Krzysztofa Karwata l. 32 (? 34) i Marianny z Grzegorczyków lat 28 ? (30); Zgon WAWRZYNIEC KARWAT 1830

**** 1818 SEBASTIAN (2) KARWACKI, ur 18 stycznia 1818 w Lubartowie; 18 stycznia 1818 Krzysztof Karwacki lat 40 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zamieszkały w domu jego pod numerem 11 16 stycznia 1818 (poz.18) urodziło się dziecię płci meskiej o godzinie 3 rano z niego i żony Marianny .. lat 30; świadkowie Wincenty Grzegorczyk lat 30 i Jakub Borzęcki, l. 40 obydwóch w mieście Lubartowie zamieszkal
dzieci Sebastiana Karwata 1819
***** 1840 UR KAROLINA KARTWATÓWNA c. Sebastiana z Baranówki 1840/177/30
1847 Ur 1847/poz 86 SALOMEA KARWAT . c. Sebastiana Karwata l. 28 z Baranówki i Rozali z Borzęckich l. 26
***** 1850-1851Ur ZOFIA KARWAT 1850/poz. 36 dnia 8 marca 1850 ZOFIA KARWATOWNA; zmarła 1851/108 miała 1 rok i 7 miesięcy, c. Sebastiana Karwata l. 32 z Baranówki i Rozalii z Borzęckich.
***** 1851 Ur 1851/83 PETRONELLA KARWAT ur 29 czerwca 1851 , c. Sebastiana Karwata l. 34 z Baranówki i Rozali z Borzęckich l. 22
***** 1854 – 1854 Ur 1854/34 WOJCIECH KARWAT dnia 27 marca s, Sebastiana Karwata z Baranówki l. 39 i Rozali z Borzęckich l. 34; ZMARŁ 1854/poz.117
***** 1857 KATARZYNA KARWAT ur 1857/poz. 170 c. Sebastiana z Baranówki lat 40 i Rozali Borzeckiej
***** 1867STANISŁAW KARWAT ur 1867/112/99, syn Sebastiana l. 30 z Lisowa i Agaty wasileskiej l. 28

**** 1820-1831 KRYSTYNA KARWACKA ur 1820, zmarła 17 sierpnia o 22 w Baranówce, lat 11 córka Krzysztofa i Marianny małżonki Karwackich, co zgłosił 18 sierpnia 1831 Krzysztof Karwacki lat 55 i Ignacy Urban lat 45 włościanie obydwaj zamieszkali w Baranówce.
**** 1820 ANTONINA KARWACKA ? (KARWAT), ur 1820 ; KRZYSZTOF KARWACKI l. 50 zgłosił ( Lubartów poz. 87) we wsi Baranówka urodziła się 5 maja 1820 o godz 8 rano w domu pod numerem 12 córka Krzysztofa Karwackiego ???/KARWATA ? l. 50 (? 34) i Marianny z Włochów lat 40; ; świadkowie Michał Mazurek l. 50 i Ignacy Urban l. 30.

**** 1822 BARTŁOMIEJ KARWAT, ur 1822 (poz. 127/65 syn Krzysztofa Karwata l. 46 gospodarza w Baranówce zamieszkałego, w domu nr 12 z niego i Marianny Grzegorczyk l. 32 majacej; swiadkowie Jan Kobyłka l. 42 ; ślub 1842/28/66 w Lubartowie; ZGŁOSIL smierc matki Marianny w 1853 roku
dzieci Bartłomieja Karwata 1822
***** 1850 Ur 1850/103 JULIANNA KARWATÓWNA c. Bartłomieja Karwata ;. L 28 z Baranówki i Agnieszki l. 24
***** 1856 Ur JAN KARWAT ur 24 czerwca 1856 z Baranówki s. Bartłomieja Karwata 35 lat i Agnieszki z Baranów lat 31, chrzestny Sebastian Karwata ;. 38
***** 1861 Ur MARIANNA KARWAT luty 1861/20 c. Bartłomieja lat 40 i Agnieszki z Baranów
***** 1864 Ut ANTONI KARWAT 17 styczeń 1864/poz. 18 syn Bartłomieja Karwata lat 38 i Agnieszki lat 35; z Baranówki
***** 1866 EWA KARWAT ur 1866/125/285, c. Bartłomieja Karwata lat 48 z Baranówki i Agnieszka z Baranów l. 44


ŁUCK k. Lubartowa nowe gniazdo Karwatów
1830 Ur MATEUSZ KARWAT 129/1830
* 1839 MATEUSZ KARWAT z Baranówki żeni się z Agatą Urbanówną 1860/28
dzieci Mateusza Karwata 1839
** 1861 Ur. MIKOŁAJ KARWAT dnia 16 pażdziernika 1861 syn Mateusza lat 22 z Baranówki i Agaty z Urbanów, ZMARŁ 15 sierpnia 1862/poz. 95 syn Mateusza i Agaty
** 1866 KAZIMIERZ KARWAT ur 95/50 20 lutego 1866 syn Mateusza Karwata l. 26 i Agaty z Urbanów z Baranówki


BARANÓWKA na SE od Lubartowqa STARYM GNIAZDEM KARWATÓW


Panie Andrzeju,
Pewnie się Pan zdziwi, ale mój przodek w 9 pokoleniu wstecz nazywał sie Adalbertus Karwat vel Karwacki (1714?-1761) spod Lubartowa , jak również kolejny mój przodek drugi syn
wspomnianego Wojciecha: Sebastianus również nazywał sie Karwat vel Karwacki, ale już syn Sebastiana - kolejny mój przodek, nazywał sie Christophorus Karwat i tak z pokolenia na pokolenie do dziś dnia. Pozdrowienia z Lublina Grzegorz Karwat\



ŁUCK k. Lubartowa nowe gniazdo Karwatów
*** WAWRZYNIEC KARWAT z Łucka
Rodzina Wawrzynca Karwat i Marianny z Borzeckich Brudzisz ?
*** 1800 WAWRZYNIEC KARWAT i Marianna z Borzeckich z Brudziszów z Łucka
dzieci Wawrzyńca Karwata 180...
**** 1835 SEBASTIAN KARWAT i Agata Wasilewska z Lisów
Ur SEBASTIAN KARWAT poz.12/1835 syn Wawrzynca Karwata lat 27 ze wsi Łuck; SLUB 1865/18 dnia 30 stycznia ożenił się Sebastian Karwat l. 28, syn wawrzynca i Marianny z Brudziszów; z łucka i AGATa Wasilewska c, Józefa i Marianny ze wsi Lisów.
**** 1836 Ur EWA KARWATOWNA 205/1836 c. Wawrzyńca l. 36 ze wsi Łuck
**** 1838 Ur MICHAŁ KARWAT ur 8.X.1838, s. Wawrzynca Karwata l. 37 co zgłosił wraz Pawłem Karwatem l. 36 z Baranówki oraz Marianny z Broch...ZMARL 1839/117/96 w Baranówce
**** 1848 – 1851 Ur 1848 ANDRZEJ KARWAT (7 XI 1848) syn Wawrzyńca Karwata l. 40 ze wsi Łuck i Marianny z Brudziszów l. 30; zmarł 15 stycznia 1851 miał rok i 9 miesięcy z. Wawrzynca Karwata lat 40 i Marianny z Borzęckich we wsi Łuck
**** Ur 1851/poz ANTONINA KARWAT 5 dnia 10 stycznia 1851 T we wsi Łuck, c. Wawrzyńca parobka dworskiego lat. 40 i Marianny z Brudziszów;.
1854 Ur 1854/163 ANDRZEJ KARWAT ur 28 XI 1854 w Baranówce syn Wawrzynca Karwata lat 46 i Marianny z Brudziszów l. 42
**** 1854 Ur 1854 ANDRZEJ KARWACKI z Łucka 9 miesieczny syn Wawrzynca i Marianny z Brudziszów zmarł 1 sierpnia 1855
**** 1857 Ur 1857/109 JÓZEFA KARWAT dnia 29 lipca w Łucku c, Wawrzynca


Rodzina Pawła Karwata syna Józefa z Trzynca
*** 1770 - 1819 PAWEŁ I MAGDALENA KARWAT w Trzcińcu KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi
PAWEŁ KARWAT z Trzcińca SE od Lubartowa zmarł w 1819 roku/poz 2/
****1805 KACPER KARWAT
ŁUCK k. Lubartowa nowe gniazdo Karwatów
1805 KACPER KARWAT ur w 1805 z Trzcińca , syn Pawła i Magdaleny Karwatów, w wieku lat 23 żeni się w 1828 roku z FRANCISZKĄ KOZAKÓWNĄ lat 16 , c. Szymona i Katarzyny z Łucka wsi
Rodzina Kacpra Karwat i Franciszki z Kozłow
KACPER KARWAT i Franciszka z Kozłow w Łucku
dzieci Kacpra Karwata 180...
1831 Ur KATARZYNA KARWAT ur. 1831/poz.96 c. Kacpra Karwata l. 27 włościanina z Łucka wsi i Franciszki Kozakówny lat 17.
Zgon KACPRA KARWATA 1836/90/64 lat 32 we wsi Łucku zamieszkały mąż Franciszki z Kozłów
1834- 1836 Ur JENDRZEJ KARWAT 192/1836 s. Kaspra Karwata lat 33 z Łucka ZMARŁ w wieku 2
1838 l1838 at Jendrzej Karwat 1838/14/75 ze wsi Łucka syn Kacpra nieżyjacego i Franciszki z Kozłow


Ur KLARA KARWAT 1833/103
Ur. JÓZEFA KARWATOWNA 1834/42

1864/zgony 26 zmarł JÓZEF KARWAT ?
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

23. Gniazda lubelskie cz. 2 LUBARTOW Wola Syrnicka

Postprzez akarw » 05.07.2011

KONIEC KSIĄG parafii Lubartów na mikrofilmach do roku 1869


1600 LUBARTÓW


1600 LUBARTÓW GNIAZDO LUBELSKIE/
PIERWSZY KARWACKI w LUBARTOWIE około 1650 !!!

1650 STANISŁAW KARWACKI i
żona ANNA Kanapniczkówna KARWACKA
(M4 1688 sl Stanislaus Karwacki Anna 558) Karwacki po raz pierwszy pojawia się w mieście Lubartów w 1688 - załączam, ale nie wiem czy jego ojciec to Karwat czy Karwacki.
ŚLUB w Lubartowie 1688/558 February 22; slub STANISŁAW KARWACKI i ANNA Kanapniczkówna ... ???
DZIECI ...... KARWACKI.STANISŁAWA KARWACKIEGO i żony ANNY KARWACKIEJ (M4 1688 sl Stanislaus Karwacki Anna 558) Karwacki po raz pierwszy pojawia się w mieście Lubartów w 1688 - załączam, ale nie wiem czy jego ojciec to Karwat czy Karwacki. ŚLUB w Lubartowie 1688/558 February 22; slub STANISŁAW KARWACKI i ANNA Kanapniczkówna ... ???

DOM NR 8
** 1730 .... REGINA KARWACKA
........KARWACKI
1749 REGINA/Reina KARWACKA, ur 1749, wdowa po ???? lat 70 w Lubartowie zmarła dnia 2 września 1819 o godzinie 19 w domu nr 8, zostawiwszy 2 dorosłych synów
*** 1773 KRZYSZTOF KARWACKI (KRZYSZTOFA i
*** 1780 ANDRZEJ KARWACKI ANDRZEJA KARWACKICH
?0 co zgłosili 3 września 1819 Błażej Kobyłka lat 46 i Krzysztof Karwacki lat 46/ur 1773

Dzieci ..... i REGINY KARWACKICH
*** 1773 – 1831 1) KRZYSZTOF KARWACKI ur 1773, gospodarz w Lubartowie zamieszkały mąż
żona MARIANNA z.... zona Marianna Kobyłaczanka-Karwacka, lat 23 wyszła za Krzysztofa Karwackiego 20 stycznia 1799 w Lubartowie; świadkowie Stanisław Niedzielski i Joanna Rewucki
*** żona BRYGIDA z Mroczków KARWACKA ur 1787; rodzice MARIANNY KARWACKIEJ urodzonej 31 stycznia 1811 w Lubartowie. ZMARŁ w 1831/poz.95 w dniu 15 czerwca o dodzinie 3 nas ranem w Lubartowie w wieku lat 60 ubogi wdowiec po Mariannie Karwackiej w Lubartowie zamieszkały; co zgłosili syn MICHAŁ KARWACKI lat 26 I Bartłomiej Derecki l. 50 mieszczanie zamieszkali w Lubartowie,
Wnuki ..... i REGINY KARWACKICH
Dzieci Krzysztofa i
Marianny Kobyłki potem
Brygidy z Mroczków Karwackich
**** 1802 – 1868 1) MIKOŁAJ KARWACKI, ur 1802, syn Krzysztofa i Marianny de Kobyłka Karwackich; chrzestni Sebastian Charasiński i Marianna Szewczykowa ; śluby Lubartów poz. 25/79 dnia 13 lutego 1822 ślub MIKOŁAJA KARWACKIEGO, kawalera, według metryki z ksiąg lubartowskiego kościoła mający lat 20 w Lubartowie zamieszkały Krzysztofa Karwackiego żyjącego i z Marianny nieżyjącej oraz
**** MIKOŁAJ KARWACKI, zmarł 1868/poz.35 dnia 16 marca o godzinie 1 w nocy w wieku lat 80 (ur 1788) jako wdowiec zamieszkały wmiescie Lubartowie co zgłosili syn JÓZEF KARWACKI lat 38 i Jakub Mazus lat 28.
**** żona AGNIESZKA z Malinowskich ur 1807; według metryki z Ksiag Kościoła Lubartowskiego wypisanej lat 15 we wsi Lisowie zamieszkała córka Jana Piwowarczyka lub Malinowskiego i Anny żyjacych; Swiadkowie Tomasz Gozdowski, l. 26, Wojciech Rowecki l. 38, Kazimierz Mazuś l. 42 i Andrzej Mazuś lat. 30.....ZMARŁA 1854/poz. 315/ dnia 7 listopada 1854 o godz 11 zmarła AGNIESZKA z Mrąwów, lat 45 rodziców niepamiętanych, zostawiwszy męża MIKOŁAJA KARWACKIEGO wyrobnika lat 53.
Prawnuki...... i Reginy Karwackiej
Wnuki Krzysztofa i Marianny de Kobyłka potem Brygidy z Mroczków Karwackich
Dzieci MIKOŁAJA KARWACKI, ur 1803 i Agnieszki z Malinowskich
***** 1829 1) PAULINA KARWACKA ur 6 czerwca 1829; 1 stycznia 1865 MIKOŁAJ KARWACKI mieszczanin w Lubartowie zamieszkały, lat 62 liczący w obecności świadków Józefa Wojcieszkiewicza lat 42 oswiadczył zwe 6 czerwca 1829 o 14.00 z niego i jego żony Agnieszki z Malinowskich urodziła się PAULINA; obecnie 20 letnia, na chcrzcie odbytym w dniu urodzenia nadano jej imię PAULINA, chrzestnymi byli Józef Żmuda i Katarzyna Mięcikowa; co nastapiło w zwiazku z niespisaniem aktu urodzenia we własciwym czasie.
***** 1831 2) JÓZEF KARWACKI, ur 14 marca 1831/poz26; o godz 12 w Lubartowie syn Mikołaja Karwackiego i Agnieszki z Malinowskich l. 28, chrzestni Wojciech Kobyłka i Maria Kobyłczyna, zgłosili Mikołaj Karwacki lat 31 mieszczanin w Lubartowie zamieszkały w obecności Wojciecha Kobyłki lat 31 i Kazimierza Mazusia l. 31 mieszczan w Lubartowie zamieszkałych. gdzie założył rodzine ????
***** 1843 – 1847 3) FRANCISZEK KARWACKI, ur 22 styczeń 1843/57/11 zgłosił ojciec Nikołaj Karwacki, mularz w Lubartowie zamieszkały lat 46 liczący w obecności Józefa Żmudy lat 40 i Wojciecha Thorka lat 60 obydwóch mularzy w Lubartowie zamieszkałych, zrodzone z niego i Agnieszki z Malinowskich l. 38; chrzestni Józef Żmuda i Magdalena Derecka; ZMARŁ 6 kwietnia 1847/poz.58 w wieku lat 4, syn Mikołaja i Agnieszki

**** 1805 2) MARCIN ?/ MICHAŁ KARWACKI ur 1805 w Lubartowie; chrzestni Wojciech Pikulski i Kazimiera Slawinska; pochował Ojca w 1831 roku mając lat 26 gdzie założył rodzine ????
**** 1811 – 1813 3) MARIANNA KARWACKA ur. 31 stycznia 1811 w Lubartowie (1811/ur Lubartów, poz. 20); Krzysztof Karwacki lat 36 gospodarz w Lubartowie zamieszkały 2 lutego 1811 o godz 7 okazał dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w jego domu pod numerem 232 dnia 31 stycznia 1811 i oswiadczył, ze zrodzone z niego i z Brygidy z Mroczków liczącej lat 25 Jego małżonki; dziecku nadano imię MARIANNA, w przytomności świadków: Sebastiana Mazusia l. 56, Pawła Osińskiego, mieszczan lubartowskich. Stawający nie umiejący pisać. X. Marcin Oleński”; ZMARŁA w Lubartowie 1813/poz113 majaca rok i 5 miesięcy dnia 25 czerwca 1813 o godzinie 4 w domu 371 córka Krzysztfa Karwackiego i Brygidy z Mroczków lat 29; co zgłosił ojciec KRZYSZTOF KARWACKI i stryj ANDRZEJ KARWACKI lat 30.
**** 1818 4) SEBASTIAN (2) KARWACKI, ur 18 stycznia 1818 w Lubartowie; 18 stycznia 1818 Krzysztof Karwacki lat 40 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zamieszkały w domu jego pod numerem 11 16 stycznia 1818 (poz.18) urodziło się dziecię płci meskiej o godzinie 3 rano z niego i żony Marianny .. lat 30; świadkowie Wincenty Grzegorczyk lat 30 i Jakub Borzęcki, l. 40 obydwóch w mieście Lubartowie zamieszkal; gdzie założył rodzine ????
**** 1820 5) ANTONINA KARWACKA ? (KARWAT), ur 1820 (Lubartów poz. 87) we wsi Baranówka urodziła się 5 maja 1820 o godz 8 rano w domu pod numerem 12 córka Krzysztofa Karwackiego ???/KARWATA ? l. 50 (? 34) i Marianny z Włochów lat 40; świadkowie Michał Mazurek l. 50 i Ignacy Urban l. 30

*** 1783 ANDRZEJ KARWACKI ur 1783... stryj zmarłej w 1813 Marianny córki gdzie założył rodzine ????



Córka .. zona ?
1738 KATARZYNA KARWACKA ur. ok. 1738 zmarła w Lubartowie 20 marca 1798/poz. 238, w wieku lat 60

.RODZINA ADAMA KARWACKIEGO
** 1740 ADAM KARWACKI ur. ok. 1740
** 1750- 1828 Żona MARIANNA ze Żmudów Adamowa KARWACKA ur 1740 zm 1828
Zmarła 149/1828 w wieku lat 66 MARIANNA ze Zmudów KARWACKA 26 sierpnia 1828 o 8 rano, wdowa po Adamie Karwackim w Lubartowie zamieszkała co zgłosili Jan Zwoliński mularz lat 54 zięć zmarłej i Mikołaj Lisowski lat 38 mieszczanie w Lubartowie zamieszkali.
Dzieci ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
*** 1771 MACIEJ KARWACKI ur 1771, wyrobnik w mieście Lubartowie zamieszkały mąż - ślub 6 lutego 1804/poz.138; Maciej Karwacki miał l. 24 a Marianna z Lewinów 20 lat; świadkami byli Stanisław niedzielski i Kazimiera Daniłowicz.
*** Żona MARIANNA z Lewinów KARWACKA ur 1780; rodzice KLARY KARWACKIEJ urodzonej 17 sierpnia 1811 w Lubartowie; zmarłej 12 wrzesnia 1811
*** 1775 ..... KARWACKA Janowa Zwolińska (Jan Zwolinski ur 1774)
Wnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Dzieci Macieja Karwackiego i Marianny z Lewinów
**** 1805 0) FRANCISZEK KARWACKI, ur 20 feb 1805, ch. Józef Jezierski i Marianna Zmysłowska; zmarł 30 sierpnia 1806, w wieku 1 rok/poz. 138
**** 1811 – 1811 1) KLARA KARWACKA ur. 17 sierpnia 1811 w Lubartowie (1811/ur Lubartów, poz. 181); Maciej Karwacki lat 40, wyrobnik w Lubartowie zamieszkały zgłosił 13 sierpnia 1811 o 10 rano i okazał dziecie płci żeńskiej urodzone w Lubartowie w domu pod numerem 131 w dniu 17 sierpnia br. spłodzone z niego i Marianny z Lewinów l. 30, jego Małżonki; świadkowie Stanisław Niedzielski l. 48, Marcin Filosiński kowal, l. 40, obydwóch w tym mieście zamieszkałych.; ZMARŁA 12 IX 1811 o 14 w domu nr 131 w. Lubartów/ poz. 169, mająca miesiąc córka Marcina ??? Macieja Karwackiego wyrobnika i Marianny z Lewinów w Lubartowie zamieszkałych, co zgłosili Stanisław Niedzielski i Jedrzej Smolenski bliscy sasiedzi obydwaj kunsztu szewskiego
**** 1814 2) ANNA KARWACKA ur. 6 maja 1814 w Lubartowie (1811/ur Lubartów, poz. 181); Maciej Karwacki lat 42, wyrobnik w Lubartowie zamieszkały zgłosił 7 maja 1814 o 18 i okazał dziecie płci żeńskiej urodzone w Lubartowie w domu pod numerem 115 w dniu 6 maja 1814 o 12 w południe. spłodzone z niego i Marianny z Lewinów l. 30, jego Małżonki; świadkowie Józef Andryjanski l. 50 gospodarz, Franciszek Chorążyna, l. 36 szewc, obydwóch w tym mieście zamieszkałych.

*** 1782-1825 MARCIN KARWACKI ur 1782 w Lubartowie, syn ADAMA KARWACKIEGO i Marianny ze Żmudów w miescie Lubartowie Osiadłych na gospodarstwie; 19 lutego 1812 poślubił
*** 1787-1848 Żona MARCYANNA ZWOLIŃSKA ur 1787:
1812 poz. 9/3 śluby par. Lubartów: „ 19 lutego 1912 MARCIN KARWACKI, młodzian lat 30 podług metryki wyjętej z ksiąg Kościoła Lubartowskiego, syn ADAMA KARWACKIEGO i MARIANNY ze Zmudów na gospodarstwie osiadłych, w asystencji matki swojej, gdyz ojciec już dawno nie żyje oraz MARCIANNA ZWOLIŃSKA, panna córka Jana Zwolińskiego i Petroneli w tymże mieście zamieszkałych, w asystencji swojej matki, bo ojciec dawno już obumarł; według metryki z ksiąg lubartowski miała 25 lat; świadkami ślubu byli: SEBASTIAN KARWACKI, lat 24 (ur 1788) brat rodzony MARCINA, ANDRZEJ SZCZACHA l. 34, kunsztuszewskiego; JAN ZWOLIŃSKI l.30, MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI l. 34, bracia rodzeni Marcianny, wszyscy w Lubartowie zamieszkali”
MARCIN KARWACKI zmarł 26 grudnia 1825 o 9 rano w domu nr 90; mieszczanin lat 40 w Lubartowie zamieszkały, mąż Marianny ze Zwolińskich; co zgłosili szwagrowie MIKOŁAJ ZWOLINSKI lat 48 i JAN ZWOLINSKI lat 44.
MARIANNA ze ZWOLIŃSKICH KARWACKA zmarła 24 lipca 1848/poz. 138, wdowa lat 60, córka rodziców nieapmiętanych; smierc zgłosili TOMASZ KARWACKI, syn zmarłej, gospodarz lat 33.
Wnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Dzieci Marcina Karwackiego i Marcianny ze Zwolińskich
**** 1813 – 1815 1) JAN KARWACKI ur. 7 grudnia 1813 w Lubartowie (1813/ur Lubartów, poz. 177); 8 grudnia o 1 po południu stawił się Marcin Karwacki lat 34 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zasiedziały i okazał dziecko płci męskiej urodzone w domu pod nr 150 7 grudnia 1813 o 2 po południu z niego i Marcianny ze Żwolińskich, liczącej lat 27 jego małżonki, nadano dziecku imię JAN w przytomnosci Szymona Roznowskiego lat 27 straznika w urzędzie Konsumpcji Ignacego Ziemichoda, lat 48; nie umiejących pisać.; ZMARŁ 1815/poz. 75 w wieki 1 rok i 8 miesiecy zmarł 29 maja 1815 o 13 co zgłosił ojciec MARCIN KARWACKI lat 35 i wuj JAN ZWOLIŃSKI.
**** 1815 2) TOMASZ KARWACKI ur. 27 grudnia 1815 w Lubartowie (1815/ur Lubartów, poz. 211); 27 grudnia 1815o 1 po południu stawił się Sławetny Marcin Karwacki lat 30 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zasiedziały i okazał dziecko płci męskiej urodzone w domu pod nr 145 26 grudnia 1815 o 22 w nocy z niego i Marcianny ze Żwolińskich, liczącej lat 28 jego małżonki, nadano dziecku imię TOMASZ w przytomnosci Grzegorza Rozwadowskiego lat 28 iPiotra Wójcika lat 42; obydwóch w tym miescie na gospodarstwie zasiedziałych; nie umiejących pisać. SLUB: 1837/poz. 27/49 snia 13 lutego 1937 religijne małżenstwo pomiędzy TOMASZEM KARWACKIM młodzieńcem mularzem w mieście Lubartowie zamieszkałym i urodzonym z MARCINA niezyjacego i Marianny malżonków Karwackich, mającym lat 27 z
**** Żoną KAROLINA z DOBRZANSKICH Tomaszowa Karwacka, panna lat17 c. Marcina i Rozalii Dobrzyńskich w Lubartowie zamieszkałych – przy rodzicach pozostającą
Prawnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Wnuki Marcina Karwackiego i Marcianny ze Zwolińskich
Dzieci Tomasza Karwackiego i Karoliny z Dobrzanskich
***** 1838-1839 1) JAN KARWACKI ur. 14 sierpnia 1838/ 128/26 Lubartowie syn Tomasza Karwackiego lat 24 mularza zamieszkałego w Lubartowie i Karoliny z Dobrzynskich; swiadkowie Jakub Dulanowski l. 60 i Jan Zwoliński obydwaj mieszczanie w Lubartowie zamieszkali; chrzestni Agnieszka Dobrzyńska i Józef.... ZMARŁ 14 maja 1839/76/89 syn Tomasza i Karoliny z Dobrzyńskich Karwackich
***** 1840-1840 2) STANISŁAW KARWACKI, ur 1840/?/12 ... ZMARŁ 1840/133/102 7 pazdziernika 1840/133/102 syn Tomasza Karwackiego i Karoliny z Dobrzyńskich
***** 1841 3) TEKLA KARWACKA-Kasztalska, ur 1841/158/132 dnia 15 wrzesnia 1841 córka Tomasza Karwackiego mularza w Lubartowie zamieszkałego lat 26 w obecności Ignacego dereckiego l. 30 i Wojciecha Dereckiego lat 35 obydwóch mularzy w Lubartowie zamieszkałych, urodzonej z niego i Karoliny z Dobrzyńskich; SLUB 1863/poz 27 TEKLA KARWACKA l. 20 c. Tomasza i Karoliny wychodzi za mąż za Józefa KASZTALSKIEGO, l. 25 s. Macieja i Jadwigi; w 1864/poz. 67 urodził im się syn Józef
***** 1844 4) JULIANNA KARWACKA-Wójcikowa urodzona 17 ,aja 1844 w Lubartowie córka Tomasza Karwackiego mularza lat 29 – świadkowie Jan Zwoliński l. 56 i Paweł Koszarski l.a36 obydwaj mularze w Lubartowie zamieszkali – z niego i Karoliny z Dobrzyńskich, chrzestni Walenty Waraczewski i Julianna Waraczewska; SLUB 1865/14 dnia 29 stycznia JULIANNA KARWACKA córka Tonaasza i Karoliny wyszla za Piotra Wójcika, l. 20 syna Józefa i Marianny Wójcików z Lubartowa; swiadkowie Jan Adryjański l. 40 i Ludwik Miąc lat 24.
***** 1847 - 1848 5) KATARZYNA KARWACKA ur 28 kwietnia 1847/poz. 72, córka Tomasza lat 37 i Karoliny lat 26 z Dobrzynskich Karwackich, mularzy w Lubartowie; chrzestni Marcin Maciejkiewicz i Marianna Karasińska.; ZMARŁA 24 listopada 1848/poz.219 w wieku 1 rok i 6 miesięcy; córka Tomasza i Karoliny z Dobrzynskich.
***** 1850 6) MARCIN KARWACKI , ur o godz 21 w dniu 10 listopada 1850/poz. 187 syn Tomasza Karwackiego l. 35 mularza w Lubartowie zamieszkałego i Karoliny z Dobrzyńskich; chrzestni Marcin Urbanowski i Marianna Liskowa
***** 1855 – 1855 7) ANASTAZJA KARWACKA ur 1855/43/11 dnia 8 kwietnia 1855 c. Tomasza Karwackiego, gospodarza rolnego w Lubartowie zamieszkałego l. 48 i Karoliny z Dobrzynskich l. 34; chrzestni Hieronim Parnowski/Talarowski i Franciszek Orzechowski; ZMARŁA 1855 (ZARAZA w tym roku zmarło w LUBARTOWIE 615 osób – 5 razy wiecej niż przeciętnie w roku) 13 lipca 1855 zmarła w wieku 3 miesięcy córka Tomasza Karwackiego l. 40 i Karoliny Dobrzynskiej
(ZARAZA w 1855 roku zmarło w LUBARTOWIE 615 osób – 5 razy wiecej niż przeciętnie w roku
***** 1856 – 1856 8) JÓZEF KARWACKI ur 1856/poz 76 dnia 13 grudnia 1856 syn Tomasza Karwackiego lat 48 i Karoliny z Dobrzynskich l. 34, swiadkowie Marcin Wójcikiewicz l. 36 i Antoni Swiderski; chrzestni Marcin Wojcikiewicz i Marianna Swiderska. ZMARŁ w wielu lat 3 1860/poz8)
***** 1860 9) FRANCISZEK KARWACKI ur 1860/130 ??? gdzie założył rodzine ????
***** 1861 – 1862 10) MARIANNA KARWACKA ur 1861/211 dnia 7 listopada1861 c. Tomasza Karwackiego lat 50 mieszczanina zamieszkałego w Lubartowie i Karoliny z Dobrzyńskich lat 34. ZMARŁA 1862/poz.64 dnia 28 kwietnia majac 5 miesiecy o 8 rano JÓZEF KARWACKI ur 1863/108/220 dnia 18 pazdziernika 1869 syn Tomasza Karwackiego l. 48 i Karoliny z Dobrzyńskich nlat 42, chrzestmi Franciszek Tchorek i Rozalia Zaleska

**** 1818 3) JULIANNA KARWACKA ur. 13 lutego 1818 w Lubartowie (1818/ur Lubartów, poz. 50); 27 grudnia 1815o 1 po południu stawił się Sławetny Marcin Karwacki lat 32 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zasiedziały i okazał dziecko płci męskiej urodzone w domu pod nr 140 13 lutego 1818 o 7 rano z niego i Marcianny ze Żwolińskich, liczącej lat 27 jego małżonki, nadano dziecku imię JULIANNA w przytomności Franciszek Poll l. 30, Jan Bełdowski lat 35 zamieszkali w Lubartowie
**** 1823 4) JUZEF KARWACKI ur. 21 marca 1823 w Lubartowie (1823/ur Lubartów, poz. 46/22); 21 marca 1823 stawił się Sławetny Marcin Karwacki lat 40 w mieście Lubartowie na gospodarstwie zasiedziały i okazał dziecko płci męskiej urodzone w domu pod nr 140 / 114 dnia 21 marca 1823 o 5 rano z niego i Marcianny ze Żwolińskich, liczącej lat 36 jego małżonki, nadano dziecku imię JUZEF w przytomności Adama Oyrzynskiego l. 26 i Łukasza Dereckiego l. 43, obydwaj mieszczanie w Lubartowie gdzie założył rodzine ????
JÓZEF KARWACKI ur 1821 syn Władysława i Marianny z me.... ?, wdowiec lat 46 żeni się 22 III 1868/poz. 34 roku z Konstancją Stryjańska lat 26 panną
**** Żona KONSTANCJAa ze Stryjeńskich
**** 1826 – 1828 5) MARIANNA KARWACKA (pogrobowa córka Marcina) – 1826/poz 11/4 akuszerka Rozalia Kawucka lat 50, Jan Zwolinski lat 44 i Wojciech Szwiderski lat 326 mieszczanie w Lubartowie zamieszkali okazali dziecie płci zenskiej ur. 30 stycznia 1826 o 6 rano z MARCINA KARWACKIEGO już niżyjącego i Marianny ze Zwolinskich; chrzestni Jan Zwoliński, Franciszka Szwiderska, Wojciech szwiderski i Petronela Lipina.. ZMARŁA 130/1828 w dniu 19 lipca 1828 o 5 rano w wieli lat 2 córka Marcina Karwackiego już nie zyjacego i Marianny ze Zwolińskich.

*** 1788 - 1828 SEBASTYAN KARWACKI ur 1788 w Lubartowie, syn Adama i Marianny Karwackich; 30 stycznia 1820, zamieszkały z matką w Lubartowie poślubił (1820 poz. 13/98 śluby par. Lubartów)
*** 1802 żona AGNIESZKA THORKÓWNA, panna lat 18, ur 1802, c. Józefa THORKA i KONSTANCJI żyjących Rodziców.
SEBASTIAN KARWACKI zmarł 1828/poz 116... 17 czerwca 1828 o 14 zmarł Sebastian Karwacki lat 41 żyjący mieszczanin w Lubartowie zamieszkały, co zgłosili Łukasz Kosiarski lat 56 i Józef Tchorek lat 53 ojciec po żonie mieszczanie obydwa tu zamieszkali.
Wnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Dzieci Sebastiana Karwackiego i Agnieszki Thorka
**** 1822 1) ROZALIA KARWACKA ur. 2/15 marca 1822 (1822/ur Lubartów, poz. 41/22; Sebastian Karwacki, ojciec dziecka l. 30 gospodarz w Lubartowie zamieszkały, dziecko urodzone w domu jego pod numerem 324. Sw. BartłomiejRewucki l. 26 i Maciej Jaberski l. 50, obydwaj z Lubartowa
**** 1825 2) FRANCISZEK KARWACKI ur styczeń 1825, syn Sebastiana Karwackiego lat 34 i Agnieszki, ZMARŁ w wieku 8 miesięcy 1 pazdziernika 1825 o godz. 14 w domu nr 323 co zgłosili Sebastian Karwacki lat 34 ojciec i Maciej Srebrnicki lat 40/zgony poz 98/26.
**** 1825 3) TEKLA KARWACKA ur. 11 pazdziernika 1825 (1823/ur Lubartów, poz. 211/68; Sebastian Karwacki l. 40 w Lubartowie zamieszkały, dziecko urodzone w domu jego pod numerem 324 11 pazdz, 1825 o 22 w nocy z niego i Agnieszki Thorkówny jego żony lat 28; sw. Bazyli Kozłowski l. 56 i Maciej Szuberski l. 60,mieszczanie w Lubartowie zamieszkali

*** 1799 FRANCISZEK KARWACKI, ur 1799, syn Adama i Marianny Karwackich; 27 lutego 1821 (1821 poz. 16/61 śluby par. Lubartów) ożenił się (przedstawiając dowód znania wystawiony przez burmistrza Lubartowskiego i potwierdzony przez Sad Pokoju powiatu Lubartowskiego)z
*** 1792-1852 Żoną HELENA z domu SOSZYŃSKA, ur 1792 panna lat .. świadkami byli MARCIN KARWACKI brat lat 38, Jan Koszarowski l. 45. Leonard Zorbasza l. 26 i Józef Tomasiewicz; wszyscy w Lubartowie zamieszkali. ZMARŁA 1852/189 w dniu 22 pazdziernika o 2 rano zmarła w Lubartowie Helena z Sosińskich Karwacka, wdowa po Franciszku, lat. 60 córka Stanisława i Konstancji Sosińskich; co zgłosił brat Andrzej Sosinski szewc zamieszkały w Kamionce lat 56 i Stanisław Lisek sąsiad zmarłej, mularz w Lubartowie zamieszkały, l. 35
Wnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Dzieci Franciszka Karwackiego i Heleny z Sosinskich
**** 1821 – 1826 1) MARCIN (2) KARWACKI ur. 5 listopda 1821 (1821/ur Lubartów, poz. 204); Franciszek Karwacki lat 26 kunsztu szewskiego w Lubartowie zamieszkały okazał dziecię płci meskiej urodzone w domu nr 367 dnia 5 listopada 1821 z niego i Heleny z Sosińskich, lat 30 jego małżonki ZMARŁ 54/74/139 31 sierpnia 1826 o 16 w wieku lat 4 syn Franciszka i Heleny co zgłosił ojciec Franciszek Karwacki lat 29 i Jendrzej Sosiński lat 30, szewcy w Lubartowie zamieszkali.
**** 1823 – 1825 2) JAN KARWACKI ur w 1824, syn Franciszka Karwackiego i Heleny, ZMARŁ zyjac rok 8 lipca 1825 /poz.72/16 o 3 rano w domu 394 w Lubartowie co zgłosił ojciec Franciszek Karwacki lat 40 i Jan Adrjanski lat 40 mieszczanie w Lubartowie zamieszkali.
**** 1827 – 1832 3) FELIKSA KARWACKA i (bliżniaki) 12 VIII 1832/ poz.134 zmarła o godz. 12 liczaca lat 5 FELIKSA córka Franciszka i Heleny co zgłosili Jan Danikiewicz l/ 50 i Paweł Koszarski l. 27mieszczanie w Lubartowie zamieszkali.
**** 1827 4) JOANNA KARWACKA (blizniaczka), ur 91/71/17 15 maja 1827 roku o godz 17, co zgłosili Franciszek Karwacki szewc lat 30 w Lubartowie zamieszkały w obecności Feliksa Nożewskiego lat 27 i Jedrzeja Sosinskiego lat 30 także szewców lubartowskich; jako dzieci FRANCISZKA i HELENY KARWACKICH; chrzestni Felix Nożowski, Marianna Wróblewska, Jendrzej Sasinski, Katarzyna Kamińska
**** 1832 – 1837 5) MARIANNA KARWACKA ur 22 października 1832/poz 120. córka franciszka i Heleny z Sosinskich o czym zawiadomił Franciszek Karwacki lat 40 w obecnosci Piotra Iwanskiego lat 24 i Marcina Urbanczyka lat 30 w Lubartowie zamieszkałych.ZMARŁA 1837/poz 138/94 dnia 20 wrzesnia 1837 c. Franciszka Karwackiego l.a 45 i Heleny z Sosińskich
**** 1833 – 1839 6) KATARZYNA KARWACKA ur 16 listopada 1837/160/33 córka Franciszka Karwackiego lat 38 i Heleny z Sosińskich, o czym zawiadomił ojciec Franciszek w obecności Andrzeja Sosinskiego l. 22 i mikołaja Wojcikiewicza la 45.ZMARŁA 1839/144/100 dnia 4 pażdziernika 1839

FRANCISZK i ANIELA z KARWACKICH KARWACCY rodzice Karoliny Karwackiej-Mróz
M14 i M15 urodzenia 1878 Józef Mróz
1878 folwark Karolin: FRANCISZEK MRÓZ lat 38 i Karolina z Karwackich Mrozowa lat 37 (ur 1841) zgałaszają narodziny syna JÓZEFA MRÓZA
M16 ślub 1907 Józef i Anna Mróz
W Lublinie 20 stycznia 1907 miał miejsce ślub pomiędzy:
JÓZEFEM MROZEM , kawalerem, konduktorem, lat 27 urodzonym w folwarku Karolin, parafia Kijany, synem Franciszka i KAROLINY urodzonej KARWACKIEJ (c. FRANCISZKA i ANIELI z KARWACKICH Karwackich)
*** 1801) SIMON/SZYMON KARWACKI ur 20 sierpnia 1801; syn Adama i Marianny ze Zmudów, chrzestni Stanisław Rozen i Franciszka Dulanowska; zmarł 19 grudnia 1802 roku miła 1 i 1/6 roku
*** 1803 MIKOŁAJ KARWACKI syn Adama i Marianny ze Zmudów
żona AGNIESZKA z Malinowskich
Wnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Dzieci Mikołaja Karwackiego i Agnieszki z Malinowskich
**** 1823 – 1823 1) MARYANNA KARWACKA ur. 15 sierpnia 1823 (1823/ur Lubartów, poz. 140/62; Mikołaj Karwacki, ojciec dziecka l. 20 mieszczanin w Lubartowie zamieszkały, dziecko urodzone w domu jego z niego i Agnieszki jego żony lat 20; sw. Jendrzej Wujcik l. 37 i Antoni Wujcik l. 44, w Lubartowie zamieszkali
**** 1826 2) MARIANNA KARWACKA ur 26 stycznia 1826/ksiegi ur poz. 10/4 o 23 córka MIKOŁAJa KARWACKIEGO lat 24 i Agnieszki z Malinowskich; zgłosił ojciec Mikołaj Karwacki rolnik lat 24 w Lubartowie zamieszkały w obecności Wojciecha Winnickiego lat 32, Jendrzeja Woycika lat 35 mieszczan w Lubartowie zamieszkałych; chrzestni wspomniany Wojciech Winnicki i Magdalena Kobilczyna
**** 1831 3) JÓZEF KARWACKI ur 1831 syn Mikołaja żyjacego i Agnieszki z Miąców zmarłej, mularzy Karwackich; żeni się 1855/17 jako kawaler, czeladnik tkacki, w Lubartowie urodzony i przy ojcu będący l. 24, z
Żona KATARZYNA Talarowska, panna c. Adama i Salomei z Wujcików Talarowskich, zmarłych niegdyś mieszczan rolnych w Lubartowie zamieszkałych, na służbie będąca lat 16 mająca
Prawnuki ADAMA i Marianny ze Żmudów KARWACKICH
Wnuki Mikołaja Karwackiego i Agnieszki z Malinowskich
Dzieci JÓZEF KARWACKI ur 1831 i KATARZYNY Talarowska
***** 1863 1) MARIANNA KARWACKA ur 1863/109/212 urodzona 26 września 1863, córka Józefa Karwackiego lat 32 i Katarzyny Talarowskiej; świadek Józef Derecki lat 30 i Józef Liszka lat 27 obydwa w mieście Lubartowie zamieszkali; chrzestni Józef Derecki i Antonina Liszka
***** 1866 2) FELIKS KARWACKI ur 20 stycznia 1866/112/124 syn Józefa Karwackiego lat 35 i Katarzyny z Talarowskich lat 34; chrzestni Jakub Mazuś i Katarzyna Zalewska; świadkowie Kakub Mazuś l. 34 i Paweł Zagajski l. 33


**** 1837-1838 4) ROZALIA KARWACKA ur 5 września 1837/132/27 córka Mikołaja Karwackiego l. 35 i Agnieszki z Kawiatkowskich l. 34; chrzestni Wincenty Janicki i Marianna Macuejków; ZMARŁA w wieku 7 miesięcy 10 lipca 1838 w Lubartowie córka Mikołaja Karwackiego l. 36 i Agnieszki mieszczan w Lubartowie.
**** 1839 5) ROZALIA KARWACKA 2 ur 10 maja 1839/87/18 c. Mikołaja Karwackiego l. 36 mularza w Lubartowie zamieszkałego i Agnieszki z Malinowskich

........KARWACKI DOM NR 8
1749 REGINA/Reina KARWACKA, ur 1749, wdowa po ???? lat 70 w Lubartowie zmarła dnia 2 września 1819 o godzinie 19 w domu nr 8, zostawiwszy 2 dorosłych synów (KRZYSZTOFA i ANDRZEJA KARWACKICH ?0 co zgłosili 3 września 1819 Błażej Kobyłka lat 46 i Krzysztof Karwacki lat 46/ur 1773

1762-1832 KRZYSZTOF KARWAT / vel KARWACKI z Baranówki ur 1762, zmarł w 1832/poz. 105 jako mąż Marianny z Grzegorczyków zm. 1853 roku;,
1767 – 1853 Żona MARIANNA Z GRZEGORCZYKÓW KARWAT z Baranówki, ur w 1767 roku, zmarła 7 sierpnia 1853, wdowa po Krzysztofie zmarła w wieku 86 lat; przy synu Bartłomieju


LUBARTÓW
* 1860 JÓZEF KARWACKI; mąż Rozali z Mazus;
ojciec Józefa Karwackiego (ur. 1890, murarz w Warszawie w 1923 roku) i Stanisławy (ur. 1902), żony Leopolda Anastazego Talmy (ślub 18 stycznia 1923 roku) w Lubartowie
STANISŁAWA (ur. 1902), c. JÓZEFA i ROZALII Mazus KARWACKICH z Lubartowa, siostra Józefa (ur. 1890)z Warszawy.
LEOPOLD ANASTAZY (ur.1898 w mci Huta, par. Baranów), syn LEONA I MAGDALENY z Nowickich TALMA; uczestnik ruchu oporu, więzień obozu w Dachau.
** 1890 JÓZEF KARWACKI, (ur. 1890) s. Józefa i Rozalii Karwackich z Lubartowa, zam w Warszawie (1923 – murarz)
JÓZEF KARWACKI; mąż Rozali z Mazus; ojciec Józefa Karwackiego (ur. 1890, murarz w Warszawie w 1923 roku) i Stanisławy (ur. 1902), żony Leopolda Anastazego Talmy (ślub 18 stycznia 1923 roku) w Lubartowie
** 1902 STANISŁAWA KARWACKA (ur. 1902) c. Józefa i Rozalii Karwackich z Lubartowa, 18 stycznia 1923 zaślubiona Leopoldowi Anastazemu Talmie (pradziadkowie Seana Talmy z Nottingham)
LEOPOLD ANASTAZY TALMA (ur.1898 w mci Huta, par. Baranów), syn LEONA I MAGDALENY z Nowickich TALMA; uczestnik ruchu oporu, więzień obozu w Dachau



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx









1700 WOLA SYRNICKA



1700 WOLA SYRNICKA
5 km na N od Baranówki, 5 km na Se od Lubartowa
GNIAZDO LUBELSKIE/paraf Serniki/


Parafia Syrniki brak zapisów Karwackich w latach: 1810, 1812,1815,1817,1824, 1825,1827, 1829, 1830,, 1834, 1835, 1836:1838-1840, 1842-44,1846-49,1851

** 1700 PIOTR KARWACKI i żona Katarzyna Saładzonka ślub w Woli Syrnickiej luty 1736
małżeństwa 1698 – 1778; brak indeksu wykryto:
1736 lub 39 w lutym /strona 60. Wola Sernicka: Lab. PETRANI KARWACKI et KATARZYNA SAŁADZONKA .. adellsete, świadkowie Józef Bodzak i Marianna
syn......Piotra i Katarzyny Saładzionki z Woli Sernickiej?
*** JAKUB KARWACKI..... ur 1731 lub 36; zmarł 31 lipca 1816/poz 51, o godz 19 w domu nr 42, mąż zmarłej Agnieszki; co zgłosili Wojciech Dziedzic l. 30 i Antoni Szymczak lat 54,
żona AGNIESZKA z Nawojków Jakubowa Karwacka, ur ??
1760 luty 8 / str 149 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI młodzian i AGNIESZKA ŁAWECZCZANKA panna; świadkowie Paweł Mazurek i Maciej maxi (foto 3)
Żona MARIANNA z Kowalczyków Jakubowa Karwacka; ur 1747;
1802/2 febr/poz.42 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI lat 56 i MARIANNA BODZAKOWA z Ruskowoli lat 42) fot.7
zmarła 1813/115 dnia 22 grudnia 1813 co zgłosił mąż Jakub Karwacki mąż, tudzież Antoni Szymczak sąsiad; włościanie ze wsi Wola Syrnicka; zmarła 21 grudnia MARIANNA z Kowalczyków po pierwszy mężu Bodzakowa mająca lat 70, żona Jakuba Karwackiego w domu nr 64
Wnuki Piotra Karwackiego i Katarzyny Sałodzianki ... ...
Dzieci Jakuba i Agnieszki z Nawojków oraz Marianny z Kowalczyków Karwackich
**** 1766-1814 1) ANDRZEJ KARWACKI ur 1766... syn Jakuba, brat Karola mąż’ ZMARŁ o godz 13 w południe dnia 6 kwietnia 1814/94/74 Andrzej Karwacki lat 44 mąż Doroty z Wożniaków, syn Jakuba Karwackiego, zmarł w domu nr 20 co zgłosili 7 kwietnia ROMAN BODZIAK, pasierb zmarłego, tudzież Sebastian Filipek włościanie ze wsi Syrniki
**** 1770- 1814 żona Dorota z Wożniaków primo voto Bodziak (ur 1767) KARWACKA;ZMARŁA w domu nr 20 w Woli Syrnickiej 17 kwietnia 1814/101/76 o godz 10.oo Dorota z Wozniaków, po pierwszym żona Jakuba Andrzeja Bodziaka, po drugim Andrzeja Karwackiego lat 48; córka Wawrzyńca Wożniaka i Katarzyny.
Wnuki Jakuba i Marianny z Kowalczyków Karwackich
Dzieci Andrzeja Karwackiego (ur 1766) i Doroty z Wozniaków (ur 1767)
***** 1799 1) ŁUCJA KARWACKA-Lipska ur 1799; c. Andrzeja Karwackiego i Doroty z Wożniaków; SLUB 1 lutego 1819/8 panna lat 20 wychodzi za IGNACEGO LIPSKIEGO wg metryki syrnickiej lat 20 przy rodzicach Walentym i Mariannie z Polaków Lipskich na gospodarstwie w Woli Syrnickiej; swiadkowie Wojciech Tkaczyk l. 50 i szymon Polak brat cioteczny lat 50 Lipskiego oraz Szymon Pszczoła l. 40 i Ignacy Pszczoła l. 26 od strony Łucji ( w metryce błednie zapisano ze slub w asystencji Rodziców Andrzeja Karwackiego i Doroty z Wożniaków – oni już nie zyli od 5 lat)
1819/1 feb Wola Syrnicka Ignacy Lipski lat 22/27? i ŁUCJA KARWACKA lat 21
***** 1803-1814 2) KATARZYNA KARWACKA, ur 1803, c. Andrzeja Karwackiego i Doroty z Wożnaików; ZMARŁA 27 marca 1814/87 w domu nr 30 co zgłosił ojciec Andrzej Karwacki i dziadek Jakób Karwacki
***** 1805 -1814 3) FRANCISZKA KARWACKA, ur.... c. zmarłych Andrzeja i Doroty z Wożniaków Karwackich, zmarła 17 kwietnia 1814/192/76; co zgłosił brat przyrodni Roman Bodziak i Sebastian Filipek sąsiad
***** 1811 4) MATEUSZ KARWACKI 1811/44/88 ; 14 września 1811 o 10 rano JENDRZEY KARWACKI lat 45 włościanin zamieszkały we wsi Wola Syrnicka okazał dziecię urodzone w iego domu pod numerem 156 dnia 13 września 1811 roku o godzinie 18; spłodzone z niego i Doroty Wożniakówny lat 44 jego małżonki; dziecku nadano imię MATEUSZ, chrzestni Mateusz Misztal l.32, Antoni Szymczak l. 44 z tejże wsi włościanie (klika rodzin Woźniaków
EPIDEMIA 1814 roku : umiera w parafii Syrnickiej 215 osób, 4 razy wiecej niż przeciętnie w roku. WYMIERA cała rodzina Karwackich poza Janem synem Karola i Łucją córką Andrzeja
**** 1773 - zg 1814 2) KAROL KARWACKI ur 1773; zmarł 19 lutego 1814/50/62 l. 45; zmarł w Woli Syrnickiej w domu nr 42; mąż zmarłej Urszuli z Wożniaków; syn zas Jakuba Karwackigo i Agnieszki z Nawojków; co zgłosili ANDRZEJ KARWACKI brat i JAKUB KARWACKI ojciec włosvcianie w Woli Syrnickiej na gospodarstwie;
**** Żona 1780 - zg1814 URSZULA z Wożniaków KARWACKA rodzice AGATY KARWACKIEJ 1814/7/4 ; URSZULA KARWACKA zmarła 17 stycznia 1814 roku l. 40; c. Bartłomieja i Marianny z Wróblów Wożniaków włoscian w Syrnikach,; zmarła w Woli Syrnickiej w domu pod numerem 42 co zglosił mąż KAROL KARWACKI;
Wnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich
Dzieci Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
***** 1798 – 1852 1) JAN KARWACKI ur 1798, Karola Karwackiego i Urszuli z Wożniaków; ślub 26 styczeń 1818/poz. 8 młodzian ze wsi Wola Syrnicka w gminie Syrnickiej, na gospodarstwie zamieszkały podług metryki z księg syrnickich lat 20 spłodzony z Karola Karwackiego i Urszuli z Wożniaków obojga zmarłych gospodarzy z Woli Syrnickiej, JAN KARWACKI syn Karola Karwackiego i Urszuli zmarł 29 kwietnia 1852/poz. 29 w wieku 54 lat o 5 rano, zostawił zonę Józefe z Saganów; co zgłosił Mateusz Jasiak lat 65,z
1817/26 jan Wola Syrnicka JAN KARWACKI lat 20 i Józefa Sagan lat 19
***** 1799 – 1858 żoną JÓZEFA Saganówna KARWACKA (ur 1799) ; wg metryki Syrnickiej lat 19 c. Wojciecha Sagana i Marianny w Woli Syrnickiej na gospoadarstwie osiadłych; SWIADKOWIE: Sobek Wożniak l. 38 i Franciszek Wożniak l. 48 stryjowie/wujowie Jana oraz Ksawery Sagan lat 32 i Mateusz Józawiaka l. 30 panny młodej. JOZEFA KARWACKA, zmarła 27 stycznia 1858 o 7 rano w wieku 60 lat, wdowa, co zglosił syn Antoni Karwacki lat 29 i Ignacy Josiak 37 sąsiad
Prawnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich
Wnuki Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
Dzieci JANA KARWACKIEGO ur 1798 i Józefy z Saganów,
****** 1820 –1820 1) HELENA KARWACKA ur 22 lutego 1820/poz.33 o godz 10.00 w domu nr 43 córka Jana Karwackiego w Woli Syrnickiej na gospodarstwie osiadły lat 24 i Józefy z Saganów; chrzestni Mateusz Jasiak i Grzegorz Szymczak. ZMARŁA 29 marca 1820/poz.25 o godz 18, 6 tygodniowa Helena Karwacka w domu nr 43, córka Jana i Józefy z Saganów, co zgłosił Ojciec Jan Karwacki i Kayetan Wojtowicz sasiad lat 70 30 marca 1820.
****** 1821 2) ELŻBIETA KARWACKA ur 13 listopada 1821/poz 125, córka Jana Karwackiego l. 24 włościanina na gospodarstwie osiadłego w Woli Syrnickiej wdomu nr 42 z niego i Józefy z Saganów lat. 23; chrzestni Wojciech Dziedzic l. 35 i Xawery Sagam l. 35 ( Ojciec Sebastiana urodzonego 13 stycznia 1821)
****** 1821-1823 3) HELENA KARWACKA (2) ur grudzień 1821/styczeń 1822, ZMARŁA po roku i 3 miesiacach 2 marca 1823 w domu nr 42; co zgłosili ojciec Jan Karwacki lat 25 i sąsiad Wojciech Sagan lat 70
****** 1826 – 1845 4) MARIANNA KARWACKA ur 14 stycznia 1826; córka Jana Karwackiego l. 28 i Józefy z saganów lat 27; chrzestni Dziedzic Jan lat 39 i Katarzyna Wożniakowa, świadek Piotr Wożniak lat 40 wszyscy gospodarze z Woli Syrnickiej; ZMARŁA 16 maja 1845/poz. 53/64, córka Jana Karwackiego lat 38 ??? i Józefy z Saganów, panna w wieku 19 lat
****** 1828 5) ANTONI KARWACKI ur 17 czerwca 1828 o godz 9 syn Jana Karwackiego lat 32 gospodarza w Woli Syrnickiej i Józefy z Saganów lat 28; chrzestni Jan Grzegorczuk lat 28 i Katarzyna Szymczakowa żona świadka Grzegorza Szymczyka lat 42 wszyscy z Woli Syrnickiej.; SLUB 28 stycznia 1850/poz. 7 przy świadkach Franciszku Gontarz lat 44 i Wawrzyncu Budzyńskim lat 25 z Woli Syrnickiej; pomiedzy ANTONIM KARWACKIM kawalerem lat 22 synem Jana Karwackiego i Józefy z Saganów, włościan z Woli Syrnickiej i tam przy rodzicach zamieszkałym, z
****** Żona JADWIGA Talarowska KARWACKA, c. Zmarłego Jana i Salomei Radzkiej Talarowskich, niegdyś rolników włosćian w Syrnikach – lat 19, urodzoną w Syrnikach i tam przy matce.

Oficerowie Weterani Powst. Narodowego 1863 r (2)
... Adolf. ppor. (1838J Zakrzówek 658. Karpiński Michał, ppor. (1833) Pobiedziska 659. Karpiński Wojciech. ppor. (1845) Piła pod Murowańą Goślnią 660. Karwacki Antoni. ppor. (1840) Lublin 661. Karwowski Tadeusz. ppor. (1842) Kopeczyńce 662. Karwowskl Władysłilw. ppor. (1644) Żarnów 663. Kaszuba Antoni, ...
Praprawnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich
Prawnuki Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
Wnuki JANA KARWACKIEGO ur 1798 i Józefy z Saganów,
Dzieci Józefa i Jadwigi z Talarowskich
******* 1852 1) AGNIESZKA KARWACKA, ur 22 lutego 1852 w Woli Syrnickiej, c. Antoniego Karwackiego l. 23 i Jadwigi Talarowskiej lat 22; chrzestni Ignacy Josiak i Agnieszka Lewicka
******* 1855 – 1853 2) JAN KARWACKI, ur luty 1855/poz. 20 syn Antoniego Karwackiego lat 27 i Jadwigi Talarowskiej; ZMARŁ 27 kwietnia 1856/poz. 79 w wieku 1 rok i 2 miesiące
******* 1857 3) JÓZEF KARWACKI, ur 1857/poz. 111 syn Antoniego la. 27 i Jadwigi Talarowskiej lat. 23; chrzestni Feliks Mązydło lat 26 i Ignacy Josiak l. 26
****** 1859 4) ANASTAZJA KARWACKA, ur 7 kwietnia 1859/poz. 37 córka Antoniego Karwackiego lat 30 i Jadwigi Talarowskiej; chrzestni Kazimierz Wyroba lat 36 i Bartłomiej Baran lat 35 rolnicy z Woli Syrnowskiej
******* 1861 5) JAN KARWACKI, ur 28 listopada 1861/poz. 116 c. Antoniego Karwackiego l. 33 i Jadwigi talarowskiej lat 30; chrzestni filip Wlazło i Katarzyna Szymczakowa
******* 1864 6) STANISŁAW KARWACKI ur 19 maja 1864/poz. 72 syn Antoniego Karwackiego lat 35 i Jadwigi talarowskiej lat 32, chrzestni Filip Włosek lat 22 (także świadek), Franciszka Talarowska oraz swiadek Ignacy Josiak lat 40
Stanisław 1864


****** 1831 – 1832 6) FRANCISZEK KARWACKI ur 11 września 1831 o godz 12 syn Jana Karwackiego lat 33 gospodarza w Woli Syrnickiej i Józefy z Saganów lat 28; chrzestni Piotr Wożniak lat 47 i Katarzyna Saganowa; świadek Wojciech Szymczak lat 30 wszyscy gospodarze w Woli Syrnickiej; ZMARŁ 2 września 1832/poz 144 o 19.00 w wieku 11 miesięcy.
****** 1833 7) KATARZYNA KARWACKA – Szymaczak ur 25 listopada 1833 córka Jana Karwackiego gospodarza w Woli Syrnickiej i Józefy z Saganów ; chrzestni Franciszek Gonatarzyk i Zofia Łukasiewiczowa; KATARZYNA KARWACKA-Szymaczak, c. Jana Karwackiego zmarłego i Józefy z Saganów wyszła za maż 2 listopada 1852 w wieku 18 lat za Szymaczaka Macieja lat 19, syna Wojciecha i Frranciszki
****** 1837 8) PAULINA KARWACKA ur 16 czerwca 1837/poz 67 o godz 21.00 córka Jana Karwackiego l. 39 gospodarza w Woli Syrnickiej i Józefy z Saganów l. 38 ; chrzestni Piotr Wozniak. Świadek lat 39, Franciszka Szymczakowa żona świadka Wojciecha Szymczaka lat 39
****** 1841 9) MAŁGORZATA KARWACKA-Włosek ur 29 czerwca 1841/48/10 córka Jana Karwackiego l. 42 gospodarza w Woli Syrnickiej i Józefy z Saganów l. 41 MAŁGORZATA KARWACKA-Włosek ur 1841 , córka Jana i Józefy z Saganów w wieku lat 23 przy bracie mieszkajaca zaślubiła dnia 25 stycznia 1864/poz. 4 FILIPA WŁOSKA, lat 22, syna Feliksa i Rozali z Ligezów Malzonków Włosków; śaidkowie Władysław Bodziak l. 22 i Filip Wlazło lat 26


Wnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich z Woli Syrnickiej
Dzieci Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)

Rodzina IGNACEGO vel KAROL AKRWACKIEGO i Roali z Włosków
WOLA SYRNICKA –
Miedzy Kijanami a Łęczną: TREBACZEW – NOWOGRÓD !!!
PROBLEM Z IGNACYM ? KAROLEM ?
***** 1801 2) IGNACY (według metryk dzieci) KARWACKI) KAROL (2 – według metryki ślubnej) ur 1801; żeni się 4 lutego 1833/poz. 15; w obecności Grzegorza Wożniaka lat 36 i Mateusza Wożniaka lat 26 obydwu komorników tu w Syrnikach zamieszkałych, zawarto religjne małzenstwo pomiedzy WŁOSCIANINEM KAROLEM KARWACKIM ze wsi Wola Syrnicka zamieszkałym, tamże urodzonym ze zmarłych KAROLA KARWACKIEGO i URSZULI z Wożniaków, majacy lat 32 oraz
***** Żona ROZALIA z Włosków 1) Wójcikowa, wdowa po zmarłym przed 2 laty mężu Karolu Wójciku ze wsi Wola Rusiecka zamieszkała, tamże zamieszkałych i zmarłych Jana Włoska i Urszuli Saymczuków – majaca lat 25; UWAGA IGNACY I ROZALIA z Wosków KARWACCY przenoszą się do TRĘBACZEWA, Ignacy jest cieślą
Prawnuk Piotra Karwackiego z Woli Syrnickiej, Wnuk Jakuba Karwackiego z Woli Syrnickiej
Syn Karola Karwackiego z Woli Syrnickiej
***** IGNACY KARWACKI ciesla z Trębaczewa ur 1802Żona Rozalia z Włosków 1804Działo się w mieście Łęcznej dnia 18 stycznia 1840 roku o godzinie 2 po południu stawił się IGNACY KARWACKI cieśla zamieszkały w Trębaczewie, lat 38 mający (rocznik 1802) w obecności Kazimierza Styrniewicza włościanina lat 50 i Michała Woyciechowskiego włościanina lat 40 liczącego, obydwaj w Trębaczewie zamieszkali, oświadczyli że w dniu 17 stycznia o godz 7 wieczorem z jego małżonki ROZALI z Włosków lat 36 (rocznik 1804) urodziło się dziecię płci żeńskiej, któremu na chrzcie dano imię MARIANNA
UWAGA IGNACY I ROZALIA z Wosków KARWACCY przenoszą się do TRĘBACZEWA, Ignacy jest cieślą

***** 2) IGNACY (według metryk dzieci) KARWACKI KAROL (2 – według metryki ślubnej) ur 1801; żeni się 4 lutego 1833/poz. 15; w obecności Grzegorza Wożniaka lat 36 i Mateusza Wożniaka lat 26 obydwu komorników tu w Syrnikach zamieszkałych, zawarto religjne małzenstwo pomiedzy WŁOSCIANINEM KAROLEM KARWACKIM ze wsi Wola Syrnicka zamieszkałym, tamże urodzonym ze zmarłych KAROLA KARWACKIEGO i URSZULI z Wożniaków, majacy lat 32 oraz
Żona ROZALIA z Włosków 1) Wójcikowa, wdowa po zmarłym przed 2 laty mężu Karolu Wójciku ze wsi Wola Rusiecka zamieszkała, tamże zamieszkałych i zmarłych Jana Włoska i Urszuli Saymczuków – majaca lat 25; UWAGA IGNACY I ROZALIA z Wosków KARWACCY przenoszą się do TRĘBACZEWA, Ignacy jest cieślą
IGNACY KARWACKI; umiera 1847/kijany poz.zgonów 47 dnia 27 lipca 1847 o 12 ww wsi Nowogrodzie, miął lat 46 zostawił wdowe Rozalię z Włosków; zglosili Wojciech Skrzypaczak lat 45 i Wojciech Gołebiowski lat 40.
ROZALIA Ignacowa KARWACKA-Mistalowa ur 1803 par. Kijany/sluby 21/1848/Nowogród, z Włosków; wdowa po Ignacym Karwackim zmarłym 27 lipca 1847; córka Jana Włoska i Urszuli z Szymczaków zmarłych małżonków, lat 45, w Syrnikach urodzona, w Nowogrodzie zamieszkała i z gospodarstwa się utrzymująca; 28 maja 1848 zawarła religijne małżeństwo ze STANISŁAWEM MISTALEM, synem Piotra i Barbary z Latów zmarłych, wdowca po żonie Małgorzacie z Jaroszów zmarłej 24 grudnia 1846, lat 46 w w Ruskowoli w parafii Syrnickiej urodzony i zamieszkały SWIADKOWIE: Wojciech Gołębiowski lat 40 i Wojciech Surzynkalat 40, rolnicy zamieszkali
Prawnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich z Woli Syrnickiej
Wnuki Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
Dzieci Ignacego i Rozali z Włosków z Kijan NOWOGRODU
****** 1834 1) AGNIESZKA KARWACKA ur 1834 - Pastusiakowa (Kijany, sluby 89/10 1853)Nowogród, w obecności Pawła Chudziaka ze Stoczka lat 41 i Tomasza Kota z Nowogrodu, l. 28; 30 stycznia 1853 w wieku 19 lat AGNIESZKA córka IGNACEGO KARWACKIEGO rolnika zmarłego i Rozali z Włosków żyjącej; W Syrnickiej Woli urodzona, w Nowogrodzie przy matce zamieszkała; za PAWŁA PASTUSIAKA, parobka lat 24 syna Tomasza i Katarzyny z Mazurów Pastusiaków włościan już zmarłych; w Wólce Zawieprzyckiej urodzonego; w Witaniowie zamieszkałego.
****** 1837 2) KACPER KARWACKI ur 1837 syn Ignacego i Rozali Karwackich zmarłych, urodzony w Syrnickiej Woli, zamieszkały przy Ojczymie w Nowogrodzie lat 19; bierze w parafii Kijany 20 stycznia 1856/ ślub nr 3 z Agnieszką Chudziakówna, lat 19 córka Filipa rolnika zmarłego i Jadwigi z Liberów żyjacej; w Kijanach urodzonej i przy matce zamieszkałej; świadkowie Paweł Chudziak ze Stoczka lat 44 i Wojciech Gołębiowski z Nowogrodu lat 45.
Żona AGNIESZKA z Chudziaków KARWACKA (ur 1837)
Praprawnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich z Woli Syrnickiej
Prawnuki Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
Wnuki Ignacego i Rozali z Włosków Karwackich
Dzieci Kacpra i Agnieszki z Chudziaków KARWACKICH
z Nowogrodu pod Łęczną
******* 1857 – 1876 1) WAWRZYNIEC KARWACKI ur 1857 ; par.Kijany/ur 80/1857 urodzony 10 sierpnia 1857syn KACPRA KARWACKIEGO lat 22 gospodarza w Nowogrodzie i AGNIESZKI z Chudziaków lat 22; świadkowie Kajetan Tracz lat 35 i Antoni Mazur l 40 gospodarze w Nowogrodzie; chrzestni Kajetan Tracz i Małgorzata Mazurek Mazurek ZMARŁ 29 stycznia 1876 /poz. 1 w Nowogrodzie, lat 18 syn Kacpra i Agnieszki z Chudziaków, co zgłosili Antoni Mazur lat 69 i Józef Bolesławski lat. 35
******* 1859 2) MARIANNA KARWACKA ur 1859 ; par.Kijany/ur 137/1859 wieś Nowogród; urodzona 2 grudnia 1859 o 2 w nocy córka KACPRA KARWACKIEGO lat 24 gospodarza w Nowogrodzie i AGNIESZKI z Chudziaków lat 24; świadkowie Jendrzej Grela lat 30 wyrobnik z Wygody i Jan Tracz gospodarz w Nowogrodzie lat 45; chrzestni Jendrzej Grela i Katarzyna Lesiowa
******* 1867 – 1867 3) IGNACY KARWACKI ur 1867 ; par.Kijany/ur 76/1867 wieś Nowogród; urodzony 26 lipzca 1867 o godzinie 7.00 syn Kaspra Karwackiego gospodarza ze wsi Nowogród lat 30 i Agnieszki z Chudziaków lat 28; chrzestni Paweł Pastusiak i Józef Lisoński; świadkowie Paweł Pastusiak lat 40 o Józef Gołębiowski lat 25 gospodarze w Nowogrodzie osiadli. ZMARŁ 1867/poz 44
******* 1868 4) JAN KARWACKI ur 1868 ; par.Kijany/ur 161/115/1868 wieś Nowogród; urodzony 6 grudnia 1868 syn Kaspra Karwackiego gospodarza ze wsi Nowogród lat 33 i Agnieszki z Chudziaków lat 33; chrzestni Kajetan Karas i Rosalia pali...ska; świadkowie Paweł Lisowski lat 30 i Boleław.... l 28
******* 1870 – 1875 5) FELIKSA KARWACKA ur 1870/6 Kijany córka Paulina Karwackiego i Józefy z Rogulów; ZMARŁA 20 X 1875/poz. 58 FELIKSA KARWACKA córka Kaspra Karwackiego lat 40 i Agnieszki z Chudziaków
******* 1871 6) TERESA KARWACKA, ur 7 X 1871/poz.137 córka Kaspera Karwackiego l. 48 i Rozali z Chudziaków lat 46

****** 1840 3) MARIANNA KARWACKA ur 1840 - Wawrzeńczykowa (Kijany, śluby 11/1858) wieś Łuszczów, 31 stycznia 1858 roku w obecności Józefa swiera la40 z Łuszczowa i Franciszka Grzegorczyka lat 40 z Nowogrodu, MARIANNA KARWACKA lat 18 córka Ignacego i Rozali z Włosków Karwackich, w Trebaczewie urodzona, zamieszkała przy bracie w Nowogrodzie, wyszła za WOJCIECHA WAWRZENCZYKA, kawalera, syna Kacpra i Agnieszki z Grzegorczyków małżonków żyjących w Łuszczowie
****** 1843 – 1845 4) AGATA KARWACKA ur 1843 27 stycznia 1843/13 w Nowogrodzie o godz 16 urodziła się córka Ignacego lat 40 i Rozali z Włosków lat 30 włoscian zarobnikow we wsi Nowogród; chrzestni Wojciech sijka i Krystyna Gołebiowska; sw. Wojciech Siejka lat 40 i Wojciech Gołebiowski lat 38; ZMARŁA 1845/poz.33 dnia 30 marca 1845 o 5 rano zmarła Agata karwacka w wieku 2 lat córka Ignacego i Rozali z Łosków; zgłosił ojciec Ignacy Karwacki lat 40 i Marcin Misiaczek lat 50 obydwa włościanie gospodarze we wsi nowogrodzie zamieszkali.Grzegorczyków małżonków żyjących w Łuszczowie
****** 1846 5) AGATA 2 KARWACKA ur 1846 8 stycznia 1846/1 w Nowogrodzie o godz 8 urodziła się córka Ignacego lat 48 i Franciszki z Przychodniów lat 35 włoscian zarobnikow we wsi Nowogród; chrzestni Andrzej Krzeska i Marianna Mazurowa; świadkowie Andrzej Kozak lat 30 i Antoni Mazur lat 35 włoscianie gospodarze we wsi Nowogrodzie.

***** 1802 – 1814 3) AGNIESZKA KARWACKA 1802; córka Karola Karwackiego i Urszuli z Wożniaków l. ; w wieku 12 lat ZMARŁA 16 stycznia 1814/13/51 o 19 zmarła Agnieszka lat 12 córka Karola i Urszuli, wnuczka Jakuba Karwackiego
***** 1814 – 1814 4) AGATA KARWACKA 1814/7/4 ; 19 styczeń 1814 o 7 rano w domu pod numerem32 córka Karola Karwackiego lat 41 i Urszuli z Wożniaków l. 32; chrzestni Domnik Ławecki lat 42, Kacper Zych l. 42; ZMARŁA 24 lutego 1814/22/54o 11 rano zmarła Agata dni 12 córka Karola i Urszuli, wnuczka Jakuba Karwackiego

EPIDEMIA 1814 roku : umiera w parafii Syrnickiej 215 osób, 4 razy wiecej niż przeciętnie w roku. WYMIERA cała rodzina Karwackich poza Janem synem Karola i Łucją córką Andrzeja

Nowogród pod Łęczną
Syn...
****** 1842 1) PAULIN KARWACKI ur 1842, ożeniony z Józefą z Rogulów; rodzice FELIKSY KARWACKIEJ ur 1870/6 Kijany córka Paulina Karwackiego i Józefy z Rogulów
******* 1870 1) FELIKSA KARWACKA ur 1870/6 Kijany córka Paulina Karwackiego i Józefy z Rogulów; ZMARŁA 20 X 1875/poz. 58 FELIKSA KARWACKA córka Kaspra Karwackiego lat 40 i Agnieszki z Chudziaków


Wola Syrnicka małżeństwa 1779 – 1786; brak indeksu
**** 1765 MARIANNA KARWACKA ;1786/str 32 Wola Sernicka MARIANNA KARWACKA i JAN DZIEDZIC foto 4 i 5)
1797 MARIANNA KARWACKA (ur 1797)
1813/ 22 febr Wola Syrnicka MARIANNA KARWACKA lat 17 i MARCIN Gasior lat 27
1800 KLARA KARWACKA-Przytocka
1822/january 21 KLARA KARWACKA i MATEUSZ PRZYTOCKI (ślub) foto 6. (wola Syrnicka


syn.... Piotra z Woli Syrnickiej ?..
** 1730 JÓZEF KARWACKI majster kunsztu Krawieckiego w Łęcznej zamieszkały z żoną
żona MARIANNĄ z Michałowskich;; rodzice
Synowie Józefa Karwackiego i Marianny z Michałowskich
Dzieci JózefaKarwackiegoz i Marianny Woli Syrnickiej/Łecznej
*** 1770 ŁUKASZA (ur w par. Serniki/pod Lubartowem w 1770 ?, 1776 ?) i
ŁUKASZ KARWACKI (1770 – 6 ?)) urodzony w parafii Syrniki
żona GERTRUDA OSKOWA
Łęczna/śluby 1814/16/41: Roku 1814 dnia 25 września przed nami proboszczem Łęcznej i urzędnikiem stanu cywilnego gminy Łęczna, powiat Chelmski, woj. lubelskie stawił się ŁUKASZ KARWACKI - MŁODZIAN liczący lat podług złożonej przed nami metryki która wyjeta została z księg kościoła SERNIKI/K. Lubartowa – 38 (ur 1776 ?); syn JÓZEFA KARWACKIEGO majstra kunsztu Crawieckiego w Lecznej zamieszkałego u MARIANNY z Michałowskich; Stawiła się także GERTUDA Ośkowa wdowa i okazała akt z sadu wydany w Chemnie dnia 2 IX. Br córka Jendrzeja Jabłowa i Marianny z Gawłowskich, Łecznej przy rodzicach mieszkajaca, lat 27 (ur 1787 – zm. 1849 w wieku 56 lat ?)

Rodzina Mateusza Karwackiego i Jadwigi Kot w WITANOWIE
*** 1773 MATEUSZA (1773 ? 1780 ?), Jana
1773-1822 2) MATEUSZ KARWACKI z Łęcznej ur 1779 UMIERA 1822/Kijany 49/str 85; w Witanowie o 6 rano w dniu 26 listopada 1822, w domu nr 20 zmarł Mateusz Karwacki, lat 41, syn Józefa Karwackiego i Marianny włoscian zmarłych, a mąż Jadwigi z Kotów lat 34; ci zgłosili brat ŁUKASZ KARWACKI lat 46 oraz ANTONI KOT lat 26 szwagier;
Żona JADWIGA z Kotów 1. KARWACKA Mateuszowa 2. MROZOWA SLUB: 1824/poz.8/str38 dnia 29 lutego 1824 Jadwiga Karwacka wdowa lat 35 po Mateuszu Karwackim, córka Błazeja Kota i Marianny z Kariów, włoscian w Witanowie już zmarłych w towarzystwie braci stryjecznych Mateusza Kota i Tomasza Kota wyszła za maż za młodziana Józefa Mroza lat 29 z parafii Łeczyńskiej dotad przy rodzicach; w asystencji Grzegorza Mroza i Rozali we wsi Witanowie na gospodarstwie osiadłych ;zgony Kijany 1828/66 w Witaniowie zmarła 19 lipca 1828 JADWIGA z Kotów (ur 1778) Mateuszowa Karwacka i Józefowa Mrozowa, lat 46 c. Błażeja Kota i Marianny; zgłosili Józef Mróz lat 34 mąż i Antoni Kot nrat zmarłej lar. 25
24 X 1797 Mateusz Karwacki jest chrzestnym w Stoczku

Wnuki Józefa Karwackiegoz Woli Syrnickiej/Łecznej
Syn Mateusza Karwackiego i Jadwigi z Kotów
**** 1816-1855 1) MARCIN KARWACKI ur 1816-1855; par.Kijany/zgony 31/1855 Witaniów 4 lutego 1855 zmarł MARCIN KARWACKI lat 39, syn niewiadomego pochodzenia w Witaniowie zamieszkały, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę AGNIESZKE z Segiedów w Witoniowie; zgłosili zgon Józef Staszczak gospodarz lat 37 Augustyn Stajkiewicz wyrobnik lat 40
**** Żona AGNIESZKA z Segiedów Marcinowa KARWACKA; ślub 1826/poz. 39/str 58/Kijany Witanów; dnia 23 pazdziernika 1836; swiadkowie Bartłomiej Mróz lat 35 i Wojciech Boczek l. 48/ gospodarze w Witanowie; pan Młody MARCIN KARWACKI młodzieniec urodzony w Witanowie z Mateusza Karwackiego i Jadwigi z Kotów, włoscian w tejże wsi zamieszkałych; lat 20; panna młoda Agnieszka z Segiedów przy rodzicach, c. Błażeja Segiedy u Marianny z Sęków; lat 17 i 8 miesięcy urodzona w Witanowie.
**** MARCIN KARWACKI (1816?) gdzie założył rodzine ???? w WITANOWIE !!!
MARCIN KARWACKI (1816?)
Łęczna 1816/urodzenia 81/40: Roku 1816 dnia 10 miesiąca listopada o godz.12 w południe przed Andrzejem Pangrowskim Proboszczem Łęczyńskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łęczyńskiej, Powiatu Chełmskiego, Województwa Lubelskiego, stawił się pracowity MATEUSZ KARWACKI, ojciec lat 43 (ur 1773) liczący,,, na ... domu pod numerem 60 mieszkający, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia 9 miesiąca listopada o godzinie 3 po południu, oświadczając, że zostało spłodzone z niego i Jadwigi z Kotów lat 23 liczącej jego Małżonki i zyczeniem jego jest nadać mu Jimie MARCIN... w przytomności pracowitego ŁUKASZA KARWACKIEGO (ur 1770) lat 40 liczącego w Łęcznej mieszkajacego i Tomasza Zbytkowskiego lat 33 liczącego w WITANIOWIE zamieszkałego...... ...... gdzie założył rodzine ????
Prawnuki JózefaKarwackiegoz Woli Syrnickiej/Łecznej Wnuki Mateusza Karwackiego
Dzieci MARCINA i Agnieszki z Segedów KARWACKICH z Witaniowem
***** 1841 – 1842 1) STANISŁAW KARWACKI ur 1841 syn Marcina l. 28 i Agnieszki z Segiedów;lat 25 ur w Witanowie 27 kwietnia 1841/Kijany/13/28 o godz 16; swiadkowie Bartłomiej Mróz 35 l, Piotr Roczyniewski l. 32 gospodarze w Witanowie; chrzestni Bartłomiej Mróz i Katarzna Kozłowa; ZMARŁ 3 marca 1842/poz. 14 o 2 w nocy w wieku 9 miesięcy, zgłosił MARCIN KARWACKIlat 23 ojciec i Błazej Segieda lat 60 Dziadek
***** 1843 2) JAN KARWACKI ur 1843; par.Kijany/ur 9/1843 Witoniów; urodzony 19 stycznia 1843 o godz 10, syn MARCINA KARWACKIEGO z Witoniowa lat 27 i AGNIESZKI z Segiedów lat 22; świadkowie Andrzej Bednarski lat 44 i Jan kafarski/Rafalski l. 31 na szynku; chrzestni Andrzej Bednarski, Marianna Włoskowa, Jan Kafarski i Rozalia Mrozowa
***** 18463) ABDRZEJ KARWACKI ur 1846/poz 3 w dniu 3 lutego 1846 o godz 19 syn Marcina Karwackiego lat 29 włoscianina i gospodarza w Witanowie i Agnieszki z Siegiedów lat 26 ; chrzestni Piotr Roczniewski, Franciszka Tobiaszowa, Józef Staszewski, Marianna Szymańska; zgłosił oiciec marcin karwacki w obecnosći Piotra Roczajewskiego lat 40 i Józefa staszewskiego lat 22 obydwu włoscian w Witanowie zamieszkałych
***** 1848 4) KAROLINA KARWACKA-Mrozowa ur 1848; par.Kijany/ur 62/1848 Witoniów; urodzona 26 wrzesnia 1848; zgłosił MARCIN KARWACKI lat 35, parobek dworski z Witoniowam w obecności Pietra Roczniowskiego lat 42 i Błażeja Tobiaszki lat 45; obydwóch rolników w Witaniowie zamieszkałych; córka MARCINA i AGNIESZKI lat 32 z Siegiedów KARWACKICH; chrzestni Piotr Roczniowski i Rozalia Mrozowa SLUB par. KIJANY poz11/1865/ lat 17 córka Marcina i Agnieszki z Siegiedów Karwaccy; w Witanowie urodzona i tam zamieszkała ze służby się utrzymująca 5 lutego 1865 wyszła za FRANCISZKA MROZA kawalera lat 26 syna Stanisława Mroza zmarłego i franciszki z Paniflów żyjącej; w Witoniowie urodzony i tam przy bracie mieszkajacy.
FRANCISZK i ANIELA z KARWACKICH KARWACCY rodzice Karoliny Karwackiej-Mróz
M14 i M15 urodzenia 1878 Józef Mróz
1878 folwark Karolin: FRANCISZEK MRÓZ lat 38 i Karolina z Karwackich Mrozowa lat 37 (ur 1841) zgałaszają narodziny syna JÓZEFA MRÓZA
M16 ślub 1907 Józef i Anna Mróz
W Lublinie 20 stycznia 1907 miał miejsce ślub pomiędzy:
JÓZEFEM MROZEM , kawalerem, konduktorem, lat 27 urodzonym w folwarku Karolin, parafia Kijany, synem Franciszka i KAROLINY urodzonej KARWACKIEJ (c. FRANCISZKA i ANIELI z KARWACKICH Karwackich)
***** 1850 5) TOMASZ KARWACKI ur 1850; par.Kijany/ur 121/1851 Witoniów; urodzony 14 grudnia 1851, syn MARCINA KARWACKIEGO z Witoniowa lat 38 i AGNIESZKI z Segiedów lat 32; świadkowie Franciszek Włosek lat 37 i Piotr Roczniowski lat 45; rolnicy z Witaniowa; chrzestni: Franciszek Włosek i Katarzyna Roczniowska

**** 1820-1843 2) KACPER KARWACKI ur 1820/Kijany poz.3/str.4 urodzony 2 stycznia 1820 o godzinie 6 rano w domu nr 11; syn Mateusza Karwackiego lat 34, włoscianina we wsi Witanów zamieszkałego na gruncie dworskim oraz Jadwigi z Kotów, lat 28; świadkowie Andrzej Kot lat 30 i Błażej Segieda lat 29, gospodarze w Witanowie SLUB 21 luty 1841/39/6 świadkowie Bartłomiej Mróz lat 31 i Marcin Lis lat 38, pan młody KACPER KARWACKI młodzieniec lat 21 przy bracie starszym Marcinie pozostajacy, urodzony w Witoniowie z Mateusza i Jadwigi z Kotów; ZMARŁ 6 kwietnia 1843 o godz 14 w wieku lat 24 zgłosił brat MARCN lat 30 imateusz Kot lat 46 gospodarze w Witanowie; pozostała wdowa Barbara z Sęków panna młoda Z
**** Żona BARBARA z Sęków ur 1820 KARWACKA-Włoskowa lat 21 przy rodzicach, c. Kacpra Sęka i Magdaleny z Kozłow włoscian w Witanowie. DRUGI SLUB: 1846/18/11 dnia 1 listopada 1846 Barbara z Sęków Karwacka od lat 4 wdowa po Kasprze Karwackim, c. Kaspra i Magdaleny z Kozłow Sęków we wsi Witanowie urodzona i tu mieszkająca, lat 28 wyszła za FRANCISZKA Włoska lat 32 wdowca po zamarłej Mariannie z Boczków, we wsi Woli Syrnickiej z Tomasza i Marianny z jedrusiaków wg Aktu S.C. parafii syrnickiej z 30 X 1846, we wsi Witanowie zamieszkałego; swiadkowie Józef Staniszewski lat 22, Andrzej Bednarski lat 46, obydwa włoscianie i gospodarze w Witanowie.
Prawnuki Józefa Karwackiegoz Woli Syrnickiej/Łecznej
Wnuki Mateusza Karwackiego i Jadwigi z Kotów
Dzieci Kacpra i Barbary/Marianny z Sęków
***** 1843 – 1847 1) ROZALIA KARWACKA/Kijany poz.66/1843 urodzona 6 sierpnia 1843 o godz. 15, córka Kacpra Karwackiego l. 24 zmarłego 6 kwietnia 1843 i Barbary/Marianny z Sęków; oświadczenie złozyła Julianna Niwinska akuszerka z Łecznej lat 56 i Józef Staszczyk lat 25 z Witanowa; chrzestni: MARCIN KARWACKI, JÓZEF STASZCZAK, MAGDALENA GROCHOWSKA, FRANCISZKA Zaw...ZMARŁA 1847/Kijany poz 70 w dniu 25 wrzesnia 1847 w Witanowie, córka Kaspra i Barbary z Sęków, miła lat 4; zgłosili to Kasper Sęka lat 57 i Franciszek Włosek lat 35 włoscianie gospodarze we wsi Witanowie.


Wnuki Józefa Karwackiego z Woli Syrnickiej/Łecznej
Syn Mateusza Karwackiego
**** 1823 JAN KARWACKI 1823 z Witaniowa
Łęczna 1823/urodzenia 1/: Roku 1823 dnia 1 miesiąc stycznia o godz.12 w południe przed Andrzejem Pangrowskim Proboszczem Łęczyńskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łęczyńskiej, Powiatu Chełmskiego, Województwa Lubelskiego, stawił się pracowity MATEUSZ KARWACKI, ojciec lat 42 (ur 1780) liczący,,, w WITANIOWIE zamieszkały ... domu pod numerem 60 mieszkający, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia 9 miesiąca listopada o godzinie 3 po południu, oświadczając, że zostało spłodzone z niego i Jadwigi z Kotów lat 30 (ur 1793) liczącej jego Małżonki i życzeniem jego jest nadać mu imie JAN... w przytomności pracowitego TOMASZA ZABYTKOWSKIEGO lat 41 liczącego i Błażeja Czarneckiego lat 48 liczącego w ŁĘCZNEJ zamieszkałego...... gdzie założył rodzine ?w WITANOWIE !!!!

*** JAN KARWACKI i żona KATARZYNA rodzice Jana z CIECHANKI
Działo się w mieście Łęcznej dnia 5 listopada 1831 roku o godzinie 8 rano stawili się Józef Mierczak gospodarz lat 25 i Antoni Drozda gospodarz lat 30 obydwaj tu we wsi Cichniach/CIECHANKI zamieszkali i oświadczyli, że w dniu 4 o 2 po północy umarł JAN KARWACKI, tu w CIECHANKA zamieszkały, lat 10 liczący syn Jana i Katarzyny Małżonków Karwackich

Rodzice Adama z Lubartowa, męża Doroty
Rodzice Jakuba i Józefa Karwackich z Woli Syrnickiej koło Lubartowa
RODZICE ADAMA KARWACKIEGO
RODZICE MACIEJA KARWACKIEGO z KIJAN
TESCIOWIE REGINY KARWACKIEJ





,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

24. Gniazda lubelskie cz. 3 KIJANY LECZNA Witanow ...inne

Postprzez akarw » 05.07.2011

1700 KIJANY BLIŻSZE


1700 KIJANY BLIŻSZE 8 km na NW od Łęcznej GNIAZDO LUBELSKIE/
* 1700 JAKUB KARWACKI i żona MARIANNA KARWACKA mają
** 1738 ROSA KARWACKA
26 sierpnia 1738 córkę ROSA, chrzestni Szymon Ziatecki organista i Barbara Ogrodnikowa
w 1738 roku JAKUB KARWACKI jest chrzestnym w Kijanach
** 1748 MARIANNA KARWACKA
16 marca 1748 córka MARIANNA chrzestni JAN LIBERA i KATARZYNA LIBERZYNA ze Stoczka

Jakub i Piotr musieli być braćmi, gdyz Piotr nadał synowi imię Jakuba.

1730 Dzieci Jakuba i Marianny Karwackich z Kijan
** 1738 ROSALIA KARWACKA - 26 sierpnia 1738 córke ROSA, chrzestni Szymon Ziatecki organista i Barbara Ogrodnikowa
** 1739 MACIEJ KARWACKI (pokolenie Adama, Jakuba, Józefa z Lubartowa, Syrnik a więc już tutaj rozrodzone przynajmniej w II o ile nie trzecim pokoleniu) ur 1739-1815 ojciec Piotra, Kajetana,...Małgorzaty 1 i 2 i Marianny; majster kunsztu kowalskiego ZMARŁ Kijany 1815/35 dnia 10 września 1815 o 16 w domu nr 15 w Kijanach Bliższych, w wieku 78 lat, co zgłosili 11 września 1815 PIOTR KARWACKI (lat 36, ur 1780) i KAJETAN KARWACKI (lat 20, ur 1795) synowie zmarłego.;
1774 Maciej chrzestnym w Kijanach
1786 Maciej chrzestnym w Kijanach
1797 Maciej chrzestnym w Stoczku
Rodzina Macieja Karwackiego i 4 zon
** Żona 1 . DOROTA KARWACKA..... matka Bronisława Karwackiego 1770
Dzieci Macieja Karwackiego i Doroty
*** 1770 BRONISŁAW KARAWACKI
W 1777 Dorota Karwacka jest chrzestna w Kijanach
** Żona 2. MARIANNA matka Piotra Karwackiego (ur 1780 Maciej miał 40 lat)
Dzieci Macieja Karwackiego i Mariannyy
*** 1775 MARIANNA KARWACKA-Lech, żona Pawła Lecha, ślub 18 Jan 1795; sw. Mateusz Hudziak i Kajetan Bydzinski: 5 stycznia 1797 maja córke Anne Lech
*** 1780 PIOTR KARWACKI.) PIOTR KARWACKI (lat 36, ur 1780)
Zmarł w Kijanach Dalszych 5 kwietnia 1832/Kijany/38; zgłosili brat Kajetan Karwacki lat 30 i syn Maciej Karwacki lat 27, że w Kijanach Dalszych zmarł PIOTR KARWACKI lat 59 syn Macieja Karwackiego i Marianny, zostawiwszy owdowiała żonę Barbarę z Liberów.
*** Żona 1 BARBARA GRZELACZKA, ślub 20 jan 1799 w wieku 27 lat, Piotr miał 28 lat; świadkami Tomasz Juch i Jakub Duszyca
*** Żona 2 BARBARA z Liberów KARWACKA ur 1767. ZMARŁA w Kijanach Dalszych 1842/poz. 57 w wieku 75 lat żona Piotra Karwackiego w dniu 10 wrzesnia 1842 co zglosili MACIEJ KARWACKI lat 40 syn zmarłej i Kajetan Lach lat 33, zięc
Wnuki Macieja Karwackiego i Marianny...
Dzieci Piotra i Barbary Grzelaczki i Barbary z Lliberów Karwackich
**** 1796 0) STANISŁAW KARWACKI ur 7 maj 1796, syn Macieja i Barbary Grzelaczki ...
**** 1801 1) MARIANNA KARWACKA-Lech, ur 1801, ... żona MARCINA LE CHA ur 1797, urodziła 11 lipca 1827 w par.Kijany/poz.69 córke ANNE LECH; świadkowie Jan Łukowski lat 43 i Piotr Karwacki lat. 54
**** 1803 2) MACIEJ KARWACKI ur 1803 Feb 19 , syn Piotra i Barbary Karwackich;
par. Kijany/zgony 23/1852 Kijany DALSZE 18 marca 1852 zmarł MACIEJ KARWACKI lat 48, gospodarz w Kijanach zamieszkały; syn PIOTRA i BARBARY z Liberów KARWACKICH zostawiwszy po sobie wdowę Barbarę ze Smolarzów; zgłosili Filip Chudziak lat 50 i Kajetan Chudziak lat 26 z Kcian Dalszych.
**** 1809-1832 Żona BARBARA z Posiejów Maciejowa Karwacka, ur 1809; zawarli ślub w par. Kijany 28 stycznia 1827/poz.51; świadkowie Antoni Libera wuj Macieja (brat Matki Barbary z Liberów) i Józef Posiej lat 36 brat panny młodej; MACIEJ młodzian przy rodzicach, syn Piotra i Barbary z Liberów, lat 23 i 9 miesięcy, włościanin z Kijan; Barbara przy matce, córka Szczepana Posieja i Katarzyny włościan z Nowogrodu, lat 17,5. ZMARŁA w Kijanach dalszych ZGON 1832/Kijany/48 10 wrzesnia 1832 zmarła Barbara z Posiejów Karwacka, lat 24, c. Stefana Posieja i Katarzyny, zostawiwszy owdowiałego męża Macieja lay 29, który zgłosił zgon wraz z wujem zmatłej Macuejem Liberą, lat 59.
**** 1813-1855 Żona BARBARA Maciejowa ze Smolarzów KARWACKA ur 1813 ŚLUB w Kijanach Dalszych dnia 3... 1832 roku w obecności Wojciecha Smolarza i Tomasza Chodiuka, między MACIEJEM KARWACKIM, po zmarłej Barbarze z Posiejów wdowcem, urodzonym w Kijanach z Piotra Karwackiego i Barbary z Liberów włościan w tutejszej wsi zamieszkałych, lat 29;z BARBARĄ SMOLARZÓWNĄ panna c. Wojciecha Smolarza i Agnieszko z Lechów, w Kijanach urodzona i zamieszkała, lat 18,5; zmarła par.Kijany/zgony 3/1856 28 grudnia 1855 o 22 wdowa po wyrobniku, rodziców niewiadomych w Kijanach zamieszkała; zgon zgłosili Józef Łukowski lat 35 i Kajetan Łukowski lat 32 gospodarze w Kijanach zamieszkali
Prawnuki Macieja Karwackiego i Wnuki Piotra i Barbary z Liberów Karwackich
Dzieci Macieja i Barbary z Posiejów oraz Barbary ze Smolarzy KARWACKICH z Dalszych z KIJAN DALSZYCH
***** 1829 1) JADWIGA KARWACKA-Chudziakowa ur 1829/Kijany/poz 87: Maciej Karwacki lat 26 przy ojcu na gospodarstwie w kijanach dalszych, w obecności Kajetana Karwackiego lat 32 kowala w Kijanach Bliższych zamieszkałego oraz Józefa Posieja lat 34 gospodarza w Januszówce zasiedziałego zgłosił, że 27 X 1829 o 6 rano urodziła się córka jego i Barbary z Posiejów; chrzestni Kajetan Karwacki i Franciszka Posiejowa SLUB 1846/2/8 dnia 15 lutego 1846 w obecności Kajetana Duszycy lat 21 i Kajetana Libery lat 35 włoscian gospodarzy w kijanach zamieszkałych JADWIGA Karwacka panna córka Macieja i Barbary z Posiejów, w Kijanach dalszych urodzona tamże przy rodzicach zamieszkała lat 16 wyszła za KAJETANA CHUDZIAKA młodziana lat 18 we wsi Kijanach z Pawła i Marianny Malinowskiej urodzonym tamże przy rodzicach zamieszkałym
***** 1839 2) PAWEŁ KARWACKI, ur 1839/Kijany 1/3 dnia 1 stycznia 1839 o 2 w nocy syn macieja Karwackiego lat 37 i Barbary ze Smolarzów lat 26; chrzestni Andrzej Lech i Marianna Wójcikowa, świadkowie: Andrzej Lech lat 38 i Jakub Wujcik lat 40 SLUB kawaler lat 25 syn MACIEJA i Barbary ze Smolarzy KARWACKICH, w Kijanach urodzony i tamże zamieszkały, żeni się w Kijanach/ poz.1/1865 we wsi Nowogród 19 stycznia 1865 w obecności Józefa Stadnika z Kijan lat 42 i WOJCIECHA JAGIEŁŁY z Nowogrodu lat 34, z
***** Żona KAROLINA z Jabłońców KARWACKA; KAROLIONĄ JABŁONCOWĄ, c. Marcina Jabłońca gospodarza i Marianny z Bujaków żyjących – lat 17, w Nowogrodzie urodzona.
Praprawnuki Macieja Karwackiego i
Prawnuki Piotra i Barbary z Liberów Karwackich
Wnuki Macieja i Barbary z Posiejów oraz Barbary ze Smolarzy KARWACKICH z Kijan Dalszych
Dzieci Pawła i Karoliny z Jabłońców KARWACKICH
z Nowogrodu
****** 1867 – 1870 1)MICHALINA KARWACKA ur 1867 ; par.Kijany/ur 98/1867 wieś Nowogród; urodzona 1 pazdziernika 1867 o 10 córka PAWŁA KARWACKIEGO lat 28 rolnika gospodarza w Nowogrodzie i KAROLINY z Jabłońców lat 20; świadkowie Józef stadnik z Kijan lat 46 i Ludwik Gajeski z Nowogrodu lat 31 gospodarze; chrzestni Józef Stadnik i Paulina Jagiellina ZMARŁA 20 lutego 1870/zgony 14 Kijany wieku lat 20. ? w Nowogardzie córka Pawła i Karoliny z Jabłonców
****** 1870 2) JAN KARWACKI ur 1870/145 w dniu 30 X 1870, syn Pawła Karwackiego rolnika lat 37 i Karoliny z Jabłonców
****** 1873 3) MICHALINA (2) KARWCKA, ur 21 czerwiec 1873/poz. 90, c. Pawła Karwackiego lat 34 i Karoliny z Jabłońców lat 25
****** 1876 4) PIOTR KARWACKI ur 18 stycznia 1876 we wsi Dąbrówka syn Pawła Karwackiego lat 36 rolnika zamieszkałego w Dąbrówce oraz Karoliny z Jabłońców lat 29.

***** 1842 3) STANISŁAW KARWACKI ur 1842 ; par.Kijany/ur 47 Kijany Dalsze 20 kwiecień 1842 o godz 8.00 syna MACIEJA KARWACKIEGO lat 42 gospodarza i BARBARY ze Smolarzów ; świadkowie Kajetan Libera l. 35 i Stanisław Bartnik l. 24/ parobki w Kijanach osiadłe; chrzestni Elzbieta Bartnikowa i Kajetan Libera SLUB; 1867/11 w dniu 17 lutego 1867 w obecnosci Józefa Stadnika lat 46 i Bartłomieja Stolata 64 obydwu gospodarzy w Stoczku STANISŁAW KARWACKI kawaler wyrobnik syn Macieja i Barbary ze Smolarzów małzonków Karwackich lat 24 w Kijanch urodzony i zamieszkały wziął slub z
***** żona MARIANNA ZOŁEDZIÓWNĄ bezmężną służącą, córką Antoniego i Katarzyny z Kochańskich zmarłych małżonków Zołedziów lat 30 liczaca w Januszówce urodzona w Kijanach zamieszkała; były 3 zapowiedzi 3, 10, 17 lutego, TAMOWAIE małzęństwa nie nastąpiło, nowi małzonkowie nie zawarli umowy przedwstępnej.
Praprawnuki Macieja Karwackiego i
Prawnuki Piotra i Barbary z Liberów Karwackich
Wnuki Macieja i Barbary z Posiejów oraz Barbary ze Smolarzy KARWACKICH z Kijan Dalszych
Dzieci Stanisława Karwackiego i Marianny z Żołedziów karwackich z Nowogrodu
1850/Stoczek/Nowogród
****** 1867 1) EWARYST KARWACKI ur 1867/Kijany 7 w dniu 24 stycznia 1867 o godz 18.00 w STOCZKU jako syn STANISŁAWA KARWACKIEGO lat 25 wyrobnika z Kijan i MARIANNY ZOŁEDZIÓWNY bezmężnej lat 35; chrzestni Jan Iwanicki wój gminy Zawieprzyce i Katarzyna Kucowa; swiadkowie Bartłomiej Stolata lat 60 i Filip Zołędz lat 46 gospodarze na Stoczku zamieszkali,
****** 1868 2) FELIKS KARWACKI ur 1868/Kijany 146/113 w dniu 17 listopada 1868 w Nowogrodzie jako syn STANISŁAWA KARWACKIEGO lat 27 i MARIANNY ZOŁEDZIÓWNY ; chrzestni Paweł Karwacki i Marianna Pilawska, PAWEŁ I STANISŁAW KARWACCY rolnicy w Nowogrodzie.
****** 1873 3) MICHAŁ KARWACKI urodzony we wsi Ludwików 1 wrzesnia 1873/poz 1 o godz 17, syn Stanisława Karwackiego i Marianny z Żołędziów; chrzestni Antoni Szafarski i Anna ... ?


***** 1845 4) ANNA KARWACKA ur 1845/67 w dniu 16 czerwca 1845 o godzinie 6 córka macieja lat 30 i Barbary lat 30; zgłosili Maciej karwacki lat 30 włoscianin gospodarz we wsi kijany zamieszkały oraz Kacper libera 45 lat i Filp Żoładź lat 28 obydwa włosćianie gospodarze,
***** 1850 5) ZOFIA KARWACKA ur 1850 ; par.Kijany/ur 26/1850 Kijany urodzona 28 marca 1850 córka MACIEJA KARWACKIEGO lat 50 i BARBARY ze Smolarzów lat 38; świadkowie FRANCI(SZEK KARWACKI, lat 24 lat 24 wyrobnik w Kijanach zamieszkały, Kajetan Libera fornal dworski lat 40; chrzestny Kajetan Libera i Józefa Franciszkowa Karwacka ???

Pozdrawiam!
Dzięki za podpowiedź, bardzo chetnie zobaczę tą stronkę. A co do związków z Karwackimi, to moja babcia była de domo Karwacka, a wyszła za Ludwika Pieleckiego - mojego dziadka, którego zresztą nigdy nie widziałem, bo zmarł w 1937r. Babcia pochodziła spod Łęcznej, ale nie wiem konkretnie skąd. Podobno tam gdzieś w okolicy jest wieś Karwacz, siedziba, czy też kolebka rodu Karwackich z Lubelszczyzny.
Babcia miała na imię Zofia.

**** 1808 3) KATARZYNA KARWACKA-Lech; ur 1808, panna przy rodzicach będąca, c. Piotra Karwackiego i Barbary z Liberów, włościan w Kijanach obsiadłych, tamże urodzona lat 20 i 9 miesięcy; 18 stycznia 1829 wyszła za KAJETANA LECHA (1809) przy rodzicach zamieszkałego młodziana zrodzonego w Kijanach z Wawrzynca Lecha i Mariannych z Konopków małżonków w tejże zamieszkałych, lat 19, 5, świadkami byli ANDRZEJ LECH lat 27 rodzony brat oblubieńca oraz KAJETAN KARWACKI. Lat 31 stryj Katarzyny Karwackiej


**Żona 3. BARBARA matka Kajetana Karwackiego (ur 1795 Maciej miał 55 lat)
Dzieci Macieja Karwackiego i Barbary
*** 1795 KAJETAN KARWACKI
*** 1795 KAJETAN KARWACKI (lat 20, ur 1795) ; zmarł 1838/Kijany/71/31 dnia 27 kwietnia 1838 o 1 w nocy w wieku lat 42 KAJETAN syn Macieja i Barbary – zostawiajac zonę Antoninę z Czubackich; zglosili Kajetan Smolarz lat 70 i Rafał Kołodziejczak lat 45 gospodarze w Kijanach.
*** Żona ANTONINA z Czubackich KARWACKA ur 1799
***ANTONINA KARWACKA ur 1785/ w Ruskowoli zmarła w wieku 86 lat w Zazulinie 6 listopada 1871 co zgłosił FRANCISZEK KARWACKI lat 68/ur 1803
FRANCISZK i ANIELA z KARWACKICH KARWACCY rodzice Karoliny Karwackiej-Mróz
M14 i M15 urodzenia 1878 Józef Mróz
1878 folwark Karolin: FRANCISZEK MRÓZ lat 38 i Karolina z Karwackich Mrozowa lat 37 (ur 1841) zgałaszają narodziny syna JÓZEFA MRÓZA
M16 ślub 1907 Józef i Anna Mróz
W Lublinie 20 stycznia 1907 miał miejsce ślub pomiędzy:
JÓZEFEM MROZEM , kawalerem, konduktorem, lat 27 urodzonym w folwarku Karolin, parafia Kijany, synem Franciszka i KAROLINY urodzonej KARWACKIEJ (c. FRANCISZKA i ANIELI z KARWACKICH Karwackich)
Wnuki Macieja Karwackiego i Marianny....
Dzieci Kajetana Karwackiego (1797) i Antoniny z Czubackich (1799)
**** 1819 1) MARIANNA KARWACKA ur 1819; par.Kijany/41/23/ urodzona w Kijanach Bliższych 17 sierpnia 1819 roku, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 22 gospodarz na gruncie dworskim we wsi Kijanach Blizszych osiadły, gdzie o 2 w nocy z niego i Antoniny z Czubackich urodziła się córka której na chrzcie nadano imię MARIANNA; sw. Bartłomiej Jasiński lat 60 z profesji kowal i Kajetan Smolarz l.43
**** 1821 – 1826 2) JADWIGA KARWACKA ur 1821; par.Kijany/str 29 urodzona w Kijanach Bliższych 28 pazdziernika 1820 roku, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 24 gospodarz na gruncie dworskim we wsi Kijanach Blizszych osiadły, gdzie w domu nr 19 o 13 z niego i Antoniny z Czubackich lat 20 urodziła się córka której na chrzcie nadano imię JADWIGA; sw. Tadeusz Ratkiewicz/Batkiewicz l 40 gorzelnik, Bartłomiej Janiciński l. 60 kowal we wsi Kojany Bliższe zamieszkały, mąż wdowy Barbary z Czubackich-Karwackiej; ZMARŁA Kijany 1826/83 w wieku 4 lat i 3 miesiecy dnia 30 stycznia 1826 o 6 rano córka Kajetana Karwackiego i Jadwigi z Czubackich, w Kijanach Blizszych; zgłosił Kajetan Karwacki lat 27 i Bartłomiej Janicinski lat 64 jego ojczym, obydwa kowale..
**** 1823 3) FRANCISZEK KARWACKI ur 1823; par.Kijany/41/str21/ urodzony w Kijanach Bliższych 15 pazdziernika 1823 roku, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 26 kowal, gospodarz na gruncie dworskim we wsi Kijanach Blizszych osiadły, gdzie o 5 w nocy z niego i Antoniny z Czubackich w domu nr 18 urodził się syn na chrzcie nadano imię Franciszek; sw. Bartłomiej Jascinski lat 60 ojczym ojca dziecka oraz Maciej Sidor lat 42 gospodarz obydwa w Kijanach bliższych osiadli
Rodzina Franciszka Karwackiego i Józefy z Mazurów w ZAZULINIE
1822 FRANCISZEK KARWACKI ur 1822 .... jest też chrzestnym Zofii Karwackiej córki Macieja SĄ KREWNYMI ? 18 lat ich dzieli !!!!!a ona jest jego ciotką, siostrą Kajetana !!!!!
**** 1829 Żona JÓZEFA z Mazurów KARWACKA ur 1829; ślub 1847/poz 4 w dniu 24 stycznia 1847 w obecnosci swiadkow Jacentego Wujcika lat 46 i kaspra Libery obydwu włoscian gospodarzy w kijanach zamieszkałych, zaszło małzęnstwo pomiędzy FRANCISZKIEM KARWACKIM lat 24 synem Kajetana i Antoniny z Czubackich z Kijan i tamże na służbie zamieszkałego z JÓZEFĄ MAZURÓWNĄ panna lat 21 córka pawła i katarzyny z Liberów przy rodzicach mieszkajacą
**** FRANCISZEK KARWACKI ur 1822 .... jest też chrzestnym Zofii Karwackiej córki Macieja SĄ KREWNYMI ? 18 lat ich dzieli !!!!!
**** Żona JÓZEFA z Mazurów KARWACKA ur 1829 ZAZULIN !
Prawnuki Macieja Karwackiego i Marianny....Wnuki Kajetana Karwackiego (1797) i Antoniny z Czubackich (1799)
Dzieci Franciszka i Józefy z Mazurów KARWACKICH z Kijan
***** 1854 1) JADWIGA KARWACKA ur 1854 ; par.Kijany/ur 74/24/1854 Kijany urodzona 5 października 1854 córka FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 31 zagrodnika na gruncie plebańskim w Kijanach zamieszkałego i Józefy z Mazurów lat 25; świadkowie Marcin Libera lat 25 i Antoni Jakubiak lat 33 obydwaj gospodarze na gruncie plebańskim w Kijanach zasiedziali; chrzestni MARCIN LIBERA o JADWIGA BRODZINA ŚLUB 16 lutego 1876/14 Jadwiga Karwacka córka Franca i Józefy z Mazurów Karwackich z Zazulina lat 21 wyszła za ANTONIEGO KOZIOŁA s. Tomasza i Marianny z Kotlarskich; lat 26
***** 1857 – 1862 2) ANTONINA KARWACKA-Kozioł ur 1857 ; par.Kijany/ur 50/1857 Kijany urodzona 26 marca 1857 córka FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 35 zagrodnika na gruncie plebańskim w Kijanach zamieszkałego i Józefy z Mazurów lat 33; świadkowie Jakub Smolarz lat 36 i Marcin Sidora lat 42 gospodarze w K; chrzestni Jakub Smolarz i Antonina Sidorka; ZGONY poz. 73/1862 zmarła 1 grudnia 1862 o 6 rano Antonina Karwacka półszusta roku majaca, córka Franciszka Karwackiego i Józefy z Mazurów małżonków z Zazulina.
***** 1859 3) LUDWIK KARWACKI ur 1859 ; par.Kijany/ur 89/1859 wies Zazulin; urodzony 16 sierpnia 1859 o godz 11; syn Franciszka Karwackiego gospodarza a Zazulinie lat 36 i Józefy z Mazurów lat 32; świadkowie Franciszek Tryk lat 45 i Jan Tryk lat 43 gospodarze w Zazulinie zamieszkali; chrzestni Franciszek Tryk i Agnieszka Trykowa
***** 1863 4) JÓZEF KARWACKI ur 1863 ; par.Kijany/ur 38/1863 wies Zazulin; urodzony 18 marca 1863 o godz 4; syn Franciszka Karwackiego gospodarza a Zazulinie lat 40 i Józefy z Mazurów lat 33; świadkowie Tomasz Kozioł sołtys lat 40, Kacper Broński gospodarz lat 45 w Żazulinie zamieszkałych; chrzestni Tomasz Kozioł I Marianna Brańska.
***** 1865 5) TERESA KARWACKA ur 1865 ; par.Kijany/ur 80/1865 wies Zazulin; urodzony 30 września 1865 o 19.00 ; córka Franciszka Karwackiego gospodarza a Zazulinie lat 42 z Mazurów lat 34; świadkowie Szymon Lis lat 46, Tomasz Tryk lat 48 w Zazulinie zamieszkałych; chrzestni Szymon Lis i Rozalia Trykowa.
***** 1867 6) MARIANNA KARWACKA ur 1867 ; par.Kijany/ur 127/1867 wieś Zazulin; urodzona 9 grudnia 1867 o 12.00; córka Franciszka Karwackiego gospodarza a Zazulinie lat 40 i Józefy z Mazurów lat 38; świadkowie Jan Tryka lat 44 i Tomasz Tryk lat 36 w Zazulinie zamieszkałych; chrzestni ŁUKASZ CZUBACJI i ROZALIA SMYKOWA
***** 1870 7) JAN KARWACKI ur 20 XI 1870/poz. 153 syn Franciszka Karwackiego lat 40 i Józefy z Mazurów

FRANCISZK i ANIELA z KARWACKICH KARWACCY rodzice Karoliny Karwackiej-Mróz
M14 i M15 urodzenia 1878 Józef Mróz
1878 folwark Karolin: FRANCISZEK MRÓZ lat 38 i Karolina z Karwackich Mrozowa lat 37 (ur 1841) zgałaszają narodziny syna JÓZEFA MRÓZA
M16 ślub 1907 Józef i Anna Mróz
W Lublinie 20 stycznia 1907 miał miejsce ślub pomiędzy:
JÓZEFEM MROZEM , kawalerem, konduktorem, lat 27 urodzonym w folwarku Karolin, parafia Kijany, synem Franciszka i KAROLINY urodzonej KARWACKIEJ (c. FRANCISZKA i ANIELI z KARWACKICH Karwackich)


**** 1825-1825 4) ZOFIA KARWACKA ur 1825; par.Kijany/52/ urodzona w Kijanach Bliższych 11 pazdziernika 1825 roku o 18, w domu nr 16 co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 29 z profesji kowal we wsi Kijany Blizsze zamieszkały z niego i Antoniny z Czubackich lat 27; sw. Tomasz Czubacki lat 30 brat matki dziecka i Paweł Mazur lat 34 w Kijanach Blizszych gospodarze zasiedziali; ZMARŁA 1826/poz.94 w dniu 23 maja 1826 o 4 rano w wieku 7 miesiecy, córka Kajetana Karwackiego i Antoniny z Czubackich; zgłosili to Kajetan Karwacki lat 29 kowal i Maciej Sidor l. 40
**** 1827 5) JÓZEFA KARWACKA ur 1827; par.Kijany/21/ urodzona w Kijanach Bliższych 20 lutego 1827 roku o 15, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 30 kowal z niego i Antoniny z Czubackich lat 28; sw. Franciszek Dobrzyński lat 36 i Andrzej Lech lat 24 włościanie...
**** 1829 – 1832 6) JAN KARWACKI ur 1829; par.Kijany/3/ urodzony w Kijanach Bliższych 7 stycznia 1829 roku o 7 rano, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 31 z profesji kowal z niego i Antoniny z Czubackich ; sw. Wojciech Jakubczak lat 36 i Kazimierz Juzko lat 32 na gruncie kościelnym zasiedzeni gospodarze; chrzestni Wojciech Jakubczak i Agnieszka Łukowska; ZGON 1832/88 20 listopada o 8.00 zmarł JAN KARWACKI lat 4 syn KAJETANA lat 34 i Antoniny z Czubackich Karwackich; zgłosili Ojciec Kajetan 34 lata i Wojciech Skrzypaczak lat 37, gospodarze w Kijnach Blizszych.
**** 1832 – 1834 7) ANDRZEJ KARWACKI ur 1832; par.Kijany/81/ urodzony w Kijanach Bliższych 16 listopada 1832 roku o 21, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 35 z profesji kowal z niego i Antoniny z Czubackich ; sw. Franciszek Mieszczynski organista kijowski lat 31 i Paweł Duszyca lat 39 JPan Franciszek Mieszczynski i JPani Agnieszka Połysiewska; ZMARŁ w wieku 1 roku i 5 miesiecy 30 kwietnia 1834/Kijany/22; o 3 w nocy syn Kajetana Karwackiego lat 36 i Antoniny z Czubackich; zgłosił oiciec Kajetan lat 36 i Paweł Duszyca lat 40 na gospodarstwie w Kijanach zamieszkali
**** 1835 – 1841 8) KATARZYNA KARWACKA ur 1835; par.Kijany/76/ urodzona w Kijanach Bliższych 5 pazdziernika 1835 o 11 godzinie, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 34 z profesji kowal; Paweł Duszyca lat 34 i Łukasz Szeptejak lat 40 w Kijanach Bliż szych zamieszkali; córka Kajetana i Antoniny z Czubackich; chrzestni Paweł Duszyca, Franciszka Posiejowa, Marianna Juzkowa, Łukasz Szeptejak. ZMARŁA 4 grudnia 1841/76/61 o 8 rano córka Kajetana i Antoniny z Czubackich
**** 1838 – 1839 9) AGNIESZKA KARWACKA ur 1838; par.Kijany/3/3/ urodzona w Kijanach Bliższych 6 stycznia 1838 o 8 godzinie, co zgłosił KAJETAN KARWACKI lat 36 z profesji kowal gospodarz w Kijanach zamieszkały; Jacenty Wujcik lat 36 i Rafał Kołodziejczak lat 46; córka Kajetana Karwackiego lat 42 i Antoniny z Czubackich lat 36; chrzestni Jacenty Wujcik i Jadwiga Kołodziejczykowa, ZMARŁA 13 listopada 1839/poz.62/88/par. Kijany w wieku 1 roku i 10 miesiecy córka Kajetana i Antoni z Czubackich; zgłosili Jacenty Wujcik 36 i Mateusz Chudziak lat 24


**Żona 4 BARBARA z Czubackich KARWACKA (ur 1769... córki mieli gdy Maciej miał 75 lat) potem Bartłomiejowa Janicińska
Dzieci Macieja Karwackiego i Baabary Czubackiej
*** córki
dzieci Macieja Karwackiego i Barbary z Czubackich Karwackiej-Janicinskiej
*** 1799 2A) URSZULA KARWACKA ur 17 listopada 1799
*** 1802 2B) BLASIUM KARWACKI ur 20 stycznia 1802
*** 1804 2C) AGNIESZKA KARWACKA ur 17 Jan 1804
*** 1808 3) MAŁGORZATA KARWACKA, ur 4 VII 1808 chrzestni Kajetan Smolarz i Rosalia Malinowska;-1814/zgony Kijany 105 córka Macieja Karwackiego (1739) i Barbary z Czubackich (1769), urodzona w Kijanach Bliższych z Ojca Macieja 71 i Matki Barbary z Czubackich lat 41 zmarła 23 sierpnia 1814 roku/zgony nr 105 par. kijany; zgłosił ojciec Maciej Karwacki lat 75 kowal i Jakub Duszyna sąsiad lat 65, obydwa włościanie w Kijanach zamieszkali; zmarła w domu oica swego pod liczba spisową 18 dnia wczorajszego o 9 rano.
*** 1810 4) AGNIESZKA KARWACKA ur 1810; zmarła 12 maja 1826 /Kijany/zgony94 w ieku lat 15, córka Macieja i Barbary; zgłosili to Bartłomiej Janicinski lat.63 ojczym i Kajetan Karwacki lat 29, brat przyrodni.
*** 1811 5) MARIANNA KARWACKA, ur 1811-1814/zgony Kijany 103 córka Macieja Karwackiego (1739) i Barbary z Czubackich (1769), urodzona w Kijanach Bliższych z Ojca Macieja i Matki Barbary z Czubackich zmarła 15 sierpnia 1814 roku/zgony nr 103 par. Kijany; zgłosił ojciec Maciej Karwacki lat 75 kowal i Jakub Duszyna sąsiad lat 65, obydwa gospodarze w Kijanachwłościanie; zmarła w domu oica swego pod liczba spisową 18 dnia wczorajszego o 8 wieczorem.
*** 1814 6) MAŁGORZATA (2)KARWACKA, ur 1814/Kijany ur poz. 92 córka Macieja Karwackiego (1739) lat 75 i Barbary z Czubackich (1769) lat 42, urodzona w Kijanach Bliższych w domu nr 27 dnia 25 grudnia 1814 roku o 12 w południe; zgłosił oiciec Maciej Karwacki lat 75 mayster kunsztu kowalskiego w Kijanach Blizszych zamieszkały; swiadkowie Wojciech Smolarz lat 37 radca gminy Kijany Dalsze i Marcin Sniadecki młynarz, wszystkie włościanie gospodarze zamieszkali w Kijanach ZMARŁA 1820/100 w Kijanach Bliższych 21 marca 1820 o godz 19.00 w wieku lat 5 i 3 miesięcy, w domu nr 20 córka Macieja Karwackiego zmarłego już i Barbary z Czubackich lat 58; co zgłosili KAJETAN KARWACKI lat 22 brat przyrodni zmarłej i Bartłomiej Janiciński lat 60, ojczym obydwa włoscianie w Kijanach Bliższych zamieszkali.


** 1748 MARIANNA KARWACKA; 16 m,arca 1748 córka MARIANNA chrzestni JAN LIBERA i KATARZNA LIBERZYNA ze Stoczka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRESY WSCHODNIE zwiazki z Kijanami (ciotki na cmentarzu)

Prawnukowie * 1820 ZYGMUNTA KARWACKIEGO i...
Wnukowie ** 1850 JANA.Karwackiego i WERONIKI. z d. Goral z rodziny Bł. Biskupa Władysława Gorala
Dzieci *** 1880 ZYGMUNTA KARWACKIEGO i BRONISŁAWY ...............

**** 1929 JAN MARIAN KARWACKI
**** 1931 JADWIGA ANIELA KARWACKA-Anysz w Katowicach
**** 1934 STANISŁAWA KAZIMIERA KARWACKA
**** ? ZYGMUNT CZESŁAW KARWACKI żona, 3 córki, 7 wnucząt, 3 prawnucząt miał cioteczna siostre TEOFILE z Krępca koło Świdnika, pochowaną w Kijanach
**** 1938 HELENA JÓZEFA KARWACKA- ? – Katowice
**** 1940 KRYSTYNA KARWACKA
**** 1942 EDWARDA ZOFIA KARWACKA-Kasprowicz 3 dzieci
**** 1945 FELIKS KARWACKI żonaty ma 4 córki mieszka w Lublinie
**** 1948 JULIAN KARWACKI – zmarł w niemowlęctwie

upadło-szlacheckiej, z okresu… Rodowód mojej rodziny znajduje się na daw-nych terytoriach Rzeczypospolitej, czyli na Kresach Wschodnich. Rodzina podupadła z chwilą, kiedy dziadek został ujęty w Powstaniu Styczniowym i wywieziony na Sybir, następnie w tysiąc dziewięćset siedemnastym roku rodzina przeniosła się do Lublina ze względu na prześladowania ówczesnych władz sowieckich. Związany z Lublinem je-stem urodzeniem, wychowaniem, życiem i wszystkim to co dotychczas. Po ukończeniu szkół takie jakie miałem, prawda, możliwości, zostałem oficerem Wojska Polskiego, personalnie, latającego, od 1955 no, do 1978. Lublin pamiętam w stopniu dziecięcym z okresu przedwojennego, z okresu okupacji niemieckiej, z okresu budującej się demo-kracji ludowej, z okresu sukcesu, który stworzono nam jeszcze w okresie pana Gierka, no i z okresu przewrotu, który nastąpił w 1980 no i w efekcie, aż do demokracji, no i do dnia dzisiejszego. Brałem czynny udział w ruchu Solidarności Rodzin. Z przekonań politycznych jestem centro-lewicowcem, wierzący, tak jak to się dawniej mówiło, prak-tykujący ze wszystkimi aspektami tamtej sprawy wynikających w tamtych czasach i w czasach dzisiejszych. Proszę bardzo, to by było mniej więcej wszystko. Mam rodzinę, żonę, trzy córki i wszyscy jesteśmy w Lublinie i związani z Lublinem. To by pokrótce było, co ja bym mógł sam o sobie powiedzieć.

Moje wspomnienia to przede wszystkim ulica i podwórko. Tak jak w ówczesnych cza-sach bywało. Lublin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





















1650 ŁĘCZNA


1650 ŁĘCZNA GNIAZDO LUBELSKIE/

Parafia ŁECZNA 0995848, ŁĘCZNA
1) ur 1767 – 1780 fantastyczne indeksy BRAK Karwackich, Karwatów
7) ur 1702- 1723 fantastyczne indeksy BRAK Karwackich , Karwatów
8) ur 1726–1749 fantastyczne indeksy w 1727 na stronie 2 ma być zapis KRAWACKA FRANCISZKA, nie odszukano go,
9) ur 1749-1767 fantastyczne indeksy, brak Karwackich, Karwatów
10) ur 1780- 1797 indeksy nie ma Karwackich, Karwatów
0995847 ŁECZNA
1) ur 1598-1624 negatywy zapisów brak indeksu
2) ur 1651-1665 negatywy zapisów brak indeksu
3) ur. 1640-1651 negatywy zapisów brak indeksu
4) ur. 1666-1707 negatywy zapisów brak indeksu
5) ur. 1680-1692 negatywy zapisów brak indeksu
A WIĘC W ŁECZNEJ w XVII i XVIII wieku nie było ani Karwackich ani Karwatów. Dopiero osiedlił się tutaj Ignacy Karwacki cieśla rodem z Woli Syrnickiej, syn Karola Karwackiego, Wnuk Jakuba Karwackiego, prawnuk Piotra Karwackiego


PIERWSZY KARWACKI w Łęcznej

1720 Gener SAMUEL KARWACKI
1720 Gener ZUZANNA KARWACKA
1748 JÓZEF KARWACKI
Dzięki uprzejmości pani Marianny Mróz-Wróbel z Warszawy STARA METRYKA z 1748 roku w Łęcznej 19 ŁĘCZNA; 7 kwietnia 1748 participes... (metryka urodzenia Józefa syna urodzonych Samuela i Zuzanny Karwackich) ) JOSEF GENER DNI SAMUELI et GENER ZUZANNE KARWACKICH Levaritez de J. Frantiski et Franciska Civ..

M 20 ur 1748-49 Józef syn szlachcica Samuela i szlachcianki Zuzanny Karwackich

18 Łenczna: JÓZEF Gen Dni SAMUELI et Gen Zuzanna KARWACKICH; TT. Levarites .. Franztski et Franciska Wilin .. 1748

W tym pokoleniu zamieszkał więc Józef Karwacki majster kunsztu Krawieckiego z żoną MARIANNĄ MICHAŁOWSKĄ – skąd przybył Józef ???? czy z Lubartowa ???

syn.... Piotra z Woli Syrnickiej ?..
** 1730 JÓZEF KARWACKI ( z Woli Syrnickiej) majster kunsztu Krawieckiego w Łęcznej zamieszkały z żoną
żona MARIANNĄ z Michałowskich;; rodzice
*** 1770 ŁUKASZA (ur w par. Serniki/pod Lubartowem w 1770 ?, 1776 ?) i
*** 1773 MATEUSZA (1773 ? 1780 ?), Jana
Synowie Józefa Karwackiego i Marianny z Michałowskich
Dzieci JózefaKarwackiegoz i Marianny Woli Syrnickiej/Łecznej
*** 1774 1) ŁUKASZ KARWACKI z Łęcznej ur 1774
ŁUKASZ KARWACKI (1770 – 6 ?)) urodzony w parafii Syrniki
żona GERTRUDA OSKOWA
Łęczna/śluby 1814/16/41: Roku 1814 dnia 25 września przed nami proboszczem Łęcznej i urzędnikiem stanu cywilnego gminy Łęczna, powiat Chelmski, woj. lubelskie stawił się ŁUKASZ KARWACKI - MŁODZIAN liczący lat podług złożonej przed nami metryki która wyjeta została z księg kościoła SERNIKI/K. Lubartowa – 38 (ur 1776 ?); syn JÓZEFA KARWACKIEGO majstra kunsztu Crawieckiego w Lecznej zamieszkałego u MARIANNY z Michałowskich; Stawiła się także GERTUDA Ośkowa wdowa i okazała akt z sadu wydany w Chemnie dnia 2 IX. Br córka Jendrzeja Jabłowa i Marianny z Gawłowskich, Łecznej przy rodzicach mieszkajaca, lat 27 (ur 1787 – zm. 1849 w wieku 56 lat ?)
*** 1779-1822 2) MATEUSZ KARWACKI z Łęcznej ur 1779 UMIERA 1822/Kijany 49/str 85; w Witanowie o 6 rano w dniu 26 listopada 1822, w domu nr 20 zmarł Mateusz Karwacki, lat 41, syn Józefa Karwackiego i Marianny włoscian zmarłych, a mąż Jadwigi z Kotów lat 34; ci zgłosili brat ŁUKASZ KARWACKI lat 46 oraz ANTONI KOT lat 26 szwagier;
*** Żona JADWIGA 1778-1828 z Kotów 1. KARWACKA Mateuszowa 2. MROZOWA SLUB: 1824/poz.8/str38 dnia 29 lutego 1824 Jadwiga Karwacka wdowa lat 35 po Mateuszu Karwackim, córka Błazeja Kota i Marianny z Kariów, włoscian w Witanowie już zmarłych w towarzystwie braci stryjecznych Mateusza Kota i Tomasza Kota wyszła za maż za młodziana Józefa Mroza lat 29 z parafii Łeczyńskiej dotad przy rodzicach; w asystencji Grzegorza Mroza i Rozali we wsi Witanowie na gospodarstwie osiadłych ;zgony Kijany 1828/66 w Witaniowie zmarła 19 lipca 1828 JADWIGA z Kotów (ur 1778) Mateuszowa Karwacka i Józefowa Mrozowa, lat 46 c. Błażeja Kota i Marianny; zgłosili Józef Mróz lat 34 mąż i Antoni Kot nrat zmarłej lar. 25
24 X 1797 Mateusz Karwacki jest chrzestnym w Stoczku
*** JAN KARWACKI i żona KATARZYNA rodzice Jana z CIECHANKI
Działo się w mieście Łęcznej dnia 5 listopada 1831 roku o godzinie 8 rano stawili się Józef Mierczak gospodarz lat 25 i Antoni Drozda gospodarz lat 30 obydwaj tu we wsi Cichniach/CIECHANKI zamieszkali i oświadczyli, że w dniu 4 o 2 po północy umarł JAN KARWACKI, tu w CIECHANKA zamieszkały, lat 10 liczący syn Jana i Katarzyny Małżonków Karwackich
żona KATARZYNA rodzice Jana z CIECHANKI
**** 1821-1831 JAN KARWACKI syn aJan ai katarzyny
Prawnuk Piotra Karwackiego z Woli Syrnickiej
Wnuk Jakuba Karwackiego z Woli Syrnickiej
Syn Karola Karwackiego z Woli Syrnickiej
*****1802 1) IGNACY KARWACKI ciesla z Trębaczewa ur 1802 TREBACZEW
Żona Rozalia z Włosków 1804
Działo się w mieście Łęcznej dnia 18 stycznia 1840 roku o godzinie 2 po południu stawił się IGNACY KARWACKI cieśla zamieszkały w Trębaczewie, lat 38 mający (rocznik 1802) w obecności Kazimierza Styrniewicza włościanina lat 50 i Michała Woyciechowskiego włościanina lat 40 liczącego, obydwaj w Trębaczewie zamieszkali, oświadczyli że w dniu 17 stycznia o godz 7 wieczorem z jego małżonki ROZALI z Włosków lat 36 (rocznik 1804) urodziło się dziecię płci żeńskiej, któremu na chrzcie dano imię MARIANNA
UWAGA IGNACY I ROZALIA z Wosków KARWACCY przenoszą się do TRĘBACZEWA, Ignacy jest cieślą
Prawnuki Jakuba i Agnieszki z Nawojków Karwackich
Wnuki Karola Karwackiego (ur 1773) i Urszuli z Woźniaków (ur 1783)
Dzieci KAROL (2 – według metryki ślubnej) IGNACEGO (według metryk dzieci) KARWACKI ur 1801; i ROZALI z Włosków 1) Wójcikowa, 2) Karwacka
****** 1837 1) KACPER KARWACKI ur 12 stycznia 1837 o 2 w nocy syn IGNACEGO KARWACKIEGO gospodarza w Woli Syrnickiej zamieszkałego lat 36 i Rozali z Włosków mającej lat 35; świadkowie Łukasz Kozyra lat 39 i Kazimierz sagan lat 50; chrzestni Łukasz Kozyra i Marianna Saganowa
****** 1840 2) MARIANNA KARWACKA z Trębaczewa
Działo się w mieście Łęcznej dnia 18 stycznia 1840 roku o godzinie 2 po południu stawił się IGNACY KARWACKI cieśla zamieszkały w Trębaczewie, lat 38 mający (rocznik 1802) w obecności Kazimierza Styrniewicza włościanina lat 50 i Michała Woyciechowskiego włościanina lat 40 liczącego, obydwaj w Trębaczewie zamieszkali, oświadczyli że w dniu 17 stycznia o godz 7 wieczorem z jego małżonki ROZALI z Włosków lat 36 (rocznik 1804) urodziło się dziecię płci żeńskiej, któremu na chrzcie dano imię MARIANNA

KONIEC KWERENDY MIKROFILMÓW ASC parafii Łęczna za okres 1810-1855.
NIESTETY TO SĄ WSZYSTKIE ZAPISY DOTYCZĄCE KARWACKICH z ŁĘCZNEJ – a obecnie:

w powiecie łęczyńskim żyje obecnie 77 Karwackich (37 mężczyzn i 40 kobiet)
w powiecie lubartowskim tylko 35 ( 20 M i 15 K). Może się to wiązać z uprzemysłowieniem Łecznej, górnictwem węglowym w Bogdance.

Powiat łeczyński pod względem liczebności Karwackich jest na 7 miejscu:
Warszawski 197
Starachowicki 177
Bialski 114 (+ Biała podlaska 42)
M. Łodz 105
Łosicki 84
Moniecki 78
ŁECZYNSKI 77
M. Poznań 71
Staszowski 70
M. Lublin 67


ŁĘCZNA... NOWOGROD

1880 PAWEŁ KARWACKI z..... pradziadek Ediego/Edyty Karwackiej
*PAWEŁ KARWACKI
** MIECZYSŁAW KARWACKI z Nowogrodu dziadek Ediego
*** ojciec Ediego
**** Edi/EDYTA ??? Karwacki Łęczna
Edi napisał : Cześć ,mieszkam w Łęcznej,szukam wiadomosci na temat rodziny Karwackich pochadzących z lubelskiego,mój ojciec jest synem Mieczysława Karwackiego z Nowogrodu. Mój Dziadek był synem Pawła Karwackieg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INNE LUBELSKIE GNIAZDA


ŻERKÓW ...Lubelskie GNIAZDO LUBELSKIE/WIELKOPOLSKA Bucz.. Wągrowiec.. Lubelskie . Wołyń ?. ZERKÓW ????

1880 JERZY KARWACKI z lubelskiego lub Wołynia zamieszkały w Wagrowcu,
** WIKTOR KARWACKI ożeniony z Ireną, zamieszkali w Wagrowcu, ojciec Wojciecha i Ewy, dziadek Macieja, syn Jerzego z Lubelszczyzny lub Wołynia..
*** WOJCIECH KARWACKI (rocznik 1961) ojciec Macieja : syn Wiktora z Wągrowca; prezes browarów grodziskich, alpinista, zginął tragicznie pod lawiną na stoku Mount Blanc (10 lat temu); syn Wiktora z Wągrowca, wnuk Jerzego z Wołynia
**** MACIEK KARWACKi z Bucza
*** EWA KARWACKA – Piergulska, siostra Wojciecha, córka Wiktora, wnuczka Jerzego


WŁODAWA gniazdo Ukraińskie/ Włodawa ....
z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –

Rodzina .... i Wiktorii Masiukiewicz
* KAZIMIERZ KARWACKI – syn ......i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz
* ŁUCJA KARWACKA – córka ..........i .Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz,
* X. dziecko Wiktorii ...
* X. dziecko Wiktorii

* TADEUSZ KARWACKI – maż Anny Coch, ojciec Jerzego, Zdzisława, Wiesława i Waldemara - – syn .... i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz? (w XIX wieku rodzina przeniosła się z Ukrainy do Włodawy, tam osiedli, po II Wojnie Światowej część rodziny osiadła w Drawsku Pomorskim, a potem w Pawłowicach k. Jastrzębia)
** JERZY KARWACKI
JERZY KARWACKI, l. 55 (Świdwin) mąż Bogusławy, syn Tadeusza, ojciec Beaty
** ZDZISŁAW KARWACKI
ZDZISŁAW KARWACKI l. 54 (Pawłowice) mąż Marii– syn Tadeusza ( do Drawska Pomorskiego przeniósł się z Włodawy), ojciec Oskara, Marcina i Rafała,
** WIESŁAW KARWACKI
WIESŁAW KARWACKI, l. 51, mąż Małgorzaty , syn Tadeusza, ojciec Magdaleny i Emilii,
** WALDEMAR KARWACKI
WALDEMAR KARWACKI, l.49 (Drawsko Pomorskie), mąż Teresy, syn Tadeusza z Drawska, ojciec Karola i Karoliny





\




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


HRUBIESZÓW


KRYŁOW /Kryłowa 17 km na S od Hrubieszowa (obecnie na granicy z Ukraina) HRUBIESZOWSKIE NIAZDO bełskie KARWACKICH z

1790 MATEUSZKA KARWACKA-Czmar z Kryłowa wyszła w 1814 za Prokopa Czmara 1814 Kryłow n/Bugiem Slub MATEUSZKA KARWACKA i Prokop Czmar






HRUBIESZÓW GNIAZDO bełskie HRUBIESZOWSKIE KARWACKICH w Hrubieszowie

1820 ur sl 1840 KATARZYNA KARWACKA- Kozielewicz z Hrubieszowa
KATARZYNA KARWACKA i Kozielewicz Szymon pobrali się w Hrubieszowie w 1840 roku, poz. Księgi 8




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


WSPÓŁCZESNE GNIAZDA


ZAWIEPRZYCE - SPICZYN
*Michał Karwacki

\** 1880 LUDWIK KARWACKI
ZAWIEPRZYCE Spiczyn Kijany
** 1900 LUDWIK KARWACKI ...zm w 1940 r.. Spiczyn/Kijany/Zawieprzyce ojciec JÓZEFA z Zawieprzyc/Spiczyna *** dziad **** Piotra , **** Andrzeja, ****Arkadiusza
1910 dzieci Ludwika Karwackiego
*** JÓZEF KARWACKI z Zawieprzyc/Spiczyna syn Ludwika ..ojciec
Wnuki Ludwika
Dzieci Jozefa
**** PIOTR KARWACKI
**** ANDRZEJ KARWACKI
**** ARKADIUSZ KARWACKi
**** MARIUSZ KARWACKI ze Spiczyna.

PIOTR KARWACKI syn Stanisława ze Spiczyna
ANDRZEJ KARWACKI syn Stanisława
ARKADIUSZ KARWACKI syn Stanisława
MARIUSZ KARWACKI syn Stanisłwa


** 1880 MICHAŁ KARWACKI
1910 dzieci Michała Karwackiego
** 1880 JAN KARWACKI
1910 JAN KARWACKI mąż Anny 1920
1940 Stanisław s. Jana


BYDGOSZCZ – korzenie Zezulin//Spiczyn Gniazdo Lubelskie/ /BYDGOSZCZ
* JAN KARWACKI ze Spiczyna
** WŁADYSŁAW KARWACKI Bydgoszcz
*** MAREK KARWACKI, syn Władysława, wnuk Jana ze Spiczyna


JARCZEW – PARCZEW - LUBLIN
* MIchał
** MICHAŁ KARWACKI, urodzony ....... , syn Michała ..........., ozeniony z X. Chudziak z Zawieprzyc k. Łęcznej , ojciec
*** STANISŁAW KARWACKI, urodzony w Jarczewie, syn Michała, ojciec Zbigniewa i Andrzeja z Lubartowa
*** STANISŁAW KARWACKI ozeniony z X. Chudziak – mieszkali tez w Parczewie
synowie Stanisława Zawieprzyce/Lubartów/Kraków
**** ZBIGNIEW KARWACKi z Lubartowa nuk Michała, syn Stanisława, ojciec Mariusza
***** MARIUSZ KARWACKI, syn Zbigniewa , mąż Izy, ojciec Kaji
**** ANDRZEJ KARWACKI z Lubartowa, wnuk Michała, syn Stanisława, ??????? jego rodzina

*** FRANCISZEK KARWACKI, brat Stanisława, syn Michała – mieszkał gdzieś w Krakowie ? / koło Krakowa ? ??????? jego rodzina ...
**** córka w Krakowie ? Córka Franciszka brata Stanisława, wnuczka Michała mieszka w Krakowie
*** siostra zamęzna p. Misiewicz, mieszkali także w Parczewie,

Stanisław urodził się w Jarczewie (?????)Na terenie wschodnich kresów obecnie Ukrainy i Białorusi nie ma takiej miejscowości Jarczew, Jarczewo !
UWAGA: Jest Jarczów polożony. na wschód od Tomaszowa Lubelskiego

ZAZULIN
* 1910 ALEKSANDER Karwacki (1918-1997) i Kazimiera z Zazulina lubelskieg
** 1940 ROMAN KARWACKI (adm. Barbara Dzikowska z d. Bartkowiak)
** JULIAN Karwacki
** WIESŁAWA Karwacka
** ZBIGNIEW Karwacki
** HENRYK Karwacki

** BOLESŁAW KARWACKI, (Zezulin) syn ....................?,
** żona Alina z domu .............
*** MARCIN KARWACKI rodzice Marcina i
**** BARTEK KARWACKI dziadkowie Bartka i Pawła Karwackich z Gdańska.
**** PAWEŁ KARWACKI

BARTEK KARWACKI, l. 19 syn Marcina i Bożeny (Gdańsk), wnuk Bolesława,
? MACIEK KARWACKI l.16, syn Marcina i Bożeny (Gdańsk), wnuk Bolesława

KOLANO
* JAN KARWACKI, syn ..................? mąż Anieli z domu ......, Ojciec Romana i ojciec..........................
** ROMAN KARWACKI
ROMAN KARWACKI, syn Jana i Anieli, ojciec Małgorzaty, Grzegorza, Przemka i Łukasza ; ożeniony z Marią z domu ........
Dziadek Małgorzaty, Grzegorza, Przemka, Łukasza
*** MAŁGORZATA KARWACKA
*** GRZEGORZ KARWACKI
*** PRZEMEK KARWACKI

*** ŁUKASZ KARWACKI
MAŁGORZATA KARWACKA l. 25, córka Romana i Marii
GRZEGORZ KARWACKI l.23, syn Romana i Marii,
PRZEMYSŁAW KARWACKI l.20, syn Romana i Marii,
ŁUKASZ KARWACKI l.16, syn Romana i Marii,


LUBLIN

JERZY KARWACKI, l. 34 syn ................wnuk ..........., ojciec Maćka 7 l.
SŁAWOMIR KARWACKI, l. .... syn ......wnuk ..............., ojciec Justyny i Lidki ..
EWA KARWACKA, l. .... córka ...........wnuczka .................żona .........,
IWONA KARWACKA, l...... córka ........wnuczka ..............żona ..........,


GNIAZDA lubelskie

JANUSZ KARWACKI - Spiczyn
LUCYNA KARWACKA – Spiczyn
MARIA KARWACKA – Spiczyn
KAROL KARWACKI – zapaśnik młodzik – LKS Spiczyn
JAN KARWACKI – Kijany
KRZYSZTOF KARWACKI – Stoczek
MIECZYSŁAW KARWACKI – Zawieprzyce
GRAŻYNA KARWACKA – Łęczna
WOJCIECH KARWACKI – Nowogród

Arkadiusz KARWACKI – Lubartów
ANDRZEJ KARWACKI – Lubartów
MARIUSZ KARWACKI – Lubartów
ELŻBIETA KARWACKA – Lubartów
BEATA KARWACKA – Lubartów
GENOWEFA KARWACKA – Lubartów
KRYSTYNA KARWACKA – Kraśnik
MARIA KARWACKA – Krasnystaw
WANDA KARWACKA – Włodawa
RENATA KARWACKA – Włodawa
+ LUBLIN b. dużo rodzin.

EMIL KARWACKI – piłkarz (czarny)

PAWEŁ KARWACKI – Lubartów (19)
KRZYŚ KARWACKI – Lubartów (13 l)

ZGONY GENETEKA
zgon 1916 JÓZEFA KARWACKI/a Milejów 10 km na S od Łecznej
zgon 1920 ANTONI KARWACKI - Milejów
zgon 1933 JAN KARWACKI Lublin sw. Jana
zgon 1924 ANTONINA KARWACKA - Lublin
zgon 1932 ROZALIA KARWACKA - Lublin
SLUBY GENETEKA
1814 Kryłow n/Bugiem Slub MATEUSZKA KARWACKA i Prokop Czmar
1923 slub JADWIGA KARWACKA i Józef Mazurek u sw. Jana w Lublinie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


HRUBIESZOW ZAMOŚĆ

*OJCIEC Mieczysława i Zygmunta w Czechowicach Dziedzicach
** MIECZYSŁAW KARWACKI
*** DAWID KARWACKI – l.17 , - syn Mieczysława
** ZYGMUNT KARWACKI
*** SŁAWEK KARWACKI - ? – syn Zygmunta
*** AGNIESZKA KARWACKA - ? – córka Zygmunta


LUBLIN – ZAMOŚĆ

MIECZYSŁAW KARWACKI, ur. 16.VII.1911 w Lublinie, zam. w Zamościu, zginął w Oświecimiu 19. XI.1941

URSZULA KARWACKA, ur 1915 ;Ravensbruck/Listof74Polishvictims, na liscie ofiar eksperymentów medycznych

27 Karwacka Urszula 7920 27 14th August,1942 efficiency of sulfonamide drugs III 23 September,1941;Lublin

BRACIA KARWACCY i URSZULA KARWACKA w ZWZ AK w Zamościu

Zwia̜zek Walki Zbrojnej--Armia Krajowa w obwodzie zamojskim ...
Jan Grygiel, Zygmunt Mańkowski - 1985 - Liczba stron: 535... i Janczewski kontaktowali się w sprawach organizacyjnych z braćmi Karwackimi i Urszulą Karwacką (przy ul. ...
ZAMOŚĆ !!!
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

25. Gniazda sandomierskie (polnocne) czesc 1 : BRODY - Krynk

Postprzez akarw » 11.07.2011

Gniazda sandomierskie (polnocne)
Część 1 BRODY Krynki


Wchodzące w skład Małopolski historycznej (prowincja Korony od Śląska poprzez Kraków, Lublin, Łuków, Lwów aż pod Kijów) WOJEWÓDZTWO SANDOMIERSKIE było jednym z największych.
Szczegółowo opisuje je Gloger (patrz niżej).

Na jego obszarze odkrywamy szereg historycznych gniazd Karwackich, sięgających korzeniami przełomu XVII/XVIII wieku. Rowijały się one równolegle z mazowieckimi, warmińskimi, podlaskimi, wielkopolskimi, łęczyckimi, i podolskimi, lecz jak się wydaje były i są populacyjnie najsilniejsze.

Podstawą badań była kwerenda ksiąg parafialnych w postaci mikrofilmów (mormońskie), dla większości parafii od roku 1810 (urodzenia, śluby, zgony). Zgony rejestrowane od 1810 roku dały pogląd na rozwój gniazd w XVIII wieku. Podejmijmy próbę chronologicznej stratyfikacji już rozpoznanych gniazd Karwackich w Sandomierskim.

Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę zinnymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola. W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansujac się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim na Rusi Czerwonej przyszło jednak wspóżyć z miesjscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO LICZNE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim

Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemii bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążąc na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CZY KARWACCY z sandomierskiego (Brody, Krynki, Koprzywnica) i lubelskiego (Lubartów Syrniki, Kijany ) sa potomkami KRWACKICH de Krwaty/Klwaty herbu Lewart ? A może wywodzą swój ród z Chrwathy..Krwathy od czego wzieli nazwisko KARWACCY ?

JEST ŚCISŁY ZWIĄZEK starosłowianskiego słowa "KARWACKI" z późniejszym "CHORWACKI", który w staroruskich kronikach występuje jako "karwacki".

ZDUMIEWA ogromne nagromadzenie rodzin KARWACKICH od Radomia do Sandomierza oraz mędzy Lubartowem a Łęczną.... Przybyli z Karwacza na Mazowszu ? czy mieli własne tutaj gniazdo CHRWATHY-KRWATHY.... ???? Są tutaj już ponad 300 lat, rozrodzeni, rozproszeni .. jak ludzie wolnego stanu

Docieram w Jagiellonce do cz. I MAŁOPOLSKA, t.1 A-J „KSIĘGI rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej” Józefa Krzeiela. Analizuję alfabetyczne wykazy majętności ziemskich w XV i XVI wieku w Małopolsce.

KRWATY/Chrwaty/KLWATY radomskie

NA STRONIE 26 opis majątku BEJSCE (Bescze) Pinczów jako własności FIRLEJÓW ale tez w części rodu KRWATSKI z Klwat (Paprocki str 497) KLWATY, dawniej
CHRWATI / KRWATY koło Radomia 7 km na NW od miasta.

PAPROCKI str 497: Charakterystyka domu LEWART wyprowadza z niego odrodzone domy: DOM KRWACKICH, w tymże powiecie radomskim, którego już ,męskiej płci nie stało (patrz nota Paprockiego czyli przed 1600 rokiem). KRWACCY h. Lewart

Bartolomej Paprocký herbu Jastrzębiec (ur. ok. 1543 w Paprockiej Woli, w pobliżu Sierpca, zm. 27 grudnia 1614 we Lwowie) – podczaszy dobrzyński, heraldyk polski i czeski (nazywany ojcem heraldyki polskiej i czeskiej), autor wielu herbarzy, pisarz, historyk, wierszopis i tłumacz, wydał liczne prace heraldyczne, wśród nich słynne „Herby rycerstwa polskiego”. Działał w Czechach i na Morawach na przełomie XVI i XVII wieku. Urodził się w rodzinie Paprockich, w Paprockiej Woli w parafii Sierpc (Stara Wola, gm. Szczutowo). Był synem Jędrzeja Paprockiego, herbu Jastrzębiec i Elżbiety z Jeżewskich. Miał dwóch braci - Rosłańca, późniejszego proboszcza płońskiego i Wojciecha. Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym przebywał u zamożnych krewnych m.in. na dworze Piotra Gorajskiego. Po śmierci rodziców, powrócił do domu i zajął się gospodarowaniem. pozostawionymi po nich dwiema maleńkimi wioseczkami - Paprocką Wolą i Głogołami. Ożenił się z bogatą, podwójną wdową, Jadwigą, z domu Kossobudzką, córką Mikołaja, kasztelana sierpeckiego, dziedziczką Krajkowa i połowy Lipy koło Raciąża.














GNIAZDA CHRONOLOGICZNIE


PÓŁNOCNE SANDOMIERSKIE

1730 CHĘCINY GNIAZDO Sandomierskie/KIELECKIE-Chęciny

1720 JÓZEF KARWACKI – 1760 subdelegat grodzki Chęciński


1730 KIELCE GNIAZDO Sandomierskie/KIELECKIE

1730 ANDRZEJ KARWACKI i Marianna z Kielc
* w 1764 w katedrze w Kielcach ich syn MATEUSZ / MACIEJ KARWACKI

3 1764 76 Mateusz (Maciej) Karwacki? Syn ANDRZEJA i MARIANNY KARWACKICH 82 Kielce (Katedra)

** 1764 MATEUSZ KARWACKI syn Andrzeja i Marianny - chrzest w katedrze kieleckiej

Borów k. Kielc/gub.Radom
Utica NY
1860 WOJCIECH KARWACKI z Borowa k. Kielc
1893 Utica NY PIOTR KARWACKI, ur. 1893; syn WOJCIECHA KARWACKIEGO z Borowa k. Kielc
1912/PIOTR KARWACKI/ KORUACKI, Borów /Russia, ur. 1893, przez Antwerpie do USA 20.VIII.1912, l. 19 kawaler; ojciec WOJCIECH KARWACKI, w Borowie k.Kielc; jedzie do UTICY NY na zaproszenie brata lub szwagra Andrzeja Slepniowskiego;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







1730 BRODY

(położone w staropolskim zagłebiu przemysłowym doliny Kamiennej, w tym samym okresie Karwaccy pojawiją się w podkrakowkim zagłebiu przemysłowym doliny Prądnika w Ojcowie)

1700 BRODY IŁŻECKIE sandomierskie

1730 RODZICE KAZIMIERZA I MICHAŁA KARWACKICH Brak danych
Co najmniej 1-sze pokolenie ... w Brodach. Rodzice Kazimierza i Michała założyli rodzinę w Brodach, lub Ojciec wżenił się w Brodach. Te imiona Kazimierz i Michał jakby z Ziemi bełskiej.... czyżby stamtąd przybyli ? Zobaczymy jak porównamy gniazda.

Dzieci ?? Karwackich:

1 LINIA KAZIMIERZA KARWACKIEGO 1770

* 1770 KAZIMIERZ KARWACKI brat Michała
* 1770 KATARZYNA z Klepaczów Kazimierzowa KARWACKA w Brodach rodzice
Dzieci Kazimierza i Katarzyny
** 1818 - 1888 ANTONINA z KARWACKICH Łodejowa, ur. około 1818 roku, córka Kazimierza Karwackiego i Katarzyny z Klepaczów Karwackich, w Brodach. Zmarła w wieku 70 lat we wsi Ruda 20 czerwca 1888 roku ( par. Krynki zgony 1888, poz. 31, co zgłosił Fabian Łodej l 46 i Jakub Zawłodzki l. 58ANTONINA z KARWACKICH ur 1818 -Łodejowa, ur. około 1818 roku, córka Kazimierza Karwackiego i Katarzyny z Klepaczów Karwackich, w Brodach. Zmarła w wieku 70 lat we wsi Ruda 20 czerwca 1888 roku ( par. Krynki zgony 1888, poz. 31, co zgłosił Fabian Łodej l 46 i Jakub Zawłodzki l. 58
** 1822 PIOTR KARWACKI ur. 1822 w Brodach + 2 żony
1 zona 1833 – 1895 JÓZEFA z Ocalów KARWACKA, ur ok. 1833, córka Szymona i Marianny z Lenartowiczów; zmarła w Brodach (poz. 4/str 160) w Brodach 9 stycznia 1895 w wieku 62 lat lat , pozostawiając po sobie męża Piotra Karwackiegoco zglosił Franciszek Karwacki l. 34
JÓZEFA z Ocalów KARWACKA, ur ok. 1833, córka Szymona i Marianny z Lenartowiczów; zmarła w Brodach (poz. 4/str 160) w Brodach 9 stycznia 1895 w wieku 62 lat lat , pozostawiając po sobie męża Piotra Karwackiego co zgłosił Franciszek Karwacki l. 34 (ur 1861)
** ANNA z Ćwieków Piotrowa KARWACKA matka Wincentego 1872
** ANNA KARWACKA w Brodach X 1884 chrzestną Anny Olesinskiej

TOMASZ KARWACKI – 1830 (w 1896 miał lat 66/1830 zgłosił śmierć Antoniego syna Jana i Antoniny Karwackich



1 a podlinia PIOTRA i Józefy z Ocalów

Wnuki Kazimierza Karwackiego i Katarzyny z Klepaczów
Dzieci Piotra Karwackiego z Brodów i 1) Józefy z Ocalów zmarła;
*** 1844 TOMASZ KARWACKI, ur ok. 1844; – 1830 (w 1896 miał lat 66/1830 zgłosił śmierć Antoniego syna Jana i Antoniny Karwackich)
ojciec PIOTRA KARWACKIEGO, ur około 1882 w Krynkach syn Tomasza Karwackiego (rocznik 1844) i jego 2 żony Franciszki z Jezierskich; Piotr zmarł w wieku 8 lat w Krynkach 30 marca 1890 roku (zgony par.Krynki poz. 29, str.42; co zgłosili Wojciech Sepioł i Tomasz Karwacki lat 46
1) mąż Marianny Jagieliny,
2) mąż Magdaleny z Bidzińskich;
3) mąż Franciszki z Jezierskich
Dzieci Tomasza Karwackiego i Marianny Jagieliny
**** 1866 KATARZYNA KARWACKA.. ur 1866, matka JÓZEFY KARWACKIEJ ur w Brodach (poz.22/1891) 10 lutego 1891 co zgłosili TOMASZ KARWACKI lat 50, Marianna Cwiek, Tomasz Klepacz; Józefa wyszła 25 XI 1931 za Antoniego S.
**** 1871 MARIANNA KARWACKA, ur w Krynkach w 1871 roku (poz. 124) córka Tomasza Karwackiego l. 28/1843 i Marianny Jagieliny
Dzieci Tomasza 2) Magdaleny z Bidzinskich/
**** 1872 MARIANNA KARWACKA, ur ok. 1872 w Krynkach, córka Tomasza i Magdaleny z Bidzińskich, zamieszkała w Krynkach przy rodzicach w wieku 18 lat zmarła 13 lipca 1890 roku (zgony par. Krynki poz. 56/str.49)
Dzieci Tomasza 3) Franciszki z Jezierskich/
**** 1875 TEKLA KARWACKA ur w Krynkach 13 września 1875 (poz. 37/str212) córka Tomasza Karwackiego l. 32/1843 i Franciszki z Jezierskich lat 21/1854
**** 1877 JÓZEF KARWACKI, ur w Krynkach 14 marca 1877 (poz. 29/str 265) jako syn Tomasza Karwackiego l. 32 /1845 i Franciszki z Jezierskich l. 28/1850 świadkami byli Tomasz Karwacki l. 32/1845, Paweł Jagieła lat 33 i Wojciech Sepioł lat 45; chrzestni Jan Gębura i Zofia Sieruniowa.
**** 1879 MARTYNA KARWACKA urodzona 1879 18 stycznia w Krynkach (poz. 7/str 325) córka Tomasza Karwackiego i Franciszki z Jezierskich. Swiadkowie Franciszek Gębura i Wojciech Sepioł
**** 1880 KAROLINA KARWACKA ur w Krynkach 21 pazdziernika 1880 córka Tomasza Karwackiego l. 36/1844 i Franciszki z Jezierskich l.28/1852
**** 1891 MARIANNA KARWACKA; ur 1891 w Krynkach córka Tomasza Karwackiego i Franciszki z Jezierskich, zmarła w wieku 7 tygodni 22 maja 1891 roku w Krynkach (zgony poz. 37/ str 56) co zglosili Wojciech Sepioł i Franciszek Gębura zamieszkali w Krynkach
**** 1882 –1890 PIOTR KARWACKI (Krynki poz.45/43) 18 lutego 1882zgłoszono urodziny syna TOMASZA KARWACKIEGO l. 32 i Franciszki z Jezierskich l. 28; swiadkowie Franciszek Gembura l. 38 i Wojciech Sepioł l. 28; chrzestni Adam Mazur i Mqarianna Kutera PIOTR KARWACKI, ur około 1882 w Krynkach syn Tomasza Karwackiego (rocznik 1844) i jego 2 żony Franciszki z Jezierskich; Piotr zmarł w wieku 8 lat w Krynkach 30 marca 1890 roku (zgony par.Krynki poz. 29, str.42; co zgłosili Wojciech Sepioł i Tomasz Karwacki lat 46
**** 1884 ROZALIA KARWACKA ur w Krynkach (87/135) 20 sierpnia 1884 córka Tomasza Karwackiego lat 41 i Franciszki z Jezierskich lat. 32; świadkowie Wojciech Sepioł i Tonasz Miernik;chrzestni Fabian Łodej i Marianna Pachciowa
**** 1886 KAROLINA KARWACKA ur w Krynkach (poz. 139/246) 29 pazdziernika 1886, córka Tomasza Karwackiego lat 42 i Franciszki z Jezierskich; świadkowie Wincenty Sliwa i franciszek Gębura; chrzestni Antoni Sieruń i Ewa Miernik;
**** 1888 MICHALINA KARWACKA-Miśkiewicz ur w Krynkach (poz.120/347) 23 X 1888 roku córka Tomasza Karwackiego l. 46 i Franciszki z Jezierskich l. 31; chrzestni Wiktoria Śliwina, Wawrzyniec Stachney
**** 1891 MARIANNA KARWACKA ur w Krynkach (poz47/482 str) 30 marca 1891 córka Tomasza Karwackiego l. 49 i Marianny z Jezierskich; świadkowie Wojciech Sepioł i Franciszkek Gębura
**** 1892 JÓZEFA KARWACKA-Zawłocka ur w Krynkach (poz. 141) 27 X 1892 córka Tomasza Karwackiego lat 50 i Franciszki z Jezierskich l. 38; 17 IX 1922 poślubiła Antoniego zawłockiego; zmarła 10 II 1979 w Rudzie

Dzieci Tomasza Karwackiego i Franciszki Jezierskiej
*** 1860 JAN KARWACKI
Wnuk Tomasza
Syn Jana i Antoniny Karwackich
**** ANTONI KARWACKI zgon 1896
*** 1870 ANTONINA KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1850 LUDWIK KARWACKI, (ur 1850-54) l. 38 syn Piotra; mąż Marianny Olesińskiej
Ślub wzięli 20 sierpnia 1880 (śluby w Krynkach poz. 13/str 67) Ludwik w wieku 29 lat (1850) jako syn Piotra i Józefy z Ocalów chłopów w Brodach; świadkami byli TOMASZ KARWACKI i WOJCIECH KUTERA
Prawnuku Kazimierza Karwackiego
Wnuki Piotra Karwackiego...
Dzieci Ludwika Karwackiego i Marianny Olesińskiej
**** 1879 – 1879 ANNA KARWACKA, 10 miesięczna córka Ludwika Karwackiego lat 43 (ur 1854) i Marianny Olesińskiej zmarła w Brodach (zgony par. Krynki poz. 38/str 27) co zgłosili Ludwik Karwacki lat 43/ur 1854 i Franciszek Karwacki lat. 36 /ur 1861
**** 1881 KATARZYNA KARWACKA Krynki 1881 / poz 102/str.25) w BRODACH 12 listopada 1881 urodzona córka Ludwika Karwackiego lat 46 i Marianny z Olesińskich l. 27, świadkami byli Jan Rożek i Franciszek Lis; chrzestnymi Szymon Klepacz i Elżbieta Olesińska
**** 1886 AGNIESZKA KARWACKA-Bidzińska ur. w Brodach 17 stycznia 1886 (poz.10/205) córka Ludwika Karwackiego lat 33 (??) i Marianny Olesińskiej lat 23 )???0; świadkowie Franciszek Lis l. 40 i Jan Rożek l. 46; chrzestni JAN KARWACKI i Katarzyna Lis. 14 XI 1949 Agnieszka wyszła w Starachowicach za Michała Bidzińskiego
**** 1887 WIKTORIA KARWACKA urodzona w Brodach (poz.119/295) 16.X.1887, córka Ludwika Karwackiego lat 35 i Marianny z Olesińskich l. 25; świadkowie Jan Orczyk i Szczepan Grudziniewski; chrzestni ANTONINA KARWACKA i Michał Olesiński. Wiktoria zmarła 10 sierpnia 1969 w Brodach w wieku 84 lat
**** 1890 ANTONINA KARWACKA ur w Brodach (poz.48/424) 5 IV 1890 córka Ludwika Karwackiego lat 36 i Marianny z Olesińskich lat 26; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i MARIANNA KARWACKA; Antonina zmarła w Brodach 17 VI 1971
**** 1893 JAN KARWACKI ur w Brodach (poz 186/1893) syn Ludwika Karwackiego lat 41 i Marianny z Olesińskich; nie był prawdopodobnie mężem ZOFII z Karwackich Karwackiej; córki Franciszka i Marianny z Czajów Karwackich z Krynek; ślub 29.III.1912 ... gdyz z tej samej linii Kazimierza i Piotra
**** 1896 ANNA KARWACKA ur w Brodach (poz.110/189) 16 VI 1896 córka Ludwika Karwackiego l. 42 i Marianny z Olesińskich l. 36; świadkowie FRANCISZEK KARWACKI l. 42 i Michał Adamczak l. 46


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1857 ZOFIA KARWACKA-Jakubowska; ur 1857 w Brodach, córka Piotra i Józefy z Ocalów, wzięła w Krynkach ślub ( poz. 9/str. 26 22 lutego 1876 roku w wieku lat 19 z Janem Jakubowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1861 FRANCISZEK KARWACKI ur. ok. 1861 syn ???? Piotra i JÓZEFY z Ocalów KARWACKA,
Józefa z Ocalów ur ok. 1833, córka Szymona i Marianny z Lenartowiczów; zmarła w Brodach (poz. 4/str 160) w Brodach 9 stycznia 1895 w wieku 62 lat lat , pozostawiając po sobie męża Piotra Karwackiego co zgłosił Franciszek Karwacki l. 34


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1859 FRANCISZEK KARWACKI (1859 ?) mąż Małgorzaty Karwackiej
*** 1862 FRANCISZEK KARWACKI
*** MAŁGORZATA z Piwków Franciszkowa KARWACKA, ur 1877 z Piwków/Piwników córka Jana i Anny z Gałków-, zmarła w Brodach (zgony Krynki poz, 89/str.182) w wieku lat 27 15 listopada 1894 z czym stawili się:
LUDWIK KARWACKI lat 38 (ur 1856) i Piotr Karwacki l. 72 (ur 1822); pozostawiła
owdowiałego męża Franciszka Karwackiego
1857 FRANCISZEK KARWACKI, ur. 1857 …1893/FRANCISZEK KARWACKI/FRANTIS Karwacka, z Piesnica/Austria, ur.1857, w USA 10.IV.1893, l.36 kawaler.. zapisy nieczytelne
Prawnuki Kazimierza Karwackiego
Wnuki Piotra Karwackiego...
Dzieci Franciszka Karwackiego i 1) Małgorzaty z Piwków/Piwników w BRODACH
**** 1887 FRANCISZEK KARWACKI urodzony w Brodach 21 kwietnia 1887 (poz. 56/276) syn Franciszka Karwackiego l. 26 i Małgorzaty z Piwników l. 19; świadkowie Wawrzyniec Łodej i Jan Rożek; chrzestni Franciszek Mikoś i ANTONINA KARWACKA
**** 1896 -1896 FRANCISZEK KARWACKI 10 tygodniowy syn Franciszka (1859) i Małgorzaty z Piwków, zmarł 3 czerwca 1896 (zgony par. Krynki poz 98), o czym powiadomili PIOTR KARWACKI lat 76 (rocznik 1820) i FRANCISZEK KARWACKI l. 37 (rocznik 1859
**** 1888 – 1956 ANTONI KARWACKI urodzony w Brodach ( poz.108/343) 19 sierpnia 1888 syn Franciszka Karwackiego lat 29 i Małgorzaty z Piwników lat 21; s\chrzestni Jan Jakubowski i Marianna Maciag; ZMARŁ 10 XII 1956 w Ostrowcu Świętokrzyskim
**** 1891 MARIANNA KARWACKA-Skowronowa, ur w Brodach (poz. 151) 21 X 1891, córka Franciszka Karwackiego lat 34 i Małgorzaty z Piwników lat 25; 25 I 1910 wyszła za Pawła Skowrona; zmarła w Zagaju 6 X 1975
**** 1894 JAN KARWACKI ur w Brodach (poz.3/1894) 14 I 1894 syn Franciszka Karwackiego l. 34 i Małgorzaty z Piwników lat 24; świadkowie PIOTR KARWACKI l. 72 i Jan Rożek lat 47
Dzieci Franciszka i 2) Maianny z Glowackich
**** 1896 FRANCISZKA KARWACKA ur w Brodach (poz. 127) 26 VI 1896, córka Franciszka Karwackiego l. 37 i Marianny z Głowackich lat 23; świadek LUDWIK KARWACKI l. 43
**** 1898 JÓZEFA KARWACKA ur w Brodach (poz.37/1898) 21 II 1898 córka Franciszka Karwackiego l. 38 i Marianny z Głowackich lat 24; świadkowie LUDWIK KARWACKI lat 45 i Franciszek Lis 55
**** 1899 KATARZYNA KARWACKA-Łondej-Nowak ur w Brodach (poz. 154/1899) 15 X 1899 córka Franciszka Karwackiego lat 45 i Marianny z Głowackich l. 27; świadkowie Jan Jakubowski lat 48 i Józef Maciąg l. 48 ; 23 IX 1923 zaślubia ze Stanisława Łondaj, a potem jako wdowa 15 IX ? za Franciszka Nowaka; umiera w Brodach 22.IX 1979
**** 1901 STANISŁAW KARWACKI ur w Brodach (poz.53/1901) 25 III 1901, syn Franciszka Karwackiego lat 47 i Marianny z Głowackich lat 27
STANISŁAW KARWACKI z mci Brody, urodzony tam 22.III.1901, zamieszkały w Zagajach Bolęczyńskicvh, zginął w Oswięcimiu 19.02. 1942 r.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2) Piotra Karwackich i Anny z Cwieków
*** 1872 WINCENTY KARWACKI ur 1872 (poz.64/str.106) syn Piotra i Anny z Cwieków
*** 1872 WINCENTY KARWACKI syn Piotra i Anny ???
2 zona ANNA z Cwieków Piotrowa KARWACKA matka Wincentego 1872

*** WINCENTY KARWACKI
**** BRONISŁAW/a KARWACKI/a Warszawa i Brody
**** JÓZEF KARWACKI
***** STANISŁAW KARWACKI zm. bezdzietnie
***** TOMASZ KARWACKI w Koninie
****** Artur KARWACKI w Koninie ARTUR KARWACKI żonaty
żona Mirosława Karwacka z domu Młynarska urodzona w Koninie.
Witam Panie Andzeju dziękuję za odpowiedz jestem bardzo mile zaskoczony że był pan w Brodach Iłzeckich.Z Brodów iłżeckich a dokładnie ze wsi Połągiew, na Połągwi jest jedyny młyn i staw i to własnie posiadłość mojego ojca to jest 3 kilometry od Brodów tam urodził się mój ojciec Tomasz. Dziadkowie moi Józef i Kazimiera Karwaccy już nie żyją.Jeśli chodzi o Konin to faktycznie mieszka tu kilka rodzin o nazwisku Karwaccy ale jest to tylko zbieżnośc nazwisk żadne więzy rodzinne nas nie łączą.Przyznam szczerze że nie wiedziałem że jest strona internetowa rodziny karwackich.Pozdrawiam serdecznie. Artur. P.S.Jeśli byłby pan w Brodach iłżeckich i okolicach lub ja byłbym w Krakowie to bardzo chętnie poznałbym Pana.

**** KAZIMIERZ KARWACKI kaw. Virtutii Militarii zm. 1978
Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk - 1969 - Liczba stron: 304 - Widok krótkiego opisu
W umówionym miejscu czekał na nas Kazimierz Karwacki — „Wiech" z Połągwi i dyżurny ruchu ze stacji Kunów, nazwiskiem Lacen ... Kazik Karwacki i Lacen okazali się dobrymi organizatorami. Przy pomocy ludzi z tutejszego garnizonu przerwali ...

***** MIROSŁAW KARWACKI (syn i córka)
*** WIESŁAWA KARWACKA-Dec (2 synów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1880 ANTONINA KARWACKA ur 13 lutego 1880 w Krynkach (poz 9/354) Piotra Karwackiego i Anny z Cwieków; świadek Tomasz Karwacki lat 40/1840 i Łucja Maciosowa, chrzestny Łukasz Karwacki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1885 ANTONI KARWACKI ur w Połagwi 9 kwietnia 1885 (poz.37/165) Tomasz Karwacki lat 50 zgłosił syna ??? (PIOTRA KARWACKIEGo ?) i Anny z Cwieków l. 47; świadkowie Tomasz Klepacz la 38, Paweł Kutera lat 45; chrzestni Andrzej Wadziński i ANTONINA KARWACKA

córka ?
*** 1860 ANNA KARWACKA w Brodach X 1884 chrzestną Anny Olesinskiej


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


** 1834 STANISŁAW KARWACKI ur 1834 w Brodach syn Kazimierza i Katarzyny z Klepaczów Karwackich, w Budach Brodzkich żeni się 17 czerwca 1890 roku (par. Krynki śluby poz. 21/str.256) w wieku 56 lat z Marianna Jagieło ... w obecności PIOTRA KARWACKIEGO l. 68 /1822 i TOMASZA KARWACKIEGO l. 50/1840
1 żona ** 1823 TERESSA z Rapcińskich Stanisławowa KARWACKA, ur około 1823 roku, córka Antoniego i Zofii z Bestewiczów Rapcińskich; zmarła w wieku lat 66 w Brodach 26 marca 1890 (zgony par. Krynki poz. 28, strona 42; co zgłosili
STANISŁAW KARWACKI lat 56/ur 1834 i
PIOTR KARWACKI ur 1822, chłopi w Brodach
2 żona **MARIANNA z Jagiełów Stanisławowa KARWACKA w Brodach syn Kazimierza i Katarzyny z Klepaczów Karwackich, w Budach Brodzkich żeni się 17 czerwca 1890 roku (par. Krynki śluby poz. 21/str.256) w wieku 56 lat z Marianna Jagieło ... w obecności
PIOTRA KARWACKIEGO l. 68 /1822 i
TOMASZA KARWACKIEGO l. 50/1840
TOMASZ KARWACKI – 1830 (w 1896 miał lat 66/1830 zgłosił śmierć Antoniego syna Jana i Antoniny Karwackich)

1 b podlinia STANISŁAWA i katarzyny z Klepaczów
Wnuki Kazimierza i Katarzyny z Klepaczów Karwackich:
Dzieci STANISŁAWA KARWACKIEGO ur 1834 w Brodach syn Kazimierza i Katarzyny z Klepaczów Karwackich, w Budach Brodzkich żeni się 17 czerwca 1890 roku (par. Krynki śluby poz. 21/str.256) w wieku 56 lat z Marianna Jagieło ... w obecności PIOTRA KARWACKIEGO l. 68 /1822 i TOMASZA KARWACKIEGO l. 50/1840

*** 1850 JÓZEFA KARWACKA-Nowak
Dziecko Józefy Karwackiej-Nowak
**** JAKUB KARWACKI albo NOWAK: ur. w Brodach 1874 roku (poz.72/str 176 zgłosił Stanisław Karwacki jako syna Józefy Karwackiej zamężnej Nowak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1893 MARIANNA KARWACKA ur w Brodach (poz. 132) 30 września 1893, jako córka Stanislawa Karwackiego lat 57 i Marianny z Jagiełow lat 26; świadkowie ANTONI KARWACKI lat 47 i Michał Michałowski lat 47

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1897 ANTONINA KARWACKA-Olesinska-Rakoczy ur w Brodach (poz.44/1897) 20 III 1897 córka Stanisława Karwackiego l. 60 i Marianny z Jagiełow l. 52 (???);świadkowie ANTONI KARWACKI l. 46 i Jan Leszczyński lat 49; primo voto Antoniowa Olesinska (zmarł 12.. 1913) secundo voto Władysławowa Rakoczy; zmarła 12 IX 1983


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1900 WALERIA KARWACKA-Stachczy... ur styczeń-luty 1900/ w Brodach (poz. 15/1900) córka Stanisława Karwackiego lat 67 i Marianny z Jagiełłow lat 34; śiadkowie Antoni Karwacki l. 46 i Stanisław Adamek l. 38. 30 VI 1929 wyszła za Jana Stachczego; zmarla w Brodach 26 III 1985


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzieci ?? Karwackich:
* 1770 KAZIMIERZ KARWACKI brat Michała
* 1770 KATARZYNA z Klepaczów Kazimierzowa KARWACKA w Brodach rodzice

2 LINIA MICHAŁA KARWACKIEGO 1780 i Julianny z Gałków

* 1780 MICHAŁ KARWACKI brat Kazimierza ojciec Wincentego
* JULIANNA z Gałków Michałowa KARWACKA matka Wincentego
Dzieci Michała i Julianny z Gałków Karwackich:
** 1811-1899 WINCENTY KARWACKI, ur 1811, zmarł w Brodach (zgony Krynki poz .2/25 zmarł 11 stycznia 1899 w wieku 78 lat; co zgłosił Łukasz Karwacki l. 49/ur 1850 i Kazimierz Gałka l. 59 chłopi zamieszkali na gospodarstwach w Brodach; pozostawił żonę Mariannę Karwacką
** 1820 FRANCISZKA z Jeziorków Wincentowa KARWACKA
** 18xx MARIANNA Wincentowa Karwacka

2 a podlinia WINCENTEGO i Franciszki z Jeziorków
Wnuki Michała i Julianny z Gałków Karwackich
Dzieci Wincentego i 1) Marianny Karwackich;:

*** 1828 ? JÓZEF KARWACKI ? POŁAGIEW
*** 1830 –1891 ANTONINA z Kumków KARWACKA ur, około 1830 roku, córka Jana i Cecyli z Plewów Kumków; żona Józefa Karwackiego, matka Antoniego, Marianny Maciągowej zmarła w Połagwi w wieku 61 lat, 21 listopada 1891 (zgony poz. 126/str 100); co zgłosili Tomasz Łodej lat 65 i Józef Maciag lat 42


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Prawnuki Michała i Julianny z Gałków
Wnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Dzieci Józefa Karwackiego i Antoniny z Kumków z Połagwi
**** 1852 ANTONI KARWACKI
**** 1852 ANTONI KARWACKI ur w Brodach w 1852
mąż Antoniny z Kaniów; rodzice MARIANNY KARWACKIEJ, ur około 1893-94 w Brodach córka Antoniego i Antoniny z Kaniów Karwackich; w wieku 1 roku zmarła 7 sierpnia 1894 (zgony Krynki poz. 65/ strona 176), co zgłosili Antoni Karwacki l. 42/ur 1852 i Michał Micyhałowski l. 49 w Brodach zamieszkali.
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki Walentego Karwackiego ???
Dzieci Antoniego Karwackiego i Antoniny z Kaniów Karwackiej w BRODACH
dziecia Antoniego I Antoniny z Kaniów
***** 1884 HELENA KARWACKA (18/118) ur w Brodach 20 lutego 1884 córka Antoniego Karwackiego lat 33 i Antoniny z Kaniów lat. 21; swiadkowie Wojciech Kutera i Stanisław Kania; chrzestni Kazimierz Gałka i ANNA KARWACKA
HELENA KARWACKA - nauczycielka w Rembieszycach koło Małogoszczy na SW od Kielc,zgineła podczas nalotu na pociag w pobliżu Bochni dnia 4 września 1939 wraz z matka i siostrą (zródlo : Materiały TON .. Tajnej Orga. Naucz.)
***** 1893-94 MARIANNA KARWACKA
MARIANNA KARWACKA, ur około 1893 w Brodach córka Antoniego i Antoniny z Kaniów Karwackich; w wieku 1 roku zmarła 7 sierpnia 1894 (zgony Krynki poz. 65/ strona 176), co zgłosili Antoni Karwacki l. 42/ur 1852 i Michał Michałowski l. 49 w
Brodach zamieszkali.
***** 1888-1967 ROZALIA KARWACKA ur w Brodach (poz.107/342) 19 sierpnia 1888 córka Antoniego Karwackiego lat 36 i Antoniny z Kaniów l. 22. Chrzestni Jan Szast i Teresa Szast. ROZALIA zmarła w Krynkach 3.XI.1967 w wieku 79 lat
***** 1891 WŁADYSŁAW KARWACKI ur w Brodach (poz.50/483 str) 2 I 1891 syn Antoniego Karwackiego l. 38 i Antoniny z Kaniów l. 27; świadkowie STANISŁAW KARWACKI l. 56; chrzestni Ludwik Morka, Antonina Kania; ślub koscielny w Krynkach 24 IV 1910 z Marianna K.
Żona Marianna K..
***** 1893 MARIANNA KARWACKA ur w Brodach (poz 114/1893) 30 VIII 1893 córka Antoniego Karwackiego lat 46 i Antoniny z Kaniów lat 36;
***** 1898 PIOTR KARWACKI ur w Brodach (poz. 10/1898) 23 I 1898 syn Antoniego Karwackiego lat 46 i Antoniny z Kosmów l. 33; świadkowie STANISŁAW KARWACKI l. 60; chrzestni Józef Holak i MARIANNA KARWACKA
***** 1900 – 1970 STANISŁAW KARWACKI ur w Brodach (poz. 72/1900) 22 IV 1900 syn Antoniego Karwackiego lat 49 i Antoniny z Kaniów lat 36; świadkowie STANISŁAW KARWACKI l. 67 i Michał Michałowski lat 56; 1 IX 1924 poślubił MARIANNE KARWACKA, 9 VIII 1932 MARIANNE Marych; zmarł w Brodach 6 IV 1970


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cd.
**** 1859 MARIANNA KARWACKA Maciagowa
**** 1859 MARIANNA KARWACKA – ur 1859- Maciagowa matka Antoniego Maciaga zmarłego w Brodach w 1892 roku (zgony Krynki poz. 71. strona 125) i żona Józefa Maciaga (ur 1849); córka Józefa i Antoniny z Kumków Karwackich; W księdze ślubów w Krynkach poz. 4/str 2 1875/lub 4 ? 9 stycznia 1875 zawarli związek małżeński MARIANNA KARWACKA lat 16 i 4 mieś ( ur 1859) córka Józefa Karwackiego i Antoniny z Kumów Karwackiej z JÓZEFEM MACIĄGIEM

**** 1870 JÓZEF KARWACKI ur w listopadzie 1870 w Brodach (par. Kryniki ur. poz. 111) syn Józefa Karwackiego i Antoniny z Kumków, chrzestny Łukasz Karwacki, świadkowie Wincenty Karwacki lat 66/1804 ?, Piotr Karwacki lat 50/1820 ?
JÓZEF KARWACKI, ur 1870 syn Józefa i Antoniny z Kumków w Brodach 23 listopada 1892 roku (sluby Krynki poz. 32/1892) w wieku 22 lat żeni się z Wiktorią Murzyn
**** zona WIKTORIA Murzyn
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki Józefa Karwackiego i Antoniny z Kumków z Połagwi
Dzieci Józefa Karwackiego i Wiktorii z Murzynów ;JÓZEF KARWACKI, ur 1870 syn Józefa i Antoniny z Kumków w Brodach 23 listopada 1892 roku (sluby Krynki poz. 32/1892) w wieku 22 lat żeni się z Wiktorią Murzyn ???
***** 1895 FRANCISZEK KARWACKI ur w Brodach (poz.45/1895) syn Józefa Karwackiego lat 24 i Wiktorii Mąki ?? lat 24; chrzestni Walenty Sliwa i Ludwik Łondej; ożenił się z Franciszką Gałka 4 II 1920 zmarł w Brodach 21 I 1973
IGNACY KARWACKI ur w Brodach (poz. 215/1897) 30 XII 1897 syn Józefa Karwackiego 27 lat i Wiktorii z Mąków lat 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1834 WALENTY KARWACKI ur 1834 - świadkiem ślubu ZOFII KARWACKIEJ-Mazurowej ur 1873 córki Jana i Marianny ze Stachnyczków Karwackich, 8 listopada 1892 (śluby Krynki poz, 25) w wieku 19 lat w obecności WALENTEGO KARWACKIEGO lat 58/ur 1834 wyszła za Jana Mazura
JAN KARWACKI (ur 1845) i MARIANNA (ur 1850) ze Stachynczyków rodzice JÓZEFY KARWACKIEJ, ur ok. 1888/zm 1890 roku, c. JANA KARWACKIEGO i Marianny ze Stacynczyków; w wieku 2 lat zmarła 5 grudnia 1890 w Krynkach (zgony poz.95/1890 str.59) i Zofii Karwackiej Mazurowej
Prawnuki Michała i Julianny z Gałków
Wnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Syn Józefa Karwacki i Antoniny z Kumków.................../ lub Walentego Karwackiego 1834 i. ???
**** 1850 JAN KARWACKI i ANTONINA z Jabczyków KARWACCY w Połągwi Brodach, rodzice Antoniego Karwackiego, ur około 1879 ro we wsi Połagniew syn JANA KARWACKIEGO i Antoniny z Jabczyków, wieku 10 lat zmarł 26 kwietnia 1889 roku (zgony par. Krynki poz. 32/str. 22)
JAN KARWACKI w 1884 roku chrzestnym Ignacego Zubera wraz z Antoniną Karwacka
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki Walentego Karwackiego ???
Dzieci Jana Karwackiego i Antoniny z Jabczyków/JAPCZYKÓW w Połagwi-Brodach:

POŁAGIEW
***** 1879-1789 ANTONIEGO KARWACKIEGO, ur około 1879 ro we wsi Połagniew
***** ANTONI KARWACKI, ur około 1879 roku we wsi Połągniew syn JANA KARWACKIEGO i Antoniny z Jabczyków, w wieku 10 lat zmarł 26 kwietnia 1889 roku (zgony par. Krynki poz. 32/str. 22)
***** 1887 MARIANNA KARWACKA ur. W Poładzy 30 XII 1887, córka Jana Karwackiego l. 26 (????) i Antoniny z Jabczyków/Japczyków lat 19 (?????); świadkowie Paweł Kudera l 45 i Tomasz Klepacz 66; chrzestni Jan Jsbczyk i MARIANNA KARWACKA
***** 1889 ANTONI KARWACKI ur w Brodach 18 II 1889 (poz 32/372) syna Jana Karwackiego l. 28 i Antoniny z Jabczyków l. 25; chrzestni JÓZEFA KARWACKA i Andrzej Wodziński
***** 1890 JAN KARWACKI urodzony w Brodach (poz. 62/425) 13 IV 1890, syn Jana Karwackiego lat. 28 i Antoniny z Jabczyków; chrzestni Jan Jakubowski i Marianna Jadczinska
***** 1892 JÓZEF KARWACKI ur w Połągwi (poz.9/1892) syn Jana Karwackiego lat 36 i Antoniny z Jabczyków; świadkowie TOMASZ KARWACKI l. 58 i Tomasz Kleoacz lat 36; 23 XI 1920 zaślubił Julianne Klepacz; 23 II 1927 Bronisławę
1 zona Julianna Klepacz (1920)
2 zona Bronisława (1927)
***** 1895 ANTONI KARWACKI ur w Brodach (poz. 55) 24 III 1895 roku syn Jana Karwackiego l. 33 i Antoniny z Japczyków l. 30, zmarł w Brodach (zgony Krynki poz. 40) 16 marca 1896 mając zaledwie rok co zgłosili Tomasz Karwacki l. 66 /ur 1830 i Tomasz Klepacz l. 67 /ur 1829
***** 1897 ZOFIA KARWACKA ur w Połagwi (poz.60/1897) córka Jana Karwackiego l. 36 i Antoniny z Japczyków l. 33
***** 1901 WŁADYSŁAW KARWACKI ur w Połagwi (poz.180/1901) 26 X 1901 syn Jana Karwackiego lat 41 i Antoniny z Japczyków lat 35; ożeniony z Genowefą Lac...25 XI 1929 a następnie z MARIANNA KARWACKĄ 7 VI 1936


cd.
Prawnuki Michała i Julianny z Gałków
Wnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Dzieci Walentego Karwackiego i Zofii z Wujcików???
**** 1875 JULIANNA KARWACKA ur w Krynkach 1 lutego 1875 (poz. 17/str 192) córka Walentego Karwackiego l. 34 /1841 i Zofii z Wujcików lat. 22/1853
**** 1879 MACIEJ KARWACKI ur 19 lutego 1879 w Krynkach (poz. 15/str 327 syn Walentego Karwackiego lat 38/1840 i Zofii z Wujcików
**** 1881 KATARZYNA KARWACKA (1881, poz. 99/str 24) 8 listopada 1881 w Krynkach zgłoszone urodziny w Krynkach córki Walentego Karwackiego l. 46 i Zofii z Wójcików l. 29, chrzestnymi byli TOMASZ KARWACKI i Franciszka Niewczasowa
**** 1884 ANNA KARWACKA ur w Krynkach (75/13) 22 lipca 1884, córka Walentego Karwackiego lat 40 i Zofii z Wójcików lat 30; chrzestni Antoni Sierun i Zofia Sieroniowa
**** 1888 PETRONELLA KARWACKA urodzona w Krynkach (poz.78/333) 20 czerwca 1888 córka Walentego Karwackiego l. 47 i Zofii z Wójcików ;. 39; chrzestni Franciszek Cieślik i Antonina Skibina

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**** 1848 TOMASZ KARWACKI
żona Wiktoria z Kuterów
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki Walentego Karwackiego ???
Dzieci Tomasza Karwackiego l. 45 ............................. i Wiktorii z Kuterów l. 24;
***** 1883 WINCENTY KARWACKI (Krynki 1883, poz. 53/85), ur 30 marca 1883 w Połagwi syn TOMASZA kARWACKIEGO l. 45 i Wiktorii z Kuterów l. 24; świadkowie Tomasz Klepacz i Paweł Kutera: chrzestni Wiktor Major i Julianna Gaburowa
**** 1866 KATARZYNA KARWACKA.. ur 1866, matka Józefy Karwackiej ur w Brodach (poz.22/1891) 10 lutego 1891 co zgłosili TOMASZ KARWACKI lat 50, Marianna Cwiek, Tomasz Klepacz; Józefa wyszła 25 XI 1931 za Antoniego S.
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki Walentego Karwackiego ???
Dzieci Tomasza Karwackiego l. 45 ............................. i Wiktorii z Kuterów l. 24;
***** 1891 JÓZEFA KARWACKA Józefa wyszła 25 XI 1931 za Antoniego S.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1811 WINCENTY KARWACKI syn Michała i Julianny z Gałkow

*** 1850 ŁUKASZ KARWACKI – 1850 - syn :WINCENTEGO KARWACKI, ur 1811, zmarł w Brodach (zgony Krynki poz .2/25 zmarł 11 stycznia 1899 w wieku 78 lat; co zgłosił Łukasz Karwacki l. 49/ur 1850 i Kazimierz Gałka l. 59 chłopi zamieszkali na gospodarstwach w Brodach; pozostawił żonę Mariannę
*** 1850 ŁUKASZ KARWACKI l. 49/1899


2 ) Franciszki z Jeziorków
Prawnuki Michała i Julianny z Gałków
Wnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Dzieci Łukasza Karwackiego i Franciszki z Kosmalów
**** 1876 JAN KARWACKI ur 25 lutego 1876 w Brodach (po. 35/str. 230) jako syn Łukasza Karwackiego lat 28/1848 i Franciszki z Kosmalów lat 21; chrzestni Józef Kosmala i Cecylia Jakubowska
**** 1878 AGNIESZKA KARWACKA ur w Brodach 26 grudnia 1878, córka Łukasza Karwackiego lat 28/1850 i Franciszki z Kosmalów lat 25/1853
**** 1881 WINCENTY KARWACKI (1881, poz. 81/18) w Brodach 20 września 1881 urodził się jako syn Łukasza Karwackiego lat 33 i Franciszki z Kosmalów l. 26; chrzestnymi byli LUDWIK KARWACKI i WIKTORIA HEPNAR
**** 1884 PIOTR KARWACKI ur w Brodach 6 kwietnia 1884 (poz 41/125) syn Łukasza Karwackiego lat 35 i Franciszki z Kosmalów l. 28; świadkowie Kazimierz Gałka i Mateusz Śliwa; chrzestni ANTONI KARWACKI i Rozalia Kuterzyna
**** 1886 MARIANNA KARWACKA urodzona w Brodach 21 marca 1886 (poz.52/219) córka Łukasza Karwackieg l. 38 i Franciszki z Kosmalów l. 30; śiadkowie Kazimierz Gałka i Piotr Mąka; chrzestni Grzegorz Grudniewski i Franciszka Stojkowa.
**** 1888 JÓZEFA KARWACKA ur w Brodach 27 XII 1888 (poz. 179/362) córka Łukasza Karwackiego l. 46 i Franciszki z Kosmalów l. 36; chrzestni Józef Maciąg i JÓZEFA KARWACKA


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1861 JÓZEFA KARWACKA; ur 1861 , córka Wincentego i Franciszki z Jeziorków; z Brodów w 1883 roku 30 stycznia (sluby Krynki poz, 10) w wieku 22 lat wyszła za Jana Zebera

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po 1940 Brody iłżeckie
JÓZEF KARWACKI – Rodzina
KAZIMIERZ KARWACKI – Rodzina
STANISŁAW KARWACKI - Rodzina

Po 1940 Brody iłżeckie
ARTUR KARWACKI – Rodzina
GENOWEFA KARWACKA – Rodzina
HALINA KARWACKA - RODZINA
IWONA KARWACKA - Rodzina
JAN KARWACKI – Rodzina
MAREK KARWACKI – Rodzina
MARIA KARWACKA - RODZINA
MICHAŁ KARWACKI - Rodzina
WALDEMAR KARWACKI – Rodzina
ZOFIA KARWACKA – Rodzina
ZOFIA KARWACKA – Rodzina
ZOFIA KARWACKA - Rodzina
STANISŁAWA KARWACKA - Rodzina

Po 1940 Starachowice
ADAM KARWACKI + rodzina
ALDONA KARWACKA + rodzina
BARBARA KARWACKA + rodzina
BEATA KARWACKA + rodzina
HELENA KARWACKA + rodzina
HENRYK KARWACKI + rodzina
IRENA KARWACKA + rodzina
JERZY KARWACKI + rodzina
JÓZEFA KARWACKA + rodzina
KRYSTYNA KARWACKA + rodzina
MAGDALENA KARWACKA + rodzina
MONIKA KARWACKA + rodzina
MAREK KARWACKI + rodzina
MARIAN KARWACKI + rodzina
MARIAN 2 KARWACKI + rodzina
PIOTR KARWACKI + rodzina
STANISŁAW KARWACKI + rodzina
STEFAN KARWACKI + rodzina
TERESA KARWACKA + rodzina

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 KRYNKI brodzkie

2 Linia MICHAŁA i Julianny z Gołków

*Prawnuki Michała i Julianny z Gałków
**Wnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
** Syn ..................
**** 1845 JAN KARWACKI (ur 1845) i MARIANNA (ur 1850) ze Stachynczyków rodzice JÓZEFY KARWACKIEJ, ur ok. 1888/zm 1890 roku, c. JANA KARWACKIEGO i Marianny ze Stacynczyków; w wieku 2 lat zmarła 5 grudnia 1890 w Krynkach (zgony poz.95/1890 str.59) i Zofii Karwackiej Mazurowej
Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki ??? Józefa ?
Dzieci Jana Karwackiego i Marianny ze Stachyczyków/STACHNYCH ? STACHNEY ? w Krynkach
***** 1867 FRANCISZEK KARWACKI ur 1867 syn Jana i Marianny Stechyczek Karwackich z Krynek, w wieku 26 lat w listopadzie 1893 roku żeni się w Krynkach (śluby pozycja 28, z Walerią Gembyra, l. 28
sygnatura: 58/1272/0/1202
tytuł i daty: [Przeciwko Janowi Karwackiemu synowi Franciszka, ze wsi Krynki, obwinionemu o kradzież leśną]; 1917
hasła indeksu: Karwacki Franciszek; Karwacki Jan
opis: dokumentacja aktowa; ; ; poszyt; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; nlb; B-4; K.650/17; ; sprawa wniesiona przez C. K. Administracje przymusową Akcyjnego Towarzystwa Zakładów Górniczych Starachowickich w Starachowicach; ; ; ; -;
Prapraprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Praprawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Prawnuki.... ?
Wnuki Jana Karwackiego i Marianny ze Stachyczyków/STACHNYCH ? STACHNEY ? w Krynkach
Dzieci FRANCISZKAK KARWACKIEGO ur 1867 syn Jana i Marianny Stechyczek Karwackich z Krynek, w wieku 26 lat w listopadzie 1893 roku żeni się w Krynkach (śluby pozycja 28, z Walerią Gembyra, l. 28
****** 1895 JÓZEFA KARWACKA ur w Krynkach (poz. 51) 17 III 1895, córka Franciszka Karwackiego lat 27 i Walerii z Gęburów lat 30; świadkowie JAN KARWACKI lat 51 i Paweł Murzyn lat 70; zmarła 20 II 1980 w Krynkach
****** 1897 ANTONINA KARWACKA-Mazurowa ur w Krynkach (poz. 136/1897) 29 VIII 1897 córka Franciszka Karwackiego l. 28 i Walerii z Gęburów l. 33; śiadek JAN KARWACKI lat 29; wyszła za Szymona Mazura 3 III 1924; zmarła 3 VI 1975
****** 1899 MARIAN KARWACKI ur w Krynkach (poz. 75/1899) 28 V 1899; syn Franciszka Karwackiego lat 28 i Walerii z Gęburów l. 28; świadek JAN KARWACKI l. 28
****** 1901 WINCENTY KARWACKI ur w Krynkach (poz. 164/1901) 23 IX 1901, syn Franciszka Karwackiego lat 33 i Walerii z Gęburów l; ożeniony z Antoniną Kwiecień 19 IX 1926; zmarł w Starachowicach 3 XI 1967


( LINIA Pani Wiesławy Karwackiej-Dec)

Praprapraprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prapraprawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Praprawnuki Józefa.... ?
Prawnuki Jana Karwackiego i Marianny ze Stachyczyków/STACHNYCH ? STACHNEY ? w Krynkach
Wnukii FRANCISZKAK KARWACKIEGO ur 1867 syn Jana i Marianny Stechyczek Karwackich z Krynek, w wieku 26 lat w listopadzie 1893 roku żeni się w Krynkach (śluby pozycja 28, z Walerią Gembyra, l. 28
Dzieci Wincentego Karwackiego;
******* BRONISŁAWA KARWACKA Potomkowie ^^^^^Bronisławy żyją w Warszawie i Brodach Iłżeckich
******JÓZEF KARWACKI z. Józefa dwaj synowie :
^^^^^^^^Stanisław zmarł bezdzietnie, starszy STANISŁAW KARWACKI; zmarł bezdzietnie
^^^^^^^^Tomasz ma syna TOMASZ KARWACKI, ojciec Artura Karwackiego
*******Artura.
******* 1922-1978 KAZIMIERZ KARWACKI; Kazimierz Karwacki, mój ojciec ur. w 1922 r brał udział w wojnie obronnej 39r, potem w partyzantce Świętokrzyskiej, - przyjaźnił się z legendarnym już "Szarym"-Antonim Hedą. Kazimierz Karwacki odznaczony krzyżem Virtuti Militari - zmarł w 1978r, pozostawiając syna
^^^^^^^^ Mirosława [syn i córka], oraz córkę
********* syn Mirosława
*********córka Mirosława
^^^^^^^^Wiesławę [ to ja -mam dwóch synów]
*********syn 1 Wiesławy
*********syn 2 Wiesławy.
^^^^^^^^STEFAN KARWACKI;. Czwarta osoba to Stefan Karwacki, zmarły młodo - pozostawił dwoje dzieci:
*********STEFANIA KARWACKA
*********ZYGMUNT KARWACKiStefanię i Zygmunta. Pamiętam z lat dziecinnych, że rodzina Karwackich w Brodach Iłzeckich była bardzo liczna.


Praprawnuki Michała i Julianny z Gałków
Prawnuki Wincentego i Marianny Karwackich:
Wnuki ??? Józefa ?
Dzieci Franciszka Karwackiego i Marianny z Czajów
*** 1893 – 1967 ZOFIA KARWACKA-Karwacka ur w Krynkach (poz.9) 26 I 1893 córka Franciszka Karwackiego l. 26 i Marianny z Czajów lat 21. 29 VIII 1912 wyszła za JANA KARWACKIEGO, zmarła w Starachowicach 27 VI 1967.; **** 1893 JAN KARWACKI ur w Brodach (poz 186/1893) syn Ludwika Karwackiego lat 41 i Marianny z Olesińskich; nie był prawdopodobnie mężem ZOFII z Karwackich Karwackiej; córki Franciszka i Marianny z Czajów Karwackich z Krynek; ślub 29.III.1912 ... gdyz z tej samej linii Kazimierza i Piotra

*** 1894 JÓZEF KARWACKI ur w Krynkach (poz. 172) 15 X 1894 syn Franciszka Karwackiego lat 27 i Marianny z Czajów l. 24; świadkowie Franciszek Zaczek i Jakob Murzyn
*** 1897 ANIELA KARWACKA-Najerek, ur w Krynkach (poz 37/1897) 14 III 1897, córka Franciszka Karwackiego lat 38 i Marianny z Czajów lat 26; wyszła za Antoniego Najerka 11 X 1921, zmarła w Starachowicach 16 VII 1979
*** 1899 JAN KARWACKI ur w Krynkach (poz. 113) 5. III.1899; syn Franciszka Karwackiego l. 32 i Marianny z Czajów lat 26; świadkowie Kazimierz Zaczek i Adam Zaczek; 27 X 1921 ożenił się z Zofią Kwiecień.
Żona Zofia Kwiecień


** 1871 JAN KARWACKI, ur w Krynkach 1871 (ks. Ur. poz. 65) syn Jana Karwackiego lat 25 i Marianny Stachynek lat 21,
** 1873 ZOFIA KARWACKA ur 19 wrzesień 1873 w Krynkach (poz. 107/str. 149, córka Jana Karwackiego lat 28/1845 i Marianny Stachynek lat 23 (1850)
** 1873 ZOFIA KARWACKA-Mazurowa ur 1873 córka Jana i Marianny ze Stachnyczków, 8 listopada 1892 (sluby Krynki poz, 25) w wieku 19 lat w obecności WALENTEGO KARWACKIEGO lat 58/ur 1834 wyszła za Jana Mazura
** 1875 ADAM KARWACKI, ur w Krynkach 24 grudnia 1875 (poz 123/str 218) syn Jana Karwackiego lat 29/1846 i Marianny Stachyczek lat 26/1849; chrzestni ZOFIA KARWACKA i JAKOB KWIECIEŃ; świadkowie Jan KARWACKI l. 29, Wojciech Jagieła i Paweł Murzyn
** 1878 STANISŁAW KARWACKI ur w Krynkach (poz.38/str 302) 14 kwietnia 1878 syn Jana Karwackiego lat 28/1850 i Marianny Stachynczek lat 28/1850; świadkowie Jan Karwacki l. 28, Paweł Murzyn, Wojciech Jagieła
** 1880 ANTONI KARWACKI urodzony w Krynkach 9 maja 1880 (poz. 83/str 371) syn Jana Karwackiego i Marianny Stachyczek lat 26/1854
** 1884 ANNA KARWACKA ur 17 lipca 1884 w Krynkach (74/133) córka Jana Karwackiego l. 39 i Marianny ze Stachynków; swiadkowie Paweł Murzyn l. 60 i Potr Gałka l. 60; chcestni Antoni Złoski i Józef Klepacz
** 1886 KAROL KARWACKI urodzony w Krynkach (poz. 142/247) 2 listopada 1886; syn Jana Karwackiego l. 41 i Mariannych ze Stachnych; śiadkowie Paweł Murzyn i Piotr Gałka; chrzestni Jan Lis i Józef Złoski
** 1888-1890 JOZEFA KARWACKA ur ok. 1888/zm 1890 roku, c. JANA KARWACKIEGO i Marianny ze Stacynczyków; w wieku 2 lat zmarła 5 grudnia 1890 w Krynkach (zgony poz.95/1890 str.59) i Zofii Karwackiej Mazurowej
** JÓZEFA KARWACKA, ur w Krynkach 4.XI. 1888 roku (poz 143/354), c. JANA KARWACKIEGO 44 i Marianny ze Stachnczyków l. 40;; w wieku 2 lat zmarła 5 grudnia 1890 w Krynkach (zgony poz.95/1890 str.59)
** 1890 PAWEŁ KARWACKI ur w Krynkach (poz.139) 2 X 1890; syn Jana Karwackiego lat 44 i Marianny ze Stachnych lat 40; swiadkowie Michał Jagiełło i Pawel Murzyn; chrzestni TOMASZ KARWACKI i Katarzyna Śliwa
** 1893 WŁADYSŁAW KARWACKI ur w Krynkach (poz 42/1893) syna Jana Karwackiego lat 48 i Marianny ze Stachnych lat 43

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 RODZICE Wincentego Karwackiego młynarza w Brodach Iłżeckich; ojca Bronisławy, Józefa i Kazimierza
* 1910 WINCENTY KARWACKI
** 1940 BRONISŁAWA KARWACKA
** 1940 JÓZEF KARWACKI
** 1940 KAZIMIERZ KARWACKI
KAZIMIERZ KARWACKI i Daniela Karwacka, Krynki k. Starachowic
ZŁOTA MIŁOŚĆ
Wspaniały jubileusz 50- lecia małżeństwa przeżywało 19 par z gminy Brody. Złote Gody obchodzili: Józefa i Władysław Adamczykowie z Brodów, Zofia i Marian Adamczykowie z Młynka, Helena i Władysław Bernaciakowie z Brodów, Józefa i Wacław Bukowscy z Lubieni, Helena i Władysław Jagiełowie z Młynka, Daniela i Kazimierz Karwaccy z Krynek, Danuta i Stanisław Kosmalowie z Młynka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


* 1880 JAN KARWACKI i ANIELA, rodzice Feliksa 1913 Karwackiego z Krynek
** 1913 FELIKS KARWACKI KARWACKI FELIKS
s. Jana i Anieli ur. 1913 w Krynkach; pow. opatowski rolnik, czł.OSP, żołnierz BCH W 1942 ujęty w łapance, wywieziony na roboty do Niemiec - skąd nie powrócił
KARWACKI FELIKS s. Jana i Anieli ur. 1913 w Krynkach; pow. opatowski rolnik, czł.OSP, żołnierz BCH
W 1942 ujęty w łapance, wywieziony na roboty do Niemiec - skąd nie powrócił

JAN KARWACKI i ANIELA rodzice Feliksa
KARWACKI FELIKS s. Jana i Anieli ur. 1913 w Krynkach; pow. opatowski STARACHOWICKIE ????
rolnik, czł.OSP, żołnierz BCH W 1942 ujęty w łapance, wywieziony na roboty do Niemiec - skąd nie poowrócił

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRYNKI ODDRYTE GROBY NA CMENTARZU W KRYNKACH:

JÓZEF KARWACKI ? WIKTORIA Józefowa KARWACKA ? ANTONINA ze Stojków KARWACKA 1893-1932
Maria z Margulów Karwacka 1905 (l.55; ur 1905) zm. 8.XI.1960
Stanisław Karwacki 1906 (l. 65, ur. 1906) zm. 24.X.1971
FELIKS KARWACKI 1913 – 1991
REGINA Feliksowa KARWACKA 1919-1990
JÓZEF KARWACKI 1918 – 1989
KAZIMIERA Józefowa KARWACKA 1919-1998
Stefan Karwacki 1918 (l. 57, ur. 1918) zm. 28.VII.1975
STEFAN KARWACKI 1919-1975
SABINA Stefanowa KARWACKA 1918-2005
Franciszka Stefanowa Karwacka 1906 (l.76, ur. 1906) zm. 15.IV.1982,
MARIAN KARWACKI 1934-1983
STANISŁAW syn Józefa i Kazimiery KARWACKI 1952-1997
Monika Karwacka 1967 (ur. 23.XI.1967), zm 1967
Rafał Karwacki 1968 (l.11, ur. 1968) zm.trag. 29.VII.1979
Maria Karwacka 1970 (ur. 16.V.1970) zm. 19.V.1970

Witam.
Na cmentarzu w Krynkach jest wiele starych nagrobków, nazwisko "Karwacki, -a" w przypadku tych najstarszych się nie pojawia. Nie prowadziłam badań nad konkretnymi rodami i rodzinami, wobec tego moja pomoc może nie być nieprzydatna. W tej chwili w mojej prywatnej bazie danych cmentarza mam jedynie kilka nazwisk pochowanych na Krynkach Karwackich:
Maria z Margulów Karwacka (l.55; ur 1905) zm. 8.XI.1960
Monika Karwacka (ur. 23.XI.1967),
Maria Karwacka (ur. 16.V.1970) zm. 19.V.1970
Stefan Karwacki (l. 57, ur. 1918) zm. 28.VII.1975
Franciszka Karwacka (l.76, ur. 1906) zm. 15.IV.1982,
Stanisław Karwacki (l. 65, ur. 1906) zm. 24.X.1971
Rafał Karwacki (l.11, ur. 1968) zm.trag. 29.VII.1979
Jeśli tylko napotkam starsze pochówki na pewno przekaże Panu informacje.
Serdecznie pozdrawiam!
Katarzyna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 RADOM snadomierskie Baron Cz. Rejski w 1873 roku sprzedał kolonistom niemieckim grunty należące do folwarku Wylezin - 750 mórg miary nowopolskiej ( morga = 56 arów). W wyniku tej transakcji powstają kolonie: Pasieka - 112 mórg, Ługi -335 mórg, Celestynów - 179 mórg. Akt kupna-sprzedaży został spisany
1840 w kancelarii ziemskiej P. Karwackiego w Radomiu
w obecności Juliana Matulewicza dzierżawcy wsi Grabów n/Wisłą. Baron Rajski zastrzega sobie prawo propinacji w w/w dobrach. Natomiast z lasu należącego do w/w dóbr może korzystać J. Matulewicz na obszarze 1 włóki oraz właściciele kolonii Ługi na obszarze 2 włók (1 włóka=30 mórg). Z dokumentu dowiadujemy się też, że koloniści musieli zapłacić Annie z Gzowskich Mierzejewskiej 6253 rubli srebrnych

1810 ..JÓZEF KALASANTY KARWADZKI
RODZINA KARWADZKICH
1 ) KARWADZKI JOZEF KALASANTY dziennikarz warszawski lata 3-te XIX w
2) KARWADZKI JÓZEF K. – poeta –
KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ Tomy 5-6 Petersburg
A) Pan J.K. Karwadzki stanał skromnie w obronie poetów... (str 91)
KARWADZKI JOZEF KALASANTY dziennikarz warszawski lata 3-te XIX w
b) Młoda Polska. Wiadomości Historyczne i Literackie. 1838 nr19
Na widnok\regu Warszawskim zjawił się nowy poeta P. J Karwadzki. Czytaliśmy w Gazecie Porannej, jego wstęp do powieści: Renegat czy" ostatnia z CÓ7'

„ Jeśli wolno sadzić artystę z drohnego ułamku, to wyrzeklihyśmy Ź po nieznośnie mizdrzcym się stylu, i dywagacjach o nocy, kaplicy, księzycu, dziewicy, należy spodziewać się w P. Karwadzkim zdecydowanego ucznia szkoły romantycznej.

** 1840 3) KARWADZKI JÓZEF pisarz Sadu Pokoju w Radomiu w 1877

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1760 DENKÓW WOLA BODZIECHOWSKA
Ostrowiec Świetokrzycki E przedmieście
18 km na SEE od Krynek
* 1780 JÓZEF KARWACKI i Marianna Pietrzycka z Wólki Bodziechowskiej
· ** ur 1811-1811 ich córka AGNIESZKA KARWACKA ur 1811-1811 Denków
· ** zg 1811 ich córak JÓZEFA KARWACKA zmarła 1811
· ** zg 1831 ich córka MARIANNA KARWACKA zm 1831
· ** ich 1833 córka MARIANNA KARWACKA zm. 1833

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrowiec Świętokrzyski ..... ZAKOPANE:
GNIAZDO SANDOMIERSKIE/
Dr Mieczysław KARWACKI – prof. łaciny w I LO – 1928 –Ostrowiec Św.
* Dr MIECZYSŁAW KARWACKI – dr chorób.wew. – 1929 – Ostrowiec Św.
MIECZYSŁAW Karwacki, ur. w Ostrowcu, zmarł w Zakopanem, lekarz, ojciec Jerzego Władysława (Kraków) i Janusza (Warszawa); żona Zofia zginęła w Oświęcimiu w 1942 r.
ZOFIA KARWACKA, ur. 20.X.1898 w Mińsku, zginęła w Oświecimiu 18. X. 1942 roku
Trochę pokręciłam z imionami. Książkę o Oświęcimiu też mam od Bartka. Jeszcze ma mi donieść coś o rodzinie napisane przez dziadka. Mój dziadek faktycznie spotkał się kiedyś w Zakopanem z * Mieczysławem. Ale Maksymilian to brat Bartka:
Karwacka Zofia
(nr obozowy 7516) Urodziła się 20 października 1898 r. w Mińsku Litewskim. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Podczas I wojny światowej była siostrą Czerwonego Krzyża. Za swe wielkie poświęcenie została odznaczona złotym krzyżem. W 1918 r. Wyszła za mąż za Mieczysława Karwackiego. Zamieszkali w Lublinie, potem ze względu na stan zdrowia musieli przenieść się do Zakopanego. Zamieszkali w willi "Cieślówka" zwanej później willą "Zofia". Wychowywała dwójkę dzieci: Barbarę i Janusza. Podczas okupacji rozprowadzała konspiracyjną prasę. Gestapo aresztowało ją i osadziło w katowni "Palace". Mąż próbował ratować Zofię. Nie udało mu się. W grudniu zabrano ją do więzienia w Tarnowie. Tam napisała znaną modlitwę więzienną "Ojcze Nasz". Córka Barbara przekazywała matce grypsy, a później (1942 r.) towarzyszyła jej, jadąc tym samym pociągiem do KL Auschwitz. Na stacji zdążyła podać masło przez zakratowane okienka. Tak się rozstały. Zofia Karwacka przebywała w KL Auschwitz od 28 maja do 18 października 1942 r. Pierwszy obozowy list przyszedł do domu po miesięcznym pobycie. Korespondencja zakończyła się z chwilą otrzymania telegramu o śmierci. Zmarła na tyfus.
Dzieci Mieczysława i Zofii Karwackich
^^ BARBARA (Maria) KARWACKA, c. Mieczysława i Heleny Karwackich
^^ JANUSZ KARWACKI (Warszawa) s. Mieczysława dra ch.wew; autor wspomnień oświęcmskich „Życie wśród śmierci”.
^^ JERZY WŁADYSŁAW Karwacki; z żoną Heleną Czubernat/Bielawską; s. Mieczysława

** Jerzy WŁADYSŁAW KARWACKI – dziadek Kraków
** Janusz KARWACKI wiezien Oswięcimia zmarł w 2010 Warszawa,
** siostra Barbara KARWACKA Warszawa
Dzieci Jerzego Karwackiego
*** brat Maciej MACIEJ KARWACKI Strona Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. ... SEFI na uszczelnienie filtracji w podłożu wału. –. powiedział Maciej Karwacki, Dyrektor ds. Marketingu Skanska S.A ..., córka Magda i jej siostra
^^^^ Magda Karwacka, c. Macieja, wn. Jerzego, prw. Mieczysława
^^^^ Paweł Karwacki, c. Macieja, wn. Jerzego, prw. Mieczysława

*** siostra Katarzyna
*** Andrzej - ojciec ur. 1952
Dzieci Andrzeja Karwackiego
**** Maksymilian (po 30-ce Dobczyce ma synów)),
**** Katarzyna po 30,
**** Bartek -26, Co ciekawe Bartek nic nie słyszął o Ostrowcu Świętokrzyskim.
**** Jakub chyba 22,
**** Kacper - naście lat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrowiec Świętokrzyski GNIAZDO Sandomierskie/:
WALDEMAR KARWACKI
MIEJSCE: Waldemar Karwacki (Huta Ostrowiec SA)



ROSOCHY opatowskie;gm. Opatów

1874 Marcin / MARTIN KARWACKI, ur. 1874
18741906/MARTIN KARWACKI/i, z Rosocky (ROSOCHY sa pod Opatowem w sandomierskim), ur.1874, w USA od 29.V.1906,32letni, żonaty (brak karty imigracyjnej) ROSOCKY ?
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

26. Gniazda sandomierskie (centralne) cz 2 STRACZKOW i TRZYK

Postprzez akarw » 14.07.2011

Gniazda sandomierskie (centralne)
Część 2 STRĄCZKOW i TRZYKOSY koprzywnickie


1700 STRACZKÓW i TRZYKOSY koprzywnickie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez: Aneks 587 : Gniazda parafii Olbierzowice sandomierskie
Zalozycielem był Idzi Karwacki rodem z miejscowości TRZYKOSY


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

palat. Sand. NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ
* 1700 MARCIN KARWACKI
** 1720-25 ANTONIUS syn MARTINI/ Antoni syn Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s. .... ojciec Stanisława – wpis w 1743 roku


1700 STRĄCZKÓW-Ryłowice- TRZYKOSY pod Chobrzanami 4 km na N od Koprzywnicy

1700 RODZICE WOJCIECHA i PIOTRA KARWACKICH

Wstępnie można wnioskować, że Karwaccy w Ryłowicach pojawili się już początkiem XVIII wieku jako RODZICE WOJCIECHA i PIOTRA KARWACKICH, prawdopodobnie zamieszkali w Straczkowie.

Z nich wywiodły się dwie linie tutejszych Karwackich;
- strączkowska WOJCIECHA a potem TOMASZA(1760-1832) TOMASZ KARWACKI Karwackich
- ryłowicka PIOTRA a potem SZYMONA (1769-1840) Karwackich ożenionego z Katarzyna z Kołaczów (1760-1846), którzy mieli Józefa, Małgorzate, Balwina, Marianne Stażykową, Brygidę Buliszyne

Z linii strączkowskiej WOJCIECHA i TOMASZA pochodził prawdopodobnie (jeżeli nie był synem Szymona) GRZEGORZ KARWACKI (1801-1841)zostawił po sobie 5 dzieci. Wśród nich syn Grzegorza Karwackiego 1802 i Agnieszki z Kijanów (1807) 1832 KACPER KARWACKI syn Grzegorza i Agnieszki Kij.... Grzegorz ożeniony z Agnieszką z Michniów Karwacką (1813-1883) AGNIESZKA z Michniów KARWACKA lat 70 zostawiła po sobie e syna Tomasza; zgłosili to Orłowski lat 45 i Dereń lat 70.

Z linii ryłowickiej PIOTRA i SZYMONA wyszło też 5 dzieci o których wspomina się w metryce zgonu Szymona Karwackiego (1840) zgłoszonego przez syna Józefa Karwackiego. Są to JÓZEF KARWACKI 1801-1841 , 1806-1846 KACPER KARWACKI 1806-1846 ; 1817 BRYGIDA KARWACKA-Buler 1817.....

JÓZEF osiadł na ojcowiźnie i miał sporo dzieci: 1828 MICHAŁ KARWACKI, 1834 MARIANNA KARWACKA ; 1834-1842 MARIANNA ; 1836 TOMASZ...; 1839-1875 MATEUSZ KARWACKI żona KATARZYNA z DERENIÓW; 1840 AGNIESZKA KARWACKA – wdowa 2 lutego 1876 wychodzi za Walentego Pacholczaka

Prawdopodobnie bratankiem Józefa jest 1849 PIOTR KARWACKI lat 31 urodzony we wsi Penzyławjeszvcze prichod Szcz... syn zmarłego Bor.... i Petroneli z Grudniów... we wsi Ułanowice.... z 1861 AGNIESZKĄ Stojnowska lat 19; wzieli ślub 19 X 1880.

Sukcesorem JÓZEFA w Ryłowicach jest TOMASZ KARWACKI z 1836 roku i jego dzieci: 1864 MARIANNA KARWACKA-GRZESIK (1884 słub1883) 1873 WALENTY KARWACKI (1873) KATARZYNA KARWACKA
(1877). ANDRZEJ KARWACKI (1880-1883); AGNIESZKA KARWACKA – wdowa po ? 2 lutego 1876 wychodzi za Walentego Pacholczaka

Kolejne pokolenie w linii Ryłowickiej reprezentują Józef Karwacki (35) i żona 1857 Agnieszka z Janoszów (28) rodzice Stanisława Karwackiego urodzonego 5 kwietnia 1885; który porzuca Ryłowice i przenosi się na Wołyń:

KARWACKI STANISŁAW s. Józefa[/size] OJCIEC Карвацкий Станислав Иосифович KARWACKI STANIS?AW s. Józefa 1885 г.р. Место рождения: Радомская губ., Сандомижкий (SANDOMIERSKIE – Rylowice), Рыловице; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка WIKTOROWKA)
JEGO 2 ga ŻONA ; gdyz on ma już dzieci (Adama) od 1923 roku więc miał inną żonę;
**/ lub *** STEFANIA KARWACKA 1914Карвацкая Стефания Андреевна: 1914 года рождения HELENÓW/ gmina Lipnik Opatow RADOMSKA Радомский, Опатовскийй, Еленов; HELENÓW поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка WIKTOROWKA

Skad się wywodzili Karwaccy w Ryłowicach ? Czy z Trzykos ? Szymon Karwacki zakładał rodzine w Koprzywnicy Zarzeczu... Mógł się przenieść do Rylowic jako sukcesor stryja Tomasza Karwackiego, 4-5 lat przed jego smiercia, bo już w 1828 roku w Chobrzanach rejestruje dziecko Michała. W zapisach są zbieżnośći pomiedzy JÓZEFEM i GRZEGORZEM KARWACKIMI, mogli być synami Szymona... wówczas... linia strączkowska wygasłaby na Tomasu zmarłym w 1832..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wsie: Straczków, Gorzyczany, Bystrojowice, Faliszowice, Janowice, Ryłowice, Jachimowice
Po stronie zachodniej Ryłowice sąsiadują ze wsią Jachimowice, ze wschodu graniczą ze Strączkowem, z północy z Janowicami, natomiast od południa oddzielone są polami od wsi Sośniczany gmina Koprzywnica. Ogólny obszar Ryłowice wynosi 131 ha, a liczba zameldowanych tam osób na pobyt stały wynosi 141. Wioska ta jest o wyraźnym profilu rolniczo – warzywniczym, częściowo tylko ogrodniczym.
W wieku XVI wieś Ryłowice zwana Riłowicze i był tu też folwark. W 1578r. właścicielem tej wsi był Stanisław Niedźwiecki. O Ryłowicach wspomina w 1888r. Stefan Żeromski w swoim dzienniku, że tu odbywały się wyścigi konne, a sędzią był Popiel z Kurozwęk. W roku 1921 gdy odbywał się powszechny spis ludności w Ryłowicach zanotowano dwa osiedla: Ryłowice Kolonia, gmina Klimontów i Ryłowice wieś gmina Klimontów. Obecnie te dwa osiedla stanowią jedno sołectwo pod nazwą Ryłowice gmina Samborzec.
Dzieci z tej miejscowości uczęszczają do Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach.Mieszkańcy Ryłowice należą do parafii kościoła św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach.
Strączków – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Samborzec.
Położenie [edytuj]
Wieś o zabudowie zwartej, usytuowana na wyżynie, przy trasie z Sandomierza, przez Samborzec i Chobrzany do Klimontowa. Niewielka część zabudowań znajduje się w dolinie przy strumyku, płynącym od Jachimowic, przez Ryłowice w kierunku Chobrzan. Ma tu miejsce produkcja rolniczo-warzywnicza (także ogrodnicza). Ogólny obszar Strączkowa wynosi w przybliżeniu 168 ha, natomiast liczba zameldowanych tu mieszkańców wynosi 200. Ludność należy do parafii św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach.
Historia [edytuj]
W 1277 r. miejscowość figurowała w dokumentach pod nazwą Stranczlów, znajdował się w niej folwark. Od 1954 wieś należała do gminy Klimontów (była włączona w skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Chobrzanach), a od 1973 r. - do gminy Samborzec. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Właśnie dostałem mikrofilmy parafii Chobrzany. Rozpoczynam kwerendę od 1810 roku .. rok po roku do 1831.. ani śladu Karwackich.. są natomiast Judowie...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1730 TRZYKOSY Straczków Ryłowice.....
STRACZKÓW- Chobrzany- RYLOWICe 5 km na N od Koprzywnicy

1 LINIA PIOTRA KARWACKIEGO i MARIANNY z Barańskich z TRZYKOS koprzywnickich

* 1730 PIOTR KARWACKI i Marianna z Barańskich
syn PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
** 1769-1840 SZYMON KARWACKI ROK 1840 16 maja 1840 JóZef Karwacki lat 37 i J. Skrzypczak lat 32 włościanie w Rylowicach zamieszkali zgłosili ze 14 maja 1840 UMARŁ SZYMON KARWACKI lat 80 (..70) w Rylowicach zamieszkały zostawiwszy żonę KATARZYNĘ z kołaczów - syn PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH - tu dzięż dzieci: Józefa, Małgorzate, Balwina, Marianne Stazykową, Brygidę Buliszyne (tez chyba Grzegorza) ....zostawił po sobie
Dzieci Szymona Karwackiego i Katarzyny:
** KATARZYNA z Kołaczów Karwacka zmarła KATARZYNA KARWACKA lat 80 (ur 1760) wdowa po Szymonie Karwackim u córki Brygidy w Jachymowicach
Dzieci Szymona i Katarzyny z Kołaczów Karwackich z Zarzecza błońskiego i Rylowic
*** JÓZEF KARWACKI1801-1841 JÓZEF KARWACKI s. Szymona Karwackiego i Katarzyny ROK 1841
1813-1883 AGNIESZKA z Michniów KARWACKA lat 70 zmarła 17 kwietnia 1883 zostawiła po sobie syna Tomasza; zgłosili to Orłowski lat 45 i Dereń lat 70
dzieci Józefa i Agnieszki z Nie...

Prawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Wnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Dzieci Józefa i Agnieszki z Michniów
**** 1806-1846 KACPER KARWACKI; 3 stycznia 1846 zmarł w Rylowicach KASPER KARWACKI lat 40 (???) s. Józefa zmarłego już i Agnieszki z Nik...
**** 1828 MICHAŁ KARWACKI, ur 18 sierpnia syn Józefa Karwackiego i Agnieszki z Miękinów;
dnia 18 sierpnia 1828 o 9 rano stawił się JÓZEF KARWACKI zagrodnik lat 27 (1801) z Ryłowic w obecnosci Augustyna Nowaka lat 45 mieszkajacego w Ryłowicachi Stefna Strużyka lat 42 w Straczkowie zamieszkałych zagrodników.. okazła dziecię płci męskiej urodzone w Ryłowicach o 4 rano z niego Józefa i Agnieszki Miękinów lat 20 (1808), dziecku na chcrzcie nadano imie MICHAŁ; chrzestni Stefan Struzik o Józefa Kołaczowa
**** 1834 MARIANNA KARWACKA c. Józefa i Agnieszki
ROK 1834 kolejne wpisy
27 marca 1934 JÓZEF KARWACKI w Rylowicach zamieszkały, karbownik lat 33 (ur 1801) (syn SZYMONA i Katarzyny z Kołaczów KARWACKICH) wraz z Augustynem Nowakiem lat 55 i Michałem Orłowskich włościanami z Rylewic ZGŁSZA narodziny córki jego i Agnieszki z Michniów lat 28 (ur. 1806) której na chcrzcie nadano imię MARIANNA KARWACKA ur 25 III 1834, a chrzestnymi zostali Marek Ordon i Agata Skorowa.
**** 1834-1842 MARIANNA KARWACKA c. Józefa i Agnieszki
ROK 1842
25 maja 1842 Michał Orłowski lat 50 i jedrzej Nowak lat 28 zgłosili zgon MARIANNY KARWACKIEJ lat 8 c. Józefa i
**** 1836 TOMASZ KARWACKI s. Józefa i Agnieszki
ROK 1836 kolejne wpisy
20 grudnia 1836 Józef KARWACKI lat 30 włościanin w Rylowicach zamieszkały w obecności Józefa Skrzypczaka lat 27 włosciqanina ze Stręczkowic i Macieja Mroczkowskiego z Rylowic oświadczając że o 6 rano w domu nr 2 urodził się z niego i z Agnieszki z Michniaków lat 27 syn któremu nadano imię TOMASZ; chrzestni Józef Skrzypczak i Katarzyna Orłowska...
**** 1839-1875 MATEUSZ KARWACKI c. Józefa i Agnieszki
ROK 1839
10 września 1839 Józef Karwacki lat 30 włoscianin w Rylowicach zamieszkały w towarzystwie Kazimierza Bulera z Jachimowic i Michała Orłowskiego lat 60, oświadczył że w domu nr 2 o 6 rano z niego i Agnieszki z Miękinów lat 30 urodził się MATEUSZ KARWACKI; chrzestni Kazimierz Bulera i Marianna Strażykowa ; ZMARŁ Mateusz Karwacki 9 stycznia 1875 w wieku 36 lat pozostawił wdowę KATARZYNE z DERENIÓW; zgłosił Michał Orłowski
żona KATARZYNA z DERENIÓW
****1840 AGNIESZKA KARWACKA – wdowa 2 lutego 1876 wychodzi za Walentego Pacholczaka

Prawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Wnuki .....y:
Dzieci ..... i P petroneli z Grudniów
**** 1849 PIOTR KARWACKI lat 31 urodzony we wsi Penzyławjeszvcze prichod Szcz... syn zmarłego Bor.... i Petroneli z Grudniów... we wsi Ułanowice.... z 1861 AGNIESZKĄ Stojnowska lat 19; wzieli ślub 19 X 1880


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** MAŁGORZATA KARWACKA
*** BALWINA lub BALWIN KARWACKA
*** MARIANNA KARWACKA Stażykowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



** 1817 BRYGIDA KARWACKA ur 8 X. 1817 (341/184)w Zarzeczu Błonskim w domu nr 1; córka SZYMONA KARWACKIEGO gospodarza w Probostwie Koprzywnickim, lat 48 (ur 1769) i Katarzyny z Kołaczów lat 36 (ur 1781)
BRYGIDE Buliszune ( z jachymowic)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1801-1841 GRZEGORZ KARWACKI s. Szymona Karwackiego i Katarzyny
ROK 1841 7 pazdziernika 1841 zmarł w Rylowicach GRZEGORZ ( a nie Józef ???) KARWACKI lat 40 (ur 1801) syn Szymona i Katarzyny z Kołaczów Karwackich.. zostawił żonę Agnieszkę z Miękinów i 5 dzieci...zgłosili Michał Orłowski lat 53 i Jedrzej Nowak lat 26
*** 1813-1883 AGNIESZKA z Michniów KARWACKA lat 70 zmarła 17 kwietnia 1883 zostawiła po sobie syna Tomasza; zgłosili to Orłowski lat 45 i Dereń lat 70
Grzegorz ożeniony z Agnieszką z Michniów Karwacką (1813-1883) AGNIESZKA z Michniów KARWACKA lat 70 zostawiła po sobie e syna Tomasza; zgłosili to Orłowski lat 45 i Dereń lat 70
Dziec iGrzegorza i Agnireszki z Michniówc
**** 1 TOMASZ KARWACKI
**** 2 dziecko
**** 3 dziecko
**** 4 dziecko
**** 5 dziecko
Syn Grzegorza karwackiego 1802 i Agnieszki z Kijanów 9 1807) z Strazczkowa Ryłowic
**** 1832 KACPER KARWACKI syn Grzegorza i Agnieszki Kij
1832; 4 stycznia stawił się GRZEGORZ KARWACKI lat 30 (ur 1802) w Rylowicach zamieszkały w obecnosci Macieja Kołacza lat 40 i Marka Obe.. lat 47 włoscianie ze Straczkowa oświadczyli ze 2 stycznia w Strączkowie z niego i AGNIESZKI z Kijanów lat 25 (ur 1807) u. Się KACPER KARWACKI – chrzestni Maciej Kołacz i Helena Gozkowa

**** 1806-1846 KACPER KARWACKI; 3 stycznia 1846 zmarł w Rylowicach KASPER KARWACKI lat 40 (???) s. Józefa zmarłego już i Agnieszki z Nik...

1810 – 1827 w aktach parafii Chobrzany nie występują Karwaccy; są natomiast liczni Judowie z Janowic, kasprowicze, Kordyki ze Byszewa, Kołacze ze Straczkowa

Praprawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Prawnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Wnuk Józefa i Agnieszki z Michniów
syn .....
**** 1850 Józef Karwacki (35) i
żona 1857 Agnieszka z Janoszów (28) rodzice Stanisława Karwackiego urodzonego 5 kwietnia 1885
Syn Józefa Karwackiego (35) i Agnieszki z Janoszów (28)
***** STANISŁAW KARWACKI ur 5 kwietnia 1885; we wsi Witryszczy ? Wiktorówka ? swiadkowie W. Dereń 28 i M. Orłowski l. 48


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Praprawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Prawnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Wnuki Józefa i Agnieszki z Michniów
Dzieci Tomasza Karwackiego u Łucji z Kurtyłw
**** 1864 MARIANNA KARWACKA-GRZESIK lat 19 c. Tomasza i Łucji przy rodzicach w Chobrzanach dnia 13 czerwca 1883 wyszła za Antoniego Grzesika kat 21
**** 1873 WALENTY KARWACKI ur 10 X 1873 syn Tomasza Karwackiego lat 28 i Łucji z Krutyłow lat 26; sw. Józef Zych, Michał Krasuski (duzo Krasuskich tu jest )
Poz. 35 1877 KATARZYNA KARWACKA . c. Tomasza ;lat 45 i Łucji z Kurtyłow lat 36
Poz.50 1880 ANDRZEJ KARWACKI syn Tomasza lat 45 i Łucji lat 46; zmarł w 1883 20 marca w wieku lat 2
? AGNIESZKA KARWACKA – wdowa po ? 2 lutego 1876 wychodzi za Walentego Pacholczaka

UWAGA BRAK MIKROFILMÓW z parafii Chobrzany za okres 1864-1872

Sprawdzono tez parafie – nie ma Karwackich:
Gozlice 1810-1812 1866-1868 1879-84;1885
Bogoria 1874-1877 1885
Gliniany 1865-1878
Borów 1879- 1891
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Parafia Chobrzany
GORZYCZANY 4 km na N od Koprzywnicy –
GNIESZOWICE 0,5 km na E od Trzykos

z Gorzyczan 4 km na N od Koprzywnicy –????????????????
Dzieci ......
*** 1844 JAN KARWACKI ur 1844 z Gorzyczan mąż Marianny Piątkowskiej z Gnieszowic , ojciec Jana Karwackiego ur 28 listopad 1871 / poz. 217
Żona MARIANNA PIĄTKOWSKA Karwacka z Gnieszowic
Wnuki .......
Dzieci JANA KARWACKIego z Gorzyczan ur 1845 i Marianny z Piątkowskich
^^^^ 1871 JAN KARWACKI ur 28 listopad 1871 w Gnieszowiszczu / poz. 217 zglosił JAN KARWACKI z Gorzyczan lat 27 mąż Marianny Piątkowskiej
^^^^ 1874 JULIA KARWACKA ur 2 stycznia 1874/poz.188 córka Jana Karwackiego lat 29 i Marianny z Piątkowskich lat 22. chrzestni Antoni Piątkowski i Julia Kunicka



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1730 STRACZKÓW Trzykosy koprzywnickie sandomierskie
4 km na NWW od Koprzywnicy; 4 km na SWW od Chobrzan


2 LINIA WOJCIECHA KARWACKIEGO i MARIANNY ze Strączkowa koprzywnickiego


* 1730 WOJCIECH KARWACKI i Marianna rodzice Tomasza Karwackiego 1760-1832 zmarłego w Ryłowicach
syn Wojciecha i Marianny Karwackich ze Strączkowa
** 1760-1832 TOMASZ KARWACKI syn Wojciecha i Marainny Karwackich ze
ROK 1832 jest Karwacki na liście zmarłych: 31 maja 1832 Szymon Karwacki lat 60
i Jan Sygnet l. 32 oświadczają, że 29 maja 1832 o 18 zmarł TOMASZ KARWACKI wyrobnik lat 70 liczący syn WOJCIECHA i MARIANNY małżonków KARWACKICH ze Strączkowa

* 1730 0. Rodzice Idziego, Ignacego,
od jak dawna skąd ? nie ma zapisów zgonu w parafii Koprzwnickiej
Dzieci....???
** 1760 IDZI KARWACKI brat Ignacego stryj rodzony Antoniego,
** 1765 IGNACY KARWACKI ur 1765 włościanin w TRZYKOSACH i
** 1 żona Jadwiga
** 2 1783 Żona Dorota z Kostrzewów lat 28 (ur 1783)


2 a podlinia IGNACEGO KARWACKIEGO i 1) Jadwigi 2) Doroty

Syn Ignacego i Jadwigi Karwackich
*** 1795 ANTONI KARWACKI II ur 1795 syn Ignacego i Jadwigi Karwackich
(ślub 398) 15 XI 1818 ANTONI KARWACKI młodzian lat 23 wg metryki wyjętej z kościoła Koprzywnickiego, w służbie w Trzykosach zamieszkały, syn IGNACEGO KARWACKIEGO i już zmarłej Jadwigi, oraz HELENA NASTERNIACZKA lat 26 wg metryki kościoła koprzywnickiego córka Ignacego Nasterianka i zmarłej już Magdaleny. Antoni i Helena rodzice Katarzyny i Walentego
541. KARWACKI Antoni x Nasternak Helena (Koprzywnica 1819/22)
*** 1 żona HELENA z Nasterków Karwacka (ur 1796), zmarła w wielu lat 30 15 I 1826, żona Antoniego, matka Walentego.

Wnuki Ignacego i Jadwigi Karwackich/Doroty z Kostrzewów
Dzieci Antoniego i Heleny z Nasterków Karwackich z Trzykos/ Agnieszki z Judów
**** 1820 KATARZYNA KARWACKA ur 21 X 1820 (poz. 342) w Trzykosach w domu nr 11, córka Antoniego Karwackiego lat 26 i Heleny Nasterniak Karwackiej lat 23
Prawnuki Ignacego i Jadwigi Karwackich/Doroty z Kostrzewów
Wnuki Antoniego i Heleny z Nasterków Karwackich z Trzykos/ Agnieszki z Judów
Dzieci KATARZYNY KARWACKIEJ ur 21 X 1820 (poz. 342) w Trzykosach w domu nr 11, córka Antoniego Karwackiego lat 26 i Heleny Nasterniak Karwackiej lat 23
^^^^^ 1842 PAWEŁ KARWACKI ur 8 stycznia 1842 (7/1842), syn Katarzyny Karwackiej stanu wolnego w służbie pozostającej lat 20, dziecko urodzone w domu nr 12 co zgłosił Hieronim Juda.
**** 1824-1827 WALENTY KARWACKI ur. 19 I. 1824 (4/ syn Antoniego lat 30 i Heleny z Nasterków lat 28; chrzestni Szymon Nasterka lat 70 i Marianna Ryska lat 40; Walenty umiera 6 IV 1827 (zgony poz. 65) w wieku 3 lat
**** 1832 JAN KARWACKI ur 26 XII 1832 w Trzykosach (poz.61/127, syn Antoniego Karwackiego lat 48 i Agnieszki z Judów (zm. 1868) lat 24; ch. Jedndrzej Nasterka i Franciszka Giżyna
**** 1831-1880 JAN KARWACKI ur 1831-1880 syn JANA ur... ŚLUB 24 listopad 1856, poz. 18/51, lat 24 syn Antoniego zmarłego i Agnieszki Karwackich w Trzykosach z APOLONIĄ Grudzień córką Wincentego i Franciszki ; W Trzykosach 21 IX 1880/poz. 153 zmarł JAN KARWACKI lat 55, zostawił żone Józefe z Paszczyków
546. KARWACKI Jan x Grudzień Apolonia (Koprzywnica 1856/18)
**** 1 żona **** 1834 - 1872 1 żona APOLONIA Grudzień KARWACKA; w Trzykosach zmarła 29 czerwca 1872 Apolonia z Grudniów Karwacka lat 38, żona Jana Karwackiego lat 45
****2 żona Agnieszka
**** 3 żona ... 1845-1873 TEKLA z Gizów Karwacka z Trzykos c. Kazimierza i Franciszki Giza, panna 10 X 1872 /poz 25/52 wyszła za wdowca JANA KARWACKIEGO; zmarła w Trzykosach 24 wrzesnia 1873/poz. 145 Tekla z Gizów Karwacka lat 28 żona Jana Karwackiego lat 42 (swiadek Sebastian Juda)
545. KARWACKI Jan x Giza Tekla (Koprzywnica 1872/9)
**** 4 żona 1853- JÓZEFA z Pyszczków KARWACKA panna lat 21 wyszła w 1874 roku/poz. 11 za wdowca JANA KARWACKIEGO lat 41 syna Antoniego.

Prawnuki Ignacego i Jadwigi Karwackich/Doroty z Kostrzewów
Wnuki Antoniego i Heleny z Nasterków Karwackich z Trzykos/ Agnieszki z Judów
Dzieci JANA KARWACKI ur 1831 i Apolonii z Grudniów
ZBIGNIEWICE
Gniazdo ZBIEGNIEWICE ( od Trzykos w kierunku Klimontowa na NW)
^^^^^ 1857 PAWEŁ KARWACKI ur 25 styczeń 1857 poz. 11 syn Jana i Apolonii z Grudniów Karwackich; chrzestni Jan Czernicki, Marianna Slesak
^^^^^ 1858 MARIANNA KARWACKA ur ok. 1858; zmarła w wieku 11 lat 26 stycznia 1869 /poz. 29 córka Jana Karwackiego i ??/ agnieszki ???
^^^^^ 1859 SALOMEA KARWACKA-Twaróg ur 23 listopad 1859/poz. 143 c. Jana 27 i Apolonii 29. ch. Mateusz Nasterniak i Katarzyna Grudniowa; SLUB 30 styczeń 1883 /poz 11 SALOMEA KARWACKA lat 24 c. Jana i Jadwigi z Grudniów z KAZIMIERZEM TWAROGIEM lat 25.
^^^^^ 1859 KATARZYNA KARWACKA ur 23 listopad 1859/poz 144, c. Jana i Apolonii; ch. Michał Grudzień i Anna Płazowa
^^^^^ 1864 STANISŁAW KARWACKI ur 27 marzec 1864-65 /poz. 56 syn Jana Karwackiego lat 31 i Apolonii z Grudniów lat 34; swiadkowie Franciszek Karwacki i Franciszek Drożdzal; chrzestni Franciszek Drozdzal i Marianna Karwacka’ ZMARŁ 8 lutego 1865/poz.53/116; Stanisław w wieku 1,5 roku syn Jana i Apolonii
^^^^^ 1866 WAWRZYNIEC KARWACKI (patrz emigracja ) ur 26 XII 1866 /poz 154/158, synJana Karwackiego lat 33 i Apolonii z Grudniów lat 35, ch. Henrytk szczeciniecki i Helena Drabikówna
Jamaika NY WAWRZYNIEC KARWACKI, ur. 1865 z Krzykosy/TRZYKOSY gub. Radom, mąż MARIANNY KARWACKIEJ 1865 1909/WAWRZYNIEC KARWACKI, Krzykosy/Rosja (sa różne: SE od Kwidzyna, E od Płocka do Płońska, W od Kłodawy, W od Dąbia k. Turku, NW od Jarocina), w USA , ur. 1865, przez Antwerpie w USA 11.II.1909, l. 42 żonaty Z
Żona MARIANNĄ KARWACKĄ – Krzykosy; gub. Radom, jedzie do przyjaciela Jana Łado/Sado. Jamaica NY128. Rach. Psa..
Buffalo NY WAWRZYNIEC KARWACKI, ur. 1873 z Krzykosy/TRZYKOSY gub. Radom, mąż MARIANNY KARWACKIEJ z Zassecza/Zarzecza Radom 1873
1913/WAWRZYNIEC KARWACKI, Zassecze (Zarzecze ? W od Puław, k. Łacka, S od Bełchatowa, k. Wolbromia)) Rosja, ur.1873, przez Antwerpie w USA 28.IV.1913, l.40.żonaty z MARIANNĄ KARWACKĄ, Zassecze/gub. Radom.;jedzie do Buffalo NY
^^^^^ 1872 DZIECKO KARWACKI Jana i Apolonii Karwackich zmarło w połogu 25 czerwca 1872 / poz. 89 , po nim 29 czerwca zmarła matka Apolonia
prawnuki Ignacego i Jadwigi Karwackich/Doroty z Kostrzewów
Wnuki Antoniego i Heleny z Nasterków Karwackich z Trzykos/ Agnieszki z Judów
Dzieci JANA KARWACKI ur 1831 i Tekli z Gizów (18450
Zarzecze
^^^^^ 1873 MARIANNA KARWACKA ur 28 wrzesnia 1873/poz 131 w Trzykosach córka Jana Karwackiego lat 41 i Tekli z Gizów lat 28; chrzestni X. Giza i Anna Giza. ZMARŁA Zarzeczu 10 listopada 1873/poz 163 córka Jnana Karwackiego z Trzykos lat 40 i Tekli zmarła w wieku 6 tygodni.
prawnuki Ignacego i Jadwigi Karwackich/Doroty z Kostrzewów
Wnuki Antoniego i Heleny z Nasterków Karwackich z Trzykos/ Agnieszki z Judów
Dzieci JANA KARWACKI ur 1831 i Józefy z Pyszczków (1853)
^^^^^ 1876 KAROL KARWACKI ur 27 stycznia 1876 /poz. 16 w Trzykosach syn Jana Karwackiego lat 43 iJózefy z Pyszczków la. 23, ch. Wincenty Nasterniak i Marianna
^^^^^1878 ANDRZEJ KARWACKI ur 26 pazdziernik 1878 /poz. 169 w Trzykosach syn Jana Karwackiego lat 47 i Józefy z Pyszczków lat 27; ZMARŁ w listopadzie 1881/poz.153 zmarł Andrzej Karwacki syn Jana i Józefy z Pyszczków.
^^^^^1884 JAN KARWACKI ur 21 styczeń 1884 /poz. 9 w Trzykosach syn Józefy z Pyszczków Karwackiej lat 28, co zgłosiła Katarzyna Ptszczek lat 60 i Wojciech Walanczyk lat 40.

**** 1840 FRANCISZEK KARWACKI, ur w Trzykosach 1 X 1840 (poz. 140) syn Antoniego Karwackiego lat 48 i Agnieszki z Judów lat 38; chrzestni Antoni Kozłowiecki i Teresa Tomalina ŚLUB 5 X 1863/poz 28 w Trzykosach/Cegielni ślub Franciszka syna Antoniego i Agnieszki, lat 22 z MARIANNA z Nasternaków lat 18 c. Franciszka i Marianny
MARIANNA Nasternak KARWACKA; MARIANNA Nasterniak KARWACKA zmarła 26 lutego 1868 w wieku lat 25 w Trzykosach co zgłosili 28 Franciszek Karwacki lat 27 i Jan Karwacki lat 34
**** Żona 1845 – 1868 MARIANNA Nasterniak KARWACKA żona Franciszka zmarła 26 lutego 1868
543. KARWACKI Franciszek x Nasternak Marianna (Koprzywnica 1863/14)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cd. Rodziny Antoniego 1792
*** 1792 ANTONI KARWACKI I ur 1792; l
*** 2 żona AGNIESZKA Stepień Karwacka
śluby; poz. 8 Antoni Karwacki wdowiec i AGNIESZKA Stepień 5 IV 1826 przytomności Mateusza Surowickiego i IDZIEGO KARWACKIEGO stryja rodzonegp Antoniego, zamieszkałych w Trzykosach; ślub Antoniego wdowca, syna Ignacego, lat 30 i AGNIESZKI lat 25 córki zmarłego Mateusza Stępnia...
542. KARWACKI Antoni x Stępień Agnieszka (Koprzywnica 1826/11)

*** 1792 ANTONI KARWACKI I ur 1792; lat 39, wdowiec ur 1792 we wsi Trzykosy na gospodarstwie zamieszkały 2 V 1831 (poz. 8/str 110 żeni się z
*** 3 żona (?) 1813 – 1868 AGNIESZKĄ z Judów JUDZIŃSKA lat 20 panną c. Michała i Marianny z Wójcików, we wsi Trzykosy przy rodzinie. Świadkowie ‘ ZMARŁA 24 lutego 1868 roku Agnieszka z Judów Karwacka, lat 55 żona Antoniego,
matka Jana Karwackiego lat 35 i Franciszka Karwackiego lat 27
540. KARWACKI Antoni x Judziński Agnieszka (Koprzywnica 1831/9)
matka
dzieci Antoniego i Agnieszki Karwackich
**** 1833 JAN KARWACKI Jana w 1868 r lat 35 i
**** 1841 FRANCISZEK KARWACKI lat 27
Dzieci Antoniego i Agnieszki z Judów/ Agnieszki z Judów
**** 1843 SALOMEA KARWACKA ur 10 listopada 1843 (poz. 159) w Trzykosach córka Antoniego Karwackiego lat 45 i Agnieszki z Judów; chrzestni Kazimierz Giza i Katarzyna Kałaszczykowska.;
**** 1845 –1847 MARIANNA KARWACKA ur 1845 .. zmarła 27 lutego 1847/poz.45 w Trzykosach córka Antoniego i Marianny z Judów Karwackich.
**** 1850 – 1854 MARIANNA (2) KARWACKA ur 11 lipca 1850/poz 26/100; zgłosili Antoni Karwacki lat 50, Franciszek Stojak i Sebastian Juda; zmarła 2 marca 1854 w wieku lat 4, c. Antoniego i Agnieszki, zgłosił Sebastian Juda

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


cd. Rodziny IGNACEGO 1765
Dzieci Ignacego i Doroty z Kostrzewówi Karwackich
TRZYKOSY ZBIGNIEWICE 1 km na E od Trzykos
ZBIGNIEWICE od Trzykos w kierunku Klimontowa na NW
Dzieci Jana Karwackiego i Ewy z Kulasów ZGON 25 sierpnia 1855, poz. 183 w Zbigniewicach zmarł JAN KARWACKI lat 49 zgłosił Piotr Bil,; pozostawił żonę Ewe i dzieci JANA, JÓZEFA, MARIANNE i ANNE
*** 1806 JAN KARWACKI z Trzykos ur 1806-1855 syn IGNACEGO i Doroty KARWACKICH
547. KARWACKI Jan x Kulas Ewa (Koprzywnica 1829/19)
ślub poz. 38 w Zbigniewicach JAN KARWACKI s. Ignacego i Doroty lat 23 (ur 1806) młodzian we wsi Zbigniewice zamieszkały bierze w 1829 roku ślub z EWĄ Kulasianka lat 23, córką Jana i Rozali z Michalskich, w Zbigniewicach przy matce; ZGON 25 sierpnia 1855, poz. 183 w Zbigniewicach zmarł JAN KARWACKI lat 49 zgłosił Piotr Bil,; pozostawił żonę Ewę i dzieci JANA, JÓZEFA, MARIANNE i ANNE
*** żona Ewa z Kulasów KARWACKA ze Zbigniewic
Dzieci Jana i Ewy z Kulasów
**** JAN KARWACKI
**** JÓZEF KARWACKI
**** MARIANNA KARWACKA
**** ANNA KARWACKA
**** 1830 JAN KARWACKI .....
**** 1832 WINCENTY KARWACKI ur 10 X 1832 (poz.90/str 42) W Zbigniewicach syn Jana Karwackiego lar 24 i Ewy z Kulasów lat 25; chrzestni Piotr Grodzik i Apolonia Nowakowa ze Zbiegniewic
**** 1834 MARIANNA KARWACKA-Bilowa ur 5 XII 1834 w Zbiegniewicach (55/156) córka Jana Karwackiego lat .... 43 ? i Ewy z Kulasów lat 30; chrzestni Kasper Nowak i Agnieszka Stępniowa; SLUB 24 listopada 1851 poz. 86/43 w wieku 16 lat corka Jana i Ewy Karwackich za Piotra Bila lat 18 syna Mateusza i Agnieszki
552. KARWACKA Marianna x Bil Piotr (Koprzywnica 1851/1)
**** 1837 JOANNA KARWACKA –Majowa ur 25 V 1837 w Zbiegniewicach w domu nr 7 (73/25) córka Jana Karwackiego lat 30 i Ewy z Kulasów lat 28, chrzestni William Kapera i Marianna Lipińska ?
549. KARWACKA Joanna x Maj Piotr (Koprzywnica 1856/24)
**** 1839 WOJCIECH KARWACKI, ur ok. 1839 syn Jana i Ewy Karwackich z Zbigniewicach; zmarł 19 listopada 1842(poz.154) w wieku 2 i ¾ lat
**** 1842 JÓZEFA KARWACKA ur 4 marca 1842 (poz.l 43) w Zbiegniewicach córka Jana Karwackiego lat 35 i Ewy z Kulasów lat 26; chrzestni Jakób Łapa i Marianna Michalska
**** 1850 FRANCISZKA KARWACKA ur 4 listopada 1850 w Zbigniewicach, c. Jana Karwackiego lat 40 i Ewy lat 39 ; chrzestni Jakób Drożak i Anna Ziemka

cd. Rodziny Ignacego i Doroty
*** 18xx 548. KARWACKI Jan x Walcyk Helena (Niekrasów Świętokrzyski 1836/32)
*** 1811 ŁUKASZ KARWACKI ur 9.X.1811 (122/269) syn IGNACEGO KARWACKIEGO lat 46 (ur 1765) włościanina w TRZYKOSACH i Doroty z Kostrzewów lat 28 (ur 1783
*** 1805-1847 JAKUB KARWACKI ur 20.V.1805-47 (137/49) syn IGNACEGO KARWACKIEGO (lat 40) i Doroty z Kostrzewów lat 35; Dnia 23 XI 1840 ślub 19/65 JAKUBA KARWACKIEGO kawalera lat 25 syna Ignacego włościanina w Lipowcu parafii Sulisławickiej i Doroty z Kostrzewów z Marianna Kaperą; umiera bezdzietny 9 stycznia 1847/zgony poz.4 w Trzykosach JAKÓB KARWACKI lat 36 włościanin wyrobnik w Trzykosach, pozostawił po sobie żonę Mariannę rodziców niewiadomego nazwiska bezdzietną w Trzykosach.
Żona MARIANNA z Kaperów Karwacka bezdzietna
544. KARWACKI Jakob x Koper Marianna (Koprzywnica 1840/11)
*** 1818-1818 WALENTY KARWACKI ur. 19 I. 1818 (24/12) syn IGNACEGO (lat 460 I Doroty z Kostrzewów (lat 36); zmarł 23 stycznia 1818 (47/24)
*** 1822 LUDWIK KARWACKI ur 24 VIII 1822 (91/217) syn IGNACEGO KARWACKIEGO lat 50 rolnika z Trzykos i Doroty z Kostrzewów lat 30; sw. Szmon Nasterja i Jan Seranta


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



1730 KOPRZYWNICA koprzywnickie sandomierskie


Kwerendy:
KOPRZYWNICA KWERENDA 1885 nie ma Karwackich ani ur, sl. Zgony
KONIEMŁOTY: 1875,1876,1877, 1878: KAZIMIERZ KARWACKI ur 1820, syn Jana i Marianny mąż Salomei Król zmarł w wieku 58 lat;1879,1880,1881,1882, 1883, 1884
KLIMONTÓW:1810-1821;1830-1840; 1850-1861; 1885-1896; 1847 –1865 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 nie ma Karwackich są Karwacińscy
MYDŁOW: (Boduszów, Przepierów, Mydłowiec, Kamienice)
MODLIBORZYCE KWERENDA 1881-1885 nie ma Karwackich są natomiast Krawecki Antoni ur 20/1881, Krawecka Marianna ur 38/1881, Feliks Krawiecki zm. 1882, 1884/poz. 63 JAN KRAWECKI syn Mateusza i Marianny ur w Wierchowiskach zmarł w wieku 28 lat q.
KRZESZÓW 1871, 1872, 1873.......1878, 1879, 1880, 1885 nie ma Karwackich
KUROZWEKI 1885 nie ma Karwackich
ŁONIÓW 1885 nie ma Karwackich
ŁUKAWA 1885 nie ma Karwackich
MALICE KOSCIELNE 1885 nie ma Karwackich
NIEKRASÓW 1885 nie ma Karwackich

Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899
Duże i stare gniazdo w KOPRZYWNICY pod Sandomierzem ( są tu także Ryłowice, Zarzecze, Trzykosy, Chobrzany)

Starsza generacja w KOPRZYWNICY urodzeni końcem XVIII w
541. KARWACKI Antoni x Nasternak Helena (Koprzywnica 1819/22)
542. KARWACKI Antoni x Stępień Agnieszka (Koprzywnica 1826/11)
547. KARWACKI Jan x Kulas Ewa (Koprzywnica 1829/19)
540. KARWACKI Antoni x Judziński Agnieszka (Koprzywnica 1831/9)
548. KARWACKI Jan x Walcyk Helena (Niekrasów Świętokrzyski 1836/32)

Młodsza generacja w KOPRZYWNICY urodzeni końcem lata 30.te XIX wieku
544. KARWACKI Jakob x Koper Marianna (Koprzywnica 1840/11)
552. KARWACKA Marianna x Bil Piotr (Koprzywnica 1851/1)
546. KARWACKI Jan x Grudzień Apolonia (Koprzywnica 1856/18)
549. KARWACKA Joanna x Maj Piotr (Koprzywnica 1856/24)
543. KARWACKI Franciszek x Nasternak Marianna (Koprzywnica 1863/14)
545. KARWACKI Jan x Giza Tekla (Koprzywnica 1872/9)

INNE GNIAZDA ujęte w indeksie ślubów do 1899 roku

537. Karwacki Agata x Karkoszczyk Wojciech (Kraków - św. Florian 1810/1)
538. KARWACKI Anastazy x Osowski Jadwiga (Malanów pow. turecki (d. wartski) 1811/12)
554. KARWACKA Salomea x Jagutkiewicz Paweł (Kraków - Wszyscy Święci 1814/27)
550. KARWACKI Józef x Młodzianowski Marianna (Kraków - Wszyscy Święci 1820/29)
555. KARWACKI Szymon x Trzebiński Józefa (Kraków - św. Szczepan 1833/94)
551. KARWACKA Katarzyna x Kozielewicz Szymon (Hrubieszów 1840/8)
539. KARWACKI Antoni x Izydorczyk Teofila (Grochów 1868/9)
553. KARWACKI Mateusz x Farynowski Balbina (Grudusk 1870/10)
556. KARWACKI Wiktor x Lorkowski Zofia (Kazimierz Biskupi (na NW od Konina) 1907


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1730 KOPRZYWNICA ZARZECZE Błonskie (N przedmieście Koprzywnicy) Rylowice

1 LINIA PIOTRA KARWACKIEGO i MARIANNY z Barańskich

* 1730 PIOTR KARWACKI i Marianna z Baranskich rodzice Szymona z Zarzecza i Rylowic
Syn. Piotra i Marianny z Baranskich
** 1769-1840 SZYMON KARWACKI
ROK 1840
16 maja 1840 JóZef Karwacki lat 37 i J. Skrzypczak lat 32 włościanie w Rylowicach zamieszkali zgłosili ze 14 maja 1840 UMARŁ SZYMON KARWACKI lat 80 (..70) w Rylowicach zamieszkały zostawiwszy żonę KATARZYNĘ z Kołaczów - syn PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH - tu dzięż dzieci: Józefa, Małgorzate, Balwina, Marianne Stazykową, Brygidę Buliszyne (tez chyba Grzegorza) ....zostawił po sobie..
** 1760-1846 KATARZYNA z Kołaczów KARWACKA
zmarła KATARZYNA KARWACKA lat 80 (ur 1760) wdowa po Szymonie Karwackim u córki Brygidy w Jachymowicach
Dzieci Szymona i Katarzyny z Kołaczów Karwackich z Zarzecza błońskiego i Rylowic
*** 1801-1841 JÓZEF KARWACKI karbownik s. Szymona Karwackiego i Katarzyny
ROK 1841
*** żona 1808 AGNIESZKA z Michniów / Miękiniów /Michniaków
AGNIESZKA KARWACKA – wdowa 2 lutego 1876 wychodzi za Walentego Pacholczaka
Prawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Wnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Dzieci Józefa i Agnieszki z Michniów
**** 1828 MICHAŁ KARWACKI, ur 18 sierpnia syn Józefa Karwackiego i Agnieszki z Miękinów;
dnia 18 sierpnia 1828 o 9 rano stawił się JÓZEF KARWACKI zagrodnik lat 27 (1801) z Ryłowic w obecnosci Augustyna Nowaka lat 45 mieszkajacego w Ryłowicachi Stefna Strużyka lat 42 w Straczkowie zamieszkałych zagrodników.. okazła dziecię płci męskiej urodzone w Ryłowicach o 4 rano z niego Józefa i Agnieszki Miękinów lat 20 (1808), dziecku na chcrzcie nadano imie MICHAŁ; chrzestni Stefan Struzik o Józefa Kołaczowa
Praprawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Prawnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Wnuk Józefa i Agnieszki z Michniów
syn .....MICHAŁA ?
^^^^^ 1850 JÓZEF KARWACKI (35) i
żona 1857 Agnieszka z Janoszów (28) rodzice Stanisława Karwackiego urodzonego 5 kwietnia 1885
syn
****** 1885STANISŁAW KARWACKI KARWACKI ur 5 kwietnia 1885; we wsi Witryszczy ? Wiktorówka ? swiadkowie W. Dereń 28 i M. Orłowski l. 48
CAŁA RODZINA KARWACKICH ZESŁANA DO ARCHANGIELSKA
WOŁYŃ-Wiktorówka/ Łokaczowskaja Oblast – cała Rodzina Stanisława Karwackiego ur 1885 w Rylowicach koło Koprzywnicy/Sandomierza, syna Józefa, zamieszkałych na Wołyniu w Wiktorówce zesłana ZESŁANA DO KULKOWA w ARCHANGIELSKIEJ OBŁASTI
RODZINA Stanisława Karwackiego z Sandomierskiego zamieszkała na Wołyniu w Wiktorówce, zesłana w Archangielsk[/size]

OJCIEC
**** ** STANISŁAW KARWACKI syn Józefa * 1885Карвцкий Станислав Иосифович: 1885 года рождения RYLOWICE na N od Koprzywnicy sandomierskiRADOMSKA: Радомская губ., Сандомижкий, Рыловице; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41. Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

KARWACKI STANISŁAW s. Józefa[/size] OJCIEC Карвацкий Станислав Иосифович KARWACKI STANIS?AW s. Józefa 1885 г.р. Место рождения: Радомская губ., Сандомижкий (SANDOMIERSKIE – Rylowice), Рыловице; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка WIKTOROWKA) Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
JEGO 2 ga ŻONA
******/ STEFANIA KARWACKA 1914Карвацкая Стефания Андреевна: 1914 года рождения HELENÓW/ gmina Lipnik Opatow RADOMSKA Радомский, Опатовскийй, Еленов; HELENÓW поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка WIKTOROWKA
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKA STEFANIA II zona czy najstarsza córka ?
Карвацкая Стефания Андреевна KARWACKA STEFANIA c. Andrzeja 1914 г.р. Место рождения: Радомский (RADOMSKI), Опатовскийй (OPATOWSKI) , Еленов (HELENÓW); поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка (WIKTORÓWKA) Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1) ******* ADAM KARWACKI syn Stanisława 1923Карвацкий Адам Станиславович: 1923 года рождения GOROCHOWO-Wiktorowka Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI ADAM s. Stanisława
Карвацкий Адам Станиславович KARWACKI ADAM s. Stanisława
1923 г.р.
Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTOROWKA); поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

2) ******* STANISŁAW KARWACKI syn Stanisława Карвацкий Станислав Станиславович: 1925 года рождения
GOROCHOWO-Wiktorowka Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI STANIS?AW s. Stanisława
Карвацкий Станислав Станиславович KARWACKI STANIS?AW s. Stanisława 1925 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTOROWKA) ; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

3) ******* PIOTR KARWACKI syn Stanisława 1927 Wiktorowka Карвацкий Петр Станиславович: 1927 года рождения
GOROCHOWO-Wiktorowka Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 . Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI PIOTR s. Stanisława
Карвацкий Петр Станиславович KARWACKI PIOTR s. Stanis?awa 1927 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 .Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

4) ******* STANISŁAWA KARWACKA c. Stanisława 1934 córka Stanisława Карвацкая Станислава Станиславовна: 1934 года рождения GOROCHOWO-Wiktorowka Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка WIKOTOROWKA
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKA STANISŁAWA . c. Stanisława Карвацкая Станислава Станиславовна KARWACKA STANISŁAWA c. Stanisława1934 г.р. Место рождения/miejsce urodzenia: Волынская губ. (WO?YNSKA GUBERNIA) , Гороховский/Gorochowski powiat, Викторовка (WIKTORÓWKA); поляки/polacy; место проживания/miejsce zamieszkania: Волынская обл./wo?ynskaja ob?ast, Локачинский/?okaczynski powiat, Викторовка/WIKTORÓWKA; WYROK:Приговор: приб. на спецпоселение/zes?anie в Архангельскую обл./do arcangielskiej ob?asti 01.03.40, Няндомский р-н.Niadomskij rajon, Куклово/Kuk?owo. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

5) ******* BOLESŁAW KARWACKI, syn Stanisława 1936 Карвацкий Болеслав Станиславович: 1936 года рождения GOROCHOWO-Wiktorowka
Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI BOLESŁAW s. Stanisława Карвацкий Болеслав Станиславович; KARWACKI BOLES?AW s. Stanis?awa
1936 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTORÓWKA); поляки; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

Prawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Wnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
ciag dalszy Dzieci Józefa i Agnieszki z Michniów
**** 1834 MARIANNA KARWACKA c. Józefa i Agnieszki
ROK 1834 kolejne wpisy
27 marca 1934 JÓZEF KARWACKI w Rylowicach zamieszkały, karbownik lat 33 (ur 1801) (syn SZYMONA i Katarzyny z Kołaczów KARWACKICH) wraz z Augustynem Nowakiem lat 55 i Michałem Orłowskich włościanami z Rylewic ZGŁSZA narodziny córki jego i Agnieszki z Michniów lat 28 (ur. 1806) której na chcrzcie nadano imię MARIANNA KARWACKA ur 25 III 1834, a chrzestnymi zostali Marek Ordon i Agata Skorowa.
**** 1834-1842 MARIANNA KARWACKA c. Józefa i Agnieszki
ROK 1842
25 maja 1842 Michał Orłowski lat 50 i Jedrzej Nowak lat 28 zgłosili zgon MARIANNY KARWACKIEJ lat 8 c. Józefa i Marianny Karwackich, zostawiwszy po sobie tylko matke Agnieszke ro9lniczke w Rylowicach
**** 1836 TOMASZ KARWACKI s. Józefa i Agnieszki
ROK 1836 kolejne wpisy
20 grudnia 1836 Józef KARWACKI lat 30 włościanin w Rylowicach zamieszkały w obecności Józefa Skrzypczaka lat 27 włosciqanina ze Stręczkowic i Macieja Mroczkowskiego z Rylowic oświadczając że o 6 rano w domu nr 2 urodził się z niego i z Agnieszki z Michniaków lat 27 syn któremu nadano imię TOMASZ; chrzestni Józef Skrzypczak i Katarzyna Orłowska...
CHOBRZANY 3 km na N od Koprzywnicy
Praprawnuki PIOTRA i MARIANNY z Barańskich KARWACKICH
Prawnuki Szymona Karwackiego i Katarzyny:
Wnuki Józefa i Agnieszki z Michniów
Dzieci Tomasza Karwackiego u Łucji z Kurtyłw
^^^^^ 1864 MARIANNA KARWACKA-GRZESIK lat 19 c. Tomasza i Łucji przy rodzicach w Chobrzanach dnia 13 czerwca 1883 wyszła za Antoniego Grzesika kat 21
^^^^^ 1873 WALENTY KARWACKI ur 10 X 1873 syn Tomasza Karwackiego lat 28 i Łucji z Krutyłow lat 26; sw. Józef Zych, Michał Krasuski (duzo Krasuskich tu jest )
żona WERONIKA KARWACKA
WALENTY KARWACKI z Kobrzan, ur. 1874, żona WERONIKA Karwacka z Kobrzan-Klimontowa 1874 1912/WALENTY KARWACKI, Kobrzany k. Klimontowa/Rosja, ur.1874, przez Antwerpie w USA 8.V.1912, l.38, żonaty z WERONIKĄ KARWACKĄ/ Kobrzany-Klimontów; jedzie na zaproszenie szwagra Kacpra Kumulll.. do Ontario ? / Mt Marie ONTARIO.. MT.MARIE
Kobrzany/Klimontów
^^^^^ Poz. 35 1877 KATARZYNA KARWACKA . c. Tomasza ;lat 45 i Łucji z Kurtyłow lat 36
^^^^^ Poz.50 1880-1883 ANDRZEJ KARWACKI syn Tomasza lat 45 i Łucji lat 46; zmarł w 1883 20 marca w wieku lat 2
**** 1839-1875 MATEUSZ KARWACKI c. Józefa i Agnieszki
ROK 1839
10 września 1839 Józef Karwacki lat 30 włoscianin w Rylowicach zamieszkały w towarzystwie Kazimierza Bulera z Jachimowic i Michała Orłowskiego lat 60, oświadczył że w domu nr 2 o 6 rano z niego i Agnieszki z Miękinów lat 30 urodził się MATEUSZ KARWACKI; chrzestni Kazimierz Bulera i Marianna Strażykowa ; ZMARŁ Mateusz Karwacki 9 stycznia 1875 w wieku 36 lat pozostawił wdowę KATARZYNE z DERENIÓW; zgłosił Michał Orłowski
żona KATARZYNA z DERENIÓW
*** MAŁGORZATA
*** BALWINA
*** MARIANNE Stazykowa
*** 1817 BRYGIDA KARWACKA ur 8 X. 1817 (341/184)w Zarzeczu Błonskim w domu nr 1; córka SZYMONA KARWACKIEGO gospodarza w Probostwie Koprzywnickim, lat 48 (ur 1769) i Katarzyny z Kołaczów lat 36 (ur 1781)
4 listopada 1834 w Jachymowicach w obecności zagrodnika JÓZEFA KARWACKIEGO zagrodnika zamieszkałego we wsi Rylowice lat 31 brata panny młodej zaszło religijne małżeństwo pomiędzy KAZIMIERZEM BULAREM młodzianem z Jachimowic, lat 19 synem Jana i Zofii z ławników Bulara, a BRYGIDA KARWACKĄ. c. Szymona Karwackiego i Katarzyny z Kołaczów, lat 17 we wsi Zarzyce/Zarzecze (lub Janowice) zrodzona.. przy rodzicach
BRYGIDE Buliszune ( z jachymowic)
*** GRZEGORZA



43 000
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

27. Gniazda sandomierskie (centralne) czesc 3 MILOSZOWICE kl

Postprzez akarw » 14.07.2011

Gniazda sandomierskie (centralne)
Część 3 MIŁOSZOWICE klimontowskie


1760 MIŁOSZOWICE

Sprawdzono tez parafie – nie ma Karwackich:
Szpula 178
Huta Krzeszowska 1882-1884,1885
Jankowice kościelne 1879-1884,1885
Kiełczyna urodzenia 1879-1884;1885-1889 są KARWACCY
Kleczanów 1878-1884
Klimontów 1879,1885
Szpula 20...
Gozlice 1885
Gory Wysokie 1885
Janikow 1875-1898
Kiełczanów 1885
Koniemłoty 1885
Koprzywnica 1885
Szpula 134
Jankowice koscielne1867-1877 nie ma
Szpula 135
Kiełczanów 1866 – 1877
Klimontów 1866-1872 tylko ślub Michała Karwackiego z Koszarska w 1872 roku


1760 MIŁOSZOWICE
5 km na S od Iwanisk, 8 km na SW od Mydłowa, 14 km na NE od Staszowa; 15 km na SW od Opatowa i 30 km na SW od Ostrowca, a 26 km na NWW od Koprzywnicy

Syn..... Karwackiego ?
* 1780 MICHAŁ KARWACKI ?
Dzieci ...Michała Karwackiego ?

** 1829 AGNIESZKA KARWACKA Domagałowa 1829
** 1829 AGNIESZKA KARWACKA Domagałowa, żona Jakuba Domagały, w 1875
1829 AGNIESZKA KARWACKA Domagałowa, żona Jakuba Domagały, w 1875 urodzila w wieku 36 lat syna Szczepana
urodzila w wieku 36 lat
*** syna Szczepana Domagałe

1 LINIA FRANCISZKA KARWACKIEGO

** 1819 FRANCISZEK KARWACKI 1819
1819 FRANCISZEK KARWACKI chrzestny Józefa syna Leona
Synowie ...Franciszka Karwackiego ????????????
*** 1848 STANISŁAW KARWACKI (1848 lub 1849 lub 1851) i
żona MARIANNA z Grzesików (1857 lub 1858) rodzice JANA KARWACKIEGO ur 20 XII 1879/ Kiełczany
Syn Stanisława i Maarianny z Grzesików
**** 1879 JAN KARWACKI Kiełczany poz. 1; syn Stanisława Karwackiego (1850) rolnika z Miłoszowic lat 29 i Marianny z Grzesików lat 22 (1857

2 LINIA MICHAŁA KARWACKIEGO i Marianny z Majów

RODZINA Michała 2 Karwackiego (1850) i Marianny z Majów (1851)
*** 1830 MICHAŁ 2 KARWACKI (1851) chrzestnym Adama Karwackiego XII 1881; i żona Marianna z Majów (1851); rodzice Michała Karwackiego ur IX 1853
**** 1853 ***** MICHAŁ KARWACKI
**** 1850 MICHAŁ 2 KARWACKI (1850) i MARIANNA z Majów (1851) Rodzice Walentego, Jana i Michała
1850 MICHAŁ 2 KARWACKI (1850) chrzestnym Adama Karwackiego XII 1881; i
żona Marianna z Majów (1851); rodzice Michała Karwackiego ur IX 1853
Prawnuki Michała1780 Karwackiego
Wnuki Franciszka 1810 lub Leona 1810 Karwackiego
Dzieci Michała 2 Karwackiego (1850) i Marianny z Majów (1851) (WYSOCY
Dzieci Michała i Marianny z Majów
***** 1872 JAN KARWACKI ur 30 marca 1872/poz. 14 syn Michała Karwackiego lat 22 (1850) i Marianny z Majów lat 22
***** 1874 JAN KARWACKI ur 23 sierpień 1874/poz 48 syn MICHAŁA KARWACKIEGO lat 23 i Marianny z Majów lat 24; siadkowie Antoni Grzesik lat 36 i Michał Szymanski lat 40;
***** 1874 JAN KARWACKI , ,a Jan został na ojcowiźnie w Miłoszowicach. Jan Karwacki który został na ojcowiźnie miał pięcioro dzieci 4 córki i najmłodszego syna .
Dzieci Jana Karwackiego
^^^^^^ANNA KARWACKA ** ANNĘ ;ANNA z domu Karwacka żona Szczepana Karwackiego Anna Karwacka żyła lat 27 (resztę muszę dowiedzieć się u księdza ) zmarła na gruźlice ,
^^^^^^MARIA KARWACKA
^^^^^^ i
^^^^^^ dwóch imion nie wiem ale to kwestia czasu
^^^^^^ ADAM KARWACKI
***** 1877 – 1942 WALENTY KARWACKI Karwacki Walenty ur 1877 żył 65 lat zmarł 22.01.1942 ; 1877 WALENTY KARWACKI ur luty 1877 /poz. 10 syn Michała Karwackiego lat 25 i Marianny z Majów lat 26; swiadkowie Michał i Antoni Grzesik; chrzestni KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Maj * WALENTY KARWACKI 1877-1942 Walenty Karwacki miał żonę z Banaszewskich z Witowic, kupili małe gospodarstwo w Małej Wsi .

Witam ,,,, mój pradziadek nazywał się Karwacki i pochodził z Miłoszowic .w tej wiosce przed 2 wojną większości byli Karwaccy i Grzesiki .Z opowiadań babci jak sąsiadki Karwacki kupił cześć wioski ,na początku 19 wieku lub pod koniec 18 .dokładnie nie wiadomo bo zapisy w kościele są z połowy 19 wieku .Według przekazów był bogatym człowiekiem po jego śmierci powiadomiono rodzinę ,gdy wszyscy poszli na pogrzeb ponoc ktoś z kuzynów został i skradł beczułkę z np; klejnotami .KARWACKI ten ponoć pochodził z Kielc dokładnie nie wiadimo ,czy to był szlachcic czy kupiec bogaty . Cechy tych Miłoszowskich Karwackich to duży wzrost wąsy i bardzo duże podobieństwo i przekazywane znamiona z pokolenia na pokolenie moja córka tak jak babcia i córka babci mają na prawym policzku dość widoczną żyłę ja jedynie mam wąsy po pradziadku ,,,,,,, z wyrazami szacunku Krzysztof Skuza
***** żona Walentego Banaszewska
Praprawnuki Michała1780 Karwackiego
Prawnuki Franciszka 1810 lub Leona 1810 Karwackiego
Wnuki Michała 2 Karwackiego (1850) i Marianny z Majów (1851):
Dzieci Walentego Karwackiego : GENERACJA 1880
^^^^^^ syn JAN KARWACKI, Jan Karwacki brat babci/ syn Walentego wyjechał w 30 latach do Argentyny.
^^^^^^ JANINA KARWACKA-Cichocka , Janina wyszła za mąż za Cichockiego z Ostrowca Św.
^^^^^^ JÓZEFA Józefa Karwacka-Grzesik córka Walentego ur;25.01.1907. Mała Wieś– (BABCIA KRZYSZTOFA SKUZY) Babcia wyszła za mąż za Jana Grzesika z Miłoszowic i mieszkała po sąsiedzku swego stryja, Jana- brata ojca (miał on Adama, Anne i Marie)
^^^^^^ BARBARA KARWACKA .żona Franciszka Bosia z Małej Wsi
^^^^^^ MARIA KARWACKA-Krupa - Małe sprostowania pominąłeś córkę Walentego Marie która wyszła za Krupę z Moszyn

***** 1883 MICHAŁ 3 KARWACKI Michał brat Walentego mieszkał w Wysokach Średnich = WYSOKI SREDNIE 1,5 km na SE od Miłoszowic
1883 MICHAŁ KARWACKI ur wrzesień 1883/Kiełczany poz. 57; syn Michała Karwackiego lat 32 (1851) ) rolnika z Miłoszowic i Marianny z Majów lat 32 (1851); świadek Kazimierz Grzesik i Józef... Chrzestni MARIANNA KARWACKA i Kazimierz Grzesik; SLUB jako wdowiec Michał Karwacki zawarł zw. Małz. 23 czerwca 1929 z panna Józefą Kosińską, w parafii Szczeglice, 2,5 km na E od Miłoszowic 1883 MICHAŁ KARWACKI ur wrzesień 1883/Kiełczany poz. 57; syn Michała Karwackiego lat 32 (1851) ) rolnika z Miłoszowic i Marianny z Majów lat 32 (1851); świadek Kazimierz Grzesik i Józef... Chrzestni MARIANNA KARWACKA i Kazimierz Grzesik; SLUB jako wdowiec Michał Karwacki zawarł zw. Małz. 23 czerwca 1929 z panna Józefą Kosińską, w parafii Szczeglice, 2,5 km na E od Miłoszowic
***** 2 żona JÓZEFA KOSIŃSKA . MICHAŁ KARWACKI brat Walentego i Jana miał 4 dzieci
Dzieci Michała ... Karwackiego 4 dzieci Michała z WYSOKI SREDNIEJ
###### 1910 – 1964 Wacław Karwacki 1910 zmarł 1964.03.02
Prapraprawnuki Michała1780 Karwackiego
Praprawnuki Franciszka 1810 lub Leona 1810 Karwackiego
Prawnuki Michała 2 Karwackiego (1850) i Marianny z Majów (1851)
:Wnuki i Michała 3 Karwackiego :
Dzieci Wacława Karwackiego
^^^^^^ Jan Karwacki 1936.02.18
^^^^^^ Stanisław Karwacki 1938.01.01; STANISŁAW ma żonę z Marianna z Majów z Witowic i tam mieszkają.
Dzieci Stanisława Karwackiego i Marianna z Majów
******* Ewa Karwacka
******* Anna KARWACKA
******* Krystian Karwacki
******* Grzegorz Karwacki
^^^^^^ Maria Karwacka 1940 ?

Druga żona Michała 3 miał z nią tylko córkę
***** Lucyna Karwacka??????

cd. dzieci Michała 2 Karwackiego i Marianny z Majów
**** 1884 BOLESŁAW KARWACKI, ur, 1884 ze Szczeglic
1912/BOLESŁAW KARWACKI/ KARWOCKI, Szczeglice, k. KlimontowaRussia/ ur.1884, USA 1912,l/28 Szczeglice k. Klimontowa
**** 1886 JULIANNA KARWACKA ur 9 sierpień 1886/poz.66 c. Michała Karwackiego lat 30 i Marianny z Majów lat 27; chrzestni MARCIN KARWACKI i Jadwiga Maj
**** 1889 JÓZEF KARWACKI ur 9 lipiec 1889/poz. 60 syn Michała
Karwackiego lat ? i Marianny z Majów lat


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

????????????
Dzieci ............)
** 1853 Marcin lub MACIEJ KARWACKI (1853) i
# MARCIN KARWACKI chrzestnym **** 1886 JULIANNA KARWACKA ur 9 sierpień 1886/poz.66 c. Michała Karwackiego lat 30 i Marianny z Majów lat 27; chrzestni MARCIN KARWACKI i Jadwiga Maj
# Prawnuki Józefa i Elżbiety Karwackich; Wnuki Jakuba i Marianny z Jusków Karwackich; Dzieci PIOTRA KARWACKIEGO; ^^^^ 1861 MARCIN KARWACKI ur 1861 i ^^^^ Żona WIKTORIA ze Szczepańskich KARWACKA
żona Ewa z Kłaków (1860) rodzice Michała Karwackiego ur we wrześniu 1882 i Józefy Karwackiej z 1887
Dzieci Macieja 1853 /Marcina Karwackiego i Ewy z Kłaków ?
*** 1882 MICHAŁ KARWACKI ur wrzesień 1882/Kiełczany poz. 57; córka Macieja Karwackiego (1853) ) rolnika z Miłoszowic lat 29 i Ewy (1860) z Kłaków lat 22
*** 1887 JÓZEFA KARWACKA ur grudniu 1887/poz. 98 w PRZYBOROWICACH, c. Marcina Karwackiego lat 30 (1857 ?) i Ewy z Kłaków lat 26 (1861 ?)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3 LINIA LEONA KARWACKIEGO i Jadwigi Grzesikowej
** 1823 LEON KARWACKI 1823
** 1823 lub 1831 LEON KARWACKI 1831 i 1837 Jadwiga z Grzesików (1925)
1823 lub 1831 LEON KARWACKI 1831 i Jadwiga z Grzesików (1925) rodzice JÓZEFA/Osip KARWACKI ur 9 III 1869/ Kiełczany poz. 11; syn Leona Karwackiego 1831 i Jadwigi z Grzesików 1837;
świadkowie FRANCISZEK KARWACKI lat 50 (1819) i Jan Grzesik lat 60 (1809);;
chrzestni Marianna KARWACKA i Jan Reszkiewicz; LEON i Jadwiga rodzice Walentego z 1871 roku
synowie Leona i Jadwigi z Grzesikówe
*** 1869 JÓZEF / Osip KARWACKI ur 9 III 1869/ Kiełczany poz. 11; syn Leona
Karwackiego 1831 i Jadwigi z Grzesików 1837;
świadkowie ,FRANCISZEK KARWACKI lat 50 (1819) i Jan Grzesik lat 60 (1809);; chrzestni Marianna KARWACKA i Jan Reszkiewicz; LEON i Jadwiga rodzice Walentego z 1871 roku
*** 1871 WALENTY KARWACKI syn Leona I Jadwigi
*** 1871WALENTY KARWACKI ur 1 wrzesien 1871 /poz. 81 syn LEONA KARWACKIEGO lat 48 (1823) i Jadwigi z Grzesikow lat 46 (1825)
*** 1874 MARIANNA KARWACKA ur 6 wrzesień 1874/poz. 42; corka LEOA KARWACKIEGO lat 40 ? i Jadwigi z Grzesików lat 38 (1836); świadkowie Walenty Grzesik lat 50 i Jan Lipa lat 46; chrzestni Jan Szabelski, Agnieszka Przybytniowa.
*** 1878 ANNA KARWACKA ur 24 lipiec 1878/poz. 37 corka Leona Karwackiego lat 47 i Jadwigi nz grzesików lat 46; swiadkowie Walenty i Antoni Grzesikowie; chrzestny MICHAŁ KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x A LINIA JÓZEFA KARWACKIEGO i Anny Piórkowskiej
** 1835 JÓZEF KARWACKI i ANNA z Piurkowskich rodzice KATARZYNY KARWACKA ur 27 I 1867/ Kiełczany poz. 9; córka Józefa Karwackiego (1835) rolnika z Miłoszowic lat 32 i Anny z Piurkowskich lat 32 (1835);
Dzieci Józefa Karwackiego 1835 i Anny Piurkowskiej (1835)
*** 1867 KATARZYNA KARWACKA c. Józefa
*** 1867 KATARZYNA KARWACKA ur 27 I 1867/ Kiełczany poz. 9; córka Józefa Karwackiego (1835) rolnika z Miłoszowic lat 32 i Anny z Piurkowskich lat 32 (1835); Swiadkowie Jan Lipa lat 38 i Jakub Przybytnia lat 50 włościanie z Miłoszowic
*** 1870 TEKLA KARWACKA ur 31 sierpnia 1869/poz. 55 c. JóZefa Karwackiego lat 36 (1833) i Anny z Piurkowskich.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X B LINIA MICHAŁA KARWACKIEGO i Marianny Pietrewicz
KIEŁCZYN
** 1848 MICHAŁ 1 KARWACKI 1848 i Marianna z Pietrewiczów Rodzice JANA KARWACKIEGO ur 14 VIII 1868/ Kiełczany poz. 48; syn Michała Karwackiego 1848 i Marianny z Pietrewiczów 1848; swiadkowie Jan Grzesik lat 30 i LEON KARWACKI lat 30 (1838)
Dzieci Michała i Marianny z Pietrewiczów
*** 1868 JAN KARWACKI w Kiełczyna
1868 JAN KARWACKI ur 14 VIII 1868/ Kiełczany poz. 48; syn Michała Karwackiego 1848 i Marianny z Pietrewiczów 1848; swiadkowie Jan Grzesik lat 30 i LEON KARWACKI lat 30 (1838)
*** 1870 MARIANNA KARWACKA ur 13 sierpnia 1870/poz 46, corka MICHAŁA KARWACKIEGO lat 22 (1848) i Marianny Pietrewicz lat 22 (1848); swiadkowie Antoni Grzesik lat 30 i Michał Szcz..
*** 1872 ANNA KARWACKA ur 21 czerwca 1872/poz. 32 c. Michała Karwackiego lat 24 (1848) i Marianny z Pietrewiczów lat 22 (1850); świadkowie LEON KARWACKI lat 26 (1826); chrzestni FRANCISZKA i LEON KARWACCY
*** 1873 MICHAŁ KARWACKI lat 26 w 1873 chrzestnym Anny Lipy
*** 1874 JAN KARWACKI ur 23 sierpień 1874/poz 48 syn MICHAŁA KARWACKIEGO la
*** 1876 KATARZYNA KARWACKA ur 18 maja 1876/poz. 55 c. Michala Karwackiego lat 28 (1848) i Marianny Pietrewicz lat 25
Witaj Andrzej
Karwaccy również pochowani sa na cmentarzu w Kiełczynie. Miejscowość ta leży na trasie Staszów-Iwaniska za Bogorią. Karwacki ten, który był gajowym oprócz córki ma jeszcze syna w wieku okolo 50 lat. Ale nie wiem gdzie obecnie przebywa.
Pozdrawiamy
Jan


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


X C LINIA STANISŁAWA KARWACKIEGO i Marianny Grzesik
KIEŁCZYN
Dzieci.................
** 1848 STANISŁAW KARWACKI (1848 lub 1849 lub 1851) i
żona MARIANNA z Grzesików (1857 lub 1858)
rodzice JANA KARWACKIEGO ur 20 XII 1879/ Kiełczany poz. 1; córka Stanisława Karwackiego (1850) rolnika z Miłoszowic lat 29 i Marianny z Grzesików lat 22 (1857);
Dzieci Stanisława 1852 Karwackiego i Marianny z Grzesików;
*** 1878 WALENTY KARWACKI, ur 26 XII 1877/poz.1/1878 syn STANISŁAWA KARWACKIEGO lat 25 (1852) i Marianny z Grzesików lat 20. 1858); chrzesyni Grzesik Antoni i Karwacka Marianna
***1979 JAN KARWACKI ur 20 XII 1879/ Kiełczany poz. 1; córka Stanisława Karwackiego (1848) rolnika z Miłoszowic lat 29 i Marianny z Grzesików lat 22 (1857);
*** 1881 ADAM KARWACKI ur w grudniu 1881/par. Kiełczany poz. 86 syn Stanisława Karwackiego (1848) lat 33 i Marianny z Grzesików lat 23 (1858); swiadkowie Antoni Grzesik i Macieja Przybyły; chrzestny MICHAŁ KARWACKI
*** 1883 WOJCIECH KARWACKI ur w marcu 1883/poz. 17 syn Stanisława Karwackiego (1852) lat 31 i Marianny z Grzesików lat 26; swiadkowie Michał i Antoni Grzesikowie; chrzestny MICHAŁ KARWACKI i Katarzyna Grzesik
*** 1885 ANTONI KARWACKI ur 27 sierpień 1885/poz.57 syn Stanisława (1851) Karwackiego lat 34 i Marianny z Grzesików lat 28 (1857); świadkowie Michał Grzesik i Józef Dańda; chrzestna Marianna Karwacka i Antoni
*** 1887 FRANCISZEK KARWACKI ur grudzień 1887/poz. 91 syn Stanisława Karwackiego lat 33 i Marianny z Grzesików lat 27; chrzestna Marianna Karwacka; SLUB ożenił się 7 lutego 1914 z Marianna Piotrowską we wsi Krasina ???


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


X D LINIA SZCZEPANA KARWACKIEGO i Marianny z Majów

KIEŁCZYN
Dzieci ............)
** 1850 SZCZEPAN KARWACKI (1850) i Kiełczyna 2,5 km na SW od Miłoszowic
** żona MARIANNA z Majów (1850) rodzice KATARZYNY KARWACKIEJ ur 5 marca 1880/Kiełczany poz. 16; córka Szczepana Karwackiego (1850) rolnika z Miłoszowic lat 30 i Marianny z Majów lat 30 (1850); świadkowie Tomasz Lipa i Antoni Grzesik;
Dzieci Szczepana 1850 Karwackiego i Marianny z Majów; (NISCY)
*** 1880 KATARZYNA KARWACKA ur 5 marca 1880/Kiełczany poz. 16; córka Szczepana Karwackiego (1850) rolnika z Miłoszowic lat 30 i Marianny z Majów lat 30 (1850); swiadkowie Tomasz Lipa i Antoni Grzesik;
*** JAN KARWACKI
żona z Sadlochów z Wysuk Duzych
ojciec Ewy, Szczepana, Władysława, Michała, Walentego, .Jana,
Ich ojciec to Jan miał żonę z Sadłochów z Wysuk DUŻYCH ,imienia nie znam .Resztę informacji wyśle jutro .Pozdrawiam.
Dzieci Jana i Sadlochówny
**** EWA KARWACKA Ich siostra Ewa była zamężna lecz bezdzietna ostatnie lata swojego życia spędziła u Jana syna Szczepana .daty i imiona dośle w późniejszym czasie **** 1907 – 1971 SZCZEPAN KARWACKI 1907
**** SZCZEPAN KARWACKI (1907) syn Jana Karwackiego
Szczepan Karwacki ur 1907 żył lat 64 zmarł 27.10.1971; Anna Karwacka
żyła lat 27(resztę muszę dowiedzieć się u księdza )
jego pierwsza
1 żona to ANNA z domu Karwacka miał z nią tylko syna JANA która zmarła na gruźlice ,a druga żona to Aniela z Grzesików ; SZCZEPAN KARWACKI i jego 1 sza żona ANIELA KARWACKA (w czasie wojny zginęła w sadzie, przypadkowo postrzelona przez Niemców; osierociła dzieci Jana i Ewę uzupełnic rodzeństwo; miał z nią 2 dzieci
Prawnuki Szczepana 1850 Karwackiego i Marianny z Majów
Wnuki Jana Karwackiego : GENERACJA 1880 miał żonę z Sadłochów z Wysuk DUŻYCH ,imienia nie znam
Dzieci ** SZCZEPANA KARWACKI (1907) jego pierwsza żona to
ANNA z domu KARWACKA (która zmarła na gruźlice) miał z nią tylko
^^^^^ syna JANA KARWACKIEGO.

a druga żona to Aniela z Grzesików miał z nią 3 dzieci
^^^^^ JAN KARWACKI
GENERACJA XVIII - 1910
Gniazdo Gorzków k. Staszowa
dzieci Szczepana i Anieli :
1910 JAN KARWACKI ożeniony z Genowefą, ojciec Jana
EWA KARWACKA , żyła w Starachowicach 102 lata
GENERACJA XIX - 1940
Gniazdo Gorzków k. Staszowa / Garlica Murowana pod Krakowem
1940 JAN KARWACKI (rocznik 1952) ożeniony z Danutą Barabasz od 20 lat zamieszkali w Garlicy Murowanej, rodzice Pawła, Łukasza, Anety, Doroty; są krewnymi Joanny Karwackiej z Czarnego Dunajca
GENERACJA XX - 1970
Gniazdo Gorzków k. Staszowa/ Garlica Murowana pod Krakowem
Dzieci JANA i Danuty Barabasz Karwackich:
1970 PAWEŁ KARWACKI
ŁUKASZ KARWACKI
ANETA KARWACKA
DOROTA KARWACKA
Cd dzieci Szczepana
^^^^^ EWA /córka Jana i Anieli z Grzesików 1 żyła w Starachowicach 102 lata; ** EWA KARWACKA Ich siostra Ewa była zamężna lecz bezdzietna ostatnie lata swojego życia spędziła u Jana syna Szczepana .daty i imiona dośle w późniejszym czasie .
^^^^^córka 2

**** WLADYSŁAW KARWACKi - Jego żona zmarła jest pochowana w Sczeglicach Władysław Karwacki miał trzy córki
***** Rozalię Karwacką GENERACJA 1910
***** Helenę Karwacka,
***** (?).
**** - zg 1939 MICHAŁ 4 KARWACKI Michał Karwacki miał żonę z Przybytniów i GENERACJA 1910*** córkę, które mu zmarły, a on zginął na wojnie w 39 roku.
**** WALENTY KARWACKi Walenty Karwacki był żonaty w Przyborowicach.
***** Miał córkę z którą ożenił się Bogdan Lipa. GENERACJA 1910
**** JAN KARWACKI Też Jan Karwacki syn Jana z Miłoszowic też wyjechał do Argentyny ,tam zginął .


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


X E LINIA KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marianny z Majów

Dzieci ............)
** 1859 KAZIMIERZ KARWACKI (1859 lub 1860) i
żona Tekla z Przybyłów/ Przybytniów (1863) rodzice Julii Karwackiej z IX 1885
1877 Kazimierz Karwacki chrzestnym Walentego, syna Michała i marianny z Majów
Dzieci Kazimierza 1859 Karwackiego i Tekli z Przybyłow/Przybytniów
*** 1885 JULIA KARWACKA ur wrzesień 1885/Kiełczany poz. 75; córka Kazimierza Karwackiego lat 26 (1859) ) rolnika z Miłoszowic i Tekli (1863) z Przybyłow lat 22
*** 1887 HELENA KARWACKA ur w lipcu 1887/poz. 40 c. Kazimierza Karwackiego lat 27 (1860) i Tekli z Przybytniów lat 24 (1863)
HELENA KARWACKA - nauczycielka w Rembieszycach koło Małogoszczy na SW od Kielc,zgineła podczas nalotu na pociag w pobliżu Bochni dnia 4 września 1939 wraz z matka i siostrą (zródlo : Materiały TON .. Tajnej Orga. Naucz.)
*** 1889 MARIANNA KARWACKA ur 9 lutego 1889/poz. 10 córka Kazimierza lat 27 i Tekli z Przybytniów lat 26



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


X F LINIA ANTONIEGO KARWACKIEGO i Józefy z Majów


KIEŁCZYN ????????????
Dzieci ............)
** 1865 ANTONI (1865) KARWACKI i
** Żona Józefa z Majów (1869) z Majów rodzice JANA KARWACKIEGO ur listopad 1888/poz. 86, jako synAantoniego Karwackiego lat 23 i Józefy z Majów lat 19
Dzieci Antoniego Karwackiego i Józefy z Majów
*** 1888 JAN KARWACKI ur listopad 1888/poz. 86, jako syn Antoniego Karwackiego lat 23 i Jadwigi z Majów lat 19

** 1870 ANTONI KARWACKI z Miłoszewicz, ojciec Jana, Anny i (?) Stanisława
*** 1885 ANTONI KARWACKI ur 27 sierpień 1885/poz.57 syn Stanisława (1851) Karwackiego lat 34 i Marianny z Grzesików lat 28 (1857); świadkowie Michał Grzesik i Józef Dańda; chrzestna Marianna Karwacka i Antoni
1889-1894-1896
*** 1889 JAN KARWACKI NIAGARA FALLS NY lub NJ
1910/JAN KARWACKI/Karwaski, Milosyawice(Miłoszewice k. Opatowa) ,Rosja, ur.1889, przez Antwerpie w USA 1910, l. 21, kawaler, niepiśmienny; syn Antoniego Karwackiego, Miłoszewice; jedzie na zaproszenie Maj Zrocz, Niagara Falls, NJ
*** 1894 ANNA KARWACKA NIAGARA FALLS NY lub NJ
1913/ANNA KARWACKA Miłoszowice (k. Opatowa) Rosja, ur.1896, w USA 19.III.1913, l.17,panna, niepiśmienna ; córka ANTONIEGO KARWACKIEGO, Miłoszewice-Iwaniska/Radom; jedzie do brata JANA KARWACKIEGO, Niagara Falls/NJ
*** 1896 STANISŁAW KARWACKI NIAGARA FALLS NY lub NJ
1912/STANISŁAW KARWACKI, Przybowice (Przyborowice) gub. RADOMSKA/ Rosja, ur.1894, przez Antwerpie w USA 14.III.1912,wiek l.18 kawalerZaproszony przez Andrzeja Galera, Kosciuszki 28, Niagara Falls, NJ,Ale na statku sa tez liczni z Ziemblic k. Staszowa, a także Maj Walenty l.23 i Maj Józef lat. 24 z Gorykowa, zaproszeni przez JANA KARWACKIEGO do Niagara, NJ
Jastrzembic; na zaproszenie jej siostry, a kuzynki Marianny, LUDWIKI SIECZYNSKI, do Jersey City, NJ
Jastrzembice/Płock



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


* TADEUSZ KARWACKI s. .. Miłoszowic..... ojciec Marka z Mikołowa i Andrzeja z Katowic
^^ MAREK KARWACKI z Mikołowa
*** syn Marka MACIEJ KARWACKI MACIEJ KARWACKI , syn Marka/bratanek Andrzeja, wnuk Tadeusza ;Mikołow-Łazy, ..... poch. Z Miłoszowic k. Sandomierza
^^ ANDRZEJ KARWACKI z Katowic



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



1800 Mydłów BODUSZÓW
( między Opatowem Iwaniskami a Klimontowem )
2 km na SW od Mydłowa Opatowski w parafii Mydłow (10 km na S od opatowa)


01 LINIA JÓZEFA KARWACKIEGO i MARIANNY Suski

* 1780/90 JÓZEF KARWACKI i Elżbieta Karwaccy rodzice Jakuba Karwackiego zmarłego w wieku 58 lub 68 lat 15 sierpnia 1878/poz. 20 męża Marianny z Jusków / Suskich ? W Mydłowie dużo Szczepańskich i Suskiich
** 1810-1820 – 1878 JAKUB KARWACKI
** mąż MARIANNY z Suskich : Jusków
1820 JAKUB KARWACKI 1820-1878 syn Józefa i Elżbiety Karwackich zmarły w wieku 58 lub 68 lat 15 sierpnia 1878/poz. 20 mąż Marianny z Suskich MARIANNA z Suskich KARWACKA
Wnuki Józefa i Elżbiety Karwackich
Dzieci Jakuba i Marianny z Jusków Karwackich
*** PIOTR KARWACKI
Prawnuki Józefa i Elżbiety Karwackich
Wnuki Jakuba i Marianny z Jusków Karwackich
Dzieci PIOTRA KARWACKIEGO
^^^^ 1861 MARCIN KARWACKI ur 1861 i
^^^^ Żona WIKTORIA ze Szczepańskich KARWACKA
rodzice Zofii Karwackiej 18 kwieciem1885/poz 30
***** 1885 ZOFIA KARWACKA
^^^^ 1878 MARIANNA KARWACKA ur 1878/poz 214/17
*** 1840 JAN KARWACKI 1840 i TERESA z Wójcików 1850
*** Żona TERESA z Wójcików KARWACKA
PRZEPIÓRÓW 2 km na S od Mydłowa
Dzieci JANA KARWACKIEGO 1840 i TERESA z Wójcików 1850 z Przepierowa !!!
**** 1881 AGNIESZKA KARWACKA ur 1879 – zmarła 17 kwietnia 1881 w Przepierowie córka Jana i Teresy Karwackich
**** 1882 JAN KARWACKI ur 20 X 1882/poz. 69 syn Jana Karwackiego lat 42 i Teresy z Wójcików lat 32; 25 I 1925 ożenił się z Marianna z Urów Świątek w Wojciechowicach.
Zona MARIANNA UR z Wojciechowic
**** 1885 BARBARA KARWACKA ur 17 XI 1885/poz. 76 w Przepierowie c. Jana Karwackiego lat 46 i Teresy z Wójcików lat 33.

*** 1848 MICHAŁ KARWACKI 1848 i MARIANNA Koszarska 1851
*** Żona MARIANNA z Koszarskich KARWACKA
MYDŁOWIEC-KAMIENICE-KLIMONTÓW
Prawnuki Józefa i Elżbiety Karwackich
Wnuki Jakuba i Marianny z Jusków Karwackich
Dzieci MICHAŁA KARWACKIEGO 1848 i MARIANNA Koszarska 1851
**** 1879 APOLONIA KARWACKA ur 9 lutego 1879/poz. 10/10 w Mydłowcu 800 m na NNW od Mydłowa, córka Michała lat 31 i Marianny z Koszarskich lat 28 z folwarku CHRUSTY; chrzestni PIOTR KARWACKI i Marianna Koszarska
**** 1881 JULIANNA KARWACKA ur 15 III 1881 /poz 12 w Mydłowcu, c. Michała 32 lata i Marianny Koszarskiej lat 30
**** 1883 MARIANNA KARWACKA ur 24 VI 1883/poz 44 w Kamiennicy 3km na S od Mydłowa koło Przepierowa; córka Michała lat 34 i Marianny z Koszarskich lat 32
**** 1885 JAN KARWACKI ur 21 czerwca 1885/poz;. 40 w Kamienicy syn Michała Karwackiego lat 36 i Marianny z Koszarskich lat 34.
**** 1893-1960 BOLESŁAW KARWACKI ur w Klimontowie 22 X 1893 syn Michała 45 i Marianny Koszarskiej 44, zmarł 28.VI.1960 w Klimontowie; ,


Akt ślubu. str 7/ 3/15 lipiec 1872 roku w obecności Piotra Kwiecińskiego, Mikołaja Kudalewicza l. 47 mieszczan klimontowskich zaszło religijne małżeństwo pomiędzy: MICHAŁEM KARWACKIM... ze wsi UŁANOWICE (5 km na zachód od Klimontowa) , lat 24, synem TOMASZA KARWACKIEGO i Anieli/Anety z d. Zamenowskiej oraz MARIANNY KOSZARSKIEJ, c. Tomasza i nieżyjącej Franciszki ze Skoczeskich.

Akt urodzeń 37/ 10/22 październik 1893 o 15.oo stawił się MICHAŁ KARWACKI, l. 45 i zgłosił, że o godz. 8 rano urodził się chłopiec z niego i Marianny Koszarskiej, l. 44.; nadano mu imię BOLESŁAW KARWACKI. ZMARŁ 28.VI.1960 r.


UWAGA : w okresie 1870-1877 nie ma odnotowanego zgonu Karwackich w Mydłowie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 BODUSZÓW IWANISKA
(m. Klimontowem a Opatowem)
Niagara Falls/Buffalo NY

?????????????????
JAN KARWACKI z Opacenki, ojciec synów
1885 WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO z Boduszowa ;
....WŁADYSŁAW KARWACKI
1889 STANISŁAWA KARWACKIEGO z Boduszowa ur. 1889,
(synowie JANA ADAMA KARWACKIEGO z Opacenki), brat STANISŁAWA, mąż FRANCISZKI
1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY
1884 ADAM KARWACKI syn Karoliny i J....maz Franciszki Karwackiej
1913/ADAM KARWACKI, Opacienka ;. Radom ; Ros (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna ???????/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY

*** 1881 ADAM KARWACKI ur w grudniu 1881/par. Kiełczany poz. 86 syn Stanisława Karwackiego (1848) lat 33 i Marianny z Grzesików lat 23 (1858); swiadkowie Antoni Grzesik i Macieja Przybyły; chrzestny MICHAŁ KARWACKI

1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY
1913/ADAM KARWACKI, Opacienka ;. Radom ; Ros (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna ???????/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


BODUSZÓW GNIAZDO SANDOMIERSKIE…Boduszów,
* MARIANNA KARWACKA (matka)
OJCIEC WŁADYSŁAWA i EDWARDA KARWACKICH, syn ............?

** WŁADYSŁAW KARWACKI WŁADYSŁAW KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) przeciw
** EDWARD KARWACKI
** JAN KARWACKI
** STANISŁAW KARWACKI
** MARIANNA KARWACKA
** KAZIMIERZ KARWACKI

WŁADYSŁAW KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) przeciw (Boduszów, Gdynia, Inowrocław, Edward, Jan, Kazimierz, Stanisław, Władysław Karwacki)
KAZIMIERZOWI KARWACKIEMU (Boduszów) ustalenie praw spadkowych 1949-1950
po MARIANNIE KARWACKIEJ Boduszowa; wniosek o odtworzenie aktu zgonu Marianny Karwackiej 1949-1949; Marianna Karwacka, Kazimierz Karwacki, boguszów, Gdynia);
wniosek Kazimierza KARWACKIEGO i innych przeciw WŁADYSŁAWOWI i innym, o stwierdzenie praw spadkowych po Mariannie Karwackiej (Boduszów);… Marianna, Edward, Jan, Kazimierz, Władysław (Boguszów, Gdynia); EDWARD KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) JAN KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 IWANISKA

1867 JAN KARWACKI ur. 1867, mąż Marianny z Potockich, ojciec Romana
zona Marianna z Potockich
Iwaniska Akt 24/ ur. 5 luty 1899 Jan Karwacki l. 32 zgłosił urodziny z niego i żony Marianny z domu POTOCKIEJ l. 40 syna ROMANA Karwackiego. Chrzestni: Tomasz Botorowicz i Marianna Kosowicz. Akt 101 zgonu/ 30V/11VII 1896 zmarła Teodozja z Kłosińskich POTOCKA, lat 55..pochodzenie NN (Matka Marianny Potockiej-KARWACKIEJ ?) Akt ślubu !2 lutego 1927 w Iwaniskim kościele ROMAN KARWACKI zawarł ślub z panną Joanna z Zajdlów
^ 1899 ROMAN KARWACKi syn Jana i Marianny z Potockich
^ zona Joanna z Zajdlów
Akt 24/ ur. 5 luty 1899 Jan Karwacki l. 32 zgłosił urodziny z niego i żony Marianny z domu POTOCKIEJ l. 40 syna ROMANA Karwackiego. Chrzestni: Tomasz Botorowicz i Marianna Kosowicz. Akt 101 zgonu/ 30V/11VII 1896 zmarła Teodozja z Kłosińskich POTOCKA, lat 55..pochodzenie NN (Matka Marianny Potockiej-KARWACKIEJ ?) Akt ślubu !2 lutego 1927 w Iwaniskim kościele ROMAN KARWACKI zawarł ślub z panną Joanna z Zajdlów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1848 STANISŁAW KARWACKI (1848 lub 1849 lub 1851) i
żona MARIANNA z Grzesików (1857 lub 1858) z KEIŁCZYANY !!!! (nazwa KIEŁCZYNA)
rodzice Walentego 1878, Jana 1879, adama 1881, Wojciecha 1883, Antoniego 1885, Franciszka 1885
** 1870 ANTONI KARWACKI z Miłoszewicz, ojciec Jana 1889, Anny 1894 i (?) Stanisława 1896
1889 STANISŁAW KARWACKI z Boduszowa ur. 1889,
(synowie JANA ADAMA KARWACKIEGO z Opacenki), brat STANISŁAWA, mąż FRANCISZKI 1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY

???????
** 1878 STANISŁAW KARWACKI, ur, 1878 z Iwanisk.. STANISŁAW KARWACKI, ur, 1876 żona HELENĄ KARWACKĄ w Iwaniskach
1878-1876
1906/STANISŁAW KARWACKIi, Givaniski, ur.1878, przez Antwerpie w USA 7.III.1906/ l. 28, żonaty, piśmienny, do Bufallo na zaproszenie szwagra Ignacego Sewinowskiego,
1909/ STANISŁAW KARWACKI, Buffalo, N.Y. ur.1876, przez Antwerpie powrót do USA 8.XI.1909, l.33; żonaty z HELENĄ KARWACKĄw Iwaniskach, w Buffalo u szwagra Ignacego Serwinieskiego, Buffalo NY.
1877 STANISŁAWKARWACKI (1877/8) mąż Heleny z Kijanków ojciec

^^^ 1900 WINCENTEGO EDWARDA ks. KARWACKIEGO ur. 11.IX.1900 syn STANISŁAWA (ur.1877) KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków.
KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków. Iwaniska, dawne miasto, położone nad rzeką Koprzywianką dopływem Wisły, wśród malowniczych wzgórz, zostało założone w...
...Z parafii pochodzą: ks. W. Karwacki,

Ks. Rektor Wincenty Karwacki !Za radą p. Jana z Archiwum Państwowego udaję się do Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jego Kustosz jest nieufny, ale notuje nazwisko i obiecuje sprawdzić na jutro. Powracam więc nazajutrz i otrzymuje do ręki oryginalna teczkę personalną ks. Wincentego Karwackiego.
Wincenty Edward Karwacki ur. 11.IX.1900 w Iwaniskach jako syn STANISŁAWA (stolarza) i Heleny z Kijanków KARWACKICH. (wg metryki w poz `186/1900 16 września stawił się Stanisław Karwacki, l. 23). W latach 1911-1917 chodzi do szkoły w Iwaniskach, w czasie wojny pracuje w gminie i pomaga ojcu w warsztacie stolarskim. W trakcie I wojny postanawia jednak powrócić do nauki. Korzystając z pomocy miejscowego nauczyciela przygotowuje się do egzaminu wstępnego do IV klasy nowozałozonego gimnazjum realnego w Opatowie. Zdaje go 22 czerwca 1918 roku. W Opatowie był dwa lata pod opieką dyrektorów ks. ks. prorektorów Eugeniusza Kapusty, Jana Kapusty. Po ukończeniu klasy V 10 maja 1920 Wincenty Edward Karwacki wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie składa śluby subdiakońskie 27.II.1926, diakońskie 20.III.1926, kapłańskie 29.V.1926 r. Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca.

9 lipca 1926 roku ks. Wincenty otrzymuje powołanie biskupa sandomierskiego na prefekta szkól powszechnych w Radoszycach..
22 kwietnia 1929 ks. Wincenty kieruje do kurii prośbę o zwolnienie z prefektury szkolnej w Radoszycach z powodu zdrowia, uciążliwego kaszlu oraz naznaczenie na stanowisko wikariusza.
22 lipca 1929 ks. Wincenty Karwacki skierowany na prefekta w Końskich
30 września 1930 ks. Wincenty Karwacki prosi o zwolnienie z prefektury w Końskich i przeniesienie na wikariat. Diagnoza dr M. Majewskiego z dnia 4. X. 1930 w Krakowie potwierdza dolegliwości (wrzód rogówki, choroba róży w nosie, gardle, egzema). Stan zdrowia utrudnia mu kontakt z uczniami i wiernymi.
1 grudzień 1930 ks. Wincenty Karwacki otrzymuje powołanie do Zwolenia
22 grudnia 1930 r proboszcz zwoleński otrzymuje obietnice biskupią przeniesienia ks. W. Karwackiego na inna parafie.
24 marzec 1931 r – Powołanie do Górki Pusławskiej/Jaroszynskiej ... wymiana listów z biskupem sandomierskim.
30 styczeń 1935 od 16 stycznia nominacja na prefekta w Klimontowie, ale jeszcze nie ma dyspozycji opuszczenia Mnina.
1 lutego 1935 – telegram z kurii z poleceniem opuszczenia Mnina
16 lipiec 1942 – adm. Diec. Bp Jan Kanty Lorek powołuje ks. W. Karwackiego do Skotnik Sandomierskich na wikariusza ekonoma
17 lipca 1942 – polecenie zdania do jesieni egzaminu konkursowego, warunkującego powołanie na probostwo. Równocześnie proboszcz klimontowski przejmuje od Rektora ks. Karwackiego opiekę nad kolegiata św, Jacka, odrębnego rektora nie będzie, natomiast opiekę przejmą prefekt lub wikary. Ks. Karwacki zdaje egzamin 30 kwietnia 1943,
20 maja 1943 – powołanie ks. Karwackiego na probostwo w Skotnikach Sandomierskich.
8.VI.1949 Ks. Wincenty Karwacki zapada na reumatyzm, bierze urlop na leczenie w Busku, ustalając zastępstwo z proboszczem w Samborzcu i księdzem z Koprzywnicy.
27.IV.1958 nominacja ks. Karwackiego na proboszcza do Jedlińsk w pow. Białobrzegi. 10.V.1958 zastrzeżenia WRN do tej nominacji.
8. VIII.1967 ks. W. Karwacki odmawia przyjęcia nominacji na parafie Dąbrowa n. Czarną
24.IX.1974 ks. W. Karwacki w liście do Biskupa przedstawia potrzeby niszczejącego kościoła w Jedlińsku, a zarazem brak sił i zdrowia na podjecie tego wysiłku w wieku 74 lat, zrzekając się probostwa w Jedlińsku i prośbą o przeniesienie do Domu Księży Emerytów. W osobistych listach do Ekscelencji Biskupa (prawdopodobnie przyjaciela ks. Karwackiego) szczegółowo opisuje przebieg operacji i leczenia (rak prostaty, pecherza).
20 V. 1976 – uroczyste pismo ks. bpa Gołebiowskiego z okazji 50 lecia kapłaństwa ks. Wincentego Edwarda Karwackiego z rąk bpa Marcina Ryxa.
Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca 1977.

(patrz tez Galeria KLIMONTÓW)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 KLIMONTÓW

* ZBIGNIEW KARWACKI s..../Klimontów, ojciec Bogdana (obecnie Wysoka.Maz.) i
Andrzeja (obecnie Kraków-Pilotów)
^^ BOGDAN KARWACKi Wysoka Mazowiecka
*** MACIEK KARWACKI Wysoka Maz
MACIEJ KARWACKI s. Bogdana/Wysoka Mazowiecka/Korzenie Klimontów
^^ ANDRZEJ KARWACKi w Krakowie – poeta
....................
*** ZBIGNIEW KARWACKI l.25 /Klimontów kuzyn Macieja z Wysokiej Maz.

ks. ANDRZEJ KARWACKI

? ANDRZEJ KARWACKI, Ksiądz był ostatnim rektorem kościoła podominikańskiego w Klimontowie Sandomierskim. Od czasów po I wojnie światowej do dziś mieszczą się w budynkach poklasztornych szkoły, najpierw powszechne, po II wojnie - liceum ogólnokształcące. Świątynia od początku wieku aż do 1942 r. była kościołem rektoralnym. W lipcu tego roku, na prośbę nowego proboszcza ks. Tomasza Zadęckiego, biskup sandomierski Jan Lorka zniósł kościół rektoralny, oddając go we władnie proboszczom klimontowskim. Ostatnim rektorem kościoła podominikańskiego był ks. A. Karwacki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 GORZKÓW 4 km na S od Iwanisk linia z Kiełczyna po Szczepanie 1880 ....az do Garlicy koło Krakowa
Na trasie szlaku genealogicznego Karwackich w GARALICY MUROWANEJ spotkanie z symapatycznym Panem Janem Karwackim i jego starszym synem Pawłem Karwackim. Pan Jan jest byłym pracownikiem AR Kraków, tam tez w Gospodarstwie Ogrodniczym AR pracuje jego zona Danuta: Korzenie swoje wywodza z Gorzkowa k. Staszowa:
GENERACJA XVII - 1880
Gniazdo Gorzków k. Staszowa
* 1880 SZCZEPAN KARWACKI i jego 1 sza zona ANIELA KARWACKA (w czasie wojny zginęła w sadzie, przypadkowo postrzelona przez Niemców; osierociła dzieci Jana i Ewę
GENERACJA XVIII - 1910
Gniazdo Gorzków k. Staszowa
dzieci Szczepana i Anieli :
^^ 1910 JAN KARWACKI ożeniony z Genowefą, ojciec Jana
^^ EWA KARWACKA , żyła w Starachowicach 102 lata
GENERACJA XIX - 1940
Gniazdo Gorzków k. Staszowa / Garlica Murowana pod Krakowem
*** 1940 JAN KARWACKI (rocznik 1952) ożeniony z Danutą Barabasz od 20 lat zamieszkali w Garlicy Murowanej, rodzice Pawła, Łukasza, Anety, Doroty; są krewnymi Joanny Karwackiej z Czarnego Dunajca
GENERACJA XX - 1970
Gniazdo Gorzków k. Staszowa/ Garlica Murowana pod Krakowem
Dzieci JANA i Danuty Barabasz Karwackich:
^^^^ 1970 PAWEŁ KARWACKI
^^^^ ŁUKASZ KARWACKI
^^^^ ANETA KARWACKA
^^^^DOROTA KARWACKA


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1800 UŁANOWICE /KLIMONTÓW GNIAZDO SANDOMIERSKIE /..
13 km na W od Straczkowo, 16 km na NWW od Koprzywnicy
* 1804 – 1874 EWA KARWACKA , ur. 1804 w ????
Akt zgonu 17/1874. 3/13 listopada o godż 14.00 stawił się Jakub Fras 25 lat i Andrzej Gresek lat 32 i oświadczyli, że w Klimontowie zmarła ogodz. 9.00 EWA KARWACKA córka nieznanych z imienia rodziców – lat 70.
Syn EWY KARWACKIEJ 1804-1874 zmarła w Klimontowie ...
**1820 TOMASZ KARWACKI i Aniela z Zamenowskich z Ułanowic rodzice Michała ur 1848, dziadkowie Bolesława 1893-1960 w Klimontowie
Syn Tomasza Karwackiego i Anieli..
***1848 MICHAŁ KARWACKI i 1849 Marianna Koszarska
Akt ślubu. str 7/ 3/15 lipiec 1872 roku w obecności Piotra Kwiecińskiego, Mikołaja Kudalewicza l. 47 mieszczan klimontowskich zaszło religijne małżeństwo pomiędzy: MICHAŁEM KARWACKIM... ze wsi UŁANOWICE (5 km na zachód od Klimontowa) , lat 24, synem TOMASZA KARWACKIEGO i Anieli/Anety z d. Zamenowskiej oraz MARIANNY KOSZARSKIEJ, c. Tomasza i nieżyjącej Franciszki ze Skoczeskich.
Akt urodzeń 37/ 10/22 październik 1893 o 15.oo stawił się MICHAŁ KARWACKI, l. 45 i zgłosił, że o godz. 8 rano urodził się chłopiec z niego i Marianny Koszarskiej, l. 44.; nadano mu imię BOLESŁAW KARWACKI. ZMARŁ 28.VI.1960 r.
Wnuk Tomasza i Anieli Zamenowskiej
Syn Michała i Marianny Koszarskie
****1893 – 1960 BOLESŁAW KARWACKI
1893 BOLESŁAW KARWACKI 1893-1960 (w Klimontowie) s Michała 1848 i Marianny Koszarskiej (ślub w Klimontowie wrzesień 1872/akt 7, wnuk Tomasza i Anieli Zamenowskiej Karwackich )

BOLESŁAW KARWACKI, ur, 1884 ze Szczeglic
1912/BOLESŁAW KARWACKI/ KARWOCKI, Szczeglice, k. KlimontowaRussia/ ur.1884, USA 1912,l/28
Szczeglice k. Klimontowa

Dzieci ..... i P petroneli z Grudniów
1849 PIOTR KARWACKI lat 31 urodzony we wsi Penzyławjeszvcze prichod Szcz... syn zmarłego Bor.... i Petroneli z Grudniów... we wsi Ułanowice.... z 1861 AGNIESZKĄ Stojnowska lat 19; wzieli ślub 19 X 1880
żona Agnieszka Stojnowska


37 000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

28. Gniazda sandomierskie (centralne) czesc 4 RYTWIANY stasz

Postprzez akarw » 14.07.2011

Gniazda sandomierskie (centralne)
Część 4 RYTWIANY staszowskie


1730 RYTWIANY staszowskie



1730 RYTWIANY
30 km na SWW od Koprzywnicy
* Rodzice Tomasza Karwackiego ?

UWAGA TOMASZ mógł być przybyszem z zewnątrz, jako kowal zatrudnił się w Rytwianach. Skad to kowalstwo u Karwackich ? W XVI wieku za Zygmunta Augusta, jak wykazuja rachunki dworskie Bonera, Stanisław KARWACKI z Ciechanowa był dostawcą krółewskim wyrobów kowalskich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


** 1750 TOMASZ KARWACKI ur 1750 ? (ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 42/1814 rok) mayster kunsztu kowalskiego w Rytwianach i jego żona KUNEGUNDA ur 1756 z Jaworskich?/Nowakowskich? KARWACKA, rodzice Jendrzeja Karwackiego. ur. 1780 roku oraz Zofii Karwackiej-Rajowej ur. 1800 roku.
** żona 1756 KUNEGUNDA KARWACKA z jaworskich/ Nowakowskich KARWACKA
ASC par, Staszów/zejscia-zgony nr 124/1826 rok: Akt zejścia we wsi Rytwiany 9 października 1826 Jendrzej Karwacki syn i Ignacy Opawski oświadczyli, że 8 pażdziernika w domu pod numerem 81 o 5 po południu zmarła KUNEGUNDA KARWACKA, wdowa l. 70.
Dzieci Tomasza I Kunegundy:
*** 1770 JÓZEFA z Mierzejewskich KARWACKA-Mroczkowa ...ur. 1770; bratowa lub synowa Tomasza
Córka Franciszka Mierzejewskiego i Apolonii z Wojciechowskich w WARSZAWIE ZAMIESZKAŁYCH, liczaca w 1820 roku l. 50 zamieszkała w Staszowie wdowa po Karwackim, 23 maja 1820 (ASC par, Staszów/śluby nr 178/1820 rok) po 2 zapowiedziach (7 i 14 maja) wyszła za mąż: za JANA MROCZKA, lat wg metryki 60 wdowca zamieszkałego w Staszowie, syna Jakóba Mroczka zamieszkałego w Zborowie w Galicji, cyrkół tarnowski i Marianny z Cieslaków. SWIADKOWIE slubu: Stanisław Brzezowski l.45 mayster kunsztu cukierniczego, Marianna Kiszko, l. 50; Marcin Piwowski l. 40, mayster kunsztu garncarskiego.
*** 1800 ZOFIA KARWACKA – Rajowa c.Tomasza i Kunegundyur. 1800
(ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 364/377/ ślub 389/1823 rok) po 2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38 fornla; s. Ignacego Raja na zagrodzie we wsi Szczeka zamieszkałego i Katarzyny z Kasprzyckich PANNA ZOFIA KARWACKA l. 23 utrzymujaca się ze słuzby, córka Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Nowakowskich?/ Jaworskich ?, we wsi Rytwiany zamieszkałych.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


*** 1780 JENDRZEJ KARWACKI (mistrz kowalski) syn Tomasza i Kunegundy
*** jego pierwsza żona ZOFIA z Gronków zmarła wcześnie
*** jego druga żona JÓZEFA Z MICHNIOWSKICH
ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 42/1814 rok: Dnia 30 stycznia 1814 roku My administrator Kościoła parafialnego Staszowskiego sprawujący obowiązki urzędnika cywilnego gminy Staszów, pow. Staszów, Dep. Radomskiego stawiwszy się pod drzwi główne wejściowe Domu Gminnego o godz 10.00 przed południem donieśliśmy i ogłosiliśmy po raz pierwszy, ze zaszło przyrzeczenie małżeństwa pomiędzy:

JENDRZEJEM KARWACKIM maystrem kunsztu kowalskiego, 34 lata liczącym w Rytwianach zamieszkałym, z TOMASZA KARWACKIEGO maystra kunsztu kowalskiego, nieżyjacym już oraz KUNEGUNDY z JAWORSKICH KARWACKIEJ spłodzonym synem z jednej, a

Panną JÓZEFĄ MICHNIOWSKĄ lat dwadzieścia mającą z MACIEJA i ZOFII MICHNOWSKICH małżonków ślubnych we wsi Borzykowy, pow, Szydłowskim, Departamencie Krakowskim spłodzonej z dtugiej strony.
ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 54/1814 rok dnia 6 lutego 1814 II zapowiedzi ślubu Jendrzeja l. 34 syna Tomasza i Kunegundy z Jaworskich Karwackich zamieszkąłych w Rytwianach i Józefy Michnowskiej lat 20, córki Macieja i Zofii Michnowskich.

ASC par, Staszów/ślubyi nr 61/1814 rok; Przed nami administratorem parafii staszowskiej stawili się:

JENDRZEJ KARWACKI, wdowiec, l. 33 podług złożonego aktu znania w Sadzie, syn śp. Tomasza Karwackiego w Rytwianach zamieszkałego i Kunegundy z Jaworskich małżonki jego w obecności której stawa,

Stawiła się także JÓZEFA MICHNIOWSKA, panna l. 20, córka Macieja i Zofii Michnowskich w obecności, których stawa,

Po 2 zapowiedziach zgodnie z Dz. VI Kodeksy Napoleona o Małżeństwie spytaliśmy się przyszłych małżonków czy chcą połączyć się ze sobą związkiem małżeńskim, na co każde z Nich odpowiedziąło ze taka ich wola. OGŁASZAMY W IMIENIU PRAWA, że JENDRZEJ KARWACKI WDOWIEC i JÓZEFA MICHNIOWSKA l. Panna l.20 sa ze sobą połączeni węzłem małżeńskim czego spisano akt w obecności: Jakóba Markowskiego l.36, Wojciecha Liczki l. 42 świadków ze strony nowozaślubionego, zamieszkałych w Rytwianach, nie mniej w przytomnosći Mikołaja Korta l. 40 i Feliksa Prostaka, l. 38 w Rytwianach zamieszkałych świadków nowozaślubionej

Wnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Dzieci Jendrzeja Karwackiego i Zofii z Gronków
**** 1809 MAŁGORZATA KARWACKA - Kalina (ur. 1809)c. Jendrzeja i Zofii
(ASC par, Staszów/śluby nr 11/1826 rok) dnia 19 września 1826 zaszło małżenstwo pomiedzy FRANCISZKIEM KALINĄ l. 19, młodzianem, vomaglem browarnianym w Staszowie zamieszkałym, urodzonym z Wojciecha Kaliny także vomagla browarnianego i Marianny Brukwa, włoscian tamze w Rytwianach zamieszkałych, zpanną MAŁGORZATĄ KARWACKĄ, córka JENDRZEJA KARWACKIEGO, maystra sztuki kowalskiej i ZOFII z Gronków nie żyjącej, l. 17 liczącej......(zezwolenie obecnego na slubie ojca na zaślubiny).2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38
**** 1814-1835 MARIANNA KARWACKA c. Jendrzeja i Zofii
(ASC par, Staszów/zejscia nr 36/1838 rok) dnia 23 maja 1838 roku o godz 8 rano stawili się Wojciech Sieyka l. 70 i Jan Korta l. 35 obydwaj włościanie w Rytwianach i oświadczyli, ze w domu pod numerem .... zmarła o 8 rano MARIANNA KARWACKA, córka Jendrzeja i Zofii Karwackich lat... ponad 23 !
Wnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Dzieci Jendrzeja i Józefy Karwackich
**** 1815 FRANICISZKA KARWACKA – Głowacka c. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.97/str 34/1815 rok: 17 marca 1815 roku Jendrzej zglosił córke której nadano imie FRANCISZKA, chrzestni Wojciech Sieyka l. 48 . kowal, Paweł Jastrzab l. 36, zamieszkali w Rytwianach.
ASC par. Staszów śluby akt.21/1838 rok: 2 pażdziernika 1838 ślub pomiedzy:
FLORIANEM GŁOWACKIM, l. 19 ur. w Rytwianach s. Marcina i Judyty Głowackich, włościan w Rytwianach, aFRANCISZKA KARWACKĄ, c. Jendrzeja i Elżbiety (???) malżonków Karwackich włościan z Rytwian, l. 22
**** 1818 – 1825 WOJCIECH KARWACKI s. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.124/str 51/1818 rok: 10 kwietnia 1818 roku Jendrzej Karwacki lat 35 mayster kunsztu kowalskiego we wsi Rytwiany zglosił urodzenie w domu nr 87 o godz. 10 rano syna któremu nadano imię WOJCIECH, chrzestni Jakób Szymański mayster kunsztu rymarskiego i ANTONI MALCZEWSKI, l. 30 w Rytwianach zamieszkali..
ASC par. Staszów zgony akt.309/1825 rok WOJCIECH KARWACKI zmarł 25 czerwca 1825 w wieku lat 7 w domu nr 80 w Rytwianach
Dzieci Jendrzeja Karwackiego i Józefy Michnowskiej
**** 1820 LEON KARWACKI s. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.132/1820 rok: 7 kwietnia 1820 roku o godz. 13.30 stawił się Jendrzej Karwacki lat 35 mayster kunsztu kowalskiego we wsi Rytwiany okazał dziecię urodzenie w domu pod nr 75 w tym samym dniu o godz. 4 nad ranem z niego i Józefy Michniowskiej l. 28 któremu nadano imię LEON, chrzestni Paweł Jastrząb l. 40, Walenty Gacka l. 55 zamieszkali w Rytwianach.rskiego
ASC par. Staszów zgony akt.359/1825 rok LEON KARWACKI zmarł 1 sierpnia 1825 w wieku lat 6 w domu nr 80 w Rytwianach
UWAGA : Jastrzębie starożytna rodzina szlachecka
**** 1820 MARIANNA KARWACKA c. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.281/str 107/1822 rok: 15 czerwca 1822 roku stawił się Jendrzej Karwacki lat 43 mayster kunsztu kowalskiego we wsi Rytwiany okazał dziecię urodzenie w domu pod nr 78 w tym samym dniu o godz. 4 nad ranem z niego i Józefy Michniowskiej któremu nadano imię MARIANNA, chrzestni Jakób Markowski l. 43, Teofil Chabrowski l. 27 zamieszkali w Rytwianach.
**** 1825 ANTONI CEVAT KARWACKI s. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.53/1825 rok: 17 stycznia 1825 roku o godz. 11 stawił się Jendrzej Karwacki lat 45 mayster kunsztu kowalskiego we wsi Rytwiany okazał dziecię urodzenie w domu pod nr 78 w dniu 16 stycznia o godz. 4 po południu z niego i Józefy Michniowskiej któremu nadano imię ANTONII CEVAT, chrzestni Karol Markowski l. 60, Tomasz Woycinski l.46.
**** 1 żona 1817 – 1859 MARIANNA z Nowickich KARWACKA
ASC par. Staszów zgony akt. 142/1859 rok: 3 X 1859 stawił się Leon Krul l. 32 i Antoni Kubacki lat ..6 i ośiadczyli, ze 30 wrzesnia 1859 roku o godzinie 17 umarła w lazarecie staszowskim MARIANNA z Nowackich KARWACKA, wyrobnica l. 42 liczaca pozostawiajac po sobie owdowiałego męża Antoniego Karwackiego zam. w Eytwianach.
**** 2 żona 1835 KATARZYNA z Bednarskich KARWACKA
ASC par. Staszów śluby akt. 21/1860 rok: 15 lutego 1860 o godź 10.00 w obecności Walentego Batora l. 47 oraz Jendrzeja Każmierskiego l. 62 rolników z Rytwian, zawarte zostało religijne małżenstwo pomiędzy:
ANTONIM KARWACKIM, wdowcem po Mariannie z Nowackich zmarłej 30 wrzesnia 1859 roku; synem Jendrzeja i Józefy z Michniowskich Karwackich, zmarłuch włoscian., z
KATARZYNĄ BEDNARSKĄ, c. Jana i Marianny z Rozgów Bednarskich włościan, panna w Rytwianach urodzona i tam zamieszkała, l. 25 mąjaca.
Prawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Wnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Dzieci Antoniego i Marianny z Nowickich
***** 1850-1850 MARIANNA KARWACKA c. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 24/1850 rok: 17 lutego 1850 ANTONI KARWACKI wyrobnik w Rytwianach zamieszkały, l. 32 liczacy w obecności Józefa Dłuska i Janka Kaliny l. 40 obydwóch w Rytwianach zamieszkałych, okazał dziecko płci żeńskiej urodzone 17 go o 1 w nocy z niego i jego żony Marianny z Nowickich, l. 32 liczącej, któremu nadano na chrzcie imię MARIANNA; chrzestni Jan Strzałkowski, Marianna Trelińska, włościanie z Rytwian.
ASC par. Staszów zejścia akt. 70/1850 rok: 8 lipca 1850 Franciszek Kalina l. 46 i Józef Klusek l. 50, włościanie w Rytwianach zamieszkali i oświadczyli, ze pod numerem 94 dnia 6 lipca 1850 zmarła Marianna Karwacka, córka Antoniego Karwackiego i Marianny z Nowickich – wyrobników w Rytwianach zamieszkałych – wiek 3 miesiace.
***** 1851 –1852 JAN KARWACKI s. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 60/1851 rok: 26 maja 1851 ANTONI KARWACKI włościanin zam. w Rytwianachl. 28 wyrobnik w Rytwianach zamieszkały, l. 32 , w obecności Jakóba Gładysza l. 50 i Walentego Batora l. 50 włoscian w Rytwianach i okazał dziecko płci meskiej urodzone o 2 w nocy i oświadczył ze spłodzone z niego i jego zony Marianny z Nowickich, l. 34 liczącej. Dziecku nadano imię JAN ; chrzestnymi byli MICHAŁ JASTRZĄB i Magdalena Walaszkowa włościanie z Rytwian.
ASC par. Staszów zejścia akt. 200/1852 rok:28 pażdziernika 1852 o 8 rano stawili się WINCENTY MALCZEWSKI l. 40 i ANTONI CHLEBNICKI l. 42, włoscianie z Rytwian i oświadczyli że w Rytwianach w domu pod numerem 50 dnia 25 pazdziernika o 5 rano umarł JAN KARWACKI, syn Antoniego i Marianny z Nowickich Karwackich, wyrobników w Rytwianach, rok jeden liczący.
***** 1858-1858 MARIANNA 2 KARWACKA c. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 6/1858 rok: 16 stycznia 1858 ANTONI KARWACKI włościanin zam. w Rytwianachl. 33 wyrobnik w Rytwianach zamieszkały, l. 32 , w obecności Tomasza Prominskiego l. 40 i Waleriajna Głowackiego l. 44 okazał dziecko płci żeńskiej urodzone o 5 rano oświadczył ze spłodzone z niego i jego żony Marianny z Nowackich l. 36.

ASC par. Staszów zejścia akt. 28/1858 rok: 18 lutego o 15 zmarła Marianna Karwacka c. Antoniego i Marianny z Nowackich.
***** 1859-1859 BARTŁOMIEJ KARWACKI s. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 110/1859 rok: 14 sierpnia 1859 ANTONI KARWACKI włościanin zam. w Rytwianach l. 36 wyrobnik w Rytwianach zamieszkały, , w obecności Tomasza Derosińskiego okazał dziecko płci meskiej urodzone 16 lipca 1859 oświadczył ze spłodzone z niego i jego żony Marianny z Nowackich l. 42. Chrzestni Witaszek Bartłomirej i Tekla Supina.

ASC par. Staszów zejścia akt. 119/1859 rok: 31 sierpnia 1859 Witaszek Bartlomiej l. 26 i Grzegorz Witaszek l. 50 z Rytwian oświadczyli ze 29 sieronia 1859 o 22 zmarł majacy 3 tygodnie BARTŁOMIEJ KARWACKI, syn Antoniego i Marianny z Nowickich.
Prawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Wnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Dzieci Antoniego i Katarzyny Bednarskiej
***** 1861 JAN 2 KARWACKI s. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 76/1861 rok: 9 czerwca 1861 roku o 13 stawił się kARWACKI ANTONI wyrobnik l. 38 liczacy zam. w Rytwianach... okazał dziecko płci meskiej spłodzone z niego i z Katarzyny z Bednarskich, któremu na chrzcie nadano imie JAN. Chrzestni MACIEJ KARWACKI i Awiktoria Swigoniowa.
***** 1863 MARIANNA 3 KARWACKA c. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 135/1863 rok: 28 listopad 1863 godz 13 MARIANNA KARWACKA, c. Antoniego i Katarzyny z Bednarskich KARWACKICH.
***** 1868 – 1873 WŁADYSŁAW KARWACKI s. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia : 1868 Władysław s. Antoniego i Katarzyny z Bednarskich.
ASC par. Staszów zgony akt. 240/1873: 19 marca 1973 Maciej Karwacki zgłosił, ze w nocy umarł Władysław Karwacki, l. 5, s. Antoniego i Katarzyny.
***** 1871 – 1871 KATARZYNA KARWACKA c. Antoniego
ASC par. Staszów urodzenia : 22 marzec 1871 KATARZYNA c. Antoniego i Katarzyny z Bednarskich.
ASC par. Staszów zgony 2 kwiecień marzec 1871 ; zmarła KATARZYNA c. Antoniego i Katarzyny z Bednarskich.

**** 1828 MACIEJ KARWACKI s. Jendrzeja
1 żona 1836-1856 JADWIGA z Głowackich KARWACKA
1 małżeństwo Macieja : ASC par. Staszów śluby akt. 16/str 66/1853 rok: 7 lutego 1853 zawarte zostało małżeństwo pomiędzy:
MACIEJEM KARWACKIM, kawalerem, parobkiem ze wsi Rytwiany, l. 25 liczący, synem Jendrzeja i Józefy z Michnowskich małżonków Karwackich włościan już zmarłych z
JADWIGĄ GŁOWACKĄ córką Antoniego Głowackiego już zmarłego w Rytwianach oraz Marianny Głowackiej z Baców, komornicy w Rytwianach, majacej lat 16,5 , urodzona w Rytwianach (byłu 3 zapowiedzi)
ASC par. Staszów zgony akt. 49//1856 rok: 18 lutego 1856 zmarła Jadwiga Karwacka 20 lat liczaca żona włoscianina Macieja Karwackiego
2 żona 1836 MARIANNA z Sidorów KARWACKA
2 malżeństwo Macieja ASC par. Staszów urodzenia akt.21/1860 rok: 5 lutego 1860 o 13 stawił się Maciej Karwacki wyrobnik l. 32 liczacy, zamieszkały w Rytwianach w obecności świadków Wawrzyńca Głowackiego l. 44 Jana Domanskiego l. 36 o okazał dziecię płci meskiej urodzone w Rytwianach dnia wczorajszego o 20.00 zrodzone z niego i Marianny z Sidorów l. 24.
Prawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Wnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Dzieci Macieja
***** 1856-1856 MARIANNA KARWACKA c. Macieja
ASC par. Staszów urodzenia akt. 8/1856 rok: 27 stycznia 1856 stawił się Maciej Karwacki komornik l. 28 liczacy, zamieszkały w Rytwianach w obecności świadków Jana Parasińskiego l. 23 i jendrzeja Mujzana l. 50, włościan zam. w Rytwianach pokazał dziecie płci żeńskiej, urodzone 27 stycznia 1856 w Rytwianach z niego i żony Jadwigi z Głowackich 20 lat mającej.

ASC par. Staszów zgony akt. 49//1856 rok: 18 lutego 1856 zmarła Jadwiga Karwacka 20 lat liczaca żona włoscianina Macieja Karwackiego
ASC par. Staszów zgony akt. 62//1859 rok: Mikołaj Mujżak i Wawrzeniec Głowacki rolnicy z Rytwian oświadczyli, ze 10 maja zmarła Marianna Karwacka, lat 3 córka wyrobnika Macieja Karwackiego i Jadwigi Głowackich
***** 1860 – 1871 JAN KARWACKI s. Macieja i Mariannny z Sidorów
ASC par. Staszów urodzenia akt.21/1860 rok: 5 lutego 1860 o 13 stawił się Maciej Karwacki wyrobnik l. 32 liczacy, zamieszkały w Rytwianach w obecności świadków Wawrzyńca Głowackiego l. 44 Jana Domanskiego l. 36 o okazał dziecię płci meskiej urodzone w Rytwianach dnia wczorajszego o 20.00 zrodzone z niego i Marianny z Sidorów l. 24. Chrzestni: Antoni Myśliwiec, Katarzyna Strazłkowska
ASC par. Staszów zgony akt. 71/1871 Maciej Karwacki l. 33 zgłosił, ze zmarł jego syn JAN KARWACKI, l. 10. kwiecień marzec 1871 ; zmarła KATARZYNA c. Antoniego i Katarzyny z Bednarskich.
***** 1862 AGNIESZKA KARWACKA c. Macieja i Mariannny z Sidorów
ASC par. Staszów urodzenia akt.164/1862 rok: 25 grudzień 1862 o godz 15.oo w cukrowni w Rytwianach urodziła się córka MACIEJA KARWACKIEGO l. 35 i Marianny z Sidorów, której nadano imie AGNIESZKA; Chrzestni SWIGON FELIKS, AGNIESZKA SIDORÓWNA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


LINIA PIOTRA 1863 KARWACKIEGO 1) Marianny Żyły 2) Rozali Wieczorek

***** 1863 PIOTR KARWACKI u. 1863. (pradziadek Jana z Rytwian)
ożeniony Primo z MARIANNA|Ą ŻYŁA , ich synowie Franciszek Karwacki i Józef Karwacki Cescundo z Bronisława/Rosa Wieczorek;. in LACKOWANNA NY, wujek Tomasza Karwackiego z Uticy; ojciec JOSEFA, Johna WINCENTEGO/ Vincent KARWACKICH oraz, WIKTORII… Czesława KARWACKICH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

***** Primo z MARIANNA|Ą ŻYŁA , ich synowie
1907/PIOTR KARWACKI, Rijbviany /Rytwiany, Austria,Ruś, ur. 1863, przez Antwerpie do USA 13.I.1907, lat 44, żonaty.. piśmienny, jedzie do szwagra Wawrzyńca Kanarka, w NY – Witherbee
PIOTR KARWACKI(Rytwiany) żonaty z BRONISŁAWĄ/LUB RÓZĄ WIECZOREK ; rodzice
- Johna/JANA ur. 1891, syn Piotra i Rozali, kawaler emigrac. Do Lackawanna NY
- Vincenta/WINCENTEGO ur.1896,, syn Piotra i Rozali, jedzie do brata w Lackawanna, którzy razem wyemigrowali do USA w 1913/15 ?

1907/PIOTR KARWACKI, Rijbviany /Rytwiany, Austria,Ruś, ur. 1863, przez Antwerpie do USA 13.I.1907, lat 44, żonaty.. piśmienny, jedzie do szwagra Wawrzyńca Kanarka, w NY – Witherbee

1910/JOSEF KARWACKI/ Karwaski, Rylwiary (Rytwiany ???)/Rosja, ur. 1888, przez Antwerpie w USA 7.VI.1910, l. 22, kawaler, niepiśmienny, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA – Rytwiany, jedzie do ojca Piotra Karwackiego w Wedenica….? Wed Lencea ? New Jersey, razem z kuzynem Mikołajem Paksą

1913/JAN KARWACKI/Karwaski, Rytwianz/(Rytwiany ? Opatów) Rosja, ur.1891, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA ,przez Antwerpie w USA 19.II.1913, l. 22, kawaler, w kraju adres siostry Wiktorii Miljacek, jedzie do Lackawanna City NY..na zaproszenie ojca PIOTRA KARWACKIEGO

1913/WINCENTY KARWACKI, Rytwiany/Rosja, ur. 1896, przez Antwerpie w USA 7.X.1913. l.. 17 kawaler, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA KARWACKIEGO-Rytwiany, zaproszony do Lackawanna NY przez brata JANA KARWACKIEGO
Lackawanna NY PIOTR KARWACKI b. 1863..marr. to Bronisława/Rosa Wieczorek;. in LACKOWANNA NY, unckl of THOMAS in Utica, his children: JOSEF, John and Vincent KARWACKI , WIKTORIA… Czesław too ?
praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
wniki Macieja
Dzieci Piotra i Marianny Zyły
****** FRANCISZEK Karwacki i
FRANCISZEK KARWACKI Rytwiany żona Franciszka ???: ich dzieci: Helena Karwacka-Walczykowa, Feliks Karwacki, Kazimierz Karwacki (prezydent Staszowa), Władsław Karwacki, Henry Karwacki,
^^^^^^^ STANISŁAW KARWACKI (1913-1990)
^^^^^^^ WŁADYSŁAW KARWACKI (1917-1997 ozeniony z Marianną (1923-1997)
^^^^^^^ HELENA KARWACKA-Walczykowa
^^^^^^^ KAZIMIERZ KARWACKI (1931-2002) prezydent Staszowa
^^^^^^^ HENRYK KARWACKI
^^^^^^^ JÓZEF KARWACKI
^^^^^^^ Brat najmłodszy Feliksa zmarł bezdzietnie w Belgii
^^^^^^^ syn FELIKS KARWACKI + rodzeństwo
Ojciec Jana) + Feliks Karwacki ożeniony z Marianną Karwacką X z panny Czekaj z rodu Strzypkowska. Feliks pracował w cegielni Radziwiłów jako palacz, a potem w Tartaktu w Rytwianach w ekspedycji.
(O braciach i siostrach Ojca Felksa nie wiem
****** HENRYK KARWACKi (brat Jana) mieszkał z matką bezdzietny
****** ANNA KARWACKA siostra Jana, siostra stryjeczna w Chelmnie, 2 braci stryjecznych i siostra w warszawie.
******** syn JAN KARWACKI + rodzeństwo a w Kielcach jego siostry stryjeczne: Anna, Bożena, Janina Karwackie
^^^^^^^^^ dzieci córki i ŁUKASZ KARWACKI + Tamara
********** córka Zosia
****** brat JÓZEF Karwacki JOSEF KARWACKI ur. 1888 ,s. Piotra i Marianny Zyły / pasierb Rozali z Rytwian, brat Jana i Wincentego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
druga żona Piotra
***** Sescundo z Bronisława/Rosa Wieczorek;. in LACKOWANNA NY,
wujek ****** Tomasza Karwackiego z Uticy;
ojciec
praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
wniki Macieja
Dzieci Piotra i Bronisławy Wieczorek
****** ANTONI KARWACKI z Rytwian brat stryjeczny Bronisława i jego brat
Wincenty brat stryjeczny Bronislawa
****** ZOFIA KARWACKA-Suwarowska
****** JAN KARWACKI w USA
****** WINCENTY KARWACKI w USA
****** BRONISŁAW Karwacki ur. 1901- 1976, ożeniony z Marianną (1899-1994)
****** 1888 JÓZEF KARWACKI / JOSEFA, syn Piotra i ?? Marianny czt Bronisławy ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PIOTR KARWACKI z Rytwian
Generacja XVI - 1850
Piotr Karwacki Rytwiany (pradziad) + ...

Generacja XVII - 1880
Franciszek Karwacki (Dziadek) + ...
Józef Karwacki
Jan Karwacki
Wincenty Karwacki

Generacja XVIII 1910
Feliks Karwacki s. Franciszka (Ojciec) + ...(styjowie, ciotki)

Generacja XIX 1940
Jan Karwacki (Ja) s. Feliksa + ....(rodzenstwo)

Generacja XX 1970
Łukasz Karwacki (syn)

Na cmentarzu w Rytwianach spoczywa 4 karwackich i w Staszowie też



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
wniki Macieja
Dzieci Piotra i Marianny Zyły
****** 1896 WINCENTY KARWACKI WINCENTEGO/ Vincent KARWACKICH oraz, WINCENTY KARWACKI, ur. 1896, s. Piotra i Rozali z Rytwian WINCENTY KARWACKI, Rytwiany/Ros ur.1896, przybywa do USA 7.X.1913, w wieku l. 17kawaler, Antwerpia –NY Vincent / WINCENTEGO KARWACKI ur.1896, tamże ożeniony z Marion, mieli trzy córki
WINCENTY KARWACKI, ur. 1896, s. Piotra i Rozali z Rytwian
WINCENTY KARWACKI, Rytwiany/Ros ur.1896, przybywa do USA 7.X.1913, w wieku l. 17kawaler, Antwerpia –NY Vincent/WINCENTEGO KARWACKI ur.1896, tamże ożeniony z Marion, mieli trzy córki Dolorez, Joan, Patricia;

JAN I WINCENTY razem wyemigrowali do USA w 1913

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

prapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prawniki Macieja
Wnuki Piotra Karwackiego i Rózy Wieczorek
Children of JAN / JOHN KARWACKI and Florence Rauch:
11 children:
JANE KARWACKI - Besecker
WALT BESECKER SAYS: It sounds like your grandfather Vincent Karwacki and my grandfather John Karwacki were brothers. Both came from Poland. I know Vincent's wife was Marion and they had three daughters, Dolores, Joan and Patricia. John had 11 children, my mother, Jane, was one of them. John was married to Florence Rauch. You indicated that John and Vincent's parents were Peter Karwacki and Bronisolwa (spelling). My information is that the names are Peter Karwacki and Rose Wieczorek, but I could be wrong. Please email if you believe this information conforms to yours.

prapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prawniki Macieja
Wnuki Piotra Karwackiego i Rózy Wieczorek
Wnuki Piotra Karwackiego i Rózy Wieczorek
Children of VINCENT P. KARWACKI:
DOLORES KARWACKI.... DOLORES KARWACKI,b.12.X.1937, d.3.IV.1999
JOAN KARWACKI ..... ???
PATRICIA KARWACKI.....b.11.VI.1936 d. V. 1971

WALT BESECKER SAYS: It sounds like your grandfather Vincent Karwacki and my grandfather John Karwacki were brothers. Both came from Poland. I know Vincent's wife was Marion and they had three daughters, Dolores, Joan and Patricia. John had 11 children, my mother, Jane, was one of them. John was married to Florence Rauch. You indicated that John and Vincent's parents were Peter Karwacki and Bronisolwa (spelling). My information is that the names are Peter Karwacki and Rose Wieczorek, but I could be wrong. Please email if you believe this information conforms to yours.

Wójek Wincenty Karwacki (Wicek)wyjechał do USA mając 17 lat, przeszedł przez urząd imigracyjny na wyspie Ellis w Nowym Jorku. Prawdopodobnie wędrował razem z Janem , obaj widnieją na spisie imigrantów z 1913 roku. Z najwcześniejszych zdjęć wójka Wicka ,mamy ślubne zrobione w zakładzie Adamsa na Linkoln ave. w Utica (w załaczeniu), późniejsze prawdobodobnie z lat 40-tych, ostatnie z rocznicy 50-lecia ślubu z 1974 roku. Było jeszcze jedno mężczyzny w mundurze wojskowym ale zaginęło.(Może to Piotr Karwacz z wojsk gen . Hallera z I wojny?) > w 1965 roku wójostwo odwiedziło Rytwiany, postaramy się niedługo pokazać kilka fotek ( chyba 3-lub 4). W nastepnym załaczniku mamy odpisy dokumentów , ale nie wiemy czego dotyczą - pisane są po rosyjsku. Najstarszymdokumentem jest polisa ubezpieczenia gospodarstwa , którą zawarli Piotr i Rozalia w 1919 roku. Ponadto jako ciekawostka wezwanie do kąpieli z okresu II- giej wojny św.

WALT BESECKER SAYS: It sounds like your grandfather Vincent Karwacki and my grandfather John Karwacki were brothers. Both came from Poland. I know Vincent's wife was Marion and they had three daughters, Dolores, Joan and Patricia
prapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prawniki Macieja
wnuki Piotra i Marianny Zyły
Dzieci Wincentego i Marion
******* Dolores Karwacki,
******* Joan Karwacki,
******* Patricia Karwacki – Dobrzańska ; matka Kelly Jordan ???
KELLY YORDAN SAYS: Hi Walt! thank you for your information. We must be 3rd cousins. My mother is Patricia Karwacki Dobrzenski. I am so glad to hear from you. Please email me directly so we can discuss our familys more. [email protected].

WALT BESECKER SAYS: It sounds like your grandfather Vincent Karwacki and my grandfather John Karwacki were brothers. Both came from Poland. I know Vincent's wife was Marion and they had three daughters, Dolores, Joan and Patricia. John had 11 children, my mother, Jane, was one of them. John was married to Florence Rauch. You indicated that John and Vincent's parents were Peter Karwacki and Bronisolwa (spelling). My information is that the names are Peter Karwacki and Rose Wieczorek, but I could be wrong. Please email if you believe this information conforms to yours.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
wniki Macieja Karwackiego
Dzieci Piotra i Bronisławy Wieczorek
****** 1891 JAN KARWACKI / Johna JAN KARWACKI, ur 1891, s. Piotra i Rozali z Rytwian John/JANA KARWACKI ur. 1891, emigracja 1913; tam ożeniony z Florence Rauch, mieli 11 dzieci, jednym z nich była Jane , matka Waltera Besecker;
****** WIKTORIA KARWACKA…
****** CZESŁAW KARWACKICH 1889 CZESŁAW KARWACKI, ur. 1889, syn Piotra..
1920/CZESŁAW KARWACKI/Czasław Karwoski , Schenectady USA, ur. 1889, z Gdanska do USA 16.VI.1920, l.31, żonaty….. Rodzice: PIOTR KARWACKI, Schenectady NY
******WIKTORIA KARWACKA-Miliacek
****** WIKTORIA KARWACKA-Miliacek .. Rytwiany d. PIOTRA &ROSALI KARWACKI
****** BRONISŁAW KARWACKI . s. Piotra i Rosali; z Rytwian, brat Michala z Tukleczy ; ojciec Marianny i Józefa (w Warszawie);
Nazywam się Anna Fidor i jestem wnuczką Bronisława (syna Piotra i Rozalii) Karwackiego z Rytwian. Bronisław miał dwoje dzieci: Mariannę (moja mama) i Józefa. Mama nie żyje już od 1994 roku,wujek Józef zyje i mieszka w Warszawie ma syna i dwóch wnuków.W Rytwianach mieszka mój brat, którego odwiedzam conajmniej dwa razy do roku.Na stronę Karwackich natrafił mój mąż (wielki fan i pasjonat tej Rodziny) kilka dni temu. Chcielibyśmy się podzielić z Karwackimi o Karwackich tym co wiemy.

> Wójek Wincenty Karwacki (Wicek)wyjechał do USA mając 17 lat, przeszedł przez urząd imigracyjny na wyspie Ellis w Nowym Jorku. Prawdopodobnie wędrował razem z Janem , obaj widnieją na spisie imigrantów z 1913 roku. Z najwcześniejszych zdjęć wójka Wicka ,mamy ślubne zrobione w zakładzie Adamsa na Linkoln ave. w Utica (w załaczeniu), późniejsze prawdobodobnie z lat 40-tych, ostatnie z rocznicy 50-lecia ślubu z 1974 roku. Było jeszcze jedno mężczyzny w mundurze wojskowym ale zaginęło.(Może to Piotr Karwacz z wojsk gen . Hallera z I wojny?) > w 1965 roku wójostwo odwiedziło Rytwiany, postaramy się niedługo pokazać kilka fotek ( chyba 3-lub 4). W nastepnym załaczniku mamy odpisy dokumentów , ale nie wiemy czego dotyczą - pisane są po rosyjsku. Najstarszym dokumentem jest polisa ubezpieczenia gospodarstwa , którą zawarli Piotr i Rozalia w 1919 roku. Ponadto jako ciekawostka wezwanie do kąpieli z okresu II- giej wojny św.

Dziadek Bronek zawsze notował sobie co komu pożycza, co i ile zapłacił mamy bardzo dużo dowodów wpłat na ubezpieczenia, podatki gruntowe, wojenne, przekazania obowiązkowych kontyngentów . Ciekawe jest rozliczenie z Boroniami z Rytwian (załącznik), a także mamy też karteluszek z adnotacją: "Michał Karwacki pożyczał pieniadze w 1933 roku 17 lutego". Michał był bratem Bronisława i mieszkał w Tuklęczy. Załączamy także świadectwa mojej mamy ze szkoły powszechnej w Rytwianach. Jaka kaligrafia!

****** BRONISLAW KARWACKI – spoczywa w Staszowie - ojciec Józefa z Rytwian/Warszawy i dziadek tego z Bogorii
Dzieci Bronisława Karwackiego
******* MARIANNA KARWACKA
******* JÓZEF KARWACKI z Warszawy
******** syn Józefa
********* wnuki Józefa

****** MICHAŁ KARWACKi z Tukleczy
Jan pisze: Znalazłem korzenie Karwackiego Michała z Tuklęczy 2 km od Rytwian, byl on bratem rodzonym Bronisława z Rytwian. Znalazłem tez Karwackiego, ktory byl gajowym na Podborku 5 km od Rytwian. Zmarł nagle i poznalem 2 Karwackich z okolic Staszowa pracowali w kopalnii siarki Grzybów. PS.Rodzina Karwackiego Michała z Tukleczy wyemigrowala na zachód ale nie iwiem do jakiej miejscowości. Znalazlem wspólny grobowiec na cmentarzu leży tam jeden Karwacki prawdopodnie brat Antoniego Karwackiego z Rytwian.

1907/PIOTR KARWACKI, Rijbviany /Rytwiany, Austria,Ruś, ur. 1863, przez Antwerpie do USA 13.I.1907, lat 44, żonaty.. piśmienny, jedzie do szwagra Wawrzyńca Kanarka, w NY – Witherbee PIOTR KARWACKI(Rytwiany) żonaty z BRONISŁAWĄ/LUB RÓZĄ WIECZOREK ; rodzice - Johna/JANA ur. 1891, syn Piotra i Rozali, kawaler emigrac. Do Lackawanna NY
- Vincenta/WINCENTEGO ur.1896,, syn Piotra i Rozali, jedzie do brata w Lackawanna, którzy razem wyemigrowali do USA w 1913/15 ?
1907/PIOTR KARWACKI, Rijbviany /Rytwiany, Austria,Ruś, ur. 1863, przez Antwerpie do USA 13.I.1907, lat 44, żonaty.. piśmienny, jedzie do szwagra Wawrzyńca Kanarka, w NY – Witherbee
PIOTR KARWACKI(Rytwiany) żonaty z BRONISŁAWĄ/LUB RÓZĄ WIECZOREK ; rodzice
- Johna/JANA ur. 1891, syn Piotra i Rozali, kawaler emigrac. Do Lackawanna NY
- Vincenta/WINCENTEGO ur.1896,, syn Piotra i Rozali, jedzie do brata w Lackawanna, którzy razem wyemigrowali do USA w 1913/15 ?
1907/PIOTR KARWACKI, Rijbviany /Rytwiany, Austria,Ruś, ur. 1863, przez Antwerpie do USA 13.I.1907, lat 44, żonaty.. piśmienny, jedzie do szwagra Wawrzyńca Kanarka, w NY – Witherbee

1910/JOSEF KARWACKI/ Karwaski, Rylwiary (Rytwiany ???)/Rosja, ur. 1888, przez Antwerpie w USA 7.VI.1910, l. 22, kawaler, niepiśmienny, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA – Rytwiany, jedzie do ojca Piotra Karwackiego w Wedenica….? Wed Lencea ? New Jersey, razem z kuzynem Mikołajem Paksą

1913/JAN KARWACKI/Karwaski, Rytwianz/(Rytwiany ? Opatów) Rosja, ur.1891, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA ,przez Antwerpie w USA 19.II.1913, l. 22, kawaler, w kraju adres siostry Wiktorii Miljacek, jedzie do Lackawanna City NY..na zaproszenie ojca PIOTRA KARWACKIEGO

1913/WINCENTY KARWACKI, Rytwiany/Rosja, ur. 1896, przez Antwerpie w USA 7.X.1913. l.. 17 kawaler, syn ROZALI KARWACKIEJ i PIOTRA KARWACKIEGO-Rytwiany, zaproszony do Lackawanna NY przez brata JANA KARWACKIEGO


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Prawnnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Wnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Dzieci Macieja 1) Jadwigi i 2) Marianny Sidor
MACIEJ KARWACKI s. Jendrzeja
JADWIGA z Głowackich KARWACKA
1 małżeństwo Macieja : ASC par. Staszów śluby akt. 16/str 66/1853 rok: 7 lutego 1853 zawarte zostało małżeństwo pomiędzy:
MACIEJEM KARWACKIM, kawalerem, parobkiem ze wsi Rytwiany, l. 25 liczący, synem Jendrzeja i Józefy z Michnowskich małżonków Karwackich włościan już zmarłych z
JADWIGĄ GŁOWACKĄ córką Antoniego Głowackiego już zmarłego w Rytwianach oraz Marianny Głowackiej z Baców, komornicy w Rytwianach, majacej lat 16,5 , urodzona w Rytwianach (byłu 3 zapowiedzi)
ASC par. Staszów zgony akt. 49//1856 rok: 18 lutego 1856 zmarła Jadwiga Karwacka 20 lat liczaca żona włoscianina Macieja Karwackiego
MARIANNA z Sidorów KARWACKA
2 malżeństwo Macieja ASC par. Staszów urodzenia akt.21/1860 rok: 5 lutego 1860 o 13 stawił się Maciej Karwacki wyrobnik l. 32 liczacy, zamieszkały w Rytwianach w obecności świadków Wawrzyńca Głowackiego l. 44 Jana Domanskiego l. 36 o okazał dziecię płci meskiej urodzone w Rytwianach dnia wczorajszego o 20.00 zrodzone z niego i Marianny z Sidorów l. 24.
Prawnnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Wnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Dzieci Macieja 1) Jadwigi i 2) marianny Sidor
***** 1865 – 1867 SZCZEPAN KARWACKI s. Macieja i Mariannny z Sidorów
ASC par. Staszów urodzenia akt. 203/1865 rok: 25 grudzień 1865 o godz 12.oo w cukrowni w Rytwianach urodził się syn MACIEJA KARWACKIEGO l. 37 i Marianny z Sidorów l. 30, któremu nadano imie SZCZEPAN
ASC par. Staszów zgony akt. 143/1867 rok: 19 grudzień 1867 o godz 2.oo rano w cukrowni w Rytwianach zmarł SZCZEPAN KARWACKI, l. 2, syn MACIEJA KARWACKIEGO l. 37 i Marianny z Sidorów l. 30, któremu nadano imie SZCZEPAN
***** 1868 ŁUKASZ KARWACKI s. Macieja i Mariannny z Sidorów
ŁUKASZ KARWACKI , ur. … z Rytwian, brat PIOTRA ojciec Tomasza z Rytwian, szwagier Rozali, stryj Józefa, Jana, Wincentego
ASC par. Staszów urodzenia akt. 135/1868 rok: 18 X 1868 o godz 10.oo rano stawił się MACIEJ KARWACKI z Bernardem Dorosinskim i Pawłem Witaszkiem, oświadczył, ze o 19 urodził się z niego i zony Marianny z Sidorów syhn ŁUKASZ. Chrzestni: Feliks Głowacki, Zofia Wojnarowska.
*****ŁUKASZ KARWACKI z Rytwian, brat PIOTRA KARWACKIEGO; Lukasz KARWACKI spoczywa , również na cmentarzu w Staszowie obok moich dziadków (Franciszka Karwackiego i jego żony)

LINIA ŁUKASZA 1868 KARWACKIEGO 1) Marianny Żyły 2) Rozali Wieczorek

Praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Wnuki Macieja Karwackiego
Dzieci ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany
****** ANTONI KARWACKI brat Tomasza w Rytwianach (drwal)
****** ZOFIA KARWACKA siostra Tomasza w Rytwianach
****** THOMAS/TOMASZ KARWACKI ur. 14.IX.1894 w Rytwianach, syn Lukasza Karwackiego, zmarł. 11.IV.1969 , szewc w Uticy; ożeniony 17.VII.1917 to ANASTASIA SŁOMINSKA (b. 13.XII. 1896 – d. I.1897, New York);
****** TOMASZA/THOMAS KARWACKIEGO z Uticy ; Tomasz był synem Łukasza który leży obok dziadków Jana w Staszowie
1894 – 1869 THOMAS KARWACKI, ur. 14.VIII.1894, rejon Radomska zmarł 11 apr 1969
1912/TOMASZ KARWACKI/ Korwacki, Rytwianz, Russia, ur. 1894, przez Antwerpie w USA 5.XI.1912, l.18 kawaler; ojciec ŁUKASZ KARWACKI, Rytwiany, Radom; jedzie do NY Lackawanna ?? zaprasza wujek PIOTR KARWACKI; do Adama Grubicha jedze wraz z nim
***** 1871 WINCENTY KARWACKI s. Macieja i Mariannny z Sidorów
ASC par. Staszów urodzenia akt. 50/1871 rok: 4.IV 1871 o godz 4 rano urodził się Wincenty Karwacki, syn. Macieja Karwackiego i Marianny z Sidorów.
***** 1874 KATARZYNA KARWACKA c. Macieja i Marianny z Sidorów
ASC par. Staszów urodzenia nr 128/str. 43/1874: 20 listopada 1874 o godz 4 po południu urodziła się córka jego i Marianny z Sidorów, której nadano imie Katarzyna
ASC par. Staszów zgony nr 182/1874 21 listopada 1874 zmarła KATARZYNA c. Macieja i Marianny z Sidorów.

Na cmentarzu w Rytwianach spoczywa 4 Karwackich i w Staszowie też 4.


(SMS od Jana) nie wiem gdzie to wsadzić:
WINCENTY KARWACKI s. Pawła i Józefy z Jaworskich
ANTONI KARWACKI mąż Marianny z d. Rajca; syn Łukasza i Julii Malczewskiej,

Praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Wnuki Macieja Karwackiego
Dzieci ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany
****** ANTONI KARWACKI brat Tomasza w Rytwianach (drwal)
****** ZOFIA KARWACKA siostra Tomasza w Rytwianach
****** THOMAS/TOMASZ KARWACKI ur. 14.IX.1894 w Rytwianach, syn Lukasza Karwackiego, zmarł. 11.IV.1969 , szewc w Uticy; ożeniony 17.VII.1917 to ANASTASIA SŁOMINSKA (b. 13.XII. 1896 – d. I.1897, New York);
****** TOMASZA/THOMAS KARWACKIEGO z Uticy ; Tomasz był synem Łukasza który leży obok dziadków Jana w Staszowie
UTICA – NY


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA ŁUKASZA: podlinia jego syna TOMASZA KARWACKIEGO i ANASTZJI SOŁOMANSKIEi w UTICA

Praprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Prawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
Wnuki Macieja Karwackiego
Dzieci ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany Sons of ŁUKASZ KARWACKI from Rytwiany:
****** 1894 THOMAS/TOMASZ KARWACKI b. 14.IX.1894 , s. of Lukasz Karwacki, d. 11.IV.1969 , barber in Utica; married 17.VII.1917 to ANASTASIA SŁOMINSKA ( b. 13.XII. 1896 – d. I.1897, New York);
1912/TOMASZ KARWACKI/Korwacki, Rytwianz, Russia, ur. 1894, przez Antwerpie w USA 5.XI.1912, l.18 kawaler; ojciec ŁUKASZ KARWACKI, Rytwiany, Radom; jedzie do NY Lackawanna ?? zaprasza wujek PIOTR KARWACKI;
1894 – 1869 THOMAS KARWACKI, ur. 14.VIII.1894, rejon Radomska zmarł 11 apr 1969

Notes for THOMAS KARWACKI:
****** Thomas was born in Poland and we are not sure when he came to the US. We suspect around 1908, although he is not found in the Ellis Island passenger records. David Rank recalls someone telling him (either his mother, or his grandmother, Anastasia) that Thomas came to the US through Canada and worked for a time in the mills in Buffalo before moving to Utica. His cousin, Vincent came to the US in 1913 and per the Ellis Island records was headed to the Niagara Falls area. It was also said that he came to the US to avoid being drafted by the Czar's armed forces.

He was a barber and his shop was at 1109 Lincoln Ave. The Karwacki living quarters were next to and over the barber shop. Thomas died at home of a heart attack.

Anastasia Karwacki
Anastasia Karwacki wiek 90 rezydentka Domu Presbiterian i poprzednio Linkom Ave, zmarła Saturday , January 17, 1987 w Domu Prezbiterian po długiej chorobie.
Ona była urodzona w Polsce, Europie, jako córka Wincentego i Julii Krajnik Słomiński, i przybyła do tego kraju i Uticy we wczesnym wieku. Wyszła za mąż za TOMASZA KARWACKI 18 czerwca 1917 roku, w Holy Trinity Church and Rosary Society.

Ona była survived przez 7 córek:
Mrs Arthurowa (Wanfa) Fuscher od West Winfield,
Mrs Robertowa (Irene) Wiliams od Deerfield,
Mrs Edwardowa (Charlotte) Murphy od west Winfield,
Mrs Józefowa (Helen) Gmyr of Marcy
Mrs Wiliamowa (Dorothy) Baretsky od Fairport
Mrs Harrisowa (Marcella) Rank of Fairport
Mrs Franciszkowa (Maria Liuza_ Jones of Mt Union PA
Synową Ethel Karwacki of Utoca
Braci dwóch Teodora Stanin of TN I Jana Stanin of AZ
Oraz 32 wnucząt i 36 prawnucząt.
Ona przezyła syna Dr TADEUSZA KARWACKI w 1977

****** 3. ANASTASIA3 SLOMINSKA (JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born December 13, 1896 in Poland, and died January 17, 1987 in Utica, Oneida Co., NY. She married THOMAS KARWACKI June 18, 1917 in Utica, Oneida Co., NY, son of LUKASZ KARWACKI and JULIA MALCZEWSKA. He was born September 14, 1894 in Rytwiany, Poland, and died April 11, 1969 in Utica, Oneida Co., NY.

Notes for ANASTASIA SLOMINSKA:
****** Anastasia was born in Poland and came to the US with her mother in 1901per her recollections. She was a housewife and mother. She was also a devout Catholic and attended Holy Trinity Church on Lincoln Ave. in Utica. The Karwackis lived at 1109 Lincoln Ave. The house was torn down in the 1990's some time.

xxxxxxxxxxxxx

Prapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prawnuki Macieja Karwackiego
Wnuki ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany Sons of ŁUKASZ KARWACKI from Rytwiany:
Dzieci /Children of THOMAS/TOMASZ KARWACKI and ANASTASIA SŁOMINSKA-Karwacki:
^^^^^^^ JULIA W. KARWACKI Fischer . b. 1918
. JULIA WANDA4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born August 1, 1918 in Utica, NY. She married ARTHUR J. FISCHER November 4, 1945. He was born November 29, 1917, and died August 18, 1997.
Children of JULIA KARWACKI and ARTHUR FISCHER are:
29. i. DONALD JAMES5 FISCHER, b. September 9, 1946.
30. ii. LINDA DIANE FISCHER, b. April 15, 1948.
31. iii. THOMAS PHILLIP FISCHER, b. September 21, 1951.
32. iv. PATRICIA WANDA FISCHER, b. January 26, 1954.
33. v. JACQUELINE FISCHER, b. December 9, 1955.
34. vi. RICHARD JOHN FISCHER, b. November 5, 1959
^^^^^^^ IRENE S. KARWACKI – Williams b.1922
11. IRENE SOPHIE4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born January 4, 1922 in Utica, NY, and died January 23, 1998. She married ROBERT W. WILLIAMS May 25, 1949 in Utica, Oneida Co., NY. He was born October 29, 1919, and died July 27, 1999.
Children of IRENE KARWACKI and ROBERT WILLIAMS are:
39. i. DANIEL ROBERT5 WILLIAMS, b. November 25, 1949.
40. ii. DOREEN ANN WILLIAMS, b. May 1, 1951.
iii. DIANE MARIE WILLIAMS, b. July 17, 1953.
41. iv. DOUGLAS JOHN WILLIAMS, b. June 12, 1956.
42. v. DAVID RICHARD WILLIAMS, b. February 12, 1958.
^^^^^^^ CHARLOTTE M. KARWACKI – Murphy b. 1924
12. CHARLOTTE MARY4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born November 8, 1924 in Utica, NY. She married EDWARD JOHN MURPHY October 25, 1950. He was born July 27, 1920 in Utica, NY, and died November 28, 1989 in Utica, NY.
Children of CHARLOTTE KARWACKI and EDWARD MURPHY are:
43. i. MAUREEN ANNE5 MURPHY, b. August 13, 1952, Utica, NY.
44. ii. MICHAEL JOHN MURPHY, b. December 15, 1954, Utica, NY.
iii. LAURA JEAN MURPHY, b. November 29, 1955, Utica, NY; m. JOHN F. SANDWICK, August 24, 1985, Mohawk, NY; b. December 24, 1950, Norwich, NY.
^^^^^^^ HELEN M. KARWACKI b.1926
^^^^^^^ DOROTHY G. KARWACKI - Baretsky, b. 1929
13. DOROTHY GENEVIEVE4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born January 3, 1929 in Utica, Oneida Co., NY. She married WILLIAM BARETSKY September 3, 1951 in Utica, Oneida Co., NY. He was born May 20, 1926 in Columbia Co., NY.
Children of DOROTHY KARWACKI and WILLIAM BARETSKY are:
45. i. THOMAS MICHAEL5 BARETSKY, b. February 8, 1953, Dutchess Co., NY.
46. ii. STEVEN JOHN BARETSKY, b. March 7, 1955, Utica, Oneida Co., NY.
iii. ROBERT WILLIAM BARETSKY, b. May 24, 1956, Utica, Oneida Co., NY; d. January 31, 1958, Utica, Oneida Co., NY.
47. iv. JOHN EDWARD BARETSKY, b. September 22, 1957, Utica, Oneida Co., NY.
48. v. JOANN MARIE BARETSKY, b. May 22, 1959, Utica, Oneida Co., NY.
vi. MICHAEL WILLIAM BARETSKY, b. January 30, 1962, Oneida Co., NY.
49. vii. DIANE CAROL BARETSKY, b. August 5, 1965, Utica, Oneida Co., NY.
50. viii. JANET ELIZABETH BARETSKY, b. September 18, 1968, Monroe Co., NY.
51. ix. MARIANNE BARETSKY, b. January 5, 1972, Rochester, Monroe Co., NY.
^^^^^^^ MARCELA FRANCES KARWACKI - Rank b. 1930
14. MARCELLA FRANCES4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born October 10, 1930 in Utica, NY, and died March 11, 1999 in Fairport, Monroe Co., NY. She married HARRY ARTHUR RANK December 30, 1950 in Utica, Oneida Co., NY, son of ARTHUR RANK and CARLOTTA LINDFIELD. He was born September 28, 1927 in Newport, Herkimer Co., NY, and died October 22, 1996 in Fairport, Monroe Co., NY.
Children of MARCELLA KARWACKI and HARRY RANK are:
52. i. DAVID THOMAS5 RANK, b. December 2, 1953, Utica, NY.
ii. NANCY JUDITH RANK, b. September 9, 1961, Utica, NY; m. BRIAN NOGAJ, July 9, 2002, Jamaica; b. November 10, 1959, East St. Louis, IL.
53. iii. JANICE MARIE RANK, b. November 14, 1963, Utica, NY.

^^^^^^^ MARY LOUISE KARWACKI – Jones b. 1932
15. MARY LOUISE4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born August 26, 1932 in Utica, NY. She married FRANCIS ALFRED JONES September 7, 1953 in Utica, NY. He was born September 6, 1931 in Utica, NY.
Children of MARY KARWACKI and FRANCIS JONES are:
54. i. JAMES ALFRED5 JONES, b. August 1, 1966, Chicago, Ill.
55. ii. LYNN MARIE JONES, b. August 15, 1968, Wilmington, DE.
56. iii. BRIAN THOMAS JONES, b. January 21, 1970, Altoona, PA.

^^^^^^^ THADEUS J. KARWACKI b. 1920 marr to + Ethel Jane Kivler
^^^^^^^ 10. THADDEUS JOHN4 KARWACKI (ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born January 14, 1920 in Utica, NY, and died November 7, 1977 in Utica, NY. He married ETHEL JANE KIVLER July 22, 1944. She was born January 6, 1924 in Manchester, VT, and died September 3, 1999 in Sarasota Florida.


GNIAZDO Utica / Rytwiany

Thaddeus J. Karwacki DDS birth: 14-sty-20 Utica, Oneida, New York spouse: Ethel Jane Kivler
Ancestral File death: 07-lis-77 Utica, Oneida, New York
burial: Holy Trinity Cemetery, Utica, New York
Thomas Karwacki death: 11-kwi-69 spouse: Anastasia Slominski
International Genealogical Index (IGI) marriage: 18-cze-17 Utica, Onieda, New York
Thomas Karwacki birth: 14 wrzesień 1894 Rademska, , Poland
International Genealogical Index (IGI) death: 11-kwi-69
Thaddeus J. , DDS Karwacki birth: 14-sty-20 Utica, N. Y. spouse: Ethel Jane Kivler
Ancestral File death: 07-lis-77 Utica, N. Y.
burial: Holy Trinity Cemetery, Utica, N. Y.


GNIAZDO Utica / Rytwiany

praprapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
prapraprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
praprawnuki Macieja Karwackiego
prawnuki ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany Sons of ŁUKASZ KARWACKI from Rytwiany:
Wnuki of THOMAS/TOMASZ KARWACKI and ANASTASIA SŁOMINSKA-Karwacki:
Dzieci Tadeusza I Ethel Karwacki
******** Children of THADDEUS KARWACKI and ETHEL KIVLER are:
********i. KATHLEEN ANNE5 KARWACKI, b. May 4, 1945.
******** ii. CAROLYN JEAN KARWACKI, b. August 17, 1947, Utica, NY.
********iii. SUSAN MARIE KARWACKI, b. June 1949, Utica, NY; d. June 1949, Utica, NY.
******** iv. JOSEPH JOHN KARWACKI, b. March 12, 1956.
******** v. JOHN CHARLES KARWACKI, b. March 22, 1958.
Children of THADEUS J. KARWACKI and : Ethel Jane Kivler:
******** JOHN KARWACKI in Scarbourgh-Maine
******** JOSEPH KARWACKI in Utica NY
******** KATHLEEN KARWACKI-Gamache in Florida
******** CAROLYN KARWACKI ...... in Alasca

^^^^^^^^^Children of Thaddeus KARWACKI:
^^^^^^^^^35. KATHLEEN ANNE5 KARWACKI-Gamache (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born May 4, 1945. She married ROBERT GAMACHE. He was born October 3, 1945.
Notes for KATHLEEN ANNE KARWACKI:
Well, I know that Elizabeth (Betsy) is not Bob Gamache's daughter. She is from a prior marriage. Bob may have adopted her, I don't know.
Child of KATHLEEN KARWACKI and ROBERT GAMACHE is:
79. i. ELIZABETH JEANNE6 GAMACHE, b. July 22, 1966.
^^^^^^^^^36.CAROLYN JEAN5 KARWACKI-Nethken (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born August 17, 1947 in Utica, NY. She married DAVID ARLIE NETHKEN, SR. November 21, 1979. He was born December 6, 1956.
Children of CAROLYN KARWACKI and DAVID NETHKEN are:
i. DAVID ARLIE6 NETHKEN, JR., b. August 23, 1981.
ii. ROBERT JOHNATHON NETHKEN, b. December 8, 1983.

37. JOSEPH JOHN5 KARWACKI (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born March 12, 1956. He married ELLEN ZIZZI August 11, 1979. She was born May 16, 1956.
prapraprapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprapraprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prapraprawnuki Macieja Karwackiego
praprawnuki ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany Sons of ŁUKASZ KARWACKI from Rytwiany:
prawnuki of THOMAS/TOMASZ KARWACKI and ANASTASIA SŁOMINSKA-Karwacki:
wnuki Tadeusza I Ethel Karwacki
wnuki of THADDEUS KARWACKI and ETHEL KIVLER are:
Children of JOSEPH KARWACKI and ELLEN ZIZZI are:
37. Children of JOSEPH JOHN5 KARWACKI (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born March 12, 1956. He married ELLEN ZIZZI August 11, 1979. She was born May 16, 1956. Children of JOSEPH KARWACKI and ELLEN ZIZZI are:
^^^^^^^^^ i. JOHN ALAN6 KARWACKI, b. April 26, 1981.
^^^^^^^^^ ii. KRISTEN MARIE KARWACKI, b. April 8, 1985.
^^^^^^^^^ iii. CURTIS JOHN KARWACKI, b. April 27, 1992.
^^^^^^^^^ iv. JOSEPH JOHN KARWACKI, b. August 27, 1994.

38. JOHN CHARLES5 KARWACKI (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born March 22, 1958. He married LINDA ANN MCCLUSKY May 17, 1985. She was born May 4, 1958.
prapraprapraprawnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
praprapraprawnuki Jendrzeja i Józefy Karwackich
prapraprawnuki Macieja Karwackiego
praprawnuki ŁUKASZA KARWACKI from Rytwiany Sons of ŁUKASZ KARWACKI from Rytwiany:
prawnuki of THOMAS/TOMASZ KARWACKI and ANASTASIA SŁOMINSKA-Karwacki:
wnuki Tadeusza I Ethel Karwacki
wnuki of THADDEUS KARWACKI and ETHEL KIVLER are:
Children of JOHN KARWACKI and LINDA MCCLUSKY are:
38. Children of JOHN CHARLES5 KARWACKI (THADDEUS JOHN4, ANASTASIA3 SLOMINSKA, JULIANNA2 KRAJNIK, JOHN1) was born March 22, 1958. He married LINDA ANN MCCLUSKY May 17, 1985. She was born May 4, 1958.Children of JOHN KARWACKI and LINDA MCCLUSKY are:
^^^^^^^^^ JOHN STEVEN6 KARWACKI, b. November 4, 1988.
^^^^^^^^^ STEPHANIE MARIE KARWACKI, b. April 2, 1993.
^^^^^^^^^ THOMAS PAUL KARWACKI, b. November 13, 1998.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Do wyjasnienia:
Józef z Rytwian/Warszawy s. Bronisława
Karwacki gajowy w Podborku
siostra stryjeczna Jana w Chełmie
2 braci stryjecznych i siostra stryjeczna w Warszawie
Syn Michała z Tukleczy
Karwacki w Szczczek (nie zyje – wdowa Władysława mieszka w Staszowie)
KARWACKI DARIUSZ z Rudy Kościelnej
KARWACKI ADAM z Rudnik
KARWACKI EUGENIUSZ z Rudnik
KARWACKI KAZIMIERZ ze Staszowa (ojciec Macieja i Zbigniewa ?)
KARWACKI MACIEJ ze Staszowa
KARWACKI ZBIGNIEW ze Staszowa
KARWACKA Władysława ze Staszowa
KARWACKA Maria z Rytwian
KARWACKI Antoni z Rytwian
KARWACKA Czesława z Klimontowa


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



1860 KONIEMŁOTY 5 km na W od Rytwian
Wywodzimy się z Rytwian ale muszę dojść jeszcze dokładnie od kogo. Najprawdopodobniej pochodzą od dzieci (Dowiedziałem się tego od żony Józefa Marianny) Piotra Karwackiego i Róży Wieczorek z Rytwian:
* ANTONI KARWACKI
* ZOFIA KARWACKA-Suwarowska
* JAN KARWACKI
* WINCENTY KARWACKI
* BRONISŁAW KARWACKI ur. 1901- 1976, ożeniony z Marianną (1899-1994) * * FRANCISZEK KARWACKI
* Najprawdopodobniej powinien być jeszcze
PAWEŁ KARWACKIi to mój pradziadek właśnie ojciec Józefa i Zdzislawa Karwackiego - Paweł miał braci ANTONI KARWACKI, * JAN KARWACKI, * WINCENTY KARWACKI,* BRONISŁAW Karwacki, * Franciszek KARWACKI no i * ZOFIA KARWACKA-Suwarowska
kim był podany przezJjana Karwackiego Wiktor ???? *WIKTOR KARWACKI, 1897 ......Wiktor ?y? lat 71 zm. 13.07.1968





* 1897 – 1968 WIKTOR KARWACKI, 1897 ......Wiktor ?y? lat 71 zm. 13.07.1968
* 1910 PAWEŁ KARWACKI ... pradziadek ; Wiem też tyle że JÓZEF KARWACKI 1938 nie był synem Wiktora tylko Pawła, podobno Paweł wyjechał na pomorze i tam został pochowany.
... pradziadek Michała ;Wiem też tyle że JÓZEF KARWACKI 1938 nie był synem Wiktora tylko Pawła, podobno Paweł wyjechał na Pomorze i tam został pochowany. Z Pawłem Karwackim to była jakaś zagmatwana sprawa podobno. Wyjechali zaraz po wojnie na Pomorze i tam się osiedlili dlatego jeden z jego synów Zdzisław tam na dobre osiadł, natomiast drugi Józef trochę mieszkał na Śląsku pracował na kopalni Halemba i tam mieszkał, w tym czasie wybudował dom w Koniemłotach i docelowo tam zamieszkał, niestety umarł bardzo młodo. Przez długi czas w "naszym" domu w Koniemłotach był ośrodek zdrowia na całym parterze a Józef z swoja żoną Marianną i dziećmi mieszkali na górze.

** 1938 – 1980 JÓZEF KARWACKI 1938; dziadek ..syn PAWŁA Józef zył lat 52 zm. 17.12.1980 A Józef to mój dziadek był synem Pawła a nie Wiktora. Józef miał brata
1938 (?); ożeniony z Marianną, dziadek Michała ..syn PAWŁA; Józef żył lat 52 zm. 17.12.1980 A Józef to mój dziadek (Michała) był synem Pawła a nie Wiktora. Paweł Wyjechali zaraz po wojnie na Pomorze i tam się osiedlili dlatego jeden z jego synów Zdzisław tam na dobre osiadł, natomiast drugi Józef trochę mieszkał na Śląsku pracował na kopali Halemba i tam mieszkał, w tym czasie wybudował dom w Koniemłotach i docelowo tam zamieszkał, niestety umarł bardzo młodo. Przez długi czas w "naszym" domu w Koniemłotach był ośrodek zdrowia na całym parterze a Józef z swoją żoną Marianną i dziećmi mieszkali na górze.

Józef miał trzech synów i jedną córkę.
*** KAZIMIERZ KARWACKI Kazimierza KARWACKI /Kazimierz ur ??? - najstarszy (ma synów ? : ja jestem
Synowie Kazimierza
**** Michał KARWACKI 1975 r i jeszcze
**** Tomasz KARWACKI 1979 r.)

*** JÓZEF MACIEJ KARWACKI Macieja ; pisłaem Ci też o Macieju ale jak się okazało to jego drugie imię :) na pierwsze miał Józef (po ojcu) - ma cztery córki Karwackie
*** JERZY KARWACKI Jerzego / Urszula Karwacka, która pracuje w szkole w Koniemłotach jest żoną Jerzego Karwackiego który jest synem Józefa tego który jest pochowany w Koniemłotach. ma żonę Urszulę są bezdzietni
*** MARIA KARWACKA Marię zamężna (nazwisko Dyl) obecnie przebywa w USA ma trzech synów (Szymona, Adama, Mike)


Józef KARWACKI miał brata
** ZDZISŁAW KARWACKI który w Grudniu 2007 roku został pochowany na Pomorzu w okolicach Darłowa . Natomiast Zdzisław miał dwóch synów i jedną córkę
Dzieci Zdzisława
*** HENRYK KARWACKI Henryk
*** MIREK KARWACKi Mirek
*** DANUTA KARWACKA Danuta



1800 NIEKRASÓW 15 km na Se od Rytwian
Gniazdo SANDOMIERSKIE/Niekrasów Św. – Osiek

1810 JAN KARWACKI i Helena Walczyk pobrali się w Niekrasowie Świętokrzyskim w 1836 roku, poz.32
548. KARWACKI Jan x Walcyk Helena (Niekrasów Świętokrzyski 1836/32)



51900
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

29. Gniazda sandomierskie (południowe) czesc 5 MIELEC RZEDZ

Postprzez akarw » 14.07.2011

Gniazda sandomierskie (poludniowe)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Encyklopedia miasta Mielec

zarejestrowane zgony po założeniu nowego cmentarza w 1780 roku

gen 1 1722-1802 7 IV Jan Karwacki (80?) – CPW;
1729-1799 13 IV Mariana Karwacka (70) – CPW;

gen 2 1746-1831 7 X Kasper Karwacki (85) – CPW;
1763-1819 17 IV Jadwiga Karwacka? (56) – CPW
KARWACKI KASPER, cechmistrz cechu krawieckiego w Mielcu, wzmiankowany w 1772 r.

gen 3 1781-1786 21 XII Mariana Karwacki (20 t.) – CPW; 
1782-1792 16 XII: Józef Karwacki (38 t.) – CPW; 
1790-1790 27 VIII Magdalena Karwacka (4 t.) – CPW;
1796-1798 8 VI Antoni Karwacki (2) – CPW
1800-1801 16 II Michał Karwacki (2) – CPW;

gen 4 1822-1823 9 XII Kasper Karwacki (1) – CPW; 


gen 5 1869-1910 VII 1 Anna Karwacka (41) – CPS?;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




MIELEC i RZEDZIANOWICE
aneks 390
aneks 466
Korzenie gniazda Mielec (geneteka)
KACPER s. Jana i Marianny KARWACKI i Małgorzata Kapuścionka / Kapuszniak / Kapusniak

GENERACJA 1700 – 1730
*1722 – 1802 zg. JAN KARWACKI lat 80
* 1729 – 1799 zg MARIANNA KARWACKA lat 70

GENERACJA 1730 – 1760….. 1790
** 1746 - 1831 zg KACPER 1 KARWACKI lat 85
**/ *** 1770 – 1819 zm JADWIGA KARWACKA lat 59
*** 1781 – 1801 zg MICHAŁ KARWACKI s. Kaspra lat 20
***1786-1786 zg Marianna Karwach KARWACKA c. Kaspra 5 mies; dom Mielec nr 142
***1787 ur JOANNA KARWACKA c. Kaspra i Małgozraty
*** 1790 ur – 1790 zg MAGDALENA KARWACJA c. Kaspra i Małgorzaty
*** 1792 ur – 1792 zg JÓZEF KARWACKI syn Kaspra i Małgorzaty 6 mies.
*** 1796 ur – 1798 zg ANTONI FELIKS KARWACKI lat 2s. Grzegorza ? i Małgorzaty Kapusniak
*** 1798 ur MICHAŁ KARWACKI s. Kacpra i Małgorzaty
*** 1801 ur PETRONELLA KARWACKA c. Kacpra i Małgorzaty JAKUBOWA STANKIEWICZOWA
*** 1804 ur SEBASTIAN KARWACKi syn Kaspra i Małgorzaty Kapusniak
Sebastian ożenił się z Małgorzatą Schosser c. Krzysztofa i Klary Welsing c. Piotra (kolonia Schoeanger).

** ? MATEUSZ KARWACKI
***1789 – 1822 zm KASPER 2 KARWACKI s. Mateusza lat 33

GENERACJA 1820-1850….1880
*** ………………….
**** MAŁGORZATA KARWACKA Walentowa Bednarska
***** 1853-1874/48 zg Katarzyna Bednarska c. Walentego i Małgorzaty Karwackiej

*** JULIAN ? KARWACKI ojciec Jana
**** JAN KARWACKI s. Juliana ? Gulemio… i KATARZYNY Podleszanskiej
****1869-1910/36 zg ANNA z d. Stankiewicz JANOWA KARWACKA lat 41; c. Walentego i Apolonii Leyko
***** 1895/80 ur zmarl w Bydgoszczy 1966; FRANCISZEK MARIAN syn Jana i Anny Stankiewicz skan; ch. Franciszek Olszewski i Marianna Leyko
****** 1898/15 ur JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Stankiewicz skan;. Dom 524; sw. Jozef Spyra i Jadwiga Augustyn
****** 1901/31 ur EMILIA ANIELA KARWACKA c. Jana i Anny Stankiewicz skan ch. Józef Graczynski, Aniela Zaykiewicz

Xxxxxxxxxxxxx

Generacja 1790
Rodzina 1746 Kacpra 1 czy 1789 Kacpra 2 Karwackiego

Generacja 1820
RODZINA 1804 SEBASTIANA KARWACKIEGO syna Kaspra i MAŁGORZATY SCHOPSSER
*** 1804 ur SEBASTIAN KARWACKi syn Kaspra i Małgorzaty Kapusniak

****1837/ur18 Wilhelm Karwacki Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
****1840/ur14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian s. kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
****1842/ ur35 Katarzyna Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schosser Rzędzianowice
****1845/ur17 Zofia Karwacka Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schusser Rzędzianowice
1848/ur9 Julia Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice

Generacja 1850
RODZINA 1830 FRANCISZKA s. Sebastiana KARWACKIEGO i MARIANNY SPYRY
1849/ur23 Ewa Karwacka 1830 ?Franciszek s. Sebastiana - i Marianna Spyra Rzędzianowice
1851/ur31 Jadwiga Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1854/ur10 Małgorzata Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1858/ur5 Józefa Karwacka Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1861/ur2 Józef Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1863/ur34 Jan Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1866/ur20 Zofia Karwacka Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1869/ur20 Wojciech Karwacki Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1872/ur19 Sebastian Karwacki Franciszek s. Sebastian Maria Spyra Rzędzianowice
1874/ur25 Julianna Karwacka Franciszek s, Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice

Generacja 1880
RODZINA 1861 JÓZEFA s. FRANCISZKA KARWACKIEGO i Apolonii Krówki

1888/ur32 Stanisław Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1891/ur28 Jadwiga Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1894/ur7 Jan Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1896/ur14 Karolina Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1898/ur12 Stanisław Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1899/ur23 Marianna Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1902/ur10 Stefan Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice


RODZINA 1863 JANA s. Franciszka KARWACKIEGO i 1) JULIANNY KRÓwKI 2) JÓZEFY SANECKIEJ

1893/ ur23 Roman Karwacki Jan s. Franciszka Julianna Krówka Rzędzianowice
1896/ur26 Marianna Karwacka 1863 Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1897/ur29 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1898/ur 26 Władysław Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1900/ur22 Stanisław Karwacki Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1902/ur17 Bronisława Karwacka Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1904/ur15 Józef Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1905/ur45 Tadeusz Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1907/ur32 Jan Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1910/ur4 Stanisław Karwacki Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1911/ur22 Franciszek Karwacki Jans, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1913/ur10 Stefania Karwacka Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIELEC

1901/ur31 Emilia Aniela Karwacka Jan Anna Stankiewicz Mielec
1895/ur 80zm 1966 Bydgoszcz Franciszek Marian Karwacki Jan szewc Anna Stankiewicz Mielec
1898/ur 15 – zm 1991 Mielec Józef Karwacki w 1928 ozenil się w Rzedzianowicach Jan szewc Anna Stanko Mielec
xxxxxxxxxxxxxxxx


Aneks 390

Geneteka RZĘDZIANOWICE - Mielec

Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Wąsowicz. Jestem dopiero raczkująca w poszukiwaniach moich korzeni. Na tym forum zarejestrowałam się dopiero dziś. Podziwiam cierpliwość i nakład pracy, które zostały włożone w to obszerne opracowanie. Chciałam się podzielić kilkoma uwagami odnośnie Karwackich z Rzędzianowic.

* Kacper Karwacki i Małgorzata Kaczorówna to moi 5xpradziadkowie. I
** ich syn Sebastian ożenił się z Małgorzatą Schosser c. Krzysztofa i Klary Welsing c. Piotra (kolonia Schoeanger).
*** Dalej będzie ich syn Franciszek Karwacki i jego żona Marianna Spyra.
**** Spośród ich dzieci moim prapradziadkiem był Józef Karwacki (ur. 07.01.1861r.) poślubił on Apolonię Krówkę (ur. 20.11.1866r., zm. 07.03.1955r.).
***** ch córka Maria Karwacka (ma trzy różne daty urodzenia- wg aktu urodzenia USC Mielec 25.09.1899r, wg aktu ślubu 05.09.1899r, wg Kenkarty 19.09.1899r.) wyszła za mąż za Tomasza Mazura (ur 05.05.1895r zm 1923r) ślub 24.05.1921r.
****** Mieli jednego syna Jana (ur 22.06.1922 zm 26.02.1955). Dziadek Tomasz Mazur zmarł nagle w 1923r. Niedługo po tym babcia Karwacka wyszła drugi raz za mąż za Stanisława Smolenia, z którym miała
******syna Władysława (ur 10.07.1924 zm 23.03.2013).
Acha, jeszcze jedno: Sebastian Karwacki był najprawdopodobniej krawcem.
Pozdrawiam z deszczowego Krakowa. Magdalena Wąsowicz.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Część 5 Mielec REDZIANOWICE Straszęcin .. Glinik Frysztak


1730 Mielec RĘDZIANOWICE Straszęcin Glinik Pilzno


1730 MIELEC
25 km na N od Straszęcina

* 1730 JAN KARWACKI skąd ????.. w 1778 był w Mielcu właścicielem domu z ogrodem. Czy był Jan Karwacki ojcem Kacpra???). Karwaccy pojawili się w Mielcu przy końcu XVIII w.
.** ...................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA KACPRA KARWACKIEGO z Mielca i Małgorzaty

*** KACPER KARWACKI (skąd ???) (Mielec)*+
Żona Małgorzata z d. (Leyko, Kapuśniakówna, Kaczorówna);

* Kacper Karwacki w 1820 r. był jednym z „mieszczan chrześcijańskich”- właścicielem domu i ogrodu w Mielcu („Mielec - studia i materiały z dziejów miasta i regionu”-pod red. Feliksa Kiryka) ; rodzice Sebastiana Karwackiego (Rzędzianowice);
RODZEŃSTWO Kacpra Karwackiego ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIELEC/BYDGOSZCZ Inni:

1860 JAN KARWACKI i 1) Anna Stankiewicz-Karwacka (ur.1867-zm.1909);2) ???
RODZICE JÓZEFA KARWACKIEGO ur. 1898 w .... ?, zam w Mielcu, Rzędzianowicach zmarł w 1991 roku, ożeniony z Karoliną z d. Płatek zm. 1939 oraz Weroniką z d. Płatek zm. 1979 r., Franciszka z Bydgoszczy i Emilii z Bydgoszczy ,
RODZICE Józefa, Franciszka i Emilii
1898 - 1991 JÓZEF KARWACKI ur. 1898 ur. 1898 w .... ?, zam w Mielcu, Rzędzianowicach-Płatówce; bogata patriotyczna przeszłość zmarł w 1991 roku, ożeniony z
1 zona Karoliną z d. Płatek zm. 1939 oraz
2 żona Weroniką z d. Płatek zm. 1979 r.; rodzina Józefa mieszka w Tarnowie, min. Małgorzata Wrześniowska, wnuczka Emilli z domu Karwackiej. Być może dom w Mielcu (dawniej Jana i Kacpra), który spłonął w pożarze w roku 1900 należał do rodziców Józefa (obecnie w posiadaniu cioci Andrzeja Mazurka), (inf. Anny Mazurek

Józef Karwacki, Wujek, bo tak się do niego zwracałam, choć to był wujek mojej Mamy, a brat mojej Babci, był ranny w czasie 1 wojny światowej i miał operację polegającą na wstawieniu platynowej płytki w miejsce ubytku kości czaszki. Zdrowotnych problemów mimo to szczególnych chyba nie miał, sukces medycyny jak na owe czasy niebotyczny. Wiem, że starał się o jakiś rodzaj dodatkowego świadczenia rentowego z racji wojennych obrażeń, ale to nie była "ta właściwa wojna", więc nie dostał. Z zawodu był szewcem. Często bywał w Mielcu u swojej siostry a mojej Babci, bo czuł się samotny. Byłam wtedy dzieckiem, ale czułam, że nikt się nim nie opiekuje, nie miał dzieci, a z niejasnych wypowiedzi pamiętam, że o rodzinie jego zmarłej żony w tym kontekście nie mówiło się najlepiej. Moja mama zabrała Babcię do nas, a wujek Milek opiekował się do śmierci wujkiem Karwackim. Zmarł zresztą w mieszkaniu wujka Milka, do którego chodził na obiady. Mieszkał wtedy w mieszkaniu po mojej Babci, tak było wygodniej. Jego grób jest na cmentarzu w Rzędzianowicach. Byłam na pogrzebie i przy najbliższej wizycie w Mielcu sprawdzę dokładną datę śmierci. Lubiłam oglądać stare zdjęcia, widziałam jego zdjęcie ze ślubu z pierwszą żoną. Pamiętam je dokładnie, bo zwróciły moją uwagę czarne buty panny młodej i piękna biała suknia z welonem. Byłam dzieckiem, więc tego typu informacje zapamiętałam niezwykle emocjonalnie. Gdzieś tam kiełkowała we mnie myśl, skoro był szewcem, czemu nie zrobił żonie białych butów. Jak silne to było wrażenie niech świadczy fakt, że do dziś je przechowuję w mojej pamięci.

Witam ponownie
Serdecznie dziękuję za maila i informacje. Zdjęcie zeskanuję, ale dopiero po świętach, gdyż są chwilowo poza moim zasięgiem. Informacji więcej nie posiadam i chyba już mieć nie będę. 14 stycznia 2005 roku zmarła moja mama - Jadwiga Korpanty Duszkiewicz, córka Emilii Korpanty z domu Karwackiej. Wiem tylko, że córka z drugiego małżeństwa dziadka mojej Mamy żyje i nazywa się - odtwarzam z pamięci, obiecuję sprawdzić - Piątek. Kilka lat temu moja mama spotkała się z nią po latach niewidzenia. Numer telefonu do niej jest pewnie gdzieś w archiwum rodzinnym, sprawdzę. Interesowałam się sprawą nieutrzymywania kontaktów z rodziną z Bydgoszczy, ale ani mama, ani Jej brat - wujek Karol zwany Milkiem, nie umieli odpowiedzieć na pytanie o powody.

(.....) Anna Mazurek

Emila Karwacka Korpanty miała troje dzieci, Karola Emila zwanego Milkiem mieszkającego w Mielcu (zmarł 17 grudnia 2003 r.), Jadwigę Korpanty Duszkiewicz - lekarza dermatologa - zamieszkałą w Tarnowie (5 czerwca 1933 - 14 stycznia 2005r.) oraz zmarłego w dobę po urodzeniu Andrzeja, który urodził się z wadą serca i było wiadome, że nie przeżyje. Poród odbierała położna, która po urodzeniu się dziecka, zobaczywszy niebieskie zabarwienie skóry, uprzedziła o niepomyślnym rokowaniu nawet dzieci, czyli moją Mamę i wujka Milka.
Nie wiem, gdzie Andrzej jest pochowany, zresztą moja Mama też nie wiedziała. Tłumaczyła, że to był czas okupacji, a później codzienność spychała w zapomnienie. Do noworodka nikt się jeszcze nie zdążył emocjonalnie przywiązać. Jak daleko został zepchnięty w zapomnienie fakt urodzin i śmierci Andrzeja niech świadczy to, że wujek Milek po prostu tego nie pamiętał. Gdy z nim o tym rozmawiałam, był bardzo zdumiony, że miał brata.

Tyle udało mi się na gorąco odtworzyć z pamięci. Porozmawiam z moim Tatą, być może on coś jeszcze pamięta. Zapytam o ewentualne koneksje rodzinne z Karwackimi ze Straszęcina.
Pozdrawiam serdecznie i rodzinnie
Małgorzata Wrześniowska



1900 FRANCISZEK KARWACKI ....., zam. W Bydgoszczy w 1926 roku
UWAGA: w 1926 roku bracia Józef i Franciszek zrzekają się praw do domu w Mielcu po rodzicach)

Mam kilka informacji, może przydatnych, dotyczących rodziny Karwackich z Rzędzianowic koło Mielca. Dom w Mielcu, o którym pisała na forum Anna Mazurek, spłonął i nie został odbudowany. Miejsce było niewykorzystane. Został po różnego rodzaju parcelacjach, jedynie mały plac, który w wyniku postępowania spadkowego po swojej matce Emilii odziedziczyła w połowie moja mama Jadwiga Korpanty - Duszkiewicz, a w połowie synowie zmarłego 17 grudnia 2002 r. Karola Korpantego.

1905 EMILIA KARWACKA-Korpanty, mieli dzieci Karola Korpantego (wujek „Miluś” Andrzeja Mazurka) i Jadwige Korpanty-?, zam. W Tarnowie

Rodzice Emilii Karwackiej (urodzonej 26 czerwca 1901 r.) oraz Józefa Karwackiego i Franciszka Karwackiego to Jan Karwacki i Anna z domu Stankiewicz Karwacka (ur 1867). Anna zmarła w wieku 42 lat, gdy Emilia miała 8 lat, jej ojciec ponownie się ożenił i z tego małżeństwa jest córka. Mieszka niedaleko Mielca

Emila Karwacka Korpanty miała troje dzieci, Karola Emila zwanego Milkiem mieszkającego w Mielcu (zmarł 18 grudnia 2002 r.), Jadwigę Korpanty Duszkiewicz - lekarza dermatologa - zamieszkałą w Tarnowie (5 czerwca 1933 - 14 stycznia 2005r.) oraz zmarłego w dobę po urodzeniu Andrzeja, który urodził się z wadą serca i było wiadome, że nie przeżyje. Poród odbierała położna, która po urodzeniu się dziecka, zobaczywszy niebieskie zabarwienie skóry, uprzedziła o niepomyślnym rokowaniu nawet dzieci, czyli moją Mamę i wujka Milka.
Nie wiem, gdzie Andrzej jest pochowany, zresztą moja Mama też nie wiedziała. Tłumaczyła, że to był czas okupacji, a później codzienność spychała w zapomnienie. Do noworodka nikt się jeszcze nie zdążył emocjonalnie przywiązać. Jak daleko został zepchnięty w zapomnienie fakt urodzin i śmierci Andrzeja niech świadczy to, że wujek Milek po prostu tego nie pamiętał. Gdy z nim o tym rozmawiałam, był bardzo zdumiony, że miał brata.

Witam Panie Andrzeju,

Nazywam sie Dorota Korpanty i postanowiłam do Pana się zwrócić po
pobycie na Pana stronie internetowej dotyczącej Rodziny Karwackich. Strona jest imponującą i podziwiam Pana za opisanie i "dokopanie się"do korzeni i historii rodziny. To bardzo cenne i wartościowe, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Na Pana stronie znalazłam piękne stare zdjęcie na którym byli min. Emilia i Józefa Korpanty (brat Zygmunta, syn Karola z Krosna ???) i zaintrygowało mnie ono. Jestem na etapie gromadzenia informacji o mojej rodzinie, w celu przygotowania drzewa genealogicznego rodziny Korpanty. Ponieważ nazwisko jest dosyć rzadko spotykane interesują mnie wszystkie powiązania rodzinne. Mój Tata Stanisław Korpanty pochodzi i urodzony jest w Krośnie 1933 ( podkarpackie). Tam tez urodził i mieszkał mój dziadek - ur 1909 Zygmunt Korpanty i pradziadek Karol.Nie mam dokładnych danych nt. kolejnych przodków, ( mam nadzieje je
zdobyć:).

Stąd też moja prośba do Pana o informacje dotyczące Emilii i Józefa Korpanty oraz ich przodków.
Wiem od Taty, że gdy jako licealista był na zawodach piłki siatkowej w Mielcu w roku około 1952-53 , spotkał tam sędzię zawodów ( pana wtedy około trzydziestokilkuletniego ), który nosił nazwisko Korpanty. Nie znał go i obaj panowie byli zadziwieni zbieżnością nazwisk. Jestem bardzo ciekawa powiązań rodzinnych i jeśli może mi Pan pomóc, to będę bardzo wdzięczna za wszelkie informacje o rodzinie Korpanty.

Serdecznie pozdrawiam - Dorota Korpanty.
Witam Panie Andrzeju,

Bardzo Panu dziękuje za dużo cennych i ciekawych informacji i wskazówki gdzie i jak szukać. Pana sugestia nt. Józefa jest bardzo ciekawa i możliwe, że prawdziwa, mógł być on przyrodnim bratem mojego dziadka. Pradziadek Karol Korpanty miał dwoje dzieci - Zygmunta i Elżbietę i zostali oni szybko osieroceni
( zmarła ich matka z domu Kazalska), a pradziadek drugi raz się ożenił. Wiadomości o tym związku i dzieciach z niego pochodzących nie mam, gdyż nowa żona, była niechętna dzieciom z pierwszego małżeństwa i dziadek Zygmunt oraz jego siostra Elżbieta, po drugim ślubie pradziadka byli oddani do wychowania rodzinie ze strony ich matki i kontaktu nie
utrzymywali.Jeszcze raz dziękuję za wszelkie informacje i sugestie.Rozpoczynam poszukiwania :-)

Serdecznie pozdrawiam - Dorota Korpanty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oto wypelniony foremularz internetowy, wyslany w: Sobota, 24 Dec 2005 23:00:24 +0100
Mam kilka informacji, może przydatnych, dotyczących rodziny Karwackich z Rzędzianowic koło Mielca. Dom w Mielcu, o którym pisała na forum Anna Mazurek, spłonął i nie został odbudowany. Miejsce było niewykorzystane. Został po różnego rodzaju parcelacjach, jedynie mały plac, który w wyniku postępowania spadkowego po swojej matce Emilii odziedziczyła w połowie moja mama Jadwiga Korpanty - Duszkiewicz, a w połowie synowie zmarłego 18 grudnia 2002 r. Karola Korpantego.
Rodzice Emilii Karwackiej (urodzonej 26 czerwca 1901 r.) oraz Józefa Karwackiego i Franciszka Karwackiego to Jan Karwacki i Anna z domu Stankiewicz Karwacka (ur 1867). Anna zmarła w wieku 42 lat, gdy Emilia miała 8 lat, jej ojciec ponownie się ożenił i z tego małżeństwa jest córka. Mieszka niedaleko Mielca.
Brat Emilii - Franciszek KARWACKI wyjechał do Bydgoszczy i nie utrzymywał kontaktów z rodziną, powodów nie znam. Jestem w posiadaniu kilku zdjęć Emilii oraz zdjęcia rodzinnego z około 1915, na którym są ojciec Jan Karwacki i jego trójka dzieci: Józef, Franciszek i Emilia Kawaccy.
Będę wdzięczna za informacje dotyczące rodziny mojej Babci, szczególnie potomków Franciszka.
Załączam serdeczne pozdrowienia

Małgorzata Wrześniowska, córka Jadwigi Korpanty &#8211; Duszkiewicz, wnuczka Emilii

Artykuł jest wyciągiem z publikacji „17GENERACJEMIELECRzdzianowice” Pana Andrzeja Karwackiego z jego strony internetowej http://www.karwacki.org – listy mojej siostry ciotecznej Małgorzaty Wrześniowskiej z domu Duszkiewicz, córki Jadwigi Duszkiewicz z domu Korpanty, która była siostrą mojego taty Karola Korpanty zwanego w tej publikacji przez Małgosię wujkiem „Milkiem” – moja mama tak mówiła do taty – Milek lub Miluś a pochodzi to z kolei od drugiego imienia mojego taty tj. EMIL – a dla przyjaciół Milek lub Miluś Wprowadziłem drobne zmiany tj. korekty odnośnie daty śmierci mojego taty bo zauważyłem drobne nieścisłości(18 grudzień 2002)

Załączam pozdrowienia
Marek Emil Korpanty, syn Karola Emila Korpanty zwanego wujkiem Milkiem, wnuczek Emilii Karwackiej


8 wrzesien 2006 r



1730 RZĘDZIANOWICE mieleckie

LINIA ŁUKASZA KARWACKIEGO z Mielca i Marii Bienias

* 1765 ŁUKASZ/LUKAS KARWACKI, (skąd ???) u.1765 .. zm. 1810 w Rzędzianowicach, w wieku 45 lat, żonaty z Marią Bienias, mieli córki: Zofię Mazurową i Mariannę Rzędzką; czy był bratem Kacpera ? synem Jana ?
* 1765-1810 ŁUKASZ KARWACKi + Maria Bienias
Córki Lukasa KARWACKIEGO, u.1765 .. zm. 1810 w Rzędzianowicach, w wieku 45 lat, żonatego z Marią Bienias:
^^ ZOFIA KARWACKA - MAZUR
^^ MARIANNA KARWACKA - Rzędzka

1803 MARIANNA KARWACKA, (skąd ???) ur. 1803 – zm. 1810 Rzedzianowice córka ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



* 1784 – 1803 ANDRZEJ Andrzej/ ANDREAS LUCE KARWACKI - (skąd ???) ur. 1783 umiera w 1803 roku w wieku i 19 w Rzędzianowicach, czy był bratem czy synem Sebastiana

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA KACPRA KARWACKIEGO z Mielca i Małgorzaty

** KACPER KARWACKI (skąd ???) (Mielec)*+
Żona Małgorzata z d. (Leyko, Kapuśniakówna, Kaczorówna);
* Kacper Karwacki w 1820 r. był jednym z „mieszczan chrześcijańskich”- właścicielem domu i ogrodu w Mielcu („Mielec - studia i materiały z dziejów miasta i regionu”-pod red. Feliksa Kiryka) ; rodzice Sebastiana Karwackiego (Rzędzianowice);
?
** 1790 KACPER KARWACKI i Małgorzata Schosser
dzieci Kacpra i Małgorzaty
*** 1810 SEBASTIAN KARWACKI – syn Kacpra i Małgorzaty - KARWACKI (Rzędzianowice) + Małgorzata Schosser (Schoefser) c. Christofera i Clary Welsung (Schonanger ); rodzice:
dzieci Sebastiana Dzieci Sebastiana Karwackiego (Rzędzianowice) + Małgorzaty Schosser (Schoefser) c. Christofera i Clary Welsung (Schonanger )
Wilhelma - ur. 1837, Krystyny Karoliny - ur.1840, Katarzyny - ur.1842,.Sofii - ur.1845, Julii - ur.1848, .Marianny- ur.? + (Walenty Spyra), .Marianny - ur.1879, Katarzyny - ur.1879, Franciszka Karwackiego (Rzędzianowice).
**** 1837 WILHELM KARWACKI
**** 1840 KRYSTYNA KAROLINA KARWACKA
**** 1842 KATARZYNA KARWACKA
**** 1845 SOFIA KARWACKA
**** 1848 JULIA KARWACKA
**** .... MARIANNA żona Walentego Spyry
MARIANNA KARWACKA - Spyra żona Walentego Spyry, matka Marianny -ur.1879 Katarzyny \
**** 1879 MARIANNA KARWACKA
**** 1879 KATARZYNA KARWACKA
**** FRANCISZEK KARWACKI


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINIA FRANCISZKA KARWACKIEGO i Marianny Spyry

** FRANCISZEK KARWACKI (Rzędzianowice) +

** żona Marianna Spyra c. Dominika Spyry i Tekli Bednarskiej (Bednarczonka, przy Janie - Kaczor)
Dzieci Franciszka Karwackiego + Marianny c. Dominika Spyry i Tekli Bednarskiej ( Bednarczonka, przy Janie- Kaczor):
**** 1849 EWA KARWACKA-Rzadzka -ur. 1849 ( za Rządzkim)
**** 1851 JADWIGA KARWACKA – ur 1851 ( za Taborem i ich dzieci.Józef Tabor –1879, Karolin Tabor-1882), za Augustynem i ich córka Karolina Augustyn – 1892,
**** 1858 JÓZEFA KARWACKA - ur. 1858 (za Recem) ich córka MARIANNA REC – ur 1889
**** 1854 MAŁGORZATA KARWACKA – ur 1854 (za Mateuszem Rządzkim), matka :Jakuba Rządzkiego – 1879,
**** MARIANNA KARWACKA- ? (za Saneckim z nim syn Stanisław Sanecki 1978; za Mazurem, z którym synowie Wojciech Mazur 1881 i Józef Mazur 1889)
**** 1861 JÓZEF KARWACKI- ur.1861 + Apolonia c. Kacpra Krówki i Katarzyny Rżany; Rodzice: Stanisława Karwackiego 1888, .Jadwigi Karwackiej 1891- USA-?, .Romana Karwackiego -1893 (zginął w 1914 r. pod Kraśnikiem- ?), Jana Karwackiego-1894 - USA-?Józefy Karwackiej - ? (za Mazurem z którym syn Jan Mazur 1922, za Janem Smoleniem z nim syn Władysław Smoleń 1924); Karoliny Karwackiej-1896,Stanisława Karwackiego –1898, Marianny Karwackiej -1899 (za Smoleniem),Stefanii Karwackiej -1902
Dzieci Józefa 1861 Karwackiego i Apoloni Krówki:
***** 1888 Stanisław Karwacki 1888, .
***** 1891 Jadwiga Karwackaj – Mazur 1891- USA-?,
NJ Falls/ Plymoth Chicago 1879-1892-1895
1909/JADWIGA KARWACKA, Bzedzianowice /Rzędzianowice/Galicja, ur.1892, przez Breme w USA 3.I. 1909, l. 17, panna, piśmienna, córka JÓZEFA I APOLONII KARWACKIEJ (Redzianowice), jedzie do Plymoth w PA do wujka Jakuba Rzadowego ???
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e Index for Polish Parishes in Chicago through 1915: Results
Name Spouse Date of Marriage Parish Volume Page Film Item
Karwacki, Adam Wardzinski, Bronislawa --1908 St. Stanislaus Kostka Church 34 299 1578071 5
Karwacki, Angela Grabik, Alojzy 7-30-1906 St. Ann Church 1 63 1704792 5
Karwacki, Angela Klaper, John 1-31-1915 St. John of God Church 2 73 1763438 1-8
Karwacki, Anthony Rybczynski, Josie 1-22-1908 St. Mary of Perpetual Help Church 2 108 1763432 1-5
Karwacki, Carol Mikrut, Stanley 5-24-1915 Transfiguration Church 1 8 1578084 10
Karwacki, HedwigRZĘDZIANOWICE ? ur. 1892, w USA od 3.I.1909 Mazur, Albert 1-17-1913 Transfiguration Church 1 3 1578084 10
Karwacki, Leon Knoppik, Agatha 6-16-1907 St. Ann Church 1 93 1704792

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cd, Dzieci Józefa 1861 Karwackiego i Apoloni Krówki:
***** 1891 .Roman Karwacki-1893 (zginął w 1914 r. pod Kraśnikiem- ?),
***** 1894 Jan Karwacki-1894 - USA-?
*1912/JAN KARWACKI, Radzianowic /Rzędzianowice//Galicja, ur.1895, przez Breme w USA 1.V.1912, l. 17 kawaler, piśmienny, syn JÓZEFA I POLONII KARWACKIEJ w Rędzianowicach, jedzie na zaproszenie siostry Jadwigi Karwackiej do Chicago/Illinois
***** Józefa Karwacka - Mazurowa? (za Mazurem z którym syn Jan Mazur 1922, za Janem Smoleniem z nim syn Władysław Smoleń 1924);
***** 1896 Karolina Karwacka-1896,
***** 1898 Stanisław Karwacki –1898,
***** 1899 Marianna Karwackaj -1899 (za Smoleniem),
***** 1902 Stefania Karwacka -1902
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cd. dzieci Franciszka Karwackiego + Marianny c. Dominika Spyry i Tekli Bednarskiej ( Bednarczonka, przy Janie- Kaczor):
**** 1863 – 1918 JAN KARWACKI - ur. 3.12.1863, zm. ..(Rzędzianowice) + J
zona Józefa Sanecka- ur.1876, zm.1946, c. Jana i Franciszki Duszkiewicz;
zm. ..(Rzędzianowice) + Józefa Sanecka- ur.1876, zm.1946, c. Jana i Franciszki Duszkiewicz; rodzice: Marianny Karwackiej u.1896, Bronisławy Karwackiej u.1897, Władysława Karwackiego u, 19.09.1898 ożenionego z Honoratą Kaczor; Stanisława Karwackiego u.1900 (Poznań-Rawicz), Bronisławy Karwackiej u.1902, żony Spyry; Józefa Karwackiego u.1904, od 1931` w USA, bezdzietny; Tadeusza Karwackiego u.1905..zm. Wola Mielecka ożeniony z Zofią;(mieli dzieci Jerzego Łodz, Józefe Karwacką w Warszawie); Jana Karwackiego „piekarza” 1907, bezdzietny w Rzędzianowicach; Franciszka Karwackiego u.1911, Rzędzianowice, bezdzietny, Stefani Karwackiej-Głodzik, 1913, Karoliny Karwackiej-Dudek, 1915 Rzędzianowice, Romana Karwackiego u1917, w USA, ożenionego z Heleną Augustyn ( dzieci: Maria Karwacka 1950, Jan Józef Karwacki 1957, Jadwiga ?, Stanisław Karwacki); Cecyli Karwackiej-Działowej u.1917 Rzędzianowice, Marii Karwackiej 1919.
Dzieci Jana Karwackiego I Józefy Saneckiej
^^^^^1896 Marianny Karwackiej u.1896,
^^^^^ 1897 Bronisława Karwacka u.1897,
^^^^^ 1898 Władysław Karwacki u, 19.09.1898 ożenionego z Honoratą Kaczor; rodzice; Jana Tomasza, Leona, Stanisława, Wandy Emilii, Kazimierza, Teodory, Michaliny,
Dzieci Władysława Karwackiego- ur. 19.09.1898, zm. + Honorata, ur. , zm. c. Tomasza Kaczora i Anny z d. Duszkiewicz;;
****** 1922 JAN TOMASZ KARWACKI- ur. 1922 em. ppłk. WP +Zofia Sanecka- ur.1927, c. Józefa Saneckiego ( syna Jana i Apolonii Krawiec) i Bronisławy Krówki (córki Wojciecha i Józefy z d. Mazur), mieli Stanisława 1950, Ryszarda 1952, Jerzego 1956, Anne 1964
Dzieci JANA TOMASZA KARWACKIEGO- ur. 1922+Zofia Sanecka- ur.1927, c. Józefa Saneckiego ( syna Jana i Apolonii Krawiec) i Bronisławy Krówki ( córki Wojciecha i Józefy z d. Mazur):
^^^^^^^ 1950 STANISŁAW KARWACKI -ur.1950 +Irena Zabawa (Kraków)
^^^^^^^ 1952 RYSZARD KARWACKI - ur. 1952 + Hanna Bagnicka (Toruń); rodzice ******** Anety i ******** Lucyny
^^^^^^^ 1956 JERZY KARWACKI - ur. 1956 +Teodozja Leś (zam. Goleszów); rodzice ******** Katarzyny i ******** Marceliny
^^^^^^^ 1964 ANNA KARWACKA-Mazurek - ur. 1964 + Andrzej Mazurek - ur.1961 ( zam. Rzędzianowice), rodzice ******** Marcelina ******** Stanisława

****** 1924 LEON KARWACKI - ur. 1924, zm. (Podleszany),ożeniony ze Stanisłąwą; ojciec Marii (Tychy) i Ewy (Warszawa)
Dzieci Leona Karwackiego - ur. 1924, zm. (Podleszany)
^^^^^^^MARIA KARWACKA Warszawa
^^^^^^^ EWA KARWACKA Warszawa

****** 1927 STANISŁAWA KARWACKA- Barnaś.Stanisława - ur. 1927 (Barnaś, Rzędzianowice)
****** 1929 WANDA EMILIA KARWACKA- ur. 1929, zm.1943
****** 1931 KAZIMIERZ KARWACKI - ur. 1931, zm.1959 (Rzędzianowice), abs.AR Kraków
****** 1936 TEODORA MICHALINA KARWACKA –Zaręba,ur. 1936, zm. (Zaręba – Rzędzianowice, ich córka Halina Zaręba

cd Dzieci Jana Karwackiego I Józefy Saneckiej
^^^^^ 1900 Stanisław Karwacki u.1900 (Poznań-Rawicz),
^^^^^ 1902 Bronisława Karwacka u.1902, żony Spyry;
^^^^^ 1904 usa Józef Karwacki u.1904, od 1931` w USA, bezdzietny;
NJ Falls/ Plymoth/Chicago 1879 1907/JÓZEF KARWACKI,/Karwachi /RZĘDZIANOWICE/Austr, ur. 1879????, przez Hamburg w USA 9.IX1907. l.. 28 kawaler, pismienny, syn JANA KARWACKIEGO i Józefy Saneckiej-Rzędzianowice, zaproszony do NJ Central Falls przez brata (? Są kreslenia na zapisie) JANA KARWACKIEGO, w 1904 roku był Plymuth
^^^^^ 1905 Tadeusz Karwacki u. 1905..zm. Wola Mielecka ożeniony z Zofią Indyk ;(mieli dzieci Jerzego w Łodzi ma dzieci , Józefe Karwacką w Warszawie tez ma dzieci);
· Zofia Indyk Karwacka–
Matusz Indyk (+1935) (ojciec Teodory Wnuk) miał żonę Marię. Matusz Indyk był gospodarzem z "prawdziwego zdarzenia". W latach 30-tych miał wiatrak (sprzedany do Rzędzianowic), również jedną z pierwszych młocarni (1928), kierat, młynek do zboża, kopaczkę do ziemniaków. Mateusz wytwarzał w gospodarstwie cegle oraz dachówkę (miał dachówczarkę). Prowadził przed wojną wyszynk na Woli Mieleckiej.

Mateusz i Maria Indyk mieli duzo dzieci:
· córka, mieszkała na Woli Mieleckiej. Skończył Gimnazjum im. S.
Konarskiego w Mielcu. Zofia miała męża Tadeusza Karwackiego *1905 z Rzędzianowic. Tadeusz Karwacki był długoletnim sołtysem wsi Wola Mielecka. Tadeusz Karwacki prowadził gospodarstwo rolne oraz zarabiał jako wozak np. przy budowie mostu na rzece Wisłoka pomiędzy Mielcem i Wolą Mielecką. W czasie wojny w zabudowaniach Tadeusza wojska niemieckie (Wermacht) miały skład polowy. Skład został okradziony prawdopodobnie przez partyzantów. Tadeusz Karwacki został aresztowany, ale po wielu straniach zwolniony do domu.
Zagadkowa była w czasie okupacji rola Koziary - zarządcy majątku b. Ossolineum. Był bardzo blisko związany z Niemcami. Ale starał się też pomagać ludziom w chwilach zagrożenia, mogę tu podać przykład Tadeusza Karwackiego, któremu pomógł wydostać się z niemieckiego więzienia. Różne są zdania o nim. Natomiast nic nie słyszałem na temat jego powiązań z ruchem oporu. Być może z nim współpracował, ale nie wiem o tym. Dodam, że sam nie działałem w ruchu oporu. Ale trochę wiem o jego poczynaniach w Woli Mieleckiej i okolicy, bo mój szwagier - Walenty Wiech z Podleszan, który należał do AK, został zabrany przez mieleckie gestapo w maju 1943 roku, a w rok później zawiadomiono rodzinę, że nie żyje. W jakich okolicznościach ? Nic nie wiadomo... Wiedziałem, że szwagier u nas......
Co jeszcze pamięta Pan z lat wojennych ?
- Przede wszystkim przez cały okres okupacji w Woli Mieleckiej i najbliższej okolicy pełno było różnych niemieckich formacji wojskowych, w których służyli również m. in. Ukraińcy. Niemcy potworzyli, wykorzystując chłopskie stodoły, różnego rodzaju magazyny. Na przykład u mnie w stodole, u Karwackiego itd. Co w nich przechowywali ? Różności, przede wszystkim mundury, bieliznę żołnierską, broń i trochę amunicji. W piątkowskim lesie okupant zgromadził prawdopodobnie olbrzymią ilość różnego uzbrojenia i amunicji. Tam mieszkańcy okolicznych wsi nie mieli wstępu. W przysiółku Wymysłów stały baraki w których mieszkali Niemcy, również mieszkali w leśniczówce, a ponadto dochodzili tam Niemcy mieszkający w Woli Mieleckiej. Zrozumiałe więc, że ruch oporu miał chęć dobrania się do tego..........
Z ppor. rez. EDWARDEM INDYKIEM z Woli Mieleckiej

dzieci Tadeusza Karwackiego i Zofii
****** JERZY KARWACKI w Łodzi
****** JÓZEFA KARWACKA w Warszawie
Józefa ma męża Leszka Kowalskiego. Leszek Kowalski pracował w wojsku i ochronie rządu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

^^^^^ 1907 Jan Karwacki „piekarza” 1907, bezdzietny w Rzędzianowicach;
^^^^^ 1911 Franciszek Karwacki u. 1911, Rzędzianowice, bezdzietny,
^^^^^ 1913 Stefania Karwacka-Głodzik, 1913,
^^^^^ 1915 Karolina Karwacka-Dudek, 1915 Rzędzianowice,
^^^^^ 1917 usa Roman Karwacki u1917, w USA, ożenionego z Heleną Augustyn (dzieci: Maria Karwacka 1950, Jan Józef Karwacki 1957, Jadwiga ?, Stanisław Karwacki);
dzieci Romana Karwackiego i Heleny Augustyn
****** 1950 MARIA KARWACKA USa
****** 1957 JAN JÓZEF KARWACKI
****** JADWIGA KARWACKA USA
****** STANISŁAW KARWACKIi USA

^^^^^ 1917 Cecyli Karwackiej-Działowej u.1917 Rzędzianowice,
Marii Karwackiej 1919.

cd. dzieci Franciszka Karwackiego i Marianny Spyry
**** 1866 ZOFIA KARWACKA - ur.1866
**** 1869 WOJCIECH KARWACKI - ur. 1869, zm. 1878
**** 1872 SEBASTIAN KARWACKI - -ur.1872
**** 1872 JULIA KARWACKA - ur.1872, zm.1875
**** 1874 Xsza KARWACKA - ur. 1874

Szanowny Panie Andrzeju
Cieszę się, że docenia Pan mój skromniutki wkładzik w poszukiwanie wspólnych korzeni.. Jak to w życiu bywa, często pomagał mi przypadek. Od zawsze mówiło się o Józefie Karwackim ( mąż pań Płatek), że pochodzi z daleka i z nami nie ma nic wspólnego (chociaż mieszkał sto metrów od nas -na Płatkówce). Był dobrym człowiekiem, o bogatej, patriotycznej przeszłości . Swego czasu osobiście kontaktowałam dziennikarza mieleckiej gazety -Korso z jego rodziną mieszkającą w Tarnowie. W życiu nie przypuszczałam, że możemy mieć wspólnych przodków a tak najprawdopodobniej jest. Podejrzewam, że siedlisko Karwackich w Mielcu (dom Jana i Kacpra) to skrawek ziemi (dom spalił się - czy w pożarze z 1900r?, czy dlatego wyjechali do Bydgoszczy ???), który kiedyś należał do rodziców Józefa. Żeby było śmieszniej jest on obecnie w posiadaniu cioci mojego męża. Jestem w kontakcie z Małgosią Wrześniowską z Tarnowa - wnuczką Emilii z domu Karwacka. Myślę, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej ( mogą być tu odgałęzienia w Bydgoszczy - Franciszek).

Zapewne „genealogicze przyciąganie myśli” spowodowało, że spotykamy się towarzysko z Karwackimi z Mielca - Anną i Stanisławem. Staszek wywodzi się z okolic Sandomierza (trafił tu do szkoły średniej i już został), z Karwackimi z Mielca nie ma nic wspólnego (chyba że!!!). Anna jest nauczycielem języków i tłumaczem, Stanisław - przewodniczącym ZNP naszego powiatu. Najważniejsze: mają syna - jest nadzieja, że
w Mielcu Karwaccy nie zginą.

Jest jeszcze Karwacki Stanisław w Orłowie (dawniej Schonanger)- ok. 4 km od nas, droga na Szczucin. Ma ok. 50-ki. W 1987 zmarła w Pławie ( 5 km) Waleria Groele -Karwacka ( w czasie wojny prowadziła tajne nauczanie w Borowej ).Czy syn Kacpra zapuścił się w tamte strony ? Może Wilhelm - syn Sebastiana? Postaram się coś z tym zrobić: tylko, że tam nie mam takich układów z proboszczem jak w Rzędzianowicach (w końcu kolega z pracy).

Więcej Karwackich w Mielcu i najbliższej okolicy raczej nie ma. Myślę, że Jan był naszym pierwszym mieleckim przodkiem, króry tu się osiedlił. Feliks Kiryk drukuje Metrykę Józefińską- spisaną przez władze austriackie w połowie maja 1788 r. Tu pojawia się Jan.
W metryce Franciszkańskiej z 1820 r. wymieniony jest Kacper. Kryczyński pisze, że Karwaccy pojawili się tu przy końcu XVIII w. I jeszcze jedno- z tego okresu nie zachowały się księgi miejskie!

Wciagnięta za Pana sprawą w rodowe zawiłości - Anna Mazurek

WALERIA Groele-KARWACKA, zmarła w 1987 roku w Pławie (pod Krosnem Odrzańskim); podczas wojny prowadziła tajne nauczanie w Borowej, (inf. STANISŁAW KARWACKI),

1940 STANISŁAW KARWACKI, szef ZNP w Mielcu, pochodzi z Sandomierskiego, uczył się w Mielcu i pozostał tutaj, żona Anna jest nauczycielem języków obcych i tłumaczem. MAJĄ SYNA

? STANISŁAW KARWACKI, mieszka w Orłowie (d. Schonanger) około 4km od Rędzianowic, ma. Ok. 50 lat.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1810 STRASZECIN / k. Dębicy
GNIAZDO SANDOMIERSKIE./jasielskie..
5 km na W od Dębicy 11 km na NE od Pilzna

Witam,
O rodzinie Karwackich, zamieszkałej w okolicach Dębicy, wiem tylko trochę więcej niż umieściłem w Genotype, a dane te pochodzą z akt metrykalnych: Jan Karwacki ur. ok. 1789r. poślubił 26.10.1814r. w Straszęcinie Zofię Niemiec (córkę Antoniego). Ich dzieci (może było więcej?):
1. Barbara Karwacka ur., zm. 26.11.1815r. w Straszęcinie
2. Franciszek Karwacki ur. 05.09.1817r. w Straszęcinie, zm. po 2 dniach
3. Jakub Karwacki ur. 19.07.1821r. w Straszęcinie, zmarł w Straszęcinie
19.03.1860r., poślubił 25.11.1846r. Franciszkę Iskrowicz.
Troje dzieci - Anna, Józef i Anna zmarło w niemowlęctwie, a Marianna Karwacka ur. 01.09.1857r. w Straszęcinie poślubiła 26.11.1878r. w Skrzyszowie Szczepana
Nędzę.
4. Sebastian Karwacki ur., zm. 20.01.1827r. w Straszęcinie
Czy zachodzą jakieś relacje do Pańskich rodzin?
Z pozdrowieniami
Jarosław Czarkowski
Moja prababka Marianna Karwacka (po mężu Nędza) urodziła się w
1857r. w Straszęcinie, niedaleko Dębicy. Była córką Jakuba Karwackiego ur. w
1821r. w Straszęcinie /syn Jana i Zofii Niemiec/ i Franciszki Iskrowicz
/córka Jana i Józefy Goleńskiej/.
Z pozdrowieniami
Jarosław Czarkowski
UWAGA ZBIEŻNOŚĆ IMION JANA, SEBASTIANA, FRANCISZKA sugeruje wspólne gniazdo !!!


LINIA JANA KARWACKIEGO i Zofii Niemiec

* 1789 JAN KARWACKI ur. ok. 1789 r w….(skąd ???) i ZOFIA NIEMIEC c. Antoniego, pobrali się 26.X.1814 w Straszęcinie; rodzice Barbary, Franciszka, Sebastiana i JAKUBA KARWACKIEGO, (syn Jana i Zofii Niemiec poślubił 25.11.1845 w Straszęcinie k. Dębicy, FRANCISZKE ISKROWICZ (c. Jana i Józefy Golańskiej, której matką była Marianna z d. Dziób)
Dzieci Jana Karwackiego i Zofii Niemiec:
** 1815-1815 BARBARA KARWACKA ,
BARBARA KARWACKA, ur….. zm. 26.11.1815 w Straszęcinie
** 1817-1817 FRANCISZEK KARWACKI Franciszka,
FRANCISZEK KARWACKI, ur. 5.09.1817 w Straszęcinie, zmarł po 2 dniach,
** 1819 - 1827 SEBASTIAN KARWACKI Sebastiana i
SEBASTIAN KARWACKI, ur. ….zmarł 20.01. 1827 w Straszęcinie
** 1821 – 1860 JAKUB KARWACKI,(syn Jana i Zofii Niemiec poślubił 25.11.1845 w Straszęcinie k. Dębicy, FRANCISZKE ISKROWICZ (c. Jana i Józefy Golańskiej, której matką była Marianna z d. Dziób)
** Żona FRANCISZKA ISKROWICZ ślub 1845
JAKUB KARWACKI, ur. 19.07.1821 w Straszęcinie, zmarł 19.03.1860 w Straszęcinie; syn Jana i Zofii Niemiec; poślubił 25.11.1845 w Straszęcinie k. Dębicy, FRANCISZKE ISKROWICZ (c. Jana i Józefy Golańskiej, której matką była Marianna z d. Dziób), mieli dzieci Anne 1, Józefa, Anne 2, Marianne
Wnuki Jana i Zofii z Niemców Karwackich; ). Ich dzieci (może było więcej?):
Dzieci. Jakuba Karwackiegi ur. 19.07.1821r. w Straszęcinie, zmarł w Straszęcinie 19.03.1860r., poślubił 25.11.1846r. Franciszkę Iskrowicz. Troje dzieci –
*** ANNA 1 KARWACKA zm w niemowlectwie
*** JÓZEF KARWACKI zm w niemowlectwie
*** ANNA 2 KARWACKA zm. w niemowlectwie
*** MARIANNA KARWACKA- Nedza ur. 01.09.1857 w Straszęcinie, 26. 11. 1878 poślubiła w Skrzyszewie Szczepana Nędzę. Moja prababka Marianna Karwacka (po mężu Nędza) urodziła się w 1857r. w Straszęcinie, niedaleko Dębicy. Była córką Jakuba Karwackiego ur. w 1821r. w Straszęcinie /syn Jana i Zofii Niemiec/ i Franciszki Iskrowicz /córka Jana i Józefy Goleńskiej/
****Dzieci Marianny Karwackiej-Nedzy/ Dziadkowie Jarosława Czarkowskiego
*****Wnuki Marianny Karwackiej- Nedzy/Rodzice Jarosława Czarkowskiego
******JAROSŁAW CZARKOWSKI
******Dzieci Jarosława Czarkowskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PILZNO

** 1861 JÓZEF KARWACKI z Pilzna
1903/JOSEF KARWACKI , Pilzno (na SW od Dębicy) , ur. 1861, przez Hamburg USA 17.IV.1903, l. 42; żonaty; przyjechał do Nowego Jorku na zaproszenie Leid Bareyez. Wraz z nim płynął Wojciech Węgrzyn z Pilzna , ale ten do Chicago

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Olpiny k. Jasła JASIELSKIE/

Nowy Jork
1860 JOSEF KARWACKI, ur. 1860 ,
żona Maria Karwacka, Olpiny
1860 1907/JOSEL KARWACKI/ Karwecki , Olping lub Olpiny, Austria, ur. 1860, przez Hamburg USA 28.X.1907, l. 47 żonaty, piśmienny,; żona MARIA KARWACKA, Olpiny; jedzie do Nowego Jorku na zaproszenie Jana Kery.. Rery.. Lery..Ołpiny k. Jasła

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GORZYCE JASIELSKIE (tarnobrzeskie tez sa )

Chicago
1865 ŁUKASZ KARWACKI, ur. 1865,
ożeniony z Anna Karwacką z Gorzyc
18651913/ŁUKASZ KARWACKI/Karvacki, GORZYCE/Galicja (11 róznych miejsc o tej nazwie: w podkarpackiem na E od Sandomierza, na S od Sieniawy, na S od Jasła, na N od Żabna, w Wielkopolsce N od Odolanowa, S od Wrześni, E od Kościań, NW od Żnina) Ur. 1865, przez Breme do USA 21.VII.1913, do Chicago na zaproszenie Wojciecha Skrzypka, lat 48 żonaty z Anną Karwacką w Gorzycach,.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1800 GLINIK FRYSZTAK GNIAZDO JASIELSKIE / Glinik średni- FRYSZTAK

* RODZICE Wojciecha, Jakuba i Pauliny

** 1840 – 1898 WOJCIECH KARWACKI z Glinika/Frysztaku; ur. przed 1850 zm. 1898, mąż Agaty Jantasz, XX, Anielki Pietki; ojciec 9 dzieci: Tekli (1867), Marii, Jana 1877, Petera 1877, Jakóba, Katarzyny 1889, Józefa 1893, Waltera 1894, Zofii (1896)
1 żona Wife #1: Agatha Jantosz
2 zona Wife #2: Unknown,
3 zona Wife #3: Anielka Petka,
GNIAZDO Galicyjskie/Podkarpacie – USA
WOJCIECH KARWACKI(skąd ???) – Glinik Średni k. Frysztaka
WOJCIECH KARWACKI ( ? – 1898 ) miał trzy żony: 1) Agata Jantasz, 2) NN, 3) Anielka Petka, z Glinika Średniego – k. Frysztaka. Miał 9 dzieci
Gale P. James: My Karwacki family came from Glinik Średni near Frysztak. Wojciech Karwacki [born: ? died: 1898], 8 with 9 children took to USA. --- Original Message ----- From: Gale P. James To: Andrzej Karwacki Sent: Sunday, March 16, 2003 3:28 PM,Subject: Karwacki from Glinink. My Karwacki family came from Glinik Sredni near Frysztak. Wojciech Karwacki [born: ? died: 1898], Wife #1: Agatha Jantosz, Wife #2: Unknown, Wife #3: Anielka Petka, Wojciech had nine children. Eight of the nine children came to the United States.Yours, GP James:
GNIAZDA Galicyjskie/Podkarpacie – Glinik/ USA - ?
9 dzieci Wojciecha Karwackiego z Glinika:TEKLA KARWACKA (1867 – 1956) MARY KARWACKA ( ? - ?) JAN KARWACKI (1877 – 1928) PETER KARWACKI (1877 – 1928) JAKOB KARWACKI ( ? - ?) KATARZYNA KARWACKI (1889 – 1944) JOSEPH KARWACKI (1893 – 1965) WALTER KARWACKI (1894 – 1989) ZOFIA KARWACKI (1896 – 1985)
Dzieci Wojciecha Karwackiego
9 dzieci Wojciecha Karwackiego z Glinika:
*** 1867 TEKLA KARWACKA (1867 – 1956)
*** MARY KARWACKA ( ? - ?)
*** 1877 JAN KARWACKI (1877 – 1928)
*** 1877 PETER KARWACKI (1877 – 1928)
*** JAKOB KARWACKI ( ? - ?) patrz Manchester
*** 1889 KATARZYNA KARWACKI (1889 – 1944)
*** 1893 JOSEPH KARWACKI (1893 – 1965)
*** 1894 WALTER KARWACKI (1894 – 1989)
1894 WŁADYSŁAW KARWACKI
1913/WŁADYSŁAW KARWACKI/ Karwecki, Glinik, Galicja, ur.1894, z Bremy do USA 17.VI.1913, l.19;kawaler, niepismienny, ojciec WOJCIECH KARWACKI, w Gliniku,; jedzie do Mancherster NH na zaproszenie brata JAN KARWACKI
*** 1896 ZOFIA KARWACKI (1896 – 1985)



FRYSZTAK Manchester NH
** JAKUB KARWACKI (brat Wojciecha ???) I ANIELA KARWACCY Z GLINIKA
Dzieci Jakuba i Anieli

*** 1878 JAKÓB KARWACKI, ur, 1878 z GLINIKA,
1905/JAKOB KARWACKI, z Gliniksered, (Glinik – Podkarpackie na N od Jasła, NW od Strzyżowa,, N od Strzyżowa,, S od Jasła) ur. 1878, w USA przez Breme 20.V.1905, l.27; żonaty, syn ANIELI KARWACKIEJ, brat JÓZEFA KARWACKIEGO ;piśmienny wyjechał na zaproszenie Antoniego Wicka
JAKÓB KARWACKI z Polski ojciec STANISŁAWA KARWACKIEGO
JAKÓB KARWACKI z Polski ojciec MARII KARWACKiej-Indziak
JAKUB KARWACKI, Gliniksred/Aust, ur.1878, w USA20.V.1905, w wieku 27 lat zonaty.

*** brata JÓZEF KARWACKIEGO z PILZNA (?) syn ANIELI KARWACKIEJ z Glinnika

*** ; brat KATARZYNA Karwacka z Frysztaka1891; brat PIOTRA… 1881
*** 1881 PIOTR KARWACKI, ur, 1881 z Dukli/Frysztaka, ożeniony APOLONIĄ KARWACKĄ; brat Jakóba 1878i Józefa 1892, syn Anieli
1910/PIOTR KARWACKI/ Karwaski, Austria, ur. 1881, przez Antwerpie w USA 18.IV.1910, l. 29, piśmienny, żonaty z APOLONIĄ KARWACKĄ w Lubea /DUKLA ??/Frysztak, jedzie na zaproszenie brata JAKUBA KARWACKIEGO do Manchester w NH
PIOTR KARWACKI z Manchaster NH ojciec SOPHIA KARWACKA-Jantz (1910-1992
1910/PIOTR KARWACKI/ Karwaski, Austria, ur. 1881, przez Antwerpie w USA 18.IV.1910, l. 29, piśmienny, żonaty z APOLONIĄ KARWACKĄ w Lubea /DUKLA ??/Frysztak, jedzie na zaproszenie brata JAKUBA KARWACKIEGO do Manchester w NH


*** 1891 KATARZYNA KARWACKA,1891
KATARZYNA KARWACKA, ur. 1891, c. JAKÓBA KARWACKIEGO z GLINIKA, siostra Jakoba 1878, PIOTRA 1881, JÓZEFA ,
1906/KATARZYNA KARWACKA Fryslak(Frysztak miedzy Jasłem a Strzyżowem) Galicja, ur. 1891/ przez Breme w USA 20.XII.1906, l. 15 panna, piśmienna córka JAKOBA KARWACKIEGO, jedzie z nią Katarzyna Cyran l. 22 z Frysztaku (nie dostała zgody imigracyjnej)
*** 1892 JÓZEF KARWACKI ur. 1892, brat Jakuba i Piotra, syn Anieli z Glinika
1912/JOSEF KARWACKI, Geinik(Glinik)Austria, ur. 1892, przez Hamburg w USA 19.III.1912, l. 20, kawaler; piśmienny; przyjechał na zaproszenie BRATA JAKUBA KARWACKIEGO z Manchester NH, w Gliniku została MATKA ANIELA KARWACKA.

1905/JAKOB KARWACKI, z Gliniksered, (Glinik – Podkarpackie na N od Jasła, NW od Strzyżowa,, N od Strzyżowa,, S od Jasła) ur. 1878, w USA przez Breme 20.V.1905, l.27; żonaty, syn ANIELI KARWACKIEJ, brat JÓZEFA KARWACKIEGO ;piśmienny wyjechał na zaproszenie Antoniego Wicka ??
1906/KATARZYNA KARWACKA Fryslak(Frysztak miedzy Jasłem a Strzyżowem) Galicja, ur. 1891/ przez Breme w USA 20.XII.1906, l. 15 panna, piśmienna córka JAKOBA KARWACKIEGO, jedzie z nią Katarzyna Cyran l. 22 z Frysztaku (nie dostała zgody imigracyjnej)
1910/PIOTR KARWACKI/ Karwaski, Austria, ur. 1881, przez Antwerpie w USA 18.IV.1910, l. 29, piśmienny, żonaty z APOLONIĄ KARWACKĄ w Lubea /DUKLA ??/Frysztak, jedzie na zaproszenie brata JAKUBA KARWACKIEGO do Manchester w NH
1912/JOSEF KARWACKI, Geinik(Glinik)Austria, ur. 1892, przez Hamburg w USA 19.III.1912, l. 20, kawaler; piśmienny; przyjechał na zaproszenie BRATA JAKUBA KARWACKIEGO z Manchester NH, w Gliniku została MATKA ANIELA KARWACKA.


** 1847 – 1943 PAULINE KARWACKI-Bożek (F) SIOSTRA WOJCIECHA b. 6 June 1847, d. 12 July 1943

The surname Karwacki is derived from the basic root karw, an ox, or old Polish karwa, cow.1 Pauline KARWACKI was born on 6 June 1847 at Frysztak, Poland.2 She immigrated in 1880 to Philadelphia, PA.3 Went to Poland circa 1902. Returned to USA circa 1904.3 She was living between 1908 and 1910 at Fall River, MA. She was living in 1920 at at Turner St, Salem, MA; with son Joe and family.4 She died on 12 July 1943 at Salem, MA, at age 96; of myocarditis, arteriosclerosis.5 She was buried in 1943 at St. Mary's Cemetery, Salem, MA; New Extension, Ave 19, No 152.6
Children of Pauline KARWACKI:
*** 1886 John F. BOZEK+ b. 4 Jan 1886, d. 6 Nov 1959
*** 1890 Joseph W. BOZEK+ b. 29 Jul 1890, d. 6 Jan 1937
1. [S89] Unknown compiler, "Polish Surnames: Origins and Meanings", Ancestral File.
2. [S9] Unknown author, Church Records Frysztak, Poland..
3. [S8] Unknown author, "The Salem Evening News," unknown series.
4. [S78] US Census 1920, Essex County, MA.
5. [S3] Unknown author, Salem MA Birth Record.
6. [S7] Unknown author, St. Mary's Cemetery Records, Salem, MA.
http://www.jimsmerczynski.com/smuzsiteA-p/p1.htm#i74

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOKOŁOW MALOPOLSKI
40 km na E od Dębicy
Gniazdo GALICYJSKIE/ Podkarpacie

1868 ALEKSANDER KARWACKI mąż Emili
1868 ALEKSANDER KARWACKI, ur.1868
1868 1906/ALEKSANDER KARWACKI/ KARWACKE, Sokołów (Małopl) ur. 1868, przez Hamburg USA 14.VII.1906, l.38, żonaty, jedzie do Nowego Jorku/Ganow Street 7618 na zaproszenie Mechel Leimanna….(obcy), wraz z nim inni najemnicy do pracy z Dębicy, Tarnowca, SOKOŁOW Małop. Na NE od Rzeszowa (na linii Mielec-Oleszyce)
1867 ALEKSANDER KARWACKI, ur.1867 z Sokołowa Małop.; mąż EMILII Karwackiej ??? 1867 1914/ALEKSANDER KARWACKI/ Karwaski/KARWACKI.. ur. 1867 w Sokołowie /Galicja ;w USA przez Hambug 21.V.1914, l. 47, żonaty z Emilią Karwacką, mieszkają w mci Sielce /Puławy lub Gostynin ?; piśmienny, wyjechał do USA na zaproszenie szwagra Wojciecha Oleksiaka, do Buffalo Sokołow Malp.


SIENIAWA GNIAZDO Bełskie Sieniawa/Lieniawa/Zieniawa ??
Nowy York
1888 STEFAN KARWACKI, ur. 1888, Rusin/ syn ANNY KARWACKIEJ z Sieniawy, 1913/STEFAN KARWACKI/ Karwacki, Lenawa/Lienawa a może SIENIAWA?????/Austria/Rus, ur.1888, w USA 1.V. i 9.V.1913, l.25, kawaler; niepiśmienny, w kraju podał adres ma ntki ANNY KARWACKIEJ w Sieniawie/Leniawie, przyjechał na zaproszenie szwagra Henryka Sobińskiego/Sebrińskiego z NOWEGO YORKU
UWAGA : Sieniawa ma herb Leliwa !!!!

BALUTRASZYN GNIAZDO GALICJA/
Chicago
1887 ANTONI KARWACKI, ur 1887, z Balutraszyn, ożeniony z ANNĄ KARWACKĄ 1887 1913/ANTONI KARWACKI (Rusin), z BALUTRASZYN/. ur.1887, przez Hamburg do USA 27.VI.1913, l. 26, pismienny, żonaty z ANNA KARWACKĄ, w Balutraszynie, Balutraczynie, Balutraszczynie /Austria, jedzie do Chicago wraz z nim 2 18.latków Stefan Triuczak, Michał Gęsinowski. zaproszony przez …..
Balutraszyn ???? ?????? Chicago

KROLOWICE GNIAZDO SANDOMIERSKIE/JASIELSKIE/
Buffalo NJ
1884 MICHAŁ KARWACKI, ur. 1`884, żona JULIANNA KARWACKA w Krolowicach1884 1910/MICHAŁ KARWACKI, Krolovice/Austria/Ruś (??? Krolowice k. Jasła ?) ur.1884, przez Antwerpie w USA 8.III.1910, lat.26, niepismienny, żonaty z JULIANNĄ KARWACKA w Krolowicach., na zaproszenie szwagra Michała Smakowski w Buffalo NJ Krolovice/ k.Bejśc nad pod Kazimierzą Wielką czy Jasłem

nieokreslone gniazda historyczne

Gniazdo SANDOMIERSKIE/TARNOWSKIE/ Tuchów
PAWEŁ KARWACKI,l./13, syn Mariusza w Tuchowie
JAKUB KARWACKI, l………………………………..

Gniazdo ? / RYDUŁTOWY
PIOTR KARWACKI – Rydułtowy, kolarz - szkolny klub sportowy


GNIAZDO PODOLE; Tarnopol ..... aktualnie STRZEGOM/ KATOWICE/ TARNÓW/
* FRANCISZEK KARWACKI ojciec Wincentego, dziadek Magdy i jej siostry
* RODZEŃSTWO Franciszka Karwackiego z Tarnopola
Dzieci Franciszka i jego braci z Tarnopola, zesłani wgłąb Rosji
^^ WINCENTY KARWACKI syn Franciszka, ojciec Magdy i jej siostry
^^ DZIECI RODZEŃSTWA Franciszka Karwackiego z Tarnopola mieszkają w Tarnowie, w tym rodzice Maćka z Tarnowa (USA-Arlington)
Wnuki Franciszka
*** MAŁGORZATA KARWACKA l.20 c. Wincentego, wnuczka Franciszka
*** SIOSTRA MAŁGORZATY .. ?
*** MACIEK KARWACKI z Tarnowa obecnie w USA wnuk/WNUKI RODZEŃSTWA dziadka Franciszka

Gniazdo SANDOMIERSKIE/TARNOWSKIE/ Tuchów
PAWEŁ KARWACKI,l./13, syn Mariusza w Tuchowie
JAKUB KARWACKI

Gniazdo ? / STRZEGOM/GORCE-Boguszów/Jelenia Góra/ korzenie kresowe ?

Strzegom:
* WŁADYSŁAW KARWACKI, syn ............?, ojciec Marka ze Strzegomia, Ewy z Boguszowa/Gorce, Jana z Jeleniej Góry, Andrzeja z Krakowa ?
Dzieci Władysława Karwackiego
^^ MAREK KARWACKI, syn Władysława (żył w Strzegomiu)
^^ EWA KARWACKA, córka Władysława (Boguszów-Gorce)
^^ JAN KARWACKI syn Władysława (obecnie w J. Górze)
^^ ANDRZEJ KARWACKI, syn.... (w Krakowie ?)
Wnuki Władysława
*** ARKADIUSZ KARWACKI, syn Marka, wnuk Władysława
*** ROMAN KARWACKI, syn Marka, wnuk Władysława
Jelenia Góra:
*** RADOSŁAW KARWACKI, s. Jana z JGóry, wnuk Władysława
*** MAGDA KARWACKA, s, Jana z J.Góry, wnuczka Władsysława

* EUGENIUSZ KARWACKI, syn ................? ojciec Jerzego ze Strzegomia, Krzysztofa, Jarka z Boguszowa-Gorce,
Dzieci Eugeniusza
^^ JERZY KARWACKI, syn Eugeniusza, (obecnie Strzegom)
^^ JAROSŁAW KARWACKI, syn Eugeniusza (Boguszów-Gorce)
^^ KRZYSZTOF KARWACKI syn Eugeniusza, (Boguszów-Gorce
Strzegom: wnuki Eugeniusza:
*** SYLWIA KARWACKA, córka Jerzego, wnuczka Eugeniusza
*** JOANNA KARWACKI, córka Jerzego, wnuczka Eugeniusza
Boguszów-Gorce:
*** ? KARWACKI, syn Jarosława, wnuk Eugeniusza
*** MAGDA KARWACKA, córka Jarosława, wnuczka Eugeniusza
*** ? KARWACKA, córka Krzysztofa, wnuczka Eugeniusza
*** ? KARWACKA, córka Krzysztofa, wnuczka Eugeniusza

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lubla jasielska
plus 15 km od Lubli
podkarpackie: Lubla, Frysztak [3.4km], Szebnie [5.4km], Łączki Jagiellońskie [7.4km], Oparówka (gr-kat) [9.2km], Jasło [10.6km], Rzepnik (gr-kat) [10.6km], Jedlicze [10.7km], Kołaczyce [11.3km], Dobrzechów [12.3km]

1844 ur Józef ?Karwacki Lubla 7 km NE od Jasła str 77
1904 ur Katarzyna Karwacka Lubla str 173
1908 ur Julianna Karwacka Lubla str 32
1910 ur Zofia Karwacka Lubla str 52

1910 zg Katarzyna Karwacka Lubla
1915 zg Apolonia Karwacka Lubla
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____