Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Litwa > Betygoła - Betygala Litwa

Betygoła - Betgoła, pow. kowieński, o 74 w. od Kowna. Miejscowość znana była już w 1253 r. Pierwszy kościół katolicki św. Mikołaja, drewniany, zbudowany był juz w 1416 przez w. ks. lit. Witolda, wielokrotnie odbudowywany. Na cmentarzu na grobach nazwiska polskie pisane w języku litewskim.


.
IMGP5224~0.JPG
...Dukauskikes (?) Marijana 1890- 1917 (?), Ona i Władislava
IMGP5223.JPG
..Dukaskikes (?)
IMGP5215.JPG
..Stanisława (?)
IMGP5227_28329.JPG
1912 .... Gi rdzewiczow (?) , Kalionauskiene, Sidlauskas i Steponoviciai
IMGP5218~1.JPG
Arbaciauskas Pranciskus, Meskauskai Juozas, Stanislavas, Pavilas, z prawej Vaitku, Lulminai, Raziunai. Z lewej Klevinskaj, Cipiene
IMGP5228~0.JPG
Bagdonaj - kwatera grobów rodziny
IMGP5228.JPG
Bagdonaj Simonas 1857-1938, Stanislava 1877-1957, Kazimiera 1907-1026 Stanislava 1922-1944 obok Kazimira Bagtonaite 1928( ) , dalej Pijus Kazimieras i Janina
IMGP5232~0.JPG
Baksysowie
IMGP5211.JPG
Bandys
IMGP5213~0.JPG
Dapkeviciene i Vrubliausku, Urnieziaj, z lewej Silionu
IMGP5213.JPG
Dapkewiciene /Dapkiewicz i Vrubliausku/ Wróblewscy
IMGP5244~0.JPG
Dapkiene Ona 1896-1978 dalej Seiniai, Siksniaj, Nacys, Kaupas
IMGP5240~1.JPG
Dapkunas Vygantas, Gedminai Alfonsas, Augustinas, Virginijus, dalej Kielene Elena
IMGP5230.JPG
Dapkus, Dapkuniene/ Dapkiewicz !!!!?? Petrauskiene
IMGP5234.JPG
Demenciu seimos, Astrauskaite Elżbieta, z tyłu Dulkene Marijona
IMGP5242~0.JPG
Dubauskaite, Vazinskas
IMGP5209~0.JPG
Dubińska Zofia
IMGP5235.JPG
Dulkene Marijona
IMGP5235~0.JPG
Gemdruta, Dulkene
IMGP5210~0.JPG
Gendruta
IMGP5227.JPG
Girdzewiczów (?) grób 1912.10.21 (?) Vrublauskas Vladas
IMGP5227~0.JPG
GRozewiczów (? ) dom wieczości 4.10. 1912 obok: groby Kalinauskiene, Sidlauskas, Vrubliauskas
IMGP5217.JPG
Jabłońska (?)
IMGP5222.JPG
Jankauskis
IMGP5238~0.JPG
Juszkiewicz Władysław i Józefa z Czapkowskich Juszkiewiczowa i córki Annna, Helena, Tekla
IMGP5227_28229.JPG
Kalinauskiene, Sidlauskas, dalej Rodaviciene
IMGP5231.JPG
Kaplica na cmentrzu w Betygole
IMGP5208~0.JPG
Kiliokai -grob rodziny
IMGP5243.JPG
Klevinskai, dalej: Silionai, Berżinskai, Akstinai, Valiai
IMGP5234~0.JPG
Klimai, Legeckas, Astrauskate, Demenciu
IMGP5212~0.JPG
Kovaleuskis Jonas, Petrausku
IMGP5221~0.JPG
Kurmauskas - groby rodziny
IMGP5240.JPG
Kuźminskiai dalej: Kieliene, Firaviciu
IMGP5233.JPG
Legeckiene /Legeccy
IMGP5237~0.JPG
Ludvika.... (?) w tle Vasiliauskas, Mickeviciute i Milingiene Marijone
IMGP5220~0.JPG
Maciulis
IMGP5236~0.JPG
Markiewiczowie dalej Tuceviciai
IMGP5216~0.JPG
Maselkis
IMGP5214.JPG
Meskauskai
IMGP5237~1.JPG
Milingiene Marijona, Vasiliauskas Mecislavos, Mackeviciute Ona, Urbonaskiaj Ona i Miryte
plików: 58, stron: 2 1

Top of Page