Strona 1 z 1

Rzeszów - seminarium nauczycielskie 1885 maturzyści

PostNapisane: 22.01.2021
przez Marcin
Wynik egzaminu dojrzałości w rzeszowskiem seminarjum nauczycielskiem. Liczba abiturjentów publicznych 31, externiatów 4, razem 35. — Świadectwo dojrzałości z odznaczeniem otrzymali: 1) Drozdowski Wilhelm, 2) Ciałka Wincenty. — Świadectwo dojrzałości: 1) Błaszczyk Jan. 2) Bohaczyk Marjan, 3) Rakowski Teofil, 4) Gącior Marcin, 5) Górka Bronisław, 6) Kampiat Ignacy, 7) Kościółek Teofil, 8) Kulig Wiktor, 9) Maciąg Kacper, 10) Małodobry Franciszek, 11) Mężyk Władysław, 12) Mielech Jan, 13) Ostaszewski Franciszek, 14) Pasieka Piotr, 15) Saloni Aleksander, 16) Skórski Józef, 17) Stelmachaiewicz Stanisław, 18) Surowiak Jan. 19) Świątek Jan, 20) Szczęścikiewicz Jan, 21) Szmyd Andrzej, 22) Warchoł Adam. Externiści: 23) Górka Stanisław, 24) Lachcik Tomasz, 25) Piróg Franciszek. — Pozwolono zgłosić się po upływie wakacyj do poprawczego egsaminu z jednego przedmiotu 5ciu uczniom; uznano za niedojrzałych 3ch, z tych jednego na pół roku, dwóch na rok.
[Kuryer Lwowski 21.6.1885]