Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bieliński

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bieliński

Jan dawno HELSPONTUS Imię wzięło Morze;

Tak dawno swych JUNOSZA w złotey trzyma porze:

Tym razem: JOWISZ, JUNO, w jedno, swe zmieszali

Imiona, gdy JUNOSZA, Baranka nazwali

BIELIŃSKICH i BYLIŃSKICH dziś iednakoż zowiem

Różna iedność przy złotym Ronie, czemuż? powiem ...

BIELI Kanderem, Cnota, Słowa, Cni BIELIŃSCY,

Y BYLI zawsze ztąd są BIELIŃSCY BYLIŃSCY.

[Bliźniewski Antoni, Strzała wybrana w stropy niebieskie zawiedziona ... Poznań 1715]

Herby

Abdank

opis

1300; Bielin poznańskie, podlaskie [Pp., Nies., Br., Ur.]
Bieliński

opis
Bieliński II

opis
odm. Junoszy
Ciołek

opis

1300; Bielany radomski [DL, Br.]

Junosza

opis

znana od XV wieku, rodzina mazowiecka

tytuł hrabiowski saski 1724, pruski 1798

gałąź "Pyszniak" w przemyskim


Sas

opis

1871 pw.; wołyńskie [Ur.]

prawd. błędnie zamiast Biliński
Śreniawa

opis

1500; Bieleń łaski [Niess., Br.]
Szeliga

opis

1400; Bieliny rawski, sandomierskie (Pp., Ns., Ostr.).

1 gałąź - 1825 tytuł hrabiowski KP

Trzaska

opis

1580; rawskie [Br., Koryt.]

zapewne błędnie zamiast Szeliga
Zaremba

opis

1835 pw.; wileńskie [Ur.]
Informacje

Ilość różnych rodzin tego nazwiska, pochodzącego najczęściej od nazwy miejscowości - jest tak duża, że praktycznie niemal w każdym powiecie byli notowani jacyś Bielińscy, a często były to 2 lub 3 niezależne rodziny stanów lub herbów. Mnogość opisów i popełnianych w nich błędów powoduje, że dojście do prawdy jest niezwykle trudne. Podstawowe opisy rodziny zostały przeniesione do Biblioteki (zobacz poniżej).

Rodziny nazwiska Bieliński - pisane niekiedy Bielański, Biliński, Bieluński itp. - z reguły noszą nazwę od miejsc w których bielono płótna. posiadacze tych wsi - stawali się panami na Bielinach (Bielanach, Bielnach...) a następnie w dobie tworzenia się nazwiskach Bielińskimi. Trzeba jednak pamiętać, że częste zmiany własności w tym okresie i nietrwałość nazwisk powodowały, że rodzina przenosząc posiadłość do innej wsi nazwisko zmieniała. Na to miejsce przybywała rodzina inna zmieniając przeszłe nazwisko na bieżące. Dlatego też bardzo często nie możemy mówić że jeden Bieliński był ojcem drugiego - nawet jeśli byli obaj posiadaczami po sobie tej samej wsi.

Do najwyższych godności doszli Bielińscy h. Junosza, oraz Szeliga. Dwie gałęzie z tych rodzin otrzymały tytuł hrabiowski dla całej rodziny. Linia Bielińskich h. Junosza była przez pewien czas bardzo związana z rodami panującymi nie tylko Polski. Ulica Marszałkowska w Warszawie nosi swoją nazwę od funkcji marszałka Franciszka Bielińskiego, który planował przebudowę Warszawy i owa ulica była częścią śmiałego planu. Z pewnością jednak obok tych sławnych rodzin żyły osoby nie mające w ogóle korzeni szlacheckich a to samo nazwisko.

Nadania [PES]:
hr. BIELIŃSKI "PYSZNIAK" h. JUNOSZA odm.), hr. saski 1724 od Augusta III dła Franciszka Bielińskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, z rozciągnięciem na całą rodzinę. Tytuł hrabiowski pruski w 1798 r. nadany w r. 1798 Stanisławowi Bielińskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu przez Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego. "W polu czerwonem — na murawie baran biały z bokiem pokrwawionym. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pięciu piórami strusiemi. Labry czerwone podbite srebrem".
hr. BIELIŃSKI czyli SZELIGA odm. W polu czerwonem z półksiężyca złotego rogami do góry wychodzi złoty krzyż o ramionach klinowatych. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pawim ogonem. Labry czerwone podbite złotem. Nadany w r. 1825 w Królestwie Polskiem Piotrowi Bielińskiemu, wojewodzie Królestwa Polskiego.
BIELIŃSKI, (BIELEŃSKI). W polu czerwonem — hełm otwarty z grzebieniem i białemi piórami. Nad tarczą taki sam hełm, lecz z przepaską czerwoną. Nadany 6.12.1557 Hawryle Bielińskiemu.
BIELIŃSKI (BILIŃSKI) h. ABDANK, 1300; Bielin poznańskie, podlaskie
BIELIŃSKI (BIELEŃSKI) h. WŁASNY, 1557 nb.; Bieliny niskowski
BIELIŃSKI h. CIOŁEK, 1300; Bielany radomski
BIELIŃSKI h. JUNOSZA, p. "PYSZNIAK" (BORUKOWSKI) pozostałe gałęzie, not. 1260; Bielno ciechanowski. (informacje o przydomku wątpliwe)
BIELIŃSKI h. JUNOSZA, od 1456 własność Bielany (k. Sokołowa Podlaskiego) - wiele różnych przydomków, m.in. Pyszniak, drobna szlachta zagrodowa
BIELIŃSKI h. SAS, 1871 pw.; wołyńskie
BIELIŃSKI h. SZELIGA, pozostałe gałęzie
BIELIŃSKI h. SZRENIAWA, 1500; Bieleń łaski
BIELIŃSKI h. TRZASKA, 1580; rawskie
BIELIŃSKI h. ZABĘBA, 1835 pw.; wileńskie


Opisy rodzin

Notatki o Bielińskich

Wykaz miejscowości z zanotowanymi osobami tego nazwiska w Słowniku Miejsc na Herbarzu

Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Alexandre Russanowski

* Eugene Bielinski

* Grzegorz Hetman

* Rosana Tomkinson

* Jarosław Bieliński