Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Baryczka

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Baryczka

Herb Baryczka: dwa Krzyże na Tarczy, jeden, do góry, drugi na dół obrócony, na dwóch podporach koloru złotego w polu niebieskim. Do Polski przybył ponoć z Węgier w roku 1207 gdzie Jan (lub Iwo) zostawił spore dobra o tej samej nazwie co nazwa herbu a potem nazwisko. Do tych informacji należy jednak podchodzić ostrożnie. [Kuropatnicki, Herbarz...; Nies.]

Rodzina mieszczańska warszawska Baryczków, zaliczoną została 1658 w osobach Stanisława, Wojciecha i Jana indygenatem w poczet szlachty polskiej, a także Michał w 1673 [Bon.].

Indygenaty te są prawdopodobnie związane ze zmianami prawa i koniecznością przyjęcia oficjalnie polskiego stanu szlacheckiego celem zachowania własności ziemskich. Wcześniej jako rodzinie mieszczańskiej taki status nie był potrzebny.

Istnieją dwie wersje genealogii od Piotra do Wojciecha - obie podane przez Bonieckiego. Jedna wynika z dokumentów, druga z rodowodu napisanego na ścianie domu nr. 51 przy ul. Stare Miasto w Warszawie. Jakkolwiek dokumenty wydają się być pierwszym źródłem, o tyle trudno przypuszczać żeby Wojciech mylił się co do swych dziadków, nie miał także podstaw do zmieniania historii. Nadto wszystko analiza dat małżeństwa wskazuje, że gdyby przyjąć rodowód wynikając z dokumentów wówczas Jerzy miałby syna Stanisława w wieku ok. 80 lat. Dlatego należy dodać wymienianego przez Wojciecha Bartłomieja i uznać w tym wypadku błąd dokumentów.

Redaktorzy rodziny: GP, Paweł Auguścik