29370. Karwacki // Archiwum aneksy 451 - 630

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 515:... Chocim „Kliszkowcy - Uroczysko KARWAC

Postprzez akarwa » 26.03.2017

Aneks 515

Stare gniazdo chocimskie „Kliszkowcy - Uroczysko Karwacki”


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie są w obszarach:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA* buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

*) Osada „HORPIN – KARWACKI „prawdopodobne gniazdo rodowe Karwackich na Roztoczu lwowskim – buskim.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY * pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,

**) Osada „KLISZKOWCY - Uroczysko KARWACKI” prawdopodobne starożytne gniazdo Karwackich na Bukowinie chocimskiej, od Czerniowcy do Chmielnickiego.

ЗАРОЖАНЫ (укр. Зарожани) – село, центр Зарожанского сельского совета, в состав которого другие села и поселки не входят. Расположено в 20 км к юго-западу от районного центра. В 3 км от Зарожаны проходит автострада Черновцы-Хотин-Киев. До ближайшей железнодорожной станции Новоселица - 27 км. Население: 3284 чел. (2001)
История
В урочище Черетов обнаружено поселение трипольской культуры (III тысячелетие до н. э.) и черняховской культуры (II-VI века н. э.). В письменных источниках село впервые упоминается под 1672 годом. Присоединение Бессарабии к России 1812 положительно повлияло на развитие села. Население села возросло. Нищета и голод приводили к многочисленным заболеваниям. 1871 года в селе вспыхнула эпидемия кори и скарлатины. Двухклассное народное училище здесь открыли в 1875 году.
В конце февраля 1918 началась австро-немецкая оккупация. В 1940 году село заняли Советские войска. 6 июля 1941 немецко-румынские оккупанты снова захватили село. 29 марта 1944 войска 44-й танковой бригады освободили село от немецко румынских захватчиков.

W przewodzie Cheret znaleźć rozliczeniowy Tripoli kultury (III tysiąclecie pne. E.) i kultury czerniachowska (II-VI wpne. E.). W źródłach pisanych wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1672 roku na mocy. Aneksji Besarabii do Rosji w 1812 roku miała pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Liczba ludności wzrosła. Bieda i głód doprowadziły do licznych chorób. 1871 w miejscowości ogniska odry i szkarlatynę. Przez dwa lata szkoła publiczna otwarto w 1875 roku.
Pod koniec lutego 1918 roku rozpoczęła się austriacko-niemiecką okupację. W 1940 roku wieś wzięła wojska radzieckie. 06 lipca 1941 niemiecko-rumuński najeźdźcy schwytany ponownie wioskę. 29 marca 1944 oddziały Brygady Pancernej 44. wyzwoliła wieś przed niemieckimi najeźdźcami rumuńskim.

КЛИШКОВЦЫ (укр. Клішківці) – село, центр Клишковецкого сельского совета, в который, кроме того, входит село Млынки. Расположено на южных склонах Хотинской возвышенности, в 24 км на. юго-запад от Хотина. Население: 8311 чел. (2012)

История
КЛИШКОВЦЫ (укр. Клішківці) Окрестности богаты археологическими памятниками. В Малинецком овраге обнаружено поселение трипольской культуры (III тысячелетие до н. э.) и остатки раннеславянских поселений черняховской культуры (II-VI века н. э.) в центре нынешнего села (когда - урочище Карвацкий ? co to jest ?) найдены следы древнерусского поселка XII- XIII веков.

W czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,


В 4 км к востоку раскопано остатки исчезнувшего села Галича (XIII- XVII века). В исторических документах Клишковцы впервые упоминаются в грамоте молдавского господаря от 18 марта 1631 года. С конца XVIII до середины XIX века село принадлежало монастырю Голия, а еще позже - находилось во владении Ватопедского монастыря. В середине XVIII века село стало ареной военных действий между Турцией, Россией и Польшей. 1739 российские войска генерал-фельдмаршала Миниха в 7 км от Клишковцах, у Ставчан, нанесли поражение турецкой армии.
Образование и культурная жизнь села тоже были запущены. Первую одноклассную земскую школу открыли только в 1876 году. В 1883 году в селе открыли волостную больницу. В конце февраля 1918 года в село ворвались австро-немецкие оккупанты.
На смену австро-немецким захватчикам в ноябре 1918 года пришли войска Румынии.
28 июня 1940 в село вошли Советские войска. 6 июля 1941 румынские войска оккупировали Клишковцы. В конце марта 1944 года село было освобождено от оккупантов

W okolicy są bogate w archeologicznych. W Malinetskii wąwozie znaleziono osadę Trypolis kultury (III tysiącleciu pne ..) oraz szczątki pierwszych osad słowiańskich czerniachowska kultury (II-VI wpne ..) W centrum tej wsi (gdzie - tract Karvatsky) stwierdzono ślady Grodzisko XII- XIII stulecia , 4 km na wschód od wykopanych szczątków zaginionej wioski Galica (XIII- XVII wieku). W dokumentach historycznych Klishkovtsy pierwsza wzmianka w dokumencie z mołdawskiego mistrza 18 marca 1631 r. Z końcem XVIII wieku do połowy XIX wieku wieś należała do klasztoru Golia, a później - w posiadaniu klasztoru Vatopedi. W połowie XVIII wieku wieś była areną działań wojennych między Turcją, Rosją i Polską. 1739 rosyjskie wojska feldmarszałka Munnich 7 km od Klishkovtsah mają Stavchany, pokonał armię turecką. uruchomiono także edukacja i życie kulturalne wsi. Pierwsza klasa szkoły ziemstwo otwarto dopiero w 1876 roku. W 1883 roku, we wsi otwarto gmina wiejska szpitala. Pod koniec lutego 1918 roku we wsi wybuchł austro-niemieckich najeźdźców.W miejsce austriacko-niemieckimi najeźdźcami wojska rumuńskie miało miejsce w listopadzie 1918 roku.28 czerwca 1940 wszedł do wsi wojska radzieckie. 06 lipca 1941 oddziały rumuńskie zajęte Klishkovtsy. Pod koniec marca 1944 roku wieś została wyzwolona z najeźdźcami

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin). Do polowy XIX wieku Dunajowcy przez długi okres były w rekach Krasinskich z Krasnego k. Ciechanowa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim, krymsko-chersonskim; zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim/

Patrz tez post: Aneks 201:Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin)
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 516:Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergi

Postprzez akarwa » 29.03.2017

Aneks 516

Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergiejewicz Karwacki


Дмитро Сергійови Карвацький*)
Карвацький Дмитро Сергійович-народився 20 жовтня 1913 року у с.Клішківці.Головною справою його життя був літопис,з якого ми сьогодні черпаємо основні відомості про історію села.За багаторічну сумлінну працю на педадогічній ниві нагороджений 3-ма грамотами Міністерства Освіти України,цілою низкою грамот обласного і районного рівнів.У січні 1998 року с/р присвоєно заслужене звання"Почесний громадянин"села Клішківці. 1913-2003 рр Місцевий літописець. Автор рукописних книг „Клішковецькі бувалини”, „Хроніка Буковинського села”, „Літопис села Клішківці” та інші
Bulwar przy którym jest Zespół Szkół w Kliszkowcy nosi imię Dymitra Sergiejewicza Karwackiego

КЛІШКОВЕЦЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ
Осінь лише у піснях - золота, багряна, щедра. Для сільських людей, особливо літніх, ця пора року - чи не найважча з-поміж інших. Вони повинні багато встигнути: зібрати урожай, підготувати ґрунт на наступний рік, запастися паливом на зиму... Клішківчанин Дмитро Карвацький - не виняток серед тих, хто у цих умовах крутиться, як білка в колесі, незважаючи на те, що має, нівроку, 88. Пенсіонер радий кожному, хто заходить до нього у гості, бо живе нині сам. Ось і нас, журналістів, люб'язно запросив до хати. У ній одиноко. Все нагадує про минуле: покійну дружину, дітей.

Найбільша цінність з-поміж інших речей - величезний стенд у рамці під склом, де зображено дерево життя роду Карвацьких з 1763 по 1963 рік. Внизу підпис: "До 200-річчя сім'ї Карвацьких та з нагоди мого 50-річчя - для потомків". До 1963 року це дерево розрослося і налічувало майже 200 чоловік. Безліч фотографій, а де їх нема - просто імена, відомості про кожного члена родини. Є серед них інженери, вчителі, колгоспники, механізатори, лісники, журналісти, лікарі. Робота над родовідним деревом триває.

Паралельно сільський вчитель французької мови все життя працював над ще однією цікавою справою - збирав інформацію про історію свого рідного села Клішківці. Власне, створена його руками "Хроніка буковинського села" - єдине джерело про виникнення населеного пункту. Саме з цих матеріалів дізнаємося, що сьогодні Клішківцям 567 років. Що декілька поколінь його поселенців ніколи не терпіли поневолення - боролись і проти турків, і проти австріяків, і проти румунських бояр. Історія села мала чимало сумних сторінок. Одна з них - розповідь про те, як неподалік Клішківців у Галичі у 1813 році раптово виникла епідемія чуми. Врятувалися від неї тільки ті, хто одразу залишив рідні місця. Зачумлене село спалили. Вихідці ж із нього сконцентрувались у окремій частині Клішківців, яку згодом назвали Галичанка, а за її поселенцями збереглося ймення "Галичанські".

Що не сторінка в документах Дмитра Сергійовича - то цікавий, пізнавальний факт. Виявляється, першу школу тут відкрили восьмого вересня 1870 року в приміщенні колишньої контори орендаря - грека Пекара. Називалась вона "двокласним жіночим училищем", хоча вчилися у ній... майже одні хлопчики. Мало хто з мешканців села знає й про те, що місцева церква у минулому будувалася як невеличка кам'яна духовна споруда, на зведення якої з маєтків закордонних монастирів було асигновано понад 13,5 тисячі карбованців, чотири тисячі пожертвували прихожани.

Чимало цікавих відомостей знайшов невтомний шукач історії рідного села й стосовно освіти та медицини у селі. Вирізки з газет, фотографії, спостереження, факти, спогади, архівні дані - все лягло у кілька товстих папок, які Дмитро Сергійович передав нещодавно сільраді. Музей історії села, який на базі його архіву мав з'явитися після виходу вчителя на пенсію, так і не відкрився. Надані педагогом документи десь зникли. Ще добрий десяток років пішло на те, аби відновити, впорядкувати по-новому літопис Клішківців. Щодня Дмитро Сергійович приходить до сільради, справляється про долю майбутньої книги.
- Аби видати історію села окремою книгою, - говорить голова Клішковецької сільради Віктор Мельничук, - необхідно шість тисяч гривень. У нас їх сьогодні немає...
Куди тільки не звертався Віктор Мельничук з проханням допомогти, та всюди знизують плечима. Одна надія тепер - на почесного громадянина Клішківців, першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
До речі, Дмитро Карвацький - теж почесний громадянин села. Чимало добрих справ зробив для людей цей цікавий, неординарний чоловік. Та, мабуть, така доба тепер настала, що почесним можуть допомогти тільки почесні. Не для почесності, звісно. Для справи - щоби люди пам'ятали свій родовід.
На фото: Дмитро Карвацький біля “дерева житія” свого роду
Анна ДАНИЛЮК, фото Анатолія БОЙДИ, “ДОБА”


KLISHKOVETSKYY kronikarz


Jesienne tylko utwory - złoty, fioletowy i hojny. Dla ludzi wiejskich, zwłaszcza w podeszłym wieku, o tej porze roku - może najtrudniejszy między innymi. Mają dużo catch, żniwa, przygotować grunt pod przyszły rok zaopatrzyć się w paliwo na zimę ... Klishkivchanyn Dmitry Karvatskyy - nie wyjątkiem wśród tych, którzy w tych warunkach przędzenia jak wiewiórka w kole, pomimo faktu, że ma Nivroku, 88.

Emerytowany zadowolony każdy, kto przychodzi do odwiedzenia go, bo teraz mieszka. Więc my, dziennikarze, uprzejmie zaprosił do domu. W niej sam. Wszystko przypomina przeszłości: zmarła żona, dzieci ,

Największą wartość między innymi - ogromny stojak na ramie pod szkłem, która pokazuje drzewo rodzaju życie Karvatskyh od 1763 do 1963 roku. Poniżej napis: „W dniu 200. rocznicy rodziny Karvatskyh i przy okazji moje 50 urodziny - dla potomstwa” Przez 1963 to drzewo rosło i było prawie 200 osób. Wiele zdjęć i jeżeli nie - tylko imiona, informacje na temat każdego członka rodziny. Są wśród nich inżynierów, nauczycieli, rolników, mechaników, leśników, dziennikarze i lekarze. Praca na drzewie rodzinnym trwa.

Wzdłuż wiejskiej nauczycielki francuskiego życia pracuje na innej ciekawej rzeczy - zbieranie informacji o historii swojej rodzinnej wsi Klishkivtsi. Właściwie założona ręce „w Kronika Bukovina” - jedyne źródło pochodzenia osady. To jest dla tych materiałów się, że dzisiaj Klishkivtsyam 567 lat. Z kilku pokoleń swoich osadników nigdy nie cierpiał niewolę - i walczyli przeciwko Turkom, a przed Austriakami, wobec bojarów rumuńskim. Historia wsi miał wiele tragicznych stron. Jeden z nich - historia jak daleko Klishkivtsiv w Galicji w 1813 r Nagły dżumy. Uciekł od niej tylko ci, którzy natychmiast opuścić swoje domy. wieś Zachumlene spalone. Tubylcy z nim koncentruje się w oddzielnej części Klishkivtsiv który został później zwanej Halychanka i osadników pozostawił jej imienia „Galitsk”.

Co jest nie w stronę Dokumenty Dmitry - To ciekawe, pouczające fakt. Okazuje się, że pierwsza szkoła otworzyła tu osiem we wrześniu 1870 roku w dawnym biurze najemcy - greckie piekarzy. Nazwano to „dwa lata college'u dla kobiet”, chociaż to ... dowiedzieć się o niektórych chłopców. Kilka mieszkańcy również wiedzieć, że miejscowy kościół dawniej zbudowana jako małe duchowej budynku z kamienia, na którym osiedla budowlanych zagranicznych klasztorów zostały przydzielone więcej niż 13,5 tysięcy rubli, zdobyłem cztery tysiące parafian.

Wiele interesujących informacji znalezionych niestrudzony poszukiwacz historii swojej rodzinnej wsi i na edukację i medycyny we wsi. wycinki z gazet, fotografie, obserwacja, fakty, wspomnienia, danych archiwalnych - wszystko leżało kilka grubych foldery Dmitry niedawno dał ratusza. Muzeum wsi, która jest oparta na jego archiwum przyszedł po nauczyciel na emeryturze, nie otworzył. Dokumenty dostarczone nauczyciel zniknął gdzieś. Kolejnych kilkanaście lat, które nastąpiły w celu przywrócenia, organizować na nowo Klishkivtsiv Chronicle. Codziennie Dmitry przychodzi do wsi rady zarządza losy przyszłej książki.

- Aby opublikować historię księgową wsi - przewodniczący rady wsi Klishkovetskoyi Victor Melniczuk - Potrzebujemy sześciu tysięcy hrywien. Nie mamy do nich dzisiaj ...

Gdzie nie tylko zwrócił Victor Melnichuk pomóc, i wszędzie ramionami. Jedna nadzieja teraz - obywatel honorowy Klishkivtsiv, pierwszy astronauta niepodległej Ukrainy Leonid Kadenyuk.

Nawiasem mówiąc, Dmitry Karvatskyy - także honorowym obywatelem miasta. Wiele dobrych rzeczy zrobić dla ludzi, to jest ciekawe, nie zwykli ludzie. I, oczywiście, ten dzień jest teraz przyjść, że cześć może tylko pomóc honoru. Nie dla pochesnosti oczywiście. Dla biznesu - tak, że ludzie pamiętają swoje pochodzenie.

Zdjęcie: Dmitry Karvatskyy niedaleko rodzaju „drzewo życia”
Anna Daniluk, zdjęcia Anatolij Boyd, "Times"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27.3.2017. Доброго ранку! Цей стенд я бачив у грудні 2010 р. Він знаходився у місцевій школі, де колись працював Дмитро Карвацький. Я довго шукав зв*язок з мою сім*єю на цьому стенді. Не знайшов. Чому шукав тут? Тому, що у 50-і роки двоюрідний брат мого батька (Микола Антонович Карвацький) з якихось причин переїхав з Поділля на мешкання у Клішківці. В живих його немає. Я зустрічався з родиною (прийомна дочка). За їхніми словами Микола Антонович нікого з родичів у Клішківцяхне мав. Працював вчителем математики у школі. Помер та похований у Клішківцях.

27.3.2017. Dzień dobry! Ten stojak widziałem w grudniu 2010 r. przebywał w miejscowej szkole, gdzie kiedyś pracował Dmitrij Карвацкий. Ja długo szukałem komunikacja*komunikacja z moją сім*єю na tym stoisku. Nie znalazłem. Dlaczego szukałeś tutaj? Dlatego, że w latach 50-tych kuzyn mojego ojca (Mikołaj Antonowicz Карвацкий) z jakiegoś powodu przeniósł się z Podola na noclegi w Клишковцы. W życiu go nie ma. Spotkałem się z rodziną (adoptowana córka). Ich zdaniem Mikołaj Antonowicz nikogo z krewnych w Клішківцяхне miał. Pracował jako nauczyciel matematyki w szkole. Zmarł i pochowany w Клішківцях.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 517:GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na B

Postprzez akarwa » 29.03.2017

Aneks 517

GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na Bukowinie


... Klishkivtsi największa wieś w rejonie Czerniowiec afiszować najstarsze części Północnej Bukowiny i Besarabii, North East Chocim Wyżyny. Starzy i nadal korzystać z jednego z oryginalnej nazwy wsi „Plishkivtsi”. Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi pochodzi z czarteru Mołdawskiej właściciela z dnia 10 lutego 1434 w sprawie wykazu osady bojarów sług Burza i jego brata Michaela. Położony na siedmiu wzgórzach, miasto w XIX wieku stała się centrum parafii przez 15 gminy Chocim County.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego wersja AKar 16 maj 2017)

GENERACJA 1760-1790
RODZINA 1760 FIEDORA KARWACKIEGO
1. FEDOR / Waldemar Карвацкий (1760...1765 r.?). 1780 r. Żona – Anna
.

Pochodzący ze wsi Кревче (Galicja) /(twierdza CHOCIM ?) lub Крывче / KRZYWCZE –: 7 km na S od Borszczowa / 30 km na NW od Chocimia, 25 km na W od Kamienca Podolskiego (Zamek Golskich – Pieczara Kryształowa)
Podobno błąd (moja lub autora?): nie Кревче, s. Крывче, woj. Tarnopolskim, Борщевского p. Tam, gdzie znajdują się pozostałości zamku Гольского (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche). Мабуть помилка (моя, чи автора?): не Кревче, а с. Кривче -Тернопольської обл., Борщівського р. Там де є залишки замку Гольських (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche).

GENERACJA 1790-1820 i 1820-1850
Dzieci i wnuki Fedora i Anny


1.1. Mikołaj F. KARWACKI (1785). Miał 5 dzieci:
1.1.1. Ivan Mik. KARWACKI,
1.1.2. Пантелей Mik, KARWACKI,
1.1.3. Michał Mik. KARWACKI,
1.1.4. Maria Mik. KARWACKA,
1.1.5. Andrzej Mik. KARWACKI;

1.2. Jakub F. KARWACKI (1787) ?;

1.3. Józef F. (1789). Miał 5 dzieci:
1.3.1. Piotr Joz.. Karwacki,
1.3.2. Andrzej Joz. Karwacki,
1.3.3. Jan Joz. Karwacki,
1.3.4. Józef Joz. Karwacki,
1.3.5. Marianna Joz. Karwacka;

1.4. Stefan F. KARWACKI (1792?);

1.5. Maria F. KARWACKA (1794 – 24.11. 1841 r.). Mateuszowa „Karwacka”
Człowiek – Mateusz, który był pasterzem. Po ślubie w 1817 r. przyjął nazwisko żony –Карвацкий;
1.5. RODZINA 1794 MARII FIEDOROWNY KARWACKIEJ i MATEUSZA „Karwackiego” ( po zonie)


Dzieci Maryi Fyodorovna (wnuki Fedor):
NAJPEWNIEJ CAŁY RÓD MARII Karwackiej i Mateusza "pasterza" "KARWACKIEGO" nie mógł się legitymizować ze szlachectwa

1.5.1. Piotr Matwiejewicz „Karwacki” po matce (24.8.1819-1878), ożenił się w 1852 r Żona: Коротій Eufemii Онуфриевна (1832-1909), s. Шиловке ;
1.5.2. Анисия Matw „Karwacka” po matce(1820?);
1.5.3. Dmitrij Matw „Karwacki” po matce (1822?);
1.5.4. Teodozja Matw „Karwacka” po matce(1823?).


GENERACJA 1850-1880 i 1880-1910…. 1910-1940


1.5.1. RODZINA 1819 / 2.1. PIOTRA Matwiejewicza „KARWACKIEGO"
Dzieci Piotra Matwiejewicza (prawnuki Fedor):

1.5.1.1.. Siemion Piotrowicz Karwacki (24.8.1856-24.7.1943). Żona: Чекмак Агафья Георгиевна (1857-1946). Razem przeżyli 59 r. 1.5.1.1.RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”

Dzieci Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:

1.5.1.1.1. Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
1.5.1.1.1.1. Olga Sierg Karwacka (1910-),
. 1.5.1.1.1.2. Dmitrij Sierg Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
1.5.1.1.1.3. Євфімія Sierg Karwacka (1921-),
1.5.1.1.1.4. Jan Sierg Karwacki (1922-);

1.5.1.1.2. Mikołaj S. KARWACKI(1886-1907). Dzieci:
1.5.1.1.2.1. Andrzej Mik Karwacki (1909-),
1.5.1.1.2.2. Gabrysia Mik Karwacka (1912-),
1.5.1.1.2.3. Piotr Mik Karwacki (1922-),
. 1.5.1.1.2.4. Maria Mik Karwacka (1927-);

1.5.1.1.3. Maria Semenovna Karwacka (1888-1956). Dzieci:
1.5.1.1.3.1. Eufrozyna Евфросиния Karwacka ? (1926-,
1.5.1.1.3.2. Iwan (1909-) Karwacki ?,
1.5.1.1.3.3. Maria (1911-) Karwacka ?,
1.5.1.1.3.4. Матрена (1924-) Karwacka ?;

1.5.1.1.4. Andrzej Semenowicz Karwacki (1890-1926). Ożenił się w
Ameryce, zginął w kopalni;

1.5.1.1.5. Grzegorz Semenowicz Karwacki (1894-19?).Ożenił się w 1913 r. – Helena marczuk w okresie Кирилловна. Dzieci:
1.5.1.1.5.1. Olga Gregoriewna (1914 -) KARWACKA- KARWACKA . W 1932 wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909- 1951);

1.5.1.1.6. Piotr Semenowicz KARWACKI. (1901-1944). Żona:
Gładka Лукерья Michajłowna. Zginął. Dzieci:
1.5.1.1.6.1.Tatiana Piotrowna Karwacka (1938-),
1.5.1.1.6.2. Евфросина Piotrowna Karwacka (?),
1.5.1.1.6.3. Агафья Piotrowna Karwacka (1938?-);

Wnuki i prawnuki Siemiona Pietrowicz i Агафии (pkt 4) na schemacie doprowadzone do 1962 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.5.1.2. Fiodor Piotrowicz „Karwacki” (1858). Żona Кадилюк Elena Szczecińskiego (1860). 5 dzieci;
1.5.1.2.1. – .5 Dzieci Fiodra Piotrowicza Karwackie 5

1.5.1.3. Stefan Piotrowic „Karwacki” (1868). Żona: Biała Maria Ксенофонтівна. Dzieci:
1.5.1.3.1. Євфімія Stefanowna Karwacka,
1.5.1.3.2. Olga Stefanowna Karwacka,
1.5.1.3.3. Szymon Stefanowicz Karwacki,
1.5.1.3.4. Jan Stefanowicz Karwacki,
1.5.1.3.5. Piotr Stefanowicz Karwacki ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego wersja Alima)

RODZINA 1760 FIEDORA KARWACKIEGO

1. FEDOR / Waldemar Карвацкий (1760...1765 r.?).
Pochodzący ze wsi Кревче (Galicja) /(twierdza CHOCIM ?) lub Крывче / KRZYWCZE –: 7 km na S od Borszczowa / 30 km na NW od Chocimia, 25 km na W od Kamienca Podolskiego (Zamek Golskich – Pieczara Kryształowa)

Podobno błąd (moja lub autora?): nie Кревче, s. Крывче, woj. Tarnopolskim, Борщевского p. Tam, gdzie znajdują się pozostałości zamku Гольского (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche). Мабуть помилка (моя, чи автора?): не Кревче, а с. Кривче -Тернопольської обл., Борщівського р. Там де є залишки замку Гольських (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche).

1780 r. Żona – Anna. Dzieci Fedora
1.1. Mikołaj KARWACKI (1785). Miał 5 dzieci:
1.1.1. Ivan KARWACKI,
1.1.2.Пантелей KARWACKI,
1.1.3.Michał KARWACKI,
1.1.4. Maria KARWACKA,
1.1.4. Andrzej KARWACKI;

1.2. Jakub KARWACKI (1787) ?;

1.3. Józef (1789). Miał 5 dzieci:
1.3.1. Piotr Karwacki,
1.3.2.Andrzej Karwacki,
1.3.3.Jan Karwacki,
1.3.4.Józef Karwacki,
1.3.5. Marianna Karwacka;

1.4. Stefan KARWACKI (1792?);
1.5. Maria KARWACKA (1794 – 24.11. 1841 r.). Msteuszowa „Karwacka”
Człowiek – Mateusz, który był pasterzem. Po ślubie w 1817 r. przyjął nazwisko żony –Карвацкий;

RODZINA 1794 MARII FIEDOROWNY KARWACKIEJ i MATEUSZA „Karwackiego”
2. Dzieci Maryi Fyodorovna (wnuki Fedor):
2.1. Piotr Matwiejewicz Karwacki (24.8.1819-1878), ożenił się w 1852 r Żona

Коротій Eufemii Онуфриевна (1832-1909), s. Шиловке ;
2.2. Анисия Karwacka (1820?);
2.3. Dmitrij Karwacki (1822?);
2.4. Teodozja Karwacka (1823?).

RODZINA 1819 / 2.1. PIOTRA Matwiejewicza „KARWACKIEGO
3. Dzieci Piotra Matwiejewicza (prawnuki Fedor):
3.1. Siemion Karwacki (24.8.1856-24.7.1943). Żona: Чекмак Агафья Георгиевна (1857-1946). Razem przeżyli 59 r.

3.2. Fiodor Karwacki (1858). Żona Кадилюк Elena Szczecińskiego (1860). 5 dzieci;
3.2.1 – 3.2.5 Dzieci Karwackie 5

3.3. Stefan Karwacki(1868). Żona: Biała Maria Ксенофонтівна. Dzieci:
3.3.1. Євфімія Karwacka,
3.3.2. Olga Karwacka,
3.3.3.Szymon Karwacki,
3.3.4. Jan Karwacki,
3.3.5. Piotr Karwacki ;

RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”
4. Dzieci Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:

4.1. Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
4.1.1.Olga Karwacka (1910-),
4.1.2. Dmitrij Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
4.1.3. Євфімія Karwacka (1921-),
4.1.4. Jan Karwacki (1922-);

4.2. Mikołaj S. KARWACKI(1886-1907). Dzieci:
4.2.1.Andrzej Karwacki (1909-),
4.2.2. Gabrysia Karwacka (1912-),
4.2.3. Piotr Karwacki (1922-),
4.2.4.Maria Karwacka (1927-);


4.3. Maria Semenovna Karwacka (1888-1956). Dzieci:
4.3.1. Eufrozyna Евфросиния Karwacka ? (1926-,
4.3.2.Iwan (1909-) Karwacki ?,
4.3.3.Maria (1911-) Karwacka ?,
4.3.4. Матрена (1924-) Karwacka ?;

4.4. Andrzej Semenowicz Karwacki (1890-1926). Ożenił się w Ameryce, zginął w kopalni;

4.5. Grzegorz Semenowicz Karwacki (1894-19?).Ożenił się w 1913 r. – Helena marczuk w okresie Кирилловна. Dzieci:
4.5.1. Olga (1914 -) KARWACKA. W 1932 r. wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909-1951);

4.6.Piotr Semenowicz KARWACKI. (1901-1944). Żona: Gładka Лукерья Michajłowna. Zginął. Dzieci:
4.6.1.Tatiana Karwacka (1938-),
4.6.2. Евфросина Karwacka (?),
4.6.3. Агафья Karwacka (1938?-);

Wnuki i prawnuki Siemiona Pietrowicz i Агафии (pkt 4) na schemacie doprowadzone do 1962 r.
INNI znani Klikiszczanie :

Карвацька Антоніна Іанівна-4.10.1931 року народження.Родом з Чернігівщини,приїхала в Клішківці у 1951 році.Її трудовий стаж становить 54 роки,з них більше 30-ти років пропрацювала старшою медичною сестрою клішковецької медичної лікарні.

Karvatska 10.04.1931 Antonina Ianivna roku narodzhennya. Rodom z Czernihowie, przybył Klishkivtsi w 1951 rotsi.Yiyi zatrudnienia wynosi 54 lata, a od ponad 30 lat starszy szpital pielęgniarki pracowały klishkovetskoyi medycznych.


Карвацька Емілія Василівна-Науковець.Кандидат економічних наук,викладач Запорізького технічного університету.
Nauki Karvatska Emilia V. naukowiec, dr nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Zaporoże

Xxxxxxxxxxxxx

КЛІШКІВЦІ (59) kliszkowce 10 km na w od chocimia (64 )

1880 SERGIEJ 1880 DENIS 1890 JAK 1890 JAN 1890 KONSTANTY 1900 MICHAŁ 1900 LEON 1900 ALEKSY 1900 WASYL 1900 GRZEGORZ 1900 ANTONI 1900 PANTELEON
КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 0 1913-10-20

КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1880 0 1914-09-15

КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВИЧ; ojciec PŁATON 1914 0 1950-06-19

КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20

КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1921-10-03

КАРВАЦКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1890 0 1923-02-25

КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 0 1925-09-26
КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВНА; matka Michałowna 0 1925-09-26

КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1900 0 1926-02-07

КАРВАЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEksY 1900 0 1926-02-04

КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1935-07-18
КАРВАЦКИЙ ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1940-02-20
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1950-08-19

КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1900 0 1928-10-31

КАРВАЦКИЙ ДАНИЛА АНТОНОВИЧ; OJCIEC antoni 1900 0 1929-01-20

КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ; ojciec PANLELEON 1900 0 1928-10-29
КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1928-10-28
КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900
4.5.1. Olga (1914 -) KARWACKA. W 1932 r. wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909-1951); 0 1937-10-11
КАРВАЦКИЙ АНТОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1943-09-20

КАРВАЦКИЙ АКСЕНТИЙ НАЗАРОВИЧ; ojciec NAZAR 1910 0 1936-02-01

КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАРФОЛАМЕЕВИЧ; ojciec WARFO… 1910 0 1940-05-31

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ; ojciec NIKITA 1920 0 1946-09-30

КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1949-10-10

КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ; ojciec KRZYSZTOF 1920 0 1950-02-26

КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY ? 0 1951-04-03

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1951-03-26
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1956-11-27

КАРВАЦКИЙ СЕМЕН СИДОРОВИЧ; ojciec SIDOR ? 0 1952-10-30

КАРВАЦКИЙ БОРИС СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN ? 0 1953-12-28

КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 0 1953-09-13
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 0 1955-11-29

КАРВАЦКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 0 1957-02-22

КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF ? 0 1958-03-18

КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АКСЕНТЬЕВИЧ; ojciec AKSENT ? 0 1961-05-28

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1963-12-08
КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНИСИЕВИЧ 0 1965-04-23

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1968-12-07
КАРВАЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1977-04-18

КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 0 1969-10-25

КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1975-08-14
КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 0 1981-08-03

КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1973-01-19
КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1976-09-27
КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1982-05-22

КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 0 1976-05-22

КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1976-10-15
КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 0 1982-10-06

КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1978-05-05

КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1978-10-08

КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1978-05-25

КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1978-12-04
КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-11-01

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-12-30
КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 0 1983-09-08

КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОРИСОВИЧ 0 1986-06-26


ХОТИН (1) Chocim 1930 JAN / IWAN
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1951-03-26


НЕДОБОЇВЦІ (1) miedzy Chocimiem a Kliszkowcami 1920 ANDREI
КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 0 1947-11-06

ЧАГОР (1)pod czerniowcami od se 1930 JAN / IWAN
КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 1956-08-17

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ГЛИНИЦЯ (2) 1930 MIKOŁAJ

КАРВАЦКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1955-10-08

КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1955 0 1979-07-06


ВЛАДИЧНА (1) pod kliszkowcami w kier chocimia 1950 MICHAŁ
КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1979-02-22

ГРИНЯЧКА(2) 20 km na w od chocimia 1950 STANISŁAW
КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-25
КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-26

ЗАРОЖАНИ (15) Zarozany w polowie pomiedzy czerniowcami a Kamiencem 1910 ALEKSY
КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1928-10-28
ККАРВАЦКИЙ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-20
АРВАЦКИЙ ОПАНАС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-22

КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1972-06-16
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1976-08-14

КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1972-07-16
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1976-08-14

КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 0 1948-05-22

КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1971-06-13

КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 66416 1954-05-29

КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 0 1958-03-21

КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1979-06-21
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66416 1983-01-13
КАРВАЦКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1985-07-03

КАРВАЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ 0 1983-07-07

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ВАХНІВЦІ (1) 20 km na E od chocimia
КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08

ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ (25) 20 km na Se od Dunajewic chmiel oblast 1890 NIKIFOR, 1900 JAN Iwan
КАРВАЦКИЙ САФРОН НИКИФОРОВИЧ; ojciec NIKIFOR 1890 0 1926-03-23

КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1930-05-01
КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1936-11-27
КАРВАЦКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1939 0 1959-04-10
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1944-08-08
КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1939-06-01
КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1963-10-22
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1972-11-12
КАРВАЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ ; ojciec JAN 1939 0 1972-01-08
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec Jan 1939 0 1977-01-20

КАРВАЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1931-05-14
КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1947-11-20
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1947 0 1977-04-28
КАРВАЦКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR1947 0 1977-04-28

КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1938-02-12
КАРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1938 0 1977-03-15

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1942-04-15

КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1943-06-01
КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1968-03-21

КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1920 0 1944-07-08
КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1977-08-15

КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1980-03-19

КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1951-03-01
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1951 0 1973-05-31

КАРВАЦКИЙ ПЕТР Н ИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1960-06-21


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 449: (patrz też aneks 260): LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemi Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim


LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim

I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

Rodziny Karwackich żyjące na obszarze zajętym już w 1772 roku przez Austrię musiały się wylegitymować z szlachectwa; uczyunili to w 1782 roku w Sądach Ziemskich w Busku lwowskim oraz w Trembowli.

ZA ZBRUCZEM jeszcze do 1793 roku zyli w wolnej Rzeczpospolitej gdzie nie musieli się legitymować, by po II zaborze bezpopwrotnie popaść w niewolę rosyjską, gdzie musieli legitymizować swoje pochodzenie.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1 Legimityzacja austriacka 1782 w Busku lwowskim (50 km na W od Wiśniowca / Załoźców)

Gniazdo: PODOLE –BUSK / Horpin Karwacki

KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:

MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku
• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

PATRZ tez aneks 140:


TOMASZ KARWACKI 1600 bojarzyn Wisniowieckich - prawdopodobnie przodek KAZIMIERZA, Tomasza i Macieja

34. Tomasz Karwacki bojarzyn 1. Wiadomosc o klasztorze ww. oo. dominikan℗ow w Podkamieniu: ... - Strona 9

books.google.plSadok Barącz - 1858 - Liczba stron: 32 - Pełny widok

Tomasz Karwacki, książąt Wiszniowieckich bojarzyn, trzy lat na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił.

Cuda i łaski związane z wizerunkiem Najśw. Maryi Panny w Podkamieniu
W "Dziejach klasztoru...", Tarnopol 1870, Sadok Barącz pisze:
Wezwany tedy biskup wydał rozporządzenie: Andrzej Gembicki z łaski Bożej i Stolicy apostolskiej biskup łucki i brzeski. Prześwietnym i Przewielebnym Panom Franciszkowi Gogolińskiemu kustoszowi łuckiemu J.K.M. Sekretarzowi i Janowi Tersowskiemu proboszczowi brodzkiemu protonotaryuszowi apostolskiemu, obojga praw doktorowi i Maciejowi Gągalskiemu obojga praw doktorowi proboszczowi oleskiemu................. niektóre pewne cuda w kościele podkamienieckim przy obrazie tejże Przenajświętszej Panny za sporządzeniem łaski bożej ogłaszają się........................... zwyczajną władzą naszą tem pisaniem niniejszym pozwolenie dajemy i zlecamy abyście do pomienionego kościoła jako najprędzej zjechali i tam założywszy na miejscu należytem jurysdykcyą jako najpilniej wezwawszy tych, którzy mają być wezwani, świadków także wiarygodnych po przysiędze wypytawszy inkwizycyą uczynili o pomienionych cudach i inszych jakichkolwiek widzeniach, a wszystko wiernie ułożywszy i spisawszy, nam w zawartym Rotule przysłali. Co dla większej wiary ręką naszą podpisaliśmy i pieczęcią naszą obwarować rozkazaliśmy.
Dan w Krakowie dnia 19. sierpnia 1644 roku.


Potem przybyli komisarze do Podkamienia i następujący wyrok ze swojej strony wydali: My komisarze do wykonania dostojniejszego pomienionej komissyi naznaczenii zesłani od J.W. Najprzewielebniejszego pana jmści księdza biskupa łuckiego i brzeskiego, wszystkich wobec i z osobna każdego wierzącego w Chrystusa, napomniawszy w panu Bogu i pod posłuszeństwem świętym rozkazujemy, abyście dna 9. stycznia w roku pańskim 1645 na miejsce pomienionego klasztoru podkamienieckiego przybywali, prawdę o cudach około obrazu wielkiej Bożej rodzicielki zeznali, pewną, prawdziwą i pod przysięgą, o cudach i dobrodziejstwach dokonanych relacyą uczynili i oddali. Dan w klasztorze podkamienieckim dnia 20 grudnia roku 1644.

Komisja podsumowała: My zatem Komisarze po wysłuchaniu i spisaniu świadectw tak ustnych, jako też pisemnych łask i dobrodziejstw tu doznanych po dziękczynnem nabożeństwie cały akt komissyi po wyciśnięciu pieczęci naszych własnoręcznie podpisaliśmy.
Dan w Podkamieniu dnia 26. marca 1645 roku.
Joannes Tersowski U.J.D. Prot. apl. Praep. Broden ad hune actum Comissarius, Mathias Gągalski U.J.D. Prot. apl. Praep. Olesc. ad prsntem actum Comissarius.
Jędrzej Gembicki z Bożej i Stolicy apostolskiej łaski biskup łucki i brzeski zrekapitulował: Aby zaś tychże cudów i naszej uchwały wieczna zachowała się pamiątka, cały akt rozeznania z naszym potwierdzeniem i uznaniem do aktów konsystorza naszego łuckiego wciągnąć i wpisać poleciliśmy i rozkazaliśmy. Dan w Łucku dnia 21. lipca R. P. 1645
Andrzej Gembicki biskup łucki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2 Legimityzacja austriacka 1782 w Trembowli (50 km na S od Wiśniowca, Załoźców)

Gniazdo: PODOLE – ZAŁOŻCE / Trembowla

STEFAN KARWACKI syn Jerzego i Anny Dołżańskiej, żonaty
z 1)Marianną Bilińska, z czego syn Grzegorz,
z 2) Magdaleną Seliczanką, z czego syn Eliasz –
którzy legitymowali się ze szlachectwa w 1782 w Ziemi Trembowelskiej,


Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna 1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ *),
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ.
Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

*) w tym czasie w Krakowie tez Stefan Karwacki;
1725/35 ? STEFAN KARWACKI
1747 STEFAN syn Antoniego KARWACKI / STEPHANUS ANTONIUS / Stefan Antoni KARWACKI; dioc.Cracov..s. – na Akademii Krakowskiej ; nie wiadomo gdzie mieszkał
1753 NPM maj 16 STEFANUS KARBACKI świadkiem ślubu Błażeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej
STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 ??? - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera) ;STEFAN KARWACKI i ZOFIA – nie wiadomo gdzie mieszkali mieli syna Michała; Bciała ur 1770 - 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz/MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudacz/szewiczowa zmarl NN Infanis non virus natus MICHAEL KARWACKI Millitis case Regr; zg 1776 XII 1776 MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat;

**) w tym czasie w Krakowie 3 Grzegorzów Karwackich :
- (1680-1715) w bibliografii Estreichera Grzegorz Karwacki w konkurskie z Nadolskim,1713 ZDOBYWA STOPIEN KANDYDATA NAUK
- 1741 8 maja w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz 2 Stanisław KARWACKI syna MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska : UWAGA dwojga imion czy bliźniaki ? 1770 – ślub GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza; NPM 1772 –
15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny; 1764 listopad 18 u sw. Szczepana HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery córki Sebastiana Prachnika i Anny ;
- 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do księgi praw miejskich II; NPM 1773 - 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego;
- NPM 1774 styczeń 24 GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem; NPM 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI świadkiem ślubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3 Masowe LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE II (po 1793) i III (ppo 1795) MOSKIEWSKIM na PODOLU WSCHODNIM za ZBRUCZEM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883

(Kamieniec Podolski, Chocim, Krzemieniec, Płoskirów-Chmielnickie – 40 km na E od granicy z Polska 1918-1939 – większość polska ludności 100 000 wymordowana przez NKWD lub wywieziona)

Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa, na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia. PIERWSZE ZAPISY dopiero w 1850, a więc przez prawie 60 lat ubiegali się o legitymizacje. O 70 lat później niź ich krewniacy w ziemii buskiej w Galicji (1782)


WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

CZESC 1
Strona 50
RODZINA KARWACKI

http://kresy.genealodzy.pl/zbior/herbar ... i/dir.djvu

1850 rok luty 13
Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki

*PRAWNUKOWIE Illi / ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wylegitymowanych w 1782 roku w Trembowli pod I zaborem austriackim

wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820. ; w 1866 legitym.po 16 latach synowie Antoni, Jan, Piotr, Karol
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 ; w 1866 legitym. po 16 latach synowie Kazimierz, Michał, Jan
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Marek, Kazimierz, Jan
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Józef, Franciszek Ksawery i Wojciech
PO 16 latach legitymowani:

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850; w 1883 legitym. po 17 latach synowie Wojciech Marcin
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

PO 17 latach legitymowani:

3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

PO 19 katach legitymowani:

Oup Sobp. 1869 janu 16 styczen 1869
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50


RESUME: w latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o istnieniu tutaj potężnego gniazda Karwackich na Podolu, już końcem XVI wieku, a więc okresu przynajmniej narodzin Jana Karwackiego „lisowczyka.”

WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Алім
Доброго вечора, Андрію! Будучи у 2010 р. у у Клішівцях, схематично накреслив генеалогічне дерево клану Карвацьких. Описую:
Початок:
1. Федір Карвацький (1760…1765 р.?). Вихідець із села Кревче (Галичина) – 1780 р. Дружина – Ганна. Діти Федора:
1.1. Микола (1785). Мав 5 дітей: Іван, Пантелей, Михайло, Марія, Дмитро; 1.2. Яків (1787) ?;
1.3. Йосип (1789). Мав 5 дітей: Федір, Дмитро, Василь, Йосип, Георгій;
1.4. Степан (1792?);
1.5. Марія (1794 – 24.11. 1841 р.). Чоловік – Матвій, який був наймитом. Після одруження у 1817 р. прийняв прізвище дружини –Карвацький; 2. Діти Марії Федорівни (внуки Федора):
2.1. Петро Матвійович (24.8.1819-1878), одружився 1852 р Дружина: Коротій Єфімія Онуфріївна (1832-1909), з с. Шилівці ;
2.2. Анісія (1820?);
2.3. Дмитро (1822?);
2.4. Феодосія (1823?).

3. Діти Петра Матвійовича (правнуки Федора):
3.1. Семен (24.8.1856-24.7.1943). Дружина: Чекмак Агафія Георгіївна (1857-1946). Разом прожили 59 р.
3.2. Федір (1858). Дружина Кадилюк Олена Федорівна (1860). 5 дітей;
3.3. Степан (1868). Дружина: Біла Марія Ксенофонтівна. Діти: Євфімія, Ольга, Семен, Максим, Федір;

4. Діти Семена Петровича та Агафії:
4.1. Сергій Семенович (1883-1957). Дружина: Пряник Олена Костянтинівна (1884-1961). Діти: Ольга (1910-), Дмитро (1913-), Євфімія (1921-),Василь (1922-);
4.2. Микола Семенович (1886-1907). Діти: Василь (1909-), Люба (1912-), Петро (1922-), Марія (1927-);
4.3. Марія Семенівна (1888-1956). Діти: Євфросинія (1926-, Іван (1909-), Марія (1911-), Мотрона (1924-);
4.4. Василь Семенович (1890-1926). Одружився в Америці, загинув на шахті;
4.5. Григорій Семенович (1894-19?).Одружився у 1913 р. – Марчук Олена Кирилівна. Діти: Ольга (1914 -). У 1932 р. вийшла заміж за Карвацького Пантелеймона Ісайовича (1909-1951);
4.6.Тимофій Семенович (1901-1944). Дружина: Гладка Лукерія Михайлівна. Загинув. Діти: Тетяна (1938-), Євфросинія (?), Агафія (1938?-); Внуки та правнуки Семена Петровича та Агафії (п.4) на схемі доведено до 1962 р.
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 518:GNIAZDO Czerniowickie Bukowinie

Postprzez akarwa » 29.03.2017

Aneks 518

GNIAZDO Czerniowickie Bukowinie


GNIAZDO CZERNIOWCE (rodem z Kliszkowcy)
(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego)

RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”
4. Dzieci 1856 Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:
4.1. 1883 Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
4.1.1.1910 Olga Karwacka (1910-),
4.1.2. 1913 Dmitrij Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
4.1.3. 1921 Євфімія Karwacka (1921-),
4.1.4. 1922 Jan Karwacki (1922-);

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(wg. Analizy z netu, wspomnienia, artykuły)

* 1880 SERGIEJ ……. KARWACKI

** 1913 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 JAK …. KARWACKI
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik
**** WASILIJ KARWACKII

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** WASYL ….. KARWACKI
*** 1928 ILLIA Wasiliewicz Karwacki 20 sierpień 1928 rocznik
**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk
**** 1958 Wołodymir Illicz Karwacki rocznik 1958
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
?

**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki

xxxxxxxxxxxxx

*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik
**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

xxxxxxxxxxxxxxxx

WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zródło „Wsia-Ukraina”
ЧЕРНІВЦІ (20) 1900 JAK, MIRON. WASYL, SIEMIEN
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec JAK 1900 0 1928-04-20
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН МИРОНОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 21050 1933-05-05
КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928 32033 1958-05-29
КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 32232 1934-10-20
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1938-10-13

КАРВАЦКИЙ
АНТОН СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1941-09-27
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ? 0 1952-02-07
КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 1938 МИХАЙЛОВИЧ 0 1956-01-10
КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 1939 МИХАЙЛОВИЧ 554657 1966-01-10
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР 1940 МИХАЙЛОВИЧ 0 1967-07-27
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 0 1963-11-10
КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 77461 1965-11-29
КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 0 1967-09-08
КАРВАЦКИЙ БОГДАН 1952 ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1975-08-28
КАРВАЦКИЙ КИРИЛО 1952 ВАСИЛЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
КАРВАЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 0 1977-02-09
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ 1967 ВЛАДИМИРОВИЧ 32033 1983-02-21
КАРВАЦКИЙ КИРИЛО 1963 ВАЛЕРЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ 1956 ЕВГЕНЬЕВИЧ 554657 1987-11-15
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 519: w mci KRZYWCZE trembowelskie

Postprzez akarwa » 29.03.2017

Aneks 519

XVIII wieczne korzenie Fiodora Karwackiego w mci KRZYWCZE trembowelskie


KRZYWCZE borszczowskie

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A% ... R6rNJ7&s=1

Кривче: замок Гольських і печера Кришталева


Wieś Kryvche (powiat Borszczów) leży na stromych zboczach rzeki cygańskich kobiet w starej drodze Borscheva frezować a następnie do Kamenetz. Niektóre źródła podają taką samą nazwę Oplakana (O.Matsyuk) i Krasnohora (V. MOROZ) oraz nazwę miejscowości pochodzi prawdopodobnie od stromych zwojów, które tworzyły starą owiewki (ścieżka). Takie gyrus były spowodowane przede wszystkim terenu. W pobliżu nie było nawet mówią o granicach ogrodach „Jak masz taki limit, aby Kryvche owiewki

Село Кривче (Борщівський р-н) лежить на крутих схилах річки Циганки на старовинному шляху з Борщова до Мельниці, і далі до Кам’янця. Деякі джерела повідомляють про стару назву Оплакана (О.Мацюк) і Красногора (В.Мороз), та назва поселення, певне, походить від крутих звивистих поворотів, які утворював старий гостинець (шлях). Такі звивини були обумовлені, перш за все, рельєфом місцевості. В околицях навіть існувала приказка про межі на городах: «В тебе така межа, як у Кривчому гостинець».


Kryvche pierwszy wspomniano w 1565 roku na liście rozliczeń prowincji Podolsk, jako własność właściciela gruntu Zakrevskogo/ ZAKRZEWSKI. Ale w 1569 roku wieś liczyła pana Hotsymirskyy / CHOCIMIRSKI Вперше Кривче згадується у 1565 році в переліку поселень Подільського воєводства, як власність землевласника Закревського. Але вже у 1569 році селом володів пан Хоцимірський.


W 1627 roku król polski Zygmunt Waza pozwolił miasto do prowadzenia aukcji i jarmarków. W 1639 potentatów Nicolas i Stanisław Wojciech Kontski na wysokim lewym brzegu między dwoma cygańskich kobiet rozpoczęła budowę jej dopływów regularne blokady. Outpost ważne było kontrolować ścieżkę, która doprowadziła do Dniestru. Zbudowany z lokalnego wapienia i piaskowca zamek był prostokątny z czterema wieżami, które były na linii ściany. Zapisane wieże mają trzy kondygnacje. W pierwszych dwóch zestawów są duże prostokątne szczeliny (jedna na każdej powierzchni i każdej kondygnacji). W trzecim piętrze pod dachem - małe luki, że jego forma przypomina odwrócone otwór na klucz. Dobrze zachowane warstwy podstawnej znajdujący się poniżej poziomu gruntu.
У 1627 році польський король Сигізмунд Ваза дозволив містечку проводити торги і ярмарки. У 1639 році магнати Миколай-Станіслав та Войцех Контські на високому лівому березі Циганки між двома її притоками розпочали зведення регулярного замку. Форпост мав контролювати важливий шлях, що вів до Дністра. Збудований з місцевого вапняку і пісковику, замок був прямокутний в плані з чотирма баштами, що виступали за лінію мурів. Збережені вежі мають по три яруси. В перших двох ярусах розташовані великі прямокутні бійниці (по одній на кожну грань і кожний ярус). В третьому ярусі під самим дахом – маленькі стрільниці, що за своєю формою нагадують перевернутий отвір для ключа. Непогано зберігся підвальний ярус, що знаходиться нижче рівня землі.Wieże połączone przez ścianki 7 metrów i grubości 2 metry. W środku ściany wschodniej była czworoboczna Gate Tower (nie zachował się). Brama wjazdowa prowadząca do pałacu (również nie zachował się), który został zbudowany na zachodzie muru zamkowego. Z trzech stron zamek został otoczony suchymi fosami, a na północnej stronie przepaści chronionej. Zamek był jednym z najlepiej ufortyfikowanym ogona Zachodniej. Ale to nie uchroniło go przed kilkoma atakami Tatarów, Kozaków i Turków.

Башти з’єднувалися між собою муром 7 метрів заввишки та 2 метри завтовшки. В середній частині східного муру знаходилася чотиригранна надбрамна вежа (не збереглася). В’їзні ворота вели до палацу (також не зберігся), що був прибудований до західного замкового муру. З трьох боків фортецю оточували сухі рови, а з північного боку її захищало стрімке урвище. Замок вважався одним з найкраще укріплених на Західному Поділлі. Та це не врятувало його від кількох нападів татар, козаків і турків.


W mniej niż dziesięć lat od momentu powstania zamku jak to zrobione w 1648 roku kozaków wypędził polski garnizon. W 1672 roku zamek ze wszystkich Turków niewoli Podole. W październiku tego samego roku był Kryvche tureckiego sułtana Mohammeda IV i jego armię po powrocie z Buczacza po podpisaniu wstyd dla Commonwealth Buchatsky świata. Zgodnie z tym dokumentem spódnice upłynęły pod nadzorem głównych portach. A polski Sejm nie ratyfikował porozumienia, co zaowocowało kontynuacją wojny.

Не пройшло і десятиліття з часу закладення замку, як його у 1648 році захопили козаки, вигнавши звідти польську залогу. У 1672 році фортецю разом з усім Поділлям захопили турки. У жовтні цього ж року в Кривчому перебував турецький султан Магомет IV зі своїм військом, коли повертався з Бучача після підписання ганебного для Речі Посполитої Бучацького миру. Згідно цього документу Поділля переходило під владу Великої Порти. Та польський сейм цю угоду не ратифікував, що спричинило продовження війни.


Już w 1675 Commonwealth częściowo odzyskuje kontrolę nad zachodnimi spódnice. Postanowieniem z dnia król Jan III Sobieski zamku krótko umieszczone w polskim garnizonem. Wkrótce po tym, jak opuścił zamek i zajęło polskiej dezerter Krychynskyy oddział Tatarzy w Polsce. Fakt, że był to Krychynskyy, znamy z powieści Henryka Sienkiewicza. Tak, on nie zablokować ich okolic w poszukiwaniu łupów i pereyizhdzhyh. I ich „wrogami” karane męczarniach, pozbawiając skóry dziennym. Później, w 1684 - 1699 roku, zamek był ważnym placówki należące do Wspólnoty, aby odbić Kamenetz. Po raz kolejny Turcy zyskał twierdzę w 1687 roku po bohaterskiej obrony obrony

Вже у 1675 році Річ Посполита частково повертає собі контроль над Західним Поділлям. За наказом короля Яна ІІІ Собєського в замку ненадовго розміщується польська залога. Незабаром вона залишила фортецю, а її захопив польський перебіжчик Кричинський із загоном татарів-липків. Про те, яким був цей Кричинський, нам відомо з романів Генріха Сенкевича. Так, він зробив замок своєї базою для грабування околиць і переїжджих. А своїх «неприятелів» карав страшною смертю, здираючи з живого шкіру. Пізніше, у 1684 – 1699 роках, замок був одним із важливих форпостів Речі Посполитої для відвоювання Кам’янця. Ще раз турки здобули твердиню у 1687 році після героїчної оборони захисників замку.


Po wyzwoleniu z Turkami spódnice w 1699 roku przybył do Kryvche czasie pokoju. Na początku XVIII wieku przebudowany zamek. Od tego czasu aż do połowy XIX wieku miał Holeyevski szlachtę. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto przeszło pod władzę Austrii, a zamek stracił wartość obronną i służy Holeyevskym żywą zamieszkania. W pobliżu zamku znajduje się skromny kościół-grobowiec Holeyevskyh, przekształcony w 1723 roku z zamku proszkowo kolb із замкової порохівниці.

Після звільнення Поділля від турків у 1699 році для Кривчого настали мирні часи. На початку XVIII століття відбудовується замок. З цього часу і аж до середини XIX століття ним володіли шляхтичі Голеєвські. Після першого поділу Польщі у 1772 році містечко переходить під владу Австрії, а замок втрачає оборонне значення і слугує Голеєвським житловою резиденцію. Неподалік від замку знаходиться скромний костел–усипальниця Голеєвських, перероблений у 1723 році із замкової порохівниці.


Wewnątrz XIX wieku, Jan Beatryk Holeyevskyy (1789-1862) sprzedał zamek Żydów perekupschyku Zeydmanu Lazare (Seidman). Zaczął się rozbierać wzmocnienie materiałów budowlanych do budowy domów i destylarni handlowej, nie dbając o zachowanie zabytków. Austriacka instytucja Zabytków w stanie zatrzymać tego barbarzyństwa tylko do połowy, amatorskie materiały khalyavnykh wciąż wyrozumieć północne, zachodnie, wschodnie wieże i 2 wieże. Zachowały się tylko dwie wieże od strony południowej i ściana między nimi. Po zamka Zeydmaniv Żydzi Solomon Shutsman Melzer i Łazarza.

Всередині XIX століття Ян Беатрик Голеєвський (1789–1862) продав замок єврею-перекупщику Лазару Зейдману (Сейдману). Той почав розбирати укріплення на будівельні матеріали для спорудження ґуральні і господарських будинків, не опікуючись збереженням пам’ятки. Австрійській установі з охорони пам’яток вдалося зупинити це варварство лише на півшляху: любитель халявних будматеріалів встиг таки розібрати північну, західну, східну вежі та 2 башти. Збереглися лише дві вежі з південної сторони і мур між ними. Після Зейдманів замком володіли євреї Соломон Шуцман і Лазар Мельцер.


W ciągu 20 lat XX wieku Podil turystyczny i lokalne społeczeństwo historia próbę odbudowy zamku. Przez 1939, w jednej z wież zarządzana firma Lodge. Kto widział wieżę jako zewnątrz i wewnątrz słabo sobie wyobrazić, jest tam hotel (z wyjątkiem 3 - 4 osób). Już przez Sowietów w 1946 roku na budowę dróg zniszczone ściany i wyjście

У 20-ті роки ХХ століття Подільське туристично-краєзнавче товариство зробило спробу реставрації замку. До 1939 року в одній з веж діяла турбаза-готель товариства. Хто бачив цю вежу як ззовні так і зсередини слабо уявляє собі існування там готелю (хіба що для 3 – 4 людей). Вже за совітів у 1946 році для будівництва дороги розібрали фортечні стіни та виїзну вежу, і зараз на місці південного рову проходить автомобільне шосе.Na początku lat 90-tych ratowania i odbudowy zamku zadbał o miejscowym gospodarstwie. Wieża wyczyszczone ziemi i gruzu zabudowany pomiędzy ściankami o grubości 1,3 metra i wysokości 4 metrów i północno-zachodniej wieży ґontovym pokryte dachem. Podczas usuwania pierwszej kondygnacji wieże archeolodzy wykopali Kijów nich niektóre polskie i litewskie monety XVII. Rury Kozak lemiesz pługa, Cannon żelaza bomby (teraz wszystko

На початку 90-х років врятуванням та реставрацією замку опікувався місцевий колгосп. Башти розчистили від землі і сміття, відбудували між ними мур товщиною 1,3 метри і висотою 4 метри, а північно-західну башту вкрили ґонтовим дахом. Під час розчистки перших ярусів веж київські археологи відкопали в них кілька польських та литовських монет XVII ст., козацькі люльки, леміш від плуга, чавунну гарматну бомбу (зараз це все знаходиться в музеї Києво-Печерського заповідника).


Poprzez książki i O.Krushynskoyi D.Malakova „Dwa banki Zbrucza” mamy okazję dowiedzieć się o losy założycieli rodzaju zamku w Kryvche Kontskyh szlachty. Potomkowie Kontskyh, Carol, Apolinary i Anthony, znanej w XIX wieku. Pierwsze dwa były znane skrzypka i Antoniego (1817-1899) - „przebudzenie lwa” kompozytor, pianista, autor piano kaprys Ten ostatni znał Taras
Завдяки книзі О.Крушинської та Д.Малакова "Два береги Збруча" ми маємо можливість дізнатися про подальшу долю роду фундаторів замку у Кривчому шляхтичів Контських. Нащадки Контських, брати Кароль, Аполлінарій і Антоній, уславилися у XIX столітті. Перші двоє були відомими скрипалями, а Антоній (1817–1899) – композитором, піаністом, автором фортепіанного капризу «Пробудження лева». Останній був знайомий з Тарасом Шевченком.


I w końcu, legenda. Co to jest blokada bez niego? Zamek Kryvche - bez wyjątków. Kryvchenska legenda opowiada o skarb, który zebrał się w tureckiej blokady Paszy. I zebrał się tak bardzo, że nie mógł się wycofać i kiedy Polacy wrócili, wygrywając swoją ziemię. Pasza następnie nakazał uczynić wszystko złoto łup w pułapkę i pochować go „pod skałą pięta kryvchenskoyu w przedniej Yaskovoho młyna”, aby kiedykolwiek wrócić do ich dobra. Skarb, więc nikt nie powrócił, a mieszkańcy są zaangażowani w poszukiwania nim od wieków. Jeśli karetka ze złota i był, to może być w okolicach wsi.

Ну і на останнє, легенда. Який же замок без неї? Замок в Кривчому – не виключення. Кривченська легенда розповідає про скарб, який зібрав у замку турецький паша. Та назбирав він його стільки, що не міг і вивести, коли поляки повертались, відвойовуючи свої землі. Паша тоді наказав скласти все награбоване золото у бричку і закопати її «під п’ятою кривченською скелею, напроти Яськового млина» для того, щоб колись повернутися за своїм добром. За скарбом так ніхто і не повернувся, та місцеві жителі займаються його пошуками вже не одне століття. Якщо бричка з золотом і була, то вона може знаходитися в одній з декількох печер, розташованих в околицях села.
Головною цікавинкою Кривче, заради якої сюди їдуть з усієї країни, безумовно, є печера Кришталева. Вважається, що печеру відкрив монах єзуїтського ордену Габріель Жанжинський (1664 - 1737). У виданій ним у 1721 році книзі "Натуральна історія королівська Польського" вперше згадується печера. Дослідження печери продовжувалися протягом ХІХ і на початку ХХ століть. Але детальне її вивчення проведено спелеологами лише у 1961 - 1971 роках. Тоді ж було здійснено і картування печери.
Хоча ні граму кришталю в печері немає, вона отримана назву "Кришталева" (або "Кристальна") завдяки гипсовим утворенням - різнокольоровим кристалам. Загальна довжина розвіданих на сьогодні ходів печери - близько 23 кілометрів. Довжина туристичного маршруту лабіринтами печери складає 2,5 кілометри, тривалість - близько півтора годин.

Печера є сухою і легкою для проходження. Маршрут має електричне освітлення. Тут немає шкідливих для людини мікроорганізмів. Постійна температура всередині печери - 10,6 градусів.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email wysłany do Kliszkowcy 26 marca 2017 e

[email protected]


Szanowni Państwo / Пані та панове,
протягом 15 років, досліджуючи генеалогію сім'ї Karwacki в світі. Нещодавно я потрапив в Інтернеті *) інформацію, що ваш учитель Дмитро Сергійович Karwacki залишив вам **) свої 200 років сімейного дерева Karwackich з Kliszkiwcy. Це дуже важливо для мого дослідження. Чи є можливість отримати відскановану фотографію дерева для її читання. Я готовий платити за продуктивність. Я буду дуже вдячний за вашу допомогу.

З повагою

Анджей Karwacki (Краків)

*) Найбільша цінність з-поміж інших речей - величезний стенд у рамці під склом, де зображено дерево життя роду Карвацьких з 1763 по 1963 рік. Внизу підпис: "До 200-річчя сім'ї Карвацьких та з нагоди мого 50-річчя - для потомків". До 1963 року це дерево розрослося і налічувало майже 200 чоловік. Безліч фотографій, а де їх нема - просто імена, відомості про кожного члена родини. Є серед них інженери, вчителі, колгоспники, механізатори, лісники, журналісти, лікарі. Робота над родовідним деревом триває.

**) „Цей стенд я бачив у грудні 2010 р. Він знаходився у місцевій школі, де колись працював Дмитро Карвацький. Я довго шукав зв*язок з мою сім*єю на цьому стенді. Не знайшов. Чому шукав тут? Тому, що у 50-і роки двоюрідний брат мого батька (Микола Антонович Карвацький) з якихось причин переїхав з Поділля на мешкання у Клішківці. В живих його немає. Я зустрічався з родиною (прийомна дочка). За їхніми словами Микола Антонович нікого з родичів у Клішківцяхне мав. Працював вчителем математики у школі. Помер та похований у Клішківцях”.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 520:Geneteka nowe indeksy:1.III-1.IV. 2017

Postprzez akarwa » 06.04.2017

Aneks 520

Geneteka nowe indeksy:1.III-1.IV. 2017, 21 maj 2017


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KUJAWSKI-POMORSKIE

1857 67ur Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1859 96 Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1861 93 Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziwuj
1879 65 Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 49 Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 50 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 49 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1912 116 Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1914 91 Helena Karwacka Józef Leokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś

1862 11sl Michał Bruzda Jakub, Ludwika Marianna Karwacka Wojciech, Tekla Janowo
1891 4 Stanisław Chojnacki Andrzej, Anna Łazicka Józefa Karwacka Stanisław, Marianna Sylwestrzak Janowo
1906 2 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo


1879-1883 60zg Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899-1900 50zg Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1857-1904 74zg Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAŁOPOLSKA
Gniazdo Kraków
Rodzina 1786 Julianny (skąd ?) Karwackiej Nawarskiej
1811 179 urSalomea Nawarska Antoni lat 32 szewc Stradom 9 niepism Julianna lat 25 Karwacka Kraków Wszyscy Święci sw.Paweł Zamojski murarz lat 28 i Piotr Ewartowski krawiec lat 48

Rodzina 1792 Salomei* Karwackiej Zalewskiej
1789 –u NPM *Salomea KARWACKA ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; potem ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego.; WSW; sl1814Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł

1810 Ur Franciszka Salomea Zalewski Michał lat 32 Salomea lat 18 Karwacka Kraków Wszyscy Święci
1814 118 ur Marianna Salomea Zalewska Michał slaw. Majst. Prod. Slusarskiej lat 36 Grodzka 113 Salomealat 22 Karwacka Kraków Wszyscy Święci sw. Sław. Walenty Kopycinski lat 49 ob.krak. Grodzka 113 oraz Wojc. Dembowski prod. Malarza l;at 32 Grodzka 202 WSZYSCY PISMIENNI

1856 72ur Józefa Wiktoria Karwacka c. Sebastiana i Emili z Kosickich ? Sułoszowa

1857 28zg Marianna Karwacka c. Sebastiana i Emili z Kosickich Sułoszowa


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAZOWSZE
Gniazdo Zambski-DŁUGOSIODŁO k. Makowa Maz.
Rodzina 1800 ? Karwacki Stanisław i Konstancja Filipkowska

parafia ZAMBSKI (Rozane, Makow Maz. Dlugosiodlo)
1830/79 ur LUDWIKA KARWACKA
1837/77 ur SALOMEA TERESA KARWACKA
1832/1 ur KAROL TYTUS KARWACKI wg spisu
1839/69 ur ADAM ALBIN ZENON KARWACKI wg spisu ?

DLUGOSIDŁO m. Rożane a Ostrow Maz.
1842/116 zgon IGNACY KARWACKI
1842 sl PAULINA KARWACKA & wychodzi za Andrzeja Karpińskiego
1843 sl JULIANNA KARWACKA & wychodzi za Antoniego Machniowskiego

1832 1 Karol Tytus Karwacki Stanisław Konstancja Filipkowska Zambski Zambski
1830 79ur Ludwika Karwacka Stanisław Konstancja Filipkowska Zambski Zambski
1837 77ur Salomea Teresa Karwacka Stanisław Konstancja Filipowicz Filipczyk Filipkows Zambski ZambskiGniazdo Słustowo nasielskie
1857 ANDRZEJ KARWACKi i 1850 Marianna Pusia
1878 180ur Rozalia Karwacka Andrzej lat 21 Marianna lat 28 Pusia Nasielsk Słustowo 25km na S od Ciechanowa

Gniazdo Szrensk Mdzewko Dabrowa na S i SW od Mławy
1800 MICHAŁ KARWACKI i Marianna Kudrys ze szrenskiego prichoda
Rodziny Antoniny Karwackiej Józefowej Kołakowskiej i Agnieszki Karwackiej Antoniowej Kwiatkowskiej obie rodem z z M.. M… szrenickiego prichoda
1885 16ur Ewa Kołakowska Józef Antonina Karwacka Dąbrowa Dąbrowa
1885 13zg Ewa Kołakowska Józef Antonina Karwacka Dąbrowa Dąbrowa
1845-1885 17zg Antonina Kołakowska z d. Karwacka lat 40 Ur w Szrenickim prichoda Dąbrowa Dąbrowa
1816-1886 10zg Agnieszka lat 70 Kwiatkowska zona Antoniego Michał Karwacki z szrenskiego prichoda Marianna Kudrys Dąbrowa Mdzewko
1915 20zg Józef Kwiatkowski Antoni Agnieszka Karwacka Dąbrowa Mdzewko

Gniazdo LUBERADZ
1837 JAN KARWACki i Zofia Olszewska

1877 48ur Anna Karwacka Jan lat 40 Zofia Olszewska lat 38 Malużyn Luberadz m. Ciechanowem a Płonskiem

1898 13 Sl Józef Karwacki Jan, Zofia Olszewska Marianna Zuzanna Jędrzejewska Marcin, Katarzyna Stępniewska BrwinówGniazdo Zawisty Podlesne małkinskie
par.ZUZELA n. Bugiem ko. Nur, na S od Zambrowa
1870 ? WŁADYSŁAW KARWACKI i Bronisława Kalinowska
1889 57ur Helena Karwacka Władysław Bronisława Kalinowska Zuzela Rostki Daćbogi małkinskie

1865 ? STANISŁAW KARWACKI i Emilia Błędowska
1889 105ur Karwacka Stanisław Emilia Błędowska Zuzela Zawisty Podleśne
1890 111ur Natalia Karwacka Stanisław Emilia Błędowska Zuzela Zawisty Podleśne


Gniazdo POMIECHÓWEK
Rodzina 1790 Józefa Karwackiego i 1803 Józefy Wiktorowicz
Synowie ???:
1760 RODZICE JÓZEFA KARWACKIEGO który w kwietniu 1826 w parafii Pomiechowo/Pomiechówek/Zakroczym/SSW od Nasielska ; poślubił Józefę Wiktorowicz Syn ???: 1790 JÓZEF KARWACKI w kwietniu 1826 w parafii Pomiechowo/Zakroczym poślubił Józefę Wiktorowicz JÓZEFA z Wiktorowiczów Józefowa ...
1803-1848 149zg Józefa wyrobnica lat 45 Karwacka zona Józefa Karwackiego c.Michał Ewa Wiktorowicz gosp. W Czarnowie Pomiechowo Czarnowo

Rodzina 1820 Józefa Karwackiego i Katarzyny z Kosewka
1832-1872 25zg Katarzyna Korwacka wdowa po Józefie Karwackim Szymon Agnieszka Siwek Pomiechowo Kosewko
1873 35zg Marianna 8 mies Karwacka Teofil Rozalia Szafrańska Pomiechowo Czarnowo

1882-1899 46zg Anna lat 17 Karwacka Teofil Rozalia Szafrańska Pomiechowo Czarnowo

1876 78zg Antonina rok i 3 mies Karwacka 1855 Andrzej Marianna Szafrańska Pomiechowo Kosewko
1894 116zg Leokadia 9 mies Wróblewska Franciszek Józefa Karwacka świadek Andrzej Karwacki lat 39 Pomiechowo Kosewek
1935 49zg Halina Jadwiga Szyperska Kazimierz Adela Karwacka Pomiechowo Pomiechówek
1952 32zg Mieczysław Leszczyński Tadeusz Alfreda Karwacka Pomiechowo Pomiechówek

1840-1910 3zg Rozalia wdowa lat 70 Karwacka z d. Szafranska Szczepan Małgorzata Pomiechowo Czarnowo


1875-1905 152zg Stanisław lat 30 Sawicki Jan 1850 ? Józefa Karwacka Pomiechowo Czarnowo
1918 29zg Józefa Węglicka Jan Franciszka Karwacka Grudusk Kluszewo
1919 23zg Adam Sadkowski Antoni Marianna Karwacka Ciemniewko


Parafia Nowy Dwór

1885 143ur Michalina Karwacka Józef Franciszka Grzewacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1890 118ur Rozalia Lemańska Józef Marianna Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Góra
1892 7ur Stanisław Sawicki Jan Józefa Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Góra
1893 167ur bezimienna Sosnowska Ludwik Józefa Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1895 202ur Kazimierz Sawicki Jan Józefa Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Góra
1911 87ur Marianna Karwacka NN Stanisława Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1915 121ur Marianna Karwacka NN Stanisława Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1915 105ur Genowefa Szmulkiewicz Mikołaj Marcjanna Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Łęczna

1908 87sl Jan Gronkiewicz Apolinary, Jadwiga Żychowicz Teofila Karwacka Łukasz, Katarzyna Skalska Gostynin
1921 19sl Konstanty Osiecki Antoni, Anna Kucińska Weronika Grabińska Franciszek, Zofia Karwacka Grzebsk
1923 9sl Cyprian Grabiński Franciszek, Zofia Karwacka Kazimiera Małoska Antoni, Helena Krystkiewicz Grzebsk
1927 14sl Józef Przybyłek Andrzej, Paulina Tama Marianna Grabińska Józef, Marianna Karwacka Grzebsk

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1911 55zg Marianna Karwacka NN Stanisława Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1915 54zg Marianna Wrońska Jan Agata Konopka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1918 23zg Marianna Karwacka Józef Rozalia Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1918 25zg Czesław Bogumił Rzepczyński Julian Stanisława Karwacka Grzebsk
1918 127zg Jan Nowakowski Władysław Stanisława Karwacka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
1920 39zg Apolonia Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk
1927 6zg Halina Tańska Zacheusz Józefa Karwacka Grzebsk
1937 13zg Anna Socha Jan Agata Konopka Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór

Gniazdo MODLIN TWIERDZA

Romuald Karwacki pomocnik lekarza
1828-1865 4zg Julia lat 37 z Kobusiewiczów z Sieradza, zona Romualda.. Karwackiego pomocnika lekarza Karwacka Pomiechowo Twierdza Modlin

56. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 1

Sieradz-MODLIN
1815 ? ROMUALD KARWACKi pomocnik lekarza i Julia Kobusiewicz
1828 - 1865/4 zgon JULIA KARWACKA z d. Kobusiewicz, zam. w twierdzy Modlin, urodzona w Sieradzu, lat 37; żona ROMUALDA KARWACKIEGO pomocnika lekarza w twierdzy.
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818 Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN (patrz MODLIN twierdza Romuald) Podlekarz

WARSZAWA

1825 80 zgon Jan Karwacki Jan Julianna Kwiatkowska Warszawa ASC Cyrkuł II
1825 498ur Marianna Karwacka Jan Julianna Kwiatkowska Warszawa ASC Cyrkuł II
1825 524ur Damazja Marianna Sumińska Damazy Małgorzata Karwacka Warszawa ASC Cyrkuł II


1930 4sl Wojciech Janusik Jan, Małgorzata Czaplińska Anna Leokadia Karwacka Romuald Jan, Stanisława Amelia Bobrowska Warszawa Wsz. Św.
1930 231sl Leon Cieniewski Feliks, Berta Gyowanolli Aleksandra Wiczuk Joachim, Felicja Karwacka Warszawa Wsz. Św.
1874 351zg Wincentyna Boniewska wdowa Karwacka Mateusz Marianna Warszawa Wsz. Św.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Łodzkie

Gniazdo SKIERNIEWICE
1726ur Jan Karwacki Ignacy Agnieszka Skierniewice Maz nieslubne
1732ur Jan Karwacki Michał Teresa Skierniewice Maz

Gniazda Zychlinskie
1813 26ur Jan Kamionczak Kanty lat 30 Elżbietalat 20 Karwacka Żychlin Rakowiec 6
1823 45ur Stanisław Kamionka Kajetan lat 36 Elżbieta lat 30 Karwacka Żychlin Rakowiec 3
1865 103ur Antonina Karwacka Franciszek Maryanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1888 77ur Zofia Kluczyńska Józef Marianna Karwacka Chojne Chojne
1911 254ur Marianna Karwacka Mateusz Józefa Nowicka Żychlin Żychlin
1915 338ur Eugeniusz Kryszke August Helena Karwacka Łódź św. Józef

Poprzednia1Następna
Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1851 24sl Stanisław Kamionka Kajetan, Elżbieta Karwacka Józefa Tomaszewska Franciszek, Marianna Żychlin
1885 71sl Tomasz Rakowski Wojciech, Agnieszka Waleria Połatyńska Antoni, Elżbieta Karwacka Żychlin

1820-1892 704zg Magdalena ZałęckaKarwacka Andrzej Barbara karwackich Łódź św. Krzyż
1913-1915 634zg Helena Kryszke August Helena Karwacka Łódź św. Józef
1915-1915 650zg Eugeniusz Kryszke August Helena Karwacka Łódź św. Józef


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODKARPACKIE

MIELEC-RZEDZIANOWICE


****1837/ur18 Wilhelm Karwacki Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
****1840/ur14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian s. kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
****1842/ ur35 Katarzyna Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schosser Rzędzianowice

RZĘDZIANOWICE
Generacja 1790
Rodzina 1780 ? Kacpra Karwackiego

Generacja 1850
RODZINA 1830 FRANCISZKA s. Sebastiana KARWACKIEGO i MARIANNY SPYRY
RODZINA SEBASTIANA(s. Kacpra) KARWACKIEGO i Małgorzaty Schoesser
1840 14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
1848 9 Julia Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
1837 18 Wilhelm Karwacki Sebastian Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
1842 35 Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schosser Rzędzianowice
1845 17 Zofia Karwacka Sebastian Małgorzata Schusser Rzędzianowice

1837/ur18 Wilhelm Karwacki Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
1840/ur14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian s. kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
1842/ ur35 Katarzyna Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schosser Rzędzianowice
1845/ur17 Zofia Karwacka Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schusser Rzędzianowice
1848/ur9 Julia Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice


RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Michałowej Rządzkiej

1847 15 Anna Rządzka Michał Marianna Karwacka Rzędzianowice
1850 20 Mateusz Rządzki Michał Maria Karwacka Rzędzianowice
RODZINA ZOFII KARWACKIEJ Kacperowej Mazur
1835 Marianna Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1837 Rzędzianowice Małgorzata Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1845 Rzędzianowice Ewa Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1846 5 Mateusz Mazur Kacper Zofia Karwacka
1848 16 Franciszka Mazur Kacper Zofia Karwacka


Generacja 1850
RODZINA 1830 FRANCISZKA s. Sebastiana KARWACKIEGO i MARIANNY SPYRY
RODZINA FRANCISZKA (s. Sebastiana) KARWACKIEGO i Marianny Spyra
1849 23 Ewa Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1851 31 Jadwiga Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1854 10 Małgorzata Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1858 5 Józefa Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1866 20 Zofia Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1874 25 Julianna Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1861 2 Józef Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1863 34 Jan Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1869 20 Wojciech Karwacki Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1872 19 Sebastian Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice

1849/ur23 Ewa Karwacka 1830 ?Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1851/ur31 Jadwiga Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1854/ur10 Małgorzata Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1858/ur5 Józefa Karwacka Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1861/ur2 Józef Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1863/ur34 Jan Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1866/ur20 Zofia Karwacka Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1869/ur20 Wojciech Karwacki Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1872/ur19 Sebastian Karwacki Franciszek s. Sebastian Maria Spyra Rzędzianowice
1874/ur25 Julianna Karwacka Franciszek s, Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice


RODZINA MARII KARWACKIEJ Walentowej Spyra
1857 20 Mateusz Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1860 21 Jan Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1861 29 Józef Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1864 20 Agnieszka Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1865 26 Tekla Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1867 15 Ludwika Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1869 33 Jan Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1872 4 Zofia Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1875 21 Wojciech Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1875 22 Stanisław Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1879 32 Marianna Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1879 33 Katarzyna Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1873 24 Maria Sanecka Marcin Maria Karwacka Rzędzianowice


RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Marcinowej Saneckiej
1875 19 Julianna Sanecka Marcin Marianna Karwacka Rzędzianowice
1878 25 Stanisław Sanecki Marcin Marianna Karwacka Rzędzianowice


RODZINA JADWIGI KARWACKIEJ Wojciechowej Tabor
1873 36 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1874 27 Józef Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1877 15 Marianna Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1880 2 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1882 22 Karolina Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1884 42 Jan Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1887 19 Zofia Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice


RODZINA MAŁGORZATY KARWACKIEJ Mateuszowej Rządzkiej
1888 6 Aniela Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1890 27 Marianna Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1879 24 Jakub Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1882 18 Stanisław Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1884 40 Jan Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1895 7 Józef Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1898 4 Józefa Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice


RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Janowej Mazur
1881 6 Wojciech Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1882 9 Mateusz Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1884 3 Józefa Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1887 12 Jan Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1889 31 Józef Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1891 37 Jan Mazur Jan Maria Karwacka Rzędzianowice


RODZINA JÓŻEFY KARWACKIEJ Janowej Rec
1887 40 Jan Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice
1889 21 Marianna Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice
1894 12 Stanisław Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice


RODZINA JADWIGI KARWACKIEJ Janowej Augustynowej
1889 10 Julianna Karolina Augustyn Jan Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1892 14 Karolina Augustyn Jan Jadwiga Karwacka Rzędzianowice


Generacja 1880
RODZINA 1861 JÓZEFA s. FRANCISZKA KARWACKIEGO i Apolonii Krówki
RODZINA JÓZEFA (s. Franciszka) KARWACKIEGO i Apolonii Krówki
1891 28 Jadwiga Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1896 14 Karolina Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1899 23 Marianna Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1888 32 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1893 23 Roman Karwacki Jan Julianna Krówka Rzędzianowice
1894 7 Jan Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1898 12 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1902 10 Stefan Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice

1888/ur32 Stanisław Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1891/ur28 Jadwiga Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1894/ur7 Jan Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1896/ur14 Karolina Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1898/ur12 Stanisław Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1899/ur23 Marianna Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1902/ur10 Stefan Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice


RODZINA 1863 JANA s. Franciszka KARWACKIEGO i 1) JULIANNY KRÓwKI 2) JÓZEFY SANECKIEJ
RODZINA JANA (s. Franciszka) KARWACKIEGO i Józefy Saneckiej
1896 26 Marianna Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1897 29 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1902 17 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1913 10 Stefania Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1915 5 Karolina Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1898 26 Władysław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1900 22 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1904 15 Józef Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1905 45 Tadeusz Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1907 32 Jan Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1910 4 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1911 22 Franciszek Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowicexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODLASKIE

Gniazdo Ciemianka


1841 80ur Antoni Karwacki NN Salomea Karwacka Grabowo
1872 24ur Weronika Karwacka Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka
1894 159ur Genowefa Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1902 204ur Stanisława Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1905 58ur Helena Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

RODZINA FRANCISZKA KARWACKIEGO i Weroniki Kijanowskiej z Ciemianki

1894-1983 159ur Genowefa Karwacka Modzelewska Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka


1896 155ur Władysław Karwacki Franciszek lat 31 Weronika lat 24 Kijanowska Grabowo Ciemianka

1899 25ur Ignacy Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

1900 130ur Jan Karwacki Franciszek lat 37 Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

1902 204ur Stanisława Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

1905 58ur Helena Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

1907-1981 97ur Wacław mąz Anieli sokołowskiej, slub w kosc Poryckim w 1934 r; zmarł w 1981 w Ciemiance Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka


1902 204ur Stanisława Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1905 58ur Helena Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1896 155ur Władysław Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1899 25ur Ignacy Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1900 130ur Jan Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka
1907 97ur Wacław Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka

1850 CIEMIANKA podlaskie w połowie pomiedzy Kolnem na SW 20 km) a Grajewem na NE (25 km)łomżyńska GNIAZDO Mazowsze : ŁOMŻA ... Ciemianka

1880* WACŁAW KARWACKI syn Franciszka Karwackiego i Weroniki Kijanowskiej ..... ? żona Aniela Sokołowska, wieś CIEMIANKA pomiędzy Łomżą a Szczuczynem, ojciec Antoniego, dziadek Krzysztofa Adama z Warszawy ... i (?) Ireneusza z Łomży, pradziadek Beaty, Rafała z Łomży, Artura i Krzysztofa z Warszawy.
1910** ANTONI KARWACKI
1940*** KRZYSZTOF ADAM KARWACKI z Warszawy
1970 **** ARTUR KARWACKI z Warszawy
1970**** KRZYSZTOF KARWACKI z Warszawy
1940 *** IRENEUSZ KARWACKI z Łomzy
1970 **** BEATA Karwacka
1970**** RAFAŁA Karwacki

xxxxxxx

Gniazdo Białostockie

1865 Jan Karwacki i Maria Czarnicka / Czernicka
Jan Karwacki spouse: Maria Czarnitski
International Genealogical Index (IGI) child: Albert John (Alexander Ivanovic) Karr (Karwacki)
1895 Albert John (Alexander Ivanovic) Karr (Karwacki) birth: 23 czerwiec 1895 Bialystok, Poland father: Jan Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: 28-wrz-80 mother: Maria Czarnitski
marriage: 20-kwi-19 Newark, Essex, New Jersey spouse: Gisella Toth
child: Albert John Karr


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SWIETOKRZYSKIE

1857 23sl Mateusz Nowak Grzegorz, Agata Magdalena Bernacik Michał, Julianna Sałek Pawłów pow. starachowicki

Gniazda iwaniskie

Rodzina Anny Karwackiej Ludwikowej Serwinowskiej z Iwanisk
1901 55 Józefa Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1903 115 Marianna Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska

Anna Karwacka Marcelowa Suchanowska/ Switanowska;
• rodzice Władyslawa 1892 i Marianny 1894; IWANISKA
Anna Karwacka Ludwikowa Serwinowska;
• rodzice Stanisława 1898 i Józefa 1900; Iwaniska

Karwaccy aneks 273: nowe metryki w genetece (19.X.2014)
... • rodzice Wincentego Edwarda 1900 Iwaniska Jan Karwacki i Marianna Potocka • rodzice Romana Karwackiego 1899; Iwaniska Anna Karwacka Ludwikowa Serwinowska; • rodzice Stanisława 1898 i Józefa 1900; Iwaniska Marianna Karwacka Ignacowa Michalska; • rodzice Marianny 1900 Iwaniska Józefa karwacka ...

Rodzina 1870 Józefa karwacka Piotrowa Kijanka;
• rodzice Jana 1892, Iwaniska

Rodzina 1889 Marcianna Karwacka Mikołajowa Czub;
• rodzice Marianny i Zofii czub , 1900; Iwaniska

Rodzina 1875 Marianna Karwacka Franciszkowa Górczynska;
• rodzice : Jana 1892, Walentego 1893, Anieli 1895 i Józefa 1898

Rodzina JANA KARWACKIEGO i Marianny Potockiej z Iwanisk
1902 58 Józefa Karwacka Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska
Jan Karwacki i Marianna Potocka
• rodzice Romana Karwackiego 1899; Iwaniska


Rodzina Marianny Karwackiej Ignacowej Michalskiej z Wygiełzowa
1902 61 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
Marianna Karwacka Ignacowa Michalska;
• rodzice Marianny 1900 Iwaniska

Rodzina STANISŁAWA KARWACKIEGO i Eleonory Kijanki z Iwanisk
1902 177ur Marian Władysław Karwacki Stanisław Eleonora Kijanka Iwaniska Iwaniska
Stanisław Karwacki i Helena Kijanka
• rodzice Wincentego Edwarda 1900 Iwaniska


Rodzina ANTONIEGO KARWACKIEGO i Barbary Maj z Iwanisk Plant
1903 210ur Władysław Karwacki Antoni Barbara Maj Iwaniska PlantaXxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo pińczowskie

Aneks 383 korekta

Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)
1773 sl1814sll Stanisław KARWACKI Młodzian lat 39 wg metryki Chroberskiej/CHROBIERZ ; karbownik w Brzesciu we dworze; syn Balcera, Marianny Mączarek & Jadwiga Kowalska córka Wawrzynca, Apoloni; marzec Pińczów/Brzeście

1773-1821/ 90 Stanisław lat 48 Karwacki karczmarz Wdowa jadwiga Kowalczyk Pińczów Włochy 2 ( Włochy 2 km na E od Pinczowa)
1814sll Stanisław
Młodzian lat 39 wg metryki Chroberskiej/CHROBIERZ ; karbownik w Brzesciu we dworze Karwacki Balcer, Marianna Mączarek Jadwiga Kowalska Wawrzyniec, Apolonia marzec Pińczów/Brzeście

1815/ ur 121 Katarzyna Karwacka c. Stanisława i Jadwiga Kowalska Pińczów Brzeszcze
1815-1815/ 97 Katarzyna 2,5 mies Karwacka c. Stanisława karbownik niepismienny Jadwiga Kowalska Pińczów Brzeście 7 ( 2 km na NNE od Pinczowa)
1817 / ur 83 Ludwina Karwacka c. Stanisława lat 44 karbowy Jadwiga Kowal lat 26 Pińczów Brzeszcze
1820 /ur 57 Katarzyna Marianna Karwacka c. Stanisława lat 47 karbownik Jadwiga Kowalska Pińczów lat 30Brzeszcze
1820-1821/ 96 Marianna 6 mies Karwacka c. Stanisław a Jadwiga Kowalczyk Pińczów Włochy 2
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazda starachowickie

Rodzina 1820 ANTONIEGo KARWACKIEGO i Kunegundy Bugajskiej vel Burek z Pawłowa starachowickiego 4 km na S od Starachowic, k. Rzepina; 7 km na SW od Krynek i Brodów

1865sl 20 Wincenty Karwacki Antoni, Kunegunda Bugajska Antonina Fijas Jan, Ewa Zaczyńska Pawłów pow. starachowicki
1879sl 40 Antoni Karwacki Antoni, Kunegunda Burek Antonina Kania Józef, Wiktoria Szast Pawłów pow. starachowicki


Rodzina 1820 JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Kumek
1874sl 15 Tomasz Karwacki Józef, Marianna Kumek Franciszka Jeziorska Mikołaj, Małgorzata Turek Pawłów pow. starachowicki

Rodzina 1840 Marianny Karwackiej Mateuszowej Nowak z Pawłowa starachowickiego
1859 17ur Józefa Franciszka Nowak Mateusz Marianna Karwacka Starachowice-Wierzbnik Kuczów
1885 10sl Józef Nowak Mateusz, Marianna Karwacka Petronella Bujnowska Wincenty, Zofia Różycka Pawłów pow. starachowicki
1890 33sl Stanisław Nowak Mateusz, Marianna Karwacka Katarzyna Drużyc Stanisław, Franciszka Pocheć Pawłów pow. starachowicki
1859-1934 62zg Zgon Józef lat 75 Nowak zona Marianna Sarna Mateusz Marianna Karwacka Pawłów pow. starachowicki Kuczów

Rodzina 1840 Marianny Karwackiej Stanisławowej Szczepan z Wierzbnika
1862 42 Marianna Józefa Stan Szczepan Marianna Karwacka Starachowice-Wierzbnik Michałów
1864 34 Jan Stan Szczepan Marianna Karwacka Starachowice-Wierzbnik Michałów
1866 49 Marianna Stań Szczepan Marianna Karwacka Starachowice-Wierzbnik Michałów

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkopolskie
1809 Ur Julianna Karwacka Władysław Brygida Woźnianka Chodów pow. kolski Chodów
1824 23ur Rozalia Kozłowska Władysław Małgorzata Karwacka Chodów pow. kolski Koserz
1848 5ur Marianna Nowacka Szymon Katarzyna Karwacka Chodów pow. kolski Chodów

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA
Rodzina EDWARDA KARWACKIEGO i Franciszki Kolarzyk z Poniczowa par. Włodzimierz Wołynsiki
1900 18 Ur Antoni Karwacki Edward Franciszka Kolarzyk Włodzimierz Wołyński Poniczów Sw. Stanisław karwacki
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?

Postprzez akarwa » 06.04.2017

Aneks 521

KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?


Niektórzy rosyjscy wywodzą Karwackich od Karwatków ! ????

Версия №1
Синопсис. І. Гізель. 17 ст. "...8. О МОСОХЕ, ПРАРОДИТЕЛЕ СЛАВЕНОРОССИЙСКОМ и о племени его. МОСОХ, ШЕСТЫЙ сын Афетов, внук Ноев, толкуетжеся от Еврейска Славенски вытягающийи ростягающий, от вытягания лука и от расширения великих и множественных народов Московских, Славенороссийских, Польских, Волынских, Чешских, Болгарских, Сербских, КАРВАЦКИХ и всех обще, елико их есть, Славенска языка природне употребляющих

wersja №2

Nazwisko Karvatsky odnosi się do typu wspólnego nazwiska słowiańskich i tworzy z osobistego pseudonim. Więc Karvatsky nazwa ma swoje pochodzenie od pseudonimu Karvatko. Wcześniej, podczas tworzenia pseudonimów, główną rolę odgrywają indywidualne cechy człowieka: jego wygląd, postawa, jakość wewnętrznego. Znaki dziedziczenia: Pochodzenie danym miejscu i danej rodziny - zostały zepchnięte na dalszy plan.
Nazwisko Karvatsky utworzone z nick Karvatko który wznosi się do tego samego, co oznacza nick „koło”. Prawdopodobnie pseudonim odnosi się do tak zwanego „zawodowego” nazewnictwa, ze wskazaniem rodzaju działalności człowieka. Można przypuszczać, że założyciel rodzaju Karvatskih był mistrzem w produkcji ceramiki. Jednak możliwe jest, że tzw amatorskie upajające napoje.

Później nick Karvatko o nazwie Karvatsky

Талисман для фамилии Карвацкий →

Версия №1
Синопсис. І. Гізель. 17 ст. "...8. О МОСОХЕ, ПРАРОДИТЕЛЕ СЛАВЕНОРОССИЙСКОМ и о племени его. МОСОХ, ШЕСТЫЙ сын Афетов, внук Ноев, толкуетжеся от Еврейска Славенски вытягающийи ростягающий, от вытягания лука и от расширения великих и множественных народов Московских, Славенороссийских, Польских, Волынских, Чешских, Болгарских, Сербских, КАРВАЦКИХ и всех обще, елико их есть, Славенска языка природне употребляющих. "

Версия №2
Фамилия Карвацкий относится к распространенному типу славянских фамилий и образована от личного прозвища. Так, фамилия Карвацкий ведет свое начало от прозвища Карватка. Раньше, при образовании прозвища, первостепенную роль играли индивидуальные признаки человека: его внешность, манера поведения, внутренние качества. Признаки же наследственные: происхождение из определенной местности и определенной семьи - были оттеснены на второй план.

Фамилия Карвацкий образована от прозвища Карватка, которое восходит к аналогичному прозвищу со значением «кружка». Вероятно, такое прозвище относится к так называемым «профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности человека. Можно предположить, что основатель рода Карвацких был мастером по изготовлению посуды. Однако, не исключено, что так называли любителя хмельных напитков.

Позже прозвище Карватка, для фамилии Карвацкий

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Polsce jest 311 osób o nazwisku Karwatka. ?????
Zamieszkują oni w 28 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Wolsztyn ,a dokładnie 52.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Kościan (36), Leszno (24), m. Poznań (24), m. Leszno (22), m. Wrocław (17), Głogów (16), Poznań (15), Grodzisk Wielkopolski (14) i m. Zielona Góra z liczbą wpisów 14. NIEMAL WYŁACZNIE W POLSCE ZACHODNIEJ, podczas gdy historycznie gniazdowali niemal w całej RP I (patrz nizej0

Statystyka: Liczby do nazwiska 'Karwat'
W Polsce jest 3246 osób o nazwisku Karwat.
Zamieszkują oni w 205 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Tomaszów Mazowiecki ,a dokładnie 177.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Warszawa (119), m. Skierniewice (102), Skierniewice (102), Opole (98), Kielce (77), m. Łódź (77), Lubartów (75), Krasnystaw (73) i m. Kielce z liczbą wpisów 69.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTORYCZNE GNIAZDA "Karwatka"


Lubelskie
1657sl 28 Bartłomiej Szelak & Anna Karwatka Końskowola
REJON PUŁAW-NAŁECZOWA

Końskowola 3 km E od Puław
KONSKOWOLA 5 km na E od Puław
GENERACJA 1610
• ** 1630 ZOFIA KARWACIANKA Pawlowa Cieslakowa ; Końskowola 6 km na E od Puław; 25 XI 1646 slub; on Celebniace ona Witowice 2 km od Konskowoli
• **1635 REGINA KARWACIONKA Wojciechowa Worek, slub 16 VIII 1654; oboje z Witowic
• ** 1640 AGNIESZKA KARWACIONKA- Maciejowa Zubek slub 13 VII 1659; Witowice

• ANNA KARWATCZANKA
• ** 1640 Szelak Bartłomiej & 1657 luty 11 Karwatczanka z Opoki Anna Końskowola 11 II 1657 pochodzenie żeńców (on/ona): Opoka / .
• ** 1650 Karwata Kazimierz ze Skowieszyna & 1676/261 Pielakowna Jadwiga Końskowola pochodzenie żeńców (on/ona): Skowieszyn / Chrzochow
• ** 1650 Karwata Wojciech z Rudy & 1681 luty 17 Chabroszowna Marianna Końskowola 17 II 1681 pochodzenie żeńców (on/ona): Rudy / .

1657 slub Końskowola Szelak Bartłomiej Karwatczanka Anna Końskowola 11 II 1657 pochodzenie żeńców (on/ona): Opoka / .
1676 slub Końskowola Karwata Kazimierz Pielakowna Jadwiga Końskowola 26 I 1676 pochodzenie żeńców (on/ona): Skowieszyn / Chrzochow
1681 urodz Końskowola Karwatek Regina Końskowola 18 1681 [ Rudy 1681.03.15. ], rodzice [ Wojciech i Maryna ], uwagi [ Strona 65 ]
1681 slub Końskowola Karwata Wojciech Chabroszowna Marianna Końskowola 17 II 1681 pochodzenie żeńców (on/ona): Rudy / .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Łodzkie
ZDUNY 5 km na NW między Łowiczem a Zychlinem
Rodzina 1670 ? Jakuba Karwatka i Ewy ze Zdun-Łazniki
1689 Ur Jan Karwatka Jakub Ewa Zduny Łaźniki


1697sl Jakub Karwatka Anna Kozłówna Zduny

Rodzina 1670 ? Jana (s. Jakuba) Karwatka i Małgorzaty ze Zdun-Łazniki
1697 Ur Elżbieta Karwatka Jan Małgorzata Zduny Łaźniki

1700 Ur Stefan Karwatka Jan Małgorzata Zduny Łaźniki

1703 Ur Marianna Karwatka Jan Marianna Zduny Łaźniki

Rodzina 1680 ? Katarzyny Karwatczyny z Jackowic
1699 Ur Elżbieta Karwatka Katarzyna Karwatczyna Zduny Jackowice

Rodzina 1670 ? Andrzeja Karwatka i Reginy ze Zdun-Jackowic
1696 Ur Franciszek Karwatka Andrzej Regina Zduny Jackowice

Rodzina 1670 ? Franciszka Karwatka i Reginy z Jackowic Księzych
1697 Ur Łucja Karwatka Franciszek Regina Zduny Jackowice

1699 Ur Ewa Karwatka Franciszek Regina Zduny Jackowice

1702 Ur Tomasz Karwatka Franciszek Regina Zduny Jackowice Księże

1706 Ur Barbara Karwatka Franciszek Regina Zduny Jackowice Księże

Rodzina 1690 ? ŁUKASZA KARWATKA i Ewy Marcinowna z Łowicza
1715sl 53 Łukasz Karwatka ? Ewa Marcinowna Łowicz Kolegiata
1716 Ur Łukasz Karwatka Łukasz Ewa Łowicz Kolegiata Łowicz

Rodzina 1690 ? JÓZEFA KARWATKA i Marianny ze Zdun-Jackowic Pańskich
1715 Ur Łukasz Karwatka Józef Marianna Zduny Jackowice Pańskie

1719 Ur Agnieszka Karwatka Józef Marianna Zduny Jackowice Pańskie

1721 Ur Barbara Karwatka Józef Marianna Zduny Jackowice Pańskie

1726 Ur Mateusz Karwatka Józef Marianna Zduny Jackowice Pańskie


Rodzina 1720 ? Tomasza Karwatka i Katarzyny ze Złak Borowych
1744 12ur Helena Karwatka Tomasz Katarzyna Złaków Kościelny Złaków Borowy

Sluby
MAKÓW SKIERNIEWICKI w kier Dmosina. Lipiec Reymontowskich
1739sl Florian Pycz Katarzyna Karwatka Maków pod Skierniewicami
1748sl Franciszek Kielanowicz Katarzyna Karwatka Inowłódz 5 km przed Tomaszowem Maz.
1784sl Wojciech Dudek Klara Karwatka Maków
1866sl 34 Jan Baryna Katarzyna Karwatka Maków
Zgony
1738-1783zg Regina lat 45 Karwatka Maków Wola Makowska
1787zg Marianna Karwatka Pszczonów 3 km NW od Makowa
1854 60g Michalina Karwatka Maków
1854 64zg Magdalena Karwatka Maków
1857 42zg Marianna Karwatka Maków
1861 22zg Marianna Karwatka Maków
1861 33zg Marianna Karwatka Maków
1873 171zg Agata Karwatka Maków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mazowsze- lubelskie
Rodzina Leona Karwackiego i Rozalii Kirowianki z par. Sarnaki
1807-1826 19sl Jakub Szymaniuk Piotr, Anna Łyczewska Zofia lat 19 Karwatka Leon, Rozalia Sarnaki


1799sl1818 14sl Andrzej lat 19 z par. sarnackiej Karwatka Leon, Rozalia Kirowianka Anna lat 22 z cerkwi siematyckiej Smaluk Dionizy, Teodora Kornicka Sarnaki
1819 10ur Balbina Karwatka Jędrzej pracowity lat 20 Anna Smal lat 24 Sarnaki Płosków mr 3

PŁOSKÓW
Par. Sarnaki rzym-kat
Par.Chlopków grek-kat
1770 JÓZEF KARWATKA gospodarze z Płoskowa i 1799 Frozyna Matuszanka vel Borysiuk
1779-1822 zgon Karwatka Frozyna lat 43 Płosków, c. Wasyla i Katarzyny Borysiuk zona Jozefa lat 60, tesciowa Franc Bednarczuka lat 30 ; Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Płosków 2
1779-1822 40zg Frozyna lat 43 Karwatka c. katarzyny i Wasyla Borysiuk zona Jozefa lat 60, tesciowa Fr Bondarczuka lat 30 Chłopków (gr.-kat.) Płosków nr 2
1760-1831 34zg Józef lat 70 wdowiec Karwatka zglosil . Jan Karwatka lat 20 Sarnaki Płosków


1811 JAN KARWATKA syn Józefa i Frozyny
1804lub0 KAZIMIERZ KARWATKA z p. sarnackiej & Prakseda Dobruk
1822 slub Karwatka Kazimierz lat 22 z par. sarnackiej Dobruk Prakseda Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Płosków
1822 4sl Kazimierz lat 18 par. sarnacka Karwatka; syn Józefa Karwatka i Frozyny Matuszanki z Płoskowa & Prakseda lat 26 Dobruk c. Wasyla ze Swor Chłopków (gr.-kat.)

1835-1905 35zg Wawrzyniec lat 70 Karwatka s. Kazimierza Karwatka i Teresy Dobraczuk z Płoskowa Sarnaki


1790 MICHAŁ KARWATKA i Katarzyna rodzice Agaty
1815-1895 252zg Agata lat 80 Zduniak z d. Karwatka c. Michała Katarzyna Przasnysz Bartniki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pomorskie
1883 5slub Peter Karwatka & Marianna Serdacka Lalkowy
1847-1852 84zg Franz lat 5 Karwatka Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.
1810-1855 59zg Franz lat 45 Karwatka Starogard Gdański św. Mateusz Starogard Gd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slaskie
1775 30ur Agnes Klos Urbon Catharina Karwatkin Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP Gliwice-Łabędy
1808 84ur Laurentius Karwat Johanna Karwatkin Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP Gliwice-Łabędy
1808 105ur Joseph Kertzlik Franz Petronela Karwatkin Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP Stare Gliwice
1810 5ur Thomas Goertzik Franz Petronela Karwatkin Gliwice-Łabędy Wniebowzięcia NMP Stare Gliwice
1825 Ur Francisca Gros Ambrosius Thecla Karwatkin Paczyna Bycina

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Swietokrzyskie
1818 66ur Mikołaj Banasik Kacper Marianna Karwatka Miedzierza
1819 14ur Dorota Węgrzynowicz Wojciech Angela Karwatka Miedzierza
1839-1842 15zg Justyna 3lata Karwatka Tomasz Małgorzata Tarłów/Ciszyca Tarłów

1799-1841 zg 103 Franciszek lat 42 Podgórski maz marianny Skowrońskiej Mikołaj Roksana Karwacka Miedzierza Wólka Wąsowska


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warmia
1804sl Mathias Bendul & Anna Karwatka Rozogi-Friedrichshof

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkopolska
1895 46ur Czesław Bajon Heliodor Anastazja Karwatka Łęki Wielkie Wolkowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 522:rok 1457 JUWENAL KARWACZKA blacharz w Hal

Postprzez akarwa » 06.04.2017

Aneks 522

rok 1457 JUWENAL KARWACZKA blacharz w Haliczu

W bibliotece miasta Galich / Halicz ( nad Dniestrem 7 km na SSE pod Bursztyna) – blacharz Juwenal Karwaczka / Karvatska Juvenal (1457).

Łacińska - Karvats'ka lub nick Karvatsk i aleucki narodowość w 13% przypadków

В библиотеке города Галич - лудильщик Ювеналий Карвацька (1457). Латиницей - Karvats'ka или прозвание Карвацьк, а национальность Алеут в 13% случаях.
Ювеналий (лат. Iuvenalis, позднелат. Juvenalis, церк.-слав. Iувеналiй, фр. Juvénal, порт. Juvenal) — мужское христианское имя.Именины (в православии) — 2 июля по Юлианскому календарю (15 июля по Григорианскому календарю).

Уже в XIX веке данное имя рассматривалось как преимущественно употребляемое в церковной среде, в частности, как монашеское имя[2].Отмечаются факты использования имени Ювеналий среди российских корейцев в конце XIX — начале XX веков[3].В настоящее время в нецерковной русскоязычной среде имя воспринимается как редкое[4][5].Существуют данные об употреблении отсутствующей в святцах женской формы данного имени — Ювеналия[6], однако согласно традиции Русской православной церкви такое имя может даваться женщинам в отдельных случаях только при монашеском постриге[7].
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 523:Jan Karwacki pod Częstochową 5 stycznia

Postprzez akarwa » 06.04.2017

Aneks 523

Jan Karwacki pod Czestochową 5 stycznia 1656

w „NOWA GIGANTOMACHIA - KRONIKA OBLĘŻENIA” Ojca Kordeckiego

5 stycznia 1656
Pod twierdzę Jasna Góra przemieszczają się polskie oddziały partyzanckie sformowane na Podkarpaciu (księdza Stanisława Kaszkowica, rotmistrza Jana Karwackiego i Jana Grzegorza Torysinskiego), w Księstwie Siewierskim (paulina o. Marcelego Tomickiego) oraz na ziemi wieluńskiej (rotmistrza Stanisława Kuleszy), dowodzone przez starostę babimojskiego Krzysztofa Żegockiego. Oddziały te liczą razem około 6 tysięcy ludzi i dysponują 6 lekkimi działami polowymi. Twierdza do wiosny 1656 roku staje się ich bazą wypadową oraz rejonem ostatecznego oporu.


Opierając się na opisie oblężenia Jasnej Góry pióra ojca Augustyna Kordeckiego (Nowa Gigantomachia 1658), Sienkiewicz celowo pominął niektóre fakty sprzeczne z jego wizją pisania dla pokrzepienia serc, inne natomiast uwypuklił, nadając im znaczenie, które nie miało nic wspólnego z prawdziwym biegiem wydarzeń. Należy jednak pamiętać, że pisał powieść, a nie monografię historiograficzną.
Bezsprzecznym faktem historycznym jest, że twierdza jasnogórska była jednym z najsilniej ufortyfikowanych obiektów warownych I Rzeczypospolitej. Strategiczne było także jej położenie – flankowała Polskę od strony cesarskiego Śląska, skąd miała nadejść odsiecz sił Jana Kazimierza. Szwedzi rzeczywiście bezskutecznie ponawiali szturmy twierdzy. Gdy wojska szwedzkie zaprzestały oblężenia, nastąpił zwrot w dziejach potopu szwedzkiego – wierne Janowi Kazimierzowi oddziały na wieść o udanej obronie Jasnej Góry zawiązały konfederację tyszowiecką, a od strony Śląska uderzyły wojska polskie. Fakty historyczne podporządkowane są nadrzędnej idei ukazanej w Potopie, którą jest „pokrzepienie serc”. Wyjście z kryzysu i zwycięstwo dokonują się przede wszystkim na polu walki. Dostosowanie faktów do celu powieści wymagało wyostrzenia niektórych i zmniejszenia znaczenia innych. Przejaskrawiony zostaje na przykład obraz klęski i rozbicia kraju w przededniu ataku Szwedów na kraj. Chodziło o efekt artystyczny – uwydatnienie beznadziei, w której znalazła się Polska. Podobnie wyostrzony został obraz zdrady Polaków i powszechnego poddania się Szwedom. W przypadku poddania się Litwy brakowało dokładnych źródeł historycznych, dlatego też w dużej części opis ten jest zmyśleniem i kreacją Sienkiewicza. W powieści Gosiewski nie podpisał ugody kiejdańskiej, w rzeczywistości na akcie widnieje jego podpis. Przyjęcie aktu kiejdańskiego było negocjowane, nie mogło więc stanowić tak wielkiego zaskoczenia jak opisywane w powieści.
Wiadomo też, że wojsko nie zbuntowało się przeciwko Radziwiłłowi w trakcie uczty, ale znacznie później – w połowie września. Dla uwydatnienia wymowy dzieła zniekształcone zostały także motywy, które kierowały podpisaniem ugody przez Janusza Radziwiłła. W powieści kieruje nim przede wszystkim pycha i dążenie do zostania królem. W rzeczywistości na tę decyzję wpływały także okoliczności zewnętrzne, które zmuszały go do poszukiwania drogi wyjścia z trudnej sytuacji, czyli jednoczesnego zagrożenia ze strony Rosji (8 sierpnia 1655 roku zajęła Wilno) i Szwecji (10 sierpnia 1655 roku opanowała Dyneburg). W chwili podpisania ugody w Kiejdanach (1655-10-20), Warszawa (1655-09-08) i Kraków (1655-10-17) były już w rękach Szwedów.Realistyczny i wiarygodny przebieg walk o twierdzę jasnogórską w latach 1655-1656 można odtworzyć na podstawie krytycznej analizy informacji zawartych w najstarszych źródłach drukowanych, opartych na relacji naocznych świadków tych walk (głównie w pamiętniku Augustyna Kordeckiego Nova Gigantomachia..., wydanym w Krakowie w 1658 roku oraz w dziele Stanisława Kobierzyckiego Obsidio Clari Montis Czestochoviensis..., wydrukowanym w Gdańsku w 1659 roku) oraz we współczesnych solidnych studiach monograficznych (głównie Ludwika Frąsia Obrona Jasnej Góry w roku 1655, wydrukowana w Częstochowie w 1935 roku i Tadeusza Nowaka Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku 1655, wydana w Warszawie w 1957 roku).

Spośród przytoczonych materiałów źródłowych ważną rolę w identyfikacji przebiegu szwedzkiego ataku inżynieryjno-artyleryjskiego na twierdzę jasnogórską w 1655 roku, stanowiącego jej „chrzest bojowy”, odgrywa dzieło S. Kobierzyckiego, a szczególnie zamieszczony w nim miedzioryt Jana Bensheimera. Stanisław Kobierzycki (1600-1665) był zdolnym pisarzem i historykiem, obeznanym (jak większość ówczesnych wykształconych Polaków) z problematyką fortyfikacji i walk oblężniczych. Ponadto, spokrewniony z rodziną uczestnika walk o Jasną Górę w okresie „Potopu”, Piotra Czarnieckiego (siostra S. Kobierzyckiego Zofia była żoną hetmana Stefana Czarnieckiego, młodszego brata Piotra), znał dokładnie ich przebieg z jego relacji. Miedzioryt J. Bensheimera, na pewno konsultowany i korygowany przez S. Kobierzyckiego, w pełni spójny z treścią jego dzieła, wiernie rejestruje oblężenie twierdzy Jasna Góra w 1655 roku oraz zaskakuje wręcz profesjonalną znajomością sztuki oblężniczej pierwszej połowy XVII wieku. Przypuszczalnie współtwórcą tego miedziorytu był inżynier wojskowy kpt. Adolf Boy (1612-1680), autor strony tytułowej (frontyspisu) dzieła S. Kobierzyckiego oraz późniejszy budowniczy pałacu wilanowskiego króla Jana III Sobieskiego.

Równocześnie należy podkreślić, że zbieżność informacji zawartych u S. Kobierzyckiego i A. Kordeckiego podnosi rangę i wiarygodność ich dzieł, stanowiących praźródło wszystkich dotychczas dokonanych prób rekonstrukcji przebiegu walk o twierdzę jasnogórską w okresie „Potopu”.

Przy okazji wypada dodać, że z tego źródła bezpośrednio lub pośrednio korzystali również Józef Ignacy Kraszewski, przystępując w 1850 roku do pisania Kordeckiego oraz Henryk Sienkiewicz, przygotowując się w 1884 roku do pracy nad Potopem, które to powieści ukształtowały obiegowe wyobrażenia o wydarzeniach militarnych na Jasnej Górze w 1655 roku. Każdy z nich, trzymając się podstawowych faktów, puszczał oczywiście wodze fantazji. Kraszewski, wprowadzając fikcyjny wątek romansowy do tych wydarzeń, naruszył reputację autentycznego ich bohatera, starościca ostrzeszowskiego Mikołaja Krzysztoporskiego herbu Nowina, dowódcy załogi bastionu BIII św. Rocha twierdzy jasnogórskiej, który poległ w jej obronie. Sienkiewicz natomiast, poprzez swego fikcyjnego bohatera powieściowego Andrzeja Kmicica (Babinicza) i jego mrożące krew w żyłach wyczyny ze szwedzką kolubryną, zdeformował znacznie faktyczny przebieg walki ogniowej pomiędzy klasztorną artylerią forteczną a artylerią oblężniczą gen. B. Müllera, która to walka stanowiła decydujący czynnik oblężenia w 1655 roku, od którego wyniku zależały losy warowni jasnogórskiej.

:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Damian Orłowski
Potop szwedzki na ziemi wieluńskiej
Rocznik Wieluński 7, 25-45
2007
Partyzanci starosty babimojskiego nie spotkali Szwedów pod Jasną Górą – spóźnili się około tygodnia55. Wojska ruszyły jednak w dalszą drogę w poszukiwaniu wroga. I tak doszło do starć pod Mstowem koło Częstochowy, gdzie pobili 200- konny oddział Szwedzki, oraz w ziemi wieluńskiej – pod Działoszynem, gdzie rozbili grupę 70 szwedzkich rajtarów – eskortę dla żony nieznanego z nazwiska rezydenta szwedzkiego56. Trudno określić wielkość oddziału: 560 koni pod dowództwem Żegockiego wydaje się wiarygodną liczbą. Gorzej jest z ustaleniem wielkości pozostałych: Kuleszy, ks. Kaszkowica, Jana Karwackiego, Jana Torysińskiego, Marcelego Tomickiego, księcia Czartoryskiego. Zazwyczaj w źródłach oddziały te wymieniane są w sile 2–3 tys. ludzi każdy. Takie informacje są zazwyczaj mocno przesadzone. Jest rzeczą oczywistą, że nikt powstańców nie liczył, a skoro według niektórych relacji Szwedów pod Jasną Górą mogło być 9 tysięcy57, to i zrozumiałe jest, że kilkuset osobowe oddziały partyzanckie urastały w niektórych relacjach do wielotysięcznych rozmiarów58.

Oddziały Karwackiegoi Kaszkowica, a także Torysińskiego, których na przyłączenie się do Żegockiego namawiał sam król Jan Kazimierz, mogły do tego połączenia dążyć, ale biorąc pod uwagę rozbieżność czasową, wydaje się, że zanim to nastąpiło oddział Żegockiego został już rozbity59.

Wnikliwa analiza mapy, oraz znanych materiałów źródłowych, pozwala założyć, że partyzanci maszerowali na Wieluń w co najmniej trzech grupach (być może grup było więcej, na pewno nie mniej).Wrzesowicz wiedział o ruchach partyzanckich, m. in. o 300-konnym oddziale Kuleszy, ale nie spodziewał się, że wojski ostrzeszowski odważy się go zaatakować w mieście. Dlatego też pościągał do Wielunia oddziałki rozłożone po okolicznych wioskach na leżach zimowych i uważnie obserwował okolicę. Jeszcze 7 stycznia wysłał list do króla Karola Gustawa z informacjami m.in. o drobnych walkach z partyzantami. Osłabił też tego dnia swoje siły, wysyłając pod Sieradz trzy kompanie rajtarów60
Po drodze do Wielunia partyzanci zaatakowali Krzepice. Miasteczko nie posiadałomurów obronnych, z łatwością zostało więc zdobyte. Natomiast raczej
wątpliwe, żeby udało się im opanować krzepicki zamek61. Około 3-ciej w nocy z 7 na 8 stycznia 1656 roku zaatakowano Wieluń. Akcja została zaplanowana na szeroką skalę. Na rekonesans wysłano wojskiego ostrzeszowskiego Kuleszę. Ten na czele konnego pocztu i kilku dragonów miał zbadać możliwości ataku. W ślad za Kuleszą ruszył Żegocki na czele trzech chorągwi szlacheckich, wojsk najemnych oraz uzbrojonych chłopów62. Relacja w Theatrum Europaeum podaje, że szlachta przybyła do Wielunia z wielu miejsc na Śląsku (z księstw opolskiego i raciborskiego, z Wrocławia, z miejscowości przygranicznych jak Uszyce, Byczyna, Olesno, Kluczbork, i innych jak Oleśnica,Bierutów)63. Napastnicy sporządzili 3 wielkie drabiny, szerokie tak, że cztery osoby równocześnie mogły wchodzić po każdej i długie na sześć metrów. Przetransportowano je pod uśpione miasto na saniach.

xxxxxxx
54 Królowa Maria Ludwika miała dać na ten cel 17 tys. zł, por. J.S. Wydżga, op. cit., s. 117–
118; także prowincjał paulinów Teofil Bronowski wspomógł partyzantów, przekazując (16 grudnia
w Opolu) 900 zł Żegockiemu i 700 zł Kuleszy. Zupełnie pogubił się w swej pracy W. Sauter,
który datuje ten dokument na 16 listopada i wiąże go ze słynną radą senatorów, która odbyła się
18 tego miesiąca w Opolu: W. Sauter, op. cit., s. 72.
55 Według Kordeckiego Krzysztof Żegocki zjawił się pod twierdzą 10 dni po zwinięciu oblężenia
przez Szwedów. A. Kordecki, op. cit., s. 96.
56 Portfolio królowej Marii Ludwiki, Poznań 1844, s. 233–234, Des Noyers do Bouillanda,
Głogów 17 I 1656.
57 Tyle podał przeor Kordecki w swoim pamiętniku. A. Kordecki, op

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 524:Piekne XVII wieczne gniazdo podhalańskie

Postprzez akarwa » 09.04.2017

Aneks 524

Piekne XVII wieczne gniazdo podhalańskieKarwaccy często nadawali swoim miejscom zamieszkania swoje nazwisko:
HORPIN – Karwacki
Chocim Kliszkowce „ Uroczysko Karwacki”
Kalisz „ Doły Karwackie”
Louisville (NY) Karwacki Road

Kolejne odnajdujemy
Pieniążkowice – Karwacki
• Karwacki 34-470, Karwacki domy 47 - 51
• Pieniążkowice 34-408, Pieniążkowice
• Stochy 34-470, Stochy

Koło kościoła była Rola Stochów, a przed nimi rola Karwackich,

Piekne XVII wieczne gnizado podhalanskie

PIENIĄŻKOWICE gniazdo podhalańskie – orawskie /

UWAGA: wg „ Zapomnianego Podhala” Krzysztofa Szymusika-Nowakowskiego, (2004) tereny te były miejscem osadnictwa uciekinierów kmiecich z majątków, gdzie tutaj osiagają status wyzwolonych kmieci. Poza dziedzicznymi wójtami ELITE wiejską wsi dział, Odrowąż, Pieniązkowice, Załuczne stanowiły także wzbogacone w XVIII wieku między innymi na handlu z Węgrami i przemycie zakazanych towarów, takie rody jak Tylkowie, Babicze, Łopaci, Łasie, KARWACCY, Dziąbowie i Głowacze. Rody te dorabiały także prowadzeniem karczm oraz uprawianiem róznych rzemiosł: kowalstwo, bednarstwo, płociennictwo, garbarstwo. Uzyskiwane dzięki temu, nierzadko spore majątki pozwalały na edukowanie ich dzieci.

JÓZEF KARWACZKA (w XV i XVI wieku najstarsza forma KARWACKI brzmiała KARWACZKI, zarówno na Mazowszu jak i na Podolu)… właściciel 3 roli kmieciej między Tomaszem Stochem a Janem Mikowcem; w inwentarzu gruntów z 1677 wsi Pieniążkowice, w parafii Odrowąż k. Czarnego Dunajca. Rola 3 do dzisiaj ma nazwę „ZAGON KARWACZKI” (następny za Kościołem parafialnym).

UWAGA: wg „ Zapomnianego Podhala” Krzysztofa Szymusika-Nowakowskiego, tereny te były miejscem osadnictwa uciekinierów kmiecich z majątków, gdzie tutaj osiagali status wyzwolonych kmieci.

JAKUB KARWACZKA, jednym z plenipotentów wsi Pieniążkowice. UWAGA: wg „ Zapomnianego Podhala” Krzysztofa Szymusika-Nowakowskiego, (2004). Po wydarzeniach 1846-48, na początku 1848 utworzono straże dziesiętnicze, chroniące poszczególne łany. W Piniążkowicach powołano: WOJCIECHA RUTKOWSKIEGO z domu nr 20 w roli Karwaczkowej

MACIEJ KARWACZKE, z domu nr 44 z roli UWAGA: wg „ Zapomnianego Podhala” Krzysztofa Szymusika-Nowakowskiego, (2004).

LISTY Wójtów i przysięgłych i pelenipotentów od 1724 roku:

1845 Pieniązkowice:
TOMASZ KARWACZKA- deputant
1852 Pieniązkowice:
JAKUB KARWACZKA - deputant
TOMASZ KARWACZKA – deputant
1855 Pieniązkowice:
JAN STOCH - wójt
JÓZEF KARWACZKA – przysiężny
TOMASZ KARWACZKA – plenipotent
1860 Odrowążu:
JÓZEF KARWACZKA – plenipotent; w 1860 w imieniu 4 wi podpiuje wystąpienie do powiatu w sprawie szkół przeciw zkole trywialnej a za parafialną,.
1866 – Józef Karwaczka wybrany przewodniczącym Komitetu Szkolnego,
1868 – Józef Karwaczka wybrany przewodniczącym Komitetu Kościelnego w parafii Odrowąż,
1873 - Józef Karwaczka wybrany zastąpcą przewodniczącegoKomitetu Kościelnego
TOMASZ KARWACZKA – deputant; , przeciwnik szkoły parafialnej w Odrowązu, a zwolennik trywialnej

Do 1909 już nigdy Karwaczki nie były we władzach:

UWAGA: wg „ Zapomnianego Podhala” Krzysztofa Szymusika-Nowakowskiego, (2004). W latach 70 i 80 XIX wieku zaczeli wyjeżdżac do Ameryki pierwsi smiałkowie z terenów Galicji, przede wszystkim z rodkowych powiatów małopolskich; poborowi pragnący uniknąc 3 letniej służby wojskowej. Oni pociagneli za sobą rzesze Podhalan…. Kleski nieurodzaju, przeludnienie, rozdrobnienie gospodarstw oraz brak możliwości zarobkowych namiejscu doprowadziły.. że między 1890-1891 z parafii Odrowąż wyjechało 96 osób. Poczatkowo emigrowano okresowo 3-5 lat,k na stałe zostawało w USA iKanadzie zaledwie 5 %. Do wybuchu I Wojny z okolic Czarnego Dunajca przebywało w USA ponad 1000 osób, a rocznie wyjeżdąło około 150 głowmie w Illonois, Chicago, Michigan, Detroit, Hastings, Pittsburgu, Utica, Rome, Buffalo, Passaic. Garefield, Wallington, Clifton. Męzczyżni znajdowali prace głownie w hutach i stalowniach, fabrykach maszyn, koapalniach, rzeźniach i na budowach. Kobiety zaś w fabrykach tekstylnych jako prządki i tkaczki, sprzątały i prowadziły domy Inni otwierali sklepy, firmy, hurtownie itd..(str. 130): Ci co wracali poprawiali warunki życia rodziny, często kupowalina Orawie ziemie, i przenosili si…ę z Pieniązkowic do Piekielnika-Bukowiny i Poszkla, gdzie zaczeły si ę pojawiac liczne rodziny z Załucznego, Pieniązkowic, Odrowąża.

* 1855/60 JAN KARWACZKA z Pieniażkowic, ojciec
** 1884 WIKTORYI KARWACZKA, ur. 1884
** KAROL KARWACZKA z Chicago
Chicago Gallingin/Gallithin.PA.
1907/WIKTORYA KARWACZKA, ur 1884, zam.Grensczkowica/Austria, ojciec JAN KARWACKA; Pieniążkowice/Galicja; panna; pismienna w wieku 23 lat z Rotterdamu do USA 30 lipca 1907 roku do Chicago/Ill, do brata Karola .. Kanuly..? Karwaczka* 1858 FRANZ KARWACZKY, ur. 1858 z Pieniażkowic k. Sieniawy
Chicago 1902 1858/ FRANZ Karwacki/KARVACSKY,ur. 1858 ;lat. 44, Galicja/Piedawkowice ??Pieniażkowice; niepiśmienny przez Hamburg w Nowym Yorku 28.III.1902, na zaproszenie szwagra Wincentego Liska , w Panam

*1866 MATYAS KARVACKY, ur, 1866 z Pieniażkowic k. Sieniawy
*1877 KATARZYNA KARVACKY, ur, 1877, żona Matyasa z Piniazkowic
** 1902 JOSEF KARVACKY, ur. 1902, syn Matyasa i Katarzyny

GNIAZDO Podhalańskie/Pieniążkowice Chicago
1902
1866/MATYAS Karwacki/KARVACKY,ur. 1866;lat. 36, Galicja/Pieniażkowice; niepiśmienny w Nowym Yorku 13.III.1902 w drodze do siostry w Ill/ Chicago, Roxa Baber wraz z
1877/1902/KATARZYNA Karwacki/KARVACKY, ur. 1877, lat 25 żoną
1901/1902/JOSEFEM Karwacki/KARVACKY, 7 miesięcy - synem

1902/FRANZ KARWACKI/Karwaczky/, Pieniazkowice k.Sieniawy Galicja, ur. 1858, niepiśmienny, w USA 28.III.1902, l. 44 żonaty; na zaproszenie szwagra Wincentego Liska w…… ?
1902/MATYAS KARWACKI/Karvacky, Pienazkowice k. Sieniawy /Galicja, ur. 1866, w USA 1902, l.36; piśmienny, jedzie z żoną i synem, do Chicago na zaproszenie siostry Rodany Beber:
1902/KATA.KARWACKA/yKarvacky..Galicja, ur. 1877, w USA 1902, l. 25 żona Matyasa, niepiśmienna, ich dziecko:
1902/*JOSEF KARWACKI, ?????Galicja, ur. 1902, w USA 1902, 7 miesięcy


Czarny Dunajec -Pieniążkowice –

*1850 JAN Kanty KARWACZKA z Pieniażkowic
** 1878 STANISŁAW KARWACKA, ur. 1878 z Pieniążkowic k. Sieniawy
** 1866 JÓZEF KARWACZKA z Czarnego Dunajca maz Katarzyny

Pa/MasmothJÓZEF KARWACZKA, ur. 1866, zam. w Czarnym Dunajcu, żonaty z Katarzyną18661909/JOZEF KARWACZKA, ur. 1866 zam. Czarny Dunajec/Austria, żonaty z Katarzyna Karwaczka/Cz.Dunajec; przez Antwerpie do USA 23.XI.1909 do Pa/Masmoth do kuzyna Bonka ..?

JOSEF KARWACKI z Chicago, brat Bronisławy Karwackiej ur 1889 z Pieniążkowic
** 1889 BRONISŁAWA KARWACZKA

* 1860 STANUISŁAW KARWACZLA z Odroważa
** 1886 WINCENTY KARWACZKA z Pieniazkowic

1905/ STANISŁAW KARWACKI/Karwacka, Pienazkowice,k.Sieniawy, ur.1878, w USA 31.I.1905, l. 27; żonaty, niepiśmienny, na zaproszenie szwagra Józefa Szczeliny, do Gallingin/Gallithin.PA.
1909/BRONISŁAWA KARWACKA Karwacka, Chicago/USA, ur.1889, wjazd do USA 1909, l.20 panna, Pieniaskowice /Austria, Ojciec (JAN) Kanty Karwacki Pieniaskowice, na zaproszenie brata Josefa Karwackiego, Chicago Ilinois,

STANISŁAW KARWACZKA z Odrowąża, ojciec WINCENTEGO z Pieniążkowic
1910/WINCENTY KARWCZKA, z Pineiaz/ Austria; ur 1886, kawaler 23 lata ; ojciec Stanisław w mci Odrowąż ??//; z Antwerpii do USA 20.XII.1910 do Chicago do przyjaciela

* 1879 MIKOŁAJ (1870) I 1880 KATARZYNA KARWACZKI (1880) wyemigrowali z synem
** 1900 JANEM (1900) okolo 1901 roku i osiedli w washinghton Township CAMBRIA County PA, tam rodziły im się kolejne dzieci:Cambria, PA 1920
Rok ur Mieli lat w 1920 Miejsce urodzenia Cambria, PA 1920 Federal Census
1917 AGNES-Agnieszka 1 10/12 69B 89 Karwaczki Agnes 1 10/12 Pennsylvania 166-1870

1868 – 1934 FRANK KARWASKA 60 Galicja 144B 58 Karwaska Frank 60 Galicia 235-141a.txt
1970 MIKOŁAJ KARWACZKI 50 PL 69B 78 Karwaczki Mike 50 Poland 166-068a.txt
068a.txt
1880 KATARZYNA KARWACZKI 40 PL 69B 79 Karwaczki Catherine 40 Poland 166-068a.txt
1900 JOSEPH KARWACZKI 19 PL 69B 80 Karwaczki Joseph 19 Poland 166-068a.txt

Emigrowali w 1901
1902 Frances KARWACZKI 17 69B 81 Karwaczki Frances 17 Pennsylvania 166-068a.txt
1903 John KARWACZKI 16 69B 82 Karwaczki John 16 Pennsylvania 166-068a.txt
1907 Mary KARWACZKI 12 69B 84 Karwaczki Mary 12 Pennsylvania 166-068a.txt
1906 Nelly KARWACZKI 13 69B 83 Karwaczki Nellie 13 Pennsylvania 166-068a.txt
1909 Karol KARWACZKI 10 69B 85 Karwaczki Charles 10 Pennsylvania 166-068a.txt
1911 Helen KARWACZKI 8 69B 86 Karwaczki Helen 8 Pennsylvania 166-068a.txt
1913 Stella KARWACZKI 6 69B 87 Karwaczki Stella 6 Pennsylvania 166-068a.txt
1915 Frank KARWACZKI 3 I 10/12 69B 88 Karwaczki Frank 3 10/12 Pennsylvania 166-068a.txt


Witam! w Dunajcu mieszkał Tadek Karwacki z tego co wiem pochodzi z Odrowąża (Zory lub Żary n. Piekielnikiem)) . Niestety nie żyje, jego żona prowadzi maly sklep warzywny w Cz.Dunajcu (NOY)


PODSZKLE orawskie SŁOWACJA WEGRY ?
GNIAZDO Podhalanskie/BUKOWINA-Podszkle


1872 JÓZEF KARWATZKI, ur, 1872 Pleasang/PA, St. Bystre (Cz.Dun.)
1872 1904/JOZEF KARWACKI/Karwatzki z St. Bystra)/Tbestra/Austria, ur. 1872, zonaty w wieku 32 lat z Hamburga do USA 14 grudnia 1904; niepismienny z mci St. Bystra; do M. Pleasang/PA, do przyjaciela Jana Ważyka/Mezyka ? St.Bystra (Cz.Dun.)

1879 M. KARWACZKA w Chicago, siostra JOSEF KARVACZKA. Słowak, ur. 1879, lat 26 piśmienny, z Rotterdamu 5. APR 1905 do Chicago na zaproszenie siostry M.; jechał z 17 letnia Angelą Balek, tez z Podszkla

1887 JOSEF KARVACKA, ur. 1887, w Balla/Węgry, 20 lat, kawaler, piśmienny, z Bremy przybywa 16 stycznia 1907 do Nowego Jorku a potem do Chicago, na zaproszenie szwagra Macieja Pacguda;

Lechrone, Pa
1850 TOMASZ Tomus KARVACZKA KARWADZKA … mieszka w Lechrone PA, żona Julia Karwaczka w B. Podakle, matka Ferenca Karwacki,
1880 T..(omasz ?…adeusz ?) KARWACKI, wnuk Tomasza….w księdze adresowej Polski 1929 swiadczy usługi Kowalskie w Bukowinie-Podszklu


Żona JUSIA KARWACZKA w Podakle
FERENCZ KARVACHI z Podakle-Węgry
FERENC KARVACKI
Lechrone, Pa
1884 FERENC KARVACKI, ur. 1884 w B. Podakle, syn Tomasza i Julii Karwaczka, kawaler piśmienny, słowak, jedzie z Bremy 4.12.1907 do Nowego Jorku, na zaproszenie ojca TOMASZA KARVACZKA … mieszka w Kechrone PA

na liście emigracyjnej "ellse" występuje FERENCZ KARVACHI z Podakle-Węgry - Słowacja;
w ORYGINALNYM ZAPISIE KSIĘGI OKRĘTOWEJ statku z Bremy, który dopłynął do Nowego Jorku 4 grudnia 1907 na pozycji czwartej jest wpisany (dosłownie):
KARVACKI FERENC - lat 23 - robotnik rolny - kawaler - urodzony w Podakle(Podszkle) gdzie została matka Jusia KARWACZKA (????) a jedzie do ojca TOMUS KARWADZKA, Lechrone, PA..."
Ten zapis ilustruje problem rodziny KARWACZKA na Podhalu (Pieniążkowice) i Orawie (Podszkle), gdzie - podobnie na obecnej Słowacji - występują także rodziny noszące nazwisko KARVACKI. Ferenc rodem z Orawy w 1907 roku wpisuje się na listę okrętową jako KARVACKI (w zestawieniach indeksu Ellse - staje się KARVACHI), ojciec jest tam wpisany jako Tomus (Tomasz) Karwadzka (Karwaczka ???) a matka Julia ( czy Józia) KARWACZKA (to są oryginalne wpisy na liście okrętowej).


na liście emigracyjnej "ellse" występuje FERENCZ KARVACHI z Podakle-Węgry - Słowacja;
w ORYGINALNYM ZAPISIE KSIĘGI OKRĘTOWEJ statku z Bremy, który dopłynął do Nowego Jorku 4 grudnia 1907 na pozycji czwartej jest wpisany (dosłownie):
KARVACKI FERENC - lat 23 - robotnik rolny - kawaler - urodzony w Podakle(Podszkle) gdzie została matka Jusia KARWACZKA (????) a jedzie do ojca TOMUS KARWADZKA, Lechrone, PA..."
Ten zapis ilustruje problem rodziny KARWACZKA na Podhalu (Pieniążkowice) i Orawie (Podszkle), gdzie - podobnie na obecnej Słowacji - występują także rodziny noszące nazwisko KARVACKI. Ferenc rodem z Orawy w 1907 roku wpisuje się na listę okrętową jako KARVACKI (w zestawieniach indeksu Ellse - staje się KARVACHI), ojciec jest tam wpisany jako Tomus (Tomasz) Karwadzka (Karwaczka ???) a matka Julia ( czy Józia) KARWACZKA (to są oryginalne wpisy na liście okrętowej).


Knczanjhel Węgry…Słowacja ?

Nowy York
1862 PETER KAVACKY, ur, 1862, żonaty w wieku 31 lat z Anwerpii dociera do NY 5 lipca 1893;

Pa/Dugesne…. ???
1878 JAN KAVACKY z N. Mesto, ur, 1878, kawaler w wieku 26 lat z Bremy dociera do NY 26 sierpnia 1903; do szwagra Josefa .

1860 ANDRAS KAVACKY
Pa/Vandegwrl ???
1887 JOSEF KAVACKY, ur, 1887, kawaler w wieku 23 lat z Bremyt dociera do NY 26 lipca 1910; do szwagra Wihaly Grege, w Knczanjhely został ojciec ANDRAS KAVACKY

Pa/Tarentown
1899 ANDREJ KAVACKY ur w Szermyc 1899, z N. Kiste/Kysuche ?/Orawa, piśmienny, l.22, z Antwerpii dociera do NY 4 lutego 1921 roku, do szwagra Tennes Lajos, zam. NY 260 Nelson Str., New Brunsweak; w kraju została siostra STAFANIA LISKA..w Rudkach…?

Pa/Tarentown
1903 EMILIA KAVACKY z Kysuche/Orawa, ur, 1903, piśmienna, panna w wieku 17 lat z Cherbourga dociera do NY 11 grudna 1920 roku, do szwagra Lisa Thons, podróż opłaciła sama; w kraju została siostra STAFANIA LISKA..w mci Kysuche (Orawa)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIENIĄŻKOWICE- zwane też Maciejowskie osadzał Krzysztof Stoch, dostawszy przywilej od Jana Pieniążka - dzierżawcy dóbr nowotarskich. Ród Pieniążków z Krużlowej lokował na terenie starostwa nowotarskiego aż 22 wsie królewskie. Drewniany, XIX-wieczny kościółek przed stu laty zastąpiła nowa, murowana świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Główny ołtarz zdobi barokowy obraz z wizerunkiem patronki parafii. Dzwon, liczący już cztery wieki, kupiono ponoć w Jordanowie. Uchowało się też we wsi trochę drewnianych góralskich chałup.Na szczyt Żeleźnicy (912 m n p.m.) można dojść pięknym szlakiem z Szaflar przez Dział i Pieniążkowice. Legenda głosi, że góra otwiera się raz w roku - na dźwięk rezurekcyjnych dzwonów - by odsłonić ukryte w niej skarby.
Pieniążkowice
Drewniany, XIX-wieczny kościółek przed stu laty zastąpiła nowa, murowana świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Główny ołtarz zdobi barokowy obraz z wizerunkiem patronki parafii. Dzwon, liczący już cztery wieki, kupiono ponoć w Jordanowie.
Adres:
Parafia Matki Bożej Bolesnej
Pieniążkowice 55a
ODROWĄŻ- nazwę wziął od herbu Jana Pieniążka, starosty nowotarskiego z czasu osadźców. Wieś lokowana w 1603 roku, urokliwie położona na siedmiu wzgórzach, uchodzi za "podhalański Rzym". Przed II wojną rozsławili ją pochodzący stąd światli ludzie, wspaniali regionaliści, działacze ruchu ludowego i współzałożyciele Związku Podhalan: Antoni i Jakub Zachemscy, Feliks Gwiżdż.
Murowany, jednonawowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny powstał wiatach 1825-31, w miejsce pierwotnego, XVII-wiecznego kościółka. Ołtarz - podczas budowy kościoła -wykonał Józef Kulach z Szaflar na wzór ołtarza w nowotarskim kościele św. Katarzyny. Zachowało się tu kilka zabytkowych sprzętów i szat liturgicznych. W Odrowążu na Herbiku znaleźć można nieczynny kamieniołom, skąd wydobywano piaskowce magurskie. Mieszkańcy malowniczej wsi często goszczą u siebie letników. Wąska asfaltowa droga wiedzie z Odrowąża w dół, do urokliwie położonego przysiółka Żary. Stąd o krok do Borów, które ponoć leczą i odmładzają ludzi.
Odrowąż
Murowany, jednonawowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny powstał w latach 1825-31, w miejsce pierwotnego, XVII-wiecznego kościółka. Ołtarz - podczas budowy kościoła - wykonał Józef Kułach z Szaflar na wzór ołtarza w nowotarskim kościele św. Katarzyny. Zachowało się tu kilka zabytkowych sprzetów i szat liturgicznych.
Adres:
Parafia Św. Marii Magdaleny
34-408 Odrowąż Podhalański 33
Czarny Dunajec - Zapomniany zakątek Podhala
Podhale należy do najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych naszego kraju. Każdy zna takie miejscowości jak Zakopane, Nowy Targ czy Bukowina Tatrzańska. Planując wakacje niewiele osób bierze jednak pod uwagę inne miejscowości tej okolicy. W tym artykule podejmiemy próbę przybliżenia rzeszom potencjalnych turystów jeden z takich położonych trochę na uboczu gmin jaką jest Czarny Dunajec. Gmina Czarny Dunajec położona jest pod wieloma względmi na terenie granicznym. Od północy obejmuje ona południowe stoki Działów orawskich, środkowy pas zajmuje Kotlina Orawsko- Nowotarska, natomiast południe i południowe- wschód zajmuje Pogórze Gudałowskie, we wschodniej częsci w okolicy wsi Stare Bystre gmina sięga aż do zachodnich krańców Pasa Skałkowego. Gdyby utworzyć trójkąt pomiedzy Tatrami, Beskidem Żywieckim a Gorcami gmina Czarny Dunajec znalazłaby się dokładnie w jego środku. Pod względem administracyjnym okolica ta znajduje sie w południowo-wschodniej części nowo utworzonego województwa małopolskiego i podlega władzom powiatu nowotarskiego. Siedmio kilometrowy odcinek południowo-zachodniej granicy gminy jest jednocześnie granicą państwa ze Słowacją. Ziemia Czarnodunajecka jest wyjątkowo zróżnicowana pod waględem rzeźby terenu. Chociaż region ten kojarzony jest głównie z górami, w dużej częsci ma jednak charakter równinny, który tworzy Kotlina Orawsko-Nowotarska. Ta forma krajobrazu jest jednak tyklo pozorem. Obserwujac liczne potoki nietrudno jest dostrzec ich górski charakter. Wiąże się to z dużą różnicą wysokosci wezwzględnych wynoszących około 100 metrów na odcinku ok. 10 km. Takie ukształtowanie powierzchni kotllliny odkrywa turyście doskowały widok na całe pasmo Tatr, Gorców i Babią Górę oraz pomniejsze wzniesienia. Na północy i południu gminy rzeźba terenu jest bardziej ożywiona. Wspomniane już Działy Orawskie tworzą na północy pasmo łagodnych wzniesień, z których najważniejsze są szczyty: Pajoąków Wierch (935 m n.p.m.), Żeleźnica (912 m n.p.m.), Markówka (827 m n.p.m.), Głowaczow Wierch (758 m n.p.m.), Bucznik (711 m n.p.m.). Są one łatwo dostępne z malowniczo położonych miejscowości: Podszkle, Piekielnik, Załuczne, Odrowąż, Pieniążkowice i Dział. Równie atrakcyje jest połozone na południu gminy Posmo Głubałowskie. Składają się na nie takie wzniesienia jak Ostrysz (1025 m n.p.m.), Bachledówka (949 m n.p.m.), Beskid (906 m n.p.m.), Zadkowski Wierch (884 m n.p.m.), Domański Wierch (753 m n.p.m.), Cyrhlica (896 m n.p.n.). Przez niktóre z tych łagodnych wzniesień, poprowadzono piesze szlaki turystyczne. Na Żelaźnicę prowadzi niebieski szlak z Pieniążkowic i czerwony z Działu. Szczyty Ostrysza i Cyrhlicy obejmuje część czerwonego szlaku imienia Powstania Chochołowskiego prowadzącego z Gubałówki do Chochołowa. Również warónki klimatyczne są tutaj bardziej sprzyjajace niż w sąsiednich regionach. Średnie temperatury roczne są wyąsze niż w otaczajacych gminę górach, natomiast opady są znacznie niższe. Pokrywa śnieżna zajegająca tutaj około 3,5 miesiąca w roku ma grubość 30-50 cm, co stwarza wyjątkowo dogodne warunki dla narciarstwa, szczególnie biegowego. Ciekawostką tego obszru jest prebiegająca tędy granica pomiędzy rzekami spływającymi do Morza czernego i Bałtyckiego. Potok Piekielnik odprowadza swoje wody do Morza Czarnego. Pozostałe wody spływaja do Morza Bałtyckiego. Najwazniejszą rzeka gminy jest Czarny Dunajec. Do niedawna stwarzał on ogromne zagrożenie powodziaowe dla położowych nad nim gospodarstw. Przeprowadzone w ostatnim czasie prace regulacyjne, doprowadziły do powstania szeregu stopni wodnych w Koniówce, Podczerwonym, Czarnym Dunajcu i Wróblówce. Stworzono również w ten spsób dogodne warunki do biwakowania i kąpieli, jakich nie posiada żadna z pozostałych miejscowości w okolicy. Brzegi Czarnego Dunajca już obecnie wykorzystywane są w tym celu przed mieszkańców Podhala jak i turystów. Specyfiką tych okolic Czarnego Dunajca są duże połacie torfowisk wysokich zwanych przez miejscową ludność puściznami. Najistotnijszymi z nich są Piścizna Wielka zajmująca obszar 507,5 ha, Puścizna Rękowiańska, Baligówka (ponad 200 ha) i Puścizna Mała (100 ha) oraz kilka mniejszych. Miłośnicy flory znajdą tutaj rzadkie gatunki roślin na przykład rosiczka, mech torfowiec, storczyk, żurawiny, wełniankę, borówkę bagienna oraz ewenement na tej wysokości, jakim jest kosodrzewina. Wędrujące gatunki zwierząt pomiędzy Babią Górą a Tatrami przechądzą przez ten niezmieniony jeszcze przez człowieka teren. Żyją tutaj takie gatunki jak bocian czarny, błotniak, cietrzew, puszczyk, myszołów, pszczołojad, sowa pójdźka, ze ssaków łosie, wilki, jelenie, lisy i dziki. W przyszłości planowane jest na terenie torfowisk utworzenie parku krajobrazowego lub nawet ścisłego rezerwatu przyrody. Szansa powodzenia tego projektu jest siągle zmniejszająca się aksploatacja torfu oraz przygraniczne położenie torfowisk. Inna atrakcja przyrodniczą gminy są niespotykane w większej części Polski obszary lasów świerkowych. Najwięcej z nich wystepuje na północ od Czarnego Dunajca w paśmie Działów Orawskich, na zachód od wsi oraz częściowo w Paśmie Gubałowskim. Obok bogatych walorów środowiska przyrodniczego gmina Czarny Dunajec ma do zaoferowania turyście niemniej atrakcyjne zabytki i kulturę ludową. Perłą na skalę całego Podhala jest niewątpliwie zespół zagród w starym podhalańskim stylu. Objętych ochroną konserwatorska jest 120 z nich, wybudowanych na przełomie XVIII i XIX wieku. Jedynym materiałem użytym do ich dudowy jest drewno. W najstarszej chacie z 1798 roku mieści się w Muzeum Powstania Chochołowskiego, które był częścią Powstania Krakowskiego w 1846 roku. Zostało ono stłumione przez wojska austryjackie z pomoca mieszkańców Czarnego Dunajca co dziś jest przedmiotem sporów pomiędzy wsiami. Znalazło to wyraz w usytułowaniu kaplicy św. Nepoumucena, który stoi odwrócony "zadkiem" do Czarnego Dunajca. W domu nr 28 mieści się prywatna izba regionalna założona przez miejscowego rzeźbiarza Jana Ziędara. Oprócz aneksu muzealnego można również obserwować powstanie nowych rzeźb w jego warsztacie. Efektem głęgoko zakorzenionej wśród ludności autochtonicznej wiary katolickiej są licznie występujące w krajobrazie kościoły i kaplice. Praktycznie w każdej wsi można znaleźć przynajmniej jeden kościół. Dla miłośników zabytków większą wartość mogą przedstaiwać kościoły: p.w. Przenajświętrzej Trójcy w Czarnym Dunajcu i św. Rozalii e Podszklu pochodzące z końca XVIII wieku oraz kilka XIX-wiecznych kościołów i innych wsiach - Chochołowie, Piekielniku i Odrowążu. Przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji zaowocowało wzniesieniem w 1991 roku Sanktuarium Maryjnego na Bachledowym Wierchu. Popularna "Bachledówka" stała się centrum pielgrzymkowym dla okolicznej ludności. Wierza koscioła widoczna jest prawie z każdego miejsca gminy. Tradycja lokalna przejawia sie jednak nie tylko w pielęgnowaniu wiary katolickiej ale również w regionalnym stroju, muzyce i drobnej wytwórczosci. Wielu góralskich artystów trudni się dotąd wytważaniem ciupag, fajek, noży zbójnickich, szerokich góralskich pasów, kierpców, mebli i strojów regionalnych oraz klubów ludwisarskich. Znane w regionie są również miejscowe kapele. Oprócz kilku zespołów góralskich istnieje też jeden cygański. Licznie organizowane są imprezy folklorystyczne. Do najważniejszych należą: "Muzykowanie na Duchowa Nutę" - przegląd góralskich kapel, "Bajkluś" - przegląd teatrzyków dziecięcych, "Przepatrowiny Teatrów Regionalnych", "Przeziracka Młodych Tonecników i Śpiwoków Góralskich" ora "Hołdymas" - dożynki góralskie i liczne festyny związane ze świetami religijnymi. Na terenie gminy rozwija się doskonale baza turystyczna. Nie ma żadnego problemu ze znalezieniem noclegów w prywatnych kwaterach i pensjonatach w Czarnym Dunajcu i w Cichym. Można również skosztowac miejscowej kuchni w restauracji w Chichołowie, Czarnym Dunajcu, Piekielniku i Cichym. Gmina Czarny Dunajec położona jest pomiędzy szlakami z krakowa do Chyżnego (droga krajowa nr 7) oraz popularną "Zakopianką". Turyści nie posiadający własnego środka transportu mogą skorzystać z połaczeń komunikacji autobusowej pomiędzy Czarnym Dunajcem a dworcem PKP w Nowym Targu (ok. 50 dziennie). Połączenie autobusowe umożliwiają również skozystanie z tego terenu jako bazy wypadowej w Gorce, Beskid Żywiecki a w szczególności w Tatry. W kierunku Doliny Chochołowskiej i Kościeliska szybciej można się dostać stąd niż z zatłoczonych ulic Zakopanego. Na terenie gminy znajduje się również lokalne przejście graniczne w Chochołowie, które daje dogodne połaczenie ze słowacka częścią Tatr Zaczodnich. Pomimo ogromnego potencjału turystycznego jaki posiada gmina ludność trudni się cały czas głównie rolnictwem i drobnymi usługami. Poza kilkoma drobnymi przedsiębiorstwami nie istnieje tutaj żaden przemysł mogący mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Stosunkowo niska gęstość zaludnienia w porównaniu z człym krajem tworzy z tego obszary ostoję ciszy pomiędzy gwarnymi centrami turystycznymi. Jak wszędzie tak i tutaj nie brakuje jednak trudności. Istniejąca infrastruktura nie jest w stanie obsłużyć masowej turystyki. Potrzebna jest wieksza ilość miejsc noclegowych, placówek gastronomicznych i parkingów, poprawy wymaga też sieć dróg. Z takimi kłopotami boryka się jednak wiekszość miejscowych turystycznych w naszym kraju. Mieszkając na skrzyżowaniu szlaków ludność nauczyła się gościnności w stosunku do przyjezdnych. Każdy turysta może liczyć tutaj na bezinteresowną pomoc. O uśmiech na twarzy nie zapomina nawet ekspedientka sklepu ś. Ponadprzeciętnymi walorami turystycznymi oraz życzliwościa tutejszej ludności gmina zachęca do jej odwiedzenia rzesze turystów spragnionych kontaktu z nieskażona, naturalną i staropolską tradycją.

Czarny Dunajec
Murowany kosciół pod wezwaniem Przenajświetrzej Trójcy - z czworoboczną wieżą, kaplicami po bokach naw i dzwonem z kościoła franciszkanów w Nowym Sączu, ulanym przez lotaryńczyka Benedykta Briota - zbudowano pod koniec XVIII wieku, na miejscu XVI-wiecznego, drewnianego kościółka, który spłonął. Chochołów Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jacka wznoszono w latach 1853-66, w stylu neogotyckim, z tutejszych piaskowców. Wnętrze zdobią freski Walerego Eliasza, obraz św. Trójcy jest częścią XVI-wiecznego tryptyku.
Adres:
Parafia Przenajwiętszek Trójcy
Rynek 34
34-470 Czarny Dunajec
STARE BYSTRE-w przywileju lokacyjnym z 1591 nie było jeszcze wyodrębnione z Rogoźnika, który rozciągał się aż po Ciche. Dobrze znany wędkarzom potok Wielki Rogoźnik, płynąc przez wieś, stworzył uroczą dolinę. Tutaj wapienna Skałka, wypiętrzona kilkadziesiąt metrów nad koryto Rogoźnika, kończy podhalański Pas Skalicowy. Nazwy użyczył wsi jednak potok Bystry, płynący też przez Ratułów i Miętustwo. Stare Bystre słynęło niegdyś z grup cieśli zwanych siajkami budarskimi. Dziś mieszkańcy hodują bydło mleczne i owce, z bundzu robią serki zwane pucokami. Wiele kobiet znalazło pracę w powstałym niedawno zakładzie szwalniczym.Bystrzańskie stoki aż kuszą do uprawiania narciarstwa - ulubionym miejscem chłopców trenujących skoki była Uboc nad Łusckami. W lasach takich jak Surowina, Granice, Juhasi Gron, Sołtysi Bór - można cudownie odpocząć i znaleźć grzyby. Stare Bystre, podobnie jak Wróblówka, należy do parafii Czarny Dunajec. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława, wznoszony z początkiem lat osiemdziesiątych, ma piękne, drewniane wnętrze. Na wieczorne msze starsze kobiety chodzą w starodawnym, podhalańskim odzieniu.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Załączniki
Pieniazkowice Karwacki.png
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____