Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wukry

Id
3688
Hasło
Wukry
Opis
WukryInaczej Chabe, Chmara, Edyle. Chabe - wg Piekosińskiego miało by być proklamacją idącą od imienia Chabe protoplasty. Podobnież Chmara - wskazująca na pochodzenie od rodu Bies.
W polu czerwonym trze rzeki jedna nad drugą. Nad nimi sierp księżyca ramionami do góry i nad nim takiż sam do dołu, tworząc okrąg, w środku którego krzyż kawalerski z odłamanym jednym barkiem. Na hełmie 5 strusich piór.
Wg Warszyckiego przyniesiony do Polski z Węgier w roku 1534. Wg przywileju z 1543 pierwszym mógł być biskup chełmski Bazyli Baka herbu Wukry pochodzący z W.Ks. Litewskiego. Schneider uważa że pierwszymi tego herbu byli Bakowscy z miejscowości Bakowce, we własności Benka z Żabokruk, który ją założył w 1388. Ks. Siarczyński jednak nazwę tej miejscowości od Baków, czyli Baskaków - starostów tureckich wywodzi (gdzie indziej mówi o dziedzictwie Mokosiejów). Wg Niesieckiego miała z tej linii wywodzić się rodzina Denisko, oraz wygasła Lubeszko. Inni łączą rodzinę Mokosiejów ze Zbaraskimi, z których Deniko z daru króla Kazimierza Jagiellończyka otrzymał liczne ziemie wraz ze Zbarażem.
Z legend herbowych Stupnicki twierdzi, że jeden z potomków Atylli przywędrował w ruskie kraje zebrawszy kilka tysięcy ludzi, opanował Krzemieniec i oddał go Bolesławowi Śmiałemu, otrzymując w zamian przywileje. W Encyklopedii Olgebradta (a także wg Niesieckie) pierwszy z Wukrów - Mokosiej (Wańko), przyjął chrzest, był starostą wołyńskim i krzemienieckim, wielokrotnie zwyciężał Tatarów. Ożeniony był z Oluchną Giedroyć. Jedn z jego 6 synów - Stanko poległ pod Kijowem. Drugi syn - Piotr, prawem feudalnym wziął Krzemieniec. Miał dwóch synów, z których Michał zginął pod Warną 1444. Z drugiego miałyby pochodzić pozostałe rodziny.

Rodziny należące do herbu: Bakowiecki-Mokosiej, Bakowski, Denisko, Deniszko, Gorajski, Matfiejewski, Mokosiej, Nowosielski, Petrusewicz, Pietrusiewicz [Kruczk.], Szybieński, Szybiński, Wujek, Wysoczański [Kruczk.]

[g]
Wukry - herb
Slowa kluczowe
m_krzyż, m_księżyc, m_półkrzyża, m_wręby, m_stopnie, m_półksiężyc, m_rzeka
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)